صرف فعل در زبان انگلیسی — اصول و روش ها به زبان ساده

۵۷۴۸ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۵۳ دقیقه
صرف فعل در زبان انگلیسی — اصول و روش ها به زبان ساده

در زبان انگلیسی، «صرف فعل» (Conjugating Verb) نشان می‌دهد که چه زمانی عملی رخ می‌دهد و چه کسی انجام‌دهنده آن است. بسیاری از افراد هنگام نوشتن به زبان انگلیسی، دچار اشتباهاتی در زمینه به کار بردن شکل درست فعل و تطابق آن با فاعل می‌شوند. واقعیت این است که اگر با قوانین صرف فعل در انگلیسی به خوبی آشنا باشیم و ساختار فعل را برای انواع زمان‌ها بشناسیم، می‌توانیم به مرور اشتباهات خود را رفع کنیم. در این مطلب قصد داریم صرف فعل را برای انواع زمان‌ها و برخی از فعل‌های رایج انگلیسی توصیح دهیم.

فهرست مطالب این نوشته

صرف فعل در انگلیسی چیست ؟

صرف فعل در زبان انگلیسی، به مفهوم ساده، یعنی فعل را به گونه‌ای تغییر دهیم که با سایر اجزای جمله مانند فاعل مطابقت داشته باشد. در واقع صرف فعل یعنی فعل را تغییر دهیم تا مخاطب بداند چه کسی عمل را انجام می‌دهد، چه زمانی عملی اتفاق می‌افتد و آیا عمل کامل شده یا همچنان ادامه دارد.

در زبان فارسی وقتی می‌خواهیم فعلی را صرف کنیم، معمولاً اولین چیزی که به نظر ما می‌رسد، زمان فعل است. به عبارت دیگر باید بدانیم که فعل را باید برای چه زمانی صرف کنیم. برای مثال، اگر بخواهیم فعل «توانستن» را برای زمان حال صرف کنیم، خواهیم داشت:

صرف فعل توانستن
می‌توانممی‌توانیم
می‌توانیمی‌توانید
می‌تواندمی‌توانند

در زبان انگلیسی هم هنگام صرف فعل باید به «زمان» توجه زیادی داشته باشیم. بیایید با فعل «paint» شروع کنیم. اولین کاری که باید انجام دهیم این است که شکل ساده فعل را مشخص کنیم. شکل ساده فعل «paint» است. ساده‌ترین شکل صرف فعل «paint» مانند مثال فارسی فوق، برای زمان حال ساده است. در جدول زیر می‌توانید صرف فعل paint را برای زمان حال ساده مشاهده کنید.

صرف فعل paint
It paintsI paint
We paintYou paint
They paintHe/She paints

اما اگر بخواهیم فعل «paint» را برای سایر زمان‌ها صرف کنیم، ساختار فعل تغییر می‌کند. جمله‌های زیر را در نظر بگیرید که برای زمان‌های مختلف ساخته شده است و تفاوت‌ فعل‌ها را مشاهده کنید.

Jack has painted the fence.

«جک» حصار را رنگ کرده است.

(در این مثال، «has» و «ed-» به شکل ساده فعل اضافه شده و آن را به زمان حال کامل تبدیل کرده است.)

Jack and Jill have painted the fence.

«جک» و «جیل» حصار را رنگ کرده‌اند.

(در این جمله، چون فاعل جمع است، از «have» استفاده شده است.)

Jack and Jill are painting the fence.

«جک» و «جیل» در حال رنگ کردن حصار هستند.

(در این جمله، از «are» به عنوان فعل «to be» استفاده شده و چون فعل در زمان حال استمراری به کار رفته، «ing» به فعل اصلی اضافه شده است.)

در هر یک از مثال‌های فوق، ساختار فعل نشان می‌دهد که برای چه زمانی استفاده شده است. برای مثال، «have» یا «has» همراه با شکل سوم فعل نشان می‌دهد که جمله در زمان حال کامل به کار رفته است. یا «are» نشان می‌دهد که فعل در زمان حال استمراری به کار رفته و «ing» به معنای استمرار داشتن فعل است. بنابراین، صرف فعل در زبان انگلیسی اهمیت زیادی دارد، زیرا زمان جمله را تعیین می‌کند. در ادامه این مطلب، صرف فعل را برای انواع زمان‌ها توضیح می‌دهیم.

ویژگی های صرف فعل در زبان انگلیسی

به طور کلی، شش ویژگی مهم درباره صرف فعل در زبان انگلیسی وجود دارد که در ادامه به کمک مثال هر یک را توضیح داده‌ایم:

 • چه کسی یا چه چیزی عملی را انجام می‌دهد. فاعل در جمله به ما می‌گوید که چه کسی انجام‌دهنده کار است. در سه مثال زیر می‌توانید نقش فاعل را در جمله مشاهده کنید.

I am painting the fence.

من در حال رنگ کردن حصارم.

You are painting the fence.

شما در حال رنگ کردن حصاری.

Jack is painting the fence.

«جک» در حال رنگ کردن حصار است.

فاعل، تأثیر مستقیم روی فعل جمله دارد. به عبارت دیگر، فعل باید با توجه به فاعل تغییر کند تا ساختار آن با فاعل جمله مطابقت داشته باشد. هر فاعلی در یکی از سه دسته‌بندی زیر قرار می‌گیرد:

 • اول‌شخص که به شخص گوینده اشاره دارد.
 • دوم‌شخص که شخص یا اشخاص دیگری را مخاطب قرار می‌دهد.
 • سوم‌شخص که شامل هر شخص دیگری می‌شود. در واقع فاعل سوم‌شخص به شخص یا اشخاصی برمی‌گردد که می‌توانند خطاب قرار داده شوند یا نشوند، مانند «he/she/it/they» یا هر اسم دیگری.

با توجه به مفرد یا جمع بودن فاعل، شش دسته‌بندی در کل برای آن تعریف شده است. در جدول زیر می‌توانید دسته‌بندی فعل «paint» را همراه با فعل «to be» برای انواع فاعل‌ها مشاهده کنید.

to paintto beضمیر یا اسمدسته‌بندی فاعل
paintamIاول‌شخص مفرد
paintareyouدوم‌شخص مفرد
paintsis

he / she / it

dog, alien

(یا هر اسم مفرد دیگری)

سوم‌شخص مفرد
paintareweاول‌شخص جمع
paintareyouدوم‌شخص جمع
paintare

they

dogs, alien

(یا هر اسم مفرد دیگری)

سوم‌شخص جمع
 • آیا عمل توسط یک نفر یا بیش از یک نفر انجام شده است. همان‌طور که اشاره شد، فاعل نشان می‌دهد که عمل توسط یک نفر یا بیشتر از یک نفر انجام شده است. در دستور زبان انگلیسی گفته می‌شود که فاعل، تعداد افراد را مشخص می‌کند. تعداد با دو حالت تعیین می‌شود: مفرد و جمع. فاعل در جمله، همواره با با فعل مطابقت داشته باشد. در این رابطه سه دسته‌بندی تعریف شده است (اول‌شخص، دوم‌شخص و سوم‌شخص). هر یک از این دسته‌بندی‌ها، خود از دو بخش تشکیل شده‌اند که به صورت زیر تعریف می‌شود:
  • اول‌شخص مفرد
  • دوم‌شخص مفرد
  • سوم‌شخص مفرد
  • اول‌شخص جمع
  • دوم‌شخص جمع
  • سوم‌شخص جمع

بنابراین، بهتر است بگوییم شخص و عددِ فاعل، تعیین‌کننده نوع فعل است. پس برای صرف فعل در زبان انگلیسی، بهترین کار این است که به فاعل جمله توجه داشته باشیم و بر اساس آن، فعل جمله را مطابقت دهیم.

 • چه زمانی عمل انجام شده است. زمان فعل به ما نشان می‌دهد که چه زمانی عمل رخ می‌دهد. عمل فعل می‌تواند در گذشته، حال یا آینده صورت بگیرد. در جدول زیر می‌توانید انواع زمان‌های انگلیسی را همراه با صرف فعل آن‌ها مشاهده کنید.
چهار زمان گذشتهمثال اولمثال دوم
گذشته سادهI went.She laughed.
گذشته استمراریI was going.She was laughing.
گذشته کاملI had gone.She had laughed.
گذشته کامل استمراریI had been going.She had been laughing.
چهار زمان حالمثال اولمثال دوم
حال سادهI go.She laughs.
حال استمراریI am going.She is laughing.
حال کاملI have gone.She has gone.
حال کامل استمراریI have been going.She has been laughing.
چهار زمان آیندهمثال اولمثال دوم
آینده سادهI will go.She will laugh.
آینده استمراریI will be going.She will be laughing.
آینده کاملI will have gone.She will have laughed.
آینده کامل استمراریI will have been going.She will have been laughing.
 • آیا عمل ادامه دارد یا کامل شده است. این ویژگی فعل به ما نشان می‌دهد که عمل در حال استمرار است یا به پایان رسیده است. در این رابطه، چهار ویژگی کلی تعریف شده است که در جدول زیر می‌توانید مشاهده کنید.
ویژگی فعلکاربردمثال
سادهواقعیت را نشان می‌دهد.John fished in the sea.
کاملعمل کامل‌ شده‌ای را نشان می‌دهد.John had caught two mackerel before the seals arrived.
استمراریعملی در حال استمرار را نشان می‌دهد.John was fishing when the seals arrived.
کامل استمراریپایان عملی در حال استمرار را نشان می‌دهد.John had been fishing successfully before the seals arrived.
 • آیا کار توسط فاعل انجام شده یا بر روی آن واقع شده است. حالت فعل، یکی دیگر از مشخصه‌های صرف فعل در زبان انگلیسی است. این ویژگی به ما می‌گوید که فعل در حالت معلوم یا مجهول به کار رفته است. به طور کلی، از فعل مجهول زمانی استفاده می‌کنیم که فاعل جمله برای ما شناخته‌ شده نیست یا اهمیت زیادی ندارد. به همین دلیل، به‌جای فاعل، مفول را ابتدای جمله می‌آوریم و در ساختار فعل تغییراتی ایجاد می‌کنیم. در جدول زیر می‌توانید حالت معلوم و مجهول را در قالب مثال مشاهده کنید.
حالت فعلکاربردمثال

معلوم

(Active Voice)

فعلی که فاعلش عمل فعل را انجام می‌دهد.

The dog ate our turkey.

I will pass the law to protect the vulnerable.

مجهول

(Passive Voice)

فعلی که فاعلش عمل فعلی را دارد که بر روی آن واقع شده است.

Our turkey was eaten by the dog.

The law will be passed to protect the vulnerable.

 • آیا عمل واقعی یا فرضی است یا صرفاً یک جمله ساده یا دستوری است. فعل درباره عملی واقعی یا فرضی توضیح می‌دهد. حتی نشان می‌دهد که جمله به شکل ساده بیان شده یا حالت دستوری دارد. در زبان انگلیسی سه وجه برای فعل در نظر گرفته شده است که در جدول زیر می‌توانید مشاهده کنید.
وجه فعلکاربردمثال

وجه خبری

(The Indicative Mood)

واقعیتی را نشان می‌دهد یا پرسشی را مطرح می‌کند.

 The sky is blue.

 Why is the sky blue?

وجه دستوری

(The Imperative Mood)

حالت دستوری دارد.

 Make your bed.

Go away!

وجه التزامی

(The Subjunctive Mood)

آرزو، پیشنهاد، تقاضا یا موقعیتی فرضی را نشان می‌دهد.

I wish it were true.

I demand he be released.

با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها می‌توانیم صرف فعل در زبان انگلیسی را برای انواع زمان‌ها بهتر درک کنیم. این نکته را نیز در نظر داشته باشید که در سایر زبان‌ها، صرف فعل می‌تواند علاوه بر موارد فوق، جنسیت شخص یا چیزی که کاری را انجام می‌دهد نیز تعیین کند. اما در زبان انگلیسی، جنسیت تأثیری بر روی فعل ندارد.

صرف فعل در رمانهای مختلف

صرف افعال انگلیسی در زمانهای مختلف

مهم‌ترین مسئله هنگام صرف فعل در زبان انگلیسی توجه کردن به زمان آن است. در زبان انگلیسی سه زمان اصلی گذشته، حال و آینده وجود دارد که هر یک از این زمان‌ها خود به چهار دسته دیگر تقسیم می‌شوند. در جدول زیر می‌توانید انواع زمان‌های انگلیسی را مشاهده کنید.

زمان‌های انگلیسی (English Tenses)
گذشته (Past)حال (Present)آینده (Future)

گذشته ساده

(Past Simple)

حال ساده

(Present Simple)

آینده ساده

(Future Simple)

گذشته استمراری

(Past Continuous)

حال استمراری

(Present Continuous)

آینده استمراری

(Future Continuous)

گذشته کامل

(Past Perfect)

حال کامل

(Present Perfect)

آینده کامل

(Future Perfect)

گذشته کامل استمراری

(Past Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

(Future Perfect Continuous)

برای هر یک از زمان‌های انگلیسی، صرف فعل در زبان انگلیسی به فرمول و ساختار خاص خودش نیاز دارد. در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم صرف فعل را همراه با ساختار و فرمول آن برای هر یک از زمان‌ها توضیح دهیم.

صرف فعل در زبان انگلیسی برای حال ساده

زمان حال ساده برای توصیف عملی به کار می‌رود که به صورت مرتب و منظم یا از روی عادت تکرار می‌شود. فرمول زمان حال ساده برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف شده است:

Subject + main verb + object

در این فرمول بعد از فاعل از فعل اصلی در زمان حال ساده استفاده شده است. فعل اصلی برای «I/you/we/they» به شکل ساده به کار می‌رود و برای «he/she/it» پسوند «s» یا «es» می‌گیرد.

برای منفی کردن جملات حال ساده که از فعل اصلی استفاده می‌کنند، از «don't» یا «doesn't» قبل از فعل استفاده می‌کنیم و فعل برای همه فاعل‌ها به شکل ساده (بدون پسوند «s») کاربرد دارد. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + don't / doesn't + verb + object

و برای سؤالی کردن در حالت بله یا خیر با آوردن «do» یا «does» در ابتدای جمله، آن را سؤالی می‌کنیم. فرمول آن نیز به صورت زیر خواهد بود:

Do/Does + subject + verb + object?

برای سؤال ساختن با wh، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم، سپس «do» یا «does» و در ادامه فاعل، شکل ساده فعل و در صورت امکان سایر بخش‌های جمله را اضافه می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Wh-word + do/does + subject + verb + object?

به چند مثال با زمان حال ساده برای در حالت مثبت، منفی و پرسشی توجه کنید.

I visit my parents on the weekends.

من آخر هفته‌ها به دیدن پدر و مادرم می‌روم.

I don't visit my parents on the weekends.

من آخر هفته‌ها به دیدن پدر و مادرم نمی‌روم.

Do you visit your parents on the weekends?

آیا آخر هفته‌ها به دیدن پدر و مادرت می‌روی؟

When do you visit your parents?

چه زمانی به دیدن پدر و مادرت می‌روی؟

He sometimes studies English.

او بعضی وقت‌ها انگلیسی مطالعه می‌کند.

Does she ever go to bed late on Tuesdays?

آیا او سه‌شنبه‌ها دیر می‌خوابد؟

Do they like coffee?

آیا آن‌ها قهوه دوست دارند؟

Does it rain a lot in your city?

آیا در شهر شما باران زیاد می‌بارد؟

How does your father usually go to work?

پدرت معمولاً چگونه به سر کار می‌رود؟

Where do they come from?

آن‌ها اهل کجا هستند؟

How often does she go to the gym?

او هر چند وقت یک بار به باشگاه ورزشی می‌رود؟

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان حال ساده مشاهده کنید.

صرف فعل حال ساده
پرسشیمنفی مثبت
Do I live?I don't liveI live
Do you live?You don't liveYou live
Does he live?He doesn't liveHe lives
Does she live?She doesn't liveShe lives
Does it live?It doesn't liveIt lives
Do we live?We don't liveWe live
Do they live?They don't liveThey live

صرف فعل حال استمراری

زمان حال استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در لحظه‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم در حال انجام شدن است. همچنین ممکن است برای توصیف برنامه‌های قطعی در آینده نیز به کار برود. فرمول آن برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + am/is/are + v (ing)

برای ساختن جملات منفی، منفی‌کننده «not» را بعد از فعل «to be» می‌آوریم و جمله را منفی می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + am/is/are (not) + v (ing)

برای سؤالی کردن جملات بله یا خیر، ابتدا فعل «to be» را می‌آوریم و سپس فاعل. ادامه جمله نیز مانند جمله مثبت است. در واقع فقط جای فاعل و فعل عوض می‌شود. فرمول آن نیز به صورت زیر خواهد بود:

Am/Is/Are + subject + v (ing)?

برای سؤال ساختن با wh نیز ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم و سپس فعل «to be» و در ادامه از فاعل و فعل همراه با «ing» کمک می‌گیریم. بنابراین خواهیم داشت:

Wh-word + am/is/are + subject + v (ing)?

به چند جمله در زمان حال استمراری برای جملات مثبت، منفی و پرسشی توجه کنید تا با صرف فعل در زبان انگلیسی برای این زمان بیشتر آشنا شوید.

I am doing my homework right now.

من در حال حاضر مشغول انجام دادن تکالیفم هستم.

She is listening to music now.

او در حال حاضر مشغول گوش دادن به موسیقی است.

They are going to the hospital right now.

آن‌ها در حال حاضر مشغول رفتن به بیمارستان هستند.

I am visiting Paris this month.

من این ماه از پاریس دیدن خواهم کرد.

He isn't leaving at the moment.

او فعلاً نمی‌رود.

They aren't studying English now.

آن‌ها الآن در حال مطالعه زبان انگلیسی نیستند.

Are they going to the museum right now?

آیا آن‌ها الآن در حال رفتن به موزه هستند؟

Is he singing a song now?

آیا او در حال حاضر مشغول آواز خواندن است؟

Are you going to your hometown this weekend?

آیا شما این آخر هفته به شهر خود برمی‌گردید؟

Where are they staying?

آن‌ها کجا می‌مانند؟

When is she coming home?

او چه زمانی به خانه برمی‌گردد؟

What time are you leaving?

چه زمانی می‌روید؟

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان حال استمراری مشاهده کنید.

صرف فعل حال استمراری 
پرسشیمنفی مثبت
Am I living?I am not livingI am living
Are you living?You aren't livingYou are living
Is he living?He isn't livingHe is living
Is she living?She isn't livingShe is living
Is it living?It isn't livingIt is living
Are we living?We aren't livingWe are living
Are they living?They aren't livingThey are living

صرف فعل حال کامل

زمان حال کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع و کامل شده، اما اثر آن تا به این لحظه باقی مانده است. فرمول زمان حال کامل برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + have/has + p.p

«p.p» مخفف «Pat Participle» است و به شکل سوم فعل گفته می‌شود. نام دیگر آن «اسم مفعول» است. برای صرف فعل در زبان انگلیسی برای زمان حال کامل باید در نظر داشته باشیم که برای «I/you/we/they»، فعل «have» و برای «he/she/it» فعل «has» کاربرد دارد. فرمول صرف فعل در زبان انگلیسی برای زمان حال کامل در حالت منفی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + have/has (not) + p.p

برای سؤالی کردن جملات پرسشی بله یا خیر در زمان حال کامل، ساختار کلی جمله و فعل به صورت زیر است:

Have/Has + subject + p.p?

در این حالت، فعل کمکی «have» یا «has» را ابتدا جمله می‌آوریم. سپس فاعل و در ادامه شکل سوم فعل را قرار می‌دهیم. برای سؤال ساختن wh، کلمه پرسشی را ابتدای جمله قرار می‌دهیم و سپس از فعل کمکی و در ادامه از فاعل و شکل سوم فعل استفاده می‌کنیم. فرمول جملات پرسشی با wh به صورت زیر تعریف می‌شود:

Wh-word + has/have + subject + p.p?

به چند مثال زیر توجه کنید تا صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان حال کامل یاد بگیرید.

I have studied English since I was a child.

من از وقتی بچه بودم زبان انگلیسی خوانده‌ام.

You have known each other for many years.

شما سال‌هاست که همدیگر را می‌شناسید.

She has decided to live abroad.

او تصمیم دارد در خارج از کشور زندگی کند.

They have written three books and he is working on another one.

آن‌ها سه کتاب نوشته‌اند و در حال کار کردن بر روی یکی دیگر هستند.

A: Where have you been?

B: I've just been out to the supermarket.

A: کجا بوده‌ای؟

B: همین الآن رفته‌ام بیرون به سمت سوپرمارکت.

Where's Maria? I haven't seen her for weeks.

«ماریا» کجاست؟ چند هفته‌ای می‌شود که او را ندیده‌ام.

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان حال ساده مشاهده کنید.

صرف فعل حال کامل
پرسشیمنفی مثبت
Have I lived?I haven't livedI have lived
Have you lived?You haven't livedYou have lived
Has he lived?He hasn't livedHe has lived
Has she lived?She hasn't livedShe has lived
Has it lived?It hasn't livedIt has lived
Have we lived?We haven't livedWe have lived
Have they lived?They haven't livedThey have lived

صرف فعل حال کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری برای توصیف عملی در زمان حال به کار می‌رود که از گذشته شروع شده و تا به این لحظه ادامه داشته است. حتی ممکن است در آینده نیز ادامه پیدا کند. برای ساختن جملات مثبت حال کامل استمراری از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

Subject + have/has + been + v (ing)

برای منفی کردن این نوع جمله‌‌ها نیز از منفی‌کننده «not» کمک می‌گیریم. بدین صورت که آن را به «have» یا «has» اضافه می‌کنیم و جمله را منفی می‌کنیم.

بنابراین خواهیم داشت:

Subject + have/has (not) + been + v (ing)

برای سؤالی کردن جمله پرسشی بله یا خیر، فعل کمکی را ابتدای جمله می‌آوریم. سپس از فاعل و در ادامه از ساختار فعل به صورت «been + v + ing» استفاده می‌کنیم. فرمول جمله پرسشی نیز به صورت زیر خواهد بود:

Have/Has + subject + been + v (ing)?

برای سؤال ساختن با wh نیز ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم و سپس ادامه جمله مانند حالت پرسشی بله یا خیر خواهد بود. فرمول جملات پرسشی نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:

Wh-word + have/has + subject + been + v (ing)?

در ادامه به چند مثال توجه کنید تا با صرف فعل در زبان انگلیسی برای زمان حال کامل استمراری بیشتر آشنا شوید.

I have been listening to music for 2 hours.

دو ساعت است که مشغول گوش دادن به آهنگم.

I haven't been playing tennis.

من مشغول تنیس بازی کردن نیستم.

It hasn't been snowing.

برف نباریده است.

Why is the grass wet? Has it been raining?

چرا چمن خیس است؟ باران می‌باریده است؟

You don't understand because you haven't been reading carefully.

شما متوجه نمی‌شوید زیرا با دقت نمی‌خواندید.

How long have you been playing the piano?

چند وقت است که مشغول نواختن پیانو هستی؟

How long has she been waiting for you?

چند وقت است که او منتظر شما بوده است؟

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان حال کامل استمراری مشاهده کنید.

صرف فعل حال کامل استمراری 
پرسشیمنفی مثبت
Have I been living?I have not been livingI have been living
Have you been living?You haven't been livingYou have been living
Has he been living?He hasn't been livingHe has been living
Has she been living?She hasn't been livingShe has been living
Has it been living?It hasn't been livingIt has been living
Have we been living?We haven't been livingWe have been living
Have they been living?They haven't been livingThey have been living

صرف فعل در زبان انگلیسی برای گذشته ساده

زمان گذشته به عملی اشاره دارد که در زمان گذشته انجام شده و در گذشته نیز پایان یافته است. فرمول زمان گذشته برای جملات مثبت به صورت زیر است:

Subject + verb + object

فعل جمله به دو شکل تعریف می‌شود: «باقاعده» (Regular) و «بی‌قاعده« (Irregular). دسته اول آن‌‌هایی هستند که برای تبدیل شدن به گذشته، قاعده و قانون مشخصی دارند و به آن‌‌ها پسوند «d» یا «ed» اضافه می‌شود. دسته دوم به فعل‌هایی گفته می‌شود که برای تبدیل شدن به گذشته یا شکل سوم فعل، قاعده مشخصی ندارند بلکه ساختار خود فعل تغییر می‌کند. برای ساختن جملات منفی زمان حال کامل از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + didn't +verb

برای سؤالی کرد با جملات پرسشی بله یا خیر، فعل کمکی «did» را ابتدای جمله می‌آوریم و سپس فاعل و در ادامه فعل اصلی را به شکل ساده می‌آوریم. بنابراین خواهیم داشت:

Did + subject + verb?

برای سؤال ساختن با wh، ابتدای جمله پرسشی بله یا خیر کلمه پرسشی را اضافه می‌کنیم و در ادامه از همان ساختار جملات پرسشی بله یا خیر استفاده می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Wh-word + did + subject + verb?

صرف فعل در زبان انگلیسی

به چند مثال توجه کنید تا با صرف فعل در زبان انگلیسی برای زمان گذشته ساده بیشتر آشنا شوید.

I met my wife in 1983.

من همسرم را در سال ۱۹۸۳ ملاقات کردم.

We went to Spain for our holidays.

ما برای تعطیلاتمان به اسپانیا رفتیم.

They got home very late last night.

آن‌ها دیشب خیلی دیر به خانه رسیدند.

They didn't talk to her.

آن‌ها با او صحبت نکردند.

He didn't listen to music yesterday.

او دیروز به موسیقی گوش نداد.

Did he say goodbye when he left?

وقتی رفت خداحافظی کرد؟

Did they like the concert?

آیا آن‌ها کنسرت را دوست داشتند؟

When did they attend the meeting?

آن‌ها چه زمانی در جلسه شرکت کردند؟

 What time did he practice the guitar yesterday?

او دیروز چه زمانی گیتار تمرین کرد؟

How did she get to work?

چطور به سر کار رفت؟

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان حال ساده مشاهده کنید.

صرف فعل گذشته ساده
پرسشیمنفی مثبت
Did I live?I didn't liveI lived
Did you live?You didn't liveYou lived
Did he live?He didn't liveHe lived
Did she live?She didn't liveShe lived
Did it live?It didn't liveIt lived
Did we live?We didn't liveWe lived
Did they live?They didn't liveThey lived

صرف فعل گذشته استمراری

از زمان گذشته استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که در گذشته در مدت زمان مشخصی در حال انجام شدن بوده، اما توسط عمل دیگری متوقف شده است. ساختار فعل برای زمان گذشته استمراری به صورت «was/were + v + ing»‌ تعریف می‌شود. بنابراین برای جملات مثبت خواهیم داشت:

Subject + was/were + v (ing)

برای ساختن جملات منفی پسوند «not» را به فعل کمکی «was» و «were» اضافه می‌کنیم. فرمول جملات منفی گذشته استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + was/were (not) + v (ing)

برای سؤالی کردن جملات گذشته استمراری، در جملات پرسشی بله یا خیر، فعل‌ کمکی را ابتدای جمله می‌آوریم، سپس فاعل و در ادامه فعل را قرار می‌دهیم، بنابراین خواهیم داشت:

Was/Were + subject + v(ing)?

برای سؤال کردن با wh به ابتدای جمله پرسشی بله یا خیر، کلمه پرسشی را اضافه می‌کنیم. فرمول آن نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:

Wh-word + was/were + subject + v (ing)?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با صرف فعل در زبان انگلیسی برای زمان گذشته استمراری بیشتر آشنا شوید.

I was working in the garden.

من داشتم در باغ کار می‌کردم.

They were washing the dishes.

آن‌ها مشغول شستن ظرف‌ها بودند.

They were not sleeping.

آن‌ها نمی‌خوابیدند.

She wasn't playing tennis when you called.

وقتی شما زنگ زدی، او تنیس بازی نمی‌کرد.

Was he working?

او مشغول کار کردن بود؟

Were we playing football?

آیا آن‌ها فوتبال بازی می‌کردند؟

When was he working?

او چه زمانی مشغول کار کردن بود؟

Who were we meeting?

آن‌ها چه کسی را ملاقات می‌‌کردند؟

I was having a nightmare when the phone rang.

داشتم کابوس می‌دیدم که تلفن زنگ خورد.

We were having dinner when he burst into the room.

داشتیم شام می‌خوردیم که ناگهان او وارد اتاق شد.

It was eight o'clock. I was watching a movie.

ساعت ۸ شب بود. من داشتم تلویزیون تماشا می‌کردم.

While I was washing the dishes, Mike was talking on the phone.

درحالی‌که مشغول شستن ظرف‌ها بودم، «مایک» داشت با تلفن صحبت می‌کرد.

I was studying while he was making dinner.

من داشتم درست می‌خواندم، درحالی‌که او آشپزی می‌‌کرد.

The other day I was waiting for a bus when I saw Peter.

چند روز پیش منتظر اتوبوس بودم که «پیتر» را دیدم.

Excuse me, I was wondering if you could open the door.

ببخشید، می‌خواستم خواهش کنم در را باز کنید.

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان حال ساده مشاهده کنید.

صرف فعل گذشته استمراری 
پرسشیمنفی مثبت
Was I living?I wasn't livingI was living
Were you living?You weren't livingYou were living
Was he living?He wasn't livingHe was living
Was she living?She wasn't livingShe was living
Was it living?It wasn't livingIt was living
Were we living?We weren't livingWe were living
Were they living?They weren't livingThey were living

صرف فعل گذشته کامل

زمان گذشته کامل برای توصیف عملی در زمان گذشته به کار می‌رود که پیش از عمل دیگری تمام شده است. صرف فعل گذشته کامل به صورت «had + p.p» است. بنابراین فرمول آن برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + had + p.p

برای ساختن جملات منفی، از «not» بعد از فعل کمکی «had» استفاده می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + had (not) + p.p

برای سؤالی کردن جملات گذشته کامل، «had» را ابتدای جمله می‌آوریم و سپس از فاعل و در ادامه از شکل سوم فعل استفاده می‌کنیم. فرمول آن به صورت زیر خواهد بود:

Had + subject + p.p?

برای سؤال ساختن با wh، قبل از جمله پرسشی بله یا خیر، کلمه پرسشی را به کار می‌بریم، بنابراین خواهیم داشت:

Wh-word + had + subject + verb?

برای این‌که با صرف فعل در زبان انگلیسی برای زمان گذشته کامل بیشتر آشنا شوید، در ادامه به چند مثال توجه کنید.

He couldn't make a sandwich because he'd forgotten to buy bread.

او نمی‌توانست ساندویچ درست کند، چون فراموش کرده بود نان بخرد.

The hotel was full, so I was glad that we'd booked in advance.

هتل پر بود، به همین دلیل خوشحال بودم که از قبل رزرو کرده بودیم.

When the police arrived, the thief had escaped.

وقتی پلیس رسید، دزد فرار کرده بود.

I'd never met anyone from California before I met Jim.

من قبل از «جیم»، با شخص دیگری اهل کالیفرنیا ملاقات نکرده بودم.

Had it stopped snowing when you came in?

وقتی وارد شدی باران می‌بارید؟

صرف فعل در زمان گذشته

Why had you eaten all of the food before I came?

چرا قبل از این‌که من بیایم همه غذا را خورده بودی؟

Why had you left before I got there?

چرا قبل از این‌که من به آنجا برسم، رفته بودی؟

He hadn't studied English before we met.

قبل از این‌که همدیگر را ملاقات کنیم، زبان انگلیسی نخوانده بودم.

They hadn't worked on this project before.

آن‌ها قبلاً روی این پروژه کار نکرده بودند.

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان حال ساده مشاهده کنید.

صرف فعل گذشته کامل
پرسشیمنفی مثبت
Had I lived?I hadn't livedI had lived
Had you lived?You hadn't livedYou had lived
Had he lived?He hadn't livedHe had lived
Had she lived?She hadn't livedShe had lived
Had it lived?It hadn't livedIt had lived
Had we lived?We hadn't livedWe had lived
Had they lived?They hadn't livedThey had lived

صرف فعل گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته در حال انجام شدن بوده و تا مدت زمانی ادامه داشته است، اما اندکی قبل از شروع عمل دیگری در گذشته تمام شده است. ساختار فعل گذشته کامل استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + had + been + v (ing)

برای ساختن جملات منفی گذشته کامل استمراری، «not» را به فعل کمکی اضافه می‌کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Subject + had been + v (ing)

برای سؤالی کردن جمله گذشته کامل استمراری، فعل کمکی را ابتدای جمله می‌آوریم، سپس از فاعل و بعد از «been» و فعل همراه با «ing» کمک می‌گیریم. فرمول جملات سؤالی بله یا خیر به صورت زیر تعریف می‌شود:

Had + subject + been + v (ing)?

اگر بخواهیم با wh سؤال بسازیم، کلمه پرسشی را ابتدای جمله پرسشی بله یا خیر قرار می‌دهیم و فرمول آن را به شکل زیر می‌نویسیم:

Wh-word + had + subject + been + v (ing)?

برای آشنایی بیشتر با صرف فعل در زبان انگلیسی برای زمان گذشته کامل استمراری، به چند مثال زیر توجه کنید.

Had you been waiting long before the taxi arrived?

قبل از رسیدن تاکسی مدت زیادی منتظر بودی؟

We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.

ما سعی می‌کردیم در را برای پنج دقیقه باز کنیم که در همان لحظه «جین» کلیدش را پیدا کرد.

It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.

چند ساعتی بود که داشت باران می‌بارید و خیابان‌‌ها خیلی خیس بودند.

Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.

دوستانش در فکر زنگ زدن به به پلیس بودند که وارد شد.

She hadn't been sleeping when you arrived.

وقتی رسیدی او خواب نبود.

They hadn't been listening to you carefully.

آن‌ها با دقت به شما گوش نمی‌دادند.

Had you been vacuuming the floor?

در حال جارو زدن زمین بودی؟

How long had he been listening to music?

چند وقت بود که او داشت موزیک گوش می‌داد؟

How long had they been playing soccer?

چند وقت می‌شد که آن‌ها در حال فوتبال بازی کردن بودند؟

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان حال ساده مشاهده کنید.

صرف فعل گذشته کامل استمراری 
پرسشیمنفی مثبت
Had I been living?I hadn't been livingI had been living
Had you been living?You hadn't been livingYou had been living
Had he been living?He hadn't been livingHe had been living
Had she been living?She hadn't been livingShe had been living
Had it been living?It hadn't been livingIt had been living
Had we been living?We hadn't been livingWe had been living
Had they been living?They hadn't been livingThey had been living

صرف فعل در زبان انگلیسی برای آینده ساده

زمان آینده ساده برای توصیف عملی در زمان آینده به کار می‌رود. برای ساختن زمان آینده ساده از فعل کمکی وجهی «will» و شکل ساده فعل کمک می‌گیریم. جملات مثبت آینده ساده را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

Subject + will + verb

برای منفی کردن این جملات از «not» بعد از «will» استفاده می‌کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will (not) + verb

برای سؤالی کردن جملات پرسشی بله یا خیر، «will» را ابتدای جمله می‌آوریم. سپس فاعل و در ادامه شکل ساده فعل می‌آید. فرمول آن به صورت زیر است:

Will + subject + verb?

برای سؤال ساختن با wh، از کلمه پرسشی در ابتدای جمله پرسشی بله یا خیر استفاده می‌کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Wh-word + will + subject + verb?

برای این‌که با صرف فعل در زبان انگلیسی برای زمان آینده ساده بیشتر آشنا شوید، در ادامه چند مثال در حالت مثبت، منفی و پرسشی آورده شده است.

We will see what we can do to help you.

بررسی خواهیم کرد که چه کمکی می‌توانیم به شما بکنیم.

Maybe we'll stay in and watch television tonight.

شاید امشب در خانه بمانیم و تلویزیون تماشا کنیم.

I think I'll go to the gym tomorrow.

فکر کنم فردا به باشگاه ورزشی می‌روم.

I don't think I'll buy that car.

فکر نکنم فردا آن ماشین را بخرم.

It will rain tomorrow.

فردا باران می‌بارد.

Who do you think will get the job?

فکر می‌کنی چه کسی شغل را به دست بیاورد؟

I'm going shopping. I won't be very long.

من به خرید می‌روم. خیلی طول نمی‌کشد.

Will you be at work tomorrow?

آیا فردا سر کار خواهی بود؟

People won't go to Jupiter before the 22nd century.

مردم قبل از قرن ۲۲ به سیاره مشتری سفر نخواهند کرد.

Where will they stay?

کجا اقامت خواهی داشت؟

When will he come tomorrow?

فردا چه زمانی می‌آیی؟

How will they understand that?

چگونه آن را متوجه خواهند شد؟

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان حال ساده مشاهده کنید.

صرف فعل آینده ساده
پرسشیمنفی مثبت
Will I live?I won't liveI will live
Will you live?You won't liveYou will live
Will he live?He won't liveHe will live
Will she live?She won't liveShe will live
Will it live?It won't liveIt will live
Will we live?We won't liveWe will live
Will they live?They won't liveThey will live

صرف فعل آینده استمراری

زمان آینده استمراری برای توصیف عملی در زمان آینده به کار می‌رود که در مقطع زمانی مشخصی در حال تداوم خواهد بود. ساختار فعل آینده استمراری به صورت «will be + v + ing» تعریف می‌شود و فرمول آن برای جملات مثبت به صورت زیر خواهد بود:

Subject + will be + v (ing)

برای منفی کردن جملات آینده استمراری، «not» را بعد از «will» اضافه می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will (not) be + v (ing)

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر، «will» را ابتدای جمله می‌آوریم، سپس فاعل و بعد از آن «be» و در ادامه فعل اصلی را همراه با «ing» می‌آوریم، بنابراین خواهیم داشت:

Will + subject + be + v (ing)?

برای سؤال ساختن با wh، به ابتدای جمله پرسشی بله یا خیر، کلمه پرسشی را اضافه می‌کنیم. بنابراین فرمول آن به شکل زیر خواهد بود:

Wh-word + will + subject + be + v (ing)?

افعال استمراری

برای آشنایی بیشتر با صرف فعل در زبان انگلیسی برای زمان آینده استمراری، به چند جمله زیر توجه کنید.

I will be writing the letter tomorrow.

من فردا در حال نوشتن نامه خواهم بود.

The baby will be playing the whole night.

بچه تمام شب را بازی خواهد کرد.

I will be helping my mother to make breakfast.

من در درست کردن صبحانه به مادرم کمک خواهم کرد.

Sheldon will be eating the cake later.

«شلدون» بعداً مشغول خوردن کیک خواهد شد.

My mother won’t be working tomorrow.

مادرم فردا مشغول پختن کیک نخواهد بود.

Will I be sleeping here?

آیا من اینجا می‌خوابم؟

Who will be waiting for John at the railway station?

چه کسی در ایستگاه راه‌آهن منتظر «جان» خواهد بود؟

Will you be doing laundry tonight?

آیا امشب مشغول شستن لباس‌ها خواهی بود؟

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان حال ساده مشاهده کنید.

صرف فعل آینده استمراری
پرسشیمنفی مثبت
Will I be living?I won't be livingI will be living
Will you be living?You won't be livingYou will be living
Will he be living?He won't be livingHe will be living
Will she be living?She won't be livingShe will be living
Will it be living?It won't be livingIt will be living
Will we be living?We won't be livingWe will be living
Will they be living?They won't be livingThey will be living

صرف فعل آینده کامل

از زمان آینده کامل برای توصیف عملی استفاده می‌شود که تا قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. برای جملات مثبت، صرف فعل انگلیسی آینده کامل به صورت «wil have been +p.p» خواهد بود، بنابراین فرمول جملات مثبت به شکل زیر تعریف می‌شود:

Subject + will have + p.p

برای ساختن جملات منفی در زمان آینده کامل، «not» را بعد از فعل کمکی وجهی «will» می‌آوریم، پس خواهیم داشت:

Subject + will (not) have + p.p

برای سؤال ساختن با زمان آینده کامل، ابتدا فعل وجهی «will» را می‌آوریم. سپس فاعل و در ادامه از «have» و شکل سوم فعل یعنی «p.p» کمک می‌گیریم. فرمول آن نیز به شکل زیر است:

Will + subject + have p.p?

برای سؤال ساختن با wh، ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم، سپس فعل کمکی «will» و در ادامه از فاعل و سپس فعل «have» و شکل سوم فعل را قرار می‌دهیم. بنابراین خواهیم داشت:

Wh-word + will + subject + have + p.p?

برای این‌که با ساختار فعل در زمان آینده کامل بیشتر آشنا شوید، در ادامه چند مثال در حالت مثبت، منفی و پرسشی آورده شده است.

I will have been here for six months on June 23rd.

۲۳ ژوئن، شش ماه می‌شود که اینجا هستم.

By the time you read this, I will have left.

وقتی این را می‌خوانی، من رفته‌ام.

You will have finished your report by this time next week.

هفته آینده همین موقع، گزارشت را تمام کرده‌ای.

Won't they have arrived by 5:00?

آن‌ها تا قبل از ۵ نرسیده‌اند؟

(در این مثال از جمله پرسشی منفی استفاده شده است.)

Will you have eaten dinner when I pick you up?

وقتی دنبالت بیایم، شام خورده‌ای؟

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان آینده کامل مشاهده کنید.

صرف فعل آینده کامل
پرسشیمنفی مثبت
Will I have lived?I won't have livedI will have lived
Will you have lived?You won't have livedYou will have lived
Will he have lived?He won't have livedHe will have lived
Will she have lived?She won't have livedShe will have lived
Will it have lived?It won't have livedIt will have lived
Will we have lived?We won't have livedWe will have lived
Will they have lived?They won't have livedThey will have lived

صرف فعل آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری برای توصیف عملی در زمان آینده به کار می‌رود که تا مدت زمان مشخصی در حال تداوم خواهد بود. صرف فعل آینده کامل استمراری به صورت «will have been + v + ing» است و فرمول آن به شکل زیر تعریف خواهد شد:

Subject + will have been + v (ing)

برای منفی کردن جمله از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + will not have been + v (ing)

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر، ابتدا فعل کمکی «will» را می‌آوریم، سپس فاعل و بعد از آن فعل کمکی «have been» و در انتها فعل را همراه با «ing» اضافه می‌کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Will + subject + have been + v (ing)?

برای ساختن جملات پرسشی با wh، کلمه پرسشی مدنظر را ابتدای جمله سؤالی بله یا خیر قرار می‌دهیم. فرمول این جملات نیز به صورت زیر خواهد بود:

Wh-word + will + subject + have been + v (ing)?

برای آشنایی بیشتر با صرف فعل در زبان انگلیسی برای زمان آینده کامل استمراری، در ادامه به چند مثال برای جملات مثبت، منفی و پرسشی توجه کنید.

I will have been waiting here for three hours by six o'clock.

تا قبل از ۶، سه ساعت خواهد شد که اینجا منتظر مانده‌ام.

By 2001 I will have been living in London for sixteen years.

تا سال ۲۰۰۱ من به مدت شانزده سال در لندن زندگی کرده‌ام.

When I finish this course, I will have been learning English for twenty years.

وقتی این دوره را تمام کنم، ۲۰ سال خواهد شد که مشغول یادگیری زبان انگلیسی بوده‌ام.

Next year I will have been working here for four years.

سال آینده، چهار سال خواهد شد که اینجا مشغول به کارم.

When I come at 6:00, will you have been practicing long?

وقتی ساعت ۶ برگردم، مدت زیادی مشغول ورزش کردن خواهی بود؟

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای زمان آینده کامل استمراری مشاهده کنید.

صرف فعل آینده کامل استمراری
پرسشیمنفی مثبت
Will I have been living?I won't have been livingI will have been living
Will you have been living?You won't have been livingYou will have been living
Will he have been living?He won't have been livingHe will have been living
Will she have been living?She won't have been livingShe will have been living
Will it have been living?It won't have been livingIt will have been living
Will we have been living?We won't have been livingWe will have been living
Will they have been living?They won't have been livingThey will have been living

صرف فعل بودن در زبان انگلیسی

یکی از فعل‌های رایج در زبان انگلیسی، فعل «to be» است. این فعل برای زمان‌های مختلف به شکل‌های مختلفی صرف می‌شود. برای این‌که با صرف فعل «to be» در انگلیسی آشنا شویم، در جدول‌های زیر به صرف این فعل برای انواع زمان‌ها اشاره کرده‌ایم.

جدول صرف فعل be برای زمان حال
Present perfect ContinuousPresent PerfectPresent ContinuousPresent Simple
I have been beingI have beenI am beingI am
You have been beingYou have beenYou are beingYou are
He has been beingHe has beenHe is beingHe is
She has been beingShe has beenShe is beingShe is
It has been beingIt has beenIt is beingIt is
We have been beingWe have beenWe are beingWe are
They have been beingThey have beenThey are beingThey are

در جدول زیر صرف فعل be را برای زمان گذشته مشاهده می‌کنید.

جدول صرف فعل be برای زمان گذشته
Past Perfect ContinuousPast PerfectPast ContinuousPast Simple
I had been beingI had beenI was beingI was
I had been beingYou had beenYou were beingYou were
I had been beingHe had beenHe was beingHe was
I had been beingShe had beenShe was beingShe was
I had been beingIt had beenIt was beingIt was
I had been beingWe had beenWe were beingWe were
I had been beingThey had beenThey were beingThey were

در جدول زیر صرف فعل be را برای زمان آینده مشاهده می‌کنید.

جدول صرف فعل be برای زمان آینده
Future perfect ContinuousFuture PerfectFuture ContinuousFuture Simple
I will have been beingI will have beenI will be beingI will
You will have been beingYou will have beenYou will be beingYou will
He will have been beingHe will have beenHe will be beingHe will
She will have been beingShe will have beenShe will be beingShe will
It will have been beingIt will have beenIt will be beingIt is
We will have been beingWe will have beenWe will be beingWe are
They will have been beingThey will have beenThey will be beingThey are

در جدول زیر صرف فعل be را برای جملات شرطی مشاهده می‌‌کنید.

جدول صرف فعل be برای جملات شرطی
Past ContinuousPastPresent ContinuousPresent 
I would have been beingI would have beenI would be beingI would be
You would have been beingYou would have beenYou would be beingYou would be
He would have been beingHe would have beenHe would be beingHe would be
She would have been beingShe would have beenShe would be beingShe would be
It would have been beingIt would have beenIt would be beingIt would be
You would have been beingYou would have beenYou would be beingYou would be
They would have been beingThey would have beenThey would be beingThey would be

در جدول زیر، صرف فعل be را برای جملات امری، مصدر با to و اسم مفعول مشاهده می‌کنید.

صرف فعل be 
ParticipleInfinitiveImperative
beingto bebe
beenLet's be

جدول صرف فعل رایج انگلیسی

برای درک بهتر صرف فعل در زبان انگلیسی در ادامه مطلب چند فعل رایج را در جدول برای انواع زمان‌ها و برای انواع فاعل‌ها صرف کرده‌ایم.

صرف فعل Have

فعل «have» یکی از فعل‌های پرکاربرد در زبان انگلیسی است که صرف فعل آن را برای انواع زمان‌ها در جدول زیر می‌توانید مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که این فعل به معنای داشتن است و در دسته افعال غیراستمراری قرار می‌گیرد، مگر این‌که معنای «خوردن» (I'm having lunch) بدهد که در این صورت به فعل حرکتی تبدیل شده است و حالت استمراری برای آن تعریف می‌شود. در جدول زیر، فعل «have» به معنای داشتن است و به همین دلیل جزو افعال حالتی به شمار می‌رود و در نتیجه، حالت‌های استمراری زمان‌های مختلف برای آن تعریف نشده است.

صرف فعل Have برای زمان حال
Present Perfect ContinuousPresent PerfectPresent ContinuousPresent Simple
_____I have had_____I have
_____You have had_____You have
_____He has had_____He has
_____She has had_____She has
_____It has had_____It has
_____We have had_____We have
_____They have had_____They have

در جدول‌ زیر می‌توانید صرف فعل «have» را برای زمان گذشته مشاهده کنید.

صرف فعل Have برای زمان گذشته
Past Perfect ContinuousPast PerfectPast ContinuosPast Simple
_____I had had_____I had
_____You had had_____You had
_____He had had_____He had
_____She had had_____She had
_____It had had_____It had
_____We had had_____We had
_____They had had_____They had

در جدول‌ زیر می‌توانید صرف فعل «have» را برای زمان آینده مشاهده کنید.

صرف فعل Have برای زمان آینده
Future Perfect ContinuousFuture PerfectFuture ContinuosFuture Simple
_____I will have had_____I will have
_____You will have had_____You will have
_____He will have had_____He will have
_____She will have had_____She will have
_____It will have had_____It will have
_____We will have had_____We wll have
_____They will have had_____They will have

صرف فعل Find

یکی دیگر از فعل‌های رایج در زبان انگلیسی، «find» است. در جدول‌های زیر می‌توانید صرف فعل Find را برای انواع زمان‌ها مشاهده کنید.

صرف فعل Find برای زمان حال
Present Perfect ContinuousPresent PerfectPresent ContinuousPresent Simple
I have been findingI have foundI am findingI find
You have been findingYou have foundyou are findingYou find
He has been findingHe has foundHe is findingHe finds
She has been findingShe has foundShe is findingShe finds
It has been findingIt has foundIt is findingIt finds
We have been findingWe have foundWe are findingWe find
They have been findingThey have foundThey are findingThey find

در جدول‌ زیر می‌توانید صرف فعل «find» را برای زمان گذشته مشاهده کنید.

صرف فعل Find برای زمان گذشته
Past Perfect ContinuousPast PerfectPast ContinuousPast Simple
I had been findingI had foundI was findingI found
You had been findingYou had foundyou were findingYou found
He had been findingHe had foundHe was findingHe found
She had been findingShe had foundShe was findingShe found
It had been findingIt had foundIt was findingIt found
We had been findingWe had foundWe were findingWe found
They had been findingThey had foundThey were findingThey found

در جدول‌ زیر می‌توانید صرف فعل «find» را برای زمان آینده مشاهده کنید.

صرف فعل Find برای زمان آینده
Future Perfect ContinuousFuture PerfectFuture ContinuousFuture Simple
I will have been findingI will have foundI will be findingI will find
You will have been findingYou will have foundyou will be findingYou will find
He will have been findingHe will have foundHe will be findingHe will find
She will have been findingShe will have foundShe will be findingShe will find
It will have been findingIt will have foundIt will be findingIt will find
We will have been findingWe will have foundWe will be findingWe will find
They will have been findingThey will have foundThey will be findingThey will find

صرف فعل Want

علاوه بر فعل‌هایی که به آن‌ها اشاره شد، «want» نیز یکی از فعل‌‌های رایج انگلیسی است که لازم است صرف فعل در زبان انگلیسی را برای آن بدانیم. در ادامه می‌توانید صرف فعل «want» را در انگلیسی برای انواع زمان‌ها در جدول‌‌های زیر مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که برای فعل «want» معمولاً حالت استمراری کاربردی ندارد و به همین دلیل، شکل استمراری آن در جدول‌های زیر صرف نشده است.

صرف فعل want برای زمان حال
Present Perfect ContinuousPresent PerfectPresent ContinuousPresent Simple
____I have wanted____I want
____You have wanted____You want
____He has wanted____He wants
____She has wanted____She wants
____It has wanted____It wants
____We have wanted____We want
____They have wanted____They want

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل «want» را برای زمان گذشته مشاهده کنید.

صرف فعل want برای زمان گذشته
Past Perfect ContinuousPast PerfectPast ContinuosPast Simple
____I had wanted____I wanted
____You had wanted____You wanted
____He had wanted____He wanted
____She had wanted____She wanted
____It had wanted____It wanted
____We had wanted____We wanted
____They had wanted____They wanted

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل «want» را برای زمان آینده مشاهده کنید.

صرف فعل want برای زمان آینده
Future Perfect ContinuousFuture PerfectFuture ContinuousFuture Simple
____I will have wanted____I will want
____You will have wanted____You wanted
____He will have wanted____He will want
____She will have wanted____She will want
____It will have wanted____It will want
____We will have wanted____We will want
____They will have wanted____They will want

صرف فعل Think

«think» به معنای «فکر کردن» نیز جزو فعل‌هایی است که در زبان انگلیسی کاربرد فراوانی دارد و در محاوره‌های روزمره با آن سروکار داریم و از زبان انگلیسی‌زبان‌ها زیاد می‌شنویم. در جدول‌های زیر می‌توانید صرف فعل «think» را برای انواع زمان‌‌ها مشاهده کنید.

صرف فعل think برای زمان حال
Present Perfect ContinuousPresent perfectPresent ContinuousPresent Simple
I have been thinkingI have thoughtI am thinkingI think
You have been thinkingYou have thoughtYou are thinkingYou think
He has been thinkingHe has thoughtHe is thinkingHe thinks
She has been thinkingShe has thoughtShe is thinkingShe thinks
We have been thinkingWe have thoughtWe are thinkingWe think
They have been thinkingThey have thoughtThey are thinkingThey think

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل «think» را برای زمان گذشته مشاهده کنید.

صرف فعل think برای زمان گذشته
Past Perfect ContinuousPast perfectPast ContinuousPast Simple
I had been thinkingI had thoughtI was thinkingI think
You had been thinkingYou had thoughtYou were thinkingYou think
He had been thinkingHe had thoughtHe was thinkingHe thinks
She had been thinkingShe had thoughtShe was thinkingShe thinks
We had been thinkingWe had thoughtWe were thinkingWe think
They had been thinkingThey had thoughtThey were thinkingThey think

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل «think» را برای زمان آینده مشاهده کنید.

صرف فعل think برای زمان آینده
Future Perfect ContinuousFuture perfectFuture ContinuousFuture Simple
I will have been thinkingI will have thoughtI will be thinkingI will think
You will have been thinkingYou will have thoughtYou will be thinkingYou will think
He will have been thinkingHe will have thoughtHe will be thinkingHe will think
She will have been thinkingShe will have thoughtShe will be thinkingShe will think
We will have been thinkingWe will have thoughtWe will be thinkingWe will think
They will have been thinkingThey will have thoughtThey will be thinkingThey will think

صرف فعل Walk

«walk» به معنای «قدم زدن» نیز یکی از فعل‌های پرکاربرد و رایج انگلیسی است که برای انواع زمان‌ها می‌توان آن را صرف کرد. در جدول‌های زیر می‌توانید صرف این فعل را مشاهده کنید.

صرف فعل walk برای زمان حال
Present Perfect ContinuousPresent perfectPresent ContinuousPresent Simple
I have been walkingI have walkedI am walkingI walk
You have been walkingYou have walkedYou are walkingYou walk
He has been walkingHe has walkedHe is walkingHe walks
She has been walkingShe has walkedShe is walkingShe walks
We have been walkingWe have walkedWe are walkingWe walk
They have been walkingThey have walkedThey are walkingThey walk

صرف فعل Go

یکی از فعل‌های بسیار پرکاربرد در زبان انگلیسی، «go» است که برای انواع زمان‌ها می‌توان آن را صرف کرد. در جدول‌های زیر می‌توانید صرف فعل در انگلیسی را برای «go» مشاهده کنید.

صرف فعل go برای زمان حال
Present Perfect ContinuousPresent perfectPresent ContinuousPresent Simple
I have been goingI have goneI am goingI go
You have been goingYou have goneYou are goingYou go
He has been goingHe has goneHe is goingHe goes
She has been goingShe has goneShe is goingShe goes
We have been goingWe have goneWe are goingWe go
They have been goingThey have goneThey are goingThey go

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل «go» را برای زمان گذشته مشاهده کنید.

صرف فعل go برای زمان گذشته
Past Perfect ContinuousPast perfectPast ContinuousPast Simple
I have been goingI have goneI am goingI go
You have been goingYou have goneYou are goingYou go
He has been goingHe has goneHe is goingHe goes
She has been goingShe has goneShe is goingShe goes
We have been goingWe have goneWe are goingWe go
They have been goingThey have goneThey are goingThey go

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل «go» را برای زمان آینده مشاهده کنید.

صرف فعل go برای زمان آینده
Future Perfect ContinuousFuture perfectFuture ContinuousFuture Simple
I will have been goingI will have goneI will be goingI will go
You will have been goingYou will have goneYou will be goingYou will go
He will have been goingHe will have goneHe will be goingHe will go
She will have been goingShe will have goneShe will be goingShe will go
We will have been goingWe will have goneWe will be goingWe will go
They will have been goingThey will have goneThey will be goingThey will go

صرف فعل Eat

از دیگر فعل‌های کاربردی در زبان انگلیسی، «eat» است که برای انواع زمان‌ها صرف می‌شود. در جدول‌های زیر می‌توانید صرف فعل در زبان انگلیسی را برای فعل «eat» در انواع زمان‌ها مشاهده کنید.

صرف فعل eat برای زمان حال
Present Perfect ContinuousPresent perfectPresent ContinuousPresent Simple
I have been eatingI have eatenI am eatingI eat
You have been eatingYou have eatenYou are eatingYou eat
He has been eatingHe has eatenHe is eatingHe eats
She has been eatingShe has eatenShe is eatingShe eats
We have been eatingWe have eatenWe are eatingWe eat
They have been eatingThey have eatenThey are eatingThey eat

در جدول زیر صرف فعل «eat» را برای زمان گذشته مشاهده می‌کنید.

صرف فعل eat برای زمان آینده
Future Perfect ContinuousFuture perfectFuture ContinuousFuture Simple
I will have been eatingI will have eatenI will be eatingI will eat
You will have been eatingYou will have eatenYou will be eatingYou will eat
He will have been eatingHe will have eatenHe will be eatingHe will eat
She will have been eatingShe will have eatenShe will be eatingShe will eat
We will have been eatingWe will have eatenWe will be eatingWe will eat
They will have been eatingThey will have eatenThey will be eatingThey will eat

صرف فعل مجهول انگلیسی

فعل مجهول در زبان انگلیسی ساختار متفاتی در مقایسه با فعل معلوم دارد. در واقع برای فعل مجهول از ترکیب فعل «be» و قسمت سوم فعل (p.p) استفاده می‌شود. بنابراین فرمول کلی آن به صورت «be + p.p» است، اما برای زمان‌‌های مختلف فعل «to be» به شکل های متفاوتی صرف می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The house was built in 1954.

خانه در سال ۱9۵۴ ساخته شد.

The road is being repaired.

جاده در دست تعمیر است.

در دو مثال فوق، فاعل (یعنی انجام‌دهنده کار) مشخص نیست. در واقع معلوم نیست که چه کسی خانه را ساخته یا چه کسی (کسانی) در حال تعمیر جاده است (هستند). در چنین شرایطی، مفعول در جمله معلوم به‌جای فاعل در جمله مجهول قرار می‌گیرد و ساختار فعل تغییر می‌کند. جمله اول در زمان گذشته و جمله دوم در زمان حال استمراری نوشته شده است. در واقع، شکل معلوم این جمله‌ها به صورت زیر بوده است:

He built the house in 1954.

او در سال ۱۹۵۴ خانه را ساخت.

They are repairing the road.

آن‌ها در حال تعمیر کردن جاده هستند.

به چند مثال دیگر در حالت مجهول برای زمان‌های مختلف توجه کنید تا با صرف فعل در انگلیسی برای زمان‌های دیگر نیز آشنا شوید.

I noticed that a window had been left open.

من متوجه شدم که پنجره باز مانده است.

Every year thousands of people are killed on our roads.

هر سال هزاران نفر در جاده‌های ما کشته می‌شوند.

All the cookies have been eaten.

تمام کلوچه‌ها خورده شده بود.

My car has been stolen!

ماشینم به سرقت رفت!

برای ساختن فعل در حالت مجهول، با توجه به زمان جمله، فعل «to be» را تغییر می‌دهیم. در جدول زیر می‌توانید صرف فعل را برای انواع زمان‌ها مشاهده کنید. در جدول‌های زیر می‌توانید صرف فعل مجهول «clean» را برای انواع زمان‌ها مشاهده کنید.

صرف فعل مجهول «clean» برای انواع زمان‌ها
+ Past participle+ To be (conjugated)Subject (Object)Tense
cleaned.isThe housePresent Simple
cleaned.is beingThe housePresent Continuous
cleaned.wasThe houseSimple Past
cleaned.was beingThe housePast Continuous
cleaned.has beenThe housePresent Perfect
cleaned.had beenThe housePast Perfect
cleaned.will beThe houseFuture
cleaned.will be beingThe houseFuture Continuous
cleaned.would beThe housePresent Conditional
cleaned.would have beenThe housePast Conditional
cleaned.must beThe houseInfinitive

برای صرف فعل مجهول در حالت «Infinitive»، فقط باید از «فعل کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verb) و «to be + p.p» استفاده کنیم، مانند مثال‌‌های زیر:

You have to be tested on your English grammar.

باید زبان انگلیسی شما تست شود.

John might be promoted next year.

شاید «جان» سال آینده ترفیع بگیرد.

She wants to be invited to the party.

او می‌خواهد به مهمانی دعوت شود.

I expect to be surprised on my birthday.

من انتظار دارم روز تولدم غافلگیر شوم.

You may be disappointed.

ممکن است ناراحت شوی.

برای صرف فعل در حالت «Gerund» نیز از ساختار «being + p.p» کمک می‌گیریم، مانند مثال‌های زیر:

I remember being taught to drive.

خاطرم هست که برای رانندگی آموزش دیدم.

The children are excited about being taken to the zoo.

کودکان از این که به باغ‌وحش برده‌ می‌شوند، هیجان‌زده‌اند.

Most film stars hate being interviewed.

بیشتر هنرپیشه‌های مطرح در حال مصاحبه شدن هستند.

Most film stars hate to be interviewed.

بیشتر هنرپیشه‌های مطرح از این که مورد مصاحبه قرار بگیرند، بیزارند.

صرف فعل انگلیسی در وجه اخباری، التزامی و امری

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، صرف فعل در سه وجه اخباری، التزامی و امری امکان‌پذیر است. در ادامه هر یک را به طور جداگانه بررسی کرده‌ایم.

صرف فعل اخباری

در دستور زبان انگلیسی، وجه اخباری شکلی از فعل است که جمله‌های خبری را می‌سازد و به نظر می‌رسد که کاملاً حقیقت دارد. برای مثال، هنگامی که پرسشی را به شکل عبارت مطرح می‌کنید یا عقیده‌ای را بیان می‌کنید که به نظر می‌رسد واقعی باشد، از وجه خبری استفاده کرده‌اید. در زبان انگلیسی، فعل در سه زمان مختلف به کار می‌رود: حال، گذشته و آینده. این سه حالت با استفاده از فعل‌های کمکی توصیف می‌شود که در واقع حالت «ساده» یا «کامل» هر یک از زمان‌ها را مشخص می‌کنند. به مثال‌ها و توضیحات آن‌ها توجه کنید.

 • گذشته ساده: برای زمان گذشته ساده می‌توان از مثال «They moved» استفاده کرد. «moved» وجه خبری فعل در زمان گذشته است. در این مثال، زمان مشخصی تعیین نشده است، یعنی مشخص نمی‌کند که چه زمانی فعل صورت گرفته اما وجه فعل نشان می‌دهد که عمل در گذشته رخ داده است.
 • گذشته کامل: مثال «They had moved» را در نظر بگیرید. در این جمله، فعل جمله که از ساختار «had + moved»‌ تشکیل شده، نشان می‌دهد که عمل در زمان گذشته، قبل از وقوع عمل دیگری صورت گرفته است.
 • حال ساده: مثال «They move» نمونه‌ای از زمان حال ساده است. در این جمله، «move» فعلی است که در زمان حال ساده به کار رفته و وجه اخباری فعل بیانگر زمان فعل است.
 • حال کامل: جمله «They have moved» را در نظر بگیرید. وجه اخباری فعل به ما می‌گوید که عمل در زمان گذشته رخ داده و تا زمان حال ادامه دارد، یا اثر آن تا به این لحظه باقی مانده است.
 • آینده ساده: مثال «They will move» نشان می‌دهد که فعل در زمان آینده ساده به کار رفته و عمل در زمان آینده رخ خواهد داد.
 • آینده کامل: زمان آینده کامل در مقایسه با آینده ساده، می‌تواند عملی را توصیف کند که در زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. ساختار «will have + p.p» بیانگر زمان آینده کامل است، مانند «They will have moved».

صرف فعل التزامی

ساختار فعل در وجه التزامی، شکل ساده‌ای دارد. برای تمام زمان‌ها و فاعل‌ها، از شکل ساده فعل استفاده می‌شود. اما معمولاً از فعل‌های خاصی قبل از جمله‌واره‌ای که در وجه التزامی به کار می‌رود، استفاده می‌کنیم. این فعل‌ها در جدول زیر در دو دسته‌بندی قرار داده شده‌اند. در نظر داشته باشید که فرمول صرف فعل برای وجه التزامی فعل به صورت زیر برای جملات مثبت و منفی به کار می‌رود.

Subject + subjunctive verb (any tense) + that + subject + base form of verb +

complement

***

Subject + subjunctive verb (any tense) + that + subject + (not) base form of verb + complement

فعل‌هایی که بعد از آن‌ها وجه التزامی به کار می‌رود
advisable/anxious-adjective + thatsuggest-verb (or noun) + that
advisableadvise
bestask
crucialcommand
desirabledemand
essentialdesire
imperativeinsist
importantorder
necessaryprefer
unthinkablepropose
urgentrecommend
vitalrequest
determinedsuggest

برای این‌که با ساختار وجه التزامی بعد از این فعل‌ها بیشتر آشنا شوید، در ادامه چند مثال آورده شده است.

He suggests that you be present at the meeting.

او به شما پیشنهاد می‌کند که در جلسه حضور داشته باشید.

The board recommends that he join the company.

هیئت‌مدیره توصیه می‌کند که او به شرکت ملحق شود.

He requsted that the car park not be locked at night.

او درخواست کرد که پارک خودرو هنگام شب بسته نباشد.

It is advisable that she rest for a week.

توصیه می‌شود که یک هفته استراحت کند.

It was essential that the army advance rapidly.

لازم بود که ارتش به سرعت پیشروی کند.

After the landing, it will be vital that every soldier not use a radio.

پس از فرود، لازم است که هر سربازی از رادیو استفاده نکند.

We were determined that it remain secret.

ما به مخفی نگه داشتن آن مصمم بودیم.

روش یادگیری زمانها

صرف فعل امری

فعل‌هایی که برای جملات امری (Imperative Sentences) به کار می‌روند، خطاب به دوم‌شخص مفرد یا جمع استفاده می‌شوند و همواره به شکل ساده کاربرد دارند. این فعل‌ها به صورت مصدر بدون to صرف می‌شوند، مانند مثال‌های زیر:

Hurry up or you’ll miss the show!

زود باش وگرنه از برنامه عقب می‌مانی!

Switch the TV off.

تلویزیون را خاموش کن!

Put the flour, milk, and eggs in a bowl and whisk until smooth.

آرد، شیر و تخم‌مرغ‌ها را در کاسه بریز و خوب هم بزن تا [خمیر] نرم شود.

برای منفی کردن جملات امری، فقط لازم است «don't» را به ابتدای فعل اضافه کنیم. در مثال‌‌های زیر از شکل منفی فعل دستوری استفاده شده است.

Don’t be late!

دیر نکن!

Do not go to work today.

امروز سر کار نرو.

Don’t keep opening the fridge!

در یخچال را باز نگذار!

قوانین صرف فعل در زبان انگلیسی

برای این‌که بتوانید با صرف فعل در زبان انگلیسی بیشتر آشنا شوید، باید قوانین آن را بدانید. در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به برخی از قوانین مربوط به صرف فعل در زبان انگلیسی بپردازیم. با دانستن این قوانین بدون شک می‌توانید بسیاری از مشکلات مربوط به نوشتن و صحبت کردن را برطرف سازید.

از زمان‌های مناسب استفاده کنید

اولین قانون در صرف فعل در زبان انگلیسی این است که از زمان درست فعل استفاده شود. همان‌طور که در این مطلب اشاره شد، زمان‌های فعل به سه دست اصلی گذشته، حال و آینده تقسیم می‌شوند. بهتر است هر یک از زمان‌ها را با تمام جزئیات و با مثال و تمرین یاد بگیریم تا بتوانیم استفاده درستی از آن‌ها بکنیم.

اشکال مختلف فعل را یاد بگیرید

همان‌طور که گفته شد، فعل در زبان انگلیسی به چهار شکل ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری به کار می‌رود. برای این‌که بتوانید به خوبی فعل را صرف کنید، لازم است صرف فعل را برای انواع زمان‌ها و اشکال مختلف فعل یاد بگیرید. شکل ساده فعل نشان می‌دهد که عملی به صورت منظم یا از روی عادت انجام می‌شود. این ویژگی هم می‌‌تواند برای زمان حال و هم گذشته و آینده مورد استفاده قرار بگیرد.

شکل استمراری فعل نشان می‌دهد که عملی که انجام شده، چه در زمان حال، چه در گذشته و چه در آینده استمرار داشته و به صورت ادامه‌دار انجام شده است. شکل کامل فعل نشان می‌دهد که عملی در گذشته انجام شده اما در حال حاضر کامل شده است و ممکن است اثری از آن به‌ جا مانده باشد یا قبل از عمل دیگری در گذشته یا آینده کامل شده باشد. و عملی که به صورت کامل استمراری تعریف می‌شود، قبل از مدت زمان مشخصی در گذشته کامل شده است یا در آینده کامل خواهد شد یا همچنان ادامه دارد و برای زمان حال کامل استمراری به کار می‌رود.

به مطابقت فعل با فاعل در جمله توجه کنید

یکی از موارد بسیار مهمی که در مبحث صرف فعل در زبان انگلیسی باید مدنظر داشته باشیم، مطابقت فعل و فاعل در جمله است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، فاعل برای اول‌شخص، دوم‌شخص و سوم‌شخص به دو شکل مفرد و جمع به کار می‌رود. بنابراین هنگام استفاده از آن‌ها در جمله، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که فعل با آن مطابقت داشته باشد. برای مثال، برای فاعل مفرد از فعل مفرد و برای فاعل جمع از فعل جمع استفاده کنیم.

همچنین باید در نظر داشته باشیم که برای برخی از زمان‌ها، پسوندی به فعل اضافه می‌شود، مانند «s» که برای «he» و «she» و «it» در زمان حال ساده به کار می‌رود. بنابراین، مبحث مطابقت فعل و فاعل در زبان انگلیسی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و همواره باید به آن توجه کنیم. در غیر این صورت، جمله‌های ما از نظر گرامری اشتباه خواهد بود و یکی از اشتباهات رایج گرامری به همین مبحث مطابقت فعل و فاعل مربوط می‌شود که در سطوح مختلف و در نوشتار و گفتار انگلیسی با آن مواجه می‌شویم. مثال‌های زیر، نمونه‌هایی از مطابقت فعل با فاعل را برای زمان حال ساده نشان می‌دهد.

I am a student.

من دانش‌آموزم.

We are students.

ما دانش‌آموزیم.

You are a student.

تو دانش‌آموزی.

You all are students.

شما دانش‌آموزید.

He is a student.

او دانش‌آموز است.

They are students.

آن‌ها دانش‌آموزند.

objective ضمیر

صرف فعل‌های باقاعده و بی‌قاعده را تمرین کنید

هم فعل‌های انگلیسی به یک شکل صرف نمی‌شوند. افعال باقاعده معمولاً در انتهای فعل پسوند «ed» می‌گیرند و به گذشته تبدیل می‌شوند، اما افعال بی‌قاعده شکل کاملاً متفاوتی به خود می‌گیرند و برای تبدیل شدن به گذشته از قاعده و قانون خاصی پیروی نمی‌کنند. به دو مثال زیر توجه کنید.

 • فعل باقاعده: trim, trimmed, have trimmed
 • فعل بی‌قاعده: swim, swam, swum

برای آشنایی با افعال باقاعده انگلیسی می‌توانید پی‌دی‌اف زیر را دانلود و مطالعه کنید. در این پی‌دی‌اف، فعل‌های بی‌قاعده با معنی آورده شده است.

از فعل معلوم بیشتر از مجهول استفاده کنید

بعد از آن‌که با صرف فعل در زمان‌های مختلف آشنا شدید و مطابقت فاعل و فعل و صرف فعل‌های باقاعده و بی‌قاعده را یاد گرفتید، می‌‌توانید صرف فعل برای حالت مجهول را نیز یاد بگیرید. اما فراموش نکنید که مجهول بیشتر برای حالت‌های رسمی کاربرد دارد و برای گفت‌وگوها و انگلیسی روزمره، اغلب از ساختار معلوم استفاده می‌شود. بنابراین سعی کنید ساختار مجهول را یاد بگیرید و تفاوت آن را با حالت معلوم درک کنید، اما در بیشتر جمله‌های خود، حالت معلوم را به کار ببرید. به چند مثال زیر و تفاوت ساختار معلوم و مجهول در انگلیسی توجه کنید.

active voice: Joshua presented the speech to the class.

passive voice: The speech was presented to the class.

معلوم:‌ «جاشوا» برای کل کلاس سخنرانی کرد.

مجهول: سخنرانی برای کل کلاس ارائه شد.

active voice: Kate is fixing her computer.

passive voice: The computer is being fixed by Kate.

معلوم: «کیت» مشغول تعمیر کامپیوتر است.

مجهول: کامپیوتر توسط «کیت» تعمیر شد.

active voice: I have finished my new book.

passive voice: My book has been finished.

معلوم: من کتاب جدیدم را تمام کرده‌ام.

مجهول: کتاب جدیدم تمام شده‌ است.

وجه فعل را در نظر بگیرید

همان‌طور که در این مطلب اشاره شد، صرف فعل در زبان انگلیسی در سه وجه اخباری، التزامی و امری صورت می‌گیرد و به همین منظور باید هنگام صرف فعل به این نکته نیز توجه داشته باشیم.

برای مثال، وجه التزامی به صورت شکل ساده فعل در جمله‌واره‌های «that» است که با توجه به عبارت فعلی یا وصفی که قبل از جمله‌واره می‌آید، می‌توان آن را تعریف کرد. یا وجه دستوری برای دوم‌شخص مفرد و جمع کاربرد دارد که همواره به شکل ساده در ابتدای جمله و بدون نوشتن فاعل می‌آید. بنابراین، با دانستن وجه مختلف فعل می‌توانیم درک درستی از صرف فعل در زبان انگلیسی داشته باشیم.

سوالات رایج درباره صرف فعل در زبان انگلیسی

در ادامه این مطلب، به تعدادی از پرسش‌های رایج درباره صرف فعل در زبان انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

صرف فعل برای چه زمان‌هایی کاربرد دارد ؟

صرف فعل برای هر سه زمان گذشته، حال و آینده در زبان انگلیسی کاربرد دارد. برای تمام زمان‌های انگلیسی، فعل به شکل‌های مختلفی صرف می‌شود که باید با فاعل جمله مطابقت داشته باشد. برای مثال، فعل زمان حال ساده برای ضمایر فاعلی «he/she/it» با افزودن پسوند «s» یا «es» به انتهای فعل صرف می‌شود (eat/eats یا go/goes).

چند نوع صرف فعل در زبان انگلیسی وجود دارد؟

بیشتر زمان‌ها با استفاده از فعل کمکی مانند «will» یا «have» و «be» صرف می‌شوند. اما در مجموع می‌توان گفت که ۱۶ نوع صرف فعل در زبان انگلیسی تعریف شده است که در پنج دسته مختلف قرار می‌گیرد. این پنج دسته عبارتند از گذشته، حال، آینده، کامل و شرطی.

مراحل صرف فعل در زبان انگلیسی چیست؟

برای صرف فعل در زبان انگلیسی سه مرحله را به ترتیب پیش می‌بریم. مرحله اول، فعلی که قصد صرف کردن آن را داریم انتخاب می‌کنیم. سپس ریشه فعل را می‌نویسیم و در مرحله آخر به آن پسوندی اضافه می‌کنیم که با فاعل جمله مطابقت داشته باشد و با توجه به آن در نظر گرفته شده باشد.

آیا اسم هم در زبان انگلیسی صرف می‌شود؟

پاسخ این سؤال منفی است. فقط فعل را صرف می‌کنیم. در واقع، اسم حالت اسم، ضمیر یا صفتی را مشخص می‌کند که با تعداد و جنسیت فاعل مطابقت دارد. اما فعل در زبان انگلیسی برای زمان‌های مختلف و برای حالت‌های مجهول یا جملات شرطی صرف می‌شود و با توجه به زمان فعل و فاعل جمله، ساختار آن تغییر می‌کند.

تمرین صرف فعل در زبان انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب صرف فعل در زبان انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل 10 سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ آزمون‌های بعدی نیز بلافاصله بعد از هر سؤال آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. Maya _____ since morning.

is working

works

has been working

2. I _____ in the garden, when he arrived.

am working

was working

worked

3. I _____ in the garage for three hours when John called.

have been working

was working

had been working

4. I _____ my exam this time next week.

will be writing

will write

would be writing

5. They had already left by the time I _____ home.

reached

have reached

had reached

6. ‘I’m hungry.’ 'I _____ you something to eat.’

am getting

will get

will be getting

7. Merlin _____ lovely songs.

writes

write

written

8. We _____ often go to the cinema.

don't

doesn't

haven't

9. I _____ to Philadelphia last week.

went

have one

had gone

10. The children _____ a splendid performance.

delivers

deliver

delivered

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل مناسب پر کنید.

Q1: We ___________ (has paid/have paid) him the money.

جواب

Answer: We have paid him the money.

Q2: I _________ (have bought/has bought) my sister a watch.

جواب

Answer: I have bought my sister a watch.

Q3: _________ (Show/Shows) me your hands.

جواب

Answer: Show me your hands.

Q4: You _________ (has made/have made) your shirt dirty.

جواب

Answer: You have made your shirt dirty.

Q5: We _________ (are waiting/is waiting) for Rohan.

جواب

Answer: We are waiting for Rohan.

Q6: These books _________ (belong/belongs) to me.

جواب

Answer: These belong to me.

Q7: She _________ (want/wants) to go.

جواب

Answer: She wants to go.

Q8: We _________ (will like/would like) to visit the museum.

جواب

Answer: We would like to visit the museum.

Q9: He _________ (has finished/have finished) talking.

جواب

Answer: He has finished talking.

Q10: My brother _________ (enjoy/enjoys) playing cricket.

جواب

Answer: My brother enjoys playing cricket.

Q11: We _________ (find/found) the house deserted.

جواب

Answer: We found the house deserted.

Q12: We _________ (hope/hoped) that you would succeed.

جواب

Answer: We hoped that you would succeed.

Q13: She _________ (has assured/have assured) me that she is ready to help.

جواب

Answer: She has assured me that she is ready to help.

Q14: Nobody _________ (know/knows) when he will arrive.

جواب

Answer: Nobody knows when he will arrive.

Q15: We _________ (must find out/find) where to put it.

جواب

Answer: We must find out where to put it.

Q16: I _________ (shall show/show) you how to operate it.

جواب

Answer: I shall show you how to operate it.

Q17: Jack _________ (cannot/could not) decide what he should do next.

جواب

Answer: Jack could not decide what he should do next.

Q18: I _____ (can't/couldn't) imagine why she has behaved like that.

جواب

Answer: I can't imagine why she has behaved like that.

Q19: Can you _________ (tell/told/tells) me where he lives?

جواب

Answer: Can you tell me where he lives?

Q20: The club _________ (chose/chosen) Mr. Sam as the treasurer.

جواب

Answer: The club chose Mr. Sam as the treasurer.

تمرین های زبان

تمرین سوم

در مکالمه زیر از شکل مناسب فعل استفاده کنید.

Q1: Karin: This is one of my favorite restaurants in San Francisco.

_____ (eat) here before ?

جواب

Answer: Karin: This is one of my favorite restaurants in San Francisco.

have you eaten here before?

Q2: Ken: Yes, actually I ate dinner here last week when my sister _____ (visit).

جواب

Answer: Ken: Yes, actually I ate dinner here last week when my sister was visiting.

Q3: Karin: Yes, it's a nice place to bring out-of-town guests. What _____ (order/ you and your sister)?

جواب

Answer: Karin: Yes, it's a nice place to bring out-of-town guests. What did you and your sister order?

Q4: Ken: We _____ (have) the Vietnamese spring rolls.

جواب

Answer: Ken: We had the Vietnamese spring rolls.

Q5: Karin: I always _____ (get) the Vietnamese spring rolls. Let's get an order now.

جواب

Answer: Karin: I always get the Vietnamese spring rolls. Let's get an order now.

Q6: Ken: Yes and let's get the carmalized shrimp. It _____ (be) excellent.

جواب

Answer: Ken: Yes and let's get the carmalized shrimp. It is excellent.

Q7: Karin: will that be (be that) enough food or should we order something else?

جواب

Answer: Karin: Will that be enough food or should we order something else?

Q8: Ken: Well, I'm pretty hungry. Maybe we should get the spicy green beans too. I _____ (want) to try them last week, but my sister hates green beans.

جواب

Answer: Ken: Well, I'm pretty hungry. Maybe we should get the spicy green beans too. I wanted to try them last week, but my sister hates green beans.

Q9: Karin: That sounds good! I _____ (think) we're ready to order.

جواب

Answer: Karin: That sounds good ! I think we're ready to order.

جمع‌بندی

در این آموزش، صرف فعل در زبان انگلیسی را یاد گرفتیم و به کمک مثال و تمرین آن را برای انواع زمان‌ها و حالت‌های مختلف بررسی کردیم. همچنین برای انواع فاعل‌ها آن را توضیح دادیم. به طور کلی، در زبان انگلیسی ۶ شخص داریم که در جدول زیر به آن‌ اشاره شده است.

ضمایر فاعلی
اول‌شخص مفردIاول‌شخص جمعWe
دوم‌شخص مفردYouدوم‌شخص جمعYou
سوم‌شخص مفردHe/She/Itسوم‌شخص جمعThey

همچنین با صرف برخی از فعل‌های رایج انگلیسی آشنا شدیم و در جدول‌های مختلفی به آن‌ها اشاره کردیم. برای مثال، صرف فعل بودن (be) در انگلیسی را به صورت زیر توصیف کردیم.

صرف فعل Be
He/She/It isYou areI am
They areYou areWe are

یکی از مواردی که ضرورت یادگیری صرف فعل در زبان انگلیسی را مشخص می‌کند، انواع زمان‌هاست. در این مطلب، کاربرد و ساختار انواع زمان‌‌ها را به طور کامل و به کمک مثال شرح دادیم و در ادامه مثال‌های متعددی در این رابطه ارائه کردیم. در مجموع، صرف فعل در زبان انگلیسی را برای انواع زمان‌ها می‌توان به شکل زیر خلاصه کرد.

صرف فعل برای انواع زمان‌ها
آینده سادهگذشته سادهحال ساده
will livelivedlive
آینده استمراریگذشته استمراریحال استمراری
will be livingwas/were livingam living
آینده کاملگذشته کاملحال کامل
will have livedhad livedhave/has lived
آینده کامل استمراریگذشته کامل استمراریحال کامل استمراری
will have been livinghad been livinghave been living

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammar MonsterYour DictionaryGrammarGrammar BookK12 ReaderMaster ClassEnglish Class 101ABA English
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *