گرامر How Often — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۵۶۷۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۸ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه

در زبان انگلیسی روش‌های مختلفی برای پرسیدن سوال وجود دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از how often است. این عبارت اگرچه یکی از پرکاربردترین عبارت‌های پرسشی به کار می‌رود اما زبان‌آموزان معمولا در استفاده از آن ضعف دارند. در این مطلب ابتدا زمان حال ساده که مشخصه اصلی پرسش‌های how often است را توضیح می‌دهیم، سپس در مورد انواع قید و گرامر how often صحبت می‌کنیم. در نهایت how often را با سایر عبارت‌های پرسشی مثل how much ،how many ،how long و ever مقایسه خواهیم کرد و چند اصطلاح در جواب how often را به شما ارائه می‌کنیم.

گرامر How Often

how often معمولا برای پرسیدن تعداد دفعات استفاده می‌شود و معمولا با قیدهای تکرار به کار می‌رود. اما قبل از آن که به جزئیات آن بپردازیم باید با حال ساده و مفهوم قیدهای تکرار آشنا باشید. در ادامه این موارد را برای درک بهتر شما به صورت مجزا شرح می‌دهیم و سپس به آموزش کاربرد و گرامر how often می‌پردازیم.

زمان حال ساده

در زبان انگلیسی از «زمان حال ساده» (Present Simple Tense) برای اشاره به عملی استفاده می‌کنیم که به صورت مرتب تکرار می‌شود. زمان حال ساده یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین زمان‌های انگلیسی است. قید یکی از اجزای اصلی جمله‌های زمان حال ساده و مشخصه‌های زمان است. قید در زبان انگلیسی انواع مختلفی دارد. در ادامه قید و انواع آن را توضیح خواهیم داد.

جملات سوالی با how often

قید در انگلیسی

«قید» (Adverb) در زبان انگلیسی بخشی از اجزای کلام است که فعل، صفت یا قید دیگری را در جمله توصیف می‌کند و در مورد آن به شنونده اطلاعات می‌دهد. قیدها انواع مختلفی دارند که عبارت‌اند از:

  • «قید زمان» (Adverbs of Time)
  • «قید مکان» (Adverbs of Place)
  • «قید حالت» (Adverbs of Manner)
  • «قید مقدار» (Adverbs of Degree)
  • «قید تکرار» (Adverbs of Frequency)

در این متن به قیدهای تکرار خواهیم پرداخت. «قید تکرار» (Adverbs of frequency) در زبان انگلیسی برای بیان تعداد دفعات وقوع عمل به کار می‌رود. رایج‌ترین قیدهای تکرار در جدول زیر آورده شده‌اند.

قیدهای تکرار
همیشه always
به طور مرتب frequently
به طور کلی generally
به‌ندرت hardly ever
گاه گاهی infrequently
هرگز never
به طور معمول normally
گاهی‌اوقات occasionally
اغلب often
به‌ندرت rarely
به طور منظم/مرتب regularly
به‌ندرت seldom
گاهی sometimes
معمولاً usually

این قیدهای تکرار تک کلمه‌ای معمولا در وسط جمله و بین فاعل و فعل اصلی می‌آیند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I often go to the cinema.

من معمولا به سینما می‌روم.

She sometimes visits me at home.

او گاهی به من در خانه سر می‌زند.

We usually drink coffee.

ما معمولا قهوه می‌نوشیم.

We often spend Christmas with friends.

ما اغلب کریسمس را در کنار دوستانمان می‌گذرانیم.

I have never enjoyed vacation so much.

تابه‌حال این‌قدر از تعطیلات لذت نبرده بودم.

قیدهای تکرار می‌توانند بعد از فعل to be نیز به کار بروند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

He was always tired in the evening.

او همیشه عصرها خسته بود.

We are never late for work.

ما هیچ‌وقت برای کار دیر نمی‌کنیم.

گاهی این قیدهای تکرار در کنار قیدهای «تشدید کننده» (intensifier) مثل really و very و... به کار می‌روند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

He is very rarely late for work.

او بسیار به‌ندرت برای کار دیر می‌کند.

We nearly always spend Christmas with friends.

ما تقریباً همیشه کریسمس را در کنار دوستانمان می‌گذرانیم.

گاهی از قید a lot برای رساندن مفهوم often یا «اغلب» استفاده می‌کنیم. لازم به ذکر است که برای منفی کردن این جملات نیز می‌توانیم a lot یا much را به کار ببریم. به مثال زیر توجه کنید.

We go to the cinema a lot.

ما زیاد به سینما می‌رویم.

We don't go out much/a lot.

ما زیاد بیرون نمی‌رویم.

کاربرد How Often

در زمان حال ساده برای پرسیدن در مورد تکرار وقوع عمل از قید تکرار how often استفاده می‌کنیم و در جواب آن قید به کار می‌بریم. برای ساختن عبارت پرسشی با how often فقط کافی است how often را به اول جمله پرسشی زمان حال ساده اضافه کنید. فرمول ساخت این جملات به صورت زیر است.

How often + do/does + subject + verb?

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

How often do you go to the cinema?

چند وقت یک بار به سینما می‌روی؟

How often have you been here?

چند وقت یک بار به اینجا میایی؟

لازم به ذکر است که قید How Often فقط در جملات پرسشی به کار نمی‌رود و می‌توانیم از آن در جملات مثبت و منفی نیز استفاده کنیم. برای منفی کردن این جملات باید از فاعل از do not/does not استفاده کنیم و شکل ساده فعل را به کار ببریم. به مثال‌های مثبت و منفی زیر توجه کنید.

I don't know how often he should read a book.

من نمی‌دانم او باید چند وقت یک بار کتاب بخواند.

I told her how often peter goes for swimming.

به او گفتم که «پیتر» چند وقت یک بار به شنا می‌رود.

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی علاوه بر استفاده از How often روش‌های مختلف دیگری نیز وجود دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از کلمات پرسشی است که هر کدام کاربرد منحصربه‌فرد خودشان را دارند. این موارد در جدول زیر آورده شده‌اند.

معنی کلمات پرسشی مربوط به افراد
چه کسی؟ Who
چه کسی را؟ Whom
مال چه کسی؟ Whose
معنی کلمات پرسشی مربوط به زمان
چه وقت؟ When
چه ساعتی؟ What time
چه مدتی؟ How long
چند وقت یک بار؟ How often
معنی کلمات پرسشی مربوط به تعداد و مقدار
چند عدد؟ How many
چقدر؟ How much
معنی کلمات پرسشی مربوط به مکان
کجا؟ Where
چه مسافتی؟ How far
معنی کلمات پرسشی مربوط به اشیا
چه چیزی؟ what
چه رنگی؟ what color
کدام؟ which
معنی کلمات پرسشی مربوط به دلیل و چگونگی
چطور؟ Why
چرا؟ How

برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

When do you want to meet me?

چه موقع می‌خواهی مرا ملاقات کنی؟

Why does Beth always complain so much?

چرا «بث» همیشه غر می‌زند؟

How much does the ticket cost?

هزینه بلیت چقدر است؟

Why don’t you ever go on vacation?

چرا هیچ‌وقت به تعطیلات نمی‌روی؟

مقایسه گرامر How Often با Ever

برعکس how often، کلمه ever معمولا در وسط جمله و قبل از فعل اصلی می‌آید و همان معنی را تداعی می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Do you ever go to the cinema at the weekend?

تابه‌حال آخر هفته به سینما رفته‌ای؟

Have you ever been to Paris?

تابه‌حال به پاریس رفته‌ای؟

 گرامر سوال با how often

مقایسه گرامر How Often با How long

همان‌طور که تا اینجا توضیح داده شد، از how often برای پرسیدن در مورد دفعات استفاده می‌شود. از سوی دیگر، کاربرد how long برای پرسیدن در مورد میزان زمانی است که طول می‌کشد تا کاری را انجام دهیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: How long have you been waiting?

B: Only for a minute or two.

A: چه مدت منتظر بودی؟

B: فقط یکی دو دقیقه.

A: How long have they been married?

B: Oh, for a very long time. More than 25 years.

A: آن‌ها چه مدت است که ازدواج کرده‌اند؟

B: اوه، خیلی وقت است. بیش از 25 سال.

A: How long will the concert last?

B: It should be over by ten o’ clock, I think.

A: کنسرت چقدر طول می‌کشد؟

B: فکر کنم تا ساعت 10 تمام شود.

A: How long was your stay in Malaysia?

B: The project lasted for two years, but I was there for two and a half years.

A: چه مدت در مالزی اقامت داشتی؟

B: پروژه دو سال طول کشید، اما من دو سال و نیم در آنجا ماندم.

A: How long have you been living in this house?

B: For 12 years now, ever since my mother died.

A: چه مدت است که در این خانه زندگی می‌کنی؟

B: امسال می‌شود 12 سال، از موقعی که مادرم فوت کرد.

مقایسه گرامر How Often با How much

از how much برای پرسیدن در مورد مقداری اسامی غیرقابل شمارش استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

How much money do you have?

چقدر پول داری؟

How much time do we have to finish the test?

برای تمام کردن امتحان چقدر وقت داریم؟

How much money did you spend?

چقدر پول خرج کردی؟

How much sugar would you like in your coffee?

با قهوه‌ات چقدر شکر می‌خواهی؟

How much paper will I need?

به چقدر کاغذ احتیاج پیدا می‌کنم؟

How much milk is in the fridge?

چقدر شیر در یخچال هست؟

How much traffic was there on the way to work?

مسیر سر کار چقدر ترافیک داشت؟

How much is the dress on display in the window?

هزینه لباسی که در ویترین به نمایش گذاشته شده چقدر است؟

مقایسه گرامر How Often با How many

برخلاف how much، از how many برای پرسیدن در مورد مقداری اسامی قابل شمارش استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

How many days a week do yo work?

هفته‌ای چند روز کار می‌کنی؟

How many days are there in January?

ماه ژانویه چند روز دارد؟

How many people work in your company?

چند نفر در شرکت تو کار می‌کنند؟

How many cousins do you have?

چند پسر/دختر عمو/دایی داری؟

How many books did you buy?

چندتا کتاب خریدی؟

How many countries are there in the world?

در دنیا چند کشور وجود دارد؟

How many students are in the class right now?

الان در کلاس چند دانش‌آموز حاضر هستند؟

How many chairs are there in this room?

در اتاق چند صندلی وجود دارد؟

How many pieces of chocolate would you like?

چند تکه شکلات می‌خواهی؟

گرامر how many و how much

چند اصطلاح در جواب How Often

برای جواب دادن به پرسشی که با How Often شروع می‌شود چندین روش مختلف وجود دارد. یکی از آن‌ها استفاده از اصطلاحاتی نظیر once in a while، every now and again و from time to time است. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

I go to the museum once in a while.

من هرازچندگاهی به موزه می‌روم.

She drinks coffee every now and again.

او گاه و بی‌گاه قهوه می‌نوشد.

From time to time I visit my mother.

من گاه‌گاهی به مادرم سر می‌زنم.

یکی دیگر از راه‌های جواب دادن به پرسش how often اشاره مستقیم به تعداد دفعات است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I go to the cinema twice a week.

من هفته‌ای دو دفعه به سینما می‌روم.

She takes these tablets three times a day.

او روزی سه قرص می‌خورد.

I change the sheets once a fortnight.

من هر دو هفته یک بار این ملحفه‌ها را عوض می‌کنم.

I meet him several times a year.

من او را سالی چند بار می‌بینم.

I visit my parents once a month.

من والدینم را ماهی یک بار می‌بینم.

سوالات رایج درباره گرامر How Often

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر گرامر How Often به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد How Often در زبان انگلیسی چیست؟

در زمان حال ساده برای پرسیدن در مورد تکرار وقوع عمل از قید تکرار how often استفاده می‌کنیم و در جواب آن قید به کار می‌بریم. برای ساختن عبارت پرسشی با how often فقط کافی است how often را به اول جمله پرسشی زمان حال ساده اضافه کنید. لازم به ذکر است که قید How Often فقط در جملات پرسشی به کار نمی‌رود و می‌توانیم از آن در جملات مثبت و منفی نیز استفاده کنیم. برای منفی کردن این جملات باید از فاعل از do not/does not استفاده کنیم و شکل ساده فعل را به کار ببریم. برای جواب دادن به پرسشی که با How Often شروع می‌شود چندین روش مختلف وجود دارد. یکی از آن‌ها استفاده از اصطلاحاتی نظیر once in a while، every now and again و from time to time است.

تفاوت گرامر How Often با How long چیست؟

از how often برای پرسیدن در مورد تعداد دفعات استفاده می‌شود. از سوی دیگر، کاربرد how long برای پرسیدن در مورد میزان زمانی است که طول می‌کشد تا کاری را انجام دهیم.

تمرین گرامر How Often

برای درک بهتر گرامر How Often به تمرین‌های زیر و پاسخ آن توجه کنید. جاهای خالی را با کلمه پرسشی مناسب پر کنید.

Q1: I sometimes watch television. ____ do you watch television?

جواب

Answer: I sometimes watch television. How often do you watch television?

Q2: New York is 2,570 miles far from Las Vegas. ____ is New York from Las Vegas?

جواب

Answer: New York is 2,570 miles far from Las Vegas. How far is New York from Las Vegas?

Q3: They hardly ever use the internet. ____ do they use the internet?

جواب

Answer: They hardly ever use the internet. How often do they use the internet?

Q4: She usually spends 2 hours in traffic. ____ does she usually spend in traffic?

جواب

Answer: She usually spends 2 hours in traffic. How far does she usually spend in traffic?

Q5: Sydney is 13,249 miles far from Paris. ____ is Sydney from Paris?

جواب

Answer: Sydney is 13,249 miles far from Paris. How far is Sydney from Paris?

Q6: He has played tennis for 30 minutes. ____ has he played tennis?

جواب

Answer: He has played tennis for 30 minutes. How long has he played tennis?

Q7: The bus stop is 300 yards away. ____ is the bus stop?

جواب

Answer: The bus stop is 300 yards away. How far is the bus stop?

Q8: She quite often reads the newspaper. ____ does she read the newspaper?

جواب

Answer: She quite often reads the newspaper. How often does she read the newspaper?

Q9: I usually practice my swing for 10 minutes. ____ do you usually practice your swing?

جواب

Answer: I usually practice my swing for 10 minutes. How long do you usually practice your swing?

Q10: I fly overseas twice a month. ____ do you fly overseas?

جواب

Answer: I fly overseas twice a month. How often do you fly overseas?

Q11: ____ have you been single? - 2 months.

جواب

Answer: How long have you been single? – 2 months.

Q12: ____ does she go out? - Twice a month.

جواب

Answer: How often does she go out? – Twice a month.

Q13: ____ money does Tim make? - A lot.

جواب

Answer: How much money does Tim make? – A lot.

Q14: ____ do you speak English? - I am fluent.

جواب

Answer: How well do you speak English? – I am fluent.

Q15: ____ does your father smoke? - About two cigarettes a day.

جواب

Answer: How much does your father smoke? – About two cigarettes a day.

Q16: ____ time do we have? - Only ten minutes.

جواب

Answer: How much time do we have? – Only ten minutes.

Q17: ____ does he speak to her? - He speaks to her once a week.

جواب

Answer: How often does he speak to her? – He speaks to her once a week.

Q18: ____ do you know him? - I just met him once.

جواب

Answer: How well do you know him? – I just met him once.

Q19: ____ do you tell her that you love her? - Every single day.

جواب

Answer: How often do you tell her that you love her? – Every single day.

Q20: ____ trouble are you in? - My car is broken and I have no money to have it repaired.

جواب

Answer: How much trouble are you in? – My car is broken and I have no money to have it repaired.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Perfect English Grammar British Council

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *