افعال to be در انگلیسی چیست؟ – به زبان ساده + مثال و تمرین

۵۶۳۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
یادگیری زبان انگلیسی

افعال to be در زبان انگلیسی بیشتر از هر فعل دیگری دستخوش تغییر می‌شوند. مهم‌ترین دلیل آن این است که جزو افعال بی‌قاعده به شمار می‌روند. به همین خاطر بسیاری از زبان‌آموزان در یادگیری افعال to be با مشکل مواجه می‌شوند. در این آموزش قصد داریم بدانیم افعال to be در انگلیسی چیست و چه کاربردهایی دارد.

افعال to be در انگلیسی چیست ؟

افعال to be در زبان انگلیسی انواع مختلفی دارند و با توجه به موقعیت‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. در دسته‌بندی زیر انواع افعال to be معرفی شده است:

  • am
  • is
  • are
  • was
  • were
  • been
  • being

از افعال to be برای توصیف وضعیت اشخاص، اشیا، مکان‌ها و عقاید و نظرات استفاده می‌کنیم. برای مثال، می‌توانیم در مورد سن، ملیت یا مواردی از این دست صحبت کنیم و برای توصیف آن‌ها، افعال to be به کار ببریم. به چند جمله زیر دقت کنید.

I am 32 years old.

من ۳۲ سال دارم.

She is young.

او جوان است.

We are from Brazil.

ما اهل برزیل هستیم.

جدول افعال to be در انگلیسی

برای این‌که بدانیم افعال to be در انگلیسی چیست ابتدا باید با ساختار و اشکال مختلف آن آشنا شویم. افعال to be برای انواع زمان‌ها به شکل‌های مختلفی به کار می‌روند که در جدول زیر به آن‌ها اشاره شده و توضیحات مربوط به آن ارائه شده است.

کاربرد فعل to be شکل/زمان فعل to be فعل to be
تبدیل فعل به اسم برای موقعیت‌های خیالی یا غیرواقعی

مصدر با to و بدون to

(Infinitive)

to be
تبدیل فعل به اسم برای موقعیت‌های ثابت یا واقعی

اسم مصدر

(Gerund)

being
برای بیان عملی که به طور مکرر اتفاق می‌افتد یا برای عادت‌ها زمان حال am, is, are
برای توصیف عملی در گذشته زمان گذشته was, were
برای عملی که در همین لحظه در حال وقوع است زمان حال استمراری being
برای توصیف عملی در آینده زمان آینده be
برای توصیف تجربه‌هایی در گذشته که زمان در آن اهمیتی ندارد. شکل سوم فعل been
برای پیشنهاد دادن وجه التزامی حال be
برای موقعیت‌های غیرواقعی یا فرضی وجه التزامی گذشته were
برای دستور دادن جملات دستوری be

مطابقت فاعل با فعل to be

همان‌طور که اشاره شد، افعال to be در انگلیسی انواع مختلفی دارند. برای این که بدانیم از کدام‌یک از آن‌ها در جملات مختلف استفاده کنیم، باید به فاعل و زمان فعل جمله توجه داشته باشیم. جمله زیر را در نظر بگیرید.

She was sick yesterday.

او دیروز مریض بود.

در این مثال، فاعل جمله «she» و فعل جمله «was» است. با توجه به فاعل و زمان جمله متوجه می‌شویم که باید از گذشته فعل to be، یعنی «was» استفاده کنیم. به مثال دیگری توجه کنید.

He has been working as an engineer for 10 years.

او به مدت ۱۰ سال به عنوان مهندس مشغول به کار بوده است.

در این جمله، «has been working» فعل است که زمان حال کامل استمراری (Present Perfect progressive) را نشان می‌دهد. فعل «been» یکی از اشکال فعل to be است و با توجه به قید زمان می‌توانیم نوع آن را تشخیص دهیم و از شکل مناسب آن استفاده کنیم.

با در نظر گرفتن این مسئله، می‌توانیم این‌طور نتیجه‌گیری کنیم که برای انتخاب افعال to be، لازم است اصلی مهمی را در نظر داشته باشیم که همان مطابقت فاعل و فعل (Subject Verb Agreement) است. این اصل تأکید دارد که برای انتخاب فعل مناسب، همواره باید به این نکته توجه کنیم که فاعل جمله با فعل مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال، در زمان حال ساده، برای «it» باید از فعل «is» استفاده کنیم و برای «they»، شکل جمع فعل to be، یعنی «are» را به کار ببریم. برای آشنایی کامل با مبحث مطابقت فعل و فاعل برای افعال to be در انگلیسی می‌توانید جدول زیر را مطالعه کنید. در این جدول، اشکال مثبت و منفی فعل to be و شکل کوتاه آن آمده است.

مطابقت فاعل و فعل
شکل کوتاه منفی

منفی

Negative

شکل کوتاه مثبت

مثبت

Positive

ضمیر

pronoun

I'm not I am not I'm I am I
You're not You are not You're You are You
He's not He is not He's He is He
She's not She is not She's She is She
It's not It is not It's It is It
We're not We are not We're We are We
They're not They are not They're They are They
افعال to be در انگلیسی

افعال to be در انگلیسی با مثال

برای درک بهتر ساختار و کاربرد افعال to be در انگلیسی مثال‌هایی در رابطه با اشکال مختلف آن زده‌ایم که در ادامه هر یک را به طور جداگانه مشاهده می‌کنید.

افعال to be برای زمان حال ساده

ساختار افعال برای زمان حال ساده به صورت «subject + am/is/are» تعریف شده است، مانند مثال‌های زیر:

I am American.

من آمریکایی هستم.

He is a teacher.

او معلم است.

She is happy.

او شاد است.

They are at the movies.

آن‌ها در سینما هستند.

برای جملات منفی نیز از ساختار «subject + am/is/are (not)» استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I am not angry.

من گرسنه نیستم.

She is not at school.

او در مدرسه نیست.

It is not broken.

آن نشکسته است.

We are not students.

ما دانش‌آموز نیستیم.

افعال to be برای زمان گذشته ساده

برای زمان گذشته ساده در انگلیسی، ساختار جمله با فعل to be به صورت «subject + was/were» تعریف می‌شود. به چند مثال و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I was hungry.

من گرسنه بودم.

She was at the movies.

او در سینما بود.

You were there.

شما آنجا بودید.

It was great!

عالی بود!

They were excited.

آن‌ها هیجان‌زده بودند.

برای منفی کردن جملات گذشته ساده با افعال to be از ساختار «subject + was/were (not)» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

I was not there.

من آنجا نبودم.

You were not here.

شما آنجا نبودید.

He wasn’t a teacher.

او معلم نبود.

We weren’t at the restaurant.

ما در رستوران نبودیم.

آموزش زبان انگلیسی

جملات پرسشی با افعال to be

برای ساختن جملات پرسشی با افعال to be جای فعل و فاعل را عوض می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Am I late?

دیر کردم؟

Are you happy?

خوشحالی؟

Are they in the office?

آن‌ها در دفتر هستند؟

Is it a new car?

آن ماشین جدیدی است؟

Was I late?

من دیر کردم؟

Were you sad?

ناراحت بودی؟

Was she at school?

او در مدرسه بود؟

Was it a good movie?

فیلم خوبی بود؟

Were they late?

آن‌ها دیر کردند؟

افعال to be برای زمان حال کامل

از «زمان حال کامل» (Present Perfect Tense) برای توصیف موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و اثر آن تا به این لحظه مانده است یا همچنان ادامه دارد. برای ساختن این جملات، از ساختار «subject + have/has + p.p» کمک می‌گیریم. «p.p» مخفف «Past Participle» و به معنای شکل سوم فعل است که به دو صورت باقاعده و بی‌قاعده وجود دارد. به چند مثال زیر در حالت مثبت و منفی توجه کنید.

I have been there.

من آنجا بوده‌ام.

You have been to Paris many times.

شما بارها به پاریس رفته‌اید.

It has been difficult to solve the problem.

حل کردن مسئله کار سختی بوده است.

He has been an electrician.

او برق‌کار بوده است.

We have been here all day.

ما تمام روز را اینجا بوده‌ایم.

They have been well-behaved.

آن‌ها رفتار خوبی داشته‌اند.

برای ساختن جملات پرسشی حال کامل، جای «have/has» و فاعل را عوض می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Have you been worried?

آیا شما نگران بوده‌اید؟

Has he been there?

آیا او آنجا بوده است؟

Have they left the meeting?

آیا آن‌ها جلسه را ترک کرده‌اند؟

افعال to be در انگلیسی چیست

افعال to be برای زمان حال استمراری

«زمان حال استمراری» (Present Progressive Tense) برای توصیف عملی به کار می‌رود که در حال انجام شدن است و همین لحظه اتفاق افتاده و ساختار آن به صورت «subject + am/is/are (not) + v (ing)» است. برای آشنایی بیشتر با زمان حال استمراری و شکل مثبت و منف جملات، به چند مثال زیر توجه کنید.

I am watching television.

من در حال تماشای تلویزیون هستم.

You are pushing the wrong button.

شما دارید دکمه اشتباه را فشار می‌دهید.

He is looking at the board.

او در حال نگاه کردن به تخته است.

She is studying now.

او اکنون مشغول مطالعه است.

It is raining.

باران در حال باریدن است.

We are speaking at the moment.

ما در حال حاضر مشغول صحبت کردن هستیم.

They are thinking.

آن‌ها مشغول فکر کردن هستند.

افعال to be برای جملات پرسشی تأییدی

«جملات پرسشی تأییدی» (Tag Questions) به انتهای جمله اضافه می‌شوند و آن را به حالت سؤالی تبدیل می‌کنند. اگر در جمله از افعال to be استفاده شود، برای ساختن جملات پرسشی تأییدی، آن را به شکل مثبت یا منفی به کار می‌بریم. برای مثال، اگر جمله مثبت باشد، فعل to be در جمله پرسشی تأییدی منفی خواهد بود و برعکس. به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار افعال to be در این نوع جملات پرسشی بیشتر آشنا شوید.

I wasn’t being rude, was I?

من بی‌ادبانه رفتار نمی‌کردم، این‌طور نیست؟

It was good, wasn’t it?

خوب بود، نه؟

You were there, weren’t you?

تو آنجا بودی، این‌طور نیست؟

It wasn’t too bad, was it?

آن‌قدر هم بد نبود، مگر نه؟

They weren’t angry, were they?

آن‌ها عصبانی نبودند، مگر نه؟

افعال ربطی to be

فعل ربطی to be موقعیتی را درباره فاعل توصیف می‌کند. اگر فعل to be به عنوان فعل ربطی به کار برود، بعد از آن صفت می‌آید، مانند مثال‌های زیر:

I am excited.

هیجان‌زده هستم.

It is boring.

خسته‌کننده است.

She is the leader.

او پیشوا است.

They are at the bank.

آن‌ها در بانک هستند.

نکته: در برخی موارد می‌توانیم بعد از فعل to be که در نقش فعل ربطی ظاهر شده است، از قید نیز استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

I am always on time.

من همیشه سروقت هستم.

∗∗∗

It is never boring.

آن هرگز خسته‌کننده نیست.

∗∗∗

Sometimes, it is difficult to solve the problem.

بعضی وقت‌ها، برطرف کردن مشکل سخت است.

Learn English

افعال to be برای احتمال و پیشنهاد

هنگامی که صحبت از احتمال وقوع چیزی می‌‌شود، می‌توانیم از فعل to be همراه با افعالد کمکی وجهی استفاده کنیم. در این حالت، ساختار فعل به صورت «subject + modal verb» خواهد بود، مانند مثال‌های زیر:

He could be a superstar.

ممکن است او سوپراستار باشد.

She might be late.

ممکن است دیر برسد.

You should be nice to your parents.

باید با والدینت مهربان باشی.

اما کاربرد افعال to be برای پیشنهاد دادن، کمی پیچیده‌تر است. در این حالت، بعد از فعل یا صفات خاص که در مفهوم پیشنهاد یا الزام به انجام کاری به کار می‌روند، از وجه التزامی فعل to be استفاده می‌کنیم که همان شکل ساده «be» است. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار فعل to be در نقش فعل التزامی بیشتر آشنا شوید.

I suggest that you be nice to your mother.

من پیشنهاد می‌کنم که با مادرت مهربان باشی.

I recommended that they be there on time.

من توصیه کردم که آن‌ها به‌موقع آنجا باشند.

نکته: شکل منفی «be» در جملاتی که وجه التزامی فعل به کار رفته به صورت «not be» است، مانند مثال زیر:

I suggested that she not be there.

پیشنهاد دادم که او آنجا نباشد.

افعال to be در جملات دستوری

در جملات دستوری که فعل to be به کار رفته است، فاعل جمله مشخص است و نیازی به نوشتن آن نیست. جملات دستوری معمولاً خطاب به شخص مقابل گفته می‌شوند، مانند «به‌موقع آنجا باش.» یا «با من مهربان باش». برای ساختن این جملات، فعل «be» (حالت منفی «Don't be») را ابتدای جمله می‌آوریم، مانند مثال‌های زیر:

Be a good student.

دانش‌آموز خوبی باش.

Be nice to your teacher.

با معلمت مهربان باش.

Don’t be mean to him.

با او بد نباش.

افعال to be به عنوان مصدر

از افعال to be برای توصیف گرامر Infinitive (مصدر با to) استفاده می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I want to be a singer.

می‌خواهم خواننده شوم.

He likes to be the best at what he does.

او دوست دارد در کاری که انجام می‌دهد بهترین باشد.

They hope to be friends.

آن‌ها امیدوارند با هم دوست شوند.

برای منفی کردن این جملات نیز، فعل‌های کمکی «don't» یا «doesn't» را قبل از فعل اصلی می‌آوریم، مانند مثال‌های زیر:

I don’t want to be a doctor.

نمی‌خواهم پزشک شوم.

He does not like to be sad.

او دوست ندارد ناراحت باشد.

She doesn’t want to be a musician.

او نمی‌خواهد نوازنده شود.

کاربرد افعال to be در انگلیسی

افعال to be در حالت مجهول

در جملاتی که از حالت معلوم به مجهول تبدیل می‌شوند، شخص یا چیزی که انجام‌دهنده کار است حذف می‌شود یا در نقش مفعول جمله ظاهر می‌شود که در حالت آخر، قبل از آن حرف اضافه «by» به کار می‌رود. رایج‌ترین ساختار جملات مجهول در زبان انگلیسی به صورت زیر است:

Subject + to be + p.p + (by object)

فعل to be در حالت مجهول برای زمان‌های مختلف به شکل‌‌های مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد که در مثال‌های زیر مشاهده می‌کنید.

The car is powered by electricity. (حال ساده)

ماشین با برق کار می‌کند.

The work is being done. (حال استمراری)

کار در حال انجام شدن است.

The building was demolished by the crew. (گذشته ساده)

ساختمان توسط خدمه تخریب شد.

The meal will be prepared by the chef. (آینده ساده)

غذا توسط سرآشپز آماده خواهد شد.

The coffee has been made. (حال کامل)

قهوه درست شده است.

The dinner had already been served. (گذشته کامل)

شام قبلاُ سرو شده بود.

سوالات رایج درباره افعال to be در انگلیسی

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص افعال to be در انگلیسی پاسخ دهیم.

کاربرد افعال to be در انگلیسی چیست؟

افعال to be در زبان انگلیسی انواع مختلفی دارند و از آن‌‌ها برای توصیف وضعیت اشخاص، اشیا، مکان‌ها و عقاید و نظرات استفاده می‌کنیم.

افعال to be برای زمان حال ساده چگونه به کار می‌روند؟

ساختار افعال برای زمان حال ساده به صورت «subject + am/is/are» تعریف شده است. برای جملات منفی از ساختار «subject + am/is/are (not)» استفاده می‌شود و برای سوالی کردن، ابتدا فعل «to be» را قرار می‌دهیم و در ادامه فاعل و ادامه جمله را می‌آوریم.

ساختار افعال to be برای گذشته ساده چگونه است؟

برای زمان گذشته ساده در انگلیسی، ساختار جمله با فعل to be به صورت «subject + was/were» تعریف می‌شود. برای منفی کردن جملات گذشته ساده با افعال to be از ساختار «subject + was/were (not)» استفاده می‌کنیم و برای ساختن جملات پرسشی با افعال to be جای فعل و فاعل را عوض می‌کنیم.

کاربرد افعال to be در جملات دستوری چگونه است؟

در جملات دستوری که فعل to be به کار رفته است، فاعل جمله مشخص است و نیازی به نوشتن آن نیست. جملات دستوری معمولاً خطاب به شخص مقابل گفته می‌شوند، مانند «به‌موقع آنجا باش». برای ساختن این جملات، فعل «be» (حالت منفی «Don't be») را ابتدای جمله می‌آوریم.

تمرین افعال to be در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب افعال to be در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. پاسخ هر تمرین را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

Question:

Peter Baker _____ from Manchester, but Paul and John _____ from London. Manchester and London _____ cities in England. Hamburg _____ a city in Germany. Sandra _____ at school today. Jack and Peter
her friends. They _____ in the same class. Mr. and Mrs. Baker on a trip to the USA to visit their cousin Anne. She _____ a nice girl. Peter says: "My grandfather _____ in hospital. I _____ at home with my grandmother." What time _____ it? It _____ 8 o'clock. _____ you tired? No, I _____ not.

جواب

Answer:

Peter Baker is from Manchester, but Paul and John are from London. Manchester and London are cities in England. Hamburg is a city in Germany. Sandra is at school today. Jack and Peter are her friends. They are in the same class. Mr. and Mrs. Baker are on a trip to the USA to visit their cousin Anne. She is a nice girl. Peter says: “My grandfather is in hospital. I am at home with my grandmother.” What time is it? It is 8 o’clock. Are you tired? No, I am not.

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل «to be» مناسب کامل کنید.

Q1: A: _____ you a teacher?

B: Yes, I _____.

جواب

Answer: A: Are you a teacher?

B: Yes, I am.

Q2: A: _____ your name Marcus?

B: Yes, it _____.

جواب

Answer: A: Is your name Marcus?

B: Yes, it is.

Q3: A: ______ your children here?

B: No, they ______.

جواب

Answer: A: Are your children here?

B: No, they aren’t.

Q4: A: _____ this your suitcase?

B: No, it _____.

جواب

Answer: A: Is this your suitcase?

B: No, it isn’t.

Q5: A: Where _____ we?

B: I think this _____ Oxford Street.

جواب

Answer: A: Where are we?

B: I think this is Oxford Street.

Q6: A: ______ it Saturday today?

B: No, It _____ Sunday.

جواب

Answer: A: Is it Saturday today?

B: No, It is Sunday.

Q7: A: _____ your friends from the UK?

B: No, they _____ from the US.

جواب

Answer: A: Are your friends from the UK?

B: No, they are from the US.

Q8: A: Hello, Maria. How ______ you?

B: _____ fine, thanks.

جواب

Answer: A: Hello, Maria. How are you?

B: I’m fine, thanks.

Q9: A: How old _____ Peter?

B: I think _____ 30 years old.

جواب

Answer: A: How old is Peter?

B: I think he is 30 years old.

Q10: A: _____ David and Molly here?

B: Yes, they _____ next to the door.

جواب

Answer: A: Are David and Molly here?

B: Yes, they are next to the door.

جمع‌بندی

در این آموزش با افعال to be آشنا شدیم و کاربرد آن‌ها را در قالب مثال یاد گرفتیم. مهم‌ترین نکته درباره افعال to be این است که به ساختار و زمان جمله توجه کنیم تا بتوانیم از فعل مناسبی برای آن استفاده کنیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
FLS
One thought on “افعال to be در انگلیسی چیست؟ – به زبان ساده + مثال و تمرین

سلام چطوری میشه این اموزش رو دانلود کرد؟؟

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *