فعل در انگلیسی – به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ صوتی

۳۲۲۲۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه
فعل در انگلیسی – به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ صوتی

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با اجزاء کلام در زبان انگلیسی آشنا شدیم و به توصیف برخی از آن‌ها پرداختیم. اجزاء کلام به هشت دسته اسم، ضمیر، فعل، صفت، قید، حرف اضافه، حرف ربط و حرف ندا تقسیم می‌شوند و هر یک نقش مهمی را در جمله ایفا می‌کنند. در این آموزش می‌خواهیم بدانیم فعل در انگلیسی چیست و چگونه می‌توانیم آن را در جمله تشخیص دهیم. همچنین، انواع آن را بررسی خواهیم کرد.

997696

فعل در انگلیسی چیست ؟

فعل یکی از مهم‌ترین «اجزاء کلام» (Parts of Speech) در زبان انگلیسی به شمار می‌رود و کلمه‌ای است که عمل یا موقعیتی را بیان می‌کند. به عبارت دیگر، فعل نشان می‌دهد که فاعل مشغول انجام چه کاری است. فعل نیز مانند اسم، بخش مهمی از جمله یا عبارت است و در مورد نحوه وقوع عمل اطلاعاتی را در اختیار ما قرار می‌دهد. در واقع، بدون فعل، امکان انتقال افکار وجود ندارد و حتی در ساده‌ترین جملات مانند «Mina sings»، فعل وجود دارد. فعل، به خودی خود می‌تواند یک جمله باشد، حتی بدون فاعل، مانند جملات امری «!sing» و «!drive» که فاعل آن‌ها «you» است.

هنگام یادگیری گرامر زبان انگلیسی، اغلب فعل را به عنوان واژه‌ای در نظر می‌گیرند که بر انجام کاری دلالت دارد، به این مفهوم که به بخشی از جمله اشاره می‌کند که وقوع عملی را گزارش می‌دهد، مانند فعل‌های «ran» و «eats» در مثال‌های زیر:

He ran away.

او فرار کرد.

She eats chocolate cake on Sundays.

او یکشنبه‌ها کیک شکلاتی می‌خورد.

اما همه فعل‌ها را نمی‌توان به راحتی در این دسته قرار داد. برای مثال، فعل‌های «know» و «thought» در دو مثال زیر، افعال غیر حرکتی هستند، یعنی عملی را نشان نمی‌دهند، بلکه حالت، احساس، عواطف، مالکیت یا عقیده را نشان می‌دهند.

I know your name.

من اسمت را می‌دانم.

Jack thought about it.

«جک» درباره آن فکر کرد.

راه تشخیص فعل در انگلیسی

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده کردید، یکی از راه‌های تشخیص فعل در انگلیسی بررسی جایگاه آن در مقایسه با فاعل است. فعل‌ها اغلب بعد از اسم یا ضمیر می‌آیند که نقش فاعل را در جمله دارند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Mark eats his dinner quickly.

«مارک» شام خود را تند می‌خورد.

We went to the market.

ما به بازار رفتیم.

You write neatly in your notebook.

شما در دفترتان مرتب می‌نویسید.

They thought about all the prizes in the competition.

آن‌ها به همه جوایز مسابقه فکر کردند.

تصویر گوی و چند کتاب

نقش فعل در انگلیسی چیست؟

فعل‌ در انگلیسی می‌تواند نقش‌های گوناگونی داشته باشد. مهم‌ترین نقش آن‌ها برای برقراری ارتباط و توصیف عمل است. وقتی در جمله از فعل استفاده می‌شود، در واقع عملی رخ داده است که گوینده در حال توصیف کردن آن است یا در گذشته توصیفش کرده است. اولین و مهم‌ترین نقش فعل در انگلیسی انتقال معنی است و این امر هنگام برقراری ارتباط نیز میسر می‌شود. در حقیقت می‌توان معنی جمله‌واره یا جمله انگلیسی را به کمک فعل آن حدس زد.

دومین نقشی که فعل در زبان انگلیسی دارد، ساختن «جمله‌واره» (Clause) است. جمله‌واره به بخشی از جمله گفته می‌شود که از فاعل و فعل تشکیل شده است. بنابراین یکی از ارکان اصلی جمله‌واره انگلیسی فعل است. افرادی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند، باید بتوانند فرق بین جمله و جمله‌واره را از هم تشخیص دهند. و چون فعل و عبارت‌های فعلی از عناصر مهم و کلیدی در جمله هستند، برای ایجاد پایه‌های زبانی افراد تأثیر زیادی دارند. به جملات زیر دقت کنید تا نقش فعل را در هر یک از آن‌ها بهتر درک کنید.

Subject + verb 

That student failed.

آن دانش‌آموز مردود شد.

Subject + verb + object

That student failed his exam.

آن دانش‌آموز در امتحان مردود شد.

Subject + verb + complement

That student is not clever.

آن دانش‌آموز باهوش نیست.

سومین نقشی که فعل در جمله دارد، برای توصیف زمان گذشته و ویژگی‌های آن است. زمان‌های انگلیسی به سه دسته کلی گذشته، حال و آینده تقسیم می‌شوند. به همین دلیل یکی از ویژگی‌های مهم فعل، توصیف زمان جمله است. در جدول زیر می‌توانید برخی از ویژگی‌های فعل را مشاهده کنید که برای انواع زمان‌های انگلیسی نوشته شده است.

He studies English alone.Present tense
He studies English alone.Simple present
He is studying English alone.Continuous aspect
He has studied English alone.Perfect aspect
He studied English alone.Past tense
He studied English alone.Simple past
He was studying English alone.Continuous aspect
He had studied English alone.Perfect aspect

چهارمین نقش فعل در زبان انگلیسی «Modality» است. در واقع فعل‌ها می‌تواند حالت، کیفیت و وضعیت شخص یا چیزی را مشخص کنند. این ویژگی، بخشی از مبحث زبان‌شناسی است که ایده‌ها و افکار گوینده را درباره دنیای پیرامونش منتقل می‌کند. همچنین شرایطی برای قضاوت کردن، ارزیابی کردن، یا درک باورها، حقایق، الزامات یا درستی یک نظریه را فراهم می‌سازد. در این رابطه ۱۲ دسته‌بندی مختلف وجود دارد که در جدول زیر می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید.

در جدول زیر می‌توانید ویژگی‌های فعل را در رابطه با عقاید و افکار مشاهده کنید.

Attitudal Modality
I can pass the test.ability
Jack should arrive on time.deduction
The boys will be happy.disapproval
She must study harder.necessity
You should be friendlier.obligation
The class might be a little late.possibility

در جدول زیر می‌توانید ویژگی‌های فعل را با توجه به نوع برقراری ارتباط مشاهده کنید.

Communicative Modality
You ought to study harder.advising
Would you like to help me?inviting
May I be of assistance?offering
You can take the day off.permitting
Can I take a day off?requesting
You could talk more in class.suggesting

آخرین ویژگی فعل در انگلیسی این است که ممکن است برای نشان دادن تطابق میان فعل و فاعل به کار برود. بنابراین، وقتی شکل کلمه‌ای به دلیل کلمه‌های دیگر در جمله‌ای که به آن مرتبط است تغییر می‌کند، این حالت ایجاد می‌شود.  فعل‌های انگلیسی اغلب برای این منظور به کار می‌روند که نشان دهند فاعل اول‌شخص، دوم‌شخص یا سو‌م‌شخص است و مطابقت بین فاعل و فعل یکی از موارد مهم در این خصوص است. در جدول زیر می‌توانید فاعل‌های مختلف را برای شخص‌های گوناگون مشاهده کنید.

جمعمفرد
We are...اول‌شخصI am...اول‌شخص
You are...دوم‌شخصYou are...دوم‌شخص
They are...سوم‌شخصHe/She is...سوم‌شخص

افعال فیزیکی در انگلیسی

«افعال فیزیکی» (Physical Verbs) همان «افعال حرکتی» (Action Verbs) هستند. اگر با بدن خود بتوانید حرکتی را انجام دهید، یعنی آن فعل فیزیکی است. به مثال‌های زیر و فعل‌های به‌کاررفته توجه کنید.

Let’s run to the park.

بیا تا پارک بدویم.

I hear the train coming.

صدای آمدن قطار را می‌شنوم.

Call me when you’re finished with class.

هر موقع کلاست تمام شد، با من تماس بگیر.

افعال ذهنی در انلگیسی

افعال ذهنی به مفاهیمی مانند کشف کردن، فهمیدن، فکر کردن یا برنامه‌ریزی کردن مربوط می‌شوند. در کل، فعل ذهنی به «حالت شناختی» (Cognitive State) اشاره دارد، مانند مثال‌های زیر:

I know the answer.

من پاسخ را می‌دانم.

She recognized me from across the room.

او مرا از آن طرف اتاق شناخت.

Do you believe everything people tell you?

آیا هر چه مردم بگویند باور می‌کنید؟

انواع فعل در انگلیسی

فعل در انگلیسی به چند دسته تقسیم می‌شود که در ادامه این مطلب به بررسی آن‌ها پرداخته‌ایم.

افعال حالتی در انگلیسی

«افعال حالتی» (Stative Verbs) همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، نشان‌دهنده حالت فعل هستند نه عمل. در واقع افعال حالتی، به افکار، عواطف، روابط، احساسات و سنجش مرتبط هستند. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با مفهوم افعال حالتی در جمله بیشتر آشنا شوید.

The doctor disagrees with your analysis.

دکتر با تحلیل‌های شما مخالف است.

(در این جمله، «disagree» فعل است و حالت دکتر را توصیف می‌کند.)

John doubts the doctor’s opinion.

«جان» به نظر پزشک شک دارد.

I believe the doctor is right.

من معتقدم که دکتر درست می‌گوید.

She wanted another opinion.

او نظر دیگری می‌خواست.

افعال حرکتی در انگلیسی

«افعال حرکتی» (Action Verbs) عمل خاصی را نشان می‌دهند و هر زمانی که بخواهیم عملی را نشان دهیم یا در مورد کاری که کسی انجام می‌دهد صحبت کنیم، از افعال حرکتی استفاده می‌کنیم. در جدول زیر به تعدادی از افعال حرکتی اشاره شده است.

افعال حرکتی

Action Verbs

dancegorun
رقصیدنرفتندویدن
jumpsmileslide
پریدنلبخند زدنسر خوردن
dostandthink
انجام دادنایستادنفکر کردن
writeleavelisten
نوشتنترک کردنگوش دادن

به مثال‌های زیر و کاربرد افعال حرکتی در جمله توجه کنید.

I run faster than David.

من از «دیوید» سریع‌تر می‌دوم.

He does it well.

او آن کار را به خوبی انجام می‌دهد.

She thinks about poetry all day long.

او تمام روز به شعر فکر می‌کند.

تصویر زنی در پارک نشسته در حال نوشتن

افعال متعدی در انگلیسی

«افعال متعدی» (Transitive Verbs) افعالی هستند که همواره به عملی اشاره دارند که با شخص یا چیز دیگری مرتبط است یا آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای مثال، به مفعول مستقیم، اسم یا ضمیری اشاره می‌کنند که تحت تأثیر فعل قرار گرفته است. البته فعل‌های متعدی علاوه بر مفعول مستقیم، با مفعول غیر مستقیم نیز می‌آیند. در جمله‌ای که فعل متعدی دارد، شخص یا چیزی، دریافت‌کننده عمل فعل است. تعدادی از افعال متعدی همراه با معنی در جدول زیر آمده است.

افعال متعدی

Transitive Verbs

respectlove
احترام گذاشتندوست داشتن
maintaintolerate
نگه داشتن؛ حفظ کردنتحمل کردن
discussbelieve
بحث کردنباور داشتن؛ اعتقاد داشتن

به چند مثال و کاربرد افعال متعدی در جمله توجه کنید.

Gary ate the cookies.

«گری» کلوچه‌ها را خورد.

(فعل متعدی در این جمله «ate» و فاعل «Gary» است، زیرا «گری» کاری را انجام داده و «cookies» مفعول مستقیم است.)

He kicked John.

او لگدی به «جان» زد.

John punches him.

«جان» به او مشت زد.

They sold the tickets.

آن‌ها بلیت‌ها را فروختند.

They sell him the tickets.

آن‌ها بلیت‌ها را به او می‌فروشند.

(در این مثال، فعل «sell» متعدی است و دو مفعول مستقیم و غیر مستقیم دارد. «tickets» مفعول مستقیم و «him» مفعول غیر مستقیم است.)

Mary baked her mother a pie.

«ماری» برای مادرش پای درست کرد.

(در این جمله، فعل متعدی «baked» است و «pie» مفعول مستقیم و «her mother» مفعول غیر مستقیم است.)

افعال لازم در انگلیسی

«افعال لازم» (Intransitive Verbs) افعالی هستند که به مفعول نیاز ندارند. اما در دسته افعال حرکتی به شمار می‌آیند و همواره فعالیت‌هایی را توصیف می‌کنند که قابل انجام دادن است. در جدول زیر به تعدادی از فعل‌های لازم و معنی آن‌ها اشاره شده است.

افعال لازم

Intransitive Verbs

coughwalk
سرفه کردنراه رفتن
arrivelaugh
رسیدنخندیدن
runplay
دویدنبازی کردن

به چند مثال زیر و کاربرد فعل لازم در جمله توجه کنید.

We traveled to London.

ما به لندن مسافرت کردیم.

(در این جمله، فعل «travel» لازم است و فاعل جمله «we» است. اما «to London» مفعول مستقیم جمله به حساب نمی‌آید، زیرا دریافت‌کننده عمل فعل نیست.)

I sneeze in the mornings.

صبح‌ها عطسه می‌کنم.

He arrived with moments to spare.

او با چند لحظه‌ای فرصت برای استراحت کردن رسید.

Kathryn sat away from the others.

«کاترین» دور از دیگران نشست.

John eats before leaving for school.

«جان» قبل از رفتن به مدرسه غذا می‌خورد.

نکته: در مثال آخر، «eats» هم می‌تواند به عنوان فعل لازم و هم متعدی به کار رود. اگر مفعول مستقیم وجود داشته باشد، فعل متعدی خواهد بود و در غیر این صورت، مانند مثال بالا، فعل لازم در نظر گرفته می‌شود، مانند مثال زیر:

John eats the cookies before leaving for school.

«جان» قبل از رفتن به مدرسه، کلوچه‌ها را می‌خورد.

تصویر کتابی روی نیمکت پارک

افعال ربطی در انگلیسی

«افعال ربطی» (Linking Verbs) دسته‌ای از افعال حرکتی هستند که همان‌طور که از اسم‌شان پیداست، برای ارتباط دادن به کار می‌روند. افعال ربطی در زبان انگلیسی، فاعل را به «متمم فاعلی» (Subject Complement) ربط می‌دهد. متمم فاعلی فاعل جمله یا جمله واره را توصیف یا تعیین می‌کند. افعال ربطی مانند فعل‌های لازم در جمله عمل می‌کنند، یعنی مفعول مستقیم نمی‌گیرند. فهرستی از افعال ربطی را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

نکته: در نظر داشته باشید که افعالی که در جدول مشاهده می کنید، در صورتی که فعل ربطی باشند، معنی فارسی آن‌ها به شکل زیر خواهد بود، در غیر این صورت، ممکن است معانی دیگری داشته باشند. برای مثال، فعل «grow» در حالت غیر ربطی به معنی «رشد کردن» است، اما در حالت غیر ربطی به معنی «شدن» است.

افعال ربطی

Linking Verbs

feelappearbe
حس کردنبه نظر رسیدنبودن
growgetbecome
شدنشدنشدن
tastelookseem
چشیدنبه نظر رسیدنبه نظر رسیدن

به چند مثال زیر دقت کنید تا با کاربرد افعال ربطی در جمله بیشتر آشنا شوید.

Mike is a great dancer.

«مایک» رقصنده‌ای عالی است.

That gold watch looks expensive.

آن ساعت طلا به نظر خیلی گران است.

Suddenly, the mall got really crowded.

ناگهان، مرکز خرید واقعاً شلوغ شد.

افعال کمکی در انگلیسی

«افعال کمکی» (Auxiliary Verbs) همراه با فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرند و برای نشان دادن زمان فعل یا منفی/پرسشی کردن جمله به کار می‌‌روند. رایج‌ترین افعال کمکی در انگلیسی «have»، «do» و «be» هستند. در ادامه، به کمک چند مثال با کاربرد افعال کمکی در انگلیسی بیشتر آشنا می‌شوید.

He is playing soccer.

او در حال فوتبال بازی کردن است.

I have had this car since last April.

من از آوریل گذشته این ماشین را داشته‌ام.

Does she do her homework every day.

آیا او تکالیفش را هر روز انجام می‌دهد؟

افعال وجهی در انگلیسی

«افعال وجهی» (Modal Verbs) برای بیان توانایی، احتمال، اجازه دادن/گرفتن و الزامات کاربرد دارند. تعدادی از افعال کمکی وجهی عبارت است از:

  • can
  • must
  • may
  • should
  • would

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار افعال وجهی در جمله آشنا شوید.

I should go home.

باید به خانه بروم.

You must not delay.

تو نباید تأخیر داشته باشی.

Sally would not recommend the sushi.

«سالی» سوشی را پیشنهاد نمی‌کند.

David may be late.

«دیوید» ممکن است دیر کند.

برای مطالعه بیشتر و آشنایی کامل با تمامی افعال کمکی وجهی در انگلیسی، مطالعه مطلب زیر از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

افعال عبارتی در انگلیسی

«افعال عبارتی» (Phrasal Verbs) از یک کلمه تشکیل نشده‌اند، در عوض ترکیبی از کلمات هستند که با هم به عنوان فعل در جمله به کار می‌روند و معنی متفاوتی با فعل اصلی دارند. برای مثال، فعل «make» به معنای «درست کردن» است، اما اگر به صورت «make up» به کار رود، به معنای «جبران کردن» خواهد بود. بنابراین، افعال عبارتی، معنای کاملاً متفاوتی به جمله می‌دهند و معمولاً از ترکیب فعل و قید یا حرف اضافه ساخته شده‌اند. به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد افعال عبارتی در جمله بیشتر آشنا شوید.

Mary looked forward to her high school reunion.

«ماری» منتظر دیدار مجدد دوستان دبیرستانش بود.

He brought up the same points again and again.

او بارها و بارها همین نکات را مطرح کرد.

Leroy handed in the wallet to the police.

«لروی» کیف پول را به پلیس تحویل داد.

I make up stories all the time.

من دائم از خودم داستان می‌سازم.

She pointed out Donald’s mistake.

او به اشتباه «دونالد» اشاره کرد.

افعال بی قاعده در انگلیسی

«افعال بی‌قاعده» (Irregular Verbs)، افعالی هستند که برای زمان حال و گذشته، از هیچ الگوی خاصی پیروی نمی‌کند. در زبان انگلیسی افعال بی‌قاعده زیادی وجود دارد، اما تعدادی از آن‌ها کاربرد چندانی ندارند. در ادامه، تعدادی از افعال بی‌قاعده انگلیسی در جدول آمده است.

شکل سوم فعلشکل گذشته فعلشکل ساده فعل
broughtbroughtbring
boughtboughtbuy
caughtcaughtcatch
comecamecome
feltfeltfeel
gotgotget
hadhadhave
lostlostlose
mademademake
saidsaidsay
foundfoundfind
keptkeptkeep
thoughtthoughtthink
leftleftleave
wonwonwin

برای دانلود فهرست افعال بی‌قاعده در انگلیسی، می‌توانید به لینکی که در ادامه آمده مراجعه کنید. لغات ستاره‌دار در نوشتار انگلیسی و آمریکایی ممکن است به صورت افعال باقاعده نوشته شوند.

افعال با قاعده در انگلیسی

افعال باقاعده در زبان انگلیسی، از قانون و قاعده خاصی برای تبدیل شدن به زمان گذشته یا زمان‌ حال ساده پیروی می‌کنند. برای مثال پسوند «s-» یا «ed-» می‌گیرند.  به همین خاطر به آن‌ها افعال باقاعده می‌گویند. به چند مثال زیر دقت کنید.

Rehana plays cricket.

«ریحانا» کریکت بازی می‌کند.

Tam called out my name.

«تم» اسم مرا صدا زد.

You really walked all the way back?

واقعاً همه راه را پیاده برگشتی؟

نکته: در تقسیم‌بندی فعل، در بعضی کتاب‌ها یا مقالات، اسم مصدر (Gerund) و مصدر با to را جزو فعل در نظر می‌گیرند، اما با این که از فعل تشکیل شده‌اند، اسم به شمار می‌روند و به همین خاطر در این مطلب در دسته‌بندی انواع فعل آن‌ها را توضیح نمی‌دهیم و صرفاً به چند مثال زیر اکتفا می‌کنیم.

روی تخته سیاهی در کلاس عبارت فعل در انگلیسی به انگلیسی نوشته شده است.

مثال اسم مصدر در انگلیسی

به چند مثال زیر توجه کنید.

Smoking is injurious to health.

سیگار کشیدن برای سلامتی مضر است.

Walking is good for health.

پیاده‌روی برای سلامتی مفید است.

I love swimming.

من شنا کردن را خیلی دوست دارم.

مثال مصدر با to

به مثال‌های زیر و کاربرد مصدر با to توجه کنید.

I wanted to help you out.

می خواستم به شما کمک کنم.

Are you trying to go there?

می خواهی به آنجا بروی؟

I just love to eat out with my new friend.

من فقط دوست دارم با دوست جدیدم بیرون غذا بخورم.

برای آشنایی بیشتر با اسم مصدر در انگلیسی، مطالعه مطالب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود:

سوالات رایج درباره فعل در انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص فعل در انگلیسی پاسخ دهیم.

راه تشخیص فعل در انگلیسی چیست؟

یکی از راه‌های تشخیص فعل در انگلیسی بررسی جایگاه آن در مقایسه با فاعل است. فعل‌ها اغلب بعد از اسم یا ضمیر می‌آیند که نقش فاعل را در جمله دارند.

مثال فعل در انگلیسی چیست؟

فعل کلمه‌ای است که یا به عمل فیزیکی اشاره می‌کند، مانند «drive» یا بر عمل ذهنی دلالت دارد، مانند «think». فعل‌ها تقریباً همیشه با اسم یا ضمیر همراه می‌شوند تا عملکرد اسشم یا ضمیر را توصیف کنند.

انواع فعل در انگلیسی چیست؟

فعل در زبان انگلیسی به چهار دسته افعال حرکتی، افعال حالتی، افعال لازم و افعال متعدی تقسیم می‌شوند. هر یک از این فعل‌ها نقش‌های متعددی در جمله دارند و کاربردهای مختلفی برای آن‌ها تعریف شده است.

اجزای یک فعل کدام است؟

یک فعل از چهار جزء تشکیل شده است که عبارتند از: حال (Present)، صفت فاعلی (The Present Participle)، گذشته (ُThe Past) و صفت مفعولی (The Past Participle).

فعل اصلی در زبان انگلیسی چیست؟

فعل اصلی، همان‌طور که از اسمش پیداست، تنها فعل مهم و اصلی در جمله است. این فعل بیانگر عملی است که توسط فاعل اولیه در جمله ایفای نقش کرده است. برای مثال، در جمله «He has eaten the cake»، کلمه «eaten» به عنوان فعل اصلی تعریف شده است و «has» نقش فعل کمکی را در جمله دارد که اطلاعاتی به فعل اصلی اضافه می‌کند، یعنی ممکن است زمان فعل را نشان دهد یا حالت فعل را توصیف کند.

تمرین فعل در انگلیسی

برای درک بهتر این مبحث مهم در زبان انگلیسی، در بخش پایانی تعدادی تمرین ارائه کرده‌ایم که می‌تواند در درک بهتر فعل و انواع آن به شما کمک کند. پاسخ هر تمرین نیز بعد از هر سوال نوشته شده است.

تمرین اول

جاهای خالی را با شکل مناسب فعل کامل کنید.

Q1: Rita ___ a mile every day. (run/runs)

جواب

Answer: Rita runs a mile every day.

Q2: The dogs ___ all night. (barks/bark)

جواب

Answer: The dogs bark all night.

Q3: The cat ___ the snake. (catch/caught)

جواب

Answer: The cat caught the snake.

Q4: We ___ in the park in the evenings. (play/plays)

جواب

Answer: We play in the park in the evenings.

Q5: Mia ____ to school yesterday. (went/go)

جواب

Answer: Mia went to school yesterday.

Q6: Sheela ___ to be a Police Officer when she grows up. (want/wants)

جواب

Answer: Sheela wants to be a Police Officer when she grows up.

Q7: Mahesh ___ back to his mother. (ran/run)

جواب

Answer: Mahesh ran back to his mother.

Q8: Amy ___ very fast. (walk/walks)

جواب

Answer: Amy walks very fast.

Q9: You can ___ with us. (come/came)

جواب

Answer: You can come with us.

Q10: They ___ on a picnic together. (went/go)

جواب

Answer: They went on a picnic together.

Q11: Have you ___ the baby? (see/seen)

جواب

Answer: Have you seen the baby?

Q12: Hannah Montana ___ so well. (sing/sang)

جواب

Answer: Hannah Montana sang so well.

Q13: The bird ___ away from the cage. (flew/flown)

جواب

Answer: The bird flew away from the cage.

Q14: I ____ a letter for my friend. (write/wrote)

جواب

Answer: I wrote a letter for my friend.

Q15: The friends ___ back from the trip. (drove/drive)

جواب

Answer: The friends drove back from the trip.

Q16: Did you ___ anything? (do/done)

جواب

Answer: Did you do anything?

Q17: They ___ till late evening. (plays/played)

جواب

Answer: They played till late evening.

Q18: Can you ____ well? (swim/swam)

جواب

Answer: Can you swim well?

Q19: Cheetahs ___ very fast. (run/ran)

جواب

Answer: Cheetahs run very fast.

Q20: My brother and I _____ every day. (talk/talks)

جواب

Answer: My brother and I talk every day.

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل «to be» مناسب پر کنید.

Q1: I _____ at home.

جواب

Answer: I am at home.

Q2: She _____ not at home in the morning.

جواب

Answer: She is not at home in the morning.

Q3: We ____ in the park.

جواب

Answer: We are not in the park.

Q4: This ____ my new laptop.

جواب

Answer: This is my new laptop.

Q5: Our friends _____ on their summer holidays.

جواب

Answer: Our friends are on their summer holidays.

Q6: Uncle George _____ a good football player.

جواب

Answer: Uncle George is a good football player.

Q7: The dog _____ under the table.

جواب

Answer: The dog is under the table.

Q8: He _____ very funny.

جواب

Answer: He is very funny.

Q9: The shoes _____ white.

جواب

Answer: The shoes are white.

Q10: You _____ right.

جواب

Answer: You are right.

Q11: Susan ______ good at tennis.

جواب

Answer: Susan is good at tennis.

Q12: They _____ in the house.

جواب

Answer: They are in the house.

Q13: His T-shirts _____ cool.

جواب

Answer: His T-shirt is cool.

Q14: My sister _____ a good swimmer.

جواب

Answer: Mt sister is a good swimmer.

Q15: She _____ in Italy.

جواب

Answer: She is in Italy.

تمرین سوم

جاهای خالی را با فعل‌ مناسب کامل کنید.

Q1: We tried to catch the 9 o'clock train, but we arrived too late.

جواب

Answer: We tried to catch the 9 o'clock train, but we arrived too late.

Q2: The doctor told Henry to stop smoking.

جواب

Answer: The doctor told Henry to stop smoking.

Q3: Do you expect to pass your maths exam?

جواب

Answer: Do you expect to pass your maths exam?

Q4: All the beach hotels were full, so they ended up staying in the town center.

جواب

Answer: All the beach hotels were full, so they ended up staying in the town center.

Q5: I love this city. I can't imagine not living here.

جواب

Answer: I love this city. I can't imagine not living here.

Q6: Jerry promised to fix my computer for me.

جواب

Answer: Jerry promised to fix my computer for me

Q7: I meant to buy some stamps yesterday, but I forgot.

جواب

Answer: I meant to buy some stamps yesterday, but I forgot.

Q8: Do your children enjoy playing computer games?

جواب

Answer: Do your children enjoy playing computer games?

جمع‌بندی

در این آموزش، فعل در انگلیسی را تعریف کردیم و مختصری درباره انواع فعل در انگلیسی توضیح دادیم. فعل مهم‌ترین عضو جمله به شمار می‌رود، بنابراین، تشخیص آن از اهمیت زیادی برخوردار است. به‌طور خلاصه، انواع فعل در انگلیسی در جدول زیر آورده شده است.

انواع فعل در انگلیسی

Verbs in English

افعال کمکی

Auxiliary Verbs

افعال حالتی

Stative Verbs

افعال وجهی

Modal Verbs

افعال حرکتی

Action Verbs

افعال عبارتی

Phrasal verbs

افعال لازم

Intransitive Verbs

افعال بی‌قاعده

Irregular Verbs

افعال متعدی

Transitive Verbs

افعال باقاعده

Regular Verbs

افعال ربطی

Linking Verbs

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۵۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
ThesaurusGingerLearn English
۹ دیدگاه برای «فعل در انگلیسی – به زبان ساده و با مثال، تمرین و تلفظ صوتی»

خلاصه و بسیار مفید. سپاس و درود فراوان بر شما.

تشکر!میشود بگویید افعال واقعی (certain verbs)وغیرواقعی(uncertain verbs)چیست؟

با سلام؛
اگر منظور شما «Modal Verbs of Certainty and Uncertainty» است، به افعال وجهی گفته می‌شود که برای توصیف قطعیت یا احتمال وقوع عمل به کار می‌روند، مانند «must» یا «could».
با سپاس از همراهی شما.

درود فراوان به شما .این تدریس خیلی عالی و کامل بود. با تشکر از زحمات شما. 🙏

با سلام؛
از توجه شما سپاس‌گزاریم.

عالی بود به خوبی جایگاه لغات در کلمه ها برای جمله بندی شناسایی شد متشکرم موفق باشید

درود به همگی.
نوشتهٔ خوبی بود تقریباً سعی کرد تو یک نوشته همهٔ مطالب رو بگنجونه که البته کار سختیه ولی خوب از پسش براومد.
خیلی خوب?

دست تان درد نکند، کیف کردم

با سلام؛

خوشحالیم از این‌که مطالعه این مطلب برای شما مفید بوده است.

با تشکر از همراهی شما با مجله فرادرس

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *