حال کامل استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۱۸۷۳۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۱ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
حال کامل استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

در ادامه آموزش‌ زمان‌‌های انگلیسی، در این مطلب قصد داریم ساختار «زمان حال کامل استمراری» (Present Perfect Continuous) و کاربردهای آن را با مثال‌های مختلف آموزش دهیم. علاوه بر این، به شباهت و تفاوت زمان‌های «حال کامل» (Present Perfect) و حال کامل استمراری در انگلیسی می‌پردازیم. در ادامه، به نکاتی درباره «فعل‌های غیر استمراری» (Non-progressive Verbs) اشاره می‌کنیم و در بخش پایانی، به‌کمک جدول جمع‌بندی، با ساختار زمان حال کامل استمراری به‌خوبی آشنا می‌شویم.

فهرست مطالب این نوشته

تعریف زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

در مبحث آموزش «زمان حال کامل» به این نکته اشاره کردیم که زمان حال کامل، رابط میان زمان گذشته و حال است، مانند مثال زیر:

I’ve lost my purse. Can you help me find it?

من کیفم را گم کرده‌ام. امکان دارد برای پیدا کردن آن کمکم کنی؟

در این جمله، عمل گم شدن به‌‌تازگی اتفاق افتاده و اثر آن در زمان حال مشخص است. زمان حال کامل استمراری در انگلیسی هم ارتباط تنگاتنگی با زمان حال دارد و در موقعیت‌های مختلف، کاربردهای آن متفاوت است. در ادامه، نحوه استفاده از آن را در جمله توضیح می‌دهیم.

کاربرد زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

از زمان حال کامل استمراری در موارد زیر استفاده می‌شود:

  • برای توصیف مدت زمانی که عملی اتفاق افتاده و تا زمان حال ادامه داشته است:

I have been working hard all day.

من تمام روز را سخت مشغول کار بوده‌ام.

It's been raining all day.

تمام روز باران می‌باریده است.

House prices have been going up all this year.

تمام امسال، قیمت مسکن رو به افزایش بوده است.

She has been watching TV non-stop since breakfast.

او از صبحانه [تا الآن] بی‌وقفه تلویزیون تماشا می‌کند.

  • برای توصیف عمل یا موقعیتی که به‌تازگی پایان یافته است، اما اثر آن‌ در زمان حال مشاهده می‌شود:

You look hot.

Yes, I've been running for an hour.

به‌نظر می‌رسد که گرمت است.

بله، یک ساعت داشتم می‌دویدم.

Sorry I'm late. have you been waiting long?

ببخشید که دیر کردم. خیلی وقت است که منتظرم هستی؟

I must go and wash. I've been gardening.

باید بروم و خودم را بشویم. [تا الآن] داشتم باغبانی می‌کردم.

  • برای توصیف فعالیت‌هایی که ادامه داشته و تکرار شده‌اند:

People have been calling me all day.

مردم تمام روز را به من زنگ می‌زدند.

I've been waking up in the night a lot. I think I'll see the doctor.

[مدتی است که] شب‌ها زیاد از خواب بیدار می‌شوم. فکر می‌کنم باید به دکتر بروم.

تصویر دو نفر در حال صحبت کردن در خیابان

فرمول زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

برای ساختن جملات حال کامل استمراری، از فرمول زیر استفاده می‌‌شود:

Subject + have/has + been + v + (-ing)

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار جملات مثبت حال کامل استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I have been feeling great these days.

من این روزها حال خیلی خوبی داشته‌ام.

He's been crying since his father died.

از وقتی که پدرش از دنیا رفت، [مدام] گریه می‌کند.

My dog has been barking all morning.

سگ من، تمام صبح در حال پارس کردن بوده است.

The sun has been shining all day.

خورشید تمام روز در حال تابیدن بوده است.

I've been working as a cashier for two years.

من دو سال است که به‌عنوان صندوق‌دار کار می‌کنم.

منفی کردن حال کامل استمراری در انگلیسی

برای منفی کردن جملات حال کامل استمراری، به «have» یا «has» منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم. بنابراین، فرمول جملات منفی به‌صورت زیر خواهد بود:

Subject + have/has (not) + been + v + (-ing)

در ادامه، چند جمله منفی حال کامل استمراری را مشاهده می‌کنید.

He has not been sleeping well the last two months.

او دو ماه اخیر را خوب نخوابیده است.

I've not been eating enough vegetables these days.

این روزها به اندازه کافی سبزیجات نخورده‌ام.

My boss has not been coming into the office regularly.

رئیس من به‌طور منظم به اداره نیامده است.

It hasn't been raining for very long.

خیلی وقت نیست که باران می‌بارد.

You haven't been studying enough to do well in school.

تو آن‌قدر درس نخوانده‌ای که در مدرسه نتیجه خوبی بگیری.

تصویر یک دختربچه و یک پسربچه در حال قدم زدن

سوالی کردن حال کامل استمراری در انگلیسی

در زبان انگلیسی، دو نوع جمله پرسشی داریم:

  • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
  • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

در ادامه این آموزش، انواع روش‌های سؤالی کردن جملات حال کامل استمراری را همراه با مثال توضیح داده‌ایم.

جملات پرسشی بله یا خیر

فرمول جملات پرسشی در زمان حال کامل استمراری در انگلیسی به‌صورت زیر است:

Have/Has + subject + been + v + (-ing)?

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار جملات پرسشی بله یا خیر بیشتر آشنا شوید.

Has the baby been sleeping long?

خیلی وقت است که بچه خوابیده؟

Have they been working on the report?

آیا آن‌ها مشغول کار کردن روی پروژه بوده‌اند؟

Has your mother been staying at the beach house?

آیا مادرت در خانه ساحلی مانده است؟

Have you been feeling better these days?

این روزها حال بهتری داشته‌ای؟

Have you been keeping to your diet or eating sweets?

آیا همچنان رژیم غذایی خود را حفظ کرده‌ای یا شیرینی می‌خوری؟

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم. سپس فعل کمکی «have» یا «has» و بعد فاعل و در نهایت «been» و فعل اصلی می‌آید. به فعل اصلی هم «ing-» اضافه می‌شود. بنابراین، فرمول زیر را خواهیم داشت:

Wh-word + have/has + subject + been + v + (-ing)?

با چند مثال زیر، با ساختار جملات پرسشی حال کامل استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا می‌شوید.

What have you been doing these days?

این روزها مشغول چه کاری بوده‌ای؟

Where has your daughter been living since she graduated from college?

از وقتی که دخترت از کالج فارغ‌التحصیل شده، کجا زندگی می‌کند؟

How long have you been playing tennis?

چند وقت است که تنیس بازی می‌کنی؟

(کلمه پرسشی «how long» در زمان حال کامل استمراری کاربرد زیادی دارد، چون به مدت زمان انجام کار اشاره می‌کند.)

Why haven't you been answering my calls?

چرا جواب تماس‌های تلفنی من را نمی‌دهی؟

Who has been eating my cookies?

چه کسی کلوچه‌های من را خورده است؟

Since when has your back been hurting?

از چه زمانی کمرت درد می‌کند؟

تصویر کتابی روی میز

شکل کوتاه و بلند جملات حال کامل استمراری در انگلیسی

همان‌طور که گفتیم، برای زمان حال کامل استمراری در انگلیسی از فعل‌های کمکی «have» و «has» استفاده می‌‌کنیم. معمولاً شکل کوتاه این فعل‌های کمکی، در محاوره کاربرد فراوانی دارد. در جدول زیر می‌توانید شکل کوتاه و بلند جملات مثبت حال کامل استمراری را ببینید.

ساختارهای مثبت (Affirmative forms)
شکل کوتاه (Short form)شکل بلند (Long form)ضمیر (Pronoun)
I've been workingI have been workingI
You've been workingYou have been workingYou
He's been workingHe has been workingHe, She, It
we've been workingWe have been workingWe, You, They

شکل کوتاه ساختارهای منفی حال کامل نیز در جدول زیر آمده است.

ساختارهای منفی (Negative forms)
شکل کوتاه (Short form)شکل بلند (Long form)ضمیر (Pronoun)
I've not been workingI have not been workingI
I haven't been working
You've not been workingYou have not been workingYou
You haven't been working
She's not been workingShe has not been workingHe, She, It
She hasn't been working
They've not been workingThey have not been workingWe, You, They
They haven't been working

قیدهای زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

قیدهای زمان حال کامل استمراری در انگلیسی تقریباً شبیه قیدهای زمان حال کامل ساده است. در ادامه این آموزش، به چند نمونه از آن‌ها می‌پردازیم.

قید زمان «for»

از قید زمان «for» برای اشاره به مدت زمان انجام کار استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

I've been working at this company for two years.

من دو سال است که در این شرکت کار می‌کنم.

قید زمان «since»

قید زمان «since» بر نقطه شروع انجام کار دلالت دارد. به مثال زیر توجه کنید.

I've been living in this apartment since 2015.

من از سال ۲۰۱۵ در این آپارتمان زندگی می‌کرده‌ام.

قیدهای زمان «this week/month/year» و «all day»

این قیدهای زمان به مدت زمانی اشاره دارند که عمل یا فعالیت تمام نشده است، مانند مثال زیر:

He's been studying hard this week.

او این هفته سخت مشغول درس خواندن بوده است.

قید زمان «recently»

قید زمان «recently» در مواقعی استفاده می‌شود که زمان زیادی از شروع فعالیت نگذشته باشد، مانند مثال زیر:

We've been going to the gym recently.

ما این اواخر به باشگاه ورزشی می‌رفته‌ایم.

افعال غیر استمراری

برخی از افعال انگلیسی، شکل استمراری ندارند. به عبارت دیگر، این فعل‌ها «ing-» نمی‌گیرند. به همین خاطر، به این دسته از فعل‌ها «افعال غیر استمراری» (Non-progressive Verbs) می‌گوییم. در جمله‌های زیر، فعل‌های غیر استمراری به کار رفته است.

Do you hear that noise outside? (Are you hearing that noise outside?)

صدایی که از بیرون می‌آید را می‌شنوی؟

I hope everything will be all right. (I am hoping everything will be all right.)

امیدوارم همه‌چیز درست شود.

I prefer tea to coffee. (I am preferring tea to coffee.)

چای را به قهوه ترجیح می‌دهم.

در ادامه این مبحث، فهرستی از فعل‌های غیر استمراری را مشاهده می‌کنید.

افعال غیر استمراری

(Non-progressive Verbs)

believebelongappear
carecostdislike
existexpectfeel
forgethavehate
hearhopeimagine
includeknowlike
looklovemind
needownprefer
realizeremembersee
seemsmellsuppose
tasteunderstandwant

حال کامل و حال کامل استمراری

زمان‌های حال کامل ساده و حال کامل استمراری در انگلیسی شباهت زیادی با هم دارند. به دو جمله زیر توجه کنید.

We've painted the room.

ما اتاق را نقاشی کرده‌ایم.

We've been painting the room.

ما در حال نقاشی کردن اتاق بوده‌ایم.

در هر دو مثال عمل نقاشی کردن در گذشته اتفاق افتاده و ارتباطی با زمان حال داشته است. اما این دو جمله، تفاوت‌هایی نیز با هم دارند که در ادامه به این موضوع پرداخته‌ایم.

تفاوت حال کامل ساده و حال کامل استمراری در انگلیسی

حال کامل ساده و حال کامل استمراری در موارد زیر با هم تفاوت دارند:

  • ساختار جمله حال کامل ساده با حال کامل استمراری تفاوت دارد:

یکی از تفاوت‌های آشکار میان حال کامل ساده و حال کامل استمراری، در ساختار جمله است. همان‌طور که در آموزش‌های قبلی اشاره کردیم، زمان حال کامل با استفاده از فعل کمکی «have» یا «has» و شکل سوم فعل (p.p) ساخته می‌شود که با ساختار حال کامل استمراری متفاوت است. در ادامه، برای مقایسه بهتر، فرمول هر دو زمان حال کامل و حال کامل استمراری را آورده‌ایم.

Subject + have/has + p.p

Subject + have/has + been + v + (-ing)

  • حال کامل ساده بر نتیجه عمل تأکید دارد، اما تأکید حال کامل استمراری بر روی خود فعالیت است:

You've cleaned the bathroom! It looks lovely!

تو حمام را تمیز کرده‌ای! عالی شده است!

I've been gardening. It's so nice out there.

من مشغول باغبانی بوده‌ام. آن بیرون خیلی قشنگ شده است.

  • زمان حال کامل ساده بر روی دفعات انجام عمل تأکید دارد، اما زمان حال کامل استمراری بر روی مدت زمان انجام عمل تأکید می‌کند:

She's read ten books this summer.

او تابستان امسال ده کتاب خوانده است.

She's been reading that book all day.

او تمام روز را مشغول کتاب خواندن بوده است.

  • زمان حال کامل ساده، عملی را که تمام شده توصیف می‌کند، اما زمان حال کامل استمراری عملی را توصیف می‌کند که ممکن است ادامه داشته باشد:

I've written you an email.

ایمیلی برایت نوشته‌ام.

I've been writing emails.

من مشغول نوشتن چند ایمیل بوده‌ام.

  • از زمان حال کامل استمراری برای فعالیت‌ها یا موقعیت‌های موقت و کوتاه‌‌مدت استفاده می‌شود. برای فعالیت‌های طولانی‌مدت، ترجیحاً زمان حال کامل ساده به کار می‌رود:

I haven't been working very well recently.

چند وقت است که خیلی خوب کار نمی‌کنم.

∗∗∗

he hasn't worked for years.

او سال‌های زیادی کار نکرده است.

I've been living in Sue's apartment for the last month.

من ماه گذشته را در آپارتمان «سو» زندگی می‌کرده‌ام.

∗∗∗

My parents have lived in Bristol all their lives.

خانواده من تمام عمر خود را در «بریستول» زندگی کرده‌اند.

تصویر معلمی در کلاس درس

نکات املایی افعال استمراری

وقتی به فعل «ing-» اضافه می‌شود، در بعض موارد شکل ظاهری آن تغییر می‌کند. در ادامه این آموزش، قوانین مربوط به فعل‌های استمراری را بررسی می‌کنیم.

قانون اول

در حالت معمولی، با افزودن «ing-» به شکل ساده فعل، آن را به فعل استمراری تبدیل می‌کنیم.

do $$\Rightarrow$$ doing

ask $$\Rightarrow$$ asking

قانون دوم

فعل‌های که به «e» ختم می‌شوند: اگر در انتهای فعل، حرف «e» داشته باشیم که به آن حرف خاموش (Silent e) گفته می‌شود - نوشته می‌شود اما خوانده نمی‌شود - حرف «e» را حذف و به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

make $$\Rightarrow$$ making

take $$\Rightarrow$$ taking

قانون سوم

فعل‌های تک‌سیلابی: در فعل‌های «تک‌سیلابی» که به «حرف بی‌‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا» (CVC) ختم می‌شوند، حرف آخر را تکرار می‌کنیم و سپس به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

swim $$\Rightarrow$$ swimming

run $$\Rightarrow$$ running

قانون چهارم

فعل‌های دوسیلابی یا بیشتر: در فعل‌های دوسیلابی یا بیشتر از دو سیلاب که به «CVC» ختم می‌شوند، فقط در صورتی حرف آخر تکرار می‌شود که «استرس» روی آخرین سیلاب باشد.

commit $$\Rightarrow$$ committing

(در این کلمه، «استرس» روی سیلاب آخر است، به همین دلیل حرف «t» تکرار شده است.)

whisper $$\Rightarrow$$ whispering

(در این کلمه، «استرس» روی سیلاب آخر نیست، بنابراین حرف «r» تکرار نمی‌شود.)

قانون پنجم

فعل‌هایی که به w ,x و y ختم می‌شوند: برای آن دسته از فعل‌هایی که به w ,x و y ختم می‌شوند، نباید حرف آخر را تکرار کنیم. فقط کافی‌ست به انتهای فعل «ing-» اضافه شود.

enjoy $$\Rightarrow$$ enjoying

study $$\Rightarrow$$ studying

قانون ششم

اگر فعلی به «ie-» ختم شود، ابتدا «ie-» به «y-» تبدیل می‌شود و سپس به آن «ing-» اضافه می‌کنیم.

die $$\Rightarrow$$ dying

lie $$\Rightarrow$$ lying

سوالات رایج درباره حال کامل استمراری در انگلیسی

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج درباره حال کامل استمراری در انگلیسی پاسخ دهیم.

کاربرد زمان حال کامل استمراری در انگلیسی چیست؟

از زمان حال کامل استمراری برای توصیف موقعیتی استفاده می‌شود که در زمان گذشته شروع شده و تا به این لحظه همچنان ادامه دارد. به همین دلیل، فعل به صورت «have/has been + verb + ing» به کار می‌رود. بنابراین، تأکید بر روی مدت انجام عمل است و به زمان مشخصی اشاره ندارد.

قیدهای زمان حال کامل استمراری کدامند ؟

قیدهای زمان حال کامل استمراری نیز مانند حال کامل زمان مشخصی را نشان نمی‌دهند، بلکه روند انجام کار را توصیف می‌کنند. مهم‌ترین آن‌ها شامل «since» و «for»  است اما از قیدهای دیگری مانند «all day» یا «recently» نیز استفاده می‌شود.

فرق حال کامل استمراری و حال ساده چیست؟

یکی از تفاوت‌‌های مهم آن‌ها در ساختار جمله است. برای حال کامل از فعل «have/has + p.p» و برای حال کامل استمراری از «have/has been + verb + ing» استفاده می‌کنیم. از دیگر تفاوت‌‌های حال کامل و حال کامل استمراری این است که حال کامل بر نتیجه عمل تأکید دارد، اما حال کامل استمراری به خود فعالیت اشاره می‌کند.

تمرین حال کامل استمراری در انگلیسی

برای درک بهتر حال کامل استمراری در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: I have ____ my journey on Thursday. (begin)

جواب

Answer: I have been beginning my journey on Thursday.

Q2: She ____ from Tokyo. (come)

جواب

Answer: She has been coming from Tokyo.

Q3: We ____ to play without our coach. (not/go)

جواب

Answer: We have not been going to play without our coach.

Q4: He ____ his whole teammates in the tournament. (lead)

جواب

Answer: He has been leading his whole teammates in the tournament.

Q5: The farmer ____ the fertilizers due to lack of money. (not/spread)

جواب

Answer: The farmer hasn’t been spreading the fertilizers due to a lack of money.

Q6: He ____ from his toes since 2 o’clock. (bleed)

جواب

Answer: He has been bleeding from his toes since 2 o’clock.

Q7: You must ____ your hair in that salon. (cut)

جواب

Answer: You must have been cutting your hair in that salon.

Q8: We ____ this nonsense since 2017. (hear)

جواب

Answer: We have been hearing this nonsense since 2017.

Q9: An athlete ____ the race because of the wound. (quit)

جواب

Answer: An athlete has been quitting the race because of the wound.

Q10: ____ you ____ your son for his mistake? (forgive)

جواب

Answer: Have you been forgiving your son for his mistake?

Q11: ____ the director ____ the same actor in his 2nd movie? (cast)

جواب

Answer: Has the director been casting the same actor in his 2nd movie?

Q12: The gold digger machine ____ in this region for so long. (dig)

جواب

Answer: The gold digger machine has been digging in this region for so long.

Q13: She ____ his father’s hands tightly. (hold)

جواب

Answer: She has been holding his father’s hands tightly.

Q14: Amol ____ the seeds in his farm due to the rain. (not/sow)

جواب

Answer: Amol has not been sowing the seeds on his farm due to the rain.

Q15: What ____ you ____ about the attendance in your college? (think)

جواب

Answer: What have you been thinking about the attendance in your college?

Q16: He ____ in this company since 1985. (work)

جواب

Answer: He has been working in this company since 1985.

Q17: I ____ for you since two o'clock. (wait)

جواب

Answer: I have been waiting for you since two o'clock.

Q18: Mary ____ in Germany since 1992. (live)

جواب

Answer: Mary has been living in Germany since 1992.

Q19: Why is he so tired? He ____ tennis for five hours. (play)

جواب

Answer: Why is he so tired? He has been playing tennis for five hours.

Q20: The film ____ for ten minutes yet, but there's a commercial break already. (run / not)

جواب

Answer: The film has not been running for ten minutes yet, but there's a commercial break already.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I ____ and my legs are really tired now.
've cycled
've been cycling
2. I'm sorry I'm late, ____ for a long time?
have you waited
have you been waiting
3. How long ____ Peter?
have you known
have you been knowing
4. Somebody ____ my cookies. There are none left.
has been eating
has eaten
5. Somebody ____ my cookies. There are very few left.
has been eating
has eaten
6. How many books ____ ?
has she written
has she been writing
7. She must be tired. She ____ all afternoon.
has written
has been writting
8. I ____ all afternoon. I ____ 5 chapters.
've been reading/'ve read
've read/'ve been reading
9. I think I ____ chocolate since I was born.
've been liking
've liked
10. They ____ for months, and they ____ three countries so far.
have been travelling/have visited
have travelled/have been visiting
11. ____ your brother and sister been getting along?
Have
Has
12. Did you know he's been teaching German ____ fifteen years?
since
for
13. Rick ____ been studying hard this semester.
's
've
14. I'm tired because I ____ been working out.
've
am
15. We have been watching TV ____ we had dinner.
for
since

جدول جمع‌بندی زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

در بخش پایانی این آموزش، جملات خبری، منفی و پرسشی حال کامل استمراری را در جدولی آورده‌ایم.

ساختار پرسشیساختار منفیساختار مثبت
Have I been working?I haven't been workingI've been working
Have you been working?You haven't been workingYou've been working
Has he/she/it been working?He/She/It hasn't been workingHe/She/It's been working
Have they been working?We haven't been workingWe've been working
Have you been working?You haven't been workingYou've been working
Have they been working?They haven't been workingThey've been working

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۵۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Oyster EnglishPractical English UsageGrammar BankBritish CouncilEnglish Radar
۱۵ دیدگاه برای «حال کامل استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ»

سلام. وقت بخیر
در بخش افعال غیر استمراری شما 3 تا مثال زدید که برای “حال استمراری” هست!!!
«حال استمراری» بـــه «حال ساده»
Do you hear that noise outside? ((Present Simple))
(Are you hearing that noise outside?) XX ((Present Continuous))

I hope everything will be all right. ((Present Simple))
(I am hoping everything will be all right.) XX ((Present Continuous))

I prefer tea to coffee. ((Present Simple))
(I am preferring tea to coffee.) XX ((Present Continuous))

آیا همین مثال ها برای “حال کامل استمراری” به شکل زیر درست هست؟؟؟
«حال کامل استمراری» بـــه «حال کامل»
Have you hear that noise outside? ((Present Perfect))
(Have you been hearing that noise outside?) XX ((Present Perfect Continuous))

I have hope everything will be all right. ((Present Perfect))
(I have been hoping everything will be all right.) XX ((Present Perfect Continuous))

I have prefer tea to coffee. ((Present Perfect))
(I have been preferring tea to coffee.) XX ((Present Perfect Continuous))

و سوال دیگه ای که داشتم
آیا تبدیل ساختار افعال غیر استمراری به این شکل هست؟؟؟ ؟؟؟
«گذشته استمراری» بـــه «گذشته ساده»
«حال استمراری» بـــه «حال ساده»
«آینده استمراری» بـــه «آینده ساده»
و
«گذشته کامل استمراری» بـــه «گذشته کامل»
«حال کامل استمراری» بـــه «حال کامل»
«آینده کامل استمراری» بـــه «آینده کامل»
خیلی ممنون

با سلام؛
درمورد سوال اول، با توجه به موقعیت و زمان جمله می‌توانیم برخی از این فعل‌ها را با حال کامل استمراری به کار ببریم.
در رابطه با سوال دوم هم باید زمان جمله را در نظر بگیریم.
از همراهی شما با «مجله فرادرس» سپاس‌گزاریم.

سلام. ببخشید در بخش افعال غیر استمراری فعل feel آورده شده. در حالی که در مثال های بالا feel ing گرفته است. چرا و چطور؟ مرسی

با سلام؛
«feel» اگر به معنی «عقیده یا نظر داشتن» باشد، غیراستمراری است، مانند مثال زیر:
.I feel you are making a mistake
اما اگر به معنی احساس کردن باشد، می‌تواند «ing» بگیرد، مانند مثال زیر:
.I’ve been feeling great these days

بی نظیر عالی عالی عالی خدا خیرتون بده بسیار ممنون و سپاسگزار لطف کردید

از توجه شما سپاس‌گزاریم.

فوق العاده ترین آموزشی ک تا حالا دیدم

بسیار عالی بود مخصوصا تمرین ها ممنون

سلام و خداقوت خیلی جامع و کامل بود مطلب تون. با خوندنش بالاخره تفاوتش برام جا افتاد.

خیلی عالی بود . ممنون

هیچ سوالی باقی نموند برام. بینظیر

خیلی عالی بود، ممنونم

خیلی کامل توضیح داده اید و به تمام زوایای این گرامر، به دقت پرداخته اید

سلام،خیلی ممنون همه مباحث عالی.
سوال ۸تمرین اول
مگ نگفتیم بعضی افعال استمراری نمیشوند
مثل hear
یعنی hearing نداریم

با سلام؛
در حالت کلی «hear» به صورت غیراستمراری به کار می‌رود، مانند مثال زیر:
.She hears the music
(او موسیقی را با گوشش می‌شنود.)
اما اگر در مفهوم زیر به کار برود، می‌تواند استمراری شود:
.She is hearing the music
(او چیزی را می‌شنود که دیگران نمی‌توانند. در خیالش آن را می‌شنود.)

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *