گرامر Determiners – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین

۳۴۱۸ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۵ مهر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۹ دقیقه
گرامر Determiners – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین

در زبان انگلیسی، اجزای کلام به هشت دسته مختلف تقسیم می‌شوند که «اسم»، «ضمیر»، «فعل»، «صفت»، «قید»، «حرف اضافه»، «حرف ربط» و «حرف ندا» است. در این آموزش از مجموعه آموزش‌های «مجله فرادرس» قصد داریم به گرامر Determiners بپردازیم، یعنی دسته‌ای از صفات انگلیسی که ویژگی‌های خاص خود را دارند و در زبان فارسی به آن‌ها «معرف‌های اسمی» گفته می‌شود. این کلمات، در هفت دسته مختلف قرار می‌گیرند و اطلاعاتی را درباره اسم در اختیار ما قرار می‌دهند. همچنین به تعداد اسم یا اشیایی که به آن اشاره می‌شود و در برخی موارد برای توصیف مالکیت در انگلیسی به کار می‌روند.

معرف‌های اسمی قبل از اسم قرار می‌گیرند تا مفهوم یا ویژگی‌های آن را محدود کنند. برخی از انواع رایج آن‌ها در زبان انگلیسی شامل حروف تعریف (Articles)، صفات اشاره (Demonstratives)، کمیت‌سنج‌ها (Quantifiers) و صفات ملکی (Possessives) هستند که در این مطلب به طور کامل با آن‌ها آشنا می‌شویم. همچنین به کمک مثال و تمرین‌های مختلف، کاربرد هر یک را در جمله یاد می‌گیریم و تفاوت‌های آن‌ها را بررسی می‌کنیم. در انتهای مطلب نیز برای درک بهتر این مبحث گرامری مهم، تمرین‌هایی را همراه با پاسخ در اختیار شما قرار خواهیم داد تا بتوانید عملکرد خود را ارزیابی کنید.

گرامر Determiners

«Determiners» به کلماتی مانند «the/my/this/some/twenty/each/any» گفته می‌شود که قبل از اسم قرار می‌گیرند. به همین دلیل در زبان فارسی معادل «معرف‌های اسمی» را برای آن در نظر گرفته‌اند. در جدول زیر می‌توانید انواع معرف‌های اسمی رایج در زبان انگلیسی را مشاهده کنید.

انواع Determiners
a, an, the

Articles

حروف تعریف

this, that, these, those

Demonstratives

صفات اشاره

my, your, his, her, etc.

Possessives

صفات ملکی

(a) few, some, many, etc.

Quantifiers

کمیت‌سنج‌ها

one, two, three, etc.

Numbers

اعداد

each, every, either, neither

Distributives

صفات توزیعی

which, what, whose, etc.

Interrogatives

صفات پرسشی

به چند مثال زیر توجه کنید که با Determiners نوشته شده است. در هر یک از مثال‌ها، «Determiners» را به صورت «Bold» مشاهده می‌کنید.

The car is parked in the driveway.

آن ماشین در راه ورودی پارک شده است.

I'd like a slice of cake, please.

لطفاً یک تکه کیک برای من بیاورید.

This book is interesting.

این کتاب جالبی است.

Are those your keys?

آن‌ها کلیدهای شما هستند؟

Some people enjoy spicy food.

برخی از افراد از غذای تند لذت می‌برند.

Many students attended the seminar.

بسیاری از دانش‌آموزان در سمینار شرکت کردند.

My dog loves to play in the park.

سگ من عاشق بازی کردن در پارک است.

Their house is the one with the blue door.

خانه آن‌ها همانی است که رنگ آبی دارد.

در جدول زیر می‌توانید فهرستی از «Determiners» را مشاهده کنید که در زبان انگلیسی پرکاربرد است.

معرف‌های اسمی رایج در انگلیسی
thatmostevery(a) few, fewer, fewest
themuchhalf(a) little
theirmyher(an)other
theseneitherhisa/an
thisnoitsall
thoseone, two, three, etc.Jim's, Anna's, etc.any
whatourleastboth
whichseverallesseach
whosesomemanyeither
yoursuchmoreenough

نکته: همین‌طور که اشاره شد، معرفی‌های اسمی قبل از اسم قرار می‌گیرند، اما در برخی موارد این‌گونه نیست. در این حالت به آن «Zero Determiner» گفته می‌شود. به مثال زیر دقت کنید.

Dogs love biscuits.

سگ‌ها عاشق بیسکویت هستند.

نقش گرامر Determiners

«Determiners» دو نقش مهم در جمله دارند که عبارت است از:

 • برای «اشاره کردن یا ارجاع دادن» (Referring)
 • برای «کمیت‌سنجی» (Quantifying)

گرامر Determiners به عنوان ارجاع‌دهنده یا اشاره‌کننده نشان می‌دهد که اسم به چه چیزی اشاره می‌کند یا درباره چه چیزی صحبت می‌کند. رایج‌ترین Determiners حروف تعریف انگلیسی، صفات اشاره و صفات کلی هستند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

مردی در حال روزنامه خواندن در کافه

A: Where’s the newspaper?

B: It’s on the sofa.

A: روزنامه کجاست؟

B: روی مبل راحتی است.

(در این مثال، «the» به اسمی اشاره می‌کند که گوینده و شنونده هر دو درباره آن می‌دانند و با آن آشنایی دارند.)

A: Have you seen my laptop anywhere?

B: Yes. It’s on the kitchen table.

A: آیا لپ‌تاپ من را دیده‌ای؟

B: بله، روی میز آشپزخانه است.

(«my» به چیزی اشاره می‌کند که به گوینده تعلق دارد. «the» به چیزی اشاره می‌کند که هم گوینده و هم شنونده درباره آن از قبل اطلاعاتی دارند.)

Do you want this bag or are you going to put it in that box?

این کیف را می‌خواهی یا قصد داری آن را در آن جعبه بگذاری؟

در این جمله «this» به کیف اشاره می‌کند که نزدیک گوینده قرار دارد و that» به جمعبه اشاره می‌کند که دورتر است.)

Charles is looking for his dictionary. Have you got it?

«چارلز» دنبال دیکشنری‌اش می‌گردد. دست شماست؟

(«his» به این نکته اشاره دارد که دیکشنری متعلق به شخصی مذکر است که در این مثال «چارلز» است.)

گرامر Determiners به عنوان کمیت‌سنج در زبان انگلیسی، برای توصیف مقدار یا کمیت چیزی استفاده می‌شود. به بیان ساده‌تر، به ما می‌گوید که چه تعداد (how many) یا چه مقدار (how much) از چیزی وجود دارد. به دو مثال زیر و توضیحات هر یک توجه کنید.

Five people were arrested during an anti-war demonstration in London today.

امروز، پنج نفر حین تظاهرات ضد جنگ در لندن دستگیر شدند.

There are some letters here for you.

شما تعدادی نامه دارید.

(«some» به تعداد کمی از چیزی اشاره دارد که در این مثال «نامه» مدنظر است.)

Do you have enough flour to make the bread?

برای پختن نان، آرد به اندازه کافی داری؟

(«enough» در اینجا به عنوان کمیتی استفاده شده است که نشان می‌دهد مقدار کافی از چیزی وجود دارد که در این مثال «آرد» است.)

انواع Determiners

همان‌طور که در جدول فوق مشاهده کردید، گرامر Determiners را به هفت دسته تقسیم می‌کنیم. در ادامه این مطلب قصد داریم هر یک را به طور جداگانه و با مثال‌های متنوع توضیح دهیم.

حروف تعریف

«حروف تعریف» (Articles) در زبان انگلیسی به کلماتی گفته می‌شود که قبل از اسم یا گروه اسمی قرار می‌گیرند و اطلاعاتی درباره آن به ما می‌دهند. در زبان انگلیسی سه حرف تعریف داریم که در دسته زیر قرار می‌گیرند:

 • «حروف تعریف نامعین» (Indefinite Articles)
 • «حروف تعریف معین» (Definite Articles)

حروف تعریف نامعین «a» و «an» قبل از اسم قابل‌شمارش مفرد قرار می‌گیرند. تنها حرف تعریف معین انگلیسی نیز «the»‌ است. که قبل از اسامی خاصی می‌آید که هم گوینده و هم شنونده درباره آن اطلاعاتی دارند یا در موقعیتی قرار دارد که می‌توانند آن را شناسایی کنند. در این بخش از مطلب، به توضیح کامل حروف تعریف به عنوانی یکی از دسته‌بندی‌های گرامر Determiners می‌پردازیم.

حرف تعریف معین

«the» حرف تعریف معین در زبان انگلیسی است و کاربردهای زیادی برای آن تعریف شده است. مهم‌ترین کاربرد آن برای اشاره به اسم خاصی است که هم گوینده و هم شنونده درباره آن می‌دانند و از آن اطلاع دارند. در ادامه، برخی از موقعیت‌هایی که در آن از این حرف تعریف استفاده می‌شود را برشمرده‌ایم.

 • وقتی از قبل درباره اسم می‌دانیم و برایمان آشناست:

I saw a dog in the park. The dog was very friendly.

من سگی را در پارک دیدم. سگ خیلی مهربان بود.

 • وقتی فقط یکی از آن اسم وجود دارد:

The Earth revolves around the sun.

زمین به دور خورشید می‌چرخد.

 • قبل از اسمی که موقعیتی جغرافیایی خاصی را نشان می‌دهد:

The Nile is the longest river in Africa.

رود نیل طولانی‌ترین رود در افریقاست.

We have a meeting on the 10th of September at 3 o'clock.

ما دهم سپتامبر ساعت ۳ جلسه داریم.

 • همره با اسم مکان‌های خاص یا ساختمان‌های معروف و شناخته‌شده:

We visited the Louvre Museum in Paris.

ما از موزه لوور در پاریس دیدن کردیم.

 • قبل از صفات عالی (Superlative Adjectives) برای نشان دادن بهترین بیا بدترین ویژگی در میان ویژگی‌های دیگر:

She is the tallest person in the room.

او قدبلندترین دختر در اتاق است.

 • قبل از اسم آلات موسیقی:

He can play the piano and the guitar.

او می‌تواند پیانو و گیتار بزند.

 • قبل از اسمی که فقط یک نوع از آن در یک موقعیت مشخص وجود دارد:

Pass the salt, please.

لطفاً نمک را به من بده.

حروف تعریف نامعین

حروف تعریف نامعین در زبان انگلیسی «a» و «an» است. از این حروف تعریف قبل از اسم مفرد و قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم و دقیقاً برعکس «the»، زمانی آن‌ها را به کار می‌بریم که قصد داریم از اسمی صحبت کنیم که برای شنونده نامعین و ناشناخته است. قبل از اسمی که با یکی از «حروف صدادار» (Vowels) مانند «a/e/i/o/u» شروع می‌شوند، حرف تعریف «an» و قبل از اسمی که با «حروف بی‌صدا» (Consonants) شروع می‌شود (هر حرفی غیر از حروف صدادار)، حرف تعریف «a» را به کار می‌بریم. در ادامه کاربرد حروف تعریف نامعین در انگلیسی را توضیح می‌دهیم.

 •  برای معرفی اسم مفرد قابل‌شمارش:

I saw a cat in the garden.

من گربه‌ای را در باغ دیدم.

دختری در باغ همراه با دو گربه

She is an excellent cook.

او آشپز خیلی خوبی است.

 •  وقتی درباره یکی در میان تعداد زیادی صحبت می‌کنیم:

I want to buy a car.

من می‌خواهم ماشین بخرم.

 • همراه با اسم مشاغل:

She is a doctor.

او پزشک است.

He is an engineer.

او مهندس است.

 • با اصطلاحاتی که مربوط به توصیف کمیت است و برای توصیف مقدار یا تعداد غیرمشخصی به کار می‌رود:

He eats an apple every day.

او هر روز یک سیب می‌خورد.

She has a lot of friends.

او دوستان زیادی دارد.

 • برای جلوگیری از تکرار:

I need a pen; can you lend me yours?

من یک خودکار نیاز دارم؛ ممکن است مال شما را قرض بگیرم؟

(هر خودکاری می‌تواند باشد، منظور خودکار خاصی نیست.)

 • قبل از اسم بیماری‌ها در حالت مفرد:

I have a headache.

من سردرد دارم.

She has a toothache. In think she should see the dentist asap.

او دندان‌درد دارد. فکر کنم باید در اسرع وقت به دندان‌پزشک مراجعه کند.

پسری در حال اشاره کردن

صفات اشاره

«صفات اشاره انگلیسی» (Demonstratives) را در زبان انگلیسی به چهار دسته تقسیم می‌کنند که عبارتند از:

 • «this» به معنی «این»
 • «that» به معنی «آن»
 • «these» به معنی «این‌ها»
 • «those» به معنی «آن‌ها»

هر یک از این صفات کاربردهای متفاوتی در مبحث گرامر Determiners دارند که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

کاربرد This و That

«this» و «that» دو صفت اشاره (Demonstrative Adjectives) هستند. «this» به معنای «این» است و برای اشاره به نزدیک به کار می‌رود. «that» به معنای «آن» است و برای اشاره به دور کاربرد دارد. هر دو صفت اشاره برای اسامی مفرد و قابل‌شمارش استفاده می‌شوند. در جدول زیر می‌توانید این دو صفت را با مثال و ترجمه مشاهده کنید.

این صندلی خالی است. می‌توانید روی آن بنشینید.This chair is empty. You can sit here.
آن مردی که آنجاست، معلم من است.That man over there is my teacher.

برای درک بهتر به چند مثال دیگر نیز توجه کنید.

I'm really enjoying this book.

من واقعاً از این کتاب لذت می‌برم.

Can you pass me this plate, please?

ممکن است لطفاً این بشقاب را به من بدهید؟

I love this time of year when the leaves change color.

من این وقت از سال را دوست دارم، وقتی برگ‌ها تغییر رنگ می‌دهند.

This restaurant serves the best pizza in town.

این رستوران بهترین پیتزای شهر را سرو می‌کند.

This painting is a masterpiece.

این نقاشی شاهکار است.

I saw a star in the sky, and I pointed to it, saying, "Look at that!"

من ستاره‌ای را در آسمان دیدیم و به آن اشاره کردم و گفتم: «به آن نگاه کن!»

Who's that person standing across the street?

کسی که آن دست خیابان ایستاده کیست؟

I can't believe that movie won an award.

باورم نمی‌شود که آن فیلم برنده جایزه شده باشد.

She always wears that elegant red dress to special occasions.

او همیشه آن لباس قرمز شیک را برای موقعیت‌های خاص می‌پوشد.

I used to live in that house at the end of the block.

من در آن خانه‌ای زندگی ‌می‌کردم که انتهای بلوک بود.

کاربرد These و Those

«these» و «those» نیز نوعی صفت اشاره هستند. «these» به معنی «این‌ها» و برای اشاره به نزدیک به کار می‌رود. «those» به معنی «آن‌ها» و برای اشاره به دور کاربرد دارد و هر دو برای اسامی قابل‌شمارش جمع استفاده می‌شوند. در جدول زیر می‌توانید این دو صفت اشاره را در قالب مثال همراه با ترجمه مشاهده کنید.

این روزها سعی می‌کنم بیشتر ورزش کنم.These days I'm trying to exercise more.
قیمت آن سیب‌ها چقدر است؟How much are those apples?

برای درک بهتر به چند مثال زیر دقت کنید.

I bought these shoes yesterday, and they're really comfortable.

من دیروز این [جفت] کفش‌ را خریدم، و واقعاً راحت است.

Can you pass me these magazines on the table?

ممکن است این مجله‌های روز میز را به من بدهی؟

I picked up some fresh fruits from the market; want to try these strawberries?

من از بازار چند میوه تازه خریدم؛ می‌خواهم این توت‌فرنگی‌ها را امتحان کنم.

These flowers in the garden smell amazing.

این گل‌های باغ بوی فوق‌العاده‌ای می‌دهند.

I can't decide between these two dresses for the party.

نمی‌توانم بین این دو لباس برای مهمانی تصمیم بگیرم.

Look at the birds in the sky; those are eagles.

به آن پرندگان در آسمان نگاه کن؛ آن‌ها عقاب‌اند.

I remember visiting those ancient ruins when I traveled to Greece.

یادم می‌آید که وقتی به یونان رفته بودم، از آن خرابه‌های قدیمی دیدن کردم.

Those trees by the river turn vibrant shades of orange and red in the fall.

آن درخت‌های کنار رودخانه در فصل پاییز به رنگ‌های پُرطراوتِ قرمز و نارنجی درمی‌آیند.

Do you see those kids playing in the park across the street?

آن کودکان را می‌بینی که در پارکِ آن دست خیابان مشغول بازی کردن هستند؟

I've always admired those old houses with Victorian architecture.

من همیشه آن خانه‌های قدیمی با معماری ویکتورین را تحسین کرده‌ام.

تصویر کتابی روی میز

صفات ملکی

«صفات ملکی در زبان انگلیسی» (Possessivce Adjectives) به دسته‌ای از صفات گفته می‌شود که در زبان انگلیسی برای نشان دادن مالکیت چیزی به کار می‌روند. آن‌ها اسم را توصیف می‌کنند تا نشان دهند چه کسی یا چه چیزی صاحب یا مالک آن اسم است. در زبان انگلیسی هشت صفت ملکی وجود دارد که در جدول زیر مشاهده می‌کنید. این صفات برای اول‌شخص، دوم‌شخص و سوم‌شخص مفرد و جمع به کار می‌روند.

صفات ملکی

(Possessivce Adjectives)

ضمایر فاعلی

(Subject Pronouns)

myI
youryou (singular)
hishe
hershe
itsit
ourwe
youryou (plural)
theirthey

در رابطه با استفاده از صفات ملکی در زبان انگلیسی باید نکاتی را مدنظر داشته باشیم. اولین و مهم‌ترین آن مطابقت داشتن با اسم از نظر جنس و تعداد است، اسمی که معرف آن هستند. این بدان معنی است که باید شکل مناسبی را بر اساس مفرد یا جمع بودن اسم به کار ببرید. همچنین لازم است بدانید که اسم مونث است یا مذکر تا بتوانید از صفت ملکی مناسب برای آن استفاده کنید. در زبان انگلیسی این موضوع برای سوم‌شخص مفرد (he/she) صدق می‌کند.
مثال‌های زیر دسته‌ای از صفات ملکی را نشان می‌دهند که با اسمی که توصیفش می‌کنند، از نظر مفرد و جمع بودن مطابقت دارند.

 • My book
 • My books
 • Her pen
 • Her pens
 • Its tail
 • Their tails

نکته بعدی در رابطه با این دسته از determiners به کاربرد آن‌ها با اسم‌های مفردی مربوط می‌شود که برای توصیف گروه است. در برخی موارد، اسامی مفرد گروه یا سازمانی را نشان می‌دهند که می‌تواند صفت ملکی برای آن به کار برود. به مثال زیر دقت کنید.

The team lost its first game.

تیم اولین بازی‌اش را از دست داد.

در مثال فوق «team» اسم مفرد است اما در معنی گروهی به کار رفته است. با این حال، صفت ملکی «its» را برای آن به کار برده‌ایم. پس نکته دوم در این خلاصه می‌شود که با اسامی مفردی که به صورت گروه یا تیم به کار می‌روند، لازم است از صفت ملکی مفرد کمک بگیریم.

نکته سوم به کاربرد کلمه «own» برای نشان دادن مالکیت مربوط می‌شود. اگر بخواهیم «own» را همراه با صفت ملکی در جمله به کار ببریم، آن را قبل از اسم و بعد از صفت ملکی می‌آوریم، مانند مثال زیر:

She has her own car.

او ماشین خودش را دارد.

نکته چهارم در خصوص استفاده از صفت ملکی برای ضمایر نامعین (Indefinite Aritcles) مانند «somebody» است. در این حالت، همواره صفت ملکی «their» را به کار می‌بریم، مانند مثال زیر:

Somebody left their phone here.

یک نفر تلفنش را اینجا جا گذاشته است.

و آخرین نکته در رابطه با کاربرد صفات ملکی با «Gerund» است. «Gerund» که در زبان فارسی معادل اسم مصدر را برای آن در نظر گرفته‌اند، نوعی اسم است که با افزودن «ing» به فعل شکل می‌گیرد. در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» به طور کامل به گرامر Gerunds اشاره کردیم و نقش‌های مختلف آن را توضیح دادیم. برای مطالعه بیشتر در این خصوص، می‌توانید از لینک زیر کمک بگیرید.

در برخی موارد، می‌توانیم gerund را با صفت ملکی همراه کنیم تا مالکیت یا ارتباط آن را با عمل نشان دهیم. در این حالت، قبل از gerund صفت ملکی را قرار می‌دهیم و مانند مثال زیر آن را تعریف می‌کنیم.

I appreciate your coming to the party.

از آمدنت به مهمانی متشکرم.

(«your» در این مثال بیانگر مالکیت فعل «coming» ‌است.)

به مثال دیگری توجه کنید. در این مثال، بین «his» و «playing»‌ اسم آمده است.

His guitar playing touched my soul.

گیتار زدنش روحم را نوازش کرد.

در جدول زیر می‌توانید انواع صفات ملکی در زبان انگلیسی را مشاهده کنید.

صفات ملکی

Possessive Adjectives

ضمیر فاعلی

Subject Pronouns

myI
youryou (singular)
hishe
hershe
itsit
ourwe
youryou (plural)
theirthey

My cat loves to play with me in the evening.

گربه من دوست دارد عصرها با من بازی کند.

Her house is the one with the red door.

خانه او همانی است که درِ قرمز دارد.

Their children are always well-behaved.

بچه‌های آن‌ها همیشه رفتار خوبی دارند.

Our family enjoys going on vacations together.

خانواده ما از مسافرت رفتن دسته‌جمعی لذت می‌برد.

Your laptop is on the kitchen table.

لپ‌تاپ شما روی میز آشپزخانه است.

His favorite book is "To Kill a Mockingbird."

کتاب محبوبش «کشتن مرغ مینا» است.

Its fur is soft and white.

پرهایش نرم و سفید است.

Our garden is filled with colorful flowers.

باغ‌مان پر از گل‌های رنگی است.

Her idea for the project was brilliant.

ایده او برای پروژه بی‌نظیر بود.

دو پسر و یک دختر در پارک مشغول حرف زدن

کمیت‌سنج‌ها

در زبان انگلیسی «کمیت‌سنج‌ها» (Quantifiers) به کلمات یا عباراتی گفته می‌شود که برای مشخص کردن کمیت، یعنی مقدار یا تعداد چیزی به کار می‌روند. آن‌ها اغلب قبل از اسم قرار می‌گیرند تا اطلاعاتی را درباره چه مقدار یا چه تعداد از آن اسم در اختیار ما قرار دهند.

در جدول زیر می‌توانید برخی از کمیت‌سنج‌های رایج و کاربردی را مشاهده کنید.

کمیت سنج ها در انگلیسی

(Quantifiers)

برای اسامی قابل‌شمارش و غیرقابل‌شمارشبرای اسامی غیرقابل‌شمارشبرای اسامی قابل‌شمارش
allmuchmany
enougha little/little/very littlea few/few/very few
more/mosta bit (of)a number (of)
less/leasta great deal ofseveral
no/nonea large number ofa large number of
not anya large quantity ofa great number of
somea majority of
a lot of
lots of
plenty of

«Quantifiers» نیز نوعی Determiner به شمار می‌روند که در زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارند. برای درک بهتر می‌توانید این کمیت‌سنج‌ها را در مثال‌های زیر مرور کنید.

Some of the students went on the field trip.

برخی از دانش‌آموزان به گردش علمی زمین‌شناسی رفتند.

Many people attended the concert last night.

بسیاری از افراد دیشب در کنسرت شرکت کردند.

I'll have a few cookies with my tea.

میل دارم با چای خودم کمی کلوچه بخورم.

Most of the guests arrived on time for the party.

بیشتر مهمان‌ها به‌موقع به مهمانی رسیدند.

There are several reasons why I love traveling.

دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد چرا من عاشق سفرم.

She has visited Paris a couple of times.

او دو سه بار از پاریس دیدن کرده است.

I need to buy a little more milk for the recipe.

باید برای دستورالعمل پخت غذا، شیر بیشتری تهیه کنم.

Few students could answer the challenging math question.

تعداد کمی از دانش‌آموزان توانستند به سوال پرچالشِ ریاضی پاسخ دهند.

We found no evidence to support the claim.

ما هیچ مدرکی برای حمایت از این ادعا پیدا نکردیم.

All of the chairs were occupied during the meeting.

همه صندلی‌ها در طول جلسه اشغال شده بود.

معلمی در کلاس درس

اعداد

«اعداد انگلیسی» (Numbers) وقتی به عنوان determiners عمل می‌کنند، قبل از اسم قرار می‌گیرند تا تعداد یا کمیت را نشان دهند. اعداد را در زبان انگلیسی به چهار دسته مختلف تقسیم می‌کنند. در جدول زیر می‌توانید این دسته‌بندی را با مثال مشاهده کنید.

دسته‌بندی اعداد در انگلیسی
I have three dogs.

Cardinal numbers

اعداد اصلی

He's the first person in line.

Ordinal numbers

اعداد ترتیبی

She ate half of the cake.

Fractional numbers

اعداد کسری

He received double the usual pay.

Multiplicative numbers

اعداد ضربی

برای درک بهتر چند مثال آورده شده است. ترجمه و تلفظ هر یک را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

Three people volunteered to help with the charity event.

سه نفر برای کمک به رویداد خیریه داوطلب شدند.

She received two birthday presents from her friends.

او دو هدیه تولد از دوستانش دریافت کرد.

We need to buy five bags of flour for the baking competition.

باید پنج کیسه آرد برای مسابقه نانوایی تهیه کنیم.

Ten students scored a perfect 100 on the test.

ده دانش‌آموز در آزمون نمره کامل ۱۰۰ را به دست آورد.

He owns four different cars, each for a different purpose.

او صاحب چهار ماشین مختلف است، هر یک برای اهداف مختلف.

Seven applicants were selected for the job interview.

چندین متقاضی برای مصاحبه شغلی انتخاب شدند.

I made two dozen chocolate chip cookies for the bake sale.

من دوازده بیسکویت چیپسی شکلاتی برای فروش درست کردم.

Fifty participants signed up for the marathon.

پنجاه شرکت‌کننده برای ماراتون ثبت‌نام کردند.

Three hundred people attended the conference.

سیصد نفر در این کنفرانس شرکت کردند.

صفات توزیعی

«صفت توزیعی» (Distributive Adjectives) که به «Distributive determiners» یا «Distributive Pronouns» نیز در زبان انگلیسی معروف‌اند، دسته‌ای از صفت هستند که به شخص خاصی در یک گروه یا مجموعه اشاره می‌کنند. به دو مثال زیر توجه کنید.

Each person got their own lunch.

هر کس غذای خودش را خرید.

He gave a bone to every dog at the park.

او به هر سگی در پارک یک استخوان داد.

در دو مثال فوق، «each» و «every» دو نوع صفت توزیعی هستند که یکی از میان گروه را توصیف می‌کنند. در مثال اول، «each» به یک نفر در میان گروهی از افراد اشاره دارد و در مثال دوم «every» یکی از سگ‌ها را توصیف می‌کند. در جدول زیر می‌توانید انواع صفات توزیعی را با مثال مشاهده کنید.

صفات توزیعی در انگلیسی
Each student received a book.each
Every employee attended the meeting.every
You can choose either shirt.either
Neither option is suitable.neither
Both dogs were barking.both
You can take any seat.any

برای درک بهتر می‌توانید مثال‌های زیر را مطالعه کنید. ترجمه و تلفظ آن‌ها را نیز می‌توانید تمرین کنید.

Each student in the class received a good score.

هر دانش‌آموز نمره خوبی گرفت.

Every house on the street was decorated for Halloween.

هر خانه‌ای در خیابان برای هالووین تزیین شد.

Neither child wanted to share their toys.

هیچ‌کدام از بچه‌ها نمی‌خواستند اسباب‌بازی‌های خود را به اشتراک بگذارند.

Either option will work for me; you can choose.

هر یک از گزینه‌ها برای من مناسب است (برای من فرقی ندارد)؛ شما می‌توانید انتخاب کنید.

Both apples on the tree were ripe and juicy.

هر یک از سیب‌ها روی درخت رسیده و آبدار بودند.

Neither movie in the theater interested me.

هیچ‌ فیلمی در سالن سینما نظر مرا جلب نکرد.

Each book on the shelf has a unique story to tell.

هر کتاب روی قفسه، داستان منحصربه‌فردی برای گفتن دارد.

Every flower in the garden bloomed beautifully.

هر گلی در باغ به شکل زیبایی شکوفه داد.

Neither dog barked during the night.

هیچ‌ سگی در طول شب پارس نکرد.

Both teams played exceptionally well in the championship game.

هر دو تیم به شکلی استثنائی در بازی‌های قهرمانی بازی کردند.

صفات پرسشی

«صفات پرسشی» (Interrogetive Adjectives) به نوعی از صفات گفته می‌شود که برای پرسیدن درباره اسم‌ها به کار می‌روند. آن‌ها معمولاً همراه با اسم استفاده می‌شوند تا اطلاعات بخصوصی را درباره اسم بدهند یا درباره آن اسم‌ها شفاف‌سازی کنند. صفات پرسشی باعث می‌شوند که توجه مخاطب به اسمی جلب شود که در صورت سوال توصیف شده است. در زبان انگلیسی، دو صفت پرسشی وجود دارد که شامل «which» و «what» است.

«which» به معنی «کدام» است و زمانی استفاده می‌شود که درباره دسته‌ای از آیتم‌ها حق انتخاب داشته باشیم، مانند مثال‌های زیر:

Which book do you want to read?

می‌خواهی کدام کتاب را مطالعه کنی؟

Which car should we buy?

کدام کتاب را باید بخریم؟

«what» به معنی «چه چیزی» است و برای کسب اطلاعات یا تشخیص چیزی به کار می‌رود که ضرورتاً بخشی از گزینه‌های از پیش تعیین‌شده است، مانند مثال‌های زیر:

What time is it?

ساعت چند است؟

What is your favorite color?

رنگ مورد علاقه‌ات چیست؟

یکی دیگر از صفات پرسشی «whose» است که برای پریدن درباره مالکیت به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

Whose book is it?

این کتاب برای چه کسی است؟

Whose jacket shall I borrow?

کت چه کسی را باید قرض بگیرم؟

در ادامه می‌توانید چند مثال دیگر با «what» و «which» و «whose» مشاهده کنید.

Which book do you want to read this weekend?

قصد داری کدام کتاب را برای این آخر هفته بخوانی؟

What movie are you planning to watch this weekend?

این آخر هفته قصد داری برای تماشای چه فیلمی برنامه‌ریزی کنی؟

Whose laptop is this on the desk?

این لپ‌تاپِ روی میز، مال چه کسی است؟

Which flavor of ice cream is your favorite?

طعم بستنی موردعلاقه‌ات چیست؟

What color should we paint the living room?

اتاق پذیرایی را باید چه رنگی بزنیم؟

Whose idea was it to go on this trip?

ایده چه کسی بود که به این سفر برود؟

Which restaurant serves the best pizza in town?

کدام رستوران در این شهر بهترین پیتزا را سرو می‌کند؟

What time is your flight scheduled for tomorrow?

پرواز فردای شما برای چه ساعتی برنامه‌ریزی شده است؟

Whose car is parked in my spot?

این ماشین چه کسی است که جای ماشین من پارک شده است؟

Which course are you taking in the next semester?

در فصل آینده کدام دوره آموزشی را برمی‌داری؟

آیا Determiners صفت است؟

از آنجا که «determiners» قبل از اسم می‌آید و در نقش صفات اشاره، حروف تعریف یا صفت ملکی ظاهر می‌شود، آن را صفت در نظر می‌گیرند. اما در این رابطه اختلاف نظراتی نیز وجود دارد. در دستور زبان قدیمی‌تر، «determiners» را در دسته‌بندی صفت قرار می‌دادند که اسم بعد از خودش را توصیف می‌کرد. اما در دستور زبان امروزی، خیلی‌ از اساتید بر این عقیده هستند که «determiners» را نباید در دسته صفات انگلیسی قرار بدهیم. در این بخش از مطلب، با سه دلیل نشان می‌دهیم که «determiners» نوعی صفت است، اما در برخی موارد از ویژگی‌های صفات تبعیت نمی‌کند.

Determiners مانند سایر صفات، شکل تفضیلی ندارند. در جدول زیر می‌توانید این مقایسه را ببینید.

Comparative FormNormal Adjective
Happier girlsHappy girls
Comparative FromDeterminer
__Those girls

برخلاف صفات معمولی، «determiners» را نمی‌توانیم در بیشتر موارد از جمله حذف کنیم، چون در معنی و ساختار جمله تأثیر می‌گذارد. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا این موضوع را بهتر درک کنید.

The curious children explored the ancient ruins.

کودکان کنجکاو خرابه‌های قدیمی را کشف کردند.

***

The children explored the ruins.

کودکان خرابه‌ها را کشف کردند.

(در این مثال، دو صفت «curious» و «ancient» از جمله حذف شده اما جمله همچنان درست است.)

***

Curious children explored ancient ruins.

(در این مثال، «the» به عنوان determiner از جمله حذف شده، اما ساختار نادرستی ایجاد کرده است. بنابراین نمی‌توانیم آن‌ها را حذف کنیم.)

سومین تفاوت مربوط به «مرجع» (Antecedent) است. صفات عادی معمولاً مرجعی ندارند، اما «determiners» می‌توانند مرجع داشته باشند، به مثال زیر دقت کنید.

The angry boy behaved aggressively with his parents.

پسر عصبانی، با والدینش گستاخانه رفتار کرد.

(در این مثال، «the» و «his» در نقش «determiners» ظاهر شده‌اند. «the» به پسری اشاره دارد که قبلاً درباره او صحبت کرده‌ایم یا اطلاعاتی از او در اختیار داریم. «his» نیز به والدین آن پسر اشاره می‌کند. اما صفات عادی در این جمله (angry و aggressively)، مرجعی ندارند و به چیزی اشاره نمی‌کنند.)

کلاس درسی با دانش‌آموزان

اشتباهات رایج در به کار بردن گرامر Determiners

تا به اینجای مطلب به نکات مهمی در خصوص گرامر Determiners پرداختیم و تمام موارد آن را با جزئیات بررسی کردیم. در این بخش قصد داریم برخی از اشتباهات رایج گرامری حین به کار بردن گرامر Determiners را توضیح دهیم. در ادامه این خطاها را فهرست کرده‌ایم.

 • برخی از معرف‌های اسمی فقط برای انواع خاصی از اسم‌ها به کار می‌روند:

She gave me some advice.

Not: She gave me an advice.

او مرا نصیحت کرد.

(با اسم مفرد قابل‌شمارش نباید «a» یا «an» به کار ببریم.)

Europe will face many challenges in the future.

Not: … much challenges

اروپا با چالش‌های زیادی در آینده مواجه خواهد شد.

(همراه با اسم جمع از «much» استفاده نمی‌کنیم.)

 • در برخی موارد ممکن است فراموش کنیم از «determiners» قبل از اسم استفاده کنیم، به‌ویژه زمانی که اسم مفرد قابل‌شمارش داریم:

I have car. (نارست)

I have a car. (درست)

من ماشین دارم.

 • در برخی موارد ممکن است به اشتباه از گرامر determiners استفاده کنیم، در صورتی که اصلاً نیازی به آن نباشد:

I like the music. (نادرست)

I like music. (درست)

من موسیقی دوست دارم.

 • انتخاب نادرست determiner نیز می‌تواند یکی از مشکلات زبان‌آموزان باشد که در نهایت به ساختارهای گرامری نادرستی منجر می‌شود:

I have a little friends. (نادرست)

I have a few friends. (درست)

من تعداد اندکی دوست دارم.

(«friends» اسم قابل‌شمارش است و «a little» کمیت‌سنجی است که برای اسامی غیرقابل‌شمارش کاربرد دارد.)

There are some rice in the plate. (نادرست)

There is some rice in the plate. (درست)

کمی برنج در بشقاب هست.

(«rice» اسم غیرقابل‌شمارش است و نباید از فعل جمع برای آن استفاده کنیم.)

متن انگلیسی با Determiners

برای این‌که بتوانید گرامر determiners را بهتر درک کنید، در ادامه این مطلب، متنی را آماده کرده‌ایم که می‌توانید کاربرد این گرامر را در جملات مختلف و در «Context» ببینید. ترجمه متن انگلیسی نیز در ادامه آمده است.

متن انگلیسی

One sunny day, my family and I decided to visit the park near our house. We packed a picnic basket with some sandwiches, a few apples, and a little lemonade. We brought our blanket to sit on and enjoyed a delicious meal under the bright blue sky.

As we walked along the path, we saw many birds in the trees. One of them was a colorful parrot! We also spotted some squirrels chasing each other around. My little brother found a ladybug on his finger, and it was so tiny and cute.

At the playground, we played on the swings and climbed on the jungle gym. There were a lot of children having fun, and we made new friends. I had the most exciting time on the slide. It was the tallest slide I've ever seen!

After playing, we sat by the lake and watched the ducks swim. My dad took a picture of a swan gliding gracefully on the water. It was a beautiful sight.

When it was time to go home, I felt a little sad, but I knew we would come back to the park again. It was a perfect day with my family, and I can't wait for our next adventure.

ترجمه متن

در یک روز آفتابی، من و خانواده‌ام تصمیم گرفتیم به پارکی نزدیک خانه‌مان برویم. سبد پیک‌نیک را با چند ساندویچ، تعدادی سیب و کمی لیموناد پر کردیم. زیرانداز خود را نیز برداشتیم تا روی آن بنشینیم و زیر آسمان آبیِ روشن از خوردن غذای خوشمزه لذت ببریم.

همان‌طور که داشتیم در مسیر قدم می‌زدیم، پرندگان زیادی را در میان درختان دیدیم. یکی از آن‌ها طوطی رنگارنگی بود! همچنین چند سنجاب را دیدیم که دنبال همدیگر می‌کردند. برادر کوچکم کفشدوزکی را روی انگشتش دید که خیلی کوچک و بامزه بود.

در زمین بازی، تاب‌بازی کردیم و از آویزگان جنگلی (نوعی وسیله بازی فلزی که بچه‌ها از آن بالا و پایین می‌روند و تاب می‌خورند) بالا رفتیم. بچه‌های زیادی در حال تفریح کردن بودند و ما دوستان جدیدی پیدا کردیم. هیجان‌انگیزترین اوقات را روی سرسره داشتم. بلندترین سرسره‌ای بود که تا به حال دیده بودم!

بعد از بازی کردن، کنار دریاچه نشستیم و شنا کردن اردک‌ها را تماشا کردیم. پدرم عکسی از یک قو گرفت که موقرانه روی آب پرواز می‌کرد. منظره زیبایی بود.

وقتی زمان رفتن به خانه رسید، کمی ناراحت شدم، اما می‌دانستم که دوباره به پارک برمی‌گردیم. روز خیلی خوبی با خانواده‌ام داشتم و بی‌صبرانه منتظر ماجراجویی بعدی هستم.

سوالات رایج درباره گرامر Determiners

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر Determiners پاسخ دهیم.

انواع Determiners در زبان انگلیسی چیست ؟

گرامر determiners را می‌توانیم به هفت دسته مهم تقسیم کنیم که عبارتند از حروف تعریف، صفت اشاره، صفات ملکی، کمیت‌سنج‌ها و... . هر یک از این دسته‌بندی کاربردهای مختلفی دارد، اما در کل همه به‌نوعی صفت هستند و برای معرفی ویژگی‌های اسمی به کار می‌روند که قبل از خودشان در جمله قرار می‌گیرد.

فرق حروف تعریف نامعین و معین چیست؟

حرف تعریف معین (the) زمانی به کار می‌رود که به اسم مشخص یا شناخته‌شده‌ای اشاره می‌کنیم، درحالی‌که حروف تعریف نامعین (مانند a و an) زمانی به کار می‌روند که برای اولین بار به اسمی اشاره می‌کنیم و از قبل درباره آن اطلاعاتی نداریم. همچنین از حروف تعریف نامعین فقط قبل از اسم مفرد قابل‌شمارش استفاده می‌کنیم.

آیا Determiner می‌تواند هم برای اسامی مفرد و هم جمع به کار برود؟

پاسخ این سوال مثبت است. برای مثال، «the» می‌تواند هم برای اسامی قابل‌شمارش مفرد (the book) و هم اسم جمع (the books) به کار برود.

تمرین گرامر Determiners

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Determiners»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I have ___ apple on my desk.

a

an

the

some

2. She needs ___ help with her homework.

a

an

the

some

3. ____ of the students passed the exam.

each

every

some

all

4. Can I borrow ____ of your pens?

each

every

some

all

5. Please pass ____ salt.

a

an

the

some

6. There are ___ interesting books in the library.

each

every

some

all

7. don't have ____ money left in my wallet.

each

every

some

any

8. Have you seen _____ movie "Titanic"?

a

an

the

some

9. ____ students in the class have completed the assignment.

each

every

some

all

10. She wants ____ new shoes for her birthday.

a

an

the

some

تمرین دوم

جاهای خالی را با Determiners مناسب کامل کنید.

Q1: Megan finished her project with ______ drawing pens. (this/these)

جواب

Answer: Megan finished her project with these drawing pens. (this/these)

Q2: Today we had ______ food. ( much/ enough )

جواب

Answer: Today we had enough food. ( much/ enough )

Q3: Priyansh drew _______ painting. (that/much)

جواب

Answer: Priyansh drew that painting. (that/much)

Q4: The ebook is owned by _____. (him/hims)

جواب

Answer: The ebook is owned by him. (him/hims)

Q5: Could you please give me _____ laptop? (the/an)

جواب

Answer: Could you please give me the laptop? (the/an)

Q6: Jack came ________ in the classroom. (first/one )

جواب

Answer: Jack came first in the classroom. (first/one )

Q7: Manny is _______ obedient boy. (a/an)

جواب

Answer: Manny is an obedient boy. (a/an)

Q8: The chairman called ______ individuals to his room. (that/some)

جواب

Answer: The chairman called some individuals to his room. (that/some)

Q9: Do you remember ______ sweater this is? (whom/whose)

جواب

Answer: Do you remember whose sweater this is? (whom/whose)

Q10: The Sultanate Era in India is represented by _______ Qutub Minar. (an/the)

جواب

Answer: The Sultanate Era in India is represented by the Qutub Minar. (an/the)

Q11: ______ box of cereals belongs to Jenna. (these/that)

جواب

Answer: That box of cereals belongs to Jenna. (these/that)

Q12: Is there _________ meat in the refrigerator? (much/any)

جواب

Answer: Is there any meat in the refrigerator? (much/any)

Q13: Can I please have ________ hot bowl of cereal? (a/an)

جواب

Answer: Can I please have a hot bowl of cereal? (a/an)

Q14: There aren't ________ kids in the picnic area. (some/any)

جواب

Answer: There aren't any kids in the picnic area. (some/any)

Q15: Jessica returned from Paris with _________ lovely memento. (a/an)

جواب

Answer: Jessica returned from Paris with a lovely memento. (a/an)

دو پسر در حال مطالعه در کتابخانه

تمرین سوم

جاهای خالی را با Determiner مناسب کامل کنید.

Q1: Please pass me ________ salt; this dish needs a bit more flavor.

جواب

Answer: Please pass me the salt; this dish needs a bit more flavor.

Q2: I need to buy __________ new pair of shoes for the party.

جواب

Answer: I need to buy a new pair of shoes for the party.

Q3: They visited __________ museums in Rome during their vacation.

جواب

Answer: They visited many museums in Rome during their vacation.

Q4: __________ weather forecast said it would rain today, but it's sunny outside.

جواب

Answer: The weather forecast said it would rain today, but it's sunny outside.

Q5: This is __________ cat I was telling you about. It's so friendly!

جواب

Answer: This is the cat I was telling you about. It's so friendly!

Q6: She has __________ beautiful garden with colorful flowers.

جواب

Answer: She has a beautiful garden with colorful flowers.

Q7: He always listens to __________ music while studying.

جواب

Answer: He always listens to some music while studying.

Q8: We should try to finish __________ project by the end of the week.

جواب

Answer: We should try to finish the project by the end of the week.

Q9: I have __________ tickets for the concert. Do you want to come with me?

جواب

Answer: I have some tickets for the concert. Do you want to come with me?

Q10: __________ dogs in the park were running around and playing

جواب

Answer: The dogs in the park were running around and playing

تمرین چهارم

در جملات زیر، «Determiner» را پیدا کنید.

Q1: She read the book in one sitting.

جواب

Answer: She read the book in one sitting.

Q2: Can you pass me those pencils, please?

جواب

Answer: Can you pass me those pencils, please?

Q3: Many students attended the seminar.

جواب

Answer: Many students attended the seminar.

Q4: My cat loves to nap in the sun.

جواب

Answer: My cat loves to nap in the sun.

Q5: I have seen a movie that made me cry.

جواب

Answer: I have seen a movie that made me cry.

Q6: These cookies are freshly baked.

جواب

Answer: These cookies are freshly baked.

Q7: I need to buy a new pair of shoes.

جواب

Answer: I need to buy a new pair of shoes.

Q8: They visited several museums during their trip.

جواب

Answer: They visited several museums during their trip.

Q9: Please bring me that newspaper.

جواب

Answer: Please bring me that newspaper.

Q10: Our dog always waits for us by the door.

جواب

Answer: Our dog always waits for us by the door.

Q11: She picked up a bouquet of flowers at the market.

جواب

Answer: She picked up a bouquet of flowers at the market.

Q12: Both of the students passed the exam with flying colors.

جواب

Answer: Both of the students passed the exam with flying colors.

Q13: I'd like to try those chocolates on the top shelf.

جواب

Answer: I'd like to try those chocolates on the top shelf.

Q14: They shared several interesting stories during the journey.

جواب

Answer: They shared several interesting stories during the journey.

Q15: Please hand me the book that's on the desk.

جواب

Answer: Please hand me the book that's on the desk.

Q16: He found his keys under the couch.

جواب

Answer: He found his keys under the couch.

Q17: Many people attended the concert last night.

جواب

Answer: Many people attended the concert last night.

Q18: This cake is the best I've ever tasted.

جواب

Answer: This cake is the best I've ever tasted.

Q19: I need a few more minutes to finish this task.

جواب

Answer: I need a few more minutes to finish this task.

Q20: They adopted two adorable puppies from the shelter.

جواب

Answer: They adopted two adorable puppies from the shelter.

جمع‌بندی

در این مطلب با گرامر Determiners آشنا شدیم. در ابتدای مطلب، توضیح کوتاهی درباره نقش Determiners دادیم که در فارسی به آن معرف‌های اسمی می‌گویند. سپس انواع آن‌ها را بررسی کردیم و در ادامه به کمک مثال هر یک از این هفت دسته‌بندی را توضیح دادیم. در انتهای مطلب نیز به کمک مثال و تمرین کاربردهای Determiners را توضیح دادیم. در بخش پایانی و در جمع‌بندی مطلب گرامر determiners در جدولی به طور خلاصه این دسته‌بندی را همراه با مثال مشاهده می‌کنید.

انواع Determinersتوضیحمثال

حروف تعریف

Articles

شامل دو دسته معین و نامعین می‌شود. حروف تعریف نامعین «a» و «an» است و یک حرف تعریف معین «the» نیز تعریف شده است.

She bought a book. (نامعین)

He read the book. (معین)

صفات اشاره

Demonstratives

صفات اشاره به چهار نوع «this/that» و «these/those» تقسیم می‌شوند که برای اشاره به نزدیک و دور و برای اسامی مفرد و جمع قابل‌شمارش کاربرد دارند.

I like this shirt. (نزدیک و مفرد)

Look at those birds. (دور و جمع)

کمیت‌سنج‌ها

Quantifiers

برای نشان دادن مقدار یا تعداد و به طور کلی کمیت چیزی به کار می‌روند. برخی از آن‌ها برای اسامی قابل‌شمارش (مانند «many» و «few») و برخی برای اسامی غیرقابل‌شمارش (مانند «little» و «much») کاربرد دارند. برخی هم (مانند «some» و «a lot of») به طور مشترک برای هر دو دسته به کار می‌روند.

She has some friends.

Many students attended the lecture.

صفات ملکی

Possessives

صفات ملکی برای نشان دادن مالکیت چیزی به کار می‌روند و شامل «my/your/his/her/its/our/their» می‌شوند.

This is my car.

Their house is beautiful.

Numbers

اعداد

اعداد مانند «one/two/three» برای نشان دادن کمیت دقیق‌تری در مقایسه با کمیت‌سنج‌ها به کار می‌روند.

I have two cats.

They bought three pizzas.

صفات توزیعی

Distributives

این صفات آیتم‌های مجزایی را در یک گروه نشان می‌دهند. برخی از معروف‌ترین آن‌ها شامل «each/every/ either/neither» می‌شود.

Every student must complete the assignment.

You can choose either option.

صفات پرسشی

Interrogative Adjectives

صفات پرسشی شامل کلمات پرسشی مانند «which/what/whose» می‌شوند.

Which book do you want to read?

Whose bag is this?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge DictionaryGrammar MonsterThesaurus
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *