زبان انگلیسی ۵۴۰۸ بازدید

«افعال کمکی» (Auxiliary Verbs) فعل‌های خاصی هستند که اطلاعات بیشتری درباره عملکرد فعل اصلی به ما می‌دهند. آن‌ها همواره با فعل اصلی در جمله به کار می‌روند و انواع گوناگونی دارند. فرمول و ساختار افعال کمکی در انگلیسی بسیار ساده است، اما به دلیل تنوع زیادی که دارند، معمولاً زبان‌آموزان را موقع یادگیری دچار مشکل می‌کنند. در این آموزش از مجموعه مطالب زبان انگلیسی مجله «فرادرس»، قصد داریم یکی از افعال کمکی در انگلیسی یا به عبارتی گرامر can و تفاوت آن را با could توضیح دهیم و در نهایت، فعل «be able to» را نیز بررسی کنیم.

افعال کمکی در انگلیسی چیست ؟

همان‌طور که گفته شد، افعال کمکی در انگلیسی همراه با فعل‌ اصلی در جمله به کار می‌روند و اکثر آن‌ها به‌تنهایی معنای خاصی ندارند. رایج‌ترین فعل‌های کمکی «be» ،«have» و «do» است، اما در زبان انگلیسی، دسته دیگری از فعل‌های کمکی به نام «افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verbs) وجود دارد که مهم‌ترین آن عبارت‌ است از:

 • will
 • would
 • shall
 • must
 • should
 • ought to
 • can
 • could
 • may
 • might

در این آموزش، به بررسی نحوه استفاده از دو فعل کمکی «can» و «could» می‌پردازیم و انواع کاربردهای آن‌ها را در مبحث گرامر زبان انگلیسی توضیح می‌دهیم.

افعال کمکی وجهی در زبان انگلیسی

برخی از ویژگی‌های افعال کمکی وجهی در انگلیسی به‌صورت زیر است:

 • هرگز شکل آن ها تغییر نمی‌کند. یعنی «s-» یا «ed-» یا «ing-» و... نمی‌گیرند.
 • اغلب بعد از آن‌ها مصدر بدون «to» می‌آید (Bare Infinitive).
 • با عوض کردن جای فاعل و فعل کمکی، جملات پرسشی ساخته می‌شود.
 • با افزودن منفی‌کننده «not» بعد از فعل کمکی، جمله منفی می‌شود.
 • افعال کمکی در انگلیسی بدون فعل اصلی، در «جملات پرسشی تأییدی یا ضمیمه» (Tag Questions) به کار می‌روند، مانند نمونه‌های زیر:
  • «?‎can he‎‎‎»
  • «?would they‎»

فعل کمکی در انگلیسی

افعال کمکی Can و Could و Be able to

برای صحبت کردن درباره توانایی انجام کار، از سه فعل زیر استفاده می‌شود که در ادامه این آموزش، به بررسی هر یک از این افعال کمکی در انگلیسی می‌پردازیم.

 • Can
 • Could
 • Be able to
فیلم آموزشی مرتبط

 فعل کمکی ‌‌‌‌‌Can

از فعل کمکی can در حالت کلی، برای صحبت کردن درباره توانایی‌های افراد در «زمان حال» (Present Simple Tense) یا «زمان آینده» (Future Simple Tense) استفاده می‌کنیم. بعد از آن هم شکل ساده فعل می‌آید، مانند مثال‌های زیر:

I can drive.

من می‌توانم رانندگی کنم.

I can help you tomorrow.

من می‌توانم فردا به شما کمک کنم.

فعل کمکی Could

از فعل کمکی could برای صحبت کردن درباره توانایی در «زمان گذشته» استفاده می‌شود، مانند مثال زیر:

My uncle could speak five languages.

عموی من می‌توانست به پنج زبان صحبت کند.

(فعل کمکی «could» در این جمله نشان می‌دهد که عموی شخص گوینده در حال حاضر نمی‌تواند به پنج زبان صحبت کند، شاید هم در قید حیات نباشد.)

گرامر Be able to

از «be able to» برای صحبت کردن درباره توانایی‌های افراد و در همه زمان‌ها استفاده می‌شود: «گذشته»، «حال» و «آینده». فرمول کلی جملات مثبت، منفی و پرسشی آن به‌صورت زیر است:

Subject + be able to + verb

Subject + be (not) + able to + verb

Be + subject + able to + verb?

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد «be able to» در انواع زمان‌ها آشنا شوید.

I am able to teach foreign language to little kids.

من قادرم به کودکان، زبان خارجی درس بدهم.

(در این جمله، می‌توانیم از «can» نیز استفاده کنیم.)

