مفعول در زبان انگلیسی چیست؟ — توضیح + مثال

۶۵۶۸ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
مفعول در زبان انگلیسی چیست؟ — توضیح + مثال

شناخت اجزای جمله تأثیر خوبی در درک معنی جمله‌های هر زبانی دارد. مفعول در زبان انگلیسی یکی از اجزای مهم جمله به شمار می‌رود که انواع خاصی دارد. در این آموزش قصد داریم یاد بگیریم مفعول در زبان انگلیسی چیست و با ذکر مثال راه‌های تشخیص آن را در جمله را بررسی کنیم و انواع مختلفش را بشناسیم. علاوه بر این، یاد می‌گیریم که هر نوع مفعول در کنار چه فعلی می‌آید و چه افعالی حتما نیاز به مفعول دارند.

997696

مفعول در زبان انگلیسی چیست؟

مفعول یکی از پنج جزو مهم جمله در زبان انگلیسی است. دیگر اجزای مهم جمله فاعل، فعل، متمم و قید هستند. مفعول در اصل نوعی عبارت اسمی (اسم یا ضمیر و کلماتی که در ادامه برای توضیح آن می‌آیند) است و معمولاْ در زبان انگلیسی بعد از فعل قرار می‌گیرد.

به طور کلی مفعول در انگلیسی به سه دسته مستقیم (Direct object) و غیرمستقیم (Indirect object) و مفعول حرف اضافه (Object of the preposition) تقسیم می‌شود. مفعول مستقیم شخص یا شیء یا اتفاقی است که عمل انجام‌شده از سمت فعل روی آن تأثیر می‌گذارد، در ترجمه‌ فارسی اغلب بلافاصله بعد از این نوع مفعول، «را» می‌آید.

Everyone likes Sara.

همه سارا را دوست دارند.

She knows you.

او تو را می‌شناسد.

مفعول غیرمستقیم معمولاْ فرد یا حیوانی است که مفعول مستقیم به دستش می‌رسد یا روی آن تأثیری می‌گذارد. در واقع مفعول غیرمستقیم (عبارتی که در این مثال‌ها زیرش خط کشیده شده) ضمیری است که مفعول مستقیم (عبارت بولدشده در مثال‌های زیر) روی آن اثر می‌گذارد. مفعول غیرمستقیم در ترجمه فارسی متمم فعلی است که به مفعول نیاز دارد. برای درک بهتر مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

She gave the dog its dinner.

شام سگ را بهش داد.

Please pass me the butter.

لطفاً کره را به من بده.

تفاوت فاعل و مفعول در زبان انگلیسی

قبل از هر چیز باید به تعریف فاعل بپردازیم. فاعل جمله شخص یا چیزی است که کاری را انجام می‌دهد یا حالت آن را توصیف می‌کند.

به مثال‌های زیر درمورد فاعل توجه کنید.

Sara went to school.

سارا به مدرسه رفت.

 Sara is very pretty.

سارا خیلی زیبا است.

در هر دو جمله‌ بالا سارا فاعلِ فعل اصلی است. با این حال تفاوتی بین این دو جمله وجود دارد. در اولی او عملی را انجام می‌دهد، در دومی ویژگی‌اش توصیف می‌شود. فاعل به چند دسته تقسیم می‌شود: «فاعل ساده» (Simple Subject)، «فاعل کامل» (Complete Subject) و «فاعل ترکیبی» (Compound Subject).

مفعول مستقیم در انگلیسی

انواع فاعل در انگلیسی

وقتی فاعل جمله اسم یا ضمیر تنها، بدون هیچ «معرفی» (Modifier) باشد، به آن فاعل ساده می‌گوییم. برای پیدا کردن فاعل جمله باید از خودمان بپرسیم چه کسی یا یه چیزی و پس از آن فعل بیاوریم. برای درک بهتر این ساختار مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Marie bought a new black dress.

«ماری» یک پیراهن مشکی نو خرید.

(فاعل: ماری.)

He went to Australia.

او به استرالیا رفت.

(فاعل: او.)

فاعل کامل یک عبارت اسمی یا جمله‌واره اسمی است. درواقع فاعل کامل به فاعل ساده و تمام معرف‌هایش می‌گوییم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

That little Spanish girl is a friend of my daughter.

آن دختر اسپانیایی ریزجثه یکی از دوستان دختر من است.

The new student is very intelligent.

دانش‌آموز جدید خیلی باهوش است.

فاعل ترکیبی از دو یا چند عنصر تشکیل شده. یعنی از دو یا چند فاعل ساده، دو یا چند فاعل کامل، و یا یک یا چند فاعل از دو نوع قبل تشکیل شده است.

Sara and Marie are talking.

سارا و ماری دارند صحبت می‌کنند.

The new girl and the tall girl from the back row are talking with each other.

دختر تازه‌وارد و دختر قدبلندی که ردیف آخر است، دارند با همدیگر صحبت می‌کنند.

Lee and the boy with black hair are walking in the yard.

«لی» و پسری با موهای مشکی در حیاط قدم می‌زنند.

تفاوت جایگاه فاعل و مفعول در زبان انگلیسی

در ادامه این مطلب، به بررسی تفاوت جایگاه فاعل و مفعول در زبان انگلیسی، از نظر معنی، ترتیب، کلمات پرسشی، دسته‌بندی و فعل می‌پردازیم.

معنی

فاعل شخص یا چیزی است که کاری را انجام می‌دهد یا حالت آن در جمله توصیف می‌شود.

مفعول شخص یا چیزی است که عمل یا حالت روی آن تأثیر می‌گذارد.

ترتیب

فاعل در انگلیسی معمولاٌ قبل از فعل می‌آید.

مفعول در انگلیسی معمولاٌ بعد از فعل می‌آید.

کلمات پرسشی

فاعل با پرسیدن سوال چه کسی یا چه چیزی پیدا می‌شود.

مفعول با پرسیدن سوال چه کسی را/چه چیزی را یا به چه کسی/به چه چیزی و برای چه کسی/برای چه چیزی پیدا می‌شود.

دسته‌بندی

فاعل به دسته‌های ساده، کامل و ترکیبی تقسیم می‌شود.

مفعول به دسته‌های مستقیم، غیرمستقیم و مفعول حرف اضافه تقسیم می‌شود.

فعل

فاعل از نظر شخص و شمار با فعل مطابقت دارد.

مفعول با فعل مطابقتی ندارد.

در مثال‌های زیر فاعل با خط زیر آن مشخص و مفعول پررنگ (Bold) شده است. همان‌طور که می‌بینید فاعل جمله می‌تواند شخص یا حتی مصدر فعل باشد، مفعول هم می‌تواند شخص، شیء یا اتفاق باشد.

Smoking causes cancer.

سیگار کشیدن منجر به سرطان می‌شود.

The earthquake damaged my house.

زلزله خانه‌ام را خراب کرد.

Daniel made a sandwich.

«دنیل» ساندویچی درست کرد.

Jennifer lied to Sam.

«جنیفر» به «سم» دروغ گفت.

ضمایر مفعولی در انگلیسی

ضمایر مفعولی (Objective Pronouns) ضمیرهایی هستند که عمل فعل روی آن‌ها انجام می‌گیرد یا حالت فعل روی آن‌ها اثر می‌گذارد. برای پیدا کردن مفعول در جمله قبل از هر چیز باید ضمایر مفعولی انگلیسی را یاد بگیریم و تفاوت آن‌ها را با ضمایر فاعلی (Subjective Pronouns) بدانیم. شناختن ضمایر مفعولی در پیدا کردن مفعول جمله کمک زیادی به ما می‌کند.

ضمایر فاعلی

(Subjective Pronouns)

ضمایر مفعولی

(Objective Pronouns)

IMe
YouYou
HeHim
SheHer
ItIt
WeUs
TheyThem

فرمول تشخیص مفعول مستقیم در انگلیسی

همان‌طور که در مثال‌های بالا اشاره شد، یکی از راه‌های تشخیص فعل در انگلیسی معنی کردن جمله به فارسی است. مفعول معمولا اسم یا ضمیر است و فاعل به وسیله فعل روی آن تأثیر می‌گذارد.

مفعول غیرمستقیم

پیدا کردن مفعول مستقیم فعل فیزیکی

برای تشخیص مفعول در انگلیسی اول از همه باید تشخیص دهیم «فعل فیزیکی» است یا نه. همان‌طور که در درسنامه‌ فعل در انگلیسی اشاره شد، «فعل‌های فیزیکی» یا «فعل‌های حرکتی» (Action Verbs) به افعالی گفته می‌شود که می‌توانیم آن‌‌ها را با بدن خود انجام دهیم.

اگر فعل حرکتی باشد، یکی از بهترین راه‌های تشخیص مفعول در جمله پرسیدن «چه چیزی (را)؟» یا «چه کسی (را)؟» از خودمان است. برای این کار در قدم اول فعل حرکتی را پیدا می‌کنیم، بعد از خودمان می‌پرسیم چه کسی را/چه چیزی را و پس از آن فعل را می‌آوریم. به مثال‌های زیر توجه کنید تا این ساختار را بهتر یاد بگیرید.

  • مفعول می‌تواند اسم یا ضمیر باشد:

My cat eats fish.

گربه‌ من ماهی می‌خورد.

فعل: می‌خورد.

مفعول مستقیم: ماهی

  • مفعول می‌تواند یک عبارت اسمی باشد:

I don't know her name.

اسم او را نمی‌دانم.

فعل: نمی‌دانم.

مفعول مستقیم: اسم او

  • مفعول مستقیم می‌تواند خودش متشکل از یک فعل و یک مفعول مستقیم دیگر باشد. در این حالت مفعول مستقیم به جای این‌که اسم یا عبارت اسمی باشد، یک جمله‌واره است:

The cat wants to eat our goldfish.

گربه می‌خواهد ماهی قرمز ما را بخورد.

در این مورد اول فعل جمله انگلیسی را پیدا می‌کنیم. فعلی که شخص و شمار و حالت دارد. فعل: می‌خواهد. چه چیزی را می‌خواهد؟ چه کسی را می‌خواهد؟ [که] ماهی قرمزمان را بخورد. مفعول مستقیم: ماهی قرمزمان را بخورد.

همین جمله‌واره هم از دو بخش تشکیل شده. فعل: بخورد. چه چیزی را/چه کسی را بخورد؟ ماهی قرمزمان را. مفعول مستقیم: ماهی قرمزمان را.

پیدا کردن مفعول مستقیم فعل حالتی

اگر فعل جمله حرکتی نباشد یعنی به صورت فیزیکی انجام‌شدنی نباشد، در دسته‌ «فعل‌های حالتی» (Stative Verbs) قرار می‌گیرد که درواقع روی‌ دادن حالتی را نشان می‌دهند، نه انجام شدن کاری. فعل‌های حالتی به افکار، عواطف و حالات اشاره دارند. اگر فعل حالتی باشد، برای پیدا کردن مفعول مستقیم روش قبلی کارآمد نخواهد بود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

My father is recovering from a massive heart attack.

پدرم دارد از یک سکته قلبی شدید بهبود پیدا می‌کند.

فعل: بهبود پیدا می‌کند.

مفعول مشخص نیست.

در این موارد بعد از پیدا کردن فعل، به دنبال حرف اضافه در جمله می‌گردیم، عبارت اسمی بعد از حرف اضافه (چه در انگلیسی چه در ترجمه فارسی) مفعول مستقیم «Direct object» فعل حالتی است.

My father is recovering from a massive heart attack.

پدرم دارد از یک سکته قلبی شدید بهبود پیدا می‌کند.

فعل: بهبود پیدا می‌کند.

حرف اضافه وابسته به فعل: از.

مفعول مستقیم: سکته قلبی شدید.

نکته: فقط فعل‌های متعدی مفعول مستقیم دارند. همان‌طور که در درسنامه‌ فعل در انگلیسی اشاره شد، «فعل‌های متعدی» (Transitive Verbs) فعل‌هایی هستند که به عملی اشاره دارند که روی شخص یا چیزی تأثیر می‌گذارند و در واقع به مفعول نیاز دارند. بعضی فعل‌ها هرگز مفعول مستقیم نمی‌گیرند. این فعل‌ها را با اسم «افعال لازم» (Intransitive Verbs) می‌شناسیم، مانند مثال زیر:

He fell from the ladder.

از نردبان افتاد.

مفعول حرف اضافه در انگلیسی

فرمول تشخیص مفعول غیرمستقیم در انگلیسی

مفعول غیرمستقیم معمولا شخصی است که از عمل انجام شده بهره‌ای می‌برد یا چیزی به دستش می‌رسد. برای پیدا کردن مفعول غیرمستقیم اول باید فعل و مفعول مستقیم را پیدا کنیم و بعد از خودمان بپرسیم «برای چه کسی؟/به چه کسی؟» به مثال‌های زیر توجه کنید تا این ساختار را بهتر یاد بگیرید.

Can you give me the keys?

می‌شود کلیدها را به من بدهی؟

فعل: بدهی.

مفعول مستقیم: کلیدها.

 مفعول غیرمستقیم: من

The barista made Sara a cup of coffee.

کافه‌چی برای سارا یک فنجان قهوه درست کرد.

فعل: درست کرد.

مفعول مستقیم: یک فنجان قهوه.

مفعول غیرمستقیم: سارا

He gave a present to his mother.

به مادرش هدیه داد.

فعل: داد.

مفعول مستقیم: هدیه

مفعول غیر مستقیم: مادرش

روش تشخیص مفعول حرف اضافه در انگلیسی

برای تشخیص مفعول حرف اضافه در انگلیسی قبل از هر چیز باید حرف اضافه را بشناسیم. حرف اضافه کلمه‌ای است که بین یک ضمیر یا اسم و کلمه‌ای دیگر می‌آيد و ارتباط بین آن دو کلمه را با همدیگر نشان می‌دهد. درواقع حرف اضافه به اطلاعاتی مثل چه، کجا، کِی و به/برای چه کسی اشاره می‌کند. چند مورد از حرف اضافه‌های پرکاربرد در جدول زیر آمده:

حرف اضافه

(Preposition)

معنی
Inدر
Onروی
Besideکنار، بغل
Toبه
Betweenبین، میان
Underزیر
Overروی
Withinدرون
Withoutبدون
Byبه دست، به وسیله
Forبرای
Withبا
Insideدرون

فرمول تشخیص مفعول حرف اضافه در انگلیسی

مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم در انگلیسی هر دو تابع فعل هستند. نوع دیگری از مفعول هم هست که تابع حرف اضافه است. درواقع فعل نیازی به این نوع مفعول ندارد و فقط اطلاعات اضافه‌ای درمورد شیوه انجام‌ گرفتن فعل به ما می‌دهد. مفعول حرف اضافه اسم یا ضمیری است که حرف اضافه روی آن تأثیری می‌گذارد یا آن را توصیف می‌کند و بلافاصله بعد از حرف اضافه می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I put the pizza on the table.

پیتزا را روی میز گذاشتم.

در این جمله on حرف اضافه است و the table مفعول آن. این عبارت اضافی توضیح می‌دهد که پیتزا کجا گذاشته شده است.

My dog ran into the park at six o’clock.

سگم ساعت شش به داخل پارک دوید.

این جمله دو عبارت اضافی دارد. into حرف اضافه و the park‌ مفعول آن است؛ این عبارت توصیف می‌کند که سگ کجا رفته است. در عبارت بعدی at حرف اضافه و six o’clock مفعول آن است؛ این عبارت توصیف می‌کند سگ چه وقتی دویده است.

Jackie handed the paper to Jake.

«جکی» کاغذ را به «جیک» داد.

در این جمله to حرف اضافه و Jake مفعول غیرمستقیم آن است. این عبارت نشان می‌دهد کاغذ به دست چه کسی داده شده است.

نکته: گاهی ممکن است عبارت اضافی در جمله انگلیسی از اسم یا ضمیری که معرفی می‌کند فاصله بگیرد. مثلاً در جمله زیر عبارت اضافی، «on the desk» است. on حرف اضافه و the desk مفعول حرف اضافه است. با این‌ حال کلمه you را معرفی نمی‌کند، بلکه «all of my notes» را تعریف می‌کند.

On the desk, you will find all of my notes.

همه‌ یادداشت‌هایم را روی میز می‌بینی.

مفعول انگلیسی

مفعول غیرمستقیم و مفعول حرف اضافه

جمله‌هایی را که مفعول مستقیم و مفعول غیرمستقیم دارند معمولا می‌توان به جملاتی با مفعول مستقیم و مفعول حرف اضافه با to‌ یا for تبدیل کرد. معنی این جمله‌ها فرقی ندارد و فقط ترتیب مفعول‌ها در آن‌ها متفاوت است.

He always gives the class too much homework.

او همیشه به کلاس تکلیف زیادی می‌دهد.

***

He always gives too much homework to the class.

تو همیشه تکلیف زیادی به کلاس می‌دهد.

گاهی هم مانند مثال زیر، معنی جمله در فارسی کوچک‌ترین تغییری نمی‌کند.

I never buy her flowers. She’s allergic to them.

***

I never buy flowers for her. She’s allergic to them.

هیچ‌وقت برایش گل نمی‌خرم. به گل حساسیت دارد.

تعدادی از فعل‌هایی که معمولا با «مفعول غیرمستقیم + مفعول مستقیم» یا «مفعول مستقیم + مفعول حرف اضافه با to» می‌آیند در جدول زیر همراه با معنی آمده‌اند.

فعل‌های متعدی (Transitive Verbs)

با حرف اضافه to

Write

نوشتن

Bring

آوردن

Lend

قرض دادن

Owe

بدهکار بودن

Show

نشان دادن

Tell

گفتن

Give

دادن

Offer

پیشنهاد کردن

Promise

قول دادن

Teach

درس دادن

تعدادی از فعل‌هایی که معمولاٌ با مفعول غیرمستقیم + مفعول مستقیم یا مفعول مستقیم + مفعول حرف اضافه با for می‌آیند در جدول زیر همراه با معنی آمده‌اند.

فعل‌های متعدی (Transitive Verbs)

با حرف اضافه for

Buy

خریدن

Find

پیدا کردن

Get

گرفتن

Make

درست کردن

Order

سفارش دادن (غذا)

Save

پس‌انداز کردن

متمم مفعول

بعضی افعال اغلب متمم مفعول جذب می‌کنند. این جمله‌ها همیشه مفعول مستقیم دارند، همچنین فعل این جمله‌ها همیشه فعل حرکتی متعدی است. در مثال‌های زیر مفعول بولد شده و زیر متمم مفعول خط کشیده شده است.

He wanted to make his father happy.

می‌خواست پدرش را خوشحال کند.

They decided to call her Sara.

تصمیم گرفتند اسمش را سارا بگذارند.

صفت فاعلی «Present Participle» و صفت مفعولی «Past Participle» هم می‌توانند در جمله در جایگاه متمم مفعول قرار بگیرند. این دو اسم معمولا با توصیف کاری که مفعول مستقیم در گذشته انجام می‌داده یا در حال حاضر انجام می‌دهد، مفعول را کامل می‌کنند.

I saw the guard sleeping.

دیدم که نگهبان خوابیده بود.

(نگهبان را دیدم که خوابیده بود.)

We consider fish spoiled once it smells like this.

وقتی ماهی این بو را بدهد، فاسد حسابش می‌کنیم.

سوالات رایج درباره مفعول در انگلیسی

در ادامه این مطلب به سوال‌های پرتکرار در مورد مفعول در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

تعریف ساده مفعول در انگلیسی چیست؟

مفعول در زبان انگلیسی معمولا شخص، مکان، شیء یا مکانی است که عمل فعل روی آن تاثیر می‌گذارد.

انواع مفعول در انگلیسی چیست؟

به طور کلی سه نوع مفعول در زبان انگلیسی وجود دارد. مفعول مستقیم (direct object)، مفعول غیر مستقیم (indirect object) و مفعول حرف اضافه (object of the preposition). هر کدام از این سه کاربردها و ساختار مخصوص به خود را دارند.

مفعول مستقیم در انگلیسی چیست؟

مفعول مستقیم در انگلیسی اسم یا ضمیری است که عمل فعل به شکل مستقیم روی آن تاثیر می‌گذارد. برای پیدا کردن آن در جمله می‌توان با what یا whom جمله را سوالی کرد، پاسخی که به این جمله سوالی می‌دهیم همان مفعول مستقیم جمله است.

مفعول غیرمستقیم در انگلیسی چیست؟

مفعول غیرمستقیم در زبان انگلیسی معمولا شخصی یا چیزی است که مفعول مستقیم روی آن تاثیر می‌گذارد. بنابراین برای پیدا کردن آن در جمله اول باید با to whom یا for whom جمله را سوالی کنیم. پاسخی که به این سوال داده می‌شود، مفعول غیرمستقیم جمله است.

مفعول حرف اضافه در انگلیسی چیست؟

مفعول حرف اضافه در زبان انگلیسی اسم، عبارت اسمی یا ضمیری است که درست بعد از حرف اضافه می‌آید. برای پیدا کردن این مفعول اول باید حرف اضافه را پیدا کنیم، اسم یا ضمیری که پس از آن در جمله می‌آید مفعول حرف اضافه است.

تمرین مفعول در انگلیسی

برای درک بهتر این مبحث گرامری، در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در رابطه با مفعول در انگلیسی پاسخ دهیم.

تمرین اول

جاهای خالی را با ضمایر مفعولی مناسب پر کنید.

Q1: My friend Tom lives in London. This is a parcel from ____.

جواب

Answer: My friend Tom lives in London. This is a parcel from him.

Q2: I'm sorry, I can't tell _____ what happened.

جواب

Answer: I'm sorry, I can't tell you what happened.

Q3: The children are hungry. Give _____ an apple.

جواب

Answer: The children are hungry. Give them an apple.

Q4: We are thirsty. Can you give ______ some juice?

جواب

Answer: We are thirsty. Can you give us some juice?

Q5: Jack is in the garden. Bring _____ his football.

جواب

Answer: Jack is in the garden. Bring him his football.

Q6: Ann and Paul can't do their homework. Can you help _____?

جواب

Answer: Ann and Paul can't do their homework. Can you help them?

Q7: I can't help _____ tomorrow. I must visit my aunt.

جواب

Answer: I can't help you tomorrow. I must visit my aunt.

Q8: These clothes are for poor children. Can you take _____ to the Red Cross?

جواب

Answer: These clothes are for poor children. Can you take them to the Red Cross?

Q9: This cake is for Carol and me. Please give _____ to _____.

جواب

Answer: This cake is for Carol and me. Please give it to us.

Q10: The roses are for mother. Please give _____ to _____.

جواب

Answer: The roses are for mother. Please give them to her.

Q11: Where is father? Can you tell _____ where he is?

جواب

Answer: Where is father? Can you tell me where he is?

Q12: Where is the mouse? I can't see ____.

جواب

Answer: Where is the mouse? I can't see it.

Q13: Where is the post office? Can you tell _____ where it is?

جواب

Answer: Where is the post office? Can you tell me where it is?

Q14: What's your telephone number? I don't know _____.

جواب

Answer: What's your telephone number? I don't know it.

Q15: Our brother is very nice. He always helps _____ with the homework.

جواب

Answer: Our brother is very nice. He always helps me with the homework.

تمرین دوم

در تمرین‌های زیر، انواع مفعول را مشخص کنید.

Q1: I don’t have anything for you.

جواب

Answer: Direct object = anything
Object of the preposition = you

Q2: His speech impressed me.

جواب

Answer: Object of the possessive adjective = his
Direct object = me

Q3: She won’t listen to you.

جواب

Answer: Object of the preposition = you

Q4: Could you pass me the book?

جواب

Answer: . Direct object = the book
Indirect object = me

Q5: I enjoy his lessons.

جواب

Answer: Direct object = his lessons
Object of the possessive adjective “his” = lessons

Q6: They didn’t allow me to enter the building.

جواب

Answer: Direct object = to enter the building
Indirect object = me

Q7: You can sleep now.

جواب

Answer: No object

Q8: Why are you getting angry at me?

جواب

Answer: Object of the preposition = me

Q9: He got arrested last night.

جواب

Answer: No object

Q10: Jon is laughing like a mad man.

جواب

Answer: No object

جمع‌بندی

در این درسنامه با مفعول در زبان انگلیسی آشنا شدیم، جایگاه آن‌ را در جمله یاد گرفتیم و تفاوت‌ آن را با انواع فاعل آموختیم. مفعول در زبان انگلیسی به سه دسته مستقیم، غیرمستقیم و مفعول حرف اضافه تقسیم می‌شود که هر کدام را جداگانه توضیح دادیم و به روش تشخیص و پیدا کردن آن‌ها در جمله انگلیسی اشاره کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge DictionaryGrammar MonsterPediaa
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *