گذشته کامل استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تلفظ

۸۶۲۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
گذشته کامل استمراری و گذشته استمراری در انگلیسی

افراد انگلیسی‌زبان، در موقعیت‌های رسمی و غیر رسمی، از انواع زمان‌های انگلیسی استفاده می‌کنند. یکی از این زمان‌ها، «گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Continuous) است. شاید فکر کنید که یادگیری گرامر گذشته کامل استمراری در انگلیسی کار پیچیده‌ای است و کاربرد آن بیشتر به کتاب‌ها و مقاله‌های رسمی محدود می‌شود، اما این ساختار به‌طور روزمره و توسط افراد مختلف به کار می‌رود. به همین خاطر، در این آموزش، به زبانی ساده و با مثال‌های کاربردی، به معرفی و آموزش گرامر Past perfect Continuous پرداخته‌ایم که به آن «ماضی بعید استمراری» نیز می‌گویند.

کاربرد زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

از زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی برای موارد زیر استفاده می‌‌کنیم:

 • برای توصیف عملی در گذشته که خیلی وقت پیش شروع شده و تا وقوع عمل دیگر، یا مدت زمان مشخصی در گذشته ادامه داشته است:

They boys had been playing soccer for an hour when it started to rain.

وقتی باران شروع به باریدن کرد، یک ساعتی می‌شد که پسرها مشغول فوتبال بازی کردن بودند.

 • برای بیان مدت زمان وقوع رویدادی که قبل از عمل دیگری در گذشته رخ داده است:

Richard needed a holiday because he had been working hard for six months.

«ریچارد» به تعطیلات احتیاج داشت، زیرا شش ماهی می‌شد که سخت مشغول کار کردن بود.

 • برای توصیف علت وقوع کاری در زمان گذشته:

He was tired because he had been jogging.

او خسته بود، زیرا مشغول دویدن بود.

نمودار گذشته کامل استمراری در انگلیسی

نکته اول: مانند تمام زمان‌های استمراری در انگلیسی، از زمان گذشته کامل استمراری وقتی استفاده می‌کنیم که بر روی خود عمل تأکید داشته باشیم نه زمان پایان یافتن آن. برای مثال، در جمله زیر نمی‌دانیم عمل تخلیه بار تمام شده یا نه، و البته اهمیتی هم ندارد. مهم عمل خالی کردن بار است.

به مثال زیر توجه کنید.

The workers had been unloading the truck when the storm started.

پیش از آن که توفان شروع شود، کارگران مشغول خالی کردن بار کامیون بودند.

نکته دوم: زمان گذشته کامل استمراری تا زمان حال ادامه ندارد، بلکه قبل از وقوع عمل دیگری در گذشته پایان یافته است.

به مثال زیر و کاربرد زمان گذشته کامل استمراری توجه کنید.

They had been talking for over an hour before Tony arrived.

قبل از آن‌که «تونی» برسد، بیش از یک ساعت می‌شد که آن‌ها مشغول حرف زدن بودند.

ساختار گذشته کامل استمراری در انگلیسی

ساختار گذشته کامل استمراری در انگلیسی

ساختار گذشته کامل استمراری در انگلیسی مانند حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous) است، با این تفاوت که به‌جای فعل‌های کمکی «have» و «has»، از «had» استفاده می‌شود. بنابراین، فرمول جملات مثبت، منفی و پرسشی به‌شکل زیر خواهد بود:

Subject + had + been + v + (-ing)

Subject + had not/hadn't been + v + (-ing)

Had + Subject + been + v + (-ing)?

نکته: جمله پرسشی «how long» در زمان گذشته کامل استمراری کاربرد زیادی دارد، زیرا مانند زمان حال کامل استمراری، بر روی مدت زمان انجام کار تأکید دارد.

به مثال زیر توجه کنید.

How long had you been waiting to get on the bus?

برای این‌که سوار اتوبوس بشوی، چند ساعت منتظر مانده بودی؟

توضیح زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی

شکل کوتاه و بلند فعل گذشته کامل استمراری

وقتی در زبان محاوره از زمان گذشته کامل استمراری استفاده می‌کنیم، اغلب فعل کمکی «had» را به شکل کوتاه تبدیل می‌کنیم. بعضی وقت‌ها برای موقعیت‌های غیر رسمی نیز از آن استفاده می‌کنیم. شکل کوتاه جملات مثبت گذشته کامل استمراری در جدول زیر آمده است.

شکل کوتاه (Short from) شکل بلند (Long form)
I'd been I had been
You'd been You had been
He'd been He had been
She'd been She had been
It'd been It had been
We'd been We had been
They'd been They had been

گذشته کامل استمراری با مثال

در ادامه آموزش گرامر Past Perfect Continuous، با چند مثال مختلف، با ساختار و کاربرد جملات گذشته کامل استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا می‌‌شوید.

Hanen had been playing well when the game was interrupted due to heavy rain.

وقتی به دلیل بارش شدید باران بازی لغو شد، «هانن» داشت خوب بازی می‌کرد.

We’d been preparing the house for hours before the first guests arrived.

قبل از این‌که مهمان‌ها برسند، چند ساعتی می‌شد که داشتیم خانه را آماده می‌کردیم.

I'd been walking for hours when I finally found the house.

من ساعت‌ها راه رفتم تا بالاخره خانه را پیدا کردم.

The meeting ended after they’d been negotiating all afternoon.

بعد از این‌که تمام بعد از ظهر را مشغول مذاکره کردن بودند، جلسه به اتمام رسید.

She’d been going to the same hairdresser’s for years before it shut down.

 قبل از این‌که آرایشگاه تعطیل شود، سال‌ها به همان‌جا می‌رفت.

He hadn’t been feeling well for a long time when he suddenly collapsed at work yesterday.

پیش از آن‌که دیروز، ناگهان سر کار از شدت خستگی بیهوش شود، برای مدت زیادی حال خوبی نداشت.

She was covered in flour because she’d been making a cake.

سر تا پایش آغشته به آرد شده بود، زیرا داشت کیک درست می‌کرد.

It hadn’t been snowing for long when the children tried to make a snowman.

وقتی بچه‌ها تصمیم گرفتند آدم‌برفی بسازند، مدت زمان زیادی نبود که برف می‌بارید.

قیدهای زمان گذشته کامل استمراری

مانند زمان‌های دیگر، زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی نیز قیدهای بخصوصی دارد که در ادامه این آموزش به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

قید زمان «for»

مهم‌ترین و کاربردی‌ترین قید زمان حال کامل و حال کامل استمراری، قید زمان «for» است. در گذشته کامل استمراری در انگلیسی نیز از این قید استفاده می‌شود که معمولاً به شکل «for + time» به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

She had been working at that company for a year when she met James.

وقتی «جیمز» را ملاقات کرد، یک سال می‌شد که در آن شرکت مشغول به کار بود.

We'd been living in Berlin for three months when we had to leave.

وقتی ناچار شدیم «برلین» را ترک کنیم، سه ماه بود که در آنجا زندگی می‌کردیم.

You had been waiting there for an hour when she arrived.

وقتی او رسید، یک ساعت می‌شد که تو آنجا منتظر مانده بودی.

سایر قیدهای زمان گذشته کامل استمراری

برای زمان گذشته کامل استمراری، می‌توانیم از قیدهای زمان دیگری نیز استفاده کنیم. علاوه بر «for»، مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی عبارت‌اند از:

 • when
 • before
 • by the time
 • since
 • only

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد این قیدها بیشتر آشنا شوید.

Had you only been waiting there for a few minutes when she arrived?

وقتی او رسید، آیا تو فقط چند دقیقه آنجا منتظر مانده بودی؟

(قید کمکی «only»، در جملات مثبت، بعد از فعل کمکی «had» و قبل از «been» قرار می‌گیرد و در جملات پرسشی، بین فاعل و «been» می‌آید.)

She had been writing reports since morning when the boss came the office.

وقتی رئیس به اداره آمد، او از صبح مشغول نوشتن گزارش‌ها بود.

By the time we finished the meal, we’d been sitting around the table for six hours!

وقتی غذا خوردیم، شش ساعت می‌شد که دور میز نشسته بودیم.

Had the car been working well before the accident?

قبل از تصادف، ماشین خوب کار می‌کرد؟

مثال گذشته کامل استمراری در انگلیسی

افعال غیر استمراری در زبان انگلیسی

برخی از افعال انگلیسی، شکل استمراری ندارند. به عبارت دیگر، این فعل‌ها «ing-» نمی‌گیرند. به همین خاطر، به این دسته از فعل‌ها «افعال غیر استمراری» (Non-progressive Verbs) می‌گوییم. در جدول زیر، فهرستی از افعال غیر استمراری را مشاهده می‌کنید.

افعال غیر استمراری

(Non-progressive Verbs)

believe belong appear
care cost dislike
exist expect feel
forget have hate
hear hope imagine
include know like
look love mind
need own prefer
realize remember see
seem smell suppose
taste understand want

برای آشنایی بیشتر با فعل‌های غیر استمراری، به مثال‌های زیر توجه کنید.

 I believe what you say.

من به آنچه می‌گویی اعتقاد دارم.

She dislikes eating pizza.

او از پیتزا بدش می‌‌آید.

I doubt what you say is true.

من شک دارم آنچه شما می‌گویید درست باشد.

He imagines he needs some time off work.

او تصور می‌کند که به مدتی مرخصی کاری احتیاج دارد.

I know Tom very well.

من «تام» را خیلی خوب می‌شناسم.

It sounds like a good idea.

فکر خوبی به نظر می‌رسد.

I agree we need to finish the project.

قبول دارم که باید پروژه را به پایان برسانیم.

I need some time off.

من به مدتی مرخصی احتیاج دارم.

برای زمان گذشته کامل استمراری هم مانند دیگر زمان‌های استمراری در انگلیسی، نباید از فعل‌های غیر استمراری استفاده کنیم. به‌جای آن، زمان «گذشته کامل» به کار می‌بریم، مانند مثال‌های زیر:

When we got married, Bill and I had known each other for ten years.

(When we got married, Bill and I had been knowing each other.)

وقتی من و «بیل» ازدواج کردیم، ده سال بود که همدیگر را می شناختیم.

The motorcycle had belonged to George for years before Tina bought it.

(The motorcycle had been belonging to George for years before Tina bought it.)

قبل از این‌که «تینا» موتورسیکلت را بخرد، چندین سال متعلق به «جورج» بود.

گذشته کامل استمراری و گذشته استمراری

اگر در جمله به مدت زمان اشاره نشود (از قیدهایی مانند «for five minutes» یا «since Friday» استفاده نشود)، بسیاری از انگلیسی‌زبان‌ها ترجیح می‌دهند در مکالمات روزمره خود، به‌جای گذشته کامل استمراری، گذشته استمراری (Past Continuous) را به کار ببرند. اما باید در نظر داشته باشید که هر کدام از این دو زمان، کاربرد و مفهوم خاص خودشان را دارند. زمان گذشته استمراری، بر روی عملی تأکید دارد که در زمان گذشته توسط عمل دیگری قطع شده است، اما زمان گذشته کامل استمراری، به مدت زمان وقوع رویدادی قبل از عمل دیگر اشاره دارد. با دو مثال زیر تفاوت میان آن‌ها را بهتر درک خواهید کرد.

He was tired because he was exercising so hard.

He was tired because he had been exercising so hard.

در جمله اول، علت خستگی شخص این است در آن لحظه مشغول ورزش کردن بوده، اما در جمله دوم، دلیل خستگی شخص این است که طی مدت زمانی مشغول ورزش کردن بوده است. بنابراین، احتمال دارد که در آن لحظه همچنان به ورزش کردن ادامه داده یا همان لحظه دست از ورزش کردن برداشته باشد.

کاربرد گذشته کامل استمراری در انگلیسی

گذشته کامل استمراری و حال کامل استمراری

همان‌طور که قبلاً گفتیم، زمان‌های حال کامل استمراری و گذشته کامل استمراری بر روی مدت زمان انجام کاری تأکید دارند. اما تفاوت میان آن‌ها این است که زمان حال کامل استمراری به موقعیتی اشاره دارد که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد. به مثال‌های زیر توجه کنید:

She has been cleaning the room since morning.

از صبح مشغول تمیز کردن اتاق بوده است.

They have been studying for the math exam the whole day.

آن‌‌ها کل روز را برای برای امتحان ریاضی مشغول درس خواندن بوده‌اند.

He has been running that company for 10 years.

او ده سال است که آن کارخانه را اداره می‌کند.

I have been reading this novel for 5 days.

من پنج روز است که مشغول خواندن این رمان هستم.

We have been talking with Lisa for hours.

ما ساعت‌هاست که با «لیسا» مشغول حرف زدن هستیم.

گذشته کامل استمراری در انگلیسی با مثال

اما زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی برای بیان موقعیتی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و تا قبل از عمل دیگری در گذشته ادامه داشته است. بنابراین، دیگر تا زمان حال ادامه پیدا نکرده است. به چند جمله دیگر زمان گذشته کامل استمراری توجه کنید.

Tom had been sitting in the garden for 2 hours when his friends went to the cinema.

وقتی دوستان «تام» به سینما رفتند، دو ساعتی می‌شد که «تام» در باغ نشسته بود.

We had been looking for the wallet for 2 hours when Susan found it.

وقتی «سوزان» کیف پول را پیدا کرد، دو ساعت بود که دنبالش می‌گشتیم.

They had been celebrating their wedding anniversary for hours when David arrived.

وقتی «دیوید» از راه رسید، چند ساعتی می‌شد که سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودند.

My wife had been cooking the meal since 4 o’clock when my father called us.

وقتی پدرم به ما زنگ زد، همسرم از ساعت ۴ مشغول غذا پختن بود.

بنابراین، می‌توانیم این‌طور جمع‌بندی کنیم که زمان گذشته کامل استمراری در انگلیسی مانند حال کامل استمراری است، اما به مدت زمانی در گذشته اشاره می‌کند. به عبارت دیگر، زمان حال کامل استمراری، به زمان حال اشاره دارد.

سوالات رایج درباره گذشته کامل استمراری در انگلیسی

در ادامه این مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گذشته کامل استمراری پاسخ داده‌ایم.

ساختار گذشته کامل استمراری چگونه است؟

برای ساختن گذشته کامل استمراری، فعل به صورت «had been + v + ing» تعریف می‌شود. در حالت منفی، «not» را به «had» اضافه می‌کنیم و در حالت سوالی «had» را ابتدای جمله می‌آوریم. سپس از فاعل، been و فعل اصلی همراه با ing استفاده می‌کنیم.

شکل کوتاه گذشته کامل استمراری چگونه نوشته می‌شود؟

برای نوشتن شکل کوتاه فعل گذشته کامل استمراری در انگلیسی به‌جای «had» از «d'» استفاده می‌کنیم. برای مثال، شکل کوتاه «I had been working» به صورت «I'd been working» نوشته می‌شود.

قیدهای زمان گذشته کامل استمراری چیست؟

مهم‌ترین و کاربردی‌ترین قید زمان گذشته کامل استمراری «for» است که برای حال کامل استمراری و حال کامل نیز کاربرد دارد. زیرا در این زمان‌ها، استمرار یا همان مدت زمان انجام عمل برای ما اهمیت زیادی دارد. علاوه بر «for»، از قیدهای زمان دیگری نیز می‌توانیم استفاده کنیم که عبارتند از:

 • when
 • before
 • by the time
 • since
 • only

افعال غیر استمراری در انگلیسی چیست؟

برخی از فعل‌ها در زبان انگلیسی «ing» نمی‌گیرند، یعنی برای نشان دادن استمرار عمل به کار نمی‌روند. به این فعل‌ها غیراستمراری (Non-progressive) گفته می‌شود، مانند «appear» یا «want».

فرق گذشته کامل استمراری و گذشته استمراری چیست؟

اگر در جمله به مدت زمان اشاره نکنیم، ترجیحاً از گذشته استمراری به‌جای گذشته کامل استمراری استفاده می‌شود. اما در کل، گذشته استمراری به عملی گفته می‌شود که در زمان گذشته برای مدتی در حال استمرار بوده، ولی توسط عمل دیگری (گذشته ساده) قطع شده است. در حالی که گذشته کامل استمراری به مدت زمان وقوع عملی اشاره دارد که اندکی قبل از عمل دیگری تمام شده است.

تمرین گذشته کامل استمراری

برای درک بهتر گذشته کامل استمراری در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: The receptionist ____ the applications for the interview. (accept)

جواب

Answer: The receptionist had been accepting the applications for the interview.

Q2: The delivery boy ____ the parcel on time at the destination. (not/deliver)

جواب

Answer: The delivery boy hadn’t been delivering the parcel on time at the destination.

Q3: Ben _____ always ____ in front of his teacher in his lecture. (nod)

جواب

Answer: Ben had always been nodding in front of his teacher in his lecture.

Q4: ____ Thomas friends always ____ him in school? (annoy)

جواب

Answer: Had Thomas friends always annoying him in school?

Q5: They ____ much because of their friend’s absence. (not/enjoy)

جواب

Answer: They had not been enjoying much because of their friend’s absence.

Q6: The stored water ____ above the dam in the rainy season. (overflow)

جواب

Answer: The stored water had been overflowing above the dam in the rainy season.

Q7: When I saw him, he ____ near the traffic signal on the highway. (beg)

جواب

Answer: When I saw him, he had been begging near the traffic signal on the highway.

Q8: She ____ the water in the milk to give to the customers. (not/mix)

جواب

Answer: She hadn’t been mixing the water in the milk to give to the customers.

Q9: Her brother ____ always ____ her from intruders. (protect)

جواب

Answer: Her brother had always been protecting her from intruders.

Q10: They _____ the overall budget of the party last night. (not/calculate)

جواب

Answer: They hadn’t been calculating the overall budget of the party last night.

Q11: We ____ another chopper in our artillery. (include)

جواب

Answer: We had been including another chopper in our artillery.

Q12: ____ he ____ from fever due to the change in the climate? (suffer)

جواب

Answer: Had he been suffering from fever due to the change in the climate?

Q13: I ____ the freewheel of this machine yesterday. (change)

جواب

Answer: I had been changing the freewheel of this machine yesterday.

Q14: She ____ anything to anyone about the incident. (not/explain)

جواب

Answer: She hadn’t been explaining anything to anyone about the incident.

Q15: John ____ the job offer of the MNC of Cambridge. (reject)

جواب

Answer: John had been rejecting the job offer of the MNC of Cambridge.

Q16: They _____ at the station for 90 minutes when the train finally arrived. (wait)

جواب

Answer: They had been waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived.

Q17: We ____ her ring for two hours and then we found it in the bathroom. (look)

جواب

Answer: We had been looking for her ring for two hours and then we found it in the bathroom.

Q18: How long ____ English before she went to London? (learn / she)

جواب

Answer: How long had she been learning English before she went to London?

Q19: Frank Sinatra caught the flu because he ____ in the rain too long. (sing)

جواب

Answer: Frank Sinatra caught the flu because he had been singing in the rain too long.

Q20: They were very tired in the evening because they ____ on the farm all day. (help)

جواب

Answer: They were very tired in the evening because they had been helping on the farm all day.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. My dad ____ smoking in the garage.
has
had
had been
2. The printer ____ working well.
had not been
hadn't
had not
3. Had the players _____ playing by the rules?
been
have
be
4. She ____ expecting the worst.
had
'd been
had being
5. Had the teachers ____ before the strike?
been work
working
been working
6. Our pool pump ____ running properly before the storm.
had not have
hadn't been
hadn't being
7. My sister’s roommate was upset. She _____ been waiting for an hour.
had
has
have
8. I just heard about the accident. ____ been working all night?
Had the driver
Had the driving
Have the driver
9. We were shocked to see her. ____ been expecting her.
We are
We have
We'd not
10. I finally reached my mom. ________ her all day.
I'd been calling
I have called
I called
11. He ____ in Oxford University since 2016.
was studying
had been studying
had studied
12. Ryan ____ in this house for two years.
has been living
had been living
will have been living
13. She ____ Mathematics since 2017.
had been teaching
has been teaching
have been teaching
14. She ____ as IT Officer for five years before she was promoted.
has been working
had been working
working
15. The kids ____ in the park for three hours.
had been playing
has been playing
have been playing

جدول جمع‌بندی زمان گذشته کامل استمراری

در بخش پایانی آموزش گرامر Past Perfect Continuous، جدول جمع‌بندی آن را همراه با مثال مشاهده می‌کنید.

جملات پرسشی

(Questions)

جملات منفی

(Negative Statements)

جملات مثبت

(Affirmative Statements)

Had I been working? I hadn't been working I had been working
Had you been working? You hadn't been working You had been working
Had he/she/it been working? He/She/It hadn't been working He/She/It had been working
Had we been working? We hadn't been working We had been working
Had you been working? You hadn't been working You had been working
Had they been working? They hadn't been working They had been working

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۴ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Wall Street English English Page EC English
۳ thoughts on “گذشته کامل استمراری در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تلفظ

خیلی سایت خوب است بهترین چیزا است در این تشکر خیلی از شما

بسیار عام فهم است جهان سپاس❤️🫡

بینظیر بود
همیشه وقتی برای سوالی راجع به زبان در گوگل سرچ میکنم، اول از همه دنبال پاسخی میگردم که مربوط به سایت شما باشه.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *