آخرین مطالب

ضریب‌های همبستگی (Correlation Coefficients) و شیوه‌ محاسبه آن‌ها — به زبان ساده

در تحلیل‌های چند متغیره آماری، شیوه‌های مختلف محاسباتی برای اندازه‌گیری وابستگی یا ارتباط بین دو متغیر تصادفی وجود دارد. منظور از همبستگی بین دو متغیر،…

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ آرمان ری بد
ادامه مطلب...

انتخاب ویژگی (Feature Selection) در داده های ابعاد بالا — خودآموز ساده

روش‌های انتخاب ویژگی (Feature Selection Methods) به منظور مواجهه با داده‌های ابعاد بالا، به مولفه‌ای جدایی ناپذیر از فرآیند یادگیری مبدل شده‌اند. یک انتخاب ویژگی…

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ الهام حصارکی
ادامه مطلب...