در آموزش زمانهای انگلیسی باید به این نکته توجه کنیم که فعل‌ها در سه حالت گذشته، حال و آینده خواهند بود. زمان گذشته برای توصیف وقایعی است که در گذشته (مانند صبح امروز، دیروز یا هفته گذشته) اتفاق افتاده است. از زمان حال نیز جهت توصیف اتفاقاتی استفاده می‌کنیم که در حال حاضر وقوع پیدا می‌کنند. به طور مشابه، زمان آینده نیز به منظور توصیف وقایعی به کار می‌رود که هنوز رخ نداده‌اند. البته زمانی که بخواهیم آموزش زمانهای انگلیسی را به کمک مثال‌های مختلف بررسی کنیم خواهیم دید که این زمان‌ها چیزی بیش از جملات ساده بالا هستند و یادگیری آن‌ها خاصه برای آزمون دهندگان تافل یا آیلتس کمی دشوار است. به همین دلیل قصد داریم در این مطلب به کمک مثال‌ها و توضیحات مختلف، آموزش زمانهای انگلیسی را به شکلی ساده بررسی کنیم.

ترکیبات مختلف در آموزش زمانهای انگلیسی

سه نوع زمان در زبان انگلیسی وجود دارد که وقوع یک اتفاق را توضیح می‌دهند. همان‌طور که می‌دانید، این سه زمان عبارتند از گذشته، حال و آینده. علاوه بر این سه زمان، دو جنبه اصلی دیگر را نیز باید در نظر گرفت. جنبه «کامل» (Perfect) که به واقعه یا عملی دلالت دارد که به طور کامل انجام شده است. جنبه دوم، جنبه «استمراری» (Progressive/Continuous) فعل است که وقوع یک عمل مستمر را توصیف می‌کند. به این ترتیب، با ترکیب زمان‌ها و جنبه‌های افعال، به ۱۲ زمان در زبان انگلیسی می‌رسیم که در جدول زیر آورده شده‌اند.

Future Present Past
Simple Simple Simple
Continuous Continuous Continuous
Perfect Perfect Perfect
Perfect Continuous Perfect Continuous Perfect Continuous

برای آموزش زمانهای انگلیسی سعی می‌کنیم هر یک از این زمان‌ها را در ادامه متن به همراه توضیحات و مثال‌هایی ارائه کنیم.

زمان های ساده

آموزش زمانهای انگلیسی را با زمان‌های ساده شروع می‌کنیم.

زمان حال ساده

از زمان «حال ساده» (Present Simple) برای بیان کارهای روزمره بهره می‌گیریم یعنی کارهایی که هر روز، هر ماه یا هر سال مشغول انجام آن هستیم یا حتی کاری که هیچ‌گاه آن‌را انجام نمی‌دهیم. به دو مثال زیر دقت کنید که از زمان حال ساده بهره می‌گیرند.

I, You, We, They: travel every day

من (تو، ما، آن‌ها) هر روز سفر می‌کنم.

He, She, It: travels every day

او هر روز سفر می‌کند.

ساخت زمان حال ساده به صورت زیر است:

.I/we/you/they  drive/work/do  etc
he/she/it  drives/works/does  etc.

گذشته ساده

زمان گذشته ساده به عملی دلالت دارد که در زمان حال به طور کامل انجام شده و به پایان رسیده است.

He felt nauseous after riding the roller coaster.

او بعد از سوار شدن در ترن هوایی، احساس تهوع کرد.

Thousands of Chinese immigrants came to the United States in the nineteenth century.

در قرن نوزدهم، هزاران مهاجر چینی به ایالات متحده آمدند.

آموزش زمانهای انگلیسی

آینده ساده

«آینده ساده» (Simple Future) عمل یا حالتی را بیان می‌کند که در آینده اتفاق خواهد افتاد. برای این کار باید از افعال کمکی (مانند will یا Shall یا am going to) استفاده کرد.

I am going to love my trip to Hawaii.

سفرم به هاوایی را دوست خواهم داشت. (من قصد دارم سفرم به هاوایی را دوست داشته باشم.)

The principal shall make the announcement tomorrow.

مدیر مجموعه فردا بیانیه را اعلام خواهد کرد.

He’ll bring a casserole to the potluck if you don’t have enough food.

اگر غذا به اندازه کافی ندارید، او مقداری آب‌گوشت خواهد آورد.

آموزش زمانهای انگلیسی

با توجه به اهمیت یادگیری زبان‌های خارجی، «فرادرس» مجموعه فیلم‌های آموزش زبان خارجی را منتشر کرده که لینک آن‌ها در ادامه آمده است.

زمان افعال استمراری

برای توصیف عملی که از گذشته، در زمان حال یا آینده  به طور مستمر انجام بگیرد می‌توان از جنبه استمراری افعال کمک گرفت. سه زمان استمراری (حال، گذشته و آینده) به کمک اضافه کردن «ing» به فعل اصلی تشکیل می‌شوند. با وجود این‌که موارد استثنا وجود دارد اما توجه داشته باشید که زمان استمراری را تنها با «افعال کنشی» (Dynamic Verbs) می‌توان استفاده کرد. افعال کنشی (پویا)، اعمال اختیاری یا ارادی را توصیف می‌کنند.

حال استمراری

زمانی که از «حال استمراری» (Present Continuous/Progressive) استفاده می‌کنید به چیزی اشاره دارید که در حال حاضر اتفاق می‌افتد یا این‌که عملی است که هنوز به طور کامل انجام نشده است. به مثال‌های زیر توجه کنید. به عبارت دیگر،‌ از زمان استمراری هنگامی استفاده می‌کنیم که وقایع مختلف در زمان صحبت کردن ما در حال وقوع هستند و به طور کامل انجام نشده‌اند.

I am traveling right now.

الآن در حال سفر هستم. (ترجمه لغت به لغت: من الان دارم سفر می‌کنم.)

You, We, They: are traveling right now.

آنها همین الآن در حال سفر هستند.

He, She, It: is traveling right now.

او الآن در حال سفر است.

.The population of the world is increasing very fast

جمعیت جهان به سرعت در حال افزایش است.

آموزش زمانهای انگلیسی

گذشته استمراری

«گذشته استمراری» (Past Continuous/Progressive) عملی را نشان می‌دهد که در گذشته در حال انجام بوده است. این عمل در یک نقطه آغاز شده و ممکن است پس از وقوع یک عمل دیگر نیز ادامه داشته باشد. برای درک بهتر گذشته استمراری به مثال‌های زیر توجه کنید.

She was talking to her friend when their biology class ended.

زمانی که کلاس زیست‌شناسی به پایان رسید، او مشغول صحبت با دوستش بود.

I was watering my plants when three cop cars sped down the street.

در حال آب دادن به گیاهان بودم که سه خودروی پلیس به سرعت از خیابان عبور کردند.

They were driving up the coast when it began snowing so hard they could barely see.

آن‌ها مشغول رانندگی در جاده ساحلی بودند و برفی شروع به باریدن کرد که به سختی جلوی خود را می‌توانستند ببیند.

به طور معمول برای بیان اینکه اتفاقی در میانه اتفاقی دیگر رخ داده است از گذشته ساده و استمراری به طور همزمان بهره می‌گیریم.

I Was Walking home when I met Dan

زمانی «دَن» را دیدم که در حال برگشت به خانه بودم.

در جمله بالا، شخص در میانه بازگشت به خانه، دن را دیده است.

آموزش زمانهای انگلیسی

آینده استمراری

زمان «آینده استمراری» (Future Progressive) عمل مستمری را نشان می‌دهد که وقوع آن مرتبط با رویدادی در آینده است.

.This time next week I’ll be on Holiday. I’ll be lying on the beach or swimming in the sea

هفته آینده این موقع در تعطیلاتم. یا روی ساحل دراز می‌کشم یا در دریا شنا می‌کنم.

علاوه بر این، از «will be -ing» برای بیان عملی بهره می‌گیرند که وقوع آن در آینده به طور کامل انجام می‌شود.

.Our best player is injured and won’t be playing in the game on Saturday

بهترین دوست ما مصدوم شده است و در بازی روز شنبه، بازی نمی‌کند.

آموزش زمانهای انگلیسی

زمان افعال کامل

زمان افعال کامل، عمل یا حالتی را بیان می‌کنند که به طور کامل یا به تازگی پایان یافته است. در آموزش زمانهای انگلیسی برای ساخت زمان‌های کامل باید از شکل درست فعل کمکی «to have» و قسمت سوم فعل (Past Participle | p.p) استفاده کرد. این زمان‌ها می‌توانند به همراه افعال کنشی یا حالتی بکار روند.

حال کامل

برای بیان کارهایی که از گذشته شروع شده و هنوز هم ادامه دارند یا کارهایی که تمام شده‌اند اما اثرات و نتایج آن‌ها همچنان باقی است از زمان «حال کامل» (Present Perfect) استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، زمان حال کامل، یک تجربه، عمل یا دستاوردی را نشان می‌دهد که در مدت زمان نامشخصی رخ داده است. این عملِ انجام شده ممکن است در زمانی قبل از زمان حال پایان یافته یا همچنان در حال انجام باشد. در برخی موارد، از زمان‌های حال کامل و گذشته ساده در زبان انگلیسی به جای یکدیگر بهره می‌گیرند.

در آموزش زمانهای انگلیسی نشانه‌هایی وجود دارند که به کمک آن‌ها می‌‌توان زمان حال کامل را تشخیص داد. این نشانه‌ها در زیر آورده شده‌اند

معنی نشانه
از … تا کنون Since
است که … for
به تازگی – همین الان just
قبلا already
قبلا before
هنوز yet
همیشه always
هرگز never
تا بحال، تا کنون ever
اخیرا، به تازگی recently = lately
در طول ده سال گذشته During the last ten years

به هنگام آموزش زمانهای انگلیسی باید به این توجه داشته باشیم که بیشتر دانشجویان و دانش‌آموزان به دلیل شباهت حال کامل و گذشته ساده در زبان فارسی، مشکلاتی در یادگیری خواهند داشت. به همین دلیل،‌ این بخش را با جزئیات بیشتری ادامه خواهیم داد.

زمانی که می‌گوییم «چیزی اتفاق افتاده است.» (Something has happened)، یعنی به اطلاعات جدیدی اشاره می‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

.I‘ve cut my finger

انگشتم را بریدم.

.the road is closed. there has been an accident

جاده بسته است. تصادفی رخ داده است.

.police have arrested two men in connection with robbery

پلیس دو مرد را در رابطه با سرقت بازداشت کرده است.

در گزارش اخبار، به طور معمول وقایع اخیر بیان می‌شوند که در بیان آن‌‌ها از حال کامل و سپس در ادامه برای بیان جزئیات از گذشته ساده استفاده می‌شود.

A Russian spacecraft has returned to Earth with its two passengers. US astronaut Scot Keane and Russian cosmonaut Olga Kaleri landed in the early hours of Wednesday.

فضاپیمای روسی به همراه دو مسافر (فضانورد) خود به زمین نشست (نشسته است). «اسکات کین» فضانورد آمریکایی و «الگا کالری» فضانورد روسی، در ساعت اولیه روز چهارشنبه فرود آمدند.

آموزش زمانهای انگلیسی

گذشته کامل

«گذشته کامل» (Past Prefect) بیانگر عملی در گذشته است که پیش از وقوع عملی دیگر، انجام شده است. زمان گذشته کامل به صورت زیر نوشته می‌شود:

had + past participle (gone/seen/finished)

When we got home last night, we found that somebody had broken into the flat.

وقتی که دیشب به خانه رسیدیم متوجه شدیم که شخصی (دزدی) به ساختمان وارد شده بود.

Karen didn’t want to go to the cinema because she‘d already seen the movie.

کارن نمی‌خواست که با ما به سینما بیاید زیرا قبلا فیلم را دیده بود.

آموزش زمانهای انگلیسی

آینده کامل

«آینده کامل» (Future Prefect) بیانگر عملی است که در آینده به طور کامل انجام خواهد شد.

The dogs will have been fed before we arrive home.

به سگ‌ها پیش از آن‌که به خانه برسیم غذا داده خواهد شد.

.by the time you get home I will have cleaned the house from top to bottom

زمانی که به خانه برسی، من خانه را از بالا تا پایین تمیز کرده‌ام.

.I’m sure his awful behavior will soon have been forgotten

مطمئنم که رفتار ناپسند او به زودی فراموش خواهد شد.

آموزش زمانهای انگلیسی

معرفی فیلم های آموزش زبان خارجی فرادرس

از آن‌جایی که آموزش زمانهای انگلیسی و سایر آموزش‌های زبان، امروزه به یکی از ملزومات ارتباطی تبدیل شده است، «فرادرس» مجموعه فیلم‌های آموزش زبان خارجی را تدوین کرده است و در این آموزش‌ها، علاوه بر زبان انگلیسی، زبان‌های دیگری مانند آلمانی و ترکی نیز آموزش داده می‌شوند اما در زیر به برخی از مهم‌ترین آموزش‌ها در زبان انگلیسی اشاره می‌‌کنیم.

  • فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه (A1) – به زبان فارسی:‌ این آموزش در سیزده درس، قواعد زبان انگلیسی را تا سطح A1 آموزش می‌دهد. لازم به ذکر است که درس پنجم تا هشتم به همراه درس دوم به آموزش زمانهای انگلیسی اختصاص دارند. برای دیدن فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح پایه (A1) – به زبان فارسی + اینجا کلیک کنید.
  • فیلم آموزش مکالمه زبان انگلیسی در سفر‎: به هنگام آموزش زمانهای انگلیسی آن‌‌چه بیشتر اهمیت پیدا می‌کند، بکارگیری این قواعد در مکالمه زبان انگلیسی است. به همین دلیل، «فرادرس» آموزشی ۳ ساعته را تدوین کرده است که از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در آن می‌توان به نحوه رزرو تلفنی هتل و هواپیما و مکالمات معمول در هتل محل اقامت اشاره کرد. برای دیدن فیلم آموزش مکالمه زبان انگلیسی در سفر‎ + اینجا کلیک کنید.
  • فیلم آموزش اصول ارائه و سخنرانی به زبان انگلیسی: با توجه به اهمیت نیاز به برقراری تعامل با سایر کشورها و همچنین اهمیت ارائه کنفرانس به زبان انگلیسی به هنگام ارائه مقالات در همایش‌های خارجی، «فرادرس» دوره‌ای ۴ ساعته را در قالب شش درس تدوین کرده است که از جمله مباحث مهم آن می‌‌توان به نحوه ارائه گراف‌ها، نحوه جمع‌بندی و نحوه برخورد با وقفه‌ها اشاره کرد. برای دیدن فیلم ٰآموزش اصول ارائه و سخنرانی به زبان انگلیسی + اینجا کلیک کنید.
  • فیلم آموزش زبان انگلیسی – اصطلاحات رایج در احوالپرسی رسمی و غیر رسمی: با توجه به دیدارهای رسمی و غیررسمی افراد مختلف و لزوم آشنایی با لغات و اصطلاحات مهم در این شرایط، «فرادرس» دوره‌ای ۲ ساعته را در پنج درس تدوین کرده است که از جمله مباحث مهم آن باید به نحوه معارفه، پایان دادن به گفتگو، برقراری تماس‌های تلفنی و مکالمه درباره غذا و رستوران اشاره کرد. برای دیدن آموزش زبان انگلیسی – اصطلاحات رایج در احوالپرسی رسمی و غیر رسمی+ اینجا کلیک کنید.

زمان افعال استمراری کامل

زمان‌های استمراری کامل، عملی را توصیف می‌کنند که در گذشته رخ داده و استمرار آن مربوط به زمان گذشته، حال یا آینده است. با وجود این‌که در آموزش زمانهای انگلیسی باید به این نکته توجه داشت که زمان‌های کامل بیانگر عملی هستند که به طور کامل انجام شده است اما زمان‌های استمراری همانطور که از نامشان پیداست، استمرار در عمل را نشان می‌دهند.

برای تشکیل زمان افعال استمراری باید از شکل درست فعل کمکی «to have» و شکل گذشته فعل کمکی «to be» در ترکیب با یک فعل ingدار استفاده کرد.

حال کامل استمراری

«حال کامل استمراری» (Present Perfect Progressive) عملی را توصیف می‌کند که در گذشته آغاز شده و همچنان در حال حاضر ادامه پیدا می‌کند. در تعریفی دیگر، از زمان حال کامل استمراری برای بیان عملی استفاده می‌کنیم که به تازگی پایان یافته است یا این‌که تا زمان صحبت در مورد آن، در حال انجام بوده است.

.I have been watching TV all morning

کل صبح را داشتم تلویزیون می‌دیدم.

.Have you been working in a garden all day? you look exhausted

کل روز را در باغ کار می‌کردی؟ خسته به نظر می‌آیی.

I‘ve been talking to Amanda about the problem and she agrees with me.

داشتم با آماندا در مورد مشکل صحبت می‌کردم و با من موافق است.

با توجه به مثال‌های بالا می‌توان دریافت که شکل حال کامل استمراری به صورت ساخته می‌شود:

Have/has been -ing

آموزش زمانهای انگلیسی

گذشته کامل استمراری

«گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Progressive/Continuous) عملی را توصیف می‌کند که در گذشته انجام می‌شده و پیش از زمان حال – به طور معمول به علت عمل دیگری – متوقف شده است.

They had been working until the pizza arrived.

آن‌ها تا رسیدن پیتزا مشغول به کار بودند.

I had been shopping for Christmas presents until I exceeded my credit limit.

.برای هدایای کریسمس خرید می‌کردم تا زمانی که اعتبارم تمام شد

با توجه به جمله‌های بالا می‌توان دریافت که گذشته کامل استمراری به صورت زیر ساخته می‌شود:

Had been -ing

آموزش زمانهای انگلیسی

آینده کامل استمراری

در آموزش زمانهای انگلیسی از «آینده کامل استمراری» (Future Perfect Progressive/Continuous) برای تاکید مدت زمان استمرار یک عمل در زمان مشخصی در آینده استفاده می‌شود.

Next year I will have been working in the company for thirty years.

سال آینده، سی‌امین سالی خواهد بود که در این شرکت مشغول به کار هستم. (ترجمه لغت به لغت: سال آینده ۳۰ سال خواهد بود که دارم برای این شرکت کار می‌کنم.)

I will have been working for ten hours by the time I go to bed.

تا زمانی که به رخت‌خواب بروم، ۱۰ ساعت کار کرده‌ام. (ترجمه لغت به لغت: زمانی که به رخت‌خواب بروم، ده ساعت است که دارم کار می‌کنم.)

آموزش زمانهای انگلیسی

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

«سهیل بحرکاظمی» دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت، گرایش مهندسی مخازن هیدروکربوری از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران است. به عکاسی و شیمی آلی علاقه دارد و در زمینه‌ متون شیمی به تولید محتوا می‌پردازد.

بر اساس رای 7 نفر

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *