کلمات پرسشی در انگلیسی — توضیح گرامر و ساختار + مثال و معنی

۲۳۶۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۹ دقیقه
انواع کلمه‌های پرسشی

ساخت سوال در زبان انگلیسی به دو شیوه انجام می‌گیرد و همین تنوع باعث ایجاد سوال در ذهن زبان‌آموزان می‌شود. از سویی، ساختار سوال در هر یک از دو شیوه تفاوت‌هایی دارد که نیازمند دقت است. علاوه بر این، کلمات پرسشی متعددی در زبان انگلیسی وجود دارند که استفاده از هر یک، با توجه به معنی و شیوه خاص استفاده از آن ممکن است دشوار به نظر برسد. در این آموزش قصد داریم به بررسی کلمات پرسشی در انگلیسی و نحوه ساخت سوال با انواع مختلف این کلمات بپردازیم.

فهرست مطالب این نوشته

ساختار سوال در انگلیسی

به طور کلی در زبان انگلیسی دو نوع سوال وجود دارد که هر یک از ساختاری خاص تبعیت می‌کند. باید دقت داشت که بنا بر نوع سوال، شیوه پاسخ‌دهی نیز متفاوت خواهد بود. به عبارت دیگر، پاسخ‌ به نخستین کلمه‌ای بستگی دارد که سوال را شروع می‌کند.

ساختار سوال در انگلیسی

سوالاتی که با فعل کمکی شروع می‌شوند

ساده‌ترین نوع سوال در زبان انگلیسی، سوال‌هایی هستند که با استفاده از فعل‌های کمکی و تنها با تغییر جای کلمات ساخته می‌شوند. به عبارت دیگر، برای ساخت این سوا‌ل‌ها نیاز به استفاده از هیچ کلمه پرسشی نیست و تغییری جزئی در چیدمان جمله برای ساخت این جملات پرسشی کافی خواهد بود. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

I am a teenager.

من نو‌جوان هستم.

Are you a teenager?

آیا تو نوجوان هستی؟

نخستین تغییر در ساختار جملات با فعل کمکی، تغییر جایگاه فاعل و فعل است. در ادامه، از آنجا که فاعل جمله «I» بوده، در حالت سوالی به «you» تغییر داده شده است. به مثال دیگری توجه کنید.

They study hard for the exam.

آن‌ها سخت برای امتحان درس می‌خوانند.

Do they study hard for the exam?

آیا آن‌ها برای امتحان سخت درس می‌خوانند؟

نکته: در ساخت سوالاتی که متعلق به زمان حال ساده هستند و فاعل سوم‌شخص است، باید از فعل ساده استفاده کرد.

She works at the restaurant.

او در رستوران کار می‌کند.

Does she work at the restaurant?

آیا او در رستوران کار می‌کند؟

 

در زمان گذشته، با توجه به این‌که فعل جمله از گروه فعل‌های «To be» یا فعل اصلی است، باید در مورد فعل کمکی مورد استفاده در سوال تصمیم گرفت. در صورتی که فعل جمله از مجموعه فعل‌های«to be» باشد، جابه‌جایی فاعل و فعل کافی خواهد بود. در غیر این صورت باید از فعل کمکی «did» استفاده کرد، مانند مثال زیر:

They were at the party last week.

.آن‌ها هفته پیش در مهمانی بودند

Were they at the party last week?

آیا آن‌ها هفته پیش در میهمانی بودند؟

نکته: در سوالاتی که متعلق به زمان گذشته ساده هستند، بعد از افزودن «did» باید از فعل ساده استفاده کرد که نشانه‌ای از گذشته ندارند، مانند مثال زیر:

He went to Paris two years ago.

او دو سال پیش به پاریس سفر کرد.

Did he go to Paris two years ago?

آیا او دو سال پیش به پاریس سفر کرد؟

در جملاتی که «have» در نقش فعل کمکی جمله است،‌ نیازی به تغییر آن نخواهد بود، تنها انتقال آن به ابتدای جمله، برای ساخت سوال کافی خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید.

I have written many stories so far.

من تاکنون داستان‌های زیادی نوشته‌ام.

Have you written any stories so far?

آیا تا به حال داستان نوشته‌ای؟

باید توجه داشت سوالاتی که با فعل‌های کمکی شروع می‌شوند، به پاسخ‌های کوتاه نیاز دارند که در ابتدا جواب بله یا خیر به سوال بدهند. در ادامه، بعد از پاسخ کوتاه، می‌توان از پاسخ‌های بلند نیز استفاده کرد. به چند مثال توجه کنید.

A: Is he at home?

B: Yes, he is. He is at home.

آیا او در خانه است؟ :A

B: بله هست. او در خانه است.

A: Do they have a house?

B: No, they don't. They don't have a house.

 آیا آن‌ها خانه دارند؟ :A

B: نه، ندارند. آن‌ها خانه ندارند.

نکته اول: در پاسخ بلند به جملات پرسشی زمان گذشته ساده، باید با اضافه کردن «ed» یا تغییر فعل به حالت بی‌قاعده، آن‌ را به حالت گذشته تبدیل کرد.

A: Did he like the movie?

B: Yes, he did. He liked the movie.

.آیا او فیلم را دوست داشت :A

B: بله، داشت. او فیلم را دوست داشت.

نکته دوم: به یاد داشته باشید که در پاسخ منفی بلند به جملات پرسشی که از کلمه ever استفاده کرده‌اند، باید «ever» به «never» تبدیل شود. اما در صورتی که بخواهیم همچنان در جمله «ever» را به کار ببریم، لازم است از فعل کمکی منفی نیز در جمله استفاده کنیم. به این مثال توجه کنید.

A: Has she ever traveled to Paris?

B: No, She hasn't. She has never traveled to Paris.

=

B: No, she hasn't. She hasn't ever traveled to Paris.

آیا او تا به حال به پاریس سفر کرده است؟ :A

B: نه، نکرده است. او هرگز به پاریس سفر نکرده است.

کلمات پرسشی در انگلیسی

سوالاتی که با کلمات پرسشی شروع می‌شوند

این دسته از سوالات، چه از نظر ساختار سوال و چه از نظر پاسخی که می‌توان به آن‌ها داد، پیچیده‌تر هستند. این سوالات با کلمات پرسشی شروع می‌شوند و به همین دلیل ساختار متفاوتی در مقایسه با سوال‌های گروه قبل دارند. در اغلب موارد، کلمات پرسشی در زبان انگلیسی یا با حروف «wh» شروع ‌می‌شوند یا این دو حرف در آن کلمه وجود دارند. بعد از کلمه پرسشی در بعضی موارد به فعل کمکی نیاز خواهد بود که بنا به زمان جمله پرسشی تعیین می‌شود. در ادامه به چند مثال آشنا توجه کنید.

A: What is your name?

B: It's Jack.

نام تو چیست؟ :A

B: اسم من «جک» است.

A: How are you?

B: I'm fine, thank you.

حال شما چطور است؟ :A

B: حالم خوب است، متشکرم.

B: What time is it?

B: It's ten o'clock.

ساعت چند است؟ :A

B: ساعت ده است.

با توجه به مثال‌های زیر، آن دسته از سوال‌ها که با کلمات پرسشی شروع شوند، نیازی به پاسخی غیر از «بله» و«خیر» دارند. در واقع، هدف از به کار بردن کلمات پرسشی، کسب اطلاعاتی بیش از تایید یا رد است. به عنوان مثال، در سوال اول، اسم فرد مقابل برای ما جای سوال است، پس پاسخ بله یا خیر کمک‌کننده نخواهد بود.

کلمات پرسشی در انگلیسی

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی از تنوع خاصی برخوردارند. علاوه بر این‌که برای سوال در هر موضوع کلمه متناسب آن موضوع در دست است، می‌توان با استفاده از برخی کلمات پرسشی، کلمات پرسشی جدید و متناسب با سوال خود ساخت.

برای جلوگیری از سردرگمی می‌توان بر اساس معنای این کلمات آن‌ها را به چند گروه تقسیم کرد. این کلمات ممکن است افراد، اشیاء، مقدار، تعداد، زمان، دلیل و چگونگی انجام کار را مورد سوال قرار دهند. در ادامه این کلمات فهرست‌وار در جدول زیر ارائه شده‌اند.

معنی کلمات پرسشی مربوط به افراد
چه کسی؟ Who
چه کسی را؟ Whom
مال چه کسی؟ Whose
معنی کلمات پرسشی مربوط به زمان
چه وقت؟ When
چه ساعتی؟ What time
چه مدتی؟ How long
چند وقت یک بار؟ How often
معنی کلمات پرسشی مربوط به تعداد و مقدار
چند عدد؟ How many
چقدر؟ How much
معنی کلمات پرسشی مربوط به مکان
کجا؟ Where
چه مسافتی؟ How far
معنی کلمات پرسشی مربوط به اشیاء
چه چیزی؟ what
چه رنگی؟ what color
کدام؟ which
معنی کلمات پرسشی مربوط به دلیل و چگونگی
چطور؟ Why
چرا؟ How

فراوانی کلمات پرسشی در انگلیسی باعث شده برخی از آن‌ها ساختار خاص خود را داشته باشند، اما می‌توان گفت اکثر این کلمات پرسشی ساختار مشترکی دارند. به چند مثال توجه کنید.

A: What do you do?

B: I am an engineer.

شغل تو چیست؟ :A

B: من مهندس هستم.

A: Where did he go?

B: He went to the cinema.

او کجا رفت؟ :A

B: او به سینما رفت.

A: How far was it?

B: It was about ten kilometers.

فاصله چقدر بود؟ :A

B: حدودا ده کیلومتر بود.

A: Who have you talked to?

B: I have talked to the manager.

با چه کسی صحبت کرده‌ای؟: A

B: من با مدیر صحبت کرده‌ام.

همان‌طور که در مثال‌های بالا مشاهده می‌کنید، در همه موارد پاسخ سوالات، چیزی غیر از بله و خیر است. در هر مثال، کلمه پرسشی معنای خاصی دارد که پاسخ مناسب خود را می‌طلبد. به‌ عنوان مثال، در سوال اول از کلمه پرسشی «what» استفاده شده که به معنی «چه چیزی» یا «چه کاره» است و پاسخ مقتضی آن کلمه‌ای است که به شغلی اشاره کند. در مثال دوم، کلمه پرسشی «where» به معنی «کجا» است و پاسخ مناسب آن در این مثال «سینما» است.

با نگاهی دقیق‌تر به مثال‌ها متوجه خواهید شد که در هر مثال، بعد از کلمه پرسشی، از فعل کمکی استفاده شده که هماهنگ با فاعل جمله است و زمان جمله پرسشی را نشان می‌دهد. سپس فاعل و در نهایت فعل اصلی جمله به شکل ساده در جمله پرسشی قرار گرفته‌اند. با در نظر گرفتن این چند مثال می‌توان به ساختاری کلی اشاره کرد که هر چند بعضی از کلمات پرسشی از این قاعده پیروی نمی‌کنند، در اکثر موارد می‌توان از آن استفاده کرد.

Question Word + Helping Verb + Subject + Main Verb?

در اغلب موارد، کلمات پرسشی در انگلیسی از این ساختار تبعیت می‌کنند اما در برخی موارد استثاهایی وجود دارند که در ظاهر برخی جملات پرسشی تاثیر می‌گذارند. در ادامه به بررسی این کلمات می‌پردازیم.

سوال درباره افراد

کلمات پرسشی مربوط به افراد

این گروه از کلمات پرسشی در انگلیسی شامل «who/whom/whose» است که برای سوال در مورد افراد استفاده می‌شوند اما هر یک از آن‌ها مربوط به کلمه‌ای با جایگاه یا معنی خاص در جمله است.

کلمه پرسشی who

از این کلمه پرسشی برای سوال درباره فاعل یا مفعول جمله استفاده می‌شود. هر چند برای سوال در مورد مفعول می‌توان از کلمه پرسشی «whom» نیز استفاده کرد، استفاده از کلمه پرسشی «who» نیز با ساختاری خاص، همان معنی را به مخاطب منتقل می‌کند.

سوال درباره فاعل جمله

برای سوال درباره فاعل جمله، از آنجا که سوال درباره فاعل است، پس نمی‌دانیم فاعل چه کسی است و به همین دلیل استفاده از فعل کمکی نیز امکان‌پذیر نیست. با توجه به نداشتن فاعل و فعل کمکی نمی‌توان از ساختار متداول برای ساخت سوال با کلمات پرسشی در انگلیسی استفاده کرد و به ساختاری احتیاج خواهد بود که با توجه به نبود فاعل، همچنان مفهوم را منتقل کند. بنابراین خواهیم داشت:

Who + Main Verb + Object?

با توجه به این ساختار، می‌توان در نبود فاعل، با استفاده از فعل اصلی و مفعول، جمله پرسشی مورد نظر را بسازیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Who broke the window?

چه کسی پنجره را شکست؟

who invented the telephone?

چه کسی تلفن را اختراع کرد؟

Who helps him?

چه کسی به او کمک می‌کند؟

Who called me?

چه کسی من را صدا زد؟

در مواردی که فعل جمله متعدی باشد، مفعول مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اما در صورتی که فعل جمله متعدی نباشد، بدون مفعول نیز می‌توان جملات پرسشی در مورد فاعل ساخت. به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

Who is speaking?

چه کسی صحبت می‌کند؟

Who is standing?

چه کسی ایستاده است

Who left?

چه کسی رفت؟

سوال درباره مفعول

در جملاتی که فعل متعدی دارند، علاوه بر فاعل که انجام‌دهنده کار بوده است، فرد دیگری نیز در جمله حضور دارد که مفعول جمله و دریافت‌کننده کار بوده است. به این ترتیب برای ساخت سوال درباره مفعول، فاعل در جمله وجود دارد و به همین دلیل اجزای ساخت سوال طبق ساختار مشترک تکمیل هستند. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Who do you study with?

تو با چه کسی درس می‌خوانی؟

Who did she talk to?

او با چه کسی صحبت کرد؟

Who have you traveled with?

تو با چه کسی سفر کرده‌ای؟

Who are they looking at?

آن‌ها به چه کسی نگاه می‌کنند؟

در این مثال‌ها طبق فرمولی که به طور مشترک برای ساخت سوال با کلمات پرسشی در انگلیسی مطرح شد، بعد از کلمه پرسشی، ابتدا از فعل کمکی، سپس فاعل و در نهایت فعل ساده استفاده می‌شود.

نکته: در سوالاتی که با کلمه «who» و درباره مفعول جمله ساخته می‌شوند، باید در صورت وجود حرف اضافه، آن‌ را به انتهای سوال منتقل کرد.

کلمه پرسشی Whom

یکی دیگر از کلمات پرسشی که درباره افراد است، کلمه «whom» است. از آنجا که این کلمه برای سوال درباره مفعول است، برای ساخت پرسش با کلمه «whom» تنها می‌توان از فرمول مشترک برای ساخت جملات پرسشی استفاده کرد. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

Whom did they know?

آن‌ها چه کسی را می‌شناختند؟

Whom has she worked with?

او با چه کسی کار کرده است؟

Whom do you agree with?

تو با چه کسی موافقی؟

در این جملات نیز از آنجا‌ که فعل اصلی متعدی یک حرف اضافه به همراه داشته، آن‌ را در انتهای سوال ذکر کرده‌ایم.

کلمه پرسشی Whose

آخرین کلمه پرسشی این مجموعه برای ساخت سوال درباره افراد، کلمه‌ «Whose» است. از این کلمه برای سوال درباره مالکیت استفاده می‌شود و در پاسخ باید از یکی از صفات یا ضمایر ملکی استفاده کرد. ساخت سوال با کلمه پرسشی «whose» نیز مانند ساخت سوال درباه فاعل، از فرمول مشترک تبعیت نمی‌کند. به این ترتیب برای ساخت سوال با استفاده از این کلمه پرسشی باید از فرمولی متفاوتی استفاده شود که مالک در آن وجود نداشته باشد.

Whose + Noun + Helping Verb + Subject + Simple Verb?

در ادامه به چند مثل توجه کنید.

Whose car did he drive?

او ماشین چه کسی را راند؟

Whose brother is he?

او برادر چه کسی است؟

Whose books do you read?

تو کتا‌ب‌های چه کسی را می‌خوانی؟

در مواردی که در جمله فاعل و مالک، یک نفر باشند، می‌توان سوال را بر اساس همین ساختار و با حذف فاعل از فرمول ساخت. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Whose turn is it?

نوبت چه کسی است؟

Whose car is it?

این ماشین چه کسی است؟

کلمات پرسشی زمان

کلمات پرسشی مربوط به زمان

این مجموعه از کلمات پرسشی در انگلیسی مربوط به زمان هستند اما هر یک به شیوه‌ای خاص درباره زمان سوال می‌کنند. در سوالاتی که با این کلمات پرسشی ساخته می‌شود از فرمول متداول برای ساخت سوال استفاده می‌شود.

کلمه پرسشی When

از کلمه پرسشی when برای سوال درباره زمان انجام کار استفاده می‌شود. این کلمه که پرکاربردترین کلمه در این مجموعه است، درباره زمان انجام کار یا اتفاق صحبت می‌کند. اما به مدتی که کاری به طول انجامیده یا دفعات تکرار آن اشاره‌ای نخواهد کرد. هرچند ممکن است با استفاده از این کلمه درباره ساعت انجام کار یا اتفاقی نیز سوال کرد، در اغلب موارد از این کلمه برای سوال درباره بازه‌های زمانی کلی مانند روز، ماه، سال یا اوقات روز استفاده می‌شود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

A: When did he arrive?

B: He arrived last night.

او چه وقت رسید؟ :A

B: او دیشب رسید.

A: When can we meet?

B: We can meet on Saturday.

چه زمان می‌توانیم یکدیگر را ملاقات کنیم؟ :A

B: ما می‌توانیم روز شنبه یکدیگر را ملاقات کنیم.

A: When is her birthday?

B: Its in July.

تولدت چه وقتی است؟ :A

B: در ماه جولای.

کلمه پرسشی What time

همان‌طور که از ظاهر این کلمه مشخص است، از این کلمه پرسشی برای سوال در مورد ساعت استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان این کلمه را دقیق‌ترین کلمه پرسشی در مورد زمان دانست چون در پاسخ به سوالاتی که با «what time» شروع می‌شوند، انتظار می‌رود ساعت گفته شود. به چند مثال توجه کنید.

A: What time do you go to work?

B: I go to work at 7:00.

شما چه ساعتی سرکار می‌روید؟: A

B: من ساعت ۷:۰۰ سرکار می‌روم.

A: What time did the movie start?

B: It started at 6:30.

فیلم چه ساعتی شروع شد؟ :A

B: فیلم ساعت ۶:۳۰ شروع می‌شود.

A: What time are you going to leave?

B: I am going to leave at 9:45.

چه ساعتی قرار است بروی؟: A

B: من ساعت ۹:۴۵ خواهم رفت.

A: What time can you join us?

B: I can join you at 12:00

چه ساعتی می‌توانی به ما ملحق شوی؟: A

B: من می‌توانم ساعت ۱۲:۰۰ به شما ملحق شوم.

کلمه پرسشی How long

در بخش‌های گذشته به این نکته اشاره شد که کلمات پرسشی که در مورد زمان هستند، هر یک به شکل ویژه‌ای درباره زمان سوال می‌کنند و هر یک پاسخی متفاوت خواهند داشت. کلمه پرسشی How long نیز هر چند درباره زمان است، با دو کلمه پرسشی که در بخش‌های قبل معرفی شدند متفاوت است. این کلمه طول مدت زمانی که کاری در حال انجام بوده یا اتفاقی در جریان بوده است را مورد سوال قرار می‌دهد. به این ترتیب، زمان شروع و پایان اتفاقات مهم نیست بلکه مدت زمانی که صرف شده مهم است. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

A: How long did you sleep last night?

B: I slept for 8 hours.

دیشب چه مدتی خوابیدی؟ :A

B: من به مدت هشت ساعت خوابیدم.

A: How long does he exercise everyday?

B: He does exercise for about 20 minutes everyday.

او هر روز چه مدت ورزش می‌کند؟ :A

B: او هر روز حدودا بیست دقیقه ورزش می‌کند.

A: How long is a year?

B: It is 365 days.

یک سال چقدر طول می‌کشد :A

B: یک سال ۳۶۵ روز است.

A: How long were you talking on the phone yesterday?

B: I was talking on the phone for 15 minutes.

دیروز چه مدتی با تلفن صحبت می‌کردی؟ :A

B: من ۱۵ دقیقه با تلفن صحبت می‌کردم.

کلمه پرسشی How often

از کلمه پرسشی «how often» نیز برای سوال درباره دفعات تکرار اتفاقات و رویدادها استفاده می‌شود. به عبارت دیگر از این کلمه پرسشی برای سوال درباره عادت‌ها یا اموری استفاده می‌شود که به صورت دوره‌ای و هر چند وقت یک بار تکرار می‌شوند. با توجه به ساختار مشترک ساخت سوال برای کلمات پرسشی در انگلیسی، برای کلمه پرسشی «How often» به این ساختار خواهیم رسید.

How often + Helping Verb + Subject + Main Verb?

به چند مثال در این مورد توجه کنید.

How often do you visit your dentist?

چند وقت یک بار به دندانپزشک خود مراجعه می‌کنید؟

How often did he wash his car?

او چند وقت یک بار ماشین خود را می‌شوید؟

How often does it rain in a dessert?

چند وقت یک بار در کویر باران می‌بارد؟

How often do they call you?

آن‌ها چند وقت یک بار به شما زنگ می‌زنند؟

کلمات پرسشی درباره مقدار و تعداد

در مباحث قبلی به موضوع اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش پرداخته‌ایم. اسامی قابل شمارش، به آن دسته از اسم‌ها اطلاق می‌شود که می‌توان اعداد را به آن‌ها نسبت داد و قابلیت شمرده شدن دارند. به‌عنوان مثال، کلمه «درخت»، قابلیت شمرده شدن دارد و نسبت دادن عدد به آن نیز صحیح است مثلا دو درخت.

کلمات گروه دیگر، کلمات غیر قابل شمارش هستند که نمی‌توان آن‌ها را در قالب اعداد جای داد و تنها می‌توان مقداری از آن‌ها را تصور کرد. مثلا کلمه «شکر»، قابلیت شمرده شدن ندارد اما می‌توان مقدار خاصی را به آن نسبت داد مانند مقدار کمی شکر.

برای ساخت سوال درباره کلمات قابل شمارش و غیرقایل شمارش با استفاده از کلمات پرسشی در انگلیسی باید از دو کلمه پرسشی «how many» برای اسامی شمارشی و کلمه «how much» برای اسامی غیر شمارشی استفاده کرد. اما در ادامه، نمی‌توان از فرمول مشترک همه کلمات پرسشی استفاده کرد.

سوال درباره کلمات قابل شمارش

برای ساخت سوال درباره کلمات قابل شمارش، باید از کلمه پرسشی «how many» استفاده کرد. در قدم بعد، با توجه به این‌که کلمات شمارشی قابلیت جمع بسته شد دارند، باید از یک اسم جمع بعد از آن‌ها استفاده کرد و در ادامه باید از فعل کمکی مناسب استفاده کرد. به چند مثال توجه کنید. به این ترتیب به فرمول زیر خواهیم رسید.

How many + Countable Noun + Helping Verb + Subject + Main Verb?

در ادامه به چند مثال توجه کنید.

How many apples has he eaten?

او چند سیب خورده است؟

How many books did she buy?

او چند کتاب خرید؟

How many people are talking in the room?

چند نفر در اتاق هستند؟

How many children were playing at the park?

چند کودک در پارک بودند؟

فعل کمکی در جملات پرسشی که با «how many» شروع می‌شوند، به فاعل جمله بستگی دارد. اما درصورتی که در جملات از کلمه «there» استفاده شود، همیشه باید فعل‌های کمکی جمع به کار برد. با توجه به آنچه گفته شد، در صورت استفاده از کلمه «there» باید از حالت جمع فعل‌های «to be» استفاده کرد. بنابراین خواهیم داشت:

How many + Countable Noun + To be verb + There?

به چند مثال توجه کنید.

A: How many students are there in the class?

B: There are seven students in the class.

A: چند نفر در کلاس وجود دارند؟

B: هفت نفر در کلاس وجود دارند.

How many apples are there in the basket?

چند سیب در سبد وجود دارد؟

There are five apples in the basket.

پنج سیب در سبد وجود دارد.

How many people were there in the bus?

چند نفر در اتوبوس بودند؟

There were thirty people in the bus.

سی نفر در اتوبوس بودند.

uncountabel کلمات پرسشی

سوال درباره کلمات غیرقابل شمارش

برای طرح سوال درباره کلماتی که شمارشی نیستند، باید از کلمه پرسشی «how much» استفاده کرد. این کلمه پرسشی نیز مانند کلمه پرسشی «how many» از فرمول مشترک تبعیت نمی‌کند و بعد از آن بایداز یک اسم غیرقابل شمارش استفاده کرد. اسامی غیرقابل شمارش هرگز قابلیت جمع بسته شدن را ندارند، در نتیجه اسم غیرقابل شمارشی که بعد از «how much» استفاده می‌شود حتما باید مفرد باشد. در ادامه باید از فعل کمکی و فاعل استفاده شود تا سوال شکل بگیرد. با توجه به این موارد، در نهایت به فرمول زیر می‌رسیم.

How much + Uncountable Noun + Helping Verb + Subject + Main Verb?

به چند مثال توجه کنید.

How much salt do you eat everyday?

روزانه چقدر نمک می‌خورید؟

How much money did he spent yesterday?

او دیروز چقدر پول خرج کرد؟

How much food does he eat everyday?

او روزانه چقدر غذا می‌خورد؟

How much rice are you going to buy?

قصد داری چقدر برنج بخری؟

فعل کمکی مورد استفاده در سوال، باید با فعل جمله هماهنگ شود اما اگر از کلمه «there» استفاده شود، حتما باید از فعل‌های کمکی مفرد استفاده کرد. به این ترتیب، فرمول معمول اندکی تغییر خواهد کرد و در همه جملات از شکل مفرد فعل «to be» استفاده خواهد شد. بنابراین خواهیم داشت:

How many + Uncountable Noun + To be verb+ There?

به مثال‌های زیر دقت کنید.

A: How much water is there in the glass?

B: There is a little water in the glass.

چقدر آب در لیوان وجود دارد؟ :A

B: در لیوان مقدار کمی آب وجود دارد.

A: How much cheese is there in the fridge?

B: There is some cheese in the fridge.

چقدر پنیر در یخچال هست؟ :A

B: مقداری پنیر در یخچال وجود دارد.

A: How much sugar was there in the coffee?

B: There was too much sugar in the coffee.

چقدر شکر در قهوه بود؟ :A

B: مقدار خیلی زیادی شکر در قهوه بود.

کلمات پرسشی درباره زمان

کلمات پرسشی مربوط به مکان

برای سوال درباره مکان، می‌توان از کلمات پرسشی در انگلیسی استفاده کرد. برای طرح سوال درباره مکان، می‌توان از دو کلمه پرسشی «Where» و «How far» استفاده کرد. اما این دو کلمه پرسشی نیز هر یک پاسخ‌های متفاوتی درباره مکان خواهند گرفت. برای ساخت سوال درباره این دو کلمه پرسشی، می‌توان از فرمول مشترک ساخت سوال استفاده کرد.

کلمه پرسشی Where

برای طرح سوال درباره مکان، باید از کلمه پرسشی «where» استفاده کرد. باید توجه کرد که کلمه پرسشی «where» درباره مکانی مشخص و نه مسافت سوال می‌کند. با توجه به فرمول مشترک، برای ساخت سوال درباره مکان، باید از فرمول زیر استفاده کرد.

Where + Helping Verb + Subject + Main verb?

در ادامه به چند مثال توجه کنید.

Where are you from?

اهل کجا هستی؟

Where does she study?

او کجا مطالعه می‌کند؟

Where did they meet?

آن‌ها کجا یکدیگر را ملاقات کردند؟

Where have you been so far?

 تا حالا کجا بوده‌ای؟

کلمه پرسشی How far

کلمه پرسشی دیگری که برای طرح سوال درباره مکان استفاده می‌شود، «How far» است. این کلمه پرسشی درباره مسافت (نه نقطه‌ای خاص) سوال می‌کند. در پاسخ به سوالی که با کلمه پرسشی «How far» ساخته شده باید از عباراتی که مسافت را نشان می‌دهند مانند متر یا کیلومتر استفاده کرد. برای ساخت سوال با «How far» کافی‌ست این کلمه پرسشی را در ساختار متداول سوال قرار دهید. به ساختار زیر توجه کنید.

How far + Helping Verb + Subject + Main Verb?

به چند مثال با این کلمه پرسشی توجه کنید.

How far do you walk to school everyday?

هر روز چه مسافتی را تا مدرسه می‌روی؟

How far does he run everyday?

او روزانه چقدر می‌دود؟

How far did you run before?

قبلا چه مسافتی را دویدی؟

کلمات پرسشی مربوط به اشیاء

برای ساخت سوال درباره اشیاء، می‌توان از سه مورد از کلمات پرسشی در انگلیسی استفاده کرد. این سه کلمه پرسشی که شامل «what color» ،«what» و «which» هستند معانی و کاربردهای متعددی دارند که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. باید دقت داشت که به دلیل تفاوت این کلمه پرسشی، تنها در برخی از موارد از فرمول مشترک ساخت سوال با کلمات پرسشی در انگلیسی تبعیت می‌کنند.

کلمه پرسشی What

کلمه پرسشی «What» را به جرات می‌توان از پرکاربردترین کلمات برای ساخت سوال در انگلیسی دانست. این کلمه پرسشی علاوه بر معنی «چه» یا «چه‌کاره»، می‌تواند در ترکیب با اسامی دیگر، کلمات پرسشی جدید بسازد به این مثال‌ها توجه کنید.

What size is he?

سایز (اندازه) او چیست (چند است)؟

What month is it?

در چه ماهی هستیم؟

What grade are you in?

تو کلاس چندم هستی؟

کاربرد اصلی کلمه پرسشی «what» برای طرح سوال درباره فاعل یا مفعول جمله است. در یکی از بخش‌های گذشته، ضمن بررسی کلمه پرسشی «who»، گفته شد از این کلمه برای طرح سوال درباره افراد در جایگاه فاعل و مفعول استفاده می‌کنیم. در این بخش نیز با کلمه پرسشی «what» برای طرح سوال درباره اشیاء در جایگاه فاعل و مفعول استفاده می‌کنیم. به یک مثال و حالت پرسشی آن توجه کنید

The stone broke the window.

سنگ، شیشه را شکست.

∗∗∗

A: What broke the window?

B: The stone.

A: چه چیز شیشه را شکست؟

B: سنگ شیشه را شکست

∗∗∗

A: What did the stone break?

B: The window.

A: سنگ چه چیز را شکست؟

B: شیشه پنجره

در این مثال، کلمه «stone» دارای نقش دستوری اسم و در جایگاه فاعلی جمله و کلمه «window» نیز دارای نقش دستوری اسم و در جایگاه مفعول جمله است. بنابراین، در حالت سوالی، برای سوال درباره فاعل، بلافاصله بعد از کلمه پرسشی «what»، از فعل اصلی و در حالت سوال درباره مفعول بعد از کلمه پرسشی، از فعل کمکی استفاده می‌شود.

نکته: کلمه پرسشی «what» تنها می‌تواند با کلماتی که دارای نقش دستوری اسم هستند ترکیب شود و کلمات پرسشی جدید بسازد.

سوال درباره فاعل

برای سوال درباره فاعل، در جملاتی که فاعل آن‌ها انسان نیست می‌توان از کلمه پرسشی «what» استفاده کرد. در این‌صورت، از آنجا که فاعل مورد سوال است، از فعل کمکی نیز استفاده نخواهد شد. به همین دلیل به جای فرمول مشترک، از فرمول دیگری استفاده خواهد شد.

What + Main Verb + Object?

به چند مثال در ادامه توجه کنید.

What made you angry?

چه چیز تو را عصبانی کرد؟

What helped them succeed?

چه چیز به آن‌ها کمک کرد که موفق شوند؟

What gave him confidence?

چه چیز به او اعتمادبه‌نفس داد؟

سوال درباره مفعول

برای ساخت سوال درباره مفعول، می‌توان از همان ساختار مشترک برای کلمات پرسشی در انگلیسی استفاده کرد. در این حالت بعد از کلمه پرسشی «what»، از فعل کمکی هماهنگ با فاعل جمله استفاده خواهد شد. ساختار سوال به شکل زیر خواهد بود.

What + Helping Verb + Subject + Simple Verb?

در ادامه به چند مثال توجه کنید.

What is it?

این چیست؟

What do you need?

چه چیزی نیاز داری؟

What did they like?

آن‌ها چه چیزی را دوست داشتند؟

What does he mean?

منظورش چیست؟

What have they discovered?

آن‌ها چه چیزی را کشف کردند؟

کلمات پرسشی در انگلیسی برای رنگ

کلمه پرسشی What color

برای سوال درباره رنگ اشیاء می‌توان از کلمه پرسشی «what color» استفاده کرد. باید توجه داشت که این کلمه پرسشی نیز ممکن است درباره رنگ شیئی که در «حالت صفت و موصوفی» یا «متمم فاعلی» واقع شده سوال کند، بنابراین، استفاده از آن در دو حالت، امکان‌پذیر خواهد بود.

حالت اسنادی

در این حالت، از ساختار مشترک ساخت سوال استفاده می‌شود. به این ترتیب ساختار جمله پرسشی به شکل زیر خواهد بود.

What color + Helping Verb + Subject?

به چند مثال زیر دقت کنید.

What color are the flowers?

گل‌ها چه رنگی هستند؟

What color are your eyes?

چشم‌های شما چه رنگی هستند؟

What color is the Sun?

خورشید چه رنگ است؟

حالت وصفی

در این حالت سوال درباره رنگ واژه‌ای است که معمولا در حالت مفعولی قرار دارد. به این ترتیب بعد از کلمه پرسشی، باید از کلمه‌ای با نقش دستوری اسم استفاده شود.

What color + Noun + Helping Verb + Subject + Verb?

به چند مثال در این مورد توجه کنید.

What color pencil do you like?

چه رنگ مدادی دوست داری؟

What color pen did he use?

او از چه رنگ خودکاری استفاده کرد؟

What color shoes are you going to buy?

چه رنگ کفشی قرار است بخری؟

کلمه پرسشی Which

از کلمه پرسشی «which» برای انتخاب از بین مجموعه‌ای از اشیاء استفاده می‌کنیم. این کلمه پرسشی به معنی «کدام» است و به طور معمول، بعد از آن باید از واژه‌ای با نقش دستوری اسم استفاده شود.

به این ترتیب ساختار این قبیل جملات پرسشی به شکل زیر خواهد بود.

Which + Noun + Helping Verb + Subject + Main Verb?

به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

Which football team do you support?

طرفدار کدام تیم فوتبال هستی؟

Which one is your favorite song?

کدام‌یک آهنگ مورد علاقه شما است؟

Which subject was his favorite subject at school?

کدام درس، درس مورد علاقه او در مدرسه بود؟

کلمات پرسشی در انگلیسی

کلمات پرسشی درباره دلیل و چگونگی

برای سوال در مورد دلیل و چگونگی امور و وقوع اتفاقات، از بین کلمات پرسشی در انگلیسی می‌توان «why» و «how» را به کار برد. کلمه پرسشی «why» به معنی «چرا» و کلمه پرسشی «how» به معنی چگونه از فرمول مشترک کلمات پرسشی برای ساخت سوال استفاده می‌کنند.

کلمه پرسشی why

برای ساخت سوال با این کلمه پرسشی، ابتدا به فعل کمکی، سپس فاعل و در نهایت به فعل جمله نیاز خواهد بود. به این ترتیب، ساختار سوال به شکل زیر خواهد بود.

Why + Helping Verb + Subject + Main Verb?

به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Why are you angry?

چرا عصبانی هستی؟

Why do you exercise?

چرا ورزش میکنید؟

Why did he call me?

چرا من را صدا زد؟

کلمه پرسشی How

برای استفاده از کلمه پرسشی «how» نیز، بلافاصله به فعل کمکی و فاعل نیاز خواهد بود. به این ترتیب از ساختار مقابل استفاده می‌کنیم.

How + Helping Verb + Subject + Main Verb?

با در نظر داشتن این ساختار، به چند مثال توجه کنید.

How did you come?

چطور آمدی؟

How did you travel?

چطور سفر کردی؟

How has she done it?

چطور این کار را انجام داده است؟

نکته: با ترکیب این کلمه پرسشی با صفت‌ها یا قیدها، کلمات پرسشی جدیدی شکل می‌گیرند. به این ترتیب می‌توان با استفاده از ساختاری که برای کلمه «how» گفته شد، سوال‌ ساخت که در برخی موارد معنای «چطور» را ندارد. به چند مثال توجه کنید.

How tall are you?

قد شما چقدر است؟

∗∗∗

How fast can you type?

چقدر سریع می‌توانی تایپ کنی؟

∗∗∗

How hard was the test?

امتحان چقدر سخت بود؟

استفاده از کلمات پرسشی در جملات غیر پرسشی

کاربرد دیگر کلمات پرسشی در انگلیسی در جملات غیرپرسشی است. این کلمات ممکن است در دو حالت استفاده شوند. به این ترتیب، هدف از استفاده از این کلمات، ساخت سوال نیست بلکه این کلمات، عباراتی غیر سوالی می‌سازند.

کلمات پرسشی برای بیان تعجب

برای بیان تعجب، می‌توان با استفاده از دو کلمه پرسشی «how» و «what» علاوه بر ساخت سوال، جملات غیرپرسشی نیز ساخت. به این ترتیب، ساختار سوال رعایت نخواهد شد و بعد از کلمه پرسشی بلافاصله نیاز به استفاده از فعل کمکی نخواهد بود.

بیان تعجب با استفاده از «what»

برای نشان دادن تعجب با استفاده از کلمه پرسشی «what»، حتما به کلمه‌ای با نقش دستوری اسم نیاز خواهد بود. با این‌که تنها کلمه ضروری برای ساخت این ترکیب، اسم است می‌توان از کلماتی با سایر نقش‌های دستوری مانند صفت و فعل نیز در ادامه استفاده کرد.

اسم مورد استفاده بعد از کلمه «what» ممکن است قابل شمارش یا غیرقابل شمارش و جمع یا مفرد باشد. به همین ترتیب اگر این اسم قابل شمارش باشد، باید به جمع یا مفرد بودن آن توجه کرد. به علاوه، اگر پیش از اسامی مفرد از صفت استفاده شود باید به حرف اول آن صفت نیز توجه کرد تا اگر جزء حروف صدادار بود حتما از «an» و در غیر این صورت از «a» استفاده شود. به چند مثال توجه کنید.

What a car!

عجب ماشینی!

What a hard question!

چه سوال سختی!

What an intelligent girl!

چه دختر باهوشی!

What cold water!

عجب آب سردی!

What food!

چه غذایی!

در ادامه این عبارات، می‌توان از فعل‌های کمکی و اصلی نیز استفاده کرد. برای مثال می‌توان جملات بالا را با انواع فعل‌ها به شکل زیر تکمیل کرد.

What a car you bought!

عجب ماشینی خریدی!

What a hard question it is!

چه سوال سختی است!

What an intelligent girl she is!

چه دختر باهوشی است!

What cold water I drank!

عجب آب سردی نوشیدم!

What food it was!

عجب غذایی بود!

بیان تعجب با استفاده از کلمه پرسشی «how»

برای بیان تعجب با استفاده از کلمه پرسشی «how» باید بلافاصله بعد از این کلمه پرسشی از یک قید یا صفت استفاده کرد. باید دقت داشت بعد از کلمه پرسشی «how»، هرگز نیازی به استفاده از نقش دستوری اسم نیست. اما می‌توان عبارت را با استفاده از فعل‌های کمکی یا اصلی تکمیل کرد.

How easy!

چه آسان!

How slowly!

چه آرام!

How quiet!

چه بی سر و صدا!

How beautiful!

چه زیبا!

با توجه به این‌که بعد از کلمه پرسشی «how» می‌توان از قید و صفت استفاده کرد، در صورت استفاده از صفت، از فعل کمکی و در صورت استفاده از قید، نیاز به استفاده از فعل اصلی خواهد بود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

How easy it was!

چه آسان بود!

How slowly she walks!

چقدر آرام راه می‌رود!

How quiet they are!

چقدر بی‌سروصدا هستند!

How beautiful the flowers are!

گل‌ها چقدر زیبا هستند!

تغییر در معنای کلمات پرسشی

کلیه کلمات پرسشی موجود در زبان انگلیسی، علاوه بر جملات سوالی، در جملات غیر سوالی نیز کاربرد دارند که در این صورت معنای سوالی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، این کلمات به‌‌جای ساخت جملات پرسشی، جمله‌واره (Clause) می‌سازند و از ساختار سوال پیروی نمی‌کنند. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

What he said is right.

چیزی که او گفت درست است.

Where they live is warm and sunny.

جایی که آن‌ها زندگی می‌کنند گرم و آفتابی است.

He is the man whom I invited to the party.

او مردی است که من به میهمانی دعوت کردم.

I met a boy whose name is David.

من پسری را ملاقات کردم که نامش «David» است.

سوالات رایج درباره کلمات پرسشی در انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر کلمات پرسشی در انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کلمات پرسشی در انگلیسی چیست؟

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی از تنوع خاصی برخوردارند. علاوه بر این‌که برای سوال در هر موضوع کلمه متناسب آن موضوع در دست است، می‌توان با استفاده از برخی کلمات پرسشی، کلمات پرسشی جدید و متناسب با سوال خود ساخت. برای جلوگیری از سردرگمی می‌توان بر اساس معنای این کلمات آن‌ها را به چند گروه تقسیم کرد. این کلمات ممکن است افراد، اشیاء، مقدار، تعداد، زمان، دلیل و چگونگی انجام کار را مورد سوال قرار دهند.

پاسخ این سوالات، چیزی غیر از بله و خیر است. در هر مثال، کلمه پرسشی معنای خاصی دارد که پاسخ مناسب خود را می‌طلبد. با نگاهی دقیق‌تر به مثال‌ها متوجه خواهید شد که در هر مثال، بعد از کلمه پرسشی، از فعل کمکی استفاده شده که هماهنگ با فاعل جمله است و زمان جمله پرسشی را نشان می‌دهد. سپس فاعل و در نهایت فعل اصلی جمله به شکل ساده در جمله پرسشی قرار گرفته‌اند.

کلمه پرسشی How long چیست؟

هر یک از کلمات پرسشی به شکل ویژه‌ای درباره زمان سوال می‌کنند و هر کدام پاسخی متفاوت خواهند داشت. کلمه پرسشی How long نیز هر چند درباره زمان است، با کلمات پرسشی دیگر متفاوت است. این کلمه طول مدت زمانی که کاری در حال انجام بوده یا اتفاقی در جریان بوده است را مورد سوال قرار می‌دهد. به این ترتیب، زمان شروع و پایان اتفاقات مهم نیست بلکه مدت زمانی که صرف شده مهم است.

تمرین کلمات پرسشی در انگلیسی

برای درک بهتر کلمات پرسشی در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: ______ flavor do you want – vanilla, chocolate or strawberry?

جواب

Answer: Which flavor do you want – vanilla, chocolate or strawberry?

Q2: A: "_______ did your trip amount to?" B: “Not much actually. It was pretty cheap".

جواب

Answer: A: “How much did your trip amount to?” B: “Not much actually. It was pretty cheap”.

Q3: A: "_______ seats are those? Somebody needs to clean up that mess under there!"

جواب

Answer: A: “How many seats are those? Somebody needs to clean up that mess under there!”

Q4: A: "_______ didn’t he pass his exams?” B: "He didn’t apply himself enough."

جواب

Answer: A: “Why didn’t he pass his exams?” B: “He didn’t apply himself enough.”

Q5: A: "_______ is this sky-serapper?" B: "There are at least filly floors I heard."

جواب

Answer: A: “How tall is this sky-serapper?” B: “There are at least fifty floors I heard.”

Q6: A: "_______ do you do?” B: “Not that well, Im afraid".

جواب

Answer: A: “How do you do?” B: “Not that well, Im afraid”.

Q7: A: "_______ are your twins now?” B: “They turn 3 next month."

جواب

Answer: A: “How old are your twins now?” B: “They turn 3 next month.”

Q8: A: "_______ was your flight?” B: “A litle over fiftheen hours."

جواب

Answer: A: “How long was your flight?” B: “A litle over fiftheen hours.”

Q9: A: "_______ should we dig?” B: “Until you find the treasure, of course!"

جواب

Answer: A: “How long should we dig?” B: “Until you find the treasure, of course!”

Q10: A: "_______ information did you give her?” B: “Not enough to be a threat 10 us."

جواب

Answer: A: “How much information did you give her?” B: “Not enough to be a threat 10 us.”

Q11: A: "_______ is our driver tonight?” B: “1 think his name is hank."

جواب

Answer: A: “Who is our driver tonight?” B: “1 think his name is hank.”

Q12: A: "_______ does time fly?” B: “I know, I can’t believe July is already here."

جواب

Answer: A: “How does time fly?” B: “I know, I can’t believe July is already here.”

Q13: A: "_______ did they look like again?” B: “Quite tall, dark hair, fair skin,..."

جواب

Answer: A: “What did they look like again?” B: “Quite tall, dark hair, fair skin,…”

Q14: A: "_______ vacancies do you have left? B: “Very few I'm afraid. Sir."

جواب

Answer: A: “How many vacancies do you have left? B: “Very few I’m afraid. Sir.”

Q15: A: "_______ can you get there?" B: “I'll be there in 10."

جواب

Answer: A: “When can you get there?” B: “I’ll be there in 10.”

Q16: A: "_______ is she? B: "I don't know exactly, but she is quite tiny."

جواب

Answer: A: “How tall is she? B: “I don’t know exactly, but she is quite tiny.”

Q17: A: "_______ do you go to work every moming? B: "Well, Ive been walking lately."

جواب

Answer: A: “How do you go to work every moming? B: “Well, Ive been walking lately.”

Q18: A: "_______ have you already tried?" B: "All of them and none of them worked!"

جواب

Answer: A: “Who have you already tried?” B: “All of them and none of them worked!”

Q19: A: "_______ does he do?” B: “He is a pilot".

جواب

Answer: A: “What does he do?” B: “He is a pilot”.

Q20: "_______ have you been? We were worried sick!"

جواب

Answer: “Where have you been? We were worried sick!”

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب کلمات پرسشی در انگلیسی»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۰ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. A: ______ is your math teacher? B: Mr. Dundee.

Who

Where

What

2. A: ______ is his cat? B: The blue one.

Who

Which

What

3. A: ______ is my backpack? B: In the living room.

When

How much

Where

4. A: ______ is Hannah doing? B: She is watching TV.

Where

What

How tall

5. A: ______ is an engineer? B: Nora.

What

Who

How

6. A: ______ color is the new bus? B: Red.

What

When

How much

7. A: ______ is that? B: That is an old coin.

Where

How many

What

8. A: ______ are my shoes? B: In front of the door.

Where

How

When

9. A: ______ is the the captain of the team? B: Julia.

Who

Why

What

10. ______ is the captain? She is at the gym.

How tall

Where

Where

جمع‌بندی

در این آموزش به بررسی جزء به جزء کلمات پرسشی در انگلیسی پرداخته شد و ضمن بیان ساختار و شیوه صحیح کاربرد هر یک، تفاوت‌های هر یک از این کلمات با کلمات مشابه نیز بیان شد. ساختار مشترکی که برای تعداد از زیادی از کلمات پرسشی استفاده می‌شود معرفی شد و کلمات پرسشی که از این ساختار تبعیت می‌کنند نیز به‌طور مفصل و با مثال معرفی شدند. در هر مورد، استثناهایی وجود دارند که از ساختار واحد ساخت سوال تبعیت نمی‌کنند که هر یک با ذکر دلیل توضیح داده شدند.

در انتها به این نکته اشاره شد که کلمات پرسشی علاوه بر جملات پرسشی، می‌توانند در جملات غیر پرسشی نیز به کار روند و دو کاربرد برای این کلمات در نظر گرفته شد که یکی در بیان تعجب و دیگری در جمله‌واره‌ها است. در جدول زیر، خلاصه‌ای از انواع کلمات پرسشی را همراه با مثال مشاهده می‌کنید.

معنی مثال کلمه پرسشی
چه کسی را ملاقات کردی؟ Who did you meet? Who
چه کسی پنجره را شکست؟ Who broke the window? Who
این کیف متعلق به چه کسی است؟ Whose bag is it? Whose
با چه کسی می‌توانم صحبت کنم؟ Whom can I talk to? Whom
معنی مثال کلمه پرسشی
هر روز چه ساعتی کار خود را شروع می‌کنید؟ When do you start work everyday? When
بازی چه ساعتی شروع خواهد شد؟ What time will the game start? What time
طول هر ترم چقدر است؟ How long is each term? How long
دوستانت را چند وقت یک بار می‌بینی؟ How often do you meet your friends? How often
معنی مثال کلمه پرسشی
روی میز چند کتاب قرار دارد؟ How many books are there on the table? How many
چقدر نمک در غذا هست؟ How much salt is there in the food? How much
معنی مثال کلمه پرسشی
کجا زندگی می‌کنید؟ Where do you live? Where
او چه مسافتی را پیاده رفته است؟ How far has he walked? How far
معنی مثال کلمه پرسشی
چه چیزی نیاز داری؟ What do you need? What
چه چیز نظر تو را عوض کرد؟ What changed your idea? What
آن‌ها چه رنگ هستند؟ What color are they? What color
او توپ چه رنگی دوست دارد؟ What color ball does he like? What color
تو کدام یک را دوست داری؟ Which one do you like? Which
معنی مثال کلمه پرسشی
هوا چطور است؟ How is the weather? How
چرا آن‌ را پرتاب کردی؟ Why did you drop it? Why

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Thought Co Basic English Speaking Cambridge Dictionary Collins Dictionary My English Pages
One thought on “کلمات پرسشی در انگلیسی — توضیح گرامر و ساختار + مثال و معنی

سلام، بسیار تشکر از اموزش بینظیرتون
ببخشید در قسمت” سوال درباره کلمات قابل شمارش”
جدول سبز دومی:
How many + Uncountable Noun + To be verb + There?
بنظرم باید countable noun بجای uncountable noun میبودش

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *