افعالی که Ing نمی گیرند — توضیح و لیست افعال

۳۳۱۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه

تعداد زیادی از افعال در زبان انگلیسی ing نمی‌گیرند که نقش‌های متفاوتی در جمله دارند. آشنایی با این فعل‌ها کمک زیادی به پیشرفت زبان‌آموز در یادگیری گرامر انگلیسی می‌کند. از مهم‌ترین این فعل‌ها، افعالی حسی و افعال کمکی وجهی هستند. در این مطلب قصد داریم انواع افعالی که ing نمی گیرند را آموزش بدهیم و روش‌های استفاده از آن‌ها را بررسی کنیم. در نهایت به لیست افعالی که ing نمی‌گیرند هم اشاره کنیم.

افعالی که Ing نمی گیرند چه هستند؟

نام دیگر افعالی که ing نمی‌گیرند، «افعال غیراستمراری» (Non-progressive)‌ یا افعال غیرجاری است. این افعال به طور کلی معمولا به تغییرات ذهنی، وضعیت احساسی و تاثیر بر روی حس‌های پنج‌گانه مربوط می‌شوند، یعنی حالتی را توصیف می‌کنند و انجام شدن کاری را نشان نمی‌دهند. به همین جهت وقتی در جمله اشاره به ادامه‌دار بودن فعالیت یا وضعیتی داشته باشند به حالت استمراری یا جاری درنمی‌آیند.

انواع فعل استمراری و غیراستمراری در انگلیسی

برای یادگیری بهتر افعالی که ing نمی گیرند، قبل از هر چیز باید بدانیم که ing در زبان انگلیسی نشان‌دهنده استمرار در انجام فعل است. به همین جهت باید پیش از یادگیری افعالی که ing نمی‌گیرند با انواع فعل از نظر استمرار آشنا شویم.

در زبان انگلیسی فعل به دسته‌بندی‌های گوناگونی درمی‌آید. یکی از این دسته‌بندی‌ها از نظر استمرار است که افعال را به دو دسته تقسیم می‌کند:

 • Action Verbs
 • Non-action Verbs

افعال حرکتی (Action Verbs) یا افعال کنشی (Dynamic Verbs) فعل‌هایی هستند که انجام شدن عملی خاص را نشان می‌دهند. این نوع افعال در طی زمان انجام می‌گیرند، یعنی آغاز و پایانی دارند. به همین جهت می‌توانند به حالت استمراری تبدیل شوند و جزو افعالی که ing می‌گیرند محسوب می‌شوند. به مثال‌های زیر در مورد این افعال توجه کنید.

Anthony is throwing the ball.

«آنتونی» در حال پرت کردن توپ است.

He is thinking about his stupid mistake in the test.

او در حال فکر کردن به اشتباه احمقانه خود در آزمون است.

John was visiting his friend when you called him.

وقتی تو به «جان» زنگ زدی، او داشت به دوستش سر می‌زد.

افعال غیرحرکتی (Non-action Verbs) یا افعال حالتی (Stative Verbs) که نام دیگر آن‌ها نیز افعال ایستا است، حالت فعل را نشان می‌دهند و به عمل اشاره ندارند. در واقع این فعل‌ها به افکار، روابط، احساسات، دیدگاه و دیگر مسائل ذهنی مربوط هستند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید تا با این افعال آشنا شوید.

I like learning new languages.

من از یاد گرفتن زبان‌های جدید خوشم می‌آید.

I agree with John about that.

من با او در مورد آن موضوع موافقم.

I hear a bird singing.

صدای آواز خواندن پرنده‌ای را می‌شنوم.

He thinks that painting is ugly.

او فکر می‌کند آن نقاشی زشت است.

کاربرد افعالی که ing نمی گیرند

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم بیشتر افعالی که ing نمی گیرند جزو افعال حسی (Sensory Verbs) و افعال حالتی محسوب می‌شوند، یعنی از آن‌ها برای توصیف احساسات و حالت‌ها استفاده می‌کنیم. علاوه بر این افعال کمکی وجهی نیز در انگلیسی ing نمی‌گیرند. به طور کلی این افعال به دسته‌بندی‌های زیر تقسیم می‌شوند:

 • برای توصیف وضعیت ذهنی
 • برای ابراز احساسات
 • برای اشاره به حواس پنج‌گانه (وقتی غیرارادی هستند)
 • برای نشان دادن ارتباط بین دو چیز
 • افعال کمکی وجهی

افعالی که به وضعیت ذهنی خاصی اشاره دارند مانند believe به معنی باور داشتن یا know به معنی دانستن، در حالت عادی به شکل استمراری در نمی‌آیند. درواقع این افعال در طول زمان انجام نمی‌گیرند. یعنی انجام شدن آن‌ها شروع و پایانی ندارد، پس به حالت ساده در جمله می‌آیند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Now everybody knows who has made this discovery.

حالا همه می‌دانند چه کسی این کشف را کرده است.

What do you think of the government?

نظر تو راجع به حکومت چیست؟

I believe her.

حرف او را باور می‌کنم.

He cannot see the joke.

او متوجه شوخی نمی‌شود.

I see your opinion.

متوجه نظر تو هستم.

I don’t understand what you are saying.

نمی‌فهمم چه می‌گویی.

I doubt the truth of this report.

به صحت این گزارش شک دارم.

Every mother thinks her child is beautiful.

هر مادری بچه خود را زیبا تصور می‌کند.

افعالی که احساسی را توصیف می‌کنند مانند desire به معنی تمایل داشتن یا love به معنی دوست داشتن، جزو افعال غیرحرکتی هستند و شکل استمراری یا جاری نمی‌گیرند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I like cheese but I prefer ice-cream.

از پنیر خوشم می‌آید اما بستنی را ترجیح می‌دهم.

He dislikes politics.

او از سیاست خوشش نمی‌آید.

They hate being late.

آن‌ها از دیر کردن متنفر هستند.

I value your opinions.

من برای نظرات تو ارزش قائلم.

Sara appreciates the gift John gave her.

«سارا» قدر هدیه‌ای را که «جان» به او داد می‌داند.

I believe he is telling the truth.

باور دارم که او حقیقت را می‌گوید.

He doesn’t mind being on time on his meetings.

او مشکلی ندارد که سروقت به جلسه‌هایش برسد.

کاربرد افعالی که ing نمی گیرند

افعالی که تاثیر روی حواس پنج‌گانه را توصیف می‌کنند حالت استمراری نمی‌گیرند. درواقع این افعال شکل ناخودآگاه حواس پنج‌گانه هستند. مثلا see به معنی دیدن جزو افعالی که ing نمی‌گیرند محسوب می‌شود اما watch به معنی تماشا کردن جزو این فعل‌ها نیست. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Step aside, we don't see what is written on the blackboard.

برو کنار، ما نمی‌بینیم چه چیزی روی تخته‌سیاه نوشته شده است.

That soup smells good.

آن صابون بوی خوشی می‌دهد.

Do you hear what they are singing?

می‌شنوی آن‌ها چه آوازی می‌خوانند؟

I feel that would be a foolish thing to do.

حس می‌کنم این کار احمقانه‌ای است.

Do you feel well now?

الان حالت خوب است؟

به این نکته توجه داشته باشید که وقتی افعال حسی عملی را توصیف می‌کنند، یعنی وقتی حالت ارادی حواس پنج‌گانه را بیان می‌کنند، می‌توانند به حالت استمراری دربیایند.

I am just smelling the flowers; I won’t damage them.

من دارم فقط گل‌ها را بو می‌کنم، به آن‌ها صدمه‌ای نمی‌زنم.

Why are you smelling the meat? Is it rotten?

چرا داری گوشت را بو می‌کنی؟ فاسد شده است؟

با توجه به اهمیت یادگیری زبان انگلیسی «فرادرس» اقدام به تهیه فیلم آموزش زبان انگلیسی - پیشوندها و پسوندها کرده است که لینک آن در ادامه آمده است.

سایر فعل‌ها که وضعیت یا ارتباط بین دو چیز را توصیف می‌کنند مانند own به معنی داشتن یا seem به معنی به نظر رسیدن، جزو افعالی که ing نمی‌گیرند محسوب می‌شوند. بیشتر این افعال به اندازه‌گیری یا تعلق داشتن مربوط هستند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The same rules apply to everyone.

قانون‌های یکسانی بر همه اعمال می‌شود.

Those glasses belong to me.

آن عینک متعلق به من است.

Two and four equals six.

دو به علاوه چهار می‌شود شش.

That dress fits you perfectly.

آن پیراهن دقیقا اندازه تو است.

This jar holds three liters of liquid. That seems OK.

این ظرف سه لیتر مایع را نگه می‌دارد. به نظر خوب می‌آید.

The parcel weighs five kilos.

آن بسته پنج کیلو وزن دارد.

توجه کنید که این افعال وقتی عملی را توصیف می‌کنند می‌توانند شکل استمراری به خود بگیرند اما معنی آن‌ها متفاوت است.

I’m having a bath at the moment.

من در حال حاضر دارم حمام می‌کنم.

I am feeling if the water isn't too cold.

دارم به آب دست می‌زنم تا ببینم زیادی سرد نباشد.

The man is weighing the parcel to see how heavy it is.

آن مرد در حال وزن کردن بسته است تا ببیند چقدر وزن دارد.

What is he holding in his hand?

او چه چیزی در دستش گرفته است؟

افعال کمکی وجهی در زبان انگلیسی در هیچ شرایطی به حالت استمراری یا جاری در نمی‌آیند.

What you say might be true.

چیزی که تو می‌گویی شاید درست باشد.

Could you come and see me tomorrow?

می‌توانی فردا بیایی و من را ببینی؟

Call again next week. They should have reached a decision by then.

دوباره هفته بعد تماس بگیر. تا آن موقع حتما آن‌ها به تصمیمی رسیده‌اند.

لیست افعالی که ing نمی گیرند

لیست افعالی که ing نمی گیرند

افعالی که ing نمی‌گیرند تفاوت زیادی در ساختار با باقی افعال زبان انگلیسی ندارند. تنها ویژگی متفاوت چنین افعالی این است که وقتی به تغییرات ذهنی، وضعیت حسی، مالکیت یا توصیف حواس پنج‌گانه در حالت غیرارادی مربوط هستند، حالت استمراری یا جاری نمی‌گیرند.

افعال مربوط به حواس پنج‌گانه

از مهم‌ترین افعالی که ing نمی گیرند و معمولا حالت استمراری ندارند افعالی هستند که اعمال غیرارادی مربوط به حواس پنج‌گانه را توصیف می‌کنند. در جدول زیر این افعال فهرست شده‌اند.

افعال مربوط به حواس پنج‌گانه

Feel

درک کردن، حس کردن

Hear

شنیدن

See

فهمیدن، درک کردن

Smell

بو حس کردن

Taste

مزه حس کردن

Look

به نظر رسیدن

Seem

به نظر رسیدن

Sound

به نظر رسیدن (در مورد صدا)

نکته: اگر شکل ارادی این فعل‌ها در جمله باشد، یعنی مثلا اگر از listen به معنی گوش کردن استفاده شود، می‌توان آن را به حالت استمراری استفاده کرد، اما وقتی از hear به معنی شنیدن استفاده می‌شود، حالت استمراری نمی‌گیرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Do you hear that noise outside?

NOT: Are you hearing that noise outside?

آن صدا را از بیرون می‌شنوی؟

***

I was listening to the radio when I heard him enter.

در حال گوش دادن به رادیو بودم که صدای ورود او را شنیدم.

***

It seemed wrong.

NOT: It was seeming wrong.

به نظر اشتباه می‌آمد.

برای اشاره به فعل‌های دیدن و شنیدن، وقتی قصد داشته باشیم استمرار در انجام آن را نشان بدهیم از فعل کمکی can استفاده می‌کنیم. این مثال‌ها را در نظر بگیرید.

I can see someone in the distance.

NOT: I am seeing someone in the distance.

کسی را در دوردست می‌بینم.

I can't hear you very well.

NOT: I am not hearing you very well.

صدای تو را خیلی خوب نمی‌شنوم.

افعال مربوط به نظر و دیدگاه

دسته‌ای دیگر از افعالی که ing نمی گیرند، افعالی هستند که برای بیان نظر و دیدگاه از آن‌ها استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که بسیاری از این فعل‌ها چند معنی متفاوت دارند اما فقط یکی از معانی آن‌ها در این دسته‌بندی جای می‌گیرد. در ادامه تعدادی از این فعل‌ها در جدول آمده است.

افعال مربوط به نظر و دیدگاه

Assume

تصور کردن

Believe

باور داشتن

Consider

در نظر گرفتن

Doubt

شک داشتن

Feel

فقط در معنی درک کردن

Think

فقط در معنی محسوب کردن

Suppose

گمان کردن

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I don't believe you are right.

NOT: I am not believing you are right.

باور نمی‌کنم حق با تو باشد.

That sounds stupid!

NOT: That is sounding stupid!

احمقانه به نظر می‌رسد!

افعال مربوط به وضعیت ذهنی

فعل‌های توصیف‌کننده وضعیت ذهنی فرد، جزو افعالی محسوب می‌شوند که حالتی را بیان می‌کنند به همین جهت ing نمی‌گیرند. در جدول زیر تعدادی از این افعال فهرست شده‌اند.

افعال مربوط به وضعیت ذهنی

Forget

فراموش کردن

Imagine

تصور کردن

Know

شناختن

Mean

به معنی منظور داشتن

Notice

متوجه شدن

Recognise

شناختن، محسوب کردن

Remember

به یاد آوردن

Understand

درک کردن، فهمیدن

See

به معنی فهمیدن، درک کردن

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

You know a lot of people.

Not: You are knowing a lot of people.

تو آدم‌های زیادی را می‌شناسی.

I didn't mean to offend you.

NOT: I'm not meaning to offend you.

قصد نداشتم شما را آزرده کنم.

I see what you mean, I just don't like the way you speak to me.

می‌فهمم منظور تو چیست، فقط از حالتی که با من حرف می‌زنی خوشم نمی‌آید.

I definitely remember sending the letter.

فرستادن نامه را کاملا به یاد دارم.

گاهی برای تاکید بیشتر، این دسته از افعال غیراستمراری در مکالمه‌های روزمره به شکل استمراری درمی‌آیند اما در متون رسمی و علمی این روش استفاده نمی‌شود. در مثال‌های زیر به این کاربرد اشاره شده است.

I was forgetting you're here.

داشتم فراموش می‌کردم که تو اینجایی.

I keep meaning to get that photo framed.

مدام می‌خواهم که آن عکس را قاب کنم.

افعال مربوط به احساسات و تمایلات

از مهم‌ترین افعالی که ing نمی گیرند افعالی هستند که برای ابراز احساسات و تمایلات فرد به کار می‌روند. این افعال چون در طی زمان انجام نمی‌شوند هرگز حالت استمراری نمی‌گیرند. در جدول زیر برخی از این افعال آمده‌اند.

افعال مربوط به احساسات و تمایلات

Envy

حسادت کردن

Fear

ترسیدن

Dislike

خوش نیامدن

Hate

متنفر بودن

Hope

امیدوار بودن

Like

خوش آمدن

Love

دوست داشتن

Mind

اهمیت دادن

Prefer

ترجیح دادن

Regret

پشیمان شدن

Want

خواستن

Wish

آرزو داشتن

Amaze

متحیر شدن

Appreciate

قدر دانستن

Believe

باور داشتن

Desire

تمایل داشتن

به مثال‌های زیر توجه کنید.

I want a sandwich.

NOT: I am wanting a sandwich.

من ساندویچ می‌خواهم.

I prefer tea to coffee.

NOT: I am preferring tea to coffee.

من چای را به قهوه ترجیح می‌دم.

I hope everything will be all right.

NOT: I am hoping everything will be all right.

امیدوارم همه‌چیز درست شود.

They dislike people who are selfish and arrogant.

