زمان حال ساده در انگلیسی — از صفر تا صد

۷۳۲۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
زمان حال ساده در انگلیسی

استفاده درست از زمان‌ها، یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش‌های یادگیری زبان است. در زبان انگلیسی، سه زمان اصلی «حال» (Present Simple Tense)، «گذشته» (Past Simple Tense) و «آینده» (Future Tense) وجود دارد. برای این‌که زمان‌های گذشته و آینده را یاد بگیرید، ابتدا باید زمان حال ساده را به‌خوبی درک کنید. زمان حال ساده در انگلیسی کاربردهای متعددی دارد. در این آموزش، به بررسی این کاربردها و برخی از «قیدهای زمان» (Adverbs of Time) حال ساده در انگلیسی می‌پردازیم.

علاوه بر این، با مثال‌هایی در قالب جملات خبری، منفی و پرسشی، با نحوه استفاده از زمان حال ساده بیشتر آشنا می‌شویم. همان‌طور که از اسمش پیداست، یادگیری زمان حال ساده در انگلیسی کار سختی نیست. هر چقدر بیشتر تمرین کنید، آن را بهتر یاد می‌گیرید.

کاربردهای زمان حال ساده در انگلیسی

از مهم‌ترین کاربردهای زمان حال ساده در انگلیسی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  برای بیان کارهایی که از روی عادت انجام می‌شوند (Habitual Events):

I drink coffee in the afternoon.

من بعدازظهر قهوه می‌خورم.

 • برای بیان کارهایی که روزانه یا به‌طور منظم تکرار می‌شوند (Repeated Actions or Events):

Helen visits her family on weekends.

«هلن» آخر هفته‌ها به دیدار خانواده‌اش می‌رود.

 • برای بیان حقایق کلی و علمی (General Truth):

.Water boils at 100° C

آب در 100 درجه سلسیوس به جوش می‌آید.

 • برای برنامه‌های قطعی و زمان‌بندی‌شده در آینده (Timetables and Plans):

The exam starts at 8:30 tomorrow.

امتحان فردا ساعت ۸:۳۰ شروع می‌شود.

در ادامه، با استفاده از مثال‌های بیشتر، با ساختار و کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی بیشتر آشنا می‌شوید.

حال ساده در انگلیسی

ساختار زمان حال ساده در انگلیسی

ساختار پایه جملات حال ساده به‌شکل فاعل (subject)، فعل (verb) و مفعول (object) است. در زمان حال ساده، برای ضمایر فاعلی «I, You, We, They»، از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. اما برای ضمایر فاعلی «He, She, It»، باید پسوند «s-» اضافه کنیم. زمان حال ساده در انگلیسی قیدهای مشخصی دارد که در جدولی به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

مثال برای زمان حال ساده در انگلیسی

در ادامه، به‌کمک چند مثال، با کاربرد زمان حال ساده بیشتر آشنا می‌شویم. به ساختار افعال زمان حال ساده و قیدهای زمان در جملات زیر دقت کنید:

.I live in Toronto

من در «تورنتو» زندگی می‌کنم.

You go to school every morning.

تو هر روز صبح به مدرسه می‌روی.

.Maria sleeps late on weekends

«ماریا» آخر هفته‌ها دیر از خواب بیدار می‌شود.

Max plays football every Tuesday.

«مکس» هر سه‌شنبه فوتبال بازی می‌کند.

We stay home and watch a movie on Sundays.

ما یکشنبه‌ها در خانه می‌مانیم و فیلم تماشا می‌کنیم.

They take a vacation in summer.

آن‌ها در فصل تابستان به مسافرت می‌روند.

The café opens at 8:00 in the morning.

کافه ساعت هشت صبح باز می‌شود.

قیدهای زمان حال ساده در انگلیسی

در مبحث یادگیری زبان انگلیسی، یکی از مشخصه‌های زمان‌، قید است. برای زمان حال ساده نیز از قیدهای مختلفی استفاده می‌کنیم که اغلب تکرار و وقوع کاری را به‌صورت مرتب و روزانه نشان می‌دهند. در مثال‌های قبلی با چند نمونه از قیدهای زمان آشنا شدیم. در ادامه، به کمک جدول زیر، این قیدها را دسته‌بندی کرده‌ایم.

قیدهای زمان حال ساده
in the morning on Monday every day
in the afternoon on Tuesday every week
in the evening on Wednesday every month
at noon on Thursday every year
at night on Friday every morning
at midnight on Saturday every afternoon
at 8:00 on Sunday every evening
at bedtime on the weekend every night

علاوه بر قیدهایی که در این آموزش به آن‌ها اشاره شده است، قیدهای دیگری هم برای زمان حال ساده به‌کار می‌رود که به آن‌ها «قیدهای تکرار» (Adverbs of Frequency) می‌گوییم. در آموزش‌های بعدی با این قیدها و مثال‌های آن‌ها آشنا خواهیم شد.

قیدهای زمان در انگلیسی

نحوه منفی کردن حال ساده

برای منفی کردن جملات حال ساده، بعد از فاعل، از «do not/does not» یا از شکل کوتاه‌شده آن «don't/doesn't» استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که بعد از فعل کمکی، حتماً باید از شکل ساده فعل استفاده شود. به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

I don't go to the office on Fridays.

من جمعه‌ها به دفتر نمی‌روم.

Jessie doesn't practice the piano on Sundays.

«جسی» یکشنبه‌ها پیانو تمرین نمی‌کند.

 The Wilsons don't live in Manchester.

خانواده «ویلسون» در منچستر زندگی نمی‌کنند.

The train to Chicago doesn't leave at 4:00.

قطار «شیکاگو» ساعت چهار حرکت نمی‌کند.

نحوه سوالی کردن حال ساده

در زبان انگلیسی، دو ساختار پرسشی وجود دارد که در ادامه این آموزش، هر دو را بررسی می‌کنیم.

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با کلمات پرسشی (Wh-questions)

جملات پرسشی بله یا خیر

برای سؤالی کردن حال ساده، فعل کمکی «do/does» را ابتدای جمله می‌آوریم. در ادامه هم از فاعل/ضمیر فاعلی و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که در حالت منفی و پرسشی، فعل همیشه به‌شکل ساده می‌آید. بنابراین، سوم‌شخص مفرد دیگر پسوند «s-» نمی‌گیرد.

پاسخ به این نوع سؤال‌ها هم می‌تواند کوتاه یا بلند باشد. در پاسخ‌های کوتاه، باتوجه‌به پرسشی که مطرح شده است، می‌توانیم پاسخ «بله» یا «خیر» بدهیم. اگر پاسخ مثبت باشد، از «do/does» و اگر منفی باشد، از «don't/doesn't» استفاده می‌کنیم. در مثال‌های زیر، هم پاسخ کوتاه و هم بلند به‌کار رفته است.

?Do you sleep late on Sundays

Yes, I do. I sleep late on Sundays.

تو یکشنبه‌ها دیر از خواب بیدار می‌شوی؟

بله، همین‌طور است. یکشنبه‌ها دیر از خواب بیدار می‌شوم.

Does your father go to work on Fridays?

No, he doesn't. He doesn't go to work on Fridays.

پدرت جمعه‌ها سر کار می‌رود؟

نه، این‌طور نیست. او جمعه‌ها سر کار نمی‌رود.

?Do they watch TV every night

Yes, they do. They watch TV every night.

آن‌ها هر شب برنامه تلویزیونی تماشا می‌کنند؟

بله، همین‌طور است. هر شب برنامه تلویزیونی تماشا می‌کنند.

حال استمراری در انگلیسی

جملات پرسشی با کلمه‌های پرسشی

برای سؤالی کردن با واژه‌های پرسشی، ابتدا کلمه پرسشی و بعد فعل کمکی «do/does» را می‌آوریم. سپس شخص، شیء یا مکانی را که می‌خواهیم راجع به آن سؤال کنیم از صورت سؤال حذف می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با چند کلمه پرسشی و نحوه سؤالی کردن جملات زمان حال ساده در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

?What do you do on weekends

.I  go on a picnic

آخر هفته‌ها چه‌کار می‌کنی؟

به گردش و تفریح می‌روم.

?How do you get to work

.I get to work by bus

چگونه به سر کار می‌روی؟

با اتوبوس به سر کار می‌روم.

?What time does she go to bed

.She goes to bed at 11:30 p.m

او چه ساعتی می‌خوابد؟

ساعت ۱۱:۳۰ شب می‌خوابد.

?Where do they play basketball

They play basketball in the yard.

آن‌ها کجا بسکتبال بازی می‌کنند؟

در حیاط بسکتبال بازی می‌کنند.

فرمول زمان حال ساده در انگلیسی

فرمول ساختن زمان حال ساده در انگلیسی همراه با چند مثال در جدول‌های زیر آمده است.

جملات خبری

برای ساختن جملات خبری، از فاعل/ضمیر فاعلی و فعل اصلی استفاده می‌کنیم. فرمول ساختن این جملات در جدول زیر آمده است.

فعل (Verb) ضمیر فاعلی (Subject Pronoun)
play I/You/We/They
plays He/She/It

جملات منفی

فرمول جملات منفی شامل فاعل/ضمیر فاعلی، فعل کمکی، not و فعل اصلی است که در جدول زیر آن را مشاهده می‌کنید.

فعل (Verb) not + فعل کمکی (Auxiliary Verb) ضمیر فاعلی (Subject Pronoun)
play don't I/You/We/They
play doesn't He/She/It

جملات پرسشی بله یا خیر

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر، همان‌طور که گفتیم، ابتدا از فعل کمکی و بعد از فاعل/ضمیر فاعلی و فعل اصلی استفاده می‌کنیم. در جدول زیر می‌توانید آن را ببینید.

فعل (Verb) ضمیر فاعلی (Subject Pronoun) فعل کمکی (Auxiliary Verb)
?play you/they Do
?play he/she/it Does

بهتر است برای سؤالی کردن، از ضمایر فاعلی «I/We» استفاده نکنیم، زیرا مخاطب سؤالی می‌شویم که از خودمان می‌پرسیم.

سؤالی کردن با کلمات پرسشی

فرمول ساختن این نوع جملات پرسشی شامل کلمه پرسشی، فعل کمکی، فاعل/ضمیر فاعلی و فعل اصلی است. در جدول زیر آن را مشاهده می‌کنید.

فعل (Verb) ضمیر فاعلی (Subject Pronoun) فعل کمکی (Auxiliary Verb) کلمه پرسشی (Wh-word)
?play you/they do What
?play he/she/it does Where
?play you/they do How
?play he/she/it does Why

گرامر زبان حال ساده

سوالی کردن با کلمه پرسشی «Who»

نحوه سوالی کردن با کلمه پرسشی «who»  کمی متفاوت است، به همین دلیل آن را در این بخش به‌طور جداگانه آموزش می‌دهیم.

برای سوالی کردن با کلمه پرسشی «who» دو حالت داریم. در حالت اول، «who» جای فاعل می‌نشیند. بنابراین دیگر نیازی به فعل کمکی «do/does» نیست. فقط کافی‌ست فاعلِ جمله را برداریم و به‌جای آن از «who» استفاده کنیم. اما در حالت دوم، هدف ما، پرسیدن درباره مفعول جمله است. در این حالت، مانند مثال‌های قبلی عمل می‌کنیم. برای درک بهتر این مطلب، توجه شما را به دو مثال زیر  جلب می‌کنیم. در مثال اول «who» درباره فاعل و در مثال دوم درباره مفعول می‌پرسد.

مثال اول سوالی کردن با کلمه پرسشی «who»

مغعول (Object) فعل (Verb) فاعل (Subject) مغعول (Object) فعل (Verb) کلمه پرسشی
.tennis plays Mary ?tennis plays Who

مثال دوم سوالی کردن با کلمه پرسشی «Who»

مغعول (Object) حرف اضافه (Preposition) فعل (Verb) فاعل (Subject) حرف اضافه (Preposition)  فعل (Verb) فاعل (Subject) فعل کمکی (Auxiliary Verb) کلمه پرسشی
.Sarah with plays Mary ?with play Mary does Who

نکات املایی برای سوم شخص حال ساده

برای ساختن جملات خبری، به فعل سوم‌شخص مفرد، پسوند «s-» اضافه می‌کنیم. مثال‌هایی از آن را در زیر مشاهده می‌کنید.

«like - likes»

«live - lives»

«speak - speaks»

«start - starts»

همان‌طور که می‌بینید، شکل ظاهری این فعل‌ها تغییری نکرده است. اما در بعضی موارد قوانین املایی تغییر می‌کند. در بخش پایانی این آموزش، نکات املایی مربوطه را همراه با چند مثال ارائه می‌دهیم.

قانون اول

اگر فعل در حالت سوم‌شخص مفرد به پسوندهای زیر ختم شود به انتهای فعل «es-» اضافه می‌کنیم.

 • «o-»
 • «x-»
 • «z-»
 • «ch-»
 • «sh-»
 • «ss-»
 • «s-»

در جدول زیر چند مثال آورده شده است.

 wash - washes  watch - watches
fix - fixes   go - goes 
teach - teaches kiss - kisses 
 do - does finish - finishes
 miss - misses mix - mixes

قانون دوم

اگر فعل به حرف بی‌صدا (Consonant) و «y-» ختم شود، «y-» به «ies-» تبدیل می‌شود. برای درک بهتر این مطلب، به مثال‌هایی که در جدول زیر آمده توجه کنید.

 fly - flies study - studies
cry - cries  try - tries

قانون سوم

اگر قبل از «y-» حرف صدادار (Vowel) باشد، فقط «s-» اضافه می‌کنیم. در جدول زیر چند مثال از این افعال را می‌بینید.

enjoy - enjoys  play - plays
delay - delays employ - employs

نکته: فعل «have» جزو افعال بی‌قاعده در زمان حال ساده است و شکل سوم‌شخص آن «has» است. برای منفی کردن جملاتی که فعل اصلی آن‌ها «have» و «has» است، از فعل کمکی «don't» و «doesn't» و شکل ساده فعل، یعنی «have» استفاده می‌کنیم. برای حالت سؤالی نیز شکل ساده فعل، یعنی «have» به‌کار می‌رود. در مثال‌های زیر با کاربرد آن بهتر آشنا می‌شوید.

 I have two brothers, but I don't have any sisters.

من دو برادر دارم، اما خواهر ندارم.

Grace doesn't have an English class on Sundays.

«گریس» یکشنبه‌ها کلاس زبان انگلیسی ندارد.

Do you have lunch at 1:00 p.m?

ساعت یک ناهار می‌خوری؟

Does he have coffee every afternoon?

آیا او هر روز عصر قهوه می‌نوشد؟

Why do they have a problem with him?

چرا آن‌ها با او مشکل دارند؟

زمان حال ساده

سوالات رایج درباره زمان حال ساده در انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج درباره زمان حال ساده در انگلیسی پاسخ دهیم.

فرمول حال ساده در انگلیسی چیست ؟

حال ساده در حالت کلی از ساختار «فاعل + فعل + مفعول» تشکیل شده است که برای جمله‌های مثبت به عنوان پایه و مبنای زمان‌‌های انگلیسی در نظر گرفته شده است. برای ساختن جملات منفی، باید فعل را در حال ساده و به صورت «don't/doesn't + verb» به کار ببریم. برای ساختن جملات پرسشی نیز «do» یا «does» را ابتدای جمله می‌آوریم و سپس فاعل و در ادامه فعل را به شکل ساده قرار می‌دهیم. بنابراین فرمول حال ساده برای جملات مثبت، منفی و پرسشی به صورت زیر تعریف می‌شود.

Subject + verb + object

***

Subject + don't/doesn't (do not /does not) + verb

***

Do/Does + subject + verb?

برای جملات سوالی با wh، کلمه پرسشی را ابتدای جمله می‌آوریم، سپس «do» یا «does» و فاعل و فعل را اضافه می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Wh-word+ do/does + subject + verb?

قانون استفاده از زمان حال ساده در انگلیسی چیست؟

از زمان حال ساده برای توصیف عملی استفاده می‌کنیم که به صورت تکراری یا با فواصل زمانی منظم انجام می‌شود. با توجه به فاعل یا ضمیر فاعلی که در جمله به کار رفته، فعل جمله مشخص می‌شود. برای «I/you/we/they» از شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم و برای «she/he/it»، در جملات مثبت، به انتهای فعل «e» یا «es» اضافه می‌کنیم.

برای اضافه کردن «s» یا «es» به انتهای فعل زمان حال ساده قوانین املایی مشخصی وجود دارد که با توجه به آن‌ها، در املای فعل تغییراتی ایجاد می‌شود.

اهمیت زمان حال ساده در انگلیسی چیست ؟

زمان حال ساده می‌تواند عملی را توصیف کند که به طور منظم اتفاق می‌افتد. مفهوم آن این است که کارهایی را بارها و بارها انجام می‌دهیم. برای مثال، هر روز، هر هفته و... . همچنین برای توصیف برخی از کارهایی که از روی عادت انجام می‌دهیم به کار می‌رود. زمان حال ساده در انگلیسی کاربردهای فراوانی دارد و به همین دلیل یاد گرفتن آن امری مهم و ضروری است. ازطرفی، پایه و اساس یادگیری سایر زمان‌های انگلیسی است.

تمرین زمان حال ساده

برای درک بهتر زمان حال ساده به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: The Principal ____ to speak to Raj. (want)

جواب

Answer: The Principal wants to speak to Raj.

Q2: The baby ___ all day. (cry)

جواب

Answer: The baby cries all day.

Q3: The flight ____ at 8 o’clock in the morning. (leave)

جواب

Answer: The flight leaves at 8 o’clock in the morning.

Q4: What ____ so good? (smell)

جواب

Answer: What smells so good?

Q5: Nick ___ badminton every evening. (play)

جواب

Answer: Nick plays badminton every evening.

Q6: Tony ___ to guitar lessons every Sunday. (go)

جواب

Answer: Tony goes to guitar lessons every Sunday.

Q7: If it ___ today, we will get stuck. (rain)

جواب

Answer: If it rains today, we will get stuck.

Q8: I ___ up at 7:00 a.m. every day. (get)

جواب

Answer: I get up at 7:00 a.m. every day.

Q9: Amy rarely ___ her room. (leave)

جواب

Answer: Amy rarely leaves her room

Q10: Cows ___ us milk. (give)

جواب

Answer: Cows give us milk.

Q11: My granny ___ delicious lasagne. (cook)

جواب

Answer: My granny cooks delicious lasagne.

Q12: The birds ___ all day long. (chirp)

جواب

Answer: The birds chirp all day long.

Q13: The boys ___ hard to get good grades. (study)

جواب

Answer: The boys study hard to get good grades.

Q14: The teacher ____ the parents today. (meet)

جواب

Answer: The teacher meets the parents today.

Q15: The movie ____ within a few minutes. (resume)

جواب

Answer: The movie resumes within a few minutes.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I usually ____ to school.
go
goes
2. They ____ us often.
visit
visits
3. You ____ basketball once a week.
play
plays
4. Tom ____ every day.
work
works
5. He always ____ us funny stories.
tell
tells
6. She never ____ me with that!
help
helps
7. Martha and Kevin ____ twice a week.
swim
swims
8. In this club people usually ____ a lot.
dance
dances
9. Linda ____ of her sister.
take care
takes care
10. John rarely ____ the country.
leave
leaves
11. We ____ in the city most of the year.
live
lives
12. Lorie ____ to Paris every Sunday.
travel
travels
13. I ____ cookies twice a month.
bake
bakes
14. You always ____ me new things.
teach
teaches
15. She ____ the kids of the neighborhood.
help
helps

جمع‌بندی

آموختن زمان حال ساده در انگلیسی برای زبان‌آموزان سطح مقدماتی اهمیت زیادی دارد. به‌طور معمول، برای تسلط بر زبان انگلیسی به چهار مهارت (Speaking, Listening, Reading, Writing) نیاز است. بنابراین در نظر داشته باشید که هنگام یادگیری مباحث آموزش زبان، همه این مهارت‌ها را در خود تقویت کنید. اصلی‌ترین عامل در یادگیری زبان انگلیسی تمرین و تکرار است.

به‌علاوه، قبل از یادگیری هر مبحث، باید از قبل با مطالبی که به درک بهتر آن کمک می‌کند، آشنا شوید. برای مثال، به‌منظور بهتر یاد گرفتن زمان‌ حال ساده، بهتر است از قبل، اطلاعاتی درباره ضمایر فاعلی و فعل‌هایی که استفاده روزمره دارند، داشته باشید. همچنین می‌توانید کارهای روزمره خود، اعضای خانوده یا دوستانتان را به انگلیسی تمرین کنید. با این کار، کاربرد زمان حال ساده در انگلیسی را بهتر یاد می‌گیرید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۸۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
British Council EnglishClub Cambridge Dictionary Practical English Usage
۱۹ thoughts on “زمان حال ساده در انگلیسی — از صفر تا صد

بسیار خوب، زمان حال ساده را با مثال های متنوع تشریح نمودید.

باسلام وتشکر تدریس شما خیلی خوبه من نیاز به تمرینهای بیشتری دارم چون درخا رج از کشور زندگی میکنم‌وتسلط به زبان انگلیس ندارم وحقیقتا ۷۰سال از سنم میگذر‌خیلی هم دوست دارم گرامل را یاد‌بگیرم‌ چون بتونم‌حرف بزنم.

با سلام؛
خوشحالیم که مطالب زبان انگلیسی «مجله فرادرس» برای شما مفید بوده است و انگیزه شما برای یادگیری قابل‌تحسین است. برای تمرین بیشتر می‌توانید به بخش زبان انگلیسی مراجعه کنید و نمونه تست‌های زبان انگلیسی را مطالعه کنید.

بخش زبان انگلیسی مجله فرادرس:
https://blog.faradars.org/category/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C/

همچنین می‌توانید از فیلم‌های آموزشی فرادرس استفاده کنید که لینک آن آورده شده است.
مجموعه آموزش‌های زبان انگلیسی:
https://faradars.org/how-to-learn/english-language
موفق باشید.

عالی بود خیلی ساده و مختصر سپاس🙏🏼🙏🏼🙏🏼

عالی بود خیلی ساده و روان و مثالهای ساده و قابل فهم . متشکرم.

سلام
به نظرم ترجمه این جمله اشتباه هست:
.Maria sleeps late on weekends
ترجمه صحیح به نظرم این باشه که «ماریا آخر هفته ها دیر میخوابه»
درست می گم؟

با سلام؛
«sleep late» به معنای «دیر از خواب بیدار شدن» است. در دیکشنری «Longman» به صورت زیر تعریف شده است:
not wake up until late in the morning
از توجه شما سپاس‌گزاریم.

با سلام مجدد خدمت شما خانوم رمضانی
ضمن تشکر از پاسخی که به پیام من دادین میخواستم بدونم برگردان این جمله «او آخر هفته ها دیر میخوابد» به انگلیسی چی میشه؟
آیا اونم میشه She sleeps late on weekends؟
اگر اونم همین میشه چجوری باید متوجه شد که منظور گوینده چی هست؟

با سلام؛
جمله شما رو به دو صورت زیر می‌شه ترجمه کرد:
She goes to bed late on weekends.
She stays up late on weekends.
اما جمله «she sleeps late on weekends» به معنای «او آخر هفته‌ها دیر از خواب بیدار می‌شود» است.
از همراهی شما سپاس‌گزاریم.

عالی بود خیلی کمک کرد ???

سلام خسته نباشید
عذرخواهم سوال ۴ ک با پاسخ است چرا بعد از what از smells استفاده شده ؟
do یا does چطور استفاده نشده؟
چنین نکته ای رو ک فقط برای who داشتیم ک از do یا does می توان استفاده نکرد

با سلام؛
از فعل کمکی بعد از «what» استفاده نشده چون کلمه پرسشی درباره فاعل جمله می‌پرسد. زمانی که کلمه پرسشی در نقش فاعل ظاهر شود، فعل در حالت سوم‌شخص مفرد و بعد از آن می‌آید.
از توجه شما سپاس‌گزاریم.

درود ممنون از مقاله خوبتون
سوالی داشتم مبنی بر اینکه کاری که از روی عادت انجام می‌شود با کاری که به طور منظم انجام می‌شود چه تفاوتی دارد؟

با سلام؛
کاری که به طور منظم انجام می‌شود، ممکن است به مرور به عادت تبدیل شود، مانند ورزش کردن.
با تشکر از همراهی شما با مجله فرادرس.

سلام خسته نباشید
میتونیم اینا رو یادداشت کنیم ؟

واضح و خوب بود آموزشتون سپاس

خیلی عالی و مکمل

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *