جملات تعجبی در انگلیسی + کاربرد، معنی و تلفظ صوتی

۲۸۲۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه
جملات تعجبی در انگلیسی + کاربرد، معنی و تلفظ صوتی

جملات تعجبی در زبان انگلیسی یکی از چهار نوع اصلی جمله در این زبان هستند که برای نشان دادن احساسات شدید به کار می‌روند. انواع دیگر جمله در زبان انگلیسی شامل جمله‌های اخباری، جمله‌های امری و جمله‌های پرسشی می‌شوند که در مطالب دیگری به آن‌ها پرداخته‌ایم در این مطلب قصد داریم به تعریف جمله‌های تعجبی در زبان انگلیسی بپردازیم و کاربردهای آن‌ها را بررسی کنیم. همچنین نکات مهمی درمورد شیوه ساخت جمله‌های تعجبی در زبان انگلیسی ارائه می‌کنیم.

997696

تعریف جمله تعجبی در انگلیسی

جمله تعجبی (Exclamatory Sentence) در زبان انگلیسی نوعی از جمله هستند که برای بیان احساساتی شدید استفاده می‌شوند. جمله‌های تعجبی در زبان انگلیسی معمولا با علامت تعجب به کار می‌روند. استفاده از این جمله‌ها بیشتر در محاوره کاربرد دارد و در نوشتار علمی و رسمی چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

انواع دیگر جمله در انگلیسی شامل جمله‌های اخباری (Declarative Sentences) که برای بیان اتفاقات واقعی و اخبار به کار می‌روند، جمله‌های امری (Imperative Sentences) که برای دستور دادن استفاده می‌شوند و جمله‌های پرسشی (Interrogative Sentences) هستند. جمله‌های اخباری در انگلیسی با نقطه تمام می‌شوند، جمله‌های امری می‌توانند با نقطه یا علامت تعجب به کار روند و جمله‌های پرسشی همیشه با علامت پرسشی می‌آیند.

تفاوت جمله تعجبی و جمله اخباری

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم جمله اخباری در زبان انگلیسی خبری را ابلاغ می‌کند یا برای بیان نظر یا ایده‌ای به کار می‌رود. جمله تعجبی برای بیان احساسی شدید به کار می‌رود. به دو مثال زیر توجه کنید.

That is a great shirt.

آن پیراهن خوبی است. (جمله اخباری)

That is a great shirt!

آن پیراهن خوبی است!‍ (جمله تعجبی)

دو مثال بالا به طور کلی نکته یکسانی را بیان می‌کنند اما در جمله اول صرفا خبری بیان شده و جمله دوم تعجب شدید یا شادی فرد از این خبر نیز در جمله مشخص است. به دو مثال دیگر از این ساختار توجه کنید.

They delivered the mail today.

امروز بسته‌های پستی را تحویل دادند.

They delivered the mail today!

امروز بسته‌های پستی را تحویل دادند!

همان‌طور که می‌بینید جمله‌های تعجبی می‌توانند نمایانگر احساسات مختلفی باشند. با استفاده از جمله‌های تعجبی می‌توان به روشی مستقیم و بدون نقل‌قول و توصیف حالات فرد، احساس او را بیان کرد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

I didn’t think you’d make it to the party!

فکر نمی‌کردم تو به مهمانی برسی! (ابراز تعجب)

I’m so glad you’re here!

خیلی خوشحالم که اینجایی!‍ (ابراز شادی)

I can’t believe you just said that!

باورم نمی‌شود این حرف را زدی! (ابراز خشم)

I wish this would not have to end!

ای کاش این شرایط تمام نمی‌شد! (بیان اندوه)

You were supposed to return yesterday!

قرار بود دیروز برگردی! (ابراز خشم)

Jeepers! You frightened the living daylights out of me!

ای وای! من را از ترس زهره‌ترک کردی! (بیان هیجان و حیرت)

Our team won!

تیم ما برنده شد! (بیان لذت)

This riddle is driving me insane!

این معما دارد من را دیوانه می‌کند! (ابراز آزردگی)

You're beautiful!

چقدر تو زیبایی! (ابراز محبت)

It's a girl!

دختر است! (ابراز شادی)

I'm going to remember this place a lot!

من خیلی به یاد اینجا خواهم افتاد! (بیان ناراحتی)

ساختار جمله تعجبی در انگلیسی

پیش‌تر اشاره کردیم که جملات تعجبی در انگلیسی یکی از انواع جمله در این زبان هستند. این جملات ساختار خاصی دارند که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

  • جمله‌های تعجبی معمولا با ضمیرهای تعجبی شروع می‌شوند: ضمیرهای تعجبی شامل کلماتی مانند «what» و «how» هستند که برای اضافه کردن تاکید به اسم، پیش از آن می‌آیند. به مثال زیر از این ساختار توجه کنید.
  • جمله‌های تعجبی معمولا با علامت تعجب تمام می‌شوند: این علامت نگارشی معمولا در انتهای جمله‌های تعجبی می‌آید تا تاکید روی احساس خاصی را نشان دهد.
  • جمله‌های تعجبی می‌توانند از حروف ندا استفاده کنند: در بعضی جملات تعجبی در زبان انگلیسی از حروف ندایی مانند «wow»‌ و «ouch» استفاده می‌شود تا احساس شدیدی را بهتر بیان کند. این حروف ندا می‌توانند به تنهایی با علامت تعجب مخصوص خود در جمله باشند یا با ویرگول به باقی جمله تعجبی وصل شوند و جزوی از آن باشند.

 

برای درک بهتر ساختار جملات تعجبی در انگلیسی به مثال‌های زیر و توضیحات آن‌ها دقت کنید.

How beautiful the mountains are!

چه کوهستان زیبایی است!

در جمله بالا از ضمیر تعجبی how استفاده شده تا احساس شدیدی نسبت به منظره‌ای طبیعی بیان شود.

Yikes, what a terrible movie!

اه، چه فیلم بدی!

در این مثال از حرف ندایی به همراه ویرگول در کنار ضمیر تعجبی what تا به احساس فرد نسبت به فیلم اشاره شود.

You did such a wonderful job!

کارت را چه عالی انجام دادی!

با وجود اینکه این جمله اخباری به نظر می‌رسد، از کلمه such به عنوان معرف اسمی استفاده می‌کند تا تاکید بیشتری روی صفت wonderful برای اسم job داشته باشد. همچنین این جمله احساس حمایت و قدردانی شدیدی را ابراز می‌کند و به همین دلیل جمله تعجبی است.

Happy birthday, my friend!

تولدت مبارک دوست من!

در این جمله عبارت Happy birthday با هیجان بیان شده است و به همین خاطر با علامت تعجب همراه می‌شود.

Wow! I can’t believe we won!

وای! باورم نمی‌شود برنده شدیم!

این جمله با حرف ندای تنهایی شروع می‌شود و احساس غافلگیری شدیدی را بیان می‌کند.

انواع مختلف جملات تعجبی در انگلیسی‌

پیش از این اشاره کردیم که بسیاری از جملات تعجبی در انگلیسی شامل کلمات تعجبی مانند What و How می‌شوند اما این جملات انواع متفاوتی دارند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

  • جملات تعجبی محذوف (Elliptical exclamative sentences)
  • جملات تعجبی با حروف ندا (Exclamative sentences with interjections)
  • جملات تعجبی با فاعل (Exclamative sentences with a subject)

جملات تعجبی محذوف

در زبان انگلیسی و به‌خصوص در محاوره این زبان، معمولا جمله‌های تعجبی به شکل کوتاه‌شده به کار می‌روند. این کار با حذف کردن فعل از انتهای جمله انجام می‌شود. به مثال‌ها زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

What an amazing place this is!

اینجا چه جای خارق‌العاده‌ای است!

What an amazing place!

چه جای خارق‌العاده‌ای!‍

How fantastic that film was!

این فیلم چقدر عالی بود!

How fantastic!

چقدر عالی!

همان‌طور که می‌بینید با وجود اینکه این جمله‌ها از نظر گرامری کامل نیستند اما در زبان انگلیسی روزمره کاربرد بسیار زیادی دارند. در این ساختار معمولا از کلمه تعجبی How در کنار صفت استفاده می‌کنیم.

نکته: توجه داشته باشید وقتی جمله در زبان انگلیسی فقط از یک صفت تشکیل شده باشد، حرف ندا یا interjection نام دارد.

Fantastic!

(چه) عالی!

Lovely!

(چه) دوست‌داشتنی!

Strange!

(چه) عجیب!

جملات تعجبی با حروف ندا

در زبان انگلیسی بسیاری از جمله‌های تعجبی با حروف ندایی مانند «hey» ،«wow» یا «oh» شروع می‌شوند. استفاده از این ساختار باعث تاکید بر احساس بیان‌شده در جمله می‌شود یا توجه مخاطب را جلب می‌کند. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

Wow, what an enormous cake!

وای چه کیک بزرگی!

Oh, how lovely!

وای چقدر دوست‌داشتنی!

Gosh, what a mess!

خدایا، چه وضع آشفته‌ای!

جملات تعجبی محذوف

جملات تعجبی با فاعل

می‌توان جمله‌های تعجبی را در زبان انگلیسی با فاعل شروع کرد. با استفاده از این ساختار می‌توان مخاطب جمله را به شکل واضح‌تری مشخص کرد. یکی از ساختارهای بسیار پرکاربرد این ساختار آغاز کردن جمله انگلیسی با Lord یا God است. توجه داشته باشید این ساختار کاربرد مذهبی ندارد و صرفا روشی برای تاکید بیشتر به جمله است. به مثال‌های زیر از این کاربرد دقت کنید.

Oh Grandma, what big teeth you have!

وای مامان‌بزرگ، چه دندان‌های بزرگی داری!

Oh Lord, what a mess!

وای خدا، چه به‌هم‌ریخته!

God, how I hate this subject!

خدایا چقدر از این درس بدم می‌آید!

مثال های متنوع از جملات تعجبی در انگلیسی‌

یکی از بهترین راه‌های یادگیری عمیق‌تر زبان انگلیسی، تمرین و تکرار است. به همین دلیل در ادامه به چند مثال ساده از جملات تعجبی در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

Don't scream at us! You completed the entire task there.

سر ما فریاد نزن! خودت تمام کار را انجام دادی.

Never, ever contact me again! Did you understand what I said? Never contact me! Again!

دیگر هرگز با من تماس نگیر‍! فهمیدی چه گفتم؟ دیگر با من تماس نگیر‍! هرگز!‍

Oh my goodness! The bag contains a kitten. Look closely at him!

وای خدایا! توی این کیف یک بچه گربه است.

It's unbelievable! Those florals are my fave, Sandro. This is really thoughtful of you!

باورم نمی‌شد! این‌ها گل‌های محبوب من هستند «ساندرو» چقدر باملاحظه‌ای!

Oh no! The players have entered our territory! That's a successful goal!

وای نه! بازیکن‌ها وارد قلمرو ما شدند!

Keep still! I'll say it again. Keep still! Drop your gun!

تکان نخور! دوباره می‌گویم. تکان نخور! تفنگت را بینداز!

Help! This thief has snatched my wallet; go find him!

کمک! این دزد کیف پول من را دزدید، برو پیدایش کن!

Ew! This isn't something anyone should consume.

چه چندش! هیچکس نباید از چنین چیزی استفاده کند.

جملات تعجبی با حروف ندا

با استفاده از ضمیر تعجبی what می‌توان در جمله‌های تعجبی روی ویژگی چیزی تاکید کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید تا این کاربرد را بهتر یاد بگیرید.

What a sweet little baby! Congrats! She will grow up to be a stunning young lady.

چه بچه کوچولوی دوست‌داشتنی است! تبریک می‌گویم! وقتی بزرگ شود خانم بسیار زیبایی می‌شود.

Hello and welcome to the Resort San Diego. What a great location!

سلام، به اقامتگاه تفریحی «سن‌دیگو» خوش آمدید. چه جای خارق‌العاده‌ای است!

It's also a goal! What a stunning shot by Stevie G in the playground!

باز هم یک گل دیگر. چه پرتاب خارق‌العاده‌ای به دست «استیوی جی» در زمین بازی انجام شد.

Oh, Tom, what a pleasant surprise! I didn't actually expect you to show up.

وای «تام» چه غافلگیری خوشایندی! انتظار نداشتم واقعا بیایی.

ضمیر تعجبی how در زبان انگلیسی برای تاکید روی احساسی که در جمله بروز داده می‌شود به کار می‌رود. توجه داشته باشید این جمله‌ها نباید حالت سوالی یا دوپهلو داشته باشند. به مثال‌های زیر از این ساختار دقت کنید.

The new employee is fantastic. Look how well he writes.

کارمند جدید خیلی عالی است. ببین چه خوب می‌نویسد.

The new kid in school is extremely dedicated. Can you see how clever she is?

دانش‌آموز جدید واقعا خیلی وقت خود را وقف درس می‌کند. می‌بینی چقدر باهوش است؟

برای نشان دادن احساسات قوی می‌توانیم در جمله تعجبی از so استفاده کنیم. به مثال‌های زیر از این کاربرد دقت کنید.

Her meal was so very wonderful! She must visit here more often.

غذای او واقعا خیلی عالی بود. باید بیشتر بیاید و به اینجا سر بزند.

The scenario in the workplace was so absurd! I couldn't stop giggling at her.

اتفاقی که در محل کارم افتاد خیلی مسخره بود! نمی‌توانستم دست از خندیدن به او بردارم.

The new kid is so stunning! To keep my GPA good, I must avoid meeting her.

این دانش‌آموز جدید خیلی خارق‌العاده است. برای اینکه معدلم خوب بماند باید سعی کنم با او دوست نشوم.

جملات تعجبی با فاعل

such نیز می‌تواند برای تاکید بر احساسی شدید در جمله استفاده شود. به مثال‌های زیر از این ساختار توجه کنید.

Get out of here! You're such a hypocrite! Get out!

از اینجا برو بیرون! تو چقدر ریاکاری! برو بیرون!

This is such a great location! Please come back here with me.

چقدر اینجا عالی است. لطفا با من برگرد اینجا.

The new manager is such a tyrant! I'm drafting a letter of resignation.

مدیر جدید چقدر خودمختار است! من می‌خواهم نامه استعفا تنظیم کنم.

نکات مهم استفاده از جملات تعجبی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم جملات تعجبی نوع خاصی از جمله در زبان انگلیسی هستند که بیشتر در محاوره استفاده می‌شوند و برای بیان احساسات شدید به کار می‌روند. در ادامه به چند نکته مهم برای استفاده از این جملات اشاره می‌کنیم.

  • از استفاده زیاد جملات تعجبی پرهیز کنید:

استفاده بیش از حد جملات تعجبی در متن می‌تواند باعث سردرگمی خواننده شود. به مثال زیر توجه کنید تا این نکته را بهتر درک کنید.

Akila stepped out into the sunshine! The day was awake and alive! She bent down and brushed her fingers on the grass! What a joy it was to be free!

«آکیلا» قدم زیر نور آفتاب گذاشت! روز سرزنده و سرحال‌کننده‌ای بود! خم شد و انگشتانش را روی چمن‌ها کشید! آزاد بودن چه احساس نشاطی داشت!

همان‌طور که می‌بینید این جمله‌های تعجبی پشت سر باعث می‌شوند ذهن خواننده درگیر تاکیدهای بیجا شود و از موضوع اصلی جا بماند. به مثال زیر که به شکل درست‌تری بیان شده است دقت کنید.

Akila stepped out into the sunshine. The day was awake and alive. She bent down and brushed her fingers on the grass. What a joy it was to be free!

«آکیلا» قدم زیر نور آفتاب گذاشت. روز سرزنده و سرحال‌کننده‌ای بود . او خم شد و انگشتانش را روی چمن‌ها کشید. آزاد بودن چه احساس شادی‌بخشی داشت.

جمله‌های بالا منظور نویسنده را با عمق بیشتری می‌رسانند و با جلب توجه بی‌جا به علامت‌های تعجب آخر هر کلمه تمرکز او را به هم نمی‌زنند.

انواع جملات تعجبی
  • جملات تعجبی را با جملات امری اشتباه نگیرید:

اگر جمله‌ای در انگلیسی شامل دستور باشد، جزو جملات تعجبی محسوب نمی‌شود، بلکه جمله‌ای امری است. با توجه به این نکته که جمله تعجبی همان جمله اخباری است که اصرار یا تاکید زیادی به آن اضافه شده است، می‌توانید جمله تعجبی را از جمله امری تشخیص دهید. به مثال زیر از این ساختار دقت کنید.

Watch out for the pothole!

مراقب چاله باش! (جمله امری)

You should watch out for the pothole.

باید مراقب چاله باشی. (جمله اخباری)

You should watch out for the pothole!

باید مراقب چاله باشی! (جمله تعجبی)

نکته دیگری که باید به آن توجه کنید این است که جمله‌های تعجبی به فاعل جمله اشاره می‌کنند اما در بیشتر جمله‌های امری فاعل حذف می‌شود چراکه فاعل ضمنی دوم‌شخص مفرد است. همان‌طور که در مثال‌های بالا می‌بینید جمله‌های اخباری و تعجبی هر دو با ضمیر you شروع می‌شوند اما در جمله امری فاعل حذف شده و جمله با فعل watch شروع شده است.

نکته: بعضی زبان‌شناسان جمله‌هایی مانند Merry Christmas‎‎‎‌‎!‎ و Happy Birthday‎!‎ را جمله امری محسوب می‌کنند و برخی دیگر آن‌ها را جزو جملات تعجبی می‌شمارند. گروه اول اشاره می‌کنند که این جمله‌ها کوتاه‌شده جملات Have a Merry Christmas‎!‎ و Have a Happy Birthday!‎ هستند که مانند جمله‌های امری با فعل شروع می‌شوند و دستوری را بیان می‌کنند.

دیدگاه گروه دوم این است که این جمله‌ها با هیجان و آرزوی خوش بیان می‌شوند و از آن‌جایی که احساس شدیدی را بیان می‌کنند جزو جمله‌های تعجبی به کار می‌روند. به طور کلی دیدگاه گروه اول در این مورد درست‌تر به نظر می‌رسد، چراکه این جمله تمام ویژگی‌های جمله امری را دارد اما ممکن است با هیجان بیان شود یا نه.

  • در نوشته های رسمی فقط از یک علامت تعجب استفاده کنید:

استفاده از چند علامت تعجب پشت سر هم در پیامک و شبکه‌های اجتماعی و ایمیل‌های دوستانه رایج است و چندان اشتباه محسوب نمی‌شود. اما در نوشتار رسمی این کار از نظر خواننده غیرحرفه‌ای به نظر می‌رسد. نوشتار خوب در زبان انگلیسی فقط به یک علامت تعجب نیاز دارد تا منظور خود را برساند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Remember to bring your self-assessment!!

یادتان باشید خودارزیابی خود را بیاورید!!

Remember to bring your self-assessment!

یادتان باشید خودارزیابی خود را بیاورید!

  • جملات تعجبی مستقیم و غیرمستقیم را مشخص کنید:

بیشتر جملاتی که در این مطلب به آن‌ها اشاره کردیم جملات تعجبی مستقیم هستند که شدت و اضطراری به موضوع جمله اضافه می‌کنند. این احساسات را می‌توان به روشی غیرمستقیم نیز بیان کرد، در واقع می‌توان از جمله‌های اخباری نیز برای بیان احساسات شدید استفاده کرد. به مثال‌های زیر از این ساختار دقت کنید.

They said that we shouldn’t go in there!

آن‌ها گفتند نباید داخل آنجا برویم!

They exclaimed that we shouldn’t go in there.

آن‌ها اظهار کردند که نباید داخل آنجا برویم.

همان‌طور که می‌بینید در جمله‌های تعجبی غیرمستقیم علامت تعجب نمی‌آوریم چراکه فعل جمله نشان‌دهنده تاکید ما روی احساس بیان‌شده در جمله است.

سوالات رایج جملات تعجبی

در ادامه این مطلب به چند سوال پرتکرار در مورد جملات تعجبی پاسخ داده‌ایم.

جمله تعجبی در انگلیسی چیست؟

جمله تعجبی (Exclamatory Sentence) در انگلیسی جمله‌ای است که برای بیان احساسات شدید به کار می‌رود. این جمله‌ها که معمولا با علامت تعجب به کار می‌روند بیشتر در محاوره استفاده می‌شوند.

تفاوت جمله اخباری و جمله تعجبی چیست؟

به طور کلی جمله اخباری در زبان انگلیسی خبری را اعلام می‌کند یا برای بیان نظر استفاده می‌شود اما جمله تعجبی برای ابراز احساساتی شدید به کار می‌رود و با What یا How شروع می‌شوند. همچنین جمله اخباری با نقطه تمام می‌شود اما در انتهای جمله تعجبی علامت تعجب می‌آید.

