خواندن ساعت به انگلیسی اهمیت بسیار زیادی برای زبان‌آموزان دارد. در کشورهای مختلف، از روش‌های مختلفی برای گفتن و نوشتن ساعت استفاده می‌شود. در این مطلب از مجموعه مطالب «مجله فرادرس» قصد داریم با آموزش نحوه خواندن ساعت به انگلیسی آشنا شویم و به نکات مهمی در این خصوص اشاره کنیم. همچنین تفاوت خواندن ساعت در انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی را نیز توضیح خواهیم داد.

واحدهای زمان به انگلیسی

قبل از آن‌که با نحوه خواندن ساعت در انگلیسی آشنا شویم، بهتر است واحدهای زمان را بشناسیم. زمان به طور کلی از «ساعت» (Hour)، «دقیقه» (Minute) و «ثانیه» (Second) تشکیل شده است. هر ساعت، ۶۰ دقیقه و هر دقیقه ۶۰ ثانیه است. در زبان انگلیسی، برای خواندن و نوشتن ساعت از عبارت‌های خاصی نظیر «o'clock» استفاده می‌کنیم. هدف از این آموزش، آشنایی با نحوه خواندن ساعت در انگلیسی و نوشتن آن است. بهترین روش برای یادگیری، استفاده از مثال و تصویر است. بنابراین، در ادامه، روش‌های مختلف خواندن و نوشتن ساعت به انگلیسی را به کمک تصویر و جملات مختلف توضیح خواهیم داد.

روش های خواندن ساعت به انگلیسی

به طور کلی برای گفتن ساعت به انگیسی دو روش دیجیتال و عقربه‌ای وجود دارد. روش دیجیتال در مقایسه با روش عقربه‌ای ساده‌تر است و برای خواندن آن کافی‌ست ابتدا ساعت و سپس دقیقه را بخوانیم، اما اگر بخواهیم به روش عقربه‌ای ساعت را بگوییم، ابتدا دقیقه و سپس ساعت را می‌آوریم. به چند مثال توجه کنید تا با مفهوم آن بیشتر آشنا شوید.خواندن ساعت به انگلیسی

خواندن ساعت به روش دیجیتال

برای خواندن ساعت همان‌طور که گفته شد، ابتدا ساعت و سپس دقیقه را می‌گوییم. در جدول زیر چند مثال در این رابطه آورده شده است.

خواندن ساعت به روش دیجیتال
Hour + Minutes
It's six twenty-five. 6:25
It's eight O-five. 8:05
It's nine eleven. 9:11
It's two thirty-four. 2:34

خواندن ساعت روش عقربه‌ای

برای خواندن ساعت به روش عقربه‌ای، همان‌طور که اشاره شد، ابتدا از دقیقه و سپس از ساعت استفاده می‌کنیم. از دقیقه ۳۰-۱، بعد از دقیقه، از «past» استفاده می‌کنیم و از دقیقه ۵۹-۳۱، «to» به کار می‌بریم. در جدول زیر می‌توانید مثال‌هایی را در این رابطه مشاهده کنید.

خواندن ساعت به روش عقربه‌ای
Minutes + past / to + Hour
It's twenty-five to three. 2:35
It's twenty past eleven. 11:20
It's eighteen past four. 4:18
It's nine to nine. 8:51
It's one to three. 2:59

نکته: «past» در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد و در انگلیسی آمریکایی از «after» به‌جای آن استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

It's a quarter past three.

It's a quarter after three.

ساعت سه و ربع است.

(یک ربع از سه گذشته است.)

یادگیری زبان انگلیسی

پرسیدن ساعت به انگلیسی

معمولاً سؤال‌های مختلفی برای پرسیدن ساعت به انگلیسی ساعت مطرح می‌شود. رایج‌ترین آن‌ها عبارت اند از:

What time is it?

What is the time?

ساعت چند است؟

روش مؤدبانه‌تر و رسمی‌تر برای پرسیدن درباره ساعت به صورت زیر است:

Could you tell me the time, please?

ممکن است بگویید ساعت چند است؟

اگر بخواهیم درباره زمان وقوع عمل خاصی بپرسیم، از «What time» یا «When» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

What time does the flight to New York leave?

چه ساعتی پرواز نیویورک حرکت می‌کند؟

When does the bus arrive from London?

