زبان انگلیسی ۱۸۲۵۲ بازدید

در مبحث یادگیری زبان انگلیسی، وقتی صحبت از زمان‌های انگلیسی می‌‌شود و اسم «زمان حال کامل» (Present Perfect Simple) به میان می‌آید، بیشتر زبان‌آموزان دچار نگرانی و سردرگمی می‌شوند. درک کردن و به کار بردن زمان حال کامل کار سختی است و بدون شک به تمرین زیاد نیاز دارد. اما اگر فقط چند نکته کلیدی را درباره آن بدانید، به‌خوبی آن را یاد می‌گیرید. در این آموزش قصد داریم زمان حال کامل در انگلیسی را از صفر تا صد و به‌‌ شکل ساده آموزش دهیم.

تعریف زمان حال کامل در انگلیسی

زمان حال کامل، گذشته را به زمان حال وصل می‌کند. در حالت کلی، از زمان حال کامل برای موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • برای صحبت کردن در مورد تجربیات زندگی از گذشته تاکنون
 • برای توصیف عملی که گذشته شروع شده و تاکنون ادامه داشته است.
 • برای بیان اتفاقی که اخیراً افتاده و با زمان حال ارتباط دارد.

نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که برای عملی که در زمان مشخصی پایان یافته و ارتباطی با زمان حال ندارد، از حال کامل استفاده نمی‌کنیم و گذشته ساده به کار می‌بریم. بنابراین قیدهای زمان گذشته مانند «yesterday» ،«last week» و «in 1995» برای زمان حال کامل کاربردی ندارند. درعوض، از قیدهایی کمک می‌گیریم که تأثیر آن عمل را تا زمان حال نشان دهند، مانند «recently» و «so far». در بخش قیدهای زمان حال کامل، به معرفی این قیدها می‌پردازیم.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد زمان حال کامل در انگلیسی

از زمان حال کامل در انگلیسی، برای موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • برای بیان عملی که در گذشته پایان یافته، ولی تأثیر آن در زمان حال باقی مانده است:

I can't go on holiday because I have broken my leg.

نمی‌توانم به تعطیلات بروم، چون پایم شکسته است.

I haven't seen Pablo today.

امروز «پابلو» را ندیده‌ام.

We have already had lunch.

ما قبلاً ناهار خورده‌ایم.

Have you ever been to Budapest?

تا به حال به «بوداپست» رفته‌ای؟

We’ve been here for ten minutes.

ده دقیقه است که اینجا هستیم.

 • برای گزارش خبر یا اطلاع‌رسانی در مورد حادثه‌ای که اخیراً اتفاق افتاده است:

Andy has won a big prize!

«اندی» برنده جایزه بزرگی شده است!

Have you heard? Uncle George has crashed the car again.

شنیده‌ای؟ عمو «جورج» دوباره با ماشین تصادف کرده است.

نکته: معمولاً وقتی وقوع حادثه‌ای را با جمله حال کامل بیان می‌کنیم، برای گفتن جزئیات حادثه، جمله بعدی به‌صورت «گذشته ساده» (Past Simple Tense) می‌آید.

Uncle George has crashed the car again. He ran into a tree in High Street.

عمو «جورج» دوباره با ماشین تصادف کرده است. او در خیابان «های» با درخت برخورد کرده است.

 • برای بیان عملی که در گذشته اتفاق افتاده و تا به امروز چندین بار تکرار شده است:

I have written six letters since lunchtime.

از زمان ناهار [تا الآن] شش نامه نوشته‌ام.

نکته: معمولاً در این حالت، قیدهای زمان نظیر «often» ،«sometimes» و «occasionally» کاربرد دارند.

How often have you been in love in your life?

در زندگی‌ات چند بار عاشق شده‌ای؟

I've sometimes thought of moving to Australia.

بعضی وقت‌ها به رفتن به استرالیا فکر کرده‌ام.

تفاوت حال کامل و گذشته ساده در انگلیسی

 • برای بیان تجربیات زندگی:

She’s visited Australia three times!

او سه بار به استرالیا رفته است!

We’ve never missed a flight fortunately.

خوشبختانه ما هیچ‌وقت از پرواز جا نمانده‌ایم.

Have you ever been to Montreal?

No, I’ve never been there.

تا به حال به «مونترال» رفته‌ای؟

نه، هرگز به آنجا نرفته‌ام.

نکته دوم: اگر بخواهیم تجربه‌ خود را با جزئیات بیشتری تعریف کنیم، بهتر است از زمان گذشته ساده استفاده کنیم.

He’s received three important promotions in his career. The last one was for the position of CEO.

او سه بار در شغلش ترفیع گرفته است. آخرین بار به‌عنوان مدیرعامل ترفیع گرفت.

نکته سوم: وقتی درباره تجربه‌‌های خود صحبت می‌کنیم، در جملات مثبت می‌توانیم از قیدهای زیر کمک بگیریم:

once

twice

three times

We’ve visited Cairo twice.

ما دو بار به «قاهره» سفر کرده‌ایم.

She’s flown in a helicopter several times.

او چند بار سوار هلیکوپتر شده است.

I’ve been to the football stadium once.

من یک بار به استادیوم فوتبال رفته‌ام.

 • برای بیان عملی که در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه یافته است:

We’ve lived here for 10 years.

ما ده سال در اینجا زندگی کرده‌ایم.

They’ve been married for 25 years.

آن‌ها ۲۵ سال است که ازدواج کرده‌اند.

How long have you worked for this company?

چند وقت در این شرکت کار کرده‌ای؟

It hasn’t rained for weeks.

چند هفته‌ای باران نباریده است.

You’ve had that car for ages.

خیلی وقت است که این ماشین را داری.

زمان حال کامل در انگلیسی

ساختار زمان حال کامل در انگلیسی

ساختار کلی زمان حال کامل به‌‌صورت «فاعل»، فعل کمکی «have» یا «has» و «شکل سوم فعل» (p.p) است. بنابراین، فرمول کلی جملات خبری زمان حال کامل به‌صورت زیر خواهد بود:

Subject + have/has + p.p

فیلم آموزشی مرتبط

«p.p» مخفف «Past Participle» است و به آن «اسم مفعول» نیز گفته می‌شود. در افعال باقاعده، شکل سوم فعل با اضافه کردن «ed-» ساخته می‌شود. در جدول زیر به تعدادی از افعال باقاعده و شکل سوم آن‌ها اشاره شده است.

شکل سوم فعل شکل گذشته فعل شکل ساده فعل
walked walked walk
listened listened listen
worked worked work
visited visited visit
practiced practiced practice
studied studied study

علاوه بر فعل‌های باقاعده، فعل‌های بی‌قاعده نیز در زبان انگلیسی وجود دارند که شکل گذشته و سوم آن‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. به عبارت دیگر، به این فعل‌ها «ed-» اضافه نمی‌شود. در جدول زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

شکل سوم فعل شکل گذشته فعل شکل ساده فعل
brought brought bring
bought bought buy
caught caught catch
come came come
felt felt feel
got got get
had had have
lost lost lose
made made make
said said say
found found find
kept kept keep
thought thought think
left left leave
won won win

در لینک زیر می‌توانید جدول کامل افعال بی‌قاعده انگلیسی را دانلود کنید. در این جدول، لغات ستاره‌دار، در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به‌صورت اقعال باقاعده نوشته شوند.

برای این‌که ساختار جملات مثبت حال کامل در انگلیسی را به‌خوبی یاد بگیرید، به مثال‌های زیر توجه کنید.

I have seen that movie.

من آن فیلم را دیده‌ام.

You have gone home.

تو به خانه رفته‌ای.

She has learned to speak Spanish.

او صحبت کردن به زبان اسپانیایی را یاد گرفته است.

Alex has read many books.

«الکس» کتاب‌های زیادی خوانده است.

We have eaten these pizzas.

ما این پیتزاها را خورده‌ایم.

They have bought a new car.

آن‌ها ماشین جدیدی خریده‌اند.

There has been a car accident on Lincoln Street.

 در خیابان «لینکولن» تصادفی رخ داده است.

منفی کردن زمان حال کامل در انگلیسی

برای منفی کردن زمان حال کامل در انگلیسی، فقط باید به فعل «have» یا «has»، منفی‌کننده «not» اضافه کنیم. بنابراین، فرمول کلی جملات منفی حال کامل به‌صورت زیر است:

Subject + have/has (not) + p.p

در ادامه این آموزش، با چند مثال ساختار جملات منفی حال کامل را توضیح داده‌ایم.

I have not gone home.

من به خانه نرفته‌ام.

You haven't seen Rose.

تو «رز» را ندیده‌ای.

She hasn't arrived.

او نرسیده است.

Ted hasn't gone to the library.

«تد» به کتابخانه نرفته است.

They haven't lived here for years.

آن‌ها سال‌هاست که اینجا زندگی نکرده‌اند.

The baby hasn't slept well.

بچه خوب نخوابیده است.

گرامر زمان حال کامل در انگلیسی

سوالی کردن زمان حال کامل در انگلیسی

همان‌طور که در آموزش‌های قبلی اشاره کردیم، در زبان انگلیسی دو نوع جملات پرسشی وجود دارد:

 • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
 • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

در ادامه این آموزش، با چند مثال به بررسی جملات پرسشی زمان حال کامل در انگلیسی می‌پردازیم.

فیلم آموزشی مرتبط

جملات پرسشی بله یا خیر

برای سؤالی کردن جملات بله یا خیر در زمان حال کامل، ابتدا از فعل کمکی «have» یا «has» استفاده می‌کنیم. سپس فاعل و بعد از آن هم «شکل سوم فعل» (p.p) را می‌آوریم. فرمول این جملات پرسشی نیز به‌صورت زیر است:

Have/Has + subject + p.p?

به مثال‌‌های زیر توجه کنید تا ساختار جملات پرسشی بله یا خیر زمان حال کامل در انگلیسی را بهتر یاد بگیرید. در این مثال‌ها، قید زمان نیز به کار رفته است که توضیح آن در ادامه این آموزش، در مبحث «قیدهای زمان حال کامل» آمده است.

Have you ever forgotten Your wife's birthday?

آیا تا به حال روز تولد همسرت را فراموش کرده‌ای؟

Have you ever ridden a camel?

آیا تا به حال شترسواری کرده‌ای؟

Has she ever gone to this restaurant?

آیا او تا به حال به این رستوران رفته است؟

Has you father worked a lot recently?

آیا پدرت این اواخر زیاد کار کرده است؟

Has she ever given a public speech?

آیا او تا به حال برای عموم سخنرانی کرده است؟

Have they ever gone skiing?

آیا آن‌ها تا به حال به اسکی رفته‌اند؟

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی حال کامل با کلمه پرسشی، ابتدا از کلمه پرسشی استفاده می‌کنیم. سپس فعل‌های کمکی «have» یا «has» و در ادامه، فاعل و شکل سوم فعل را می‌آوریم. برای آشنایی بیشتر با این جملات پرسشی، به فرمول و مثال‌های زیر توجه کنید.

Wh-word + have/has + subject + p.p?

What have you done recently?

اخیراً چه کارهایی کرده‌ای؟

Where have you traveled?

به کجا سفر کرده‌ای؟

What sports have you played?

چه ورزشی بازی کرده‌ای؟

(در این مثال، بعد از کلمه پرسشی «what» اسم آمده است.)

What have you eaten?

چه چیزی خورده‌ای؟

Who has she met recently?

او این اواخر با چه کسی دیدار کرده است؟

How long have you studied English?

چه مدت انگلیسی خوانده‌ای؟

What has Alex done this week?

«الکس» این هفته چه کاری انجام داده است؟

شکل کوتاه و بلند جملات زمان حال کامل در انگلیسی

همان‌طور که گفتیم، زمان حال کامل در انگلیسی با فعل‌های کمکی «have» و «has» ساخته می‌‌شود. معمولاً شکل کوتاه این فعل‌های کمکی، کاربرد زیادی دارد. در جدول زیر، به شکل کوتاه جملات مثبت حال کامل در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

ساختارهای مثبت (Affirmative forms)
شکل کوتاه (Short form) شکل بلند (Long form) ضمیر (Pronoun)
I've gone I have gone I
You've gone You have gone You
He's gone He has gone He, She, It
we've gone We have gone We, You, They

شکل کوتاه ساختارهای منفی حال کامل نیز در جدول زیر آمده است.

ساختارهای منفی (Negative forms)
شکل کوتاه (Short form) شکل بلند (Long form) ضمیر (Pronoun)
I haven't gone I have not gone I
I've not gone
You haven't gone You have not gone You
You've not gone
She hasn't gone She has not gone He, She, It
She's not gone
They haven't gone They have not gone We, You, They
They've not gone

نکته: شکل کوتاه «Subject + 've not» در زبان انگلیسی زیاد رایج نیست.

فیلم آموزشی مرتبط

قیدهای زمان حال کامل در انگلیسی

یکی از مشخصه‌های مهم زمان حال کامل در انگلیسی قید زمان است. زمان حال کامل نیز مانند زمان‌های دیگر قیدهای خاصی دارد که در ادامه این آموزش به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

کاربرد since و for در زمان حال کامل

از رایج‌ترین قیدهای زمان حال کامل در انگلیسی «for» به معنی «برای» و «since» به معنی «از» است. «for» مدت زمان انجام کار را نشان می‌دهد و «since» بیانگر این است که آن عمل از چه زمانی شروع شده است. در جدول زیر با چند نمونه از کاربرد این قیدها آشنا می‌‌شوید.

Since For
since 9 a.m. for 20 minutes
since Monday for three days
since January for 6 months
since 1997 for 4 years
since I left school for 2 centuries
since I was born for a long time

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد قیدهای زمان «for» و «since» در زمان حال کامل بیشتر آشنا شوید.

They have been at the hotel for a week.

آن‌ها به‌مدت یک هفته در هتل هستند.

How long have you taught at this school?

I have taught at this school for 10 years.

چند سال در این مدرسه درس داده‌ای؟

ده سال در این مدرسه درس داده‌ام.

He has lived in Bangkok for a long time.

او مدت زیادی در «بانکوک» زندگی کرده است.

He has been here since 9 a.m.

او از ساعت ۹ صبح اینجا بوده است.

Alice has been married since March.

«آلیس» از ماه مارس متأهل شده است.

They have been at the hotel since last Tuesday.

آن‌ها از سه‌شنبه گذشته در هتل مانده‌اند.

کاربرد ever و never در زمان حال کامل

قیدهای زمان «ever» و «never» نیز جزو قیدهای پرکاربردِ زمان حال کامل هستند. همان‌‌طور که گفتیم، یکی از کاربردهای زمان حال کامل در انگلیسی صحبت کردن درباره تجربه‌های زندگی است و برای این منظور، اغلب از این دو قید استفاده می‌‌شود. «ever» به‌معنای «تا به حال» و «never» به معنای «هرگز» است. به دو مثال زیر توجه کنید.

Have you ever ridden a motorcycle?

آیا تا به حال سوار موتورسیکلت شده‌ای؟

I’ve never seen a dolphin.

من هیچ‌وقت دلفین را [از نزدیک] ندیده‌ام.

هدف از به کار بردن دو قید زمان «ever» و «never» در زمان حال کامل این است که توجه مخاطب را به عمل انجام‌شده جلب کنیم. از طرفی، می‌خواهیم بدانیم که مخاطب نیز تجربه مشابهی داشته است یا خیر. در این حالت، زمان وقوع عمل اهمیتی ندارد.

نکته: قید زمان «ever»‌ در جملات منفی و پرسشی به کار می‌رود. در جملات منفی، بین فعل کمکی منفی و فعل اصلی می‌آید و در جملات پرسشی بین فاعل و فعل اصلی قرار می‌گیرد.

در ادامه، کاربرد قیدهای زمان «ever» و «never» را در چند مثال دیگر مشاهده می‌کنید.

Has she ever worked for a multinational company?

آیا او تا به حال در شرکت چندملیتی کار کرده است؟

We’ve played in several tournaments, but we’ve never won the final.

ما در چند مسابقه دوره‌ای شرکت کرده‌ایم، اما هیچ‌وقت در مرحله نهایی برنده نشده‌ایم.

I’ve never seen a horror film.

من هرگز فیلم ترسناک ندیده‌ام.

Have you ever been to the opera?

آیا تا به حال به اپرا رفته‌ای؟

They haven’t ever wanted to move away from their hometown.

آن‌ها هیچ‌وقت نخواسته‌اند از زادگاه خود بروند.

It’s never snowed in my city.

در شهر من هرگز برف نباریده است.

کابرد زمان حال کامل در انگلیسی

تفاوت ever و never در زمان حال کامل

به دو مثال زیر توجه کنید تا تفاوت دو قید «ever» و «never» را بهتر درک کنید.

He has never traveled outside his country.

او هرگز به خارج از کشورش سفر نکرده است.

He hasn’t ever traveled outside his country.

او تا به حال به خارج از کشورش سفر نکرده است.

هر دو جمله تفاوت معنایی چندانی ندارند. تنها تفاوت در منفی‌کننده «not» است. برای زمان حال کامل، در جملاتی که قید «never» به کار رفته باشد، از منفی‌کننده «not» استفاده نمی‌کنیم.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد already و just در زمان حال کامل

دو قید زمان «already» و «just» نیز در زمان حال کامل استفاده زیادی دارند. در ادامه این آموزش، به‌طور جداگانه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

کاربرد already

قید زمان «already» معانی مختلفی دارد، نظیر «قبلاً»، «از قبل» یا «به این زودی». این قید معمولاً در مواقعی استفاده می‌شود که بخواهیم به عملی اشاره کنیم که قبلاً یا زودتر از زمان انتظار اتفاق افتاده است. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید تا کاربرد قید زمان «already» را بهتر یاد بگیرید.

نکته: قید زمان «already» را در جملات مثبت و پرسشی به کار می‌بریم و آن را بین فعل کمکی و فعل اصلی یا انتهای جمله می‌آوریم.

Have you washed the dishes?

yes, I have already washed them.

ظرف‌ها را شسته‌ای؟

بله، قبلاً شسته‌ام.

I’ve already had dinner so I’m not hungry.

من قبلاً شام خورده‌ام، به همین خاطر گرسنه نیستم.

The train's left already!

قطار خیلی وقت پیش رفته است!

کاربرد just

از قید زمان «just» هنگامی استفاده می‌‌شود که عملی چند لحظه قبل اتفاق افتاده باشد. به بیان دیگر، مدت زمان زیادی از انجام آن نگذشته باشد.

نکته: در زمان حال کامل، قید زمان «just» در جملات مثبت و پرسشی به کار می‌رود و بین فعل کمکی و فعلی اصلی قرار می‌‌گیرد.

به مثال‌های زیر و نحوه استفاده از «just»‌ در جمله توجه کنید.

I've just seen Susan coming out of the cinema.

من همین چند لحظه پیش «سوزان» را دیدم که داشت از سینما بیرون می‌آمد.

(در زبان فارسی، وقتی از عبارت «چند لحظه پیش» استفاده می‌‌کنیم، فعل اصلی به‌صورت گذشته ساده ترجمه می‌شود.)

Mike's just called. Can you call him back, please?

«مایک» همین چند لحظه پیش زنگ زد. امکان دارد با او تماس بگیری؟

Have you just arrived?

تو همین چند لحظه پیش رسیدی؟

تفاوت already و just

برای فهمیدن تفاوت میان «already» و «just» به دو مثال زیر توجه کنید.

Michael has already left.

«مایکل» قبلاً رفته است.

(ممکن است «مایکل» خیلی وقت پیش از آنجا رفته باشد.)

Michael has just left.

«مایکل» همین چند لحظه پیش رفت.

(مدت زمانی زیادی از رفتن «مایکل» نگذشته است.)

کاربرد yet در زمان حال کامل

یکی دیگر از قیدهای زمان حال کامل در انگلیسی «yet» به معنی «هنوز» است و از آن در جملات منفی و پرسشی استفاده می‌‌شود. قید «yet» معمولاً در انتهای جمله قرار می‌‌گیرد.

جمله حال کامل با yet

به چند مثال با قید زمان «yet» توجه کنید تا با نحوه استفاده از آن در جمله بیشتر آشنا شوید.

They haven’t loaded the truck yet.

آن‌ها هنوز بار کامیون را خالی نکرده‌اند.

It hasn’t snowed this winter yet.

در زمستان امسال هنوز برف نباریده است.

We haven’t done it yet.

هنوز آن را انجام نداده‌ایم.

Have you finished your homework yet?

هنوز تکالیف خود را انجام نداده‌ای؟

Has Mr. Miller arrived home yet?

«آقای میلر» هنوز به خانه نرسیده است؟

Hasn't the post arrived yet?

بسته پستی هنوز نرسیده است؟

(جملات پرسشی منفی با «yet» در زمان حال کامل کاربرد زیادی دارد و با اضافه کردن «n't» به «have» یا «has» ساخته می‌‌شود.)

فیلم آموزشی مرتبط

قیدهای زمان today و this week

پیش‌تر گفتیم که قیدهای زمان «today» و «this week» معمولاً برای «زمان حال استمراری» به کار می‌روند. اما اگر منظور ما کل مدت زمان وقوع عمل باشد، در آن صورت می‌توانیم از این دو قید برای زمان حال کامل نیز استفاده کنیم. به دو مثال زیر توجه کنید:

Has Annie phoned today?

آیا «آنی» امروز زنگ زده است؟

Did Annie phone today?

آیا «آنی» امروز زنگ زد؟

(در جمله اول منظور گوینده هر زمانی از امروز است، اما در جمله دوم منظور زمان بخصوصی است که مدنظر او بوده.)

در تصویر زیر می‌توانید قیدهای زمان «حال استمراری»، «حال کامل» و «گذشته ساده» و همچنین قیدهای مشترک میان این سه زمان را ببینید.

قیدهای زمان حال کامل در انگلیسی

تفاوت حال کامل و گذشته ساده

تشخیص تفاوت زمان‌های «گذشته ساده» و «حال کامل» در انگلیسی کار سختی نیست. اگر در شرایطی قرار گرفتید که باید از بین آن دو یکی را انتخاب کنید، ابتدا از خودتان این سؤال را بپرسید:

 • آیا آن عمل تمام شده است؟

اگر پاسخ منفی بود، از زمان حال کامل استفاده کنید. اما اگر پاسخ شما مثبت بود، سؤال دوم را از خودتان بپرسید:

 • آیا در زمان مشخصی در گذشته پایان یافته است؟

اگر پاسخ مثبت بود، از گذشته ساده استفاده کنید. اما اگر پاسخ منفی بود، حال کامل به کار ببرید.

در جدول زیر، تفاوت میان گذشته ساده و حال کامل در انگلیسی با چند مثال آمده است.

حال کامل (عمل ناتمام) گذشته ساده (عمل تمام‌‌شده)
She's lived here in brazil since 2008. She lived in Hong Kong from 2003 to 2008.
Since last June, our head office has been in Boston. Until last June, our head office was in L.A.
I've been at work since 8:30. I went to the gym before work this morning.

تفاوت میان حال کامل و گذشته ساده را در نمودارهای زیر نیز می‌توانید مشاهده کنید. نمودار اول مربوط به زمان «حال کامل» است.

نمودار زمان حال کامل در انگلیسی

در تصویر زیر، نمودار زمان «گذشته ساده» را مشاهده می‌کنید.

زمان گذشته ساده در انگلیسی

نکات املایی شکل سوم افعال باقاعده

در زمان حال کامل، قوانین املایی (Spelling Rules) برای شکل سوم فعل‌های باقاعده به‌صورت زیر است:

قانون اول

اگر فعل‌ باقاعده‌، به «e-» ختم شود، از پسوند «d-» برای تبدیل آن به گذشته استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

phone - phoned

smile - smiled

agree - agreed

lie - lied

فیلم آموزشی مرتبط
آموزش زبان انگلیسی - اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی
آموزش زبان انگلیسی - اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی
در این فرادرس ابتدا تعریف اصطلاح، عبارت، ضرب المثل، رسمی و غیر رسمی بودن اصطلاحات را تدریس نموده و سپس به آموزش نحوه شروع مکالمات روزمره با استفاده از عبارات و اصطلاحات تخصصی همراه با توضیح و مثال هر یک می پردازیم. در آخر هر درس، ضرب المثل، عبارات رایج و مکالمه مربوط به موضوع آن درس گفته می شود. در این آموزش یاد می گیرید که چطور به زبان انگلیسی صحبت کنید تا جملاتی که در مکالمه استفاده می کنید، بوی ترجمه ندهد. اگر بخواهید فقط گرامر یا فقط لغات را فرا بگیرید، بی فایده است بلکه باید بتوانید تمام مهارت ها را در مکالمه استفاده کرده و به راحتی صحبت کنید. هدف فقط یادگیری مکالمه نیست، بلکه یادگیری چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی در قالب مکالمه با تلفظ صحیح و استفاده از لغات کاربردی و کلیدی است. پس از تمرین روزانه، به مدت حدود یک ساعت در روز می توانید خود را برای زندگی به زبان انگلیسی آماده کنید و با قالب های یک Native برای صحبت کردن آشنا شوید.  
شروع یادگیری

قانون دوم

فعل‌هایی که به «e-» ختم نمی‌شوند، به انتهای فعل پسوند «ed-» اضافه می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

ask - asked

clean - cleaned

follow - followed

talk - talked

قانون سوم

اگر فعل باقاعده، به حرف بی‌صدا و «y-» ختم شود، «y-» به «i-» تغییر می‌کند و سپس پسوند «ed-» اضافه می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

carry - carried

deny - denied

fry - fried

try - tried

قانون چهارم

اگر فعل باقاعده «تک‌سیلابی»، از الگوی CVC (حرف بی‌صدا + حرف صدادار + حرف بی‌صدا) پیروی کند، ابتدا آخرین حرف بی‌صدا را تکرار می‌کنیم و سپس «ed-» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

beg - begged

rub - rubbed

plan - planned

stop - stopped

قانون پنجم

اگر فعلی بیشتر از یک «سیلاب» (Syllable) داشته باشد، فقط در صورتی که «تکیه» (Stress) روی آخرین سیلاب باشد، می‌توانیم حرف آخر را تکرار کنیم.

prefer - preferred

refer - referred

occur - occurred

تفاوت already و just

اشتباهات رایج در استفاده از زمان حال کامل

یکی از مشکلاتی که حین یادگیری زمان حال کامل در انگلیسی به آن برمی‌خوریم، استفاده نادرست از آن در جمله است. در واقع، بسیاری از زبان‌آموزان، آن را به‌جای گذشته ساده استفاده می‌کنند یا برعکس. به همین منظور در ادامه این مطلب، به مواردی پرداخته‌ایم که برای رفع چنین مشکلی به شما کمک خواهد کرد.

کی و کجا از زمان حال کامل استفاده نمی‌کنیم؟

زمان حال کامل در انگلیسی در موارد زیر کاربرد ندارد:

 • وقتی به وقوع عملی فکر می‌کنیم که به زمان حال ارتباطی ندارد:

We've studied enough to pass the exam.

ما آن‌قدر مطالعه کرده‌ایم که در امتحان قبول شویم.

∗∗∗

We studied enough to pass the exam.

ما آن‌قدر مطالعه کردیم که در امتحان قبول شدیم.

(در مثال اول هنوز موعد امتحان فرا نرسیده، اما در مثال دوم امتحان تمام شده است.)

My sister has learned French.

خواهر من زبان فرانسه یاد گرفته است.

∗∗∗

Shakespeare Probably learned Italian.

«شکسپیر» احتمالاً زبان ایتالیایی می‌دانست.

(جمله دوم ارتباطی با زمان حال ندارد و در گذشته پایان یافته است.)

 • وقتی عملی به‌طور کامل و طی زمان مشخصی در گذشته تمام شده است:

I saw Lucy yesterday.

من دیروز «لوسی» را دیدم.

∗∗∗

I haven't seen Lucy these days.

من این روزها «لوسی» را ندیده‌ام.

(قید زمان «yesterday» نشان‌دهنده وقوع عمل و پایان یافتن آن در گذشته است.)

Tom has hurt his leg. he can't walk.

پای «تام» صدمه دیده است. او نمی تواند راه برود.

∗∗∗

Tom hurt his leg last week.

پای «تام» هفته گذشته آسیب دید.

(قید زمان «last week» نشان‌دهنده وقوع عمل و پایان یافتن آن در گذشته است.)

All my friends have moved to London.

همه دوستان من به لندن رفته‌اند.

∗∗∗

Eric moved to London three years ago.

«اریک» سه سال پیش به لندن رفت.

(قید زمان «three years ago» نشان‌دهنده وقوع عمل و پایان یافتن آن در گذشته است.)

 • برای گزارش خبر یا تعریف کردن جزئیات (فقط جمله اول به‌صورت حال کامل است و برای جمله‌های بعدی از گذشته استفاده می‌شود):

Joe has passed the exam! he got 87%.

«جو» در امتحان قبول شد! او به ۸۷٪ سؤال‌ها درست پاسخ داد.

There has been a plane crash near Bristol. Witness says that there was an explosion as the aircraft was taking off,...

 سانحه‌ای هوایی نزدیک «بریستول» به وقوع پیوسته است. شواهد حاکی از آن است که به‌محض بلند شدن هواپیما، انفجاری رخ داد.

فیلم آموزشی مرتبط

جدول جمع‌بندی زمان حال کامل در انگلیسی

در ادامه این آموزش، جدولی ارائه شده است که جملات خبری، منفی و پرسشی حال کامل را نشان می‌دهد.

ساختار پرسشی ساختار منفی ساختار مثبت
Have I worked? I haven't worked I've worked
Have you worked? You haven't worked You've worked
Has he/she/it worked? He/She/It hasn't worked He/She/It's worked
Have they worked? We haven't worked We've worked
Have you worked? You haven't worked You've worked
Have they worked? They haven't worked They've worked

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

11 نظر در “زمان حال کامل در انگلیسی | توضیح گرامر Present Perfect — به زبان ساده

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب‌ها

مشاهده بیشتر