I was able to teach foreign language to little kids.

من قادر بودم به کودکان، زبان خارجی درس بدهم.

(در این جمله، می‌توانیم از «could» نیز استفاده کنیم.)

I will be able to teach foreign language to little kids.

من قادر خواهم بود به کودکان، زبان خارجی درس بدهم.

(در این جمله، دیگر نمی‌توانیم از «can» و «could» استفاده کنیم.)

افعال کمکی در زبان انگلیسی

کاربرد Be able to

مانند «can» و «could»، بعد از «be able to» نیز شکل ساده فعل به کار می‌رود. به‌طور کلی، کاربرد فعل «be able to» در موارد زیر خلاصه شده است:

 • از «can» و «could» نمی توانیم برای هر موقعیتی که به توانایی‌های افراد مربوط می‌شود، صحبت کنیم. بعضی وقت‌ها باید از «be able to» به‌جای آن‌ها استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

After climbing for several hours, we were able to get to the top of the mountain.

بعد از چندین ساعت کوهنوردی، توانستیم به قله برسیم.

فیلم آموزشی مرتبط
 • «can» و «could» در اغلب موارد معنای تقریباً مشابهی دارند. در چنین شرایطی، می‌توانیم هر دو را به‌جای هم به کار ببریم. اما معمولاً «can» رایج‌تر است. از طرفی، «be able to» در مقایسه با «can» و «could» برای موقعیت‌های رسمی کاربرد بیشتری دارد، مانند مثال‌های زیر:

I can play the piano. = I am able to play the piano.

من می‌توانم پیانو بنوازم.

I could jump very high when I was younger. = I was able to jump very high when I was younger.

جوان‌تر که بودم، می‌توانستم تا ارتفاع خیلی زیادی بپرم.

 • «can» و «could» را نمی‌توانیم برای همه زمان‌ها به کار ببریم. برای مثال، اگر بخواهیم درباره «زمان حال کامل» (Present Perfect Tense) صحبت کنیم، باید «be able to» به کار ببریم، مانند مثال زیر:

I have been able to dance since I was three years old.

از سه‌سالگی می‌توانم (توانسته‌ام) برقصم.

(در این مثال، نمی‌توانیم با «can» و «could» مفهوم زمان حال کامل را برسانیم.)

 • «can» و «could» همراه با فعل‌های زیر همراه می‌شوند، اما به‌جای آن ها از «be able to» نمی‌توانیم استفاده کنیم:

hear

see

notice

understand

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I can hear a noise.

من صدایی می‌شنوم.

I could understand every word he said.

هر چیزی که گفت را می‌فهمیدم.

 • از «could» و «be able to» برای صحبت کردن درباره توانایی در گذشته می‌توان استفاده کرد. برای صحبت کردن درباره توانایی خاص یا موفقیت بخصوص، از «be able to» استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

I was able to pass the driving test at the first try.

من بار اول، در آزمون رانندگی قبول شدم.

(در این مثال، از موفقیت خاصی در زمان گذشته صحبت شده است، بنابراین نمی‌توانیم از «could» استفاده کنیم.)

I was able to reserve a table , although it was very busy.

با وجود این‌که خیلی شلوغ بود، توانستم میزی رزرو کنم.

(در این مثال، از موفقیت خاصی در زمان گذشته صحبت شده است، بنابراین نمی‌توانیم از «could» استفاده کنیم.)

نکته: در مبحث افعال کمکی در انگلیسی در «جملات مثبت» (Affirmative Sentences)، باید تفاوت بین توانایی‌های کلی یا بخصوص را مشخص کرد، اما در «جملات منفی» (Negative Sentences) نیازی به این کار نیست. در مثال‌های زیر از «could» استفاده شده است:

I couldn't reserve a table.

من نتوانستم میزی رزرو کنم.

∗∗∗

I couldn't pass the driving test at the first try.

من نتوانستم برای بار اول در آزمون رانندگی قبول شوم.

فیلم آموزشی مرتبط
 • در یک جمله نمی‌توانیم دو فعل کمکی باشیم. برای مثال، نمی‌توانیم از «can» یا «could» همراه با فعل‌های کمکی نظیر «should» یا «would» استفاده کنیم، اما با «be able to» امکان‌پذیر است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You should be able to decide on your own.

(Not: You should can decide...)

تو باید بتوانی خودت تصمیم بگیری.

I would be able to give you an appointment for January 3rd.

(Not: I would can give you...)

من می‌توانم برای سوم ژانویه به شما وقت ملاقات بدهم.

افعال کمکی وجهی در زبان انگلیسی

کاربرد Can

 • از فعل کمکی «can» برای صحبت کردن درباره احتمال چیزی در زمان حال یا آینده  استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Can you come back tomorrow?

ممکن است فردا دوباره بیایی؟

The auditorium can be emptied in five minutes

تالار سخنرانی احتمالاً تا پنج ساعت دیگر خالی می‌شود.

نکته: برای صحبت کردن درباره احتمال چیزی در گذشته، «could» به کار می‌رود، مانند مثال زیر:

I couldn't have left it on the bus.

امکان ندارد آن را در اتوبوس جا گذاشته باشم.

 • برای درخواست کردن نیز می‌توانیم از «can» کمک بگیریم، مانند مثال‌های زیر:

Can I borrow your book?

می‌توانم کتاب تو را امانت بگیرم؟

Can you help me with my homework?

ممکن است در انجام تکالیفم به من کمک کنی؟

نکته: برای درخواست‌های غیر رسمی، اغلب «can» به کار می‌رود، اما برای درخواست مؤدبانه یا محترمانه، «could» کاربرد بیشتری دارد:

Could I have a glass of water , please?

می‌توانم خواهش کنم یک لیوان آب برایم بیاورید؟

 • برای اجازه دادن یا اجازه گرفتن نیز می‌توانیم از «can» کمک بگیریم و برای موقعیت‌های رسمی‌تر از «could» استفاده کنیم:

You can take the car, if you want.

اگر بخواهی، می‌توانی ماشین را ببری.

(در این مثال، شخص گوینده اجازه انجام کاری را می‌دهد.)

Can we wear jeans at work?

می توانیم سر کار شلوار جین بپوشیم؟

(در این مثال شخص گوینده اجازه می‌گیرد.)

Could I use your phone?

امکان دارد از تلفن شما استفاده کنم؟

(در این مثال، از «could» برای اجازه گرفتن مؤدبانه‌تر استفاده شده است.)

You can't go to the park. It will still be wet from the rain last night.

تو نمی‌توانی (اجازه نداری) به پارک بروی. از دیشب که باران باریده، هنوز [زمین] خیس است.

 • از «can» برای پیشنهاد دادن نیز استفاده می‌شود و در برخی موارد به‌جای آن «could» به کار می‌رود:

Can I help you?

می‌توانم کمکت کنم؟

Can I do that for you?

می‌توانم آن کار را برایت انجام دهم؟

I could give you a lift to the station.

می‌توانم تا ایستگاه آن را برایتان بیاورم.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد Could

«could» دو معنی مختلف دارد:

۱. به‌معنای توانایی انجام کاری در گذشته

۲. به‌معنای احتمال انجام کاری در آینده

در مثال‌های زیر، کاربرد «could» در موقعیت‌های مختلف آورده شده است.

I could understand what he meant by that. = I was able to understand what he meant by that.

با حرفی که زد، متوجه شدم منظورش چه بود.

If you called me, I could help you. = If you called me , I would be able to help you.

اگر به من زنگ بزنی، می‌توانم کمکت کنم.

ساختار افعال کمکی در انگلیسی

ساختار افعال کمکی در انگلیسی

همان‌طور که اشاره کردیم، بعد از افعال کمکی وجهی در زبان انگلیسی، شکل ساده فعل به کار می‌رود، بنابراین فرمول کلی افعال کمکی در انگلیسی به‌صورت زیر خواهد بود:

Subject + modal + verb

این ساختار برای افعال کمکی «can» و «could» نیز کاربرد دارد. فرمول جملات منفی نیز به‌صورت زیر است:

Subject + modal (not) + verb

برای جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Question) از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Modal + subject + verb?

و برای ساختن جملات پرسشی با کلمه پرسشی، فرمول زیر را به کار می‌بریم:

Wh-word + modal + subject + verb?

در ادامه این آموزش، مثال‌های بیشتری را در رابطه با کاربرد «can» و «could» مشاهده می‌کنید.

Jose can swim really well.

«خوزه» می‌تواند واقعاً خوب شنا کند.

Can they play football?

Yes, but not very well.

آیا آن‌ها می‌توانند فوتبال بازی کنند؟

بله، اما نه خیلی خوب.

I can’t use Excel. Can you teach me?

نمی‌توانم از «اکسل» استفاده کنم. می‌شود به من یاد بدهی؟

گرامر can و could

They can speak English.

آن‌ها می‌توانند انگلیسی صحبت کنند.

She can meet us at 3:30.

او می‌تواند ساعت 3:30 با ما ملاقات کند.

We can do the shopping then have lunch.

ما می‌توانیم خرید کنیم و بعد ناهار بخوریم.

When I was younger, I could play the piano.

وقتی جوان‌تر بودم، می‌توانستم پیانو بزنم.

My brother and I could ski as teenagers.

من و برادرم می‌توانستیم در نوجوانی اسکی کنیم.

She couldn’t do the Math homework so she asked her friend for help.

او نتوانست تکالیف ریاضی را انجام دهد، بنابراین از دوستش کمک خواست.

They couldn’t see much in the fog.

آن‌ها نمی‌توانستند در مه، چیز زیادی ببینند.

I could hear the thunder even though it was far away.

صدای رعد و برق را می‌شنیدم، حتی اگر دور بود.

He couldn’t get tickets for the concert because it was sold out.

او نتوانست بلیت کنسرت تهیه کند، زیرا همه فروخته شد.

کاربرد افعال کمکی در انگلیسی

شکل کوتاه و بلند افعال کمکی در انگلیسی

افعال کمکی در انگلیسی معمولاً به‌کمک «not» منفی می‌شوند و شکل کوتاه آن‌ها نیز با افزودن «n't» ایجاد می‌شود. درباره افعال کمکی «can» و «could» نیز همین مسئله صدق می‌کند، اما در زبان انگلیسی، شکل بلند فعل کمکی «can» پس از منفی شدن، به‌صورت «cannot» نوشته می‌شود. شکل کوتاه آن نیز «can't» است. به مثال زیر توجه کنید:

Alex cannot believe what she's saying right now.

«الکس» نمی‌تواند چیزی را که او در این لحظه می‌گوید، باور کند.

She can play the piano, but she can't swim.

او می‌تواند پیانو بنوازد، اما نمی‌تواند شنا کند.

فیلم آموزشی مرتبط
آموزش زبان انگلیسی - اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی
آموزش زبان انگلیسی - اصطلاحات رایج در مکالمه و احوالپرسی رسمی و غیر رسمی
در این فرادرس ابتدا تعریف اصطلاح، عبارت، ضرب المثل، رسمی و غیر رسمی بودن اصطلاحات را تدریس نموده و سپس به آموزش نحوه شروع مکالمات روزمره با استفاده از عبارات و اصطلاحات تخصصی همراه با توضیح و مثال هر یک می پردازیم. در آخر هر درس، ضرب المثل، عبارات رایج و مکالمه مربوط به موضوع آن درس گفته می شود. در این آموزش یاد می گیرید که چطور به زبان انگلیسی صحبت کنید تا جملاتی که در مکالمه استفاده می کنید، بوی ترجمه ندهد. اگر بخواهید فقط گرامر یا فقط لغات را فرا بگیرید، بی فایده است بلکه باید بتوانید تمام مهارت ها را در مکالمه استفاده کرده و به راحتی صحبت کنید. هدف فقط یادگیری مکالمه نیست، بلکه یادگیری چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی در قالب مکالمه با تلفظ صحیح و استفاده از لغات کاربردی و کلیدی است. پس از تمرین روزانه، به مدت حدود یک ساعت در روز می توانید خود را برای زندگی به زبان انگلیسی آماده کنید و با قالب های یک Native برای صحبت کردن آشنا شوید.  
شروع یادگیری

شکل بلند و کوتاه «could» نیز به‌صورت «could not»‌ و «couldn't» است که در مثال‌های زیر مشاهده می‌کنید.

They couldn't dance very well.

آن‌ها نمی‌توانستند خوب برقصند.

he could not invite his friends to the party.

او نتوانست دوستش را به مهمانی دعوت کند.

جمع‌بندی افعال کمکی در انگلیسی

در جدول زیر، کاربرد «can» و «could» را در مبحث افعال کمکی در انگلیسی مشاهده می‌کنید که به‌صورت جمع بندی ارائه شده است.

Could  Can
توانایی کلی (گذشته) توانایی کلی (حال)
I could play the piano when I was younger. I can speak English.
اجازه گرفتن (رسمی) اجازه گرفتن (غیر رسمی)
Could I use your bathroom, please? Can I borrow your pen, Please?
درخواست کردن (محترمانه‌تر) درخواست کردن
Could you pass me the salt, please? Can you help me, please?
احتمال (گذشته) احتمال (آینده)
You could have broken your leg. It can get very cold there at night.
پیشنهاد دادن پیشنهاد برای کمک
We could go to the movies if you like. Can I carry your bags for you?
جملات شرطی نوع دوم اجازه ندادن
If we had some oranges, I could make you some fresh juice. You cannot smoke in this room.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «افعال کمکی در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب‌ها

مشاهده بیشتر