حروف ندا در انگلیسی چیست؟

حروف ندا صدا، کلمه یا جمله‌ای است که برای بیان احساساتی ناگهانی و شدید مثل هیجان، تعجب، خشم یا تحسین استفاده می‌شود. توجه داشته باشید حروف ندا می‌توانند بخشی از جمله تعجبی باشند.

کاربرد علامت تعجب در انگلیسی چیست؟

علامت تعجب (Exclamation mark) در انگلیسی در انتهای جمله قرر می‌گیرد تا احساسات شدید ما را نشان دهد یا روی چیزی تاکید کند. این علامت بیشتر در متن‌های غیررسمی و چت استفاده می‌شود و در متن‌های رسمی و علمی کاربرد چندانی ندارد.

تمرین جملات تعجبی

تمرین جملات تعجبی

یکی از بهترین راه‌های درک بهتر گرامر زبان انگلیسی، تمرین و تکرار است. به همین دلیل در ادامه این مطلب به چند نمونه‌سوال پرتکرار در مورد جملات تعجبی اشاره کرده‌ایم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با کلمه تعجبی مناسب کامل کنید.

Q1: I didn't know _____ expensive it was!

جواب

Answer: I didn't know how expensive it was!

Q2: You have _____ a pretty house!

جواب

Answer: You have such a pretty house!

Q3: They have _____ birds in their garden!

جواب

Answer: They have so many birds in their garden!

Q4: Your neighbours are _____ lovely people!

جواب

Answer: Your neighbours are such lovely people!

Q5: _____ easily they forget!

جواب

Answer: How easily they forget!

Q6: It takes _____ time to go to Madrid by train!

جواب

Answer: It takes so much time to go to Madrid by train!

Q7: You can guess _____ happy they were!

جواب

Answer: You can guess how happy they were!

Q8: _____ happy they must have been to see you again!

جواب

Answer: How happy they must have been to see you again!

Q9: I didn't know _____ cruel she could be!

جواب

Answer: I didn't know how cruel she could be!

Q10: _____ a lovely garden your nephew has!

جواب

Answer: What a lovely garden your nephew has!

Q11: _____ a pretty house our friends have bought!

جواب

Answer: What a pretty house our friends have bought!

تمرین دوم

جمله‌های تعجبی زیر را به شکل غیرمستقیم نقل‌قول کنید.

Q1: The teacher said, “What a lazy boy are!”

جواب

Answer: The teacher exclaimed that the boy was very lazy.

Q2: The king said, “Alas! Our enemies are too strong.”

جواب

Answer: The king exclaimed with sorrow that their enemies were too strong.

Q3: My father said to me, “Bravo! You have got very good marks.”

جواب

Answer: My father applauded me that I had got very good marks.

Q4: “Hurran!I have qualified the exam,” said he.

جواب

Answer: He exclaimed with joy that he had qualified the exam.

Q5: My wife said, “How smart you are!”

جواب

Answer: My wife exclaimed that I was very smart.

Q6: Congratulations! You have been selected for the final match,” said my Games teacher to me.

جواب

Answer: My game teacher congratulated me that I had been selected for the final match.

Q7: The young man said, “What a fool I am!”

جواب

Answer: The young man exclaimed that he was a great fool.

Q8: “What a stupid fellow you are!” the teacher angrily remarked.

جواب

Answer: The teacher exclaimed angrily that I was a very stupid fellow.

Q9: “What a horse are they losing for want of skill and spirit to manage it!” exclaimed Alexander, the Great.

جواب

Answer: Alexander, the great exclaimed that they were losing great horse for want of skill and spirit to manage it.

جمع‌بندی

در این مطلب به یکی از چهار نوع اصلی جمله در انگلیسی، یعنی جملات تعجبی پرداختیم و آن را با جمله‌های امری و جمله‌های اخباری مقایسه کردیم. همچنین با ارائه مثال‌های متعدد، انواع مختلف جمله تعجبی را بررسی کردیم. انواع مختلف جمله تعجبی عبارتند از: جمله تعجبی محذوف که فعل آن حذف می‌شود، جمله تعجبی با حروف ندا که با حروف ندای انگلیسی شروع می‌شوند و جملات تعجبی با فاعل، که خطاب به کسی بیان می‌شوند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Master ClassJava T PointStudy Smarter
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *