آخرین مطالب

غشاهایی که تنها موادی با ویژگی‌های خاص را از خود عبور می‌دهند «نفوذپذیری انتخابی» (Selectively Permeability) دارند. مشخص‌ترین مثال غشاهایی با ویژگی نفوذپذیری انتخابی، غشای…

۴ تیر ۱۴۰۱ مرضیه پیمان

با گسترش استفاده کاربران از اینترنت برای جستجو درباره محصولات و خدمات و خرید آن‌ها به شکل آنلاین، اهمیت دیجیتال مارکتینگ برای دسترسی بیشتر به…

۱ تیر ۱۴۰۱ مرضیه ترابی