اتوبوس کی از لندن می‌رسد؟

When does the concert begin?

کنسرت چه زمانی شروع می‌شود؟

What time does the meeting start?

جلسه کی شروع می‌شود؟

روش های خواندن ساعت به انگلیسی

نحوه پاسخ دادن

نحوه پاسخ دادن ساعت به زبان انگلیسی نیز با توجه به موقعیت، متفاوت است و به طور کلی شامل موارد زیر می‌شود:

 • از «It is» یا «It's» برای پاسخ دادن به سؤال‌هایی استفاده می‌شود که ساعت را در لحظه فعلی می‌پرسند:

It is half past five. (5:30)

ساعت پنج و نیم است.

It's ten to twelve. (11:50)

ساعت ده دقیقه به دوازده است.

 • از ساختار «at + time» برای پاسخ دادن درباره واقعه خاصی کمک می‌گیریم:

The bus arrives at midday. (12:00)

اتوبوس ساعت دوازده (وسط روز) می‌رسد.

The flight leaves at a quarter to two. (1:45)

پرواز ساعت یک ربع به دو حرکت می‌کند.

The concert begins at ten o'clock. (10:00)

کنسرت ساعت ده شروع می‌شود.

 • همچنین می‌توانیم از ضمیر فاعلی در پاسخ دادن سؤال‌های مربوط به زمان استفاده کنیم:

It arrives at midday. (12:00)

ساعت ۱۲ (وسط روز) می‌رسد.

It leaves at a quarter to two. (1:45)

ساعت یک ربع به دو می‌رود.

It begins at ten o'clock. (10:00)

ساعت ده شروع می‌شود.

نکته: به طور کلی، عبارت‌های زیر برای پاسخ دادن ساعت به انگلیسی کاربرد دارند:

It’s exactly/about/almost 3:00.

ساعت دقیقاً/حدوداً/تقریباً ۳ است.

∗∗∗

Sure, it is 3:00.

حتماً. ساعت ۳ است.

∗∗∗

Sorry, I am not wearing a watch.

متأسفم، ساعت همراهم نیست.

∗∗∗

2:30.

دو و نیم.

∗∗∗

It is 4:20.

چهار و بیست دقیقه است.

∗∗∗

It is ten past ten.

ده و ده دقیقه است.

خواندن ساعت دیجیتال

نحوه گفتن ساعت کامل

برای گفتن ساعت کامل (بدون دقیقه) از «o'clock» استفاده می‌کنیم. بنابراین جمله‌ای که به کار می‌رود، به صورت زیر است:

It is...o'clock.

به چند مثال زیر توجه کنید.

It is eleven o’clock. (11:00)

ساعت ۱۱ است.

It is three o’clock (03:00)

ساعت سه است.

It is five o’clock. (5:00)

ساعت پنج است.

در زبان انگلیسی، اوقات روز به صورت ۲۴ ساعت تعریف نمی‌شود و برای نشان دادن تفاوت میان روز و شب، بعد از نوشتن ساعت، «am» و «pm» به کار می‌رود. در جدول زیر، ساعت‌های کامل انگلیسی را مشاهده می‌کنید.

غیررسمی رسمی زمان
one It is one o'clock. 01:00
two It is two o'clock. 02:00
three It is three o'clock. 03:00
four It is four o'clock. 04:00
five It is five o'clock. 05:00
six It is six o'clock. 06:00
seven It is seven o'clock. 07:00
eight It is eight o'clock. 08:00
nine It is nine o'clock. 09:00
ten It is ten o'clock. 10:00
eleven It is eleven o'clock. 11:00
twelve It is twelve o'clock. 12:00

نحوه گفتن نیم ساعت

نیم ساعت در زبان انگلیسی به صورت زیر نوشته و گفته می‌شود:

It is half past...

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با نحوه گفتن نیم ساعت در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

It is half past two. (02:30)

ساعت دو و نیم است.

It is half past six. (06:30)

ساعت شش و نیم است.

It is half past one. (01:30)

ساعت یک و نیم است.

در جدول زیر، تمام ساعت‌هایی را که به صورت نیم خوانده می‌شود، مشاهده می‌کنید.

نحوه گفتن نیم ساعت
غیررسمی رسمی زمان
one thirty It's half past one. 01:30
two thirty It's half past two. 02:30
three thirty It's half past three. 03:30
four thirty It's half past four. 04:30
five thirty It's half past five. 05:30
six thirty It's half past six. 06:30
seven thirty It's half past seven. 07:30
eight thirty It's half past eight. 08:30
nine thirty It's half past nine. 09:30
ten thirty It's half past ten. 10:30
eleven thirty It's half past eleven. 11:30
twelve thirty It's half past twelve. 12:30

نکته اول: برای گفتن نیم ساعت به انگلیسی، فقط «half past» کاربرد دارد، مانند مثال زیر:

It's half past four.

Not: It's half after four.

نکته دوم: در زبان انگلیسی، «half to» استفاده نمی‌شود و فقط «half past» به کار می‌رود.

خواندن ساعت عقربه ای

نحوه گفتن ربع ساعت

برای گفتن ربع ساعت از «a quarter past/after» و «a quarter to» استفاده می‌کنیم، بنابراین، ساختار جمله به صورت زیر خواهد بود:

It is a quarter past... (15 minutes after the hour)

یک ربع از… گذشته است.

It is a quarter to... (15 minutes before the hour)

یک ربع به… مانده است.

به چند مثال زیر توجه کنید.

It is a quarter past nine. (09:15)

یک ربع از نه گذشته است.

(نه و ربع است.)

It is a quarter to five. (04:45)

یک ربع مانده به پنج.

(چهار و چهل و پنج دقیقه است.)

It is a quarter past eight. (08:15)

یک ربع از هشت گذشته است.

(هشت و ربع است.)

در جدول زیر می‌توانید نحوه گفتن ربع ساعت به انگلیسی را برای همه زمان‌ها مشاهده کنید.

نحوه گفتن ربع ساعت
غیررسمی رسمی زمان
twelve forty-five/one fifteen It is a quarter to one/a quarter past one. ‎12:45/01:15
one forty-five/two fifteen It is a quarter to two/a quarter past two. 01:45/02:15
two forty-five/three fifteen It is a quarter to three/a quarter past three/. 02:45/03:15
three forty-five/four fifteen It is a quarter to four/a quarter past four. 03:45/04:15
four forty-five/five fifteen It is a quarter to five/a quarter past five. 04:45/05:15
five forty-five/six fifteen It is a quarter to six/a  quarter past six. 05:45/06:15
six forty-five/seven fifteen It is a quarter to seven/a quarter past seven. 06:45/07:15
seven forty-five/eight fifteen It is a quarter to eight/a quarter past eight. 07:45/08:15
eight forty-five/nine fifteen It is a quarter to nine/a quarter past nine. 08:45/09:15
nine forty-five/ten fifteen It is a quarter past ten/a quarter to ten. 09:45/10:15
ten forty-five/eleven fifteen It is a quarter past eleven/a quarter to eleven. 10:45/11:15
eleven forty-five/twelve fifteen It is a quarter to twelve/a quarter past twelve. 11:45/12:15‎

نحوه گفتن سایر زمان‌ها به انگلیسی

برای دقیقه ۳۰-۱ از «past/after» و از ۵۹-۳۱ دقیقه از «to» استفاده می‌کنیم. ساختار جمله نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:

It is...minutes past/to...

به چند مثال در این رابطه توجه کنید.

It is four minutes to eight. (07:56)

(less formal: It is seven fifty-six)

چهار دقیقه مانده به هشت.

(غیررسمی‌تر: هفت و پنجاه و شش دقیقه است.)

It is seven minutes past eleven. (11: 07)

(less formal: It is eleven O-seven)

هفت دقیقه از یازده گذشته است.

(غیررسمی‌تر: یازده و هفت دقیقه است.)

It is nine minutes to three. (2:51)

(less formal: It is fifty-one)

نه دقیقه مانده به سه.

(غیررسمی‌تر: دو و پنجاه و یک دقیقه است.)

آموزش خواندن ساعت به انگلیسی

.a.m و .p.m

در زبان انگلیسی، همان‌طور که اشاره شد، اوقات روز به صورت ۱۲ ساعت تعیین می‌شود. در صورتی که بخواهیم برای مثال تفاوت بین ساعت ۹ صبح و ۹ شب را مشخص کنیم، کنار آن «.a.m» یا «.p.m» می‌گذاریم. «.a.m» مخفف «Ante Meridiem» به معنی قبل از ظهر و «.p.m» مخفف «Post Meridiem» به معنای بعدازظهر است. در حقیقت، «.a.m» از ۱۲ نیمه‌شب تا ۱۱:۵۹ صبح، و «.p.m» از ۱۲ ظهر تا ۱۱:۵۹ شب است. برای مثال، ساعت ۱۶:۰۰ در زبان انگلیسی به صورت «.‎04:00 p.m» نوشته می‌شود. در جدول زیر، اوقات روز و معنی آن‌ها نوشته شده است.

اوقات روز 
نیمه‌شب midnight
اواسط روز midday
صبح morning
بعدازظهر afternoon
غروب  evening
شب night

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد «.a.m» و «.p.m» در نوشتار انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

The train leaves at 4:00 p.m.

قطار ساعت ۴ حرکت می‌کند.

She will go to the bank at 10:00 a.m.

او ساعت ده صبح به بانک می‌رود.

The doctor is in his office until 5 p.m.

دکتر تا ساعت پنج در مطبش است.

روش‌های مختلف نوشتن a.m. و .p.m

«.a.m» و «.p.m»، رایج‌ترین روش نوشتن آن‌هاست، مانند مثال‌های زیر:

This subway train will leave daily at 10:05 a.m.

این قطار مترو هر روز ساعت ده و پنج دقیقه صبح حرکت می‌کند.

After 10:00 p.m. I really need to sleep.

بعد از ده شب، من واقعاً باید بخوابم.

اما روش‌های دیگری نیز برای نوشتن «.a.m» و «.p.m» وجود دارد. برای مثال، می‌توان آن‌ها را با حروف بزرگ یا بدون نقطه نیز نوشت. به دو مثال زیر توجه کنید.

We will meet at 10:00 AM.

We will meet at 10:00 A.M.

ما ساعت ده صبح همدیگر را ملاقات خواهیم کرد.

I leave for work at 8:00 AM and get home at 6 PM.

I leave for work at 8:00 A.M. and get home at 6 P.M.

من ساعت هشت صبح راهی کار می‌شوم و ساعت ۶ عصر به خانه می‌رسم.

در انگلیسی بریتانیایی، صورت نوشتاری «am» و «pm» (با حرف کوچک و بدون نقطه) نیز کاربرد دارد، مانند مثال‌های زیر:

She goes to bed at 10:30 pm.

او ساعت ده و نیم شب به رختخواب می‌رود.

She usually gets up at 6:30 am.

او معمولاً ساعت ۶:۳۰ صبح از خواب بیدار می‌شود.

نکات مهم درباره خواندن ساعت به انگلیسی

برای خواندن و نوشتن ساعت به انگلیسی لازم است نکات مهمی را مدنظر داشته باشید. در ادامه، به تعدادی از آن‌ها اشاره شده است.

 • در جملات انگلیسی، برای مضرب ۵، کلمه «minutes» را حذف می‌کنیم:

It is five to ten. (09:55)

پنج دقیقه به ده است.

It is twenty past eight. (08:20)

بیست دقیقه از هشت گذشته است.

It is twenty five to seven. (06:35)

بیست و پنج دقیقه مانده به هفت.

 • به‌جای ۱۵ دقیقه می‌توانیم از «a quarter past» و «a quarter to» استفاده کنیم:

It is a quarter to four.

=

It is fifteen to four. (03:45)

پانزده دقیقه مانده به چهار = یک ربع به چهار است.

It is a quarter past nine.

=

It is fifteen past nine. (09:15)

یک ربع از نه گذشته است = نه و ربع است.

 • به‌جای ۳۰ دقیقه می‌توانیم «half past» به کار ببریم:

It is half past eleven.

=

It is thirty past eleven. (11:30)

یازده و نیم است = نیم ساعت از یازده گذشته است.

 • در انگلیسی آمریکایی، به‌جای «past» از «after» استفاده می‌شود و «before» به‌جای «to» کاربرد دارد:

It is ten after two. (02:10)

ده دقیقه از دو گذشته است.

It is a quarter before five. (04:45)

یک ربع مانده به پنج.

It is eight before six. (05:52)

هشت دقیقه مانده به شش.

 • هنگام گفتن ساعت به انگلیسی در حالت غیررسمی، ابتدا ساعت و سپس دقیقه را می‌آوریم. در صورتی که دقیقه‌ها بین ۹-۱ باشد، از «O» بین ساعت و دقیقه استفاده می‌کنیم و مانند حرف «O» انگلیسی تلفظ می‌شود:

 It is six O-four. (06:04)

=

It is four minutes past six.

ساعت شش و چهار دقیقه است = چهار دقیقه از شش گذشته است.

 It is seven O-nine. (07:09)

=

It is nine minutes past seven.

ساعت هفت و نه دقیقه است = نه دقیقه از هفت گذشته است.

Learn English

کاربرد حرف اضافه برای خواندن ساعت به انگلیسی

برای صحبت کردن درباره اوقات روز، حروف اضافه «in» و «at» به کار می‌رود که کاربرد آن‌ها را در ادامه همراه با مثال بررسی کرده‌ایم.

کاربرد at

کاربرد برای خواندن ساعت به انگلیسی در موارد زیر خلاصه می‌شود:

 • برای صحبت درباره زمان مشخص:

I'll meet you at six pm.

من ساعت شش عصر شما را ملاقات خواهم کرد.

 • قبل از «midday, midnight, dawn, dusk»:

I have my lunch at midday.

من ساعت ۱۲ ناهار می‌خورم.

I sometimes go to bed at midnight.

من بعضی وقت‌ها نیمه‌شب به رختخواب می‌روم.

کاربرد in

 • به صورت «in the morning»:

Peter waters the plants in the morning.

«پیتر» صبح به گیاهان آب می‌‌دهد.

 • به صورت «in the afternoon»:

They'll go to the park in the afternoon.

آن‌ها بعد از ظهر به پارک خواهند رفت.

 • به صورت «in the evening»:

I have some work to do in the evening.

من عصر چند کار دارم که باید انجام دهم.

جدول جمع‌بندی ساعت به انگلیسی

در این آموزش با نحوه خواندن ساعت به انگلیسی آشنا شدیم. در جدول زیر می‌توانید با جمع‌بندی ساعت به انگلیسی آشنا شوید.

مثال غیررسمی مثال رسمی دیجیتال عقربه‌ای
It's 6 o'clock. 6:00
خواندن ساعت
It's six O-five. It's 5 past 6. 6:05
خواندن ساعت
It's six fifteen. It's quarter past 6. 6:15
خواندن ساعت
It's six thirty. It's half past 6. 6:30
خواندن ساعت
It's six thirty-five. It's 25 to 7. 6:35
خواندن ساعت
It's six forty-five. It's a quarter to seven. 6:45
خواندن ساعت
It's six fifty-five. It's 5 to 7. 6:55
خواندن ساعت
It's 7o'clock. 7:00
خواندن ساعت

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۲۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

4 نظر در “آموزش خواندن ساعت به انگلیسی — رایگان و به زبان ساده

 • میلاد پیران — says: ۲۶ مهر، ۱۴۰۱ در ۱:۵۸ ب٫ظ

  واقعا از تیم فرادرس بالخصوص از خانم آزاده رمضانی سپاسگذار هستم بابت ارائه این مطالب مفید و جامع. من در حال آموزش زبان انگلیسی هستم همیشه به این بخش از سایت فرادرس مراجعه میکنم .مطالب بسیار روان و جامع هستند ، پایدار باشید.

 • عبدالقیوم دقیق — says: ۱۲ مهر، ۱۴۰۱ در ۴:۱۱ ب٫ظ

  با سلام و درود برای شما گرامیان امید که در امورات نویسنده گی ، ترجمه و ویرایش کامیاب و موفق باشید .
  من چند روز میشه که از ویب سایت شما استفاده می کنم خیلی اموزنده است و توانستم که استفاده مفیدی ببرم .
  دقیق وقار از هرات – افغانستان

  1. سهیل بحر کاظمی — says: ۱۶ مهر، ۱۴۰۱ در ۸:۱۸ ق٫ظ

   با سلام؛

   خوشحالیم که مطالعه این مطالب برای شما مفید بوده‌اند.

   با تشکر از همراهی شما با مجله فرادرس

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برچسب‌ها

مشاهده بیشتر