آن‌ها از کسانی که خودخواه و مغرور هستند خوششان نمی‌آید.

افعال مربوط به ارتباط بین دو چیز

همان‌طور که می‌دانید افعالی که حالتی را بیان می‌کنند، یعنی انجام شدن کاری را نشان نمی‌دهند جزو افعالی محسوب می‌شوند که ing نمی‌گیرند. افعال مربوط به اندازه‌گیری و تعلق داشتن، به طور کلی افعالی که ارتباط بین دو چیز را نشان می‌دهند نیز جزو این موارد محسوب می‌شوند. در جدول زیر تعدادی از این افعال برای آشنایی بیشتر و بهتر آمده است.

افعال مربوط به ارتباط بین دو چیز

Contain

شامل بودن

Cost

هزینه داشتن

Hold

نگه داشتن (جا گرفتن)

Measure

اندازه‌ گرفتن

Weigh

وزن داشتن

Belong

تعلق داشتن

به مثال‌های زیر دقت کنید.

Does this pen belong to you?

NOT: Is this pen belonging to you?

این خودکار مال تو است؟

A full-grown elephant weighs around 2,000 pounds.

NOT: A full-grown elephant may be weighing 2,000 pounds.

یک فیل کاملا بالغ حدود دو هزار پوند وزن دارد.

افعال غیر استمراری که در برخی موارد ing می‌گیرند

بعضی از افعالی که در حالت عادی ing نمی‌گیرند، گاهی برای تاکید بیشتر به حالت استمراری درمی‌آیند اما در این شرایط معنی آن‌ها تغییر می‌کند. در ادامه مثال‌هایی از این دسته فعل‌ها همراه با معنی تهیه کرده‌ایم. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار آشناتر شوید.

I see there is a man in front of the door.

می‌بینم مردی جلوی در است.

***

The doctor is seeing a patient.

دکتر دارد مریضی را معاینه می‌کند.

What do you think he will do?

به نظر تو او چه کار می‌کند؟

***

What is he thinking about?

او به چه چیزی فکر می‌کند؟

They don't have a car.

آن‌ها ماشین ندارند.

***

We are having our breakfast right now.

الان داریم صبحانه خود را می‌خوریم.

You look tired, have a rest for a few hours.

خسته به نظر می‌آیی، چند ساعت استراحت کن.

***

Why are you looking at me?

چرا به من نگاه می‌کنی؟

The rose smells wonderful.

این گل رز بوی فوق‌العاده‌ای می‌دهد.

***

The woman is smelling the flowers in the garden.

آن زن در حال بو کردن گل‌های داخل باغ است.

The cake tastes terrific.

این کیک مزه بی‌نظیری می‌دهد.

***

The cook is tasting the soup.

آشپز دارد سوپ را می‌چشد.

I expect she'll pass the exam.

انتظار دارم در آزمون قبول شود.

***

We are expecting guests to the dinner tonight.

امشب برای شام منتظر مهمان هستیم.

معرفی فیلم آموزش زبان انگلیسی - پیشوندها و پسوندها

یادگیری زبان انگلیسی این روزها به یکی از نیازهای ضروری و روزمره تبدیل شده است. از آن‌جایی که انگلیسی زبان بین‌المللی محسوب می‌شود و برای استفاده از تکنولوژی روز دنیا و آگاهی از اخبار تازه به آن نیاز داریم. یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیشرفت در هر زبانی، یادگیری لغات جدید و شیوه استفاده از آن‌ها است. در همین راستا فرادرس اقدام به تهیه فیلم آموزش زبان انگلیسی - پیشوندها و پسوندها کرده است.

این آموزش که در ۲ ساعت و ۱۸ دقیقه تهیه شده است به سه فصل مجزا تقسیم می‌شود. در فصل اول این آموزش به مبحث پیشوندها پرداخته شده است. در دو درس اول، دوازده پیشوند منفی‌ساز مهم آموزش داده می‌شود که در ساخت لغات جدید برای زبان‌آموز بسیار مفید است. در درس‌های سوم و چهارم سی پیشوند دیگر بررسی می‌شود و در نهایت درس پنجم به پیشوندهای مربوط به اعداد و اندازه‌گیری اختصاص دارد.

فصل دوم این آموزش درمورد پسوندها است. درس‌های ششم و هفتم پسوندهای اسم‌ساز را بررسی کرده است. درس‌های هشتم و نهم به پسوندهای صفت‌ساز پرداخته است. در درس بعدی پسوندهای «sion-/tion/-tian-/ssion-» توضیح داده شده، درس یازدهم و دوازدهم پسوندهای مربوط به مشاغل را آموزش داده است. درس سیزدهم نیز به پسوندهای مربوط به اشیا اشاره کرده است. فصل سوم تنها شامل یک درس است که آموزش‌های مربوط به پسوندها و پیشوندها در کنار را هم در اختیار زبان‌آموز قرار می‌دهد.

سوالات رایج در مورد افعالی که ing نمی گیرند

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر افعالی که ing نمی گیرند به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

افعالی که Ing نمی گیرند چه هستند؟

نام دیگر افعالی که ing نمی‌گیرند، «افعال غیراستمراری» (Non-progressive)‌ یا افعال غیرجاری است. این افعال به طور کلی حالتی را توصیف می‌کنند و انجام شدن کاری را نشان نمی‌دهند. یعنی در واقع، به تغییرات ذهنی، وضعیت احساسی و تاثیر بر روی حس‌های پنج‌گانه مربوط می‌شوند. به همین جهت وقتی در جمله اشاره به ادامه‌دار بودن فعالیت یا وضعیتی داشته باشند به حالت استمراری یا جاری درنمی‌آیند.

کاربرد افعالی که ing نمی گیرند چیست؟

به طور کلی این افعال نوعی افعال وجهی هستند و برای توصیف وضعیت ذهنی، ابراز احساسات، اشاره به حواس پنج‌گانه (وقتی غیرارادی هستند) و نشان دادن ارتباط بین دو چیز به کار می‌روند. در واقع، بیشتر افعالی که ing نمی گیرند جزو افعال حسی (Sensory Verbs) و افعال حالتی محسوب می‌شوند، یعنی از آن‌ها برای توصیف احساسات و حالت‌ها استفاده می‌کنیم. علاوه بر این افعال کمکی وجهی نیز در انگلیسی ing نمی‌گیرند.

جمع‌بندی افعالی که ing نمی گیرند

در این مطلب افعالی که ing نمی گیرند یا افعال حالتی را آموزش دادیم، خصوصیات این نوع افعال را بررسی کردیم و با مثال‌های متعدد کاربردهای آن‌ها را در جمله توضیح دادیم. به طور کلی چهار نوع فعل حالتی داریم:

 • فعل‌هایی که به وضعیت ذهنی اشاره دارند
 • فعل‌هایی که حالت‌های حسی را توصیف می‌کنند
 • فعل‌هایی که بر روی حواس پنج‌گانه تاثیر دارند
 • فعل‌هایی که ارتباط بین دو چیز را توضیح می‌دهند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammarbank Englishstandarts
۳ thoughts on “افعالی که Ing نمی گیرند — توضیح و لیست افعال

سلام ببخشید سوالی داشتم من درجاهایی مثالهایی دیدم که فعل want خود ing گرفته و حالت استمرار دارد در حالیکه در بعضی جاها نوشته شده فعل want جزو فعل هایی که نمیتواند ing بگیرید! حالا کدام دسته درست میگن
مثال:
I was wanting to ask you something
We’re wanting to buy a new TV

سلام ممنون از سایتتون
یه سوال داشتم جمله I am feeling well now درسته؟چون شما گفتید فعل feel حالت ing ندارد من این رو جایی دیدم شک کردم

با سلام؛
جمله شما کاملا درسته. برای تشخیص اینکه افعال حسی می‌تونن ing بگیرن یا نه باید به معنی جمله توجه کنیم. فعل feel وقتی معنی درک کردن بده نمی‌تونه ing بگیره اما در غیر این صورت، یعنی اگه معنی حس کردن یا لمس کردن بده ing می‌گیره.
با تشکر از همراهی شما.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *