آینده کامل استمراری در انگلیسی — گرامر Future Perfect Continuous — به زبان ساده

۹۲۱۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۳ دقیقه
زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

در مبحث زمان‌های انگلیسی، یادگیری زمان «آینده»، در مقایسه با زمان‌های «گذشته» و «حال»، برای زبان‌آموزان دشوارتر است. یکی از دلایل آن به ساختار و نحوه استفاده از زمان آینده در موقعیت‌های رسمی و غیر رسمی در انگلیسی مربوط می‌شود. در زبان فارسی، زمان آینده برای توصیف عملی در زمان آینده به کار می‌رود. در زبان انگلیسی نیز همین‌طور است، اما به چهار بخش «آینده ساده»، «آینده استمراری»، «آینده کامل» و «آینده کامل استمراری» تقسیم می‌شود. در این آموزش، زمان «آینده کامل استمراری در انگلیسی» (Future Perfect Continuous) را به زبان ساده و با مثال‌های مختلف یاد می‌گیریم و تفاوت آن را با «آینده استمراری» (Future Continuous) توضیح می‌دهیم.

فهرست مطالب این نوشته

انواع زمان های انگلیسی

به‌طور کلی، در زبان انگلیسی، سه زمان اصلی داریم که عبارت‌اند از:

  • زمان گذشته
  • زمان حال
  • زمان آینده

هر یک از این زمان‌ها به چهار بخش تقسیم می‌شوند. بنابراین، در مجموع، ۱۲ زمان مختلف در انگلیسی داریم که در جدول زیر ارائه شده است.

زمان‌های انگلیسی (English Tenses)
گذشته (Past) حال (Present) آینده (Future)

گذشته ساده

(Past Simple)

حال ساده

(Present Simple)

آینده ساده

(Future Simple)

گذشته استمراری

(Past Continuous)

حال استمراری

(Present Continuous)

آینده استمراری

(Future Continuous)

گذشته کامل

(Past Perfect)

حال کامل

(Present Perfect)

آینده کامل

(Future Perfect)

گذشته کامل استمراری

(Past Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

(Future Perfect Continuous)

توضیح زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی برای توصیف عمل ادامه‌داری به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و در زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. به دو مثال زیر توجه کنید.

John will have been baking a cake.

«جان» در حال پختن کیک خواهد بود.

They will have been painting the fence.

آن‌ها مشغول رنگ کردن حصار خواهند بود.

زمان آینده کامل استمراری معمولاً با دو نوع قید زمان ساخته می‌شود. یکی از این قیدها، بازه زمانی مشخصی را در آینده نشان می‌دهد و دیگری بیانگر مدت زمان انجام فعالیت است. اگر دو مثال فوق را با قید زمان به کار ببریم، خواهیم داشت:

ٰBy six o'clock, John will have been baking a cake for an hour.

تا ساعت ۶، یک ساعت خواهد بود که «جان» مشغول پختن کیک است.

(عبارت «by six o'clock» نشان‌دهنده زمان مشخصی در آینده است و «for an hour» مدت زمان کیک پختن را نشان می‌دهد.)

They will have been painting the fence for two days by Saturday.

آن‌ها تا روز شنبه، دو روز خواهد بود که در حال رنگ کردن حصار هستند.

(عبارت «by Saturday» نشان‌دهنده زمان مشخصی در آینده است و «for two days» به مدت زمان رنگ کردن اشاره دارد.)

فرمول آینده کامل استمراری در انگلیسی

کاربرد آینده کامل استمراری در انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی برای موارد زیر کاربرد دارد:

  • برای نشان دادن عملی که تا زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت:

James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.

«جیمز» تا موقع رفتن به آسیا، بیش از یک سال خواهد بود که در دانشگاه مشغول درس دادن است.

  • برای صحبت کردن درباره عملی که قبل از زمان یا عمل مشخصی در آینده پایان خواهد یافت:

I will be tired when I get home because I will have been walking for over an hour.

وقتی به خانه برسم خسته‌ام، زیرا بیش از یک ساعت خواهد بود که در حال پیاده‌روی بوده‌ام.

  • برای توصیف رابطه علت و معلولی در آینده:

Chad will be exhausted when he gets off work because he will have been working for 40 straight hours.

«چاد» وقتی از محل کارش خارج می‌شود خسته است، زیرا ۴۰ ساعت خواهد بود که بی‌وقفه کار کرده است.

ساختار آینده کامل استمراری در انگلیسی

ساختار فعل آینده کامل استمراری در انگلیسی به‌صورت «will have been + v (-ing)» است. در جدول زیر ساختار کلی آینده کامل استمراری را با مثال مشاهده می‌کنید.

آینده کامل استمراری

(Future Perfect Continuous)

present participle will have been Subject
going will have been I
going will have been You
going will have been He/She/It
going will have been We
going will have been They

شکل کوتاه و بلند فعل آینده کامل استمراری در انگلیسی

از «شکل کوتاه» (Short Form) زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی برای محاوره و موقعیت‌های غیر رسمی و از «شکل بلند» (Long Form) برای موقعیت‌های رسمی استفاده می‌شود. شکل کوتاه فعل «will» به‌صورت «ll'» و شکل کوتاه فعل منفی «will not» به‌‌صورت «won't» است. در جدول زیر، شکل کوتاه و بلند فعل آینده کامل استمراری در انگلیسی را برای جملات مثبت و منفی مشاهده می‌کنید.

زمان آینده کامل استمراری

(Future perfect Continuous)

شکل کوتاه

(Short Form)

شکل بلند

(Long Form)

منفی مثبت
I won't have been going I'll have been going I will have been going
You won't have been going You'll have been going You will been going
He/She/It won't have been going He/She/It'll have been going He/She/It will been going
We won't have been going We'll have been going We will been going
They won't have been going They'll have been going They will been going

نکته: شکل کوتاه «It'll» برای آینده کامل استمراری در انگلیسی رایج نیست.

زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی

قید زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی

جدول زیر مهم‌ترین قیدهای زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی را نشان می‌دهد.

قیدهای زمان آینده کامل استمراری 
For + an hour, for 5 years Next year/ month/ week By + this year/ month/ week
به‌مدت یک ساعت، ۵ ساعت سال آینده/ماه آینده/هفته آینده تا امسال/تا این ماه/تا این هفته
By tomorrow Since morning, since 1995 By then
تا فردا از صبح، از ۱۹۹۵ تا آن موقع

در ادامه این آموزش، قیدهای زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی را همراه با مثال‌های مختلف و ترجمه آن‌ها بررسی خواهیم کرد.

فرمول آینده کامل استمراری در انگلیسی

برای ساختن جمله آینده کامل استمراری در انگلیسی از فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Subject + will have been + v (-ing)

در ادامه این آموزش، با مثال‌های مختلف به بررسی جملات آینده کامل استمراری در انگلیسی می‌پردازیم. به شکل درست فعل و قید زمان در هر جمله توجه کنید.

At 10 p.m, I will have been working for  six hours.

در ساعت ۱۰ شب، شش ساعت خواهد بود که مشغول کار کردن هستم.

They will have been talking for two hours by then.

تا آن موقع، دو ساعت خواهد شد که آن‌ها مشغول صحبت کردن هستند.

He will have been waiting here for three hours by six o'clock.

تا ساعت شش، سه ساعت خواهد شد که اینجا منتظر مانده است.

By 2001, I will have been living in London for sixteen years.

تا سال 2001،  شانزده سال خواهد شد که در لندن زندگی می‌کنم.

When I finish this course, I will have been learning English for twenty years.

وقتی این دوره را به پایان برسانم، بیست سال خواهد بود که مشغول یادگیری زبان انگلیسی بوده‌ام.

Next year I will have been working here for four years.

.سال آینده، چهار سال خواهد شد که در اینجا مشغول به کار بوده‌ام

آینده کامل استمراری در انگلیسی

منفی کردن آینده کامل استمراری در انگلیسی

I will not have been waiting there for 30 minutes when you arrive.

وقتی برسید، من به‌مدت 30 دقیقه آنجا منتظر نخواهم بود.

She will not have been standing very long before the chair arrives.

او تا قبل از رسیدن صندلی، مدت زیادی نخواهد ایستاد.

They will not have been running for very long by then.

تا آن موقع، مدت زیادی نخواهد بود که آن‌ها مشغول دویدن هستند.

I will not have been attending the program before I finish this job.

قبل از اتمام این کار، در برنامه حضور نخواهم داشت.

I won’t have been travelling to New York for 2 years by the end of October.

تا پایان ماه اکتبر، دو سال خواهد شد که به نیویورک سفر نکرده‌ام.

سوالی کردن آینده کامل استمراری در انگلیسی

همان‌طور که در آموزش‌های قبلی فرادرس گفته شد، جملات پرسشی در زبان انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌‌شوند:

  • جملات پرسشی بله یا خیر (Yes/No Questions)
  • جملات پرسشی با کلمه پرسشی (Wh-questions)

در ادامه این آموزش، انواع جملات پرسشی را برای زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی بررسی خواهیم کرد.

جملات پرسشی بله یا خیر

برای ساختن جمله پرسشی بله یا خیر در زمان آینده کامل استمراری از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Will + subject + have been + v (-ing)?

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد جملات پرسشی برای زمان آینده کامل استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

When I come at 6:00, will you have been practicing long?

وقتی ساعت 6:00 بیایم، خیلی وقت خواهد بود که تمرین می‌کنید؟

Will she have been standing for very long when her chair arrives?

آیا تا وقتی صندلی‌اش برسد، خیلی وقت خواهد بود که ایستاده است؟

Will you have been going to the concert before I come?

آیا تا قبل از آمدن من به کنسرت، در حال رفتن به کنسرت خواهید بود؟

Will you have been eating vegetables for three months?

آیا سه ماه است که سبزیجات می‌خورید؟

Will she have been teaching the kids since morning?

آیا او از صبح، به بچه‌ها در حال آموزش دادن بوده است؟

تعریف آینده کامل استمراری در انگلیسی

جملات پرسشی با کلمه پرسشی

برای ساختن جملات پرسشی آینده کامل استمراری، استفاده از کلمه پرسشی «how long» کاربرد زیادی دارد، زیرا مدت زمان انجام فعالیت را نشان می‌دهد. برای ساختن این جملات از فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Wh-word + will + subject + have been + v (-ing)?

به مثال‌های زیر و نحوه استفاده از کلمات پرسشی توجه کنید.

How long will they have been running?

چه مدت خواهد شد که آن‌ها در حال دویدن هستند؟

What will Robin have been doing before you reach?

«رابین» قبل از رسیدن شما مشغول انجام چه کاری خواهد بود؟

Why won't you have been running your business since April?

چرا از ماه آوریل مشغول راه‌اندازی کسب و کار خود نخواهید بود؟

(در این مثال از «جمله پرسشی منفی» (Negative question) استفاده شده است.)

How long will the company have been advertising?

شرکت چه مدت مشغول تبلیغات خواهد بود؟

How long will she have been listening to music?

 او چه مدت در حال گوش دادن به موسیقی خواهد بود؟

تفاوت آینده استمراری با آینده کامل استمراری در انگلیسی

بسیاری از افراد انگلیسی‌زبان ترجیح می‌دهند که از آینده استمراری به‌جای آینده کامل استمراری استفاده کنند. باید در نظر داشت که این کار ممکن است معنی جمله را تغییر دهد. آینده استمراری بر فعالیت‌های متوقف‌شده تأکید دارد، در حالی که آینده کامل استمراری بر مدت زمان انجام عمل، قبل از عمل دیگر در زمان آینده تأکید دارد. برای درک بهتر تفاوت میان این دو زمان، به دو جمله زیر توجه کنید.

He will be tired because he will be exercising so hard.

He will be tired because he will have been exercising so hard.

در جمله اول، تأکید بر این است که علت خستگی شخص، تمرین کردن در آن زمان مشخص در آینده است. اما در جمله دوم علت خستگی شخص این است که برای مدتی مشغول ورزش کردن خواهد بود. یعنی، این احتمال وجود دارد که او در آن لحظه معین در آینده همچنان در حال ورزش کردن باشد یا کارش تمام شده باشد.

کاربرد آینده کامل استمراری در انگلیسی

کی و کجا از آینده کامل استمراری استفاده نمی‌کنیم؟

اگر در جمله «فعل غیر استمراری» (Non-progressive Verb) داشته باشیم، نباید از زمان آینده کامل استمراری استفاده کنیم. در دو مثال زیر، فعل غیر استمراری «see» به کار رفته است، اما جمله اول اشتباه است چون زمان آینده کامل استمراری با افعال غیر استمراری به کار نمی‌رود.

I will have been seeing 45 movies by the time Christmas arrives. (نادرست)

I will have seen 45 movies by the time Christmas arrives. (درست)

افعال غیر استمراری در زبان انگلیسی

برخی از افعال انگلیسی، شکل استمراری ندارند. به عبارت دیگر، این فعل‌ها «ing-» نمی‌گیرند. به همین خاطر، به این دسته از فعل‌ها «افعال غیر استمراری» می‌گوییم. در جدول زیر، فهرستی از افعال غیر استمراری را مشاهده می‌کنید.

افعال غیر استمراری

(Non-progressive Verbs)

believe belong appear
care cost dislike
exist expect feel
forget have hate
hear hope imagine
include know like
look love mind
need own prefer
realize remember see
seem smell suppose
taste understand want

برای آشنایی بیشتر با فعل‌های غیر استمراری، به مثال‌های زیر توجه کنید.

 I believe what you say.

من به آنچه می‌گویی اعتقاد دارم.

She dislikes eating pizza.

او از پیتزا بدش می‌‌آید.

I doubt what you say is true.

من شک دارم آنچه شما می‌گویید درست باشد.

He imagines he needs some time off work.

او تصور می‌کند که به مدتی مرخصی کاری احتیاج دارد.

I know Tom very well.

من «تام» را خیلی خوب می‌شناسم.

It sounds like a good idea.

فکر خوبی به نظر می‌رسد.

I agree we need to finish the project.

قبول دارم که باید پروژه را به پایان برسانیم.

I need some time off.

من به مدتی مرخصی احتیاج دارم.

سوالات رایج درباره آینده کامل استمراری

در ادامه این آموزش سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر آینده کامل استمراری پاسخ دهیم.

کاربرد آینده کامل استمراری در انگلیسی چیست ؟

از آینده کامل استمراری برای توصیف عملی استفاده می‌شود که تا زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت. همچنین برای صحبت کردن درباره فعالیتی به کار می‌رود که قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. از دیگر کاربردهای این زمان برای توصیف رابطه علت و معلول در زمان آینده است.

ساختار آینده کامل استمراری در آینده چگونه است؟

برای ساختن آینده کامل استمراری، پس از فاعل، فعل به صورت «will have been + verb + ing» به کار می‌رود. برای ساختن جملات منفی، به فعل وجهی «will»، منفی‌کننده «not» را اضافه می‌کنیم. برای سوالی کردن هم ابتدا «will» را می‌آوریم و در ادامه از فاعل، و سپس فعل «have» استفاده می‌کنیم. در ادامه «been» و فعل اصلی را همراه با «ing» به کار می‌بریم، مانند «Will you have been working for six hours».

چه زمانی فعل آینده کامل استمراری به کار نمی‌رود؟

برخی از فعل‌ها را نمی‌توان در حالت استمراری به کار برد. اگر در جمله «فعل غیر استمراری» (Non-progressive Verb) داشته باشیم، نباید از زمان آینده کامل استمراری استفاده کنیم، مانند «see» یا «know».

تمرین آینده کامل استمراری در انگلیسی

برای درک بهتر آینده کامل استمراری در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: Ben ____ weight for three months. (not/lose)

جواب

Answer: Ben won’t have been losing weight for three months.

Q2: She ____ books since morning. (read)

جواب

Answer: She will have been reading books since morning.

Q3: He ____ for two months. (not/travel)

جواب

Answer: He won’t have been traveling for two months.

Q4: We ____ for two hours. (sing)

جواب

Answer: We will have been singing for two hours.

Q5: I ____ an essay for one hour. (not/write)

جواب

Answer: I won’t have been writing an essay for one hour.

Q6: ____ my mom ____ food for many years? (cook)

جواب

Answer: Will my mom have been cooking food for many years?

Q7: They ____ a bicycle for two hours. (not/ride)

جواب

Answer: They won’t have been riding a bicycle for two hours.

Q8: He ____ to learn the french language for three years. (try)

جواب

Answer: He will have been trying to learn the french language for three years.

Q9: She ____ a job for five years. (not/do)

جواب

Answer: She won’t have been doing a job for five years.

Q10: We ____ these formal shirts for three months. (wear)

جواب

Answer: We will have been wearing these formal shirts for three months.

Q11: She ____ early in the morning for a week. (wake)

جواب

Answer: She will have been waking up early in the morning for a week.

Q12: Julie ____ this time next week. She'll be on holiday! (not work)

جواب

Answer: Julie won’t be working this time next week. She’ll be on holiday!

Q13: I'm only halfway through my homework. I ____ it before the teacher arrives. (not finish)

جواب

Answer: I’m only halfway through my homework. I won’t have finished it before the teacher arrives.

Q14: There won't be anyone in the office. Everyone ____ home. (go)

جواب

Answer: There won’t be anyone in the office. Everyone will have gone home.

Q15: He ____ English for three years when he takes the exam. (study)

جواب

Answer: He will have been studying English for three years when he takes the exam.

Q16: We ____ all day, so we'll want to relax in the evening. (walk)

جواب

Answer: We will have been walking all day, so we’ll want to relax in the evening.

Q17: They ____, so they'll want to go to bed early. (travel)

جواب

Answer: They will have been travelling, so they’ll want to go to bed early.

Q18: I ____ in this company for twenty years when I retire. (work)

جواب

Answer: I will have been working in this company for twenty years when I retire.

Q19: She ____ her boyfriend for three years when they get married. (see)

جواب

Answer: She will have been seeing her boyfriend for three years when they get married.

Q20: He ____, so the kitchen will be warm. (cook)

جواب

Answer: He will have been cooking, so the kitchen will be warm.

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. My mom ________ for two days by the time I see her.
has been travelling
will have been travelling
will has been travelling
2. They'll be exhausted by dinner. They will have been _____ hockey for seven hours.
playing
played
play
3. Will you ________ here for ten years by the time of the Christmas party?
have been worked
have to work
have been working
4. It's a 24-hour relay. They'll only have been ________ for half the time by 6pm.
ran
run
running
5. We ________ been waiting long.
will not have
have not will
will have not
6. I ________ working for two years.
willn't have been
won't have been
not have been
7. Won't they ________ travelling for two weeks by then?
have been
had been
has been
8. The teachers will ________ for a month by the time the deal is made.
have been striking
will strike
will be striking
9. The films run all night. We ________ movies for six hours by the time the feature comes on.
watched
will have been watching
will watch
10. She'll still be groggy. She ________ undergoing surgery for three hours.
will has been
will have been
will be have
11. By the time you arrive I _______ something spectacular and dinner will be on the table waiting for you.
will cook
will have cooked
will be cooking
12. When we arrive in Los Angeles we'll need to rest, because we _______ about 800 miles.
will be driving
will drive
will have driven
13. When you get off the train, we _______ for you on the platform.
'll wait
'll be waiting
'll have waited
14. We _______ on the first train next Monday.
'll be leaving
'll have left
'll leave
15. When I travel to England next year I ________ English for over four years, so I think I'll be ready.
will have studied
will study
will be studying

جدول جمع‌بندی آینده کامل استمراری در انگلیسی

در بخش پایانی این آموزش، جدول جمع‌بندی آینده استمراری در انگلیسی را با مثال مشاهده می‌کنید.

زمان آینده استمراری

(Future Continuous Tense)

پرسشی منفی

(Negative Question)

پرسشی

(Question)

منفی

(Negative)

مثبت

(Affirmative)

Won't I have been living? Will I be have been living? I won't have been living. I will have been living.
Won't you have been living? Will I be have been living? You won't have been living. You will have been living.
Won't he have been living? Will I be have been living? He won't have been living. He will have been living.
Won't she have been living? Will I be have been living? She won't have been living. She will have been living.
Won't it have been living? Will I be have been living? It won't have been living. It will have been living.
Won't we have been living? Will I be have been living? We won't have been living. We will have been living.
Won't they have been living? Will I be have been living? They won't have been living. They will have been living.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «زمان ها در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EF EC English Grammar Monster 7ESL
۱۱ thoughts on “آینده کامل استمراری در انگلیسی — گرامر Future Perfect Continuous — به زبان ساده

سلام و وقت بخیر – مطالب سایتتون عالی هستش – خدا قوت .
در مورد جدول انتهایی – و قسمت question شکل مبتشون . من فکر میکنم اشتباهی رخ داده .
سوال بعد هم در مورد گزینه ی 13 میتونید توضیح بدید که چرا شد wont have finished? ممنونم از شما

با سلام؛
درمورد سوال ۱۳ هدف استمرار عمل در آینده نیست، به دلیل قید زمان «before». درواقع، هدف این است که نشان دهد کاری تا قبل از زمان مقرر تمام خواهد شد. به همین دلیل از آینده کامل ساده استفاده شده است.
جدول نیز اصلاح شد.
از دقت نظر شما سپاس‌گزاریم.

سلام ببخشید یه سوالی داشتم
آینده استمراری یا آینده کامل استمراری زودتر تمام میشود ممنون

با سلام،
به دو مثال زیر توجه کنید.
.I will be hiking at 9 in the morning
.I will have been hiking for four hours by 9 in the morning
در مثال اول عملی ناتمام توصیف شده که به نظر می‌رسد در آینده ادامه خواهد داشت. اما در مثال دوم، درباره عملی صحبت می‌کنیم که تا مدت زمان مشحصی در آینده ادامه خواهد داشت و اندکی قبل از عمل دیگری تمام خواهد شد. بنابراین، در مثال اول، استمرار عمل مهم است و در مثال دوم بازه زمانی که عملی قبل از عمل دیگر تمام می‌شود.

ضمن تشکر از زحمات شما

مثال How long will she been listening to music?
Play اشتباهه. یه have بهش اضافه کنین درست می شه.

ممنون

با سلام؛
اصلاح شد. از توجه شما سپاس‌گزاریم.

با سلام خدمت شما ممنونم بابت توضیحات خوبتون ولی یه سوال داشتم در مطالبی که توضیح داده بودین گفته بودید افعال غیر استمراری مثل see در آینده کامل استمراری استفاده نمیشوند پس چطور در جواب سوال ۱۹ جواب she will have been seeing her boyfriend بکار رفته؟

با سلام؛
برخی از فعل‌های غیراستمراری می‌توانند به عنوان فعل استمراری نیز به کار بروند. در این مثال، منظور از «see» تأکید بر دیدار یا ملاقات دوستش است. البته استفاده از حالت استمراری فعل «see» در حالت کلی چندان رایج نیست. اما می‌توانیم از آن در موارد خاصی استفاده کنیم. برای مثال، در جمله اول برای نشان دادن قرار مشخص و در جمله دوم به معنای بازدید کردن از «seeing» استفاده شده است.
He’s seeing his father tomorrow.
The group is seeing the sights of Paris.
از دقت نظر شما سپاس‌گزاریم.

با سلام، ببخشید در بخش “منفی کردن آینده کامل استمراری در انگلیسی” جمله They will not have been running for very long be then. باید بنظرم by then باشد نه be then
با تشکر از سایت عالیتون

با سلام؛
بله، اشتباه تایپی بود که اصلاح شد.
از همراهی شما با «مجله فرادرس» و دقت نظرتان سپاس‌گزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *