آینده کامل در انگلیسی — گرامر Future Perfect — به زبان ساده

۱۶۴۹۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۵ دقیقه
آینده کامل در انگلیسی — گرامر Future Perfect — به زبان ساده

نقش گرامر زبان انگلیسی را در بهبود مهارت‌های گفتاری و نوشتاری نمی‌توان نادیده گرفت. به همین خاطر، یادگیری اصول و قواعد آن، امری بسیار مهم و ضروری به شمار می‌رود. یکی از بخش‌های مهم فرایند یادگیری زبان، مبحث زمان‌های انگلیسی است و میزان تسلط فرد بر دستور زبان انگلیسی را نشان می‌دهد. در زبان انگلیسی، سه زمان اصلی «گذشته»، «حال» و «آینده» وجود دارد. هر یک از این زمان‌ها، به چهار بخش «ساده»، «استمراری»، «کامل» و «کامل استمراری» تقسیم می‌شوند. در این آموزش، کاربرد «زمان آینده کامل در انگلیسی» (Future Perfect Tense) را توضیح می‌دهیم و ساختار آن را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم.

997696

انواع زمان های انگلیسی

همان‌طور که گفته شد، در زبان انگلیسی، سه زمان اصلی داریم که عبارت‌اند از:

  • زمان گذشته
  • زمان حال
  • زمان آینده

هر یک از این زمان‌ها به چهار بخش تقسیم می‌شوند. بنابراین، در مجموع، ۱۲ زمان مختلف در انگلیسی داریم که در جدول زیر ارائه شده است.

زمان‌های انگلیسی (English Tenses)
گذشته (Past)حال (Present)آینده (Future)

گذشته ساده

(Past Simple)

حال ساده

(Present Simple)

آینده ساده

(Future Simple)

گذشته استمراری

(Past Continuous)

حال استمراری

(Present Continuous)

آینده استمراری

(Future Continuous)

گذشته کامل

(Past Perfect)

حال کامل

(Present Perfect)

آینده کامل

(Future Perfect)

گذشته کامل استمراری

(Past Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

(Future Perfect Continuous)

توضیح زمان آینده کامل در انگلیسی

در این آموزش از مجموعه آموزش‌های زبان انگلیسی مجله فرادرس، به بررسی «زمان آینده کامل» می‌پردازیم. در حالت کلی، از زمان آینده کامل برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در زمان مشخصی در آینده پایان می‌یاید. به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

I’ll have finished the report by lunchtime.

من گزارش را تا وقت ناهار تمام خواهم کرد.

After our next trip, we’ll have been to Paris three times.

بعد از سفر بعدی‌مان، سه بار خواهد بود که به پاریس رفته‌ایم.

In June he’ll have lived here for 3 years.

در ماه ژوئن، سه سال خواهد بود که او اینجا زندگی کرده است.

گرامر زمان آینده کامل در انگلیسی

برای درک بیشتر زمان آینده کامل در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

By the time you arrive, we will have finished the meal and the speeches.

تا زمان رسیدن شما، غذا صرف شده و سخنرانی‌ها انجام شده است.

(قید زمان «by the time» به زمان مشخصی در آینده اشاره دارد.)

 I will have read every magazine in the waiting room before I see the dentist.

تا قبل از ملاقات با دندان‌پزشک، همه مجله‌های اتاق انتظار را خواهم خواند.

(عبارت «before I see the dentist» به زمان مشخصی در آینده اشاره دارد.)

I hope that, when I leave this planet, I will have touched a few people in a positive way.

امیدوارم که وقتی این کره خاکی را ترک می‌کنم، بر چند نفر تأثیر مثبتی گذاشته باشم.

(عبارت «when I leave this planet» نشان‌دهنده زمان مشخصی در آینده است.)

کاربرد آینده کامل در انگلیسی

زمان آینده کامل در انگلیسی برای موارد زیر به کار می‌رود:

  • برای صحبت کردن درباره عملی که قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد:

 By eight o’clock tomorrow, I will have taken off for Japan.

تا ساعت هشتِ فردا، من به ژاپن پرواز خواهم کرد.

  • برای صحبت کردن درباره عملی که قبل از عمل دیگر در زمان آینده کامل خواهد شد:

She will have learned Chinese before she moves to China.

او قبل از رفتن به چین، زبان چینی را یاد خواهد گرفت.

ساختار آینده کامل در انگلیسی

برای ساختن جملات آینده کامل در انگلیسی از «will have + p.p» استفاده می‌کنیم. در جمله زیر، زمان آینده کامل به کار رفته است و برای تمام فاعل‌ها از جمله «he, she, it» مشترک است.

You will have studied.

تو مطالعه خواهی کرد.

در جدول زیر، ساختار کلی آینده کامل در انگلیسی را با مثال مشاهده می‌کنید.

ساختار جمله آینده کامل
p.pwill haveSubject
finishedwill haveI
finishedwill haveYou
finishedwill haveHe/She/It
finishedwill haveWe
finishedwill haveThey

نکته: در برخی موارد، به‌جای «will» می‌توان از «shall» استفاده کرد که بیشتر با ضمایر «I» و «we» به کار می‌رود، مانند مثال زیر:

By next year, I shall have graduated from high school.

تا سال آینده، من از دبیرستان فارغ‌التحصیل شده‌ام.

زمان آینده کامل در انگلیسی

شکل کوتاه و بلند فعل زمان آینده کامل

برای زمان آینده کامل در انگلیسی فعل به دو شکل «کوتاه» (Short Form) و «بلند» (Long Form) به کار می‌رود. در جملات مثبت، شکل کوتاه فعل کمکی «will» به‌صورت «ll'» نوشته می‌‌شود. در جدول زیر شکل کوتاه و بلند فعل جملات مثبت آینده کامل را مشاهده می‌کنید.

شکل کوتاه

(Short Form)

شکل بلند

(Long Form)

I'll have goneI will have gone
You'll have goneYou will have gone
He/she/It'll have goneHe/She/It will have gone
We'll have goneWe will have gone
They'll have goneThey will have gone

نکته: شکل کوتاه «It'll» در زبان انگلیسی چندان رایج نیست.

در جملات منفی آینده کامل، به‌جای «will not» از «won't» استفاده می‌شود. شکل کوتاه فعل جملات منفی آینده کامل در انگلیسی در جدول زیر آمده است:

شکل کوتاه

(Short Form)

شکل بلند

(Long Form)

I won't have goneI will not have gone
You won't have goneYou will not have gone
He/She/It won't have goneHe/She/It will not have gone
We won't have goneWe will not have gone
They won't have goneThey will not have gone

قید زمان آینده کامل در انگلیسی

برای زمان آینده کامل در انگلیسی نیز مانند زمان‌های دیگر، قیدهای زمان خاصی به کار می‌رود. در جدول زیر به تعدادی از این قیدها اشاره شده است. قیدهای زمان در ردیف بالا و ترجمه آن‌ها در ردیف پایین است.

قیدهای زمان آینده کامل در انگلیسی
in five months' timeBy tomorrowBy thenBeforeBy
[از حالا] تا پنج ماه آیندهتا فرداتا آن موقعقبل ازتا
in a day's timein two years' timeBy the end ofUntil/tillBy the time
تا ۲۴ ساعت آینده[از حالا] تا دو سال آیندهتا پایانِتا وقتیتا وقتی که

در ادامه این آموزش، به چند مثال آینده کامل در انگلیسی و قیدهای زمانی که برای هر کدام به کار رفته است توجه کنید تا کاربرد آن‌ها را بهتر یاد بگیرید.

I won't have written all the reports by next week.

من تا هفته آینده، همه گزارش را ننوشته‌ام.

By the time we arrive, the kids will have gone to bed.

تا وقتی ما برسیم، بچه‌ها به رختخواب رفته‌اند.

I'll have finished in an hour and then we can watch a film.

تا یک ساعت دیگر کارم تمام می‌شود و سپس می‌توانیم فیلم تماشا کنیم.

In three years' time, I'll have graduated from university.

تا سه سال آینده، من از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌ام.

توضیح گرامر آینده کامل در انگلیسی

فرمول آینده کامل در انگلیسی

در حالت کلی، فرمول جملات آینده کامل در انگلیسی به‌صورت زیر است:

Subject + will have +p.p

همان‌طور که می‌بینید، در ساختن این جملات، از «شکل سوم فعل» (P.P) استفاده شده است که در ادامه این آموزش آن را توضیح داده‌ایم.

شکل سوم فعل در انگلیسی

«p.p» مخفف «Past Participle» است و به آن «اسم مفعول» نیز گفته می‌شود. در افعال باقاعده، شکل سوم فعل با اضافه کردن «ed-» ساخته می‌شود. در جدول زیر به تعدادی از افعال باقاعده و شکل سوم آن‌ها اشاره شده است.

شکل سوم فعلشکل گذشته فعلشکل ساده فعل
walkedwalkedwalk
listenedlistenedlisten
workedworkedwork
visitedvisitedvisit
practicedpracticedpractice
studiedstudiedstudy

علاوه بر فعل‌های باقاعده، فعل‌های بی‌قاعده نیز در زبان انگلیسی وجود دارند که شکل گذشته و سوم آن‌ها از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. به عبارت دیگر، به این فعل‌ها «ed-» اضافه نمی‌شود. در جدول زیر به تعدادی از آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

شکل سوم فعلشکل گذشته فعلشکل ساده فعل
broughtbroughtbring
boughtboughtbuy
caughtcaughtcatch
comecamecome
feltfeltfeel
gotgotget
hadhadhave
lostlostlose
mademademake
saidsaidsay
foundfoundfind
keptkeptkeep
thoughtthoughtthink
leftleftleave
wonwonwin

در لینک زیر می‌توانید جدول کامل افعال بی‌قاعده انگلیسی را دانلود کنید. در این جدول، لغات ستاره‌دار، در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به‌صورت افعال باقاعده نوشته شوند.

آینده کامل در انگلیسی با مثال

در ادامه این آموزش، به چند مثال در رابطه با زمان آینده کامل در انگلیسی اشاره شده است.

Robert will have read various kinds of books by the end of July.

تا پایان ماه ژوئیه، «روبرت» کتاب‌های مختلفی را خوانده است.

They will have played football in that field before you reach.

آن‌ها قبل از رسیدن شما، در آن زمین، فوتبال بازی خواهند کرد.

In five years' time, I'll have finished studying medicine.

تا پنج سال آینده، من درس پزشکی‌ام را تمام خواهم کرد.

Bob will have gone to the library before he comes to the class.

قبل از این‌که «باب» به کلاس بیاید، به کتابخانه خواهد رفت.

We will have shopped in that market until you come home.

تا شما به خانه بیایید، ما در آن بازار خرید خواهیم کرد.

I will have sung different kinds of songs before you join us.

قبل از این‌که تو به ما ملحق شوی، انواع آهنگ‌ها را خواهم خواند.

by the time you come here, I will have attended the program.

وقتی تو به اینجا بیایی، من در برنامه شرکت کرده‌ام.

اینده کامل در انگلیسی با مثال

منفی کردن آینده کامل در انگلیسی

برای منفی کردن زمان آینده کامل در انگلیسی بعد از فعل کمکی «will»، از منفی‌کننده «not» استفاده می‌کنیم و فرمول آن به‌شکل زیر خواهد بود:

Subject + will not/won't have + p.p

برای آشنایی بیشتر با ساختار جملات منفی آینده کامل در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

By the time you arrive, the game will not have finished.

تا وقتی شما برسید، بازی تمام نخواهد شد.

 I will not have read every magazine in the waiting room before I see the dentist.

من قبل از ملاقات با دندان‌پزشک، تمام مجله‌های اتاق انتظار را نخواهم خواند.

He won't have reached his home.

او به خانه‌اش نخواهد رسید.

She won't have come here by 10 a.m.

او تا ساعت ده صبح به اینجا نخواهد آمد.

The boys will not have eaten their food before 1 p.m.

پسرها قبل از ساعت یک بعد از ظهر ناهارشان را نخواهند خورد.

We will not have gone to our home till 6 p.m.

ما تا ساعت شش عصر به خانه‌مان نخواهیم رفت.

آینده کامل در زبان انگلیسی

سوالی کردن آینده کامل در انگلیسی

در زبان انگلیسی از دو روش برای سؤالی کردن جملات استفاده می‌شود:

  • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
  • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

در ادامه این آموزش، انواع جملات پرسشی را برای زمان آینده کامل در انگلیسی توضیح می‌دهیم.

جملات پرسشی بله یا خیر

برای ساختن جملات پرسشی بله یا خیر در زمان آینده کامل در انگلیسی فقط کافی‌ست جای فاعل و فعل کمکی «will» را عوض کنیم. بنابراین، فرمول این جملات به‌شکل زیر خواهد بود:

Will +subject + have + p.p?

برای درک بهتر ساختار جملات پرسشی زمان آینده کامل، به مثال‌های زیر و قیدهای زمان آن‌ها توجه کنید.

Will they have helped their friend?

آیا آن‌ها به دوست خود کمک خواهند کرد؟

Will you have gone to the concert before I come?

آیا قبل از آمدن من به کنسرت خواهی رفت؟

Will you have attended the program because of my busy schedule?

به‌خاطر این‌که سرم شلوغ است، به جای من به برنامه خواهی رفت؟

Will Robin have joined us at the meeting until you reach?

آیا تا زمان رسیدن تو، «رابین» در جلسه به ما خواهد پیوست؟

Will you have helped him to do the task before the class starts?

قبل از شروع کلاس، برای انجام کارها به او کمک خواهی کرد؟

Will they have enjoyed the music before the game show starts?

آیا آن‌ها قبل از شروع بازی، از موسیقی لذت خواهند برد؟

Will you have written the contract by Friday?

تا جمعه قرارداد را می‌نویسی؟

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی آینده کامل در انگلیسی از فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Wh-word + will + subject + have + p.p?

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با انواع جملات پرسشی آینده کامل در انگلیسی آشنا شوید.

Where will the guests have gathered by the time we arrive?

تا وقتی که ما برسیم، مهمان‌ها کجا جمع می‌‌شوند؟

When will Sam have finished writing this book?

«سام» چه موقع نوشتن این کتاب را به پایان خواهد رساند؟

Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow?

چرا تا فردا تمام زمان‌های فعل انگلیسی را مطالعه خواهید کرد؟

When will she have been here?

او چه زمانی اینجا خواهد بود؟

Why will he have got married before June?

چرا او قبل از ماه ژوئن ازدواج می‌کند؟

Why will it have got colder by May?

چرا هوا تا ماه مه سردتر خواهد شد؟

How will we have gone to our hometown by tomorrow?

تا فردا چگونه به زادگاهمان خواهیم رفت؟

آینده کامل در انگلیسی

کاربرد زمان آینده کامل در انگلیسی روزمره

کاربرد زمان آینده بیشتر در موقعیت‌های رسمی است، اما افراد انگلیسی‌زبان، از آن هم برای محاوره و هم در موقعیت‌های رسمی و نوشتاری استفاده می‌کنند. به همین دلیل، یاد گرفتن گرامر آینده کامل در انگلیسی بسیار ضروری است. در این بخش، چند مثال در زبان محاوره آمده که شما را با نحوه استفاده از این زمان در جملات روزمره آشنا می‌کند.

Call me at 2 p.m. I’ll have eaten lunch by then.

ساعت دو به من زنگ بزن. تا آن موقع ناهار خورده‌ام.

By next Friday we’ll have moved into our new home!

تا جمعه آینده، ما به خانه جدیدمان رفته‌ایم.

Let’s wait until 5 p.m. The game will have finished by then.

بیا تا ساعت ۵ صبر کنیم. بازی تا آن موقع تمام خواهد شد.

We’ll have resolved the IT problem by this afternoon.

ما تا امروز عصر، مشکل بخش فناوری اطلاعات را برطرف خواهیم کرد.

In May, she’ll have been in Australia for ten years.

در ماه مه، ده سال خواهد بود که او به استرالیا رفته است.

By tomorrow you’ll have had five interviews with this company!

تا فردا، شما پنج مصاحبه با این شرکت خواهید داشت!

You won’t have left when I arrive, will you?

وقتی من برسم، شما نرفته‌اید، این‌طور نیست؟

They’ll have painted the house before moving in.

آن‌ها قبل از نقل مکان، خانه را رنگ خواهند کرد.

What will you have done by the end of today?

تا پایانِ امروز چه کار خواهی کرد؟

سوالات رایج درباره آینده کامل در انگلیسی

در ادامه این مطلب، سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص نحوه کاربرد آینده کامل در انگلیسی پاسخ دهیم.

کاربرد آینده کامل در انگلیسی چیست؟

از آینده کامل در انگلیسی برای توصیف عملی استفاده می‌شود که قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. از دیگر کاربردهای آن برای صحبت کردن درباره عملی است که قبل از عمل دیگری در زمان آینده کامل خواهد شد.

ساختار آینده کامل در انگلیسی چیست؟

برای ساختن جملات آینده کامل در انگلیسی، ابتدا فاعل را بر سر جمله می‌آوریم. سپس فعل را به صورت «will have + p.p» می‌آوریم. در ادامه می‌تونیم از مفعول یا قیدهای زمان آینده کامل نیز استفاده کنیم.

برای منفی کردن آینده کامل، به «will»، منفی‌کننده «not» را اضافه می‌کنیم که شکل کوتاه آن به صورت «won't» است. برای سوالی کردن هم ابتدا «will» را سر جمله می‌آوریم و سپس فاعل و در ادامه ساختار «have p.p» را به کار می‌بریم.

مثال آینده کامل در انگلیسی چیست؟

آینده کامل با فعل «wil have + p.p» ساخته می‌شود. برای ساختن این جمله‌ها، ابتدا فاعل و سپس فعل را می‌آوریم تا درباره عملی صحبت کنیم که قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد، مانند «They will have played football before you arrive». معنی این جمله این است که قبل از رسیدن شخص مورد نظر، آن‌ها فوتبال بازی کرده‌اند و بازی آن‌ها تمام خواهد شد.

تمرین آینده کامل در انگلیسی

برای درک بهتر آینده کامل در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: The pilot __________ an airplane 20000 ft above the surface level. (fly)

جواب

Answer: The pilot will have flown an airplane 20000 ft above the surface level.

Q2: Why ____ he________ driven his bike at the speed of 135mph? (not)

جواب

Answer: Why won’t he have driven his bike at the speed of 135mph?

Q3: She will __________ to Paris to meet her parents. (go)

جواب

Answer: She will have gone to Paris to meet her parents.

Q4: I ____ have _____ to cut my hairs into this kind of hairstyle. (decide)

جواب

Answer: I will have decided to cut my hair into this kind of hairstyle.

Q5: They ___________ an award for the best dance performance. (receive)

جواب

Answer: They will have received an award for the best dance performance.

Q6: The teacher ____ not ________ in their college premises. (look)

جواب

Answer: The teacher will not have looked at their college premises.

Q7: He ___________ all the messages before his girlfriend’s arrival. (delete)

جواب

Answer: He will have deleted all the messages before his girlfriend’s arrival.

Q8: Before he enters the bedroom, the thief ___________ from there. (escape)

جواب

Answer: Before he enters the bedroom, the thief will have escaped from there.

Q9: ____they ___________ from the tour? (return)

جواب

Answer: Will they have returned from the tour?

Q10: I will have ________ him his pending amount by the date. (give)

جواب

Answer: I will have given him his pending amount by the date.

Q11: She will have _______ her dinner on time. (eat)

جواب

Answer: She will have eaten her dinner on time.

Q12: _____ the principal ________ his application for organizing a sports event? (approve)

جواب

Answer: Will the principal have approved his application for organizing a sports event?

Q13: Both of them ___________ on this month end. (marry)

جواب

Answer: Both of them will have married on this month end.

Q14: Players ___________ their game in the hot climate. (play)

جواب

Answer: Players will have played their game in the hot climate.

Q15: I ___________ three shirts from this shop. (purchase)

جواب

Answer: I will have purchased three shirts from this shop.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. When we arrive in Los Angeles we'll need to rest, because we _______ about 800 miles.
will be driving
will have driven
will drive
2. By the time you arrive, I _______ something spectacular and dinner will be on the table waiting for you.
will cook
will be cooking
will have cooked
3. When you get off the train, we _______ for you on the platform.
'll wait
'll be waiting
'll have waited
4. We _______ on the first train next Monday.
'll be leaving
'll have left
'll leave
5. When I travel to England next year I ________ English for over four years, so I think I'll be ready.
will study
will be studying
will have studied
6. Please, come at 8. By that time, I ______ my homework and we can go out.
'll finish
'll have finished
'll be finishing
7. I'm sure when you call him, he _______ TV. He's always in front of the TV!
'll watch
'll be watching
'll have watched
8. We are visiting a new city every week. By the end of the summer, we _______ all the most important cities in Europe.
will visit
will be visiting
will have visited
9. In less than 2 years, my grandparents _______ for 50 years. We are going to celebrate it.
will have been married
will be married
will be getting married
10. I'm cleaning the kitchen. By the time you arrive, it _______ spotless.
will being
will be
will have been
11. You ________ the bill by the time the item arrives.
'll have received
will receiving
've received
12. Melissa and Mike will be exhausted. They ________ slept for 24 hours.
will not
will not have
will not be
13. September works for us. Lisa will not ________ by then.
graduating
have graduated
be graduate
14. I will let you in. I ________ with the keys by the time you come in.
will have arrived
will be arrival
will be arrived
15. The boss ________ by the time the orders come in.
will leave
will be left
will have left

تمرین سوم

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: He ___________ in front of local people. (beat)

جواب

Answer: He will have beaten in front of local people.

Q2: They ___________ a cricket kit for their team. (buy)

جواب

Answer: They will have bought a cricket kit for their team.

Q3: ____ they ___________ outside an office? (stand)

جواب

Answer: Will they have stood outside an office?

Q4: She _______________ into the shrubs in a forest. (hide)

جواب

Answer: She will have hidden into the shrubs in a forest.

Q5: I _____ have ____ all the bills of this month. (pay)

جواب

Answer: I will have paid all the bills for this month.

Q6: ____ she ____________ with her husband in the bedroom? (sleep)

جواب

Answer: Will she have slept with her husband in the bedroom?

Q7: He ____________ his car for over 800 kms. (drive)

جواب

Answer: He will have driven his car for over 800 km.

Q8: Raghav _______________ his article for the newspaper. (write)

جواب

Answer: Raghav will have written his article for the newspaper.

Q9: Poor children _____________ food by our foundation. (give)

جواب

Answer: Poor children will have given food by our foundation.

Q10: We both ____________ at the college premises for a little misunderstanding. (fight)

جواب

Answer: We both will have fought at the college premises for a little misunderstanding.

Q11: I _____________ anything to you about my plan. (not/say)

جواب

Answer: I won’t have said anything to you about my plan.

Q12: She ___________ a lot on the global warming issue. (speak)

جواب

Answer: She will have spoken a lot on the global warming issue.

Q13: We ____________ our most of the time in this restaurant. (spend)

جواب

Answer: We will have spent most of the time in this restaurant.

Q14: She ____________ her favourite parrot in the cage to save her from cats. (keep)

جواب

Answer: She will have kept her favorite parrot in the cage to save her from cats.

Q15: You _________ have _____ anything about me from now. (not/hear)

جواب

Answer: You will not have heard anything about me from now.

جدول جمع‌بندی آینده کامل در انگلیسی

در بخش پایانی آموزش، جدول جمع‌بندی زمان آینده کامل در انگلیسی همراه با مثال آمده است.

زمان آینده کامل

Future Perfect Tense

جملات پرسشی

(Questions)

جملات منفی

(Negative)

جملات مثبت

(Affirmative)

Will I have worked?I won't have workedI'll have worked
Will you have worked?You won't have workedYou'll have worked
Will he have worked?He won't have workedHe'll have worked
Will she have worked?She won't have workedShe'll have worked
Will it have worked?It won't have workedIt'll have worked
Will you have worked?You won't have workedYou'll have worked
Will we have worked?We won't have workedWe'll have worked
Will they have worked?They won't have workedThey'll have worked

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۳۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Wall Street EnglishGrammar Monster7ESLStudy and ExamPractical English Usage
۸ دیدگاه برای «آینده کامل در انگلیسی — گرامر Future Perfect — به زبان ساده»

تو فارسی معادلی نداره و با قید مشخص میشه

بسیار لذت بردم به شخصه.. ممنون از جزییات و تمارینی که گذاشتید کامل بود.

من میخواستم ازتون تشکر کنم برای هر زمان شما بیشترین تعداد و متنوع ترین مثال ها و تمرین هارو دارید که خیلی عالیه واسه یادگیری کامل،ممنونم🌹🙏

شکل سوم get میشه gotten ولی اونم زدید got

با سلام؛
در انگلیسی بریتانیایی شکل سوم get به صورت got و در انگلیسی آمریکایی gotten است.
از همراهی شما با مجله فرادرس سپاس‌گزاریم.

سلام ، ببخشید توی بخش “جملات پرسشی با کلمه پرسشی”
جمله Why will he have got married before June?
ترجمش منفی شده درحالی که صورت سوال مثبت هستش
باتشکر از سایت بینظیرتون

با سلام؛
اصلاح شد.
از همراهی شما با «مجله فرادرس» سپاس‌گزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *