نوشته های آزاده رمضانی

همان‌طور که در زبان فارسی با علائم نشانه‌گذاری زیادی روبه‌رو می شویم، در زبان انگلیسی نیز برای خواناتر شدن نوشته‌های خود از این نشانه‌ها کمک…

۲۵ دی ۱۴۰۰ آزاده رمضانی