گذشته کامل در انگلیسی – به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ صوتی

۴۳۵۶۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۴ دقیقه
گذشته کامل در انگلیسی – به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ صوتی

«زمان گذشته کامل» (Past Perfect Tense) مانند دیگر زمان‌های انگلیسی، کاربردهای زیادی دارد و برای بیان رویدادی به کار می‌رود که در گذشته بسیار دور و قبل از رویداد دیگری رخ داده است. به همین دلیل به آن «ماضی بعید» نیز می‌گویند. در این آموزش از مجله فرادرس، قصد داریم مفهوم زمان گذشته کامل در انگلیسی را توضیح دهیم و کاربردهای آن را با مثال‌های مختلف یاد بگیریم. علاوه بر این، به مهم‌ترین قیدهای زمان گذشته کامل اشاره می‌کنیم و در نهایت تفاوت میان گذشته کامل و «گذشته ساده» (Past Simple tense) را بررسی خواهیم کرد.

997696

گذشته کامل در انگلیسی چیست ؟

در این آموزش، ابتدا تعریف ساده‌ای از زمان گذشته کامل در انگلیسی ارائه می‌دهیم. دو جمله زیر را در نظر بگیرید.

The train left at 9:00 a.m. I arrived at 9:15 a.m.

قطار ساعت نه صبح حرکت کرد. ما ساعت ۹:۱۵ دقیقه رسیدیم.

در این دو جمله، دو اتفاق در گذشته افتاده است، اما زمان وقوع آن‌ها با هم فرق دارد. در واقع ابتدا قطار رفته و بعد گوینده رسیده است. در زبان انگلیسی، برای بیان عملی که اول رخ داده، از زمان گذشته کامل استفاده می‌کنیم و عملی که بعد از آن صورت گرفته، با زمان گذشته ساده توصیف می‌شود. بنابراین خواهیم داشت:

When I arrived, the train had left.

وقتی رسیدم، قطار رفته بود.

از زمان گذشته کامل برای بیان موقعیتی استفاده می‌کنیم که در گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده است. به همین خاطر، اغلب با عبارت دیگری در جمله همراه می‌شود که زمان آن «گذشته ساده» است. بنابراین، اگر دو اتفاق را به‌‌ صورت اتفاق «A» و اتفاق «B» در نظر بگیریم، زمان گذشته کامل، اتفاق «A» را نشان می‌دهد، یعنی اتفاقی که زودتر رخ داده است و اتفاق «B» با زمان گذشته ساده مشخص می‌شود. در جدول زیر، با چند مثال، زمان گذشته کامل در انگلیسی را توضیح داده‌ایم. ترتیب عبارت‌ها در جمله مهم نیست، چون زمان جمله‌ها بیانگر ترتیب وقوع رویداد است.

Event BEvent A
when I arrived in the office.John had gone out
Event BEvent A
before the computer crashed.had saved my document
Event AEvent B
we had already started cooking.When they arrived
Event AEvent B
because he hadn't slept well.He was very tired

کاربرد زمان گذشته کامل در انگلیسی

در حالت کلی، کاربرد زمان گذشته کامل در انگلیسی در سه مورد زیر است:

  • برای بیان عملی که قبل از زمان مشخصی در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است:

The film had started before we arrived.

قبل از رسیدن ما، فیلم شروع شده بود.

She had established her company before 2008.

او قبل از سال ۲۰۰۸ شرکت خود را تأسیس کرده بود.

He had never played soccer until last week.

او تا قبل از هفته گذشته، هیچ‌وقت فوتبال بازی نکرده بود.

نمودار گذشته کامل در انگلیسی

  • برای بیان عملی که در گذشته اتفاق افتاده و تا قبل از وقوع عمل دیگری ادامه داشته است:

Before he graduated, he had been in London for six years.

قبل از این‌که فارغ‌التحصیل شود، شش سال در لندن زندگی کرده بود.

(او شش سال قبل از فارغ‌التحصیل شدن، به لندن آمده بود و تا زمان فارغ‌التحصیلی، یا شاید هم بیشتر، در آنجا زندگی می‌کرد.)

  • در جملات شرطی نوع سوم و به طور کلی برای بیان اتفاق‌های غیرواقعی در گذشته:

If I had known you were ill, I would have visited you.

اگر می‌دانستم بیمار هستی، به دیدنت می‌آمدم.

I wish I hadn't gone to bed so late!

کاش این‌قدر دیر به رختخواب نرفته بودم!

شکل کوتاه و بلند فعل گذشته کامل در انگلیسی

زمان گذشته کامل در انگلیسی با فعل کمکی «had» ساخته می‌‌شود. معمولاً شکل کوتاه آن در زبان محاوره کاربرد زیادی دارد. در جدول زیر، به شکل کوتاه جملات مثبت گذشته کامل در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

ساختارهای مثبت (Affirmative forms)
شکل کوتاه (Short form)شکل بلند (Long form)ضمیر (Pronoun)
I'd goneI had goneI
You'd goneYou had goneYou
He'd goneHe had goneHe, She, It
we'd goneWe had goneWe, You, They

شکل کوتاه ساختارهای منفی گذشته کامل در جدول زیر آمده است.

ساختارهای منفی (Negative forms)
شکل کوتاه (Short form)شکل بلند (Long form)ضمیر (Pronoun)
I hadn't goneI had not goneI
I'd not gone
You hadn't goneYou had not goneYou
You'd not gone
She hadn't goneShe had not goneHe, She, It
She'd not gone
They hadn't goneThey had not goneWe, You, They
They'd not gone

نکته: شکل کوتاه «d not + p.p'» در زبان انگلیسی زیاد رایج نیست.

تصویر بانویی در کافه

ساختار زمان گذشته کامل در انگلیسی

ساختار کلی زمان گذشته کامل به‌‌صورت «فاعل»، فعل کمکی «had» و «شکل سوم فعل» (p.p) است. بنابراین، فرمول کلی جملات خبری زمان گذشته کامل در انگلیسی به‌صورت زیر خواهد بود:

Subject + had + p.p

در جدول زیر، ساختار جملات مثبت، منفی و سؤالی گذشته کامل در انگلیسی را مشاهده می‌کنید.

ساختارهای مثبت (Affirmative Statements)
past participlehadSubject
arrivedhadShe
ساختارهای منفی (Negative Statements)
past participlehad not/hadn'tSubject
arrivedhadn'tShe
ساختارهای پرسشی (Questions)
past participlesubjectHad
arrived?theyHad

نکته: «p.p» مخفف «Past Participle» است و به آن «شکل سوم فعل» یا «اسم مفعول» می‌گویند. در افعال باقاعده، شکل سوم فعل با اضافه کردن «ed-» ساخته می‌شود، مانند فعل‌های زیر:

walked

talked

listened

practiced

studied

watched

اما در زبان انگلیسی، علاوه بر افعال باقاعده، فعل‌های بی‌قاعده نیز وجود دارند که شکل گذشته و سوم آن‌ها از قاعده خااصی پیروی نمی‌کند. به بیان دیگر، به این فعل‌ها «ed-» اضافه نمی‌شود. در جدول زیر به تعدادی از این فعل‌ها اشاره کرده‌ایم.

شکل سوم فعلشکل گذشته فعلشکل ساده فعل
broughtbroughtbring
boughtboughtbuy
caughtcaughtcatch
comecamecome
feltfeltfeel
gotgotget
hadhadhave
lostlostlose
mademademake
saidsaidsay
foundfoundfind
keptkeptkeep
thoughtthoughtthink
leftleftleave
wonwonwin

در لینک زیر می‌توانید جدول کامل افعال بی‌قاعده انگلیسی را دانلود کنید. در این جدول، لغات ستاره‌دار، در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به‌صورت اقعال باقاعده نوشته شوند.

تصویر چند دانشجو در کالج

زمان گذشته کامل در انگلیسی با مثال

به مثال‌های زیر و ترجمه فارسی آن‌ها توجه کنید تا با کاربرد زمان گذشته کامل بیشتر آشنا شوید.

When Miguel arrived, the party had already started.

وقتی «میگوئل» رسید، خیلی وقت بود که مهمانی شروع شده بود.

(در این جمله، ابتدا مهمانی شروع شده و بعد «میگوئل» در آن حضور یافته است.)

He couldn't make a sandwich because he'd forgotten to buy bread.

او نتوانست ساندویچ درست کند چون فراموش کرده بود نان بخرد.

The hotel was full, so I was glad that we'd booked in advance.

هتل جا نداشت، برای همین خوشحال شدم که قبلاً رزرو کرده بودیم.

My new job wasn't exactly what I’d expected.

شغلم دقیقاً آن چیزی نبود که انتظار داشتم.

I had never seen such a beautiful sunset before I went to the island.

تا قبل از این‌که به جزیره بیایم، هرگز چنین غروب زیبایی را ندیده بودم.

We were not able to stay overnight at the hotel since we had not reserved a room in advance.

ما نتوانستیم تمام شب را در هتل بمانیم، زیرا از قبل هتل رزرو نکرده بودیم.

She had never been to the symphony before last night.

او تا قبل از دیشب، هرگز به کنسرت ارکستر سمفونی نرفته بود.

Marc knew Philadelphia so well because he had lived there for five years.

«مارک» خیلی خوب «فیلادلفیا» را می‌شناخت، زیرا پنج سال در آنجا زندگی کرده بود.

He passed the math test because he had been tutored all week.

او در آزمون ریاضی قبول شد، زیرا تمام هفته تدریس خصوصی داشت.

(فعل «had been tutored» به‌صورت مجهول به کار رفته است.)

دختری با لپ‌تاپ

I did not have any cash because I had lost my purse.

من هیچ پول نقدی نداشتم، زیرا کیفم را گم کرده بودم.

I had been to Mexico once before.

من قبلاً یک بار به مکزیک رفته بودم.

If I had seen him, I would have told him the news.

اگر او را دیده بودم، باخبرش می‌کردم.

(این یک جمله شرطی نوع سوم است.)

She had lived in California before moving to Texas.

او قبل از این‌که به «تگزاس» برود، در «کالیفرنیا» زندگی کرده بود.

The cat had chased the bird before it flew out of the yard.

قبل از آن‌که پرنده پرواز کند و از حیاط برود، گربه او را دنبال کرده بود.

We had just called home when my mom texted us about returning the car.

چند لحظه قبل از این‌که مادرم درباره بازگرداندن ماشین به من پیام دهد، به خانه زنگ زده بودیم.

She had visited several doctors before she found out what the problem was with her hand.

او قبل از این‌که بفهمد دستش چه مشکلی دارد، به چند دکتر رفته بود.

If we had called ahead, we would not have needed to wait so long for a table.

اگر زودتر زنگ زده بودیم، نیازی نبود که آن‌همه صبر کنیم تا میزی [در رستوران] به ما بدهند.

(این یک جمله شرطی نوع سوم است.)

توضیح زمان گذشته کامل در انگلیسی

قیدهای زمان گذشته کامل در انگلیسی

یکی از مباحث مهم در یادگیری زبان انگلیسی، قیدهای زمان است. زمان گذشته کامل در انگلیسی نیز مانند دیگر زمان‌ها، قیدهای زمان بخصوصی دارد. در ادامه به معرفی چند قید زمان گذشته کامل می‌پردازیم.

قیدهای زمان «before» و «after»

«before» و «after»، دو قید مهم برای زمان گذشته کامل در انگلیسی هستند. در ادامه این آموزش، به معرفی چند قید دیگر نیز می‌پردازیم. دو مثال زیر با قیدهای «before» و «after» است.

They left after I'd spoken to them.

بعد از آن‌که با آن‌ها صبحت کنم، رفتند.

After the family had had breakfast, they went to the zoo.

بعد از آن‌که خانواده صبحانه خوردند، به باغ وحش رفتند.

قیدهای زمان «already» و «still»

در آموزش‌های قبلی اشاره کردیم که قیدهای زمان «already» و «still» برای «زمان حال کامل» (Present Perfect Tense) کاربرد دارند. در زمان گذشته کامل نیز می‌توانیم از این قیدها برای بیان موقعیتی قبل از زمان مشخص در گذشته استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

I called his office but he'd already left.

من با دفترش تماس گرفتم، ولی قبلاً رفته بود.

It still hadn't rained at the beginning of May.

در اوایل ماه مه همچنان باران نباریده بود.

قیدهای زمان «ever» و «never»

همان طور که قبلاً گفتیم، بیشترین کاربرد قیدهای زمان «ever» و «never» برای زمان «حال ساده» و «حال کامل» (Present Prefect Tense) است. در زمان گذشته کامل نیز می‌توانیم از این دو قید استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

It was the most beautiful photo I'd ever seen.

آن زیباترین عکسی بود که تا به آن زمان دیده بودم.

Had you ever visited London before you moved there?

آیا قبل از این‌که به لندن بروی، هیچ‌وقت آنجا را دیده بودی؟

I'd never met anyone from California before I met Jim.

من قبل از «جیم»، هرگز کسی را که اهل «کالیفرنیا» باشد، ملاقات نکرده بودم.

قید زمان «just»

در زمان گذشته کامل در انگلیسی از قید «just» برای اشاره به واقعه‌ای استفاده می‌شود که مدت زمان کوتاهی قبل از عمل دیگر رخ داده است. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد قید «just» در جمله آشنا شوید.

The train had just left when I arrived at the station.

چند لحظه قبل از آن‌که به ایستگاه برسم، قطار رفته بود.

She had just left the room when the police arrived.

چند لحظه قبل از آن‌که پلیس برسد، او از اتاق رفته بود.

I had just put the washing out when it started to rain.

چند لحظه قبل از آن‌که باران ببارد، من لباس‌ها را بیرون پهن کرده بودم.

تصویر یک تخته‌سیاه کوچک روی دو کتاب

گذشته کامل و گذشته ساده

هر دو زمان گذشته ساده و گذشته کامل، برای توصیف عملی در گذشته به کار می‌روند. اما در حقیقت، با هم تفاوت دارند. در ادامه آموزش، به بررسی این تفاوت می‌پردازیم.

تفاوت گذشته کامل و گذشته ساده در انگلیسی

وقتی عملی را در گذشته به‌ترتیبی که از اول تا آخر اتفاق افتاده توصیف می‌کنیم، زمان گذشته ساده به کار می‌بریم، مانند مثال زیر:

Yesterday my alarm didn’t ring, so I woke up late and missed the bus.

دیروز زنگ ساعتم به صدا درنیامد، به همین خاطر دیر بیدار شدم و از اتوبوس جا ماندم.

اما اگر درباره عملی صحبت کنیم که در زمان گذشته قبل از عمل دیگری اتفاق افتاده، زمان گذشته کامل به کار می‌رود، مانند دو مثال زیر:

Yesterday I woke up late and missed the bus because my alarm hadn’t rung.

دیروز من دیر از خواب بیدار شدم و از اتوبوس جا ماندم، زیرا زنگ ساعتم به صدا درنیامده بود.

I arrived at work late because I’d missed the bus.

من دیر سر کار حاضر شدم، زیرا از اتوبوس جا مانده بودم.

نکات املایی شکل سوم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده باشد، قانون شکل سوم فعل دقیقاً مانند «زمان گذشته ساده» است. در ادامه این آموزش، به قوانین املایی شکل سوم افعال باقاعده می‌پردازیم.

قانون اول افعال باقاعده

اگر فعل‌ باقاعده‌، به «e-» ختم شود، از پسوند «d-» برای تبدیل آن به گذشته استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

close - closed

thrive - thrived

hope - hoped

قانون دوم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده، به حرف صدادار و «y-» ختم شود، از پسوند «ed-» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

play - played

destroy - destroyed

enjoy - enjoyed

قانون سوم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده، به حرف بی‌صدا و «y-» ختم شود، «y-» به «i-» تغییر می‌کند و سپس پسوند «ed-» اضافه می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

carry - carried

try - tried

study - studied

قانون چهارم افعال باقاعده

اگر فعل باقاعده «تک‌سیلابی»، از الگوی CVC (حرف بی‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا) پیروی کند، ابتدا آخرین حرف بی‌صدا را تکرار می‌کنیم و سپس «ed-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

stop - stopped

trap - trapped

plan - planned

یک نکته مهم: اگر فعلی بیشتر از یک «سیلاب» (Syllable) داشته باشد، فقط در صورتی که «تکیه» (Stress) روی آخرین سیلاب باشد، می‌توانیم حرف آخر را تکرار کنیم. برای مثال در فعل «refer» که استرس روی سیلاب آخر است، حرف آخر تکرار می‌‌شود و به‌‌صورت «referred» نوشته می‌شود. اما در فعل «visit»، چون استرس روی سیلاب اول است، آن را به‌شکل «visited» می‌نویسیم.

سوالات رایج درباره گذشته کامل در انگلیسی

در ادامه این مطلب، سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گذشته کامل در انگلیسی پاسخ دهیم.

ساختار گذشته کامل در انگلیسی چیست؟

گذشته کامل در انگلیسی با فعل «had + p.p» ساخته می‌شود که برای تمام ضمایر فاعلی یکسان است. برای منفی کردن آن، «not» را به «had» اضافه می‌کنیم و برای سوالی کردن، «had» را به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم و سپس فاعل و در ادامه شکل سوم فعل را می‌آوریم. برای سوال کردن با کلمات پرسشی نیز ابتدا کلمه پرسشی را قرار می‌دهیم و سپس «had» و در ادامه فاعل و شکل سوم فعل را می‌آوریم.

قیدهای زمان گذشته کامل در انگلیسی چیست؟

برای زمان گذشته کامل قیدهای مختلفی به کار می‌رود. اما مهم‌ترین آن‌ها «before» و «after» است. البته می‌توان از قیدهایی مانند «aleardy» و «still» نیز برای توصیف این زمان استفاده کرد.

فرق گذشته کامل و گذشته ساده چیست ؟

گذشته ساده برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان مشخصی در گذشته شروع شده و در زمان مشخص پایان یافته است. در حالی که گذاشته کامل درباره عملی صحبت می‌کند که در زمان گذشته شروع شده و قبل از عمل دیگری در زمان گذشته تمام شده است.

قواعد املایی گذشته کامل در انگلیسی چیست ؟

زمان گذشته کامل با «had + p.p» ساخته می‌شود. به همین دلیل باید از شکل سوم فعل استفاده کنیم. «p.p» یا همان شکل سوم فعل برای افعال بی قاعده از قوانین املایی خاصی پیروی نمی‌کند، زیرا شکل فعل به طور کامل دستخوش تغییر می‌شود. اما برای افعال باقاعده، شکل سوم فعل از قوانین املایی خاصی پیروی می‌کند که با افزودن «ed» یا «d» به انتهای فعل این تغییرات صورت می‌گیرد. در برخی موارد هم تغییری در املای فعل ایجاد نمی‌شود.

تمرین گذشته کامل در انگلیسی

برای درک بهتر گذشته کامل در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: We had already eaten when John ____ (come) home.

جواب

Answer: We had already eaten when John came home.

Q2: Last year Juan____ (pass) all his exams.

جواب

Answer: Last year Juan passed all his exams.

Q3: When I ____ (get) to the airport I discovered I had forgotten my passport.

جواب

Answer: When I got to the airport I discovered I had forgotten my passport.

Q4: I went to the library, then I____ (buy) some milk and went home.

جواب

Answer: I went to the library, then I bought some milk and went home.

Q5: I opened my handbag to find that I ____ (forget) my credit card.

جواب

Answer: I opened my handbag to find that I had forgotten my credit card.

Q6: When we ____ (arrive) at the station, the train had already left.

جواب

Answer: When we arrived at the station, the train had already left.

Q7: We got home to find that someone ____ (break) into the house.

جواب

Answer: We got home to find that someone had broken into the house.

Q8: I opened the fridge to find that someone ____ (eat) all my chocolate.

جواب

Answer: I opened the fridge to find someone had eaten all my chocolate.

Q9: I had known my husband for three years when we ____ (get) married.

جواب

Answer: I had known my husband for three years when we got married

Q10: Julie was very pleased to see that John ____ (clean) the kitchen.

جواب

Answer: Julie was very pleased to see that John had cleaned the kitchen.

Q11: It ____ (not/rain) all summer, so the grass was completely dead.

جواب

Answer: It hadn’t rained all summer, so the grass was completely dead.

Q12: When he ____ (arrive) at the party, Julie had just left.

جواب

Answer: When he arrived at the party, Julie had just left.

Q13: After arriving home, I realized I ____ (not/buy) any milk.

جواب

Answer: After arriving home, I realized I hadn’t bought any milk.

Q14: The laundry was wet - it ____ (rain) while I was out.

جواب

Answer: The laundry was wet – it had rained while I was out

Q15: William felt ill last night because he ____ (eat) too many cakes.

جواب

Answer: William felt ill last night because he had eaten too many cakes.

Q16: Keiko ____ (meet) William last September.

جواب

Answer: Keiko met William last September.

Q17: First I tidied the flat, then I ____ (sit) down and had a cup of coffee.

جواب

Answer: First I tidied the flat, then I sat down and had a cup of coffee.

Q18: John ____ (play) the piano when he was a child, but he doesn't play now.

جواب

Answer: John played the piano when he was a child, but he doesn’t play now

Q19: When I opened the curtains the sun was shining and the ground was white. It ____ (snow) during the night.

جواب

Answer: When I opened the curtains the sun was shining but the ground was white. It had snowed during the night.

Q20: When Julie got home from her holiday, the flat was a mess. John ____ (have) a party.

جواب

Answer: When Julie got home from her holiday, her flat was a mess. John had had a party.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. We ____ finished eating dinner.
had not
'd had not
not had
2. Had they ____ to her before?
spoke
spoken
spoked
3. You ____ not left yet.
would
'd
would had
4. I had never ____ her before.
see
saw
seen
5. We arrived at 8:05, but the train _____ already left.
has
have
had
6. Sarah thought she _____ to that zoo before.
has been
had be
had been
7. Nobody explained why the project had ____ on time.
n't been completed
not completed
n't complete
8. He ____ us the item had been shipped.
told
say
asked
9. Dad explained ____ his job due to stress.
why he quited
that he had quit
that he'd quite
10. Where ____ the security guard gone?
had
have
did
11. I couldn’t see the teacher because he ____ before I arrived the school.
had left
has left
was leaving
12. He was very tired because he ____ the bags upstairs.
have carried
had carried
carried
13. I was starving when I arrived home. I ____________ anything for two days.
didn’t eat
hadn’t eaten
haven’t eaten
14. He asked me to give his book back but I ____ it.
have lost
had lost
lost
15. The boy knocked the door. There was nobody inside. His mother ____ yet.
hasn’t returned
haven’t returned
hadn’t returned
16. The sun was shining and the birds were singing when she got out. What a lovely day, she said to herself. She looked at her car but it was not there. Somebody ____ it.
has stolen
have stolen
had stolen
17. She answered all of the questions in the exam because she ____ very well.
was studied
had studied
has been studied
18. It was sunny but very cold. The snow ____ yet.
hadn’t completely melted
hasn’t completely melted
haven’t completely melted
19. Clara looked out the window. The pavement was wet. It ____ at night.
has rained
have been rained
had rained
20. He couldn’t believe his eyes! His father ____ him a new laptop as a birthday gift.
has bought
had bought
was bought

جدول جمع‌بندی زمان گذشته کامل در انگلیسی

در بخش پایانی این آموزش از مجله فرادرس، جدول جمع‌بندی زمان گذشته کامل همراه با مثال آمده است.

جملات پرسشی

(Questions)

جملات منفی

(Negative Statements)

جملات مثبت

(Affirmative Statements)

Had I worked? I hadn't workedI had worked
Had you worked?You hadn't workedYou worked
Had she/he/it worked?He/She/It hadn't workedHe/She/It had worked
Had we worked?We hadn't workedWe had worked
Had you worked?You hadn't workedYou had worked
Had they worked?They hadn't workedThey had worked

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۸۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EFWall Street EnglishBritish Council
۷ دیدگاه برای «گذشته کامل در انگلیسی – به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ صوتی»

کتاب grammer for IELTS واقعا گیج کننده است، مطالب شما رو که میخونم رفع ابهام میشه و کاملا جا میفته، خواستم مجددا تشکر کنم.

چه قدر عالی و کامل 👏💕

سلام
وقت تون بخیر
اولا که تشکر میکنم از شما بابت آموزش های مفیدتون.
اما بعد یکی دوتا مورد هست که میخواستم ازتون سوال کنم.
یکی این که در قسمت قیدهای زمان «before» و «after» مثالی از قید after نیومده. فکر کنم فراموش کردین.

و بعد هم اینکه مثال هایی که برای before ذکر شده یک مقدار برای من گیج کننده بودند.
در ابتدای اموزش گفته شده بود که از زمان گذشته کامل برای بیان اون اتفاقی استفاده می شه که زودتر اتفاق افتاده
همون مثال اول متن رو من اینجا میارم :
The film had started before we arrived
خب اینجا کاملا این موضوع توالی زمانی رعایت شده ینی event A که شروع شدن فیلمه باشه با زمان گذشته کامل بیان شده و event B که رسیدن گوینده باشه با گذشته ساده
اتفاقا از قید before هم اون وسط استفاده شده
اما در دو مثالی که در ذیل عنوان قیدهای زمانی اومده یکم مقدار موضوع عوض شده
این دو مثال منظورمه
They left before I’d spoken to them

Sadly, the author died before he’d finished his book

تو هر دوی این مثال ها نباید اون عملی که زودتر اتفاق افتاده (تو مثال اول فعل رفتن / ترک کردن و در مثال دوم مردن نویسنده) با گذشته کامل میومد؟

میخواستم اگر مقدوره یک توضیحی راجع به این مساله برای من بدین

با سلام؛
بله، بهتر است که با قید زمان «after» بیاید. چون در کل متن با قید زمان «before» مثال‌های زیادی زده شده، جمله‌هایی با قید زمان «after» به متن اضافه شد.
از دقت نظر شما سپاس‌گزاریم.

خیلی عالی بود. ممنون از زحمات شما

توضیحات بسیار کامل وجامع بود.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *