گرامر Have و Has — از صفر تا صد + مثال

۲۴۷۶۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۰ دقیقه
گرامر Have و Has — از صفر تا صد + مثال

زبان انگلیسی فعل‌های پرکاربرد زیادی دارد که هم به تنهایی در جایگاه فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی در کنار یک فعل اصلی دیگر استفاده می‌شوند. از مهم‌ترین فعل‌های کمکی «have/do/be» هستند. در این آموزش قصد داریم گرامر have و has را بررسی کنیم، کاربردهایش را بشناسیم و روش استفاده‌ از آن‌ها را با مثال یاد بگیریم. همچنین، نحوه سوالی و منفی کردن این دو فعل را توضیح خواهیم داد. در نهایت کاربرد have و had را برای زمان‌های حال کامل و گذشته‌ کامل بررسی خواهیم کرد.

اشکال مختلف فعل have و has

«have» یک فعل بی‌قاعده است که سه شکل اصلی آن به صورت «have/had/had» است. «have» شکل ساده، «had» شکل گذشته و «قسمت سوم فعل» (Past Participle) است. have‌ در دسته‌ افعال بی‌قاعده قرار می‌گیرد و سوم‌شخص مفرد آن به شکل has کاربرد دارد.

در مثال‌های زیر چند کاربرد مختلف فعل have و has به عنوان فعل اصلی نشان داده شده است.

We usually have breakfast at about eight.

معمولاْ هر روز حدود ساعت هشت صبحانه می‌خوریم.

He has a lot of friends.

او دوستان زیادی دارد.

You have to be polite!

باید مودب باشی!

منفی کردن have و has

برای منفی کردن فعل have و has به دو صورت می‌توان عمل کرد. اگر have و has به عنوان فعل اصلی آمده باشند، با استفاده از فعل کمکی «do» برای ضمایر فاعلی «I/you/we/they» و با استفاده از فعل کمکی «does» برای ضمایر فاعلی سوم‌شخص مفرد «he/she/it» و اضافه کردن کلمه «not» جمله را منفی می‌کنیم. توجه داشته باشید که شخص و زمان فعل فقط روی فعل کمکی تأثیر می‌گذارند و فعل اصلی به صورت مصدر ساده می‌آید. فرمول منفی کردن جمله همواره به صورت زیر است:

Subject +Do/Does + Not + Have

منفی کردن have در جایگاه فعل اصلی

اگر have و has به عنوان فعل اصلی آمده باشند، برای منفی کردن آن نیاز به فعل کمکی do و does داریم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I had a great dinner last night.

دیشب شام خوبی خوردم.

∗∗∗

I didn't have a great dinner last night.

دیشب شام خوبی نخوردم.

He has breakfast on weekends.

آخر هفته‌ها صبحانه می‌خورد.

∗∗∗

He doesn't have breakfast on weekends.

آخر هفته‌ها صبحانه نمی‌خورد.

تعدادی کتاب روی میز قرار گرفته اند

منفی کردن have در جایگاه فعل کمکی

اگر فعل have‌ و has در جمله نقش فعل کمکی داشته باشد، زمان و حالت فعل روی آن تأثیر می‌گذارد. مثلاْ جملات زیر را در نظر بگیرید.

I have spoken to the teacher.

با معلم صحبت کرده‌ام.

∗∗∗

I haven't spoken to the teacher.

با معلم صحبت نکرده‌ام.

He has studied a lot.

خیلی درس خوانده است.

∗∗∗

He hasn't studied a lot.

خیلی درس نخوانده است.

سوالی کردن have و has

برای سوالی کردن فعل have و has هم از فعل do یا گذشته‌ آن، فعل did استفاده می‌کنیم. برای سوالی کردن جمله‌ها، زمان فعل فقط روی فعل کمکی تأثیر می‌گذارد و بعد از آن حتی برای سوم‌شخص مفرد، فرم اصلی فعل  یعنی have به کار می‌رود.

فرمول سوالی کردن به شکل زیر است:

Do/Does/Did + Subject + Have + Object

سوالی کردن have در جایگاه فعل اصلی

اگر have و has فعل اصلی جمله باشد، با استفاده از اشکال مختلف فعل «do» جمله را سوالی می‌کنیم. برای یادگیری بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

Did Sara have a great meal last night?

سارا دیشب شام خوبی خورد؟

Do you have lunch on Mondays?

دوشنبه‌ها ناهار می‌خوری؟

Does he have to call you every day?

او هر روز باید به تو زنگ بزند؟

سوالی کردن فعل have در جایگاه فعل کمکی

اگر فعل have و has فعل کمکی جمله باشند، تغییرات لازم روی جمله صورت می‌گیرد. از آنجایی که فعل کمکی have و has فقط برای زمان‌های کامل به کار می‌رود، فعل اصلی جمله همیشه به صورت شکل سوم فعل (Past Participle) به کار می‌رود. برای سوالی کردن جمله، جای فعل و فاعل را عوض می‌کنیم.

Have/Has + Subject + P.P?

برای درک بهتر این ساختار به مثال‌های زیر دقت کنید.

Has he called?

او تماس گرفته است؟

Have you eaten yet?

تا الان چیزی خورده‌ای؟

جملات پرسشی منفی با have در جایگاه فعل اصلی

فرمول جملات پرسشی منفی با have‌ در جایگاه فعل اصلی به این صورت است.

Don't/Doesn't/Didn't + Subject + Have + Object?

به مثال‌های زیر از گرامر have و has توجه کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

Didn't he have a car?

[مگر] ماشین نداشت؟

Don't you have lunch at noon?

[مگر] سر ظهر ناهار نمی‌خوری؟

Doesn't she have to be at work?

[مگر] نباید سر کار باشد؟

جملات پرسشی منفی با have در جایگاه فعل کمکی

فرمول جملات پرسشی منفی با have در جایگاه فعل کمکی به صورت زیر است.

Haven't/Hasn't + Subject + Past Participle?

به این مثال‌ها توجه کنید تا این فرمول را بهتر یاد بگیرید.

Haven't you told anyone yet?

هنوز به کسی نگفته‌ای؟

Hasn't he come yet?

هنوز نیامده؟

ساختار گرامر have و has به عنوان فعل اصلی

فرمول کلی فعل have و has در زمان حال ساده به صورت زیر است.

Subject + Have/Has + Object

در جدول زیر مثال‌هایی در رابطه با گرامر have و has در زمان حال ساده مشاهده می‌کنید.

زمان حال ساده
ضمایرجمله خبریجمله منفیجمله سوالی

I, you, we, they

من، تو/شما، ما، آن‌ها

I have a new guitar.

گیتار جدیدی دارم.

I don't have a new guitar.

گیتار جدیدی ندارم.

Do you have a new guitar?

گیتار جدیدی داری؟

he, she, it

او، آن

She has a new guitar.

گیتار جدیدی دارد.

She doesn't have a new guitar.

گیتار جدیدی ندارد.

Does she have a new guitar?

گیتار جدیدی دارد؟

فرمول کلی جملات گذشته ساده با had به شکل زیر است.

Subject + Had + Object

در جدول زیر کاربرد had در جملات گذشته ساده نشان داده شده است.

زمان گذشته‌ ساده
ضمایرجمله خبریجمله منفیجمله سوالی

همه ضمیرها

I, he, she, it, you, we, they

I had a new guitar.

گیتار جدیدی داشتم.

I did not have a new guitar.

گیتار جدیدی نداشتم.

Did you have a new guitar?

گیتار جدیدی داشتی؟

کاربرد have و has به عنوان فعل اصلی

در زبان انگلیسی فعل‌های have و has هم به عنوان فعلی کمکی و هم به عنوان فعل اصلی (با چند معنی مختلف) به کار می‌روند. از مهم‌ترین معنی‌های have و has در جایگاه فعل اصلی «خوردن»، «داشتن» یا برای نشان دادن «الزام» است.

در ادامه این مطلب به کاربردهای هر یک به طور جداگاه اشاره خواهیم کرد.

کاربرد have و has به معنای خوردن

یکی از کاربردهای مهم فعل have‌ و has به معنی خوردن است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You had two cups of coffee today.

امروز دو فنجان قهوه خوردی.

Shall we have dinner together?

می‌شود با هم شام بخوریم؟

He has dinner every night at 8 o'clock.

او هر روز ساعت هشت شام می‌خورد.

کاربرد have و has به معنای اجبار

از کاربردهای گرامر have و has به عنوان فعل کمکی، جمله‌های امری مستقیم و غیرمستقیمی هستند که به اجبار در انجام کاری اشاره دارند. فعل have‌ در این کاربرد فقط به صورت «حال ساده» و یا «گذشته‌ ساده» می‌آید. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

You have to do your homework!

باید تکلیفت را انجام بدهی!

She has to call her mother.

او باید به مادرش زنگ بزند.

I had to do something.

باید یک کاری می‌کردم.

نکته: در جملات امری مستقیم و غیرمستقیم، فعل have به شکل استمراری، یعنی «having» کاربرد ندارد. در واقع این فعل جزو افعالی است که ing نمی‌گیرند. به مثال زیر توجه کنید.

She has to call her mother.

She is having to call her mother.

باید به مادرش زنگ بزند.

کاربرد have و has به معنای مالکیت

یکی از کاربردهای فعل‌های have و has در انگلیسی برای نشان دادن مالکیت چیزی است. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این کاربرد بیشتر آشنا شوید.

She has two cars.

او دو ماشین دارد.

I have a brother and a sister.

من یک برادر و یک خواهر دارم.

We had a pretty garden.

باغ زیبایی داشتیم.

نکته اول: وقتی از فعل have و has برای اشاره به مالکیت چیزی یا داشتن بیماری یا رابطه‌ای استفاده می‌کنیم، به هیچ وجه از شکل استمراری فعل کمک نمی‌گیریم، مانند مثال زیر:

I have a headache.

Not: I am having a headache.

سردرد دارم.

نکته دوم: فعل have‌ و has به معنی مالکیت می‌تواند به صورت «have got/has got» هم بیاید. معنی این دو حالت فعل یکسان است اما فعل‌های «have got/has got» صورت غیررسمی‌تری دارند. برای درک بهتر مثال‌های زیر را بررسی کنید.

They haven’t got a car.

آن‌ها ماشین ندارند. (غیررسمی)

∗∗∗

They don’t have a car.

آن‌ها ماشین ندارند. (رسمی)

از آن‌جایی که این شکل از فعل اغلب در محاوره استفاده می‌شود، معمولاٌ به اختصار نوشته و تلفظ می‌شود. فعل have got و has got به شکل«ve got'» و «s got'» مختصر می‌شوند.

I've got a headache.

سردرد دارم.

∗∗∗

Sara's got a new cat.

سارا گربه‌ جدیدی گرفته است.

کتاب انگلیسی به همراه فنجانی قهوه زیر نور آفتاب قرار گرفته اند

ساختار گرامر have و has به عنوان فعل کمکی

به طور کلی، پراستفاده‌ترین گرامر فعل have‌ و has‌ در زبان انگلیسی، در ساختار اصلی فعل‌های کامل است: حال کامل (Present Perfect)، گذشته‌ کامل (Past Perfect) و آینده‌ کامل (Future Perfect).

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، have‌ صورت اصلی فعل است که برای همه‌ اشخاص جز سوم‌شخص مفرد به کار می‌رود. has صورتی است که فقط برای سوم‌شخص مفرد (چه شخص و چه شیء یا موقعیت) استفاده می‌شود. فرمول کلی فعل حال کامل در زبان انگلیسی به این صورت است:

Subject + Have/Has + Past Participle 

در جدول زیر می‌توانید مثال‌هایی در این رابطه مشاهده کنید.

 حال کامل یا ماضی نقلی
(Present Perfect)
ضمایرجمله‌ خبریجمله منفیجمله سوالی

I, we, you, they

من، ما، تو/شما، ایشان

I have seen Sara.

من سارا را دیده‌ام.

I haven't seen Sara.

من سارا را ندیده‌ام.

Have you seen Sara?

تو سارا را دیده‌ای؟

he, she, it

او، آن

He has seen Sara.

سارا را دیده است.

He hasn't seen Sara.

سارا را ندیده است.

Has he seen Sara?

سارا را دیده است؟

فرمول کلی فعل گذشته کامل در زبان انگلیسی به این صورت است:

Subject + Had + Past Participle

در جدول زیر چند مثال با فعل have‌ در زمان گذشته کامل مشاهده می‌کنید.

گذشته کامل یا ماضی بعید
(Past Perfect)
ضمایرجمله خبریجمله منفیجمله سوالی

I, he, she, it, you we, they

I had seen Sara.

سارا را دیده بودم.

I hadn't seen Sara.

سارا را ندیده بودم.

Had you seen Sara?

سارا را دیده بودی؟

 

فرمول کلی فعل آینده کامل در زبان انگلیسی به این صورت است:

Subject + Will have/has + Past Participle + Object

به مثال‌های جدول زیر توجه کنید تا با این ساختار بهتر آشنا شوید.

آینده‌ کامل

(Future Perfect)

ضمایرجمله خبریجمله منفیجمله سوالی

همه‌ ضمایر

(I, he, she, it, you, we, they)

Tomorrow at 5 o'clock I will have seen Sara.

فردا ساعت پنج سارا را دیده‌ام.

Tomorrow at 5 o'clock I won't have seen Sara.

فردا ساعت پنج سارا را ندیده‌ام.

Tomorrow at 5 o'clock will you have seen Sara?

فردا ساعت پنج سارا را دیده‌ای؟

کاربرد have و has به عنوان فعل کمکی

have و has دو صورت مختلف از یکی از سه فعل کمکی مهم انگلیسی هستند: «have/has, do, be». فعل‌های کمکی یا معین فعل‌هایی هستند که کنار فعل اصلی قرار می‌گیرند و معنایی به آن اضافه می‌کنند. در ادامه با ذکر مثال، کاربردهای مختلف فعل have و has در زبان انگلیسی را یاد می‌گیریم.

You have been practicing a lot.

خیلی تمرین کرده‌ای.

She had been the top student.

او دانش‌آموز ممتازی بود.

You will have found your wallet by then.

تا آن موقع کیف پولت را پیدا کرده‌ای.

کاربرد have و has در زمان حال کامل و گذشته کامل

گاهی در جمله، دو صورت متفاوت از فعل have و has را داریم. این اتفاق وقتی می‌افتد که بخواهیم فعل have و has را در یکی از معانی اصلی‌اش مثل خوردن، داشتن و اجبار به یکی از زمان‌های حال کامل یا گذشته‌ کامل ببریم. فرمول گرامری این ساختار کاملاْ شبیه گرامر have و has به عنوان فعل کمکی است. با یک مثال این گرامر را بهتر یاد می‌گیریم.

حال کامل یا ماضی نقلی

(Present Perfect)

ضمایرجمله خبریجمله منفیجمله سوالی

I, we, you, they

من، ما، تو/شما، ایشان

They have had a good day.

.روز خوبی داشته‌اند

They haven't had a good day.

روز خوبی نداشته‌اند.

Have they had a good day?

روز خوبی داشته‌اند؟

he, she, it

او (مذکر و مونث)، آن

He has had a good day.

روز خوبی داشته است.

He hasn't had a good day.

روز خوبی نداشته است.

Has he had a good day?

روز خوبی داشته است؟

گذشته‌ کامل یا ماضی بعید
(Past Perfect)
ضمایرجمله خبریجمله منفیجمله سوالی

I, he, she, it, you, we, they

They had had a good day.

روز خوبی داشتند.

They hadn't had a good day.

روز خوبی نداشتند.

Had they had a good day?

روز خوبی داشتند؟

سوالات رایج درباره گرامر have و has

در ادامه به سوال‌های رایج درباره گرامر have و has در زبان انگلیسی پرداخته‌ایم.

کاربرد have و has چیست؟

فعل have و شکل سوم‌شخص مفرد آن has هم به عنوان فعل کمکی در جمله برای ساخت زمان‌های مختلف به کار می‌رود و هم در جایگاه فعل اصلی به «داشتن»، «خوردن» یا «مجبور بودن» اشاره می‌کند.

چطور با have و has سوال بسازیم؟

برای سوال ساختن با have و has باید توجه داشته باشید که این فعل‌ها در جایگاه فعل اصلی در جمله به کار رفته‌اند یا فعل کمکی آن هستند. اگر have و has فعل اصلی جمله باشند، برای سوال ساختن از فعل کمکی do در اول جمله استفاده می‌کنیم اما اگر فعل کمکی جمله باشند، شکل صحیح این فعل را به اول جمله آورده و سپس باقی آن را به همان ترتیب قرار می‌دهیم.

چطور با have و has جمله را منفی کنیم؟

برای منفی کردن جمله با have و has در جایگاه فعل کمکی، کلمه منفی‌ساز not را به بعد از این فعل اضافه می‌کنیم. اما برای منفی کردن جمله‌هایی که have و has در آن فعل اصلی هستند از فعل کمکی do کمک می‌گیریم و not را به بعد از آن اضافه می‌کنیم.

جمع‌بندی

در این آموزش با گرامر have و has آشنا شدیم و کاربردهای آن‌ها را در موقعیت‌های مختلف توضیح دادیم. همچنین یاد گرفتیم که have و has هم به عنوان فعل اصلی و هم به عنوان فعل کمکی در زبان انگلیسی به کار می‌روند. با تمرین و تکرار بیشتر می‌توانید در مکالمات روزمره خود از این دو فعل پرکاربرد و رایج انگلیسی استفاده کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
englisch-hilfenCambridge DictionaryCambridge Dictionary
۲ دیدگاه برای «گرامر Have و Has — از صفر تا صد + مثال»

خیلی کامل و جامع

چقدر خوب و کاربری توضیح دادید.?

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *