گرامر Infinitive — به زبان ساده و با مثال

آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۹ دقیقه
کاربرد مصدربدون to

مصدر در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی در مکالمات روزمره و رسمی دارد. با توجه به ساختار و زمان جمله، مصدرها انواع گوناگونی دارند و یادگیری آن‌ها نیازمند دقت و زمان کافی است. در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» با گرامر Gerund و کاربردهای آن آشنا شدیم. در این آموزش، قصد داریم گرامر Infinitive را بررسی کنیم و ساختار و کاربردهای آن را توضیح دهیم. مصدرها در زبان انگلیسی به دو دسته مصدر با to و مصدر بدون to تقسیم می‌شوند که به طور کامل آن‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. همچنین، در انتهای مطلب به نکات مهمی در رابطه با گرامر Infinitive اشاره می‌کنیم.

مصدر در انگلیسی چیست ؟

«مصدر» (Infinitive) همان ریشه فعل است که در زبان فارسی با افزودن پسوند «ن» به بن فعل گذشته ساخته می‌شود، مانند «رفتن» یا «پوشیدن». در زبان انگلیسی، مصدر شکل پایه یا شکل ساده فعل است و اغلب به زمان حال اشاره می‌کند که در مقایسه با زمان‌های دیگر، کاربرد بیشتری دارد. اما مصدر انگلیسی، اشکال دیگری نیز دارد که عبارت است از:

 • «مصدر کامل» (The Perfect Infinitive)
 • «مصدر استمراری» (The Continuous Infinitive)
 • «مصدر کامل استمراری» (The Perfect Continuous Infinitive)
 • «مصدر مجهول» (The Passive Infinitive)

تمام این مصدرهای انگلیسی با استفاده از انواع فعل با زمان‌های مختلف و افعال کمکی بعد از «to» ساخته می‌شوند. در این آموزش، ما گرامر Infinitive را برای زمان حال توضیح خواهیم داد.

انواع مصدر در انگلیسی

مصدر زمان حال در انگلیسی، دو شکل دارد:

 • مصدر با to
 • مصدر بدون to

مصدر با to از حرف اضافه و شکل ساده فعل تشکیل شده، در حالی که مصدر بدون to حرف اضافه ندارد و در واقع شکل ساده فعل بدون to است. به جدول زیر دقت کنید تا با تفاوت آن‌ها آشنا شوید.

مصدر بدون to

Zero infinitive

مصدر با to

To-infinitive

sit to sit
eat to eat
have to have
remember to remember

نکته: شکل منفی Infinitive با افزودن not قبل از مصدر (با و بدون to) تشکیل می‌شود.

به مثال‌های زیر توجه کنید تا ساختار جملات منفی را در گرامر Infinitive یاد بگیرید.

I decided not to go to London.

تصمیم گرفتم به لندن نروم.

He asked me not to be late.

از من خواست دیر نکنم.

I'd like you not to sing so loudly.

دوست ندارم این‌قدر بلند آواز بخوانی.

I'd rather not eat meat.

ترجیح می‌دهم گوشت نخورم.

I might not come.

شاید من نیایم.

کاربرد مصدر با to

کاربرد مصدر با to

مصدر با to در ساختارهای متعددی به کار می‌رود و اغلب هدف یا نظر شخص را در مورد چیزی بیان می‌کند. مصدر با to بعد از برخی فعل‌های انگلیسی نیز می‌آید که در این مطلب به آن‌ها اشاره خواهیم کرد. در ادامه، مهم‌ترین کاربردهای مصدر با to همراه با مثال، به‌طور کامل آموزش داده شده است.

 • برای نشان دادن هدف انجام کار (در این حالت، «to» به معنی «in order to» یا «so as to» به کار می‌رود که به معنای «به منظورِ» یا «به قصدِ» است):

She came to collect her pay roll.

او آمد تا فیش حقوقی خود را دریافت کند.

The boys went to find firewood.

پسرها رفتند تا هیزم پیدا کنند.

I am calling to ask you about dad.

من زنگ زدم تا در مورد پدر از شما بپرسم.

You sister has gone to finish her homework.

خواهرت رفته تا تکلیفش را انجام دهد.

 • به عنوان فاعل جمله که در موقعیت‌های رسمی و نوشتاری بیشتر کاربرد دارد:

To be or not to be, that is the question.

بودن یا نبودن، مسئله این است.

To know her is to love her.

شناختن او به‌معنای دوست داشتن اوست.

To visit the Grand Canyon is my life-long dream.

دیدن «گرند کنیون» همواره آرزوی من است.

To understand statistics, that is our aim.

هدف ما درک آمار است.

 • برای نشان دادن موارد استفاده چیزی:

The children need a garden to play in.

بچه‌ها به باغی احتیاج دارند تا در آن بازی کنند.

I would like a sandwich to eat.

من می‌خواهم ساندویچ بخورم.

I don't have anything to wear.

من چیزی برای پوشیدن ندارم.

Would you like something to drink?

برای نوشیدن چیزی میل دارید؟

Subject + to be + adjective + (for/of someone) + to-infinitive + (rest of sentence)

به مثال‌های زیر دقت کنید تا کاربرد آن را بهتر یاد بگیرید.

It is good to talk.

حرف زدن خوب است.

It is good of you to talk to me.

خوب است که با من حرف بزنید.

It is important to be patient.

مهم این است که صبور باشید.

It is important for Jake to be patient with his little brother.

برای «جیک» مهم است که با برادر کوچکش صبور باشد.

I am happy to be here.

خوشحالم که اینجا هستم.

The dress is not good for you to wear.

خوب نیست آن لباس را بپوشی.

انواع مصدر در انگلیسی
 • برای اظهارنظر یا قضاوت کردن:

Subject + to be + noun phrase + to-infinitive

به مثال‌های زیر توجه کنید تا کاربرد گرامر Infinitive را بهتر یاد بگیرید.

It was a stupid place to park.

برای پارک کردن جای احمقانه‌ای بود.

That is a dangerous way to behave.

رفتار کردن به این شکل، خطرناک است.

What you said was a rude thing to say.

این چیزی که گفتی حرف زشتی بود.

This is the right thing to do.

این کار درستی است.

Those were the wrong kind of eggs to buy.

خریدن آن تخم‌مرغ‌ها کار اشتباهی بود.

Jim is the best person to hire.

«جیم» بهترین فرد برای استخدام است.

در ادامه به چند مثال آورده‌ایم تا با کاربرد too و enough در جمله بیشتر آشنا شوید.

There's too much sugar to put in this bowl.

مقدار شکر برای ریختن در این کاسه خیلی زیاد است.

I had too many books to carry.

کتاب‌های بسیار زیادی برای حمل کردن داشتم.

This soup is too hot to eat.

این سوپ برای خوردن بیش از حد داغ است.

She was too tired to work.

او برای کار کردن بیش از حد خسته بود.

He arrived too late to see the actors.

او برای دیدن بازیگران خیلی دیر رسید.

I've had enough food to eat.

من غذای کافی برای خوردن داشته‌ام.

She's old enough to make up her own mind.

او آن‌قدر بزرگ شده است که خودش تصمیم بگیرد.

There isn't enough snow to ski on.

برای اسکی کردن برف کافی وجود ندارد.

You're not old enough to have grand-children!

سن شما آن‌قدر زیاد نیست که نوه داشته باشید.

 • با کلمات پرسشی (از مصدر با to بعد از برخی از کلمات پرسشی استفاده می‌شود):
  • where به معنای کجا
  • how به معنای چگونه
  • what به معنای چه چیزی
  • who به معنای چه کسی
  • when به معنای چه زمانی

در جدول زیر فعل‌هایی را مشاهده می‌کنید که بعد از آن‌ها کلمات پرسشی فوق همراه با مصدر با to به کار می‌رود.

know ask
دانستن پرسیدن
tell explain
گفتن توضیح دادن
show decide
نشان دادن تصمیم گرفتن
understand forget
فهمیدن فراموش کردن

برای آن‌که کاربرد گرامر Infinitive را در رابطه با مورد فوق بهتر درک کنید، به چند مثال و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

She asked me how to use the washing machine.

او از من پرسید که چگونه از ماشین لباسشویی استفاده کنم.

Do you understand what to do?

تو می‌دانی چه کار باید کرد؟

Tell me when to press the button.

به من بگو کی دکمه را فشار دهم؟

I've forgotten where to put this little screw.

فراموش کرده‌ام این پیچ کوچک را کجا گذاشتم.

I'm not sure I know who to call.

مطمئن نیستم با چه کسی تماس بگیرم.

مصدر بدون to

کاربرد مصدر بدون to

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، مصدر در زبان انگلیسی به دو دسته مصدر با to و بدون to تقسیم می‌شود. اکنون که با کاربرد مصدر با to آشنا شدیم، به بررسی کاربرد دسته دوم، یعنی مصدر بدون to می‌پردازیم.

 • بعد از افعال کمکی:

She can't speak to you.

او نمی‌تواند با شما صحبت کند.

He should give her some money.

باید مقداری پول به او بدهد.

Shall I talk to him?

می‌توانم با او حرف بزنم؟

Would you like a cup of coffee?

یک فنجان قهوه میل دارید؟

I might stay another night in the hotel.

شاید یک شب دیگر در هتل بمانم.

They must leave before 10.00 a.m.

آن‌ها باید قبل از ساعت ۱۰ حرکت کنند.

 • بعد از افعال حسی:

verb + object + zero infinitive

به چند مثال زیر توجه کنید.

He saw her fall from the cliff.

او را دید که از صخره افتاد.

We heard them close the door.

صدای بستن در را شنیدیم.

They saw us walk toward the lake.

آن‌ها ما را دیدند که پیاده به سمت دریاچه رفتیم.

She felt the spider crawl up her leg.

او احساس کرد عنکبوت از روی پایش آهسته بالا می‌آید.

 • بعد از فعل‌های let و make:

Her parents let her stay out late.

والدینش اجازه دادند تا دیروقت بیرون بماند.

Let's go to the cinema tonight.

بیا امشب به سینما برویم.

You made me come with you.

مجبورم کردی با تو بیایم.

Don't make me study that boring book!

مجبورم نکنید آن کتاب خسته‌کننده را بخوانم!

 • بعد از had better:

We had better take some warm clothing.

بهتر است لباس گرم برداریم.

She had better ask him not to come.

بهتر است از او بخواهد که نیاید.

We had better reserve a room in the hotel.

بهتر است یک اتاق در هتل رزرو کنیم.

You'd better give me your address.

بهتر است آدرس خود را به من بدهید.

They had better work harder on their homework.

بهتر است آن‌ها روی تکالیف خود بیشتر کار کنند.

 • بعد از کلمه پرسشی why که کاربرد آن در پیشنهاد دادن است:

Why wait until tomorrow?

چرا تا فردا صبر کنیم؟

Why not ask him now?

چرا از او نمی‌پرسی؟

Why leave before the end of the game?

چرا قبل از پایان بازی بروید؟

Why walk when we can go in the car?

وقتی می‌توانیم سوار ماشین شویم، چرا پیاده برویم؟

Why not buy a new bed?

چرا تخت جدید نخریم؟

لیست افعالی که بعد از آنها مصدر با to می‌آید

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره کردیم، بعد از برخی فعل‌ها در زبان انگلیسی، مصدر با to به کار می‌رود. در جدول زیر فهرستی از این افعال را مشاهده می‌کنید.

لیست افعالی که بعد از آن‌ها مصدر با to می‌آید
pretend long demand agree
promise love fail aim
propose manage forget arrange
refuse mean hate ask
remember need help begin
try offer hope choose
want plan intend claim
wish prefer learn continue
prepare like decide

به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد این افعال همراه با Infinitive بیشتر آشنا شوید.

We arranged to see the bank manager and applied for a loan.

قرار ملاقات با مدیر بانک را گذاشتیم و درخواست وام کردیم.

Mrs. Harding asked us to call in on our way home.

خانم «هاردینگ» از ما خواست در راه بازگشت به خانه تماس بگیریم.

Did you remember to post the letter to your mother?

یادت بود نامه را برای مادرت بفرستی؟

He just wants everyone to be happy.

ٰاو فقط می‌خواهد همه خوشحال باشند.

گرامر Infinitive در انگلیسی

نکات مهم درباره گرامر Infinitive

در رابطه با گرامر Infinitive همواره دو نکته زیر را مدنظر داشته باشید.

 1. Infinitive از شکل ساده فعل تشکیل شده است، اما می‌تواند به عنوان اسم، صفت یا قید به کار رود و فعل نیست.
 2. Infinitive اگر به صورت عبارت اسمی به کار برود، نیاز به «ویرگول» ندارد، مگر این‌که به عنوان قید درد ابتدای جمله قرار بگیرد، مانند مثال‌های زیر:

To improve your writing, you must consider your purpose and audience.

برای بهبود نوشتن، باید هدف و مخاطبان خود را در نظر بگیرید.

To buy a basket of flowers, John had to spend his last dollar.

برای خرید یک سبد گل، جان مجبور شد آخرین دلار خود را خرج کند.

جمع‌بندی گرامر Infinitive

در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «مجله فرادرس»، یاد گرفتیم که گرامر Infinitive شکل ساده فعل است که در زمان حال به دو صورت مصدر با to و مصدر بدون to به کار می‌رود. در بخش پایانی، کاربرد گرامر Infinitive را به‌طور خلاصه مشاهده می‌کنید.

کاربردهای مصدر با to:

 • برای نشان دادن هدف یا قصد انجام کار
 • به عنوان فاعل
 • برای نشان دادن موارد استفاده چیزی
 • بعد از صفت
 • برای اظهارنظر یا قضاوت کردن
 • همراه با قید
 • با برخی از کلمه‌های پرسشی

کاربرد مصدر بدون to:

 • بعد از افعال کمکی
 • بعد از فعل‌های حسی
 • بعد از فعل‌های let و make
 • بعد از had better
 • همراه با کلمه پرسشی why

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع اسم در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۳۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Purdue EF Walden University
One thought on “گرامر Infinitive — به زبان ساده و با مثال

با عرض سلام و خسته نباشید
نحوه آموزش دسته بندی و مثال ها بسیار عالی بودند. از زحمات شما تشکر میکنم.
موفق باشید.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *