زبان انگلیسی ۱۴۴۹۴ بازدید

برای این‌که بتوانید به شکل مناسبی از زمان‌های انگلیسی استفاده کنید باید شکل‌های گذشته فعل را به خوبی بلد باشید. تمامی فعل‌ها یک شکل مصدری دارند و حالت‌های گذشته این افعال از قواعد خاصی پیروی می‌کند. به این نوع فعل‌ها، «افعال با قاعده» (Regular Verb) می‌گویند. البته فعل‌های دیگری نیز وجود دارند که شکل گذشته آن‌ها از قانون خاصی پیروی نمی‌کند که به این افعال، افعال بی قاعده می‌گوییم. در این مطلب یاد می‌گیریم که افعال بی قاعده به چه فعل‌هایی می‌گویند و تکنیک‌هایی را برای یادگیری افعال بی قاعده در زبان انگلیسی بیان می‌کنیم تا به خاطر سپردن این افعال، ساده‌تر شود.

مروری بر صورت‌‌های افعال انگلیسی

در موارد زیر از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم.

 • زمان حال ساده: they live in Rome
 • زمانی که حالت مصدری داشته باشیم: I want to learn English

از فعل به همراه «ing» در شرایط زیر بهره می‌گیریم:

 • زمان‌های استمراری مانند حال استمراری: He is Working
 • هنگامی که مصدر فعل نقش اسم داشته باشد: Swimming is good for you

همچنین، در موارد زیر نیز از «قسمت سوم فعل» (Past Participle) کمک می‌گیریم:

 • زمان‌های کامل مانند حال کامل: I have Finished
 • جملات مجهول: It was made in Japan
 • صفت‌ها:‌ The Chair Is broken

دانلود PDF افعال بی قاعده انگلیسی با معنی

در لینک زیر می‌توانید جدول افعال بی قاعده انگلیسی را دانلود کنید. لغات ستاره‌دار در این جدول، لغاتی هستند که در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به صورت افعال با قاعده نوشته شوند.

افعال با قاعده در زبان انگلیسی چه هستند؟

به کمک افعال با قاعده و اضافه کردن «ed» به انتهای آن‌ها می‌توان شکل ساده فعل را به گذشته تبدیل کرد.

افعال با قاعده

فیلم آموزشی مرتبط

اگر انتهای فعل «حرف بی‌صدا» (Consonant) و «y» داشته باشیم، برای اضافه کردن «ed» به فعل باید «y» را به «i» تغییر دهیم که مثال‌های آن‌را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

افعال با قاعده انگلیسی

همچنین، اگر فعل با حرف «e» خاتمه پیدا کند، تنها کافی است به انتهای آن حرف «d» اضافه کنیم.

در زیر، نمونه‌هایی از بکارگیری افعال با قاعده در زبان انگلیسی آورده شده است.

Yesterday Jack Studied All Day

جک تمام دیروز را مطالعه کرد.

Raul has accepted the job offer.

رائول پیشنهاد شغلی را پذیرفته است.

Have You Finished Yet

هنوز کارت را تمام نکرده‌ای؟

We really liked the film we watched last night

توجه داشته باشید که به سه روش می‌توان افعال با قاعده را بسته به حروف پایانی آن‌ها تلفظ کرد که در جدول زیر آورده شده است.

/t/ /id/ /d/
فعل‌هایی که با $$-f, -k, -ss, -ch, -sh, -x$$ تمام می‌شوند. فعل‌هایی که با d یا t تمام می‌شوند. فعل‌هایی که به سایر حروف تمام می‌شوند.

توضیح افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

به بیان ساده، افعال بی قاعده در زبان انگلیسی به فعل‌هایی می‌گویند که نمی‌توان بر اساس قوانین ساده گفته شده در بالا، آن‌ها را به زمان گذشته تبدیل کرد و فعل‌هایی هستند که قسمت دوم و سوم فعل در آن‌ها از قانون خاصی پیروی نمی‌کند. افعال بی قاعده در زبان انگلیسی در حدود ۲۰۰ فعل هستند که می‌توان آن‌ها را به چهار گروه زیر تقسیم کرد.

 • فعل‌هایی که شکل ساده و قسمت دوم و سوم آن‌ها یکسان است.
 • فعل‌های که قسمت دوم و سوم آن‌ها یکسان است.
 • فعل‌هایی که شکل ساده و قسمت سوم آن‌ها یکسان است.
 • فعل‌هایی که در هر سه قسمت با یکدیگر متفاوت هستند.

یکی از راه‌هایی که می‌توان برای یادگیری افعال بی قاعده در زبان انگلیسی استفاده کرد، بررسی این فعل‌ها در این چهار گروه است چراکه با توجه به شباهت فعل‌ها در هر گروه، یادگیری و حفظ کردن آن‌ها نیز ساده می‌شود. در تصاویر زیر، پرکاربردترین افعال بی قاعده در زبان انگلیسی آورده شده که اولین تصویر مربوط به گروه اول است.

ا
گروه اول افعال بی قاعده
فیلم آموزشی مرتبط

به مثال‌های زیر توجه کنید که در آن‌ها از افعال گروه اول استفاده شده است.

Our car cost a lot of money but it’s always breaking down

خودروی ما هزینه‌های زیادی دارد اما همیشه خراب است.

Pasha hurt himself in a soccer match last weekend

پاشا در بازی فوتبالِ آخر هفته پیش به خودش صدمه زد.

My parents have let me stay out late tonight

والدینم به من اجازه داده‌اند که امشب را تا دیروقت بیرون باشم.

They put on their jackets because it was very cold

از‌ آن‌جایی که هوا بسیار سرد بود، آن‌ها ژاکت‌های خود را پوشیدند.

افعال بی قاعده گروه دوم را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

افعال بی قاعده زبان انگلیسی
گروه دوم افعال بی قاعده

مشابه قبل، مثال‌هایی برای یادگیری بهتر افعال بی قاعده گروه دوم ارائه می‌شوند.

They had lunch at a Thai restaurant on Monday

روز دوشنبه، آن‌ها ناهاری در رستوران تایلندی داشتند.

Have you heard the news about the train strike

آیا اخبار مربوط به اعتصاب کارکنان قطار را شنیده‌ای

Tim has sent an email to all the suppliers

تیم ایمیلی به تمامی تامین کنندگان ارسال کرده است.

Who won the match

بازی را چه کسی (چه تیمی) برد؟

فیلم آموزشی مرتبط

در تصویر زیر، گروه سوم به همراه مثال‌هایی از این گروه آورده شده است.

افعال بی قاعده در انگلیسی
گروه سوم افعال بی قاعده

He came back home at 4 a.m. on Saturday

او روز شنبه ساعت ۴ صبح به خانه برگشت.

Suzi has become the Managing Director

«سوزی» مدیر عامل شده است.

The dog ran into the garden after Lee opened the door

بعد از این‌که «لی» در را باز کرد، سگ به داخل باغ دوید.

Has Mrs. O’Connor come back from lunch yet

خانم «اوکانر» هنوز از ناهار برنگشته‌اند؟

در نهایت به گروه چهارم از افعال بی قاعده در زبان انگلیسی می‌رسیم که پرکاربردترین این افعال را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

irregular verb
گروه چهارم افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

به طور مشابه نیز مثال‌هایی در رابطه با گروه چهارم در زیر آورده شده است.

The kids ate a lot of cakes at the party

بچه‌ها به میزان زیادی کیک در مهمانی خوردند.

They drove to the airport and left their car there

آن‌ها تا فرودگاه رانندگی و خودرو را همان‌جا رها کردند.

Has she taken her tickets yet

آیا بلیت‌هایش را هنوز نگرفته است؟

I’ve written a letter of application for the manager’s job

من نامه درخواستی برای شغل مدیریت نوشته‌ام. (من برای شغل مدیریت، درخواست داده‌ام.)

چگونه افعال بی قاعده را تشخیص دهیم؟

اگر مطلب را تا اینجا به خوبی مطالعه کرده باشید، با بررسی مثال‌ها خواهید دید که تشخیص افعال بی قاعده در جمله آن‌چنان دشوار نیست. همانطور که می‌دانید، افعال با قاعده از یک قانون کلی پیروی می‌کنند و آن، اضافه شدن «ed» به انتهای این فعل‌ها است. اما افعال بی قاعده از این الگو پیروی نمی‌کنند و شکل گذشته ‌آن‌ها یا سایر افعال با قاعده متفاوت است و در نتیجه، تشخیص این فعل‌ها را در جمله آسان می‌کند.

زمانی می‌توانیم یک فعل در زبان انگلیسی را در دسته افعال بی قاعده قرار دهیم که زمان‌های گذشته ساده و قسمت سوم فعل با «ed» به پایان نرسند.

چقدر استفاده از افعال بی قاعده در زبان انگلیسی رواج دارد؟

یک جواب ساده برای این سوال وجود دارد و آن این است که بسیاری از فعل‌های معمول در زبان انگلیسی به صورت افعال بی‌قاعده هستند و بنابراین، یادگیری این افعال بسیار ضروری است.

بسیاری از فعل‌هایی که در مکالمات روزمره انگلیسی بکار می‌روند از نوع افعال بی قاعده هستتند. به طور مثال، هر روز از فعل‌های مثل «دیدن» (See) استفاده می‌کنید که از جمله افعال بی قاعده در زبان انگلیسی به شمار می‌آید. در نتیجه همانطور که یک دانش‌آموز یا دانشجوی شیمی در مواردی مجبور به حفظ کردن جدول تناوبی است، برای یادگیری زبان انگلیسی و حتی شرکت در آزمون‌هایی مانند تافل و آیلتس نیز بهتر است که افعال بی قاعده در زبان انگلیسی را یاد بگیرید. از این‌رو، در ادامه متن روش‌هایی را برای یادگیری افعال بی قاعده در زبان انگلیسی بیان می‌کنیم..

فیلم آموزشی مرتبط

روش حفظ افعال بی قاعده

تعداد افعال بی قاعده در زبان انگلیسی زیاد نیستند اما اگر بخواهیم فهرست آن‌ها را یک به یک بررسی و فعل‌ها را حفظ کنیم ممکن است در نهایت بعد از چند دقیقه، از یادگیری این افعال صرف نظر کنیم. از این‌رو بهتر است روش‌های زیر را برای حفظ افعال بی قاعده در نظر بگیریم.

گروه‌بندی افعال بی قاعده

اولین روش یعنی گروه‌بندی این افعال را در ابتدا بررسی کردیم و دیدیم که می‌توان این فعل‌ها را در چهار گروه قرار داد. به کمک این روش، تا حد قابل قبولی، بخش دشوار یادگیری افعال بی قاعده زبان انگلیسی را پشت سر می‌گذاریم. به این ترتیب، اگر فهرست کاملی از این فعل‌ها داشته باشید، کافی است به آن‌ها نگاه کنید و هریک را در گروهی جداگانه قرار دهید.

یادگیری لغات جدید همراه با تمامی زمان‌ها

برای این‌که در آینده، افعال بی قاعده را راحت‌تر یاد بگیرید کافی است به محض یادگیری هر فعل جدید، قسمت‌های مختلف فعل یا به عبارت ساده‌تر، زمان‌های مختلف آن‌را نیز یاد بگیرید. به عنوان مثال ممکن است فعل «دزدیدن» (Steal) را یاد بگیرید. شکل گذشته ساده این فعل، «Stole» و قسمت سوم فعل نیز «Stolen» است و در نتیجه، باید در ابتدا، تمامی زمان‌های این افعال را یاد بگیرید.

حفظ کردن افعال بی قاعده پرکاربرد در انگلیسی

برخی از افعال بی قاعده نسبت به سایر فعل‌ها استفاده بیشتری دارند. به طور مثال ممکن است هیچ‌گاه در مکالمات خود از فعل «Broadcast» استفاده نکنید یا لغت «Abide» را تنها به عنوان بخشی از عبارت «شهروند قانون‌مدار» (Law-abiding Citizen) پیدا کنید. در نتیجه، به جای این‌که به ترتیب الفبا، فهرست افعال بی قاعده را مرور کنید باید بر یادگیری پرکاربردترین این افعال تمرکز کنید. در جدول زیر، فهرستی از ده فعل بی‌قاعده پرکاربرد آورده شده است.

قسمت سوم فعل قسمت دوم فعل شکل ساده
said said say
gone went go
known knew know
come came com
gotten got get
given gave give
become became become
found found find
thought thought think
seen saw see

با یادگیری فعل‌های موجود در جدول بالا، بسیاری از فعل‌های مورد استفاده در مکالمات روزمره را یاد گرفته‌اید.

یادگیری با کارت و فلش کارت

برای یادگیری و حفظ کردن این فعل‌ها می‌توانید از فلش‌کارت‌ها استفاده کنید به این شکل که در یک طرف کارت شکل ساده فعل و در طرف دیگر، دو قسمت دیگر فعل نوشته شود. البته این کار ممکن است در ابتدا قدری خسته‌کننده باشد. از این‌رو می‌توانید با طرح یک بازی، افعال بی‌قاعده را یاد بگیرید.

از تعدادی کاغذ یادداشت کمک بگیرید. قسمت دوم و سوم فعل‌ها را در کارت‌هایی جداگانه بنویسید و آن‌ها را به پشت قرار دهید. حال، دو کارت (کاغذ یادداشت) را بردارید. اگر این دو کارت، شکل صحیح هر دو قسمت فعل را داشتند، آن‌ها را در گوشه‌ای قرار دهید و دوکارت دیگر بردارید. در غیر اینصورت، یکی از کارت‌ها را به طور مجدد در داخل سایر کارت‌ها جای دهید و بازی را تکرار کنید.

یادگیری در جمله

یادگیری لغات به هنگام استفاده در جمله، بسیار ساده‌تر خواهد بود. لغات و فعل‌های جدید را در جملات بکار بگیرید. بهترین راه برای این کار هم داشتن یک لغت‌نامه مناسب و بررسی مثال‌های موجود در لغت‌نامه است.

فیلم آموزشی مرتبط

آهنگ افعال بی قاعده انگلیسی

راه‌های جذاب‌تری هم برای یادگیری افعال بی‌قاعده زبان انگلیسی وجود دارند که از جذاب‌ترین آن‌ها می‌توان به یادگیری به کمک موسیقی اشاره کرد. اگر افعال بی‌قاعده را در قالب شعر و موسیقی یاد بگیرید، هیچ‌گاه آن‌ها را فراموش نخواهید کرد. با جستجو در اینترنت به راحتی بسیاری از شعرهای مربوط به افعال بی‌قاعده را پیدا می‌کنید اما در زیر به دو مورد از کانال‌های یوتیوب برای یادگیری افعال بی‌قاعده اشاره کرده‌ایم:

 • دانلود کلیپ افعال بی قاعده از کانال «Schoolhouse Rock»: «+»
 • دانلود کلیپ افعال بی قاعده از کانال «Adorable Cat Video»: «+»

تهیه فهرست در مکان‌های مختلف

برخی اوقات خاصه زمانی که می‌خواهید در آزمونی مانند تافل یا آیلتس شرکت کنید یا حتی به هنگام نوشتن مقالات انگلیسی یا تهیه رزومه، بهترین راه، حفظ کردن این افعال است تا با سرعت بیشتری آن‌ها را بکار بگیرید. در چنین شرایطی، لغت‌هایی را در گروه‌های ۵ تا ۱۰ کلمه‌ای فهرست کنید. می‌توانید برای گروه‌بندی نیز از گروه‌های ابتدای مطلب کمک بگیرید.

بعد از نوشتن گروه‌ها بر روی کاغذ، آن‌ها را در مکان‌های مختلفی قرار دهید به گونه‌ای که همواره در معرض دید باشند. به طور مثال، آن‌ها را در کنار چای‌ساز، یخچال، میز تحریر یا حتی دیوار حمام نصب کنید. مشاهده و مرور این فهرست‌ها تنها چند دقیقه در روز برای به خاطر سپردن آن‌ها کافی است.

درخواست از افراد مختلف برای پرسش

تمرین کردن صحیح و آزمون را نباید در فرآیند یادگیری فراموش کنید. هرگاه که مکالمه‌ای به زبان انگلیسی انجام دادید، از طرف مقابل بخواهید تا اشکالات شما را تصحیح کند. این روش، نه تنها برای افعال بی‌قاعده بلکه برای بهبود مکالمه زبان انگلیسی نیز مفید است.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«سهیل بحرکاظمی» دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است. به عکاسی و شیمی آلی علاقه دارد و تا امروز تولید مطالب متنوعی از مجله فرادرس را در حوزه‌های شیمی، هنر و بازاریابی به عهده داشته است. او اکنون به عنوان دبیر ارشد مجله علمی-آموزشی فرادرس فعالیت می‌کند.

2 نظر در “افعال بی قاعده در زبان انگلیسی — آموزش کامل و رایگان + دانلود PDF

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر