جمله سازی فارسی به انگلیسی – آموزش رایگان + مثال، تمرین و تلفظ

۹۰۸۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۳۰ دقیقه
جمله سازی فارسی به انگلیسی – آموزش رایگان + مثال، تمرین و تلفظ

زبان انگلیسی از جمله‌های متعددی تشکیل شده است و هر یک ساختارهای متفاوتی دارد. جمله‌های انگلیسی نیز مانند جمله‌های فارسی با فاعل شروع می‌شوند. اما ساختار جمله‌های فارسی و انگلیسی با هم تفاوت‌هایی دارد. در این آموزش قصد داریم جمله سازی فارسی به انگلیسی را یاد بگیریم و به کمک مثال و تمرین با اجزای آن آشنا شویم.

جمله سازی فارسی به انگلیسی

به دلیل تفاوت‌های ساختاری جمله‌های انگلیسی و فارسی، ممکن است زبان‌آموزان در درک آن‌ها با مشکل مواجه شوند. به همین دلیل در این آموزش تصمیم گرفتیم نحوه جمله سازی فارسی به انگلیسی را توضیح دهیم. به جمله زیر و ترجمه فارسی آن توجه کنید.

He won't see the dentist tomorrow.

او فردا دندان‌پزشک را نمی‌بیند.

در جمله انگلیسی، اولین کلمه‌ای که مشاهده می‌کنید، «he» است. این کلمه نقش فاعل را در جمله دارد و چون به صورت ضمیر به کار رفته، به آن ضمیر فاعلی می‌گوییم. بعد از ضمیر فاعلی، بلافاصله فعل آمده که در این مثال به صورت منفی «won't see» به کار رفته است. بعد از فعل نیز از مفعول استفاده شده که عمل بر آن واقع شده است، یعنی «the dentist». کلمه آخر نیز «tomorrow» است که نقش قید زمان را در جمله دارد. بنابراین، اگر بخواهیم ساختار کلی یک جمله انگلیسی را توصیف کنیم، خواهیم داشت:

Subject + verb + object + adverb of time

اگر به ترجمه فارسی مثال فوق توجه کنیم، متوجه می‌شویم که مانند جمله انگلیسی، ابتدا ضمیر فاعلی آمده است. اما در ادامه، به‌جای فعل از مفعول استفاده شده است و در انتها فعل به کار رفته است. بنابراین، برای جمله سازی فارسی به انگلیسی ساختار جمله تغییر می‌کند.

مثال فوق یک جمله ساده بود. زبان انگلیسی از جمله‌های متعددی تشکیل شده است که برای هر یک ساختار متفاوتی تعریف می‌شود. برای این‌که بتوانیم چنین ساختارهایی بسازیم، باید اجزای جمله و انواع آن را بشناسیم. به همین دلیل، در ادامه این مطلب، به بررسی انواع جمله در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

انواع جمله در انگلیسی

زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی انواع مختلفی دارد. جمله «سارا آمد» را در نظر بگیرید. این جمله ساده از دو بخش فاعل و فعل تشکیل شده است. در زبان انگلیسی نیز به چنین جمله‌هایی، جمله ساده گفته می‌شود.، مانند مثال‌‌های زیر:

I played.

من بازی کردم.

You came late.

شما دیر آمدی.

She studied English last week.

او هفته گذشته زبان انگلیسی مطالعه کرد.

They visited their family.

آن‌ها به دیدن خانواده‌شان رفتند.

در تمام این جمله‌‌ها از یک فاعل و یک فعل استفاده شده است و به صورت یک عبارت کامل و مستقل در نظر گرفته می‌شود. به بیان ساده‌تر، هر یک از این جمله‌ها به تنهایی معنی مستقل و کاملی می‌دهند و به جمله دیگری نیاز ندارند تا کامل شوند. اما اگر به ترجمه فارسی آن‌ها‌ نگاه کنید، متوجه می‌شوید که ساختار جمله انگلیسی با جمله فارسی کمی فرق دارد. به همین دلیل است که بسیاری از زبان‌آموزان هنگام جمله‌ سازی فارسی به انگلیسی با مشکل مواجه می‌شوند.

اما زبان انگلیسی فقط از جمله‌هایی با ساختار ساده تشکیل نشده است؛ در واقع می‌تواند ساختارهای پیچیده‌تری نیز داشته باشد. در این صورت، درک نحوه جمله سازی فارسی به انگلیسی دشوارتر خواهد شد. به طور کلی، جمله در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «جمله ساده» (Simple Sentences)
 • «جمله مرکب» (Compound Sentences)
 • «جمله پیچیده» (Complex Sentences)
 • «جمله مرکب پیچیده» (Compound-Complex Sentences)

در این آموزش قصد داریم با این تفاوت‌های ساختاری و گرامری آشنا شویم. اما قبل از آن باید اجزای جمله انگلیسی را بدانیم تا بتوانیم تفاوت آن را با جمله فارسی بهتر درک کنیم.

جمله ساده

همان‌طور که گفته شد، جمله ساده از فاعل و فعل تشکیل شده و ممکن است مفعول یا «معرف اسمی» (Modifier) نیز داشته باشد. اما در هر صورت فقط از یک جمله‌واره مستقل تشکیل شده است. به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید تا با ساختار جمله‌های ساده انگلیسی و فارسی آشنا شوید.

She wrote.

او نوشت.

She completed her literature review.

او پیشینه پژوهشی خود را به پایان رساند.

He organized his sources by theme.

او منابع خود را بر اساس موضوع سازماندهی کرد.

(در این مثال، «by theme» عبارت حرف اضافه‌ای است.)

They studied APA rules for many hours.

آن‌ها ساعت‌های زیادی قوانین APA را مطالعه کردند.

(در این مثال، «for many hours» عبارت حرف اضافه‌ای است.)

جمله مرکب

جمله مرکب از دست‌کم دو جمله‌واره مستقل تشکیل شده است. این دو جمله‌واره می‌توانند با ویرگول و حرف ربط یا با «نقطه‌ویرگول» (Semicolon) به هم وصل شوند، مانند مثال‌های زیر:

He completed her literature review, and she created her reference list.

او پیشینه پژوهشی خود را تکمیل و فهرست مرجع خود را ایجاد کرد.

He organized his sources by theme; then, he updated his reference list.

او منابع خود را بر اساس موضوع سازمان‌دهی کرد؛ سپس، فهرست مرجع خود را به روز کرد.

They studied APA rules for many hours, but they realized there was still much to learn.

آن‌ها ساعت‌های زیادی قوانین APA را مطالعه کردند، اما متوجه شدند که هنوز چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد.

جمله پیچیده

جمله پیچیده دست‌کم یک جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره وابسته دارد. جمله‌واره‌های وابسته می‌توانند به فاعل (who/which)، توالی/زمان (since/while) یا عناصر سببی (because/if) در جمله‌واره مستقل اشاره کنند. اگر جمله‌ای با جمله‌واره وابسته شروع شود، بعد از آن به ویرگول نیاز است. اما اگر با جمله‌واره مستقل شروع شود، دیگر نیازی به ویرگول نیست. به مثال‌های زیر توجه کنید تا ساختار جمله پیچیده انگلیسی و فارسی را بهتر درک کنید.

Although she completed her literature review, she still needed to work on her methods section.

اگرچه او پیشینه پژوهشی خود را به پایان رساند، اما هنوز باید روی بخش روش‌های خود کار کند.

(این مثال با جمله‌واره وابسته شروع شده و به همین دلیل بعد از آن ویرگول به کار رفته است.)

Because he organized his sources by theme, it was easier for his readers to follow.

چون منابع خود را بر اساس موضوع سازمان‌دهی کرد، دنبال کردنش برای خوانندگانش راحت‌تر بود.

(در این مثال نیز بعد از جمله‌واره وابسته از ویرگول استفاده شده است.)

They studied APA rules for many hours as they were so interesting.

آن‌ها ساعت‌های زیادی قوانین APA را مطالعه کردند، زیرا بسیار جالب بود.

(در این مثال نیازی به ویرگول نیست، زیرا با جمله‌واره مستقل شروع شده است.)

نکته: کاربرد جمله‌های پیچیده در نوشته‌های انگلیسی بسیار زیاد است، زیرا تنوع بیشتری در ساختار و ترکیب جمله‌ها ایجاد می‌کنند.

جمله مرکب پیچیده

جمله‌های پیچیده-مرکب می‌توانند از ترکیبی از جمله‌های پیچیده و مرکب تشکیل شوند. این جمله‌ها دست‌کم دو جمله‌واره مستقل دارند و حداقل از یک جمله‌واره وابسته تشکیل شده‌اند، مانند مثال‌های زیر:

She completed her literature review, but she still needs to work on her methods section even though she finished her methodology course last semester.

او پیشینه پژوهشی خود را به پایان رساند، اما با وجود این‌که ترم گذشته دوره متدولوژی خود را به پایان رساند، هنوز باید روی بخش روش‌ها کار کند.

Although he organized his sources by theme, he decided to arrange them chronologically, and he carefully followed the MEAL plan for the organization.

اگرچه او منابع خود را بر اساس موضوع سازمان‌دهی کرد، تصمیم گرفت آن‌ها را به ترتیب زمانی تنظیم کند، و برنامه MEAL را برای سازمان‌دهی با دقت دنبال کرد.

With pizza and soda at hand, they studied APA rules for many hours, and they decided that writing in APA made sense because it was clear, concise, and objective.

با پیتزا و نوشابه در دست‌، ساعت‌های زیادی قوانین APA را مطالعه کردند و به این نتیجه رسیدند که نوشتن در APA منطقی است زیرا واضح، مختصر و عینی است.

نکته: از جمله‌‌های مرکب پیچیده نیز در نوشته‌های انگلیسی برای ایجاد جمله‌هایی با تنوع بیشتر استفاده می‌شود. نکته مهم در رابطه با این نوع جمله‌ها، ویرگول است. استفاده از ویرگول باعث می‌شود که جمله‌واره‌های از هم تفکیک شوند و فهم و درک آن برای خواننده راحت‌تر شود.

لازم به ذکر است که برای یادگیری نحوه ترجمه جملات فارسی به انگلیسی می‌توانید از مجموعه آموزش ترجمه و اصول آن مقدماتی تا پیشرفته فرادرس استفاده کنید.

اجزای جمله در زبان انگلیسی

برای آموختن جمله سازی فارسی به انگلیسی در وهله اول باید با اجزای جمله در انگلیسی آشنا شویم تا بتوانیم تفاوت آن را با اجزای جمله در زبان فارسی درک کنیم. به طور کلی، اجزای یک جمله انگلیسی به صورت زیر تعریف می‌شود:

 • «فاعل» (Subject)
 • «فعل» (Verb)
 • «مفعول» (Object)
 • «عبارت حرف اضافه‌ای» (Prepositional Phrase)

برای این‌که با اجزای جمله در زبان انگلیسی آشنا شویم، ابتدا لازم است تعریف جمله‌‌واره مستقل و وابسته را بدانیم. «جمله‌‌واره مستقل» (Independent Clause)، همان‌طور که از اسمش پیداست، یک جمله مستقل و کامل است. به عبارت دیگر، این جمله‌واره به تنهایی می‌تواند جمله کاملی در نظر گرفته شود و شامل فاعل و فعل می‌شود و ایده کاملی را منتقل می‌کند. به دو مثال زیر دقت کنید.

I like spaghetti.

من اسپاگتی دوست دارم.

He reads many books.

او کتاب‌های زیادی می‌خواند.

«جمله‌واره وابسته» (Dependent Clause) به جمله‌ای گفته می‌شود که به تنهایی جمله کاملی نیست. در واقع برای کامل شدن باید به یک جمله‌واره مستقل وصل شود. به «جمله‌واره وابسته» (Subordinate Clause) هم گفته می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Although I like spaghetti,…

اگرچه من اسپاگتی دوست دارم،...

Because he reads many books,…

چون او کتاب‌های زیادی می‌خواند،...

اکنون که با تعریف جمله‌واره‌های مستقل و وابسته آشنا شدیم، می‌توانیم اجزای جمله در انگلیسی را بهتر درک کنیم. هر جمله‌واره از فاعل و فعل تشکیل شده است. فاعل به شخص، حیوان، مکان یا چیزی گفته می‌شود که عملی را انجام می‌دهد و در واقع کننده کار است. برای تشخیص فاعل در جمله، معمولاً می‌پرسیم «چه کسی» یا «چه چیزی». در مثال‌های فوق، «I» و «he» فاعل جمله هستند.

فعل نشان می‌دهد که شخص، حیوان، مکان، شیء یا ایده‌ای چه عملی را انجام می‌دهد. برای تشخیص فعل در جمله می‌توانید از خود بپرسید «چه عملی انجام شده یا چه اتفاقی افتاده است». در مثال‌های فوق، «like» و «read» فعل جمله هستند. فعل می‌تواند به صورت «to be» نیز در جمله به کار برود، مانند مثال زیر:

The movie is good.

فیلم خوب است.

مفعول به شخص، حیوان، مکان، شیء یا مفهومی گفته می‌شود که عملی را دریافت می‌کند. برای تشخیص مفعول در جمله می‌توانید از خود بپرسید «فاعل چه کاری را انجام داد» یا «برای چه کسی انجام شده است». در مثال‌های فوق، «spaghetti» و «many books» در نقش مفعول جمله ظاهر شد‌ه‌اند.

عبارت حرف اضافه‌ای با حرف اضافه شروع می‌شود، مانند «for» یا «at». این عبارت، کلمه‌ای را در جمله توصیف می‌کند و به یکی از سؤال‌هایی مانند «کجا»، «کی» یا «به چه صورت» پاسخ می‌دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I like spaghetti for dinner.

برای شام اسپاگتی دوست دارم.

He reads many books in the library.

او کتاب‌های زیادی در کتابخانه می‌خواند.

انواع جمله سازی فارسی به انگلیسی

تفاوت جمله سازی فارسی و انگلیسی

همان‌طور که اشاره شد، ساختار جمله‌های انگلیسی و فارسی با هم تفاوت‌هایی دارد. در زبان انگلیسی، فعل بلافاصله بعد از فاعل قرار می‌گیرد، درحالی‌که در زبان فارسی، فعل در انتهای جمله می‌آید. به همین دلیل، هنگام ترجمه جمله‌های انگلیسی، به‌ویژه در ترجمه رمان، توصیه می‌شود که جمله‌های بلند به جمله‌های کوتاه‌تری شکسته و ترجمه شود تا خواننده با ابهام مواجه نشود.

در واقع، چون فعل در زبان انگلیسی بعد از فاعل می‌‌آید، به راحتی می‌توان جمله‌های بلندی ساخت بدون آن‌که ابهامی ایجاد شود. در صورتی که اگر بخواهیم همین جمله‌ها را به فارسی برگردانیم، چون فعل در انتهای جمله قرار می‌گیرد و دور از سایر اجزای جمله مانند فاعل، مفعول یا متمم قرار می‌گیرد، فهم آن کمی دشوارتر می‌شود. بنابراین یکی از تفاوت‌های ساختاری جمله‌های فارسی و انگلیسی در رابطه با جایگاه فعل در جمله است. با دانستن این موضوع، بهتر می‌توانیم جمله سازی فارسی به انگلیسی را انجام دهیم. برای درک بهتر این تفاوت به جمله زیر و دو ترجمه از آن توجه کنید.

A long sentence, in which the writer delays the core to the middle of the sentence or in which the core is broken up so readers have to remember how the sentence started, is more difficult to read.

ترجمه اول: جمله بلند، که در آن نویسنده، موضوع اصلی را به وسط جمله منتقل می‌کند یا آن را به چند قسمت تقسیم می‌کند تا خوانندگان به یاد بیاورند که جمله چگونه شروع شده است، خواندنش دشوارتر است.

***

ترجمه بهتر: در جمله بلند، نویسنده، موضوع اصلی را به وسط جمله منتقل می‌‌کند. همچنین ممکن است آن را به چند قسمت تقسیم کند تا خوانندگان شروع جمله را در خاطر داشته باشند. خواندن چنین جمله‌هایی دشوارتر است.

همان‌طور که در مثال فوق مشاهده می‌کنید، جمله انگلیسی بلند است و در واقع یک جمله مرکب است که از چند جمله‌‌واره وابسته تشکیل شده است. در ترجمه اول، کل جمله به یک جمله برگردانده شده، درحالی‌که در ترجمه دوم، آن را به جمله‌هایی کوتاه‌تری تقسیم کرده‌ایم. بدون شک، برای فارسی زبانان، درک جمله دوم ساده‌تر از جمله اول است.

بنابراین، اگر بخواهیم اجزای جمله را در زبان انگلیسی به طور خلاصه تعریف کنیم، خواهیم داشت:

 • فاعل: کسی یا چیزی که عملی را انجام می‌دهد.
 • فعل: کلمه‌ای که بر انجام گرفتن کاری یا حالتی دلالت دارد.
 • مفعول: کسی یا چیزی که فاعل برای آن یا بر روی آن عملی را انجام می‌دهد.
 • عبارت حرف اضافه‌ای: عبارت‌هایی که با حرف اضافه شروع می‌شوند و می‌تواند شامل اسم، ضمیر یا اسم مصدر شوند.

ساختار جمله انگلیسی

ساختار جمله انگلیسی دارای ویژگی‌های زیر است:

He obtained his degree.

او مدرکش را گرفت.

He obtained his degree.

او مدرکش را گرفت.

What a beautiful shirt!

 چه پیراهن قشنگی!

 • جمله انگلیسی از فاعل تشکیل شده که فقط یک بار در جمله می‌آید:

Smith He obtained his degree.

او مدرکش را گرفت.

(در این مثال، یا باید از فاعل یا ضمیر فاعلی استفاده کنیم. نمی‌توانیم هر دو را به کار ببریم.)

 • جمله از فعل یا عبارت فعلی تشکیل شده است:

He obtained his degree.

او مدرکش را گرفت.

 • جمله انگلیسی از ساختار «فاعل+ فعل + مفعول» پیروی می‌کند:

He (subject) obtained (verb) his degree (object).

او مدرکش را گرفت.

 • جمله باید ایده‌ کاملی داشته باشد و برای کامل شدن به جمله دیگری نیاز نباشد:

He obtained his degree.

او مدرکش را گرفت.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، یک جمله کامل، به کمک تک‌تک مواردی که مشخص شد، به عنوان جمله مستقل و کامل در نظر گرفته می‌شود. در زبان فارسی نیز جمله‌ها از ساختارهای مستقلی ساخته شده‌اند، اما فعل آن‌ها در انتهای جمله قرار می‌گیرد. برای تمرین بیشتر، می‌توانید به چند مثال دیگر در رابطه با ساختار انواع جمله‌های انگلیسی توجه کنید و معنی فارسی آن‌ها را نیز در نظر بگیرید. در این مثال‌ها، از انواع جمله‌های ساده، پیچیده، مرکب و مرکب پیچیده استفاده شده است.

Joe waited for the train.

«جو» منتظر قطار بود.

The train was late.

قطار دیر آمد.

Mary and Samantha took the bus.

«ماری» و «سامانتا» سوار اتوبوس شدند.

I looked for Mary and Samantha at the bus station.

در ایستگاه اتوبوس به دنبال «ماری» و «سامانتا» گشتم.

Joe waited for the train, but the train was late.

«جو» منتظر قطار بود، اما قطار دیر آمد.

I looked for Mary and Samantha at the bus station, but they arrived at the station before noon and left on the bus before I arrived.

در ایستگاه اتوبوس به دنبال «ماری» و «سامانتا» گشتم، اما آن‌ها قبل از ظهر به ایستگاه رسیدند و پیش از رسیدن من با اتوبوس رفتند.

Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, and they left on the bus before I arrived.

«ماری» و «سامانتا» قبل از ظهر به ایستگاه اتوبوس رسیدند و قبل از رسیدن من با اتوبوس حرکت کردند.

Mary and Samantha left on the bus before I arrived, so I did not see them at the bus station.

«ماری» و «سامانتا» قبل از رسیدن من با اتوبوس رفتند، بنابراین آن‌ها را در ایستگاه اتوبوس ندیدم.

Mary and Samantha arrived at the bus station early but waited until noon for the bus.

«ماری» و «سامانتا» زود به ایستگاه اتوبوس رسیدند اما تا ظهر منتظر اتوبوس ماندند.

Because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon, I did not see them at the station.

چون «ماری» و «سامانتا» قبل از ظهر به ایستگاه اتوبوس رسیدند، آن‌ها را در ایستگاه ندیدم.

While he waited at the train station, Joe realized that the train was late.

«جو» درحالی‌که در ایستگاه قطار منتظر بود، متوجه شد که قطار دیر کرده است.

After they left on the bus, Mary and Samantha realized that Joe was waiting at the train station.

بعد از این‌که «ماری» و «سامانتا» از اتوبوس جا ماندند، متوجه شدند که «جو» در ایستگاه قطار منتظر است.

I did not see them at the station because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon.

من آن‌ها را در ایستگاه ندیدم، زیرا «ماری» و «سامانتا» قبل از ظهر به ایستگاه اتوبوس رسیدند.

Joe realized that the train was late while he waited at the train station.

«جو» وقتی در ایستگاه قطار منتظر بود، متوجه شد که قطار دیر کرده است.

Mary and Samantha realized that Joe was waiting at the train station after they left on the bus.

«ماری» و «سامانتا» بعد از این‌که از اتوبوس جا ماندند، متوجه شدند که «جو» در ایستگاه قطار منتظر است.

I ate dinner.

من شام خوردم.

We had a three-course meal.

ما غذای سه‌بخشی داشتیم.

(غذای سه‌بخشی شامل پیش غذا، غذای اصلی و دسر است.)

Brad came to dinner with us.

«برد» با ما برای شام آمد.

He loves fish tacos.

او عاشق تاکوی ماهی است.

In the end, we all realized that we ate too much.

در نهایت، همه ما متوجه شدیم که بیش از حد خوردیم.

We all agreed; it was a magnificent evening.

همه موافق بودیم؛ عصر باشکوهی بود.

I hope that, when I’ve built up my savings, I’ll be able to travel to Mexico.

امیدوارم وقتی پس‌اندازم را جمع کردم، بتوانم به مکزیک سفر کنم.

Oh, how I’d love to go!

آه، چقدر دوست دارم بروم!

Of all the places to travel, Mexico is at the top of my list.

از میان همه جاهایی که باید سفر کرد، مکزیک در صدر فهرست من قرار دارد.

Would you like to travel with me?

دوست داری با من سفر کنی؟

Isn’t language learning fun?

آیا یادگیری زبان سرگرم‌کننده نیست؟

There is so much to understand.

چیزهای زیادی برای فهمیدن وجود دارد.

I love learning!

من عاشق یادگیری هستم!

Sentences come in many shapes and sizes.

جملات شکل‌ها و اندازه‌های مختلفی دارند.

Once you know all the ingredients, it’s not difficult to cook it.

وقتی همه مواد لازم را بدانید، پختن آن سخت نخواهد بود.

ساختار جمله فارسی

جمله‌های فارسی از دو، سه و چهار جزء تشکیل شده‌اند. در ادامه این مطلب به ویژگی‌های هر یک اشاره خواهیم کرد.

 • ساختار جمله‌های دوجزئی شامل «نهاد + فعل» می‌شود، مانند مثال زیر:

او رفت.

He went.

آن‌ها می‌آیند.

They will come.

 • جمله‌های سه‌جزئی معمولاً با مفعول همراه می‌شوند. این جمله‌‌ها از ساختار «فاعل + مفعول + فعل» پیروی می‌کنند، مانند مثال‌‌های زیر:

او مشغول غذا خوردن است.

He is eating lunch.

ما به سینما می‌رویم.

We are going to the cinema.

 • جمله‌های چهارجزئی معمولاً از مفعول و متمم تشکیل شده‌اند. ساختار این جمله‌ها به صورت «فاعل + مفعول + متمم + فعل» است. به مثال‌‌های زیر توجه کنید.

من کتاب را به او دادم.

I gave the book to her.

من بلیت را برای او تهیه کردم.

I bought the ticket for her.

 • علاوه بر اجزائی که برای جمله‌های فارسی معرفی شد، ساختار جمله می‌تواند از عناصر دیگری مانند مضاف‌الیه، صفت یا قیدهای زمان نیز ساخته شود. اگر از قید زمان استفاده کنیم، یا پیش از نهاد یا پس از نهاد می‌آید، مانند مثال‌های زیر:

گاهی او دیر می‌آید.

Sometimes he comes late.

او همیشه دیر می‌آید.

He always comes late.

 • اگر از قیدهای مقدار در جمله فارسی استفاده کنیم، معمولاً قبل از بعد از کلمه‌ای می‌آیند که به آن وابسته‌اند، مانند مثال‌های زیر:

او معلم بسیار خوبی است.

He is a very good teacher.

سارا زودتر از خواهرش به خانه برگشت.

Sarah arrived home earlier than her sister.

زمان‌‌ها در جمله سازی فارسی به انگلیسی

زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی زمان‌های گوناگونی دارد. سه زمان اصلی شامل گذشته، حال و آینده می‌شود. برای هر یک از این زمان‌ها در زبان انگلیسی چهار حالت ساده، کامل، استمراری و کامل استمراری تعریف شده است. در جدول زیر می‌توانید انواع زمان‌های انگلیسی را مشاهده کنید.

زمان‌های انگلیسی (English Tenses)
گذشته (Past)حال (Present)آینده (Future)

گذشته ساده

(Past Simple)

حال ساده

(Present Simple)

آینده ساده

(Future Simple)

I studied English yesterday.

I studying English every day.

I will study English tomorrow.

گذشته استمراری

(Past Continuous)

حال استمراری

(Present Continuous)

آینده استمراری

(Future Continuous)

I was studying English when she called me.

I am studying English now.

I will be studying English tomorrow.

گذشته کامل

(Past Perfect)

حال کامل

(Present Perfect)

آینده کامل

(Future Perfect)

I had studied English before you arrived.

I have studied English recently.

I will have studied English by next month.

گذشته کامل استمراری

(Past Perfect Continuous)

حال کامل استمراری

(Present Perfect Continuous)

آینده کامل استمراری

(Future Perfect Continuous)

I had been studying English by then.

I have been studying English for 2 years.

I will have been studying English for 2 years.

در جمله سازی فارسی به انگلیسی باید توجه زیادی به زمان‌ها داشته باشیم. برای نشان دادن زمان‌ها، مهم‌ترین جزء جمله، فعل است. در زبان فارسی، فعل با توجه به فاعل صرف می‌شود. برای مثال، صرف فعل «شنا کردن» برای زمان حال در زبان فارسی به چند شکل تعریف می‌شود، درحالی‌که در زبان انگلیسی دو حالت «swim» و «swims» برای آن وجود دارد. حالت «swims» برای ضمایر فاعلی «he/she/it» استفاده می‌شود. در جدول زیر می‌توانید صرف فعل شنا کردن را برای جمله‌های فارسی مشاهده و آن را با معادل انگلیسی خود مقایسه کنید.

صرف فعل شنا کردن 
اول‌شخص مفردI swim.
من شنا می‌کنم.
دوم‌شخص مفردYou swim.
تو شنا می‌کنی.
سوم‌شخص مفردHe swims.
او (مذکر) شنا می‌کند.
She swims.
او (مؤنث) شنا می‌کند.
It swims.
آن شنا می‌کند.
اول‌شخص جمعWe swim.
ما شنا می‌کنیم.
دوم‌شخص جمعYou swim.
شما شنا می‌کنید.
سوم‌شخص جمع

They swim.
آن‌ها شنا می‌کنند.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده می‌کنید، در زبان فارسی صرف فعل در مقایسه با زبان انگلیسی تنوع بیشتری دارد. این حالت برای سایر زمان‌ها، یعنی گذشته و آینده نیز صدق می‌کند. فعل زمان گذشته در زبان انگلیسی برای همه ضمایر فاعلی به یک شکل به کار می‌رود. یا برای زمان آینده می‌توان از ساختارهای متفاوتی مانند «will» یا «be going to» استفاده کرد. به چند جمله فارسی زیر توجه کنید.

من دیروز پیانو تمرین کردم.

جمله‌های فوق همه در زمان گذشته ساده ساخته شده است. اگر بخواهیم آن‌ها را به جمله‌های انگلیسی تبدیل کنیم، از همان فرمولی استفاده می‌کنیم که برای زمان حال به کار بردیم. بنابراین، ساختار همه جمله‌ها به صورت «فاعل‌ + فعل + مفعول» تعریف می‌شود.

برای تبدیل جمله اول به انگلیسی، ابتدا فاعل جمله را می‌آوریم. سپس طبق فرمول باید از فعل استفاده کنیم. «practice» به معنای تمرین کردن است و شکل گذشته ساده آن‌ «practiced» است.

پس از فعل، نوبت به مفعول می‌رسد. در جمله‌های فارسی، یکی از مشخصه‌های مفعول این است که از خود بپرسیم «چه چیزی را» یا «چه کسی را». در این جمله هم می‌توانیم بپرسیم چه چیزی را تمرین کردم. پاسخ «پیانو» است. بنابراین، مفعول جمله پیانو است.

پس از مفعول، در صورتی که جمله اجزای دیگری مانند قید زمان داشته باشد، می‌توانیم از آن استفاده کنیم. در این مثال، «دیروز» قید زمان است که در جمله‌های انگلیسی معمولاً در انتهای جمله می‌آید. البته می‌توانیم آن را ابتدای جمله نیز بیاوریم. بنابراین، جمله فوق را به انگلیسی می‌توانیم به دو شکل زیر بنویسیم.

I practiced the piano yesterday.

Yesterday, I practices the piano.

نکته: در زبان انگلیسی، هنگامی که جمله‌ای شروع می‌شود، حرف اول کلمه‌های که جمله با آن شروع شده، بزرگ نوشته می‌شود. همچنین، رعایت قواعد نشانه‌گذاری، مانند نقطه، ویرگول، دونقطه، علامت سؤال و... اهمیت زیادی دارد.

اگر بخواهیم برای سایر ضمایر فاعلی جمله فوق را بنویسیم، خواهیم داشت:

You practiced the piano yesterday.

تو دیروز پیانو تمرین کردی.

He / She practiced the piano yesterday.

او (مذکر/مؤنث) دیروز پیانو کرد.

We practiced the piano yesterday.

ما دیروز پیانو تمرین کردیم.

They practiced the piano yesterday.

آن‌ها دیروز پیانو تمرین کردند.

برای این‌که بدانیم شکل گذشته فعل‌های انگلیسی چگونه به کار می‌رود، لازم است با افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی آشنا شویم. با استفاده از لینک زیر می‌توانید pdf افعال بی‌قاعده انگلیسی را دانلود و مطالعه کنید.

به جمله فارسی زیر - ساخته شده در زمان آینده - توجه کنید.

من ماه آینده به مسافرت خواهم رفت.

در این جمله، از فعل «خواهم رفت» استفاده شده که مشخصه زمان آینده است. از دیگر نشانه‌های زمان آینده در این جمله، قید زمان «ماه آینده» است. بنابراین، اجزای این جمله بیانگر جمله‌ای در زمان آینده ساده هستند. برای جمله سازی فارسی به انگلیسی مانند مثال‌ قبل، ابتدا فاعل، سپس فعل و در ادامه مفعول را می‌آوریم. قید زمان را نیز در انتهای جمله قرار می‌دهیم و به این ترتیب جمله انگلیسی ساخته‌ایم. بنابراین خواهیم داشت:

I will go on a trip next month.

برای ساختن جمله‌های مرکب یا پیچیده نیز به همین روش عمل می‌کنیم. به مثال زیر دقت کنید.

The girl bought an ice cream cone, but she dropped it in the park.

بستنی قیفی خرید، اما آن را در پارک انداخت.

After she bought an ice cream cone, the girl, who had a freckled face and wore a striped shirt, went to the park, but she was knocked over by a large dog, which ate her treat, so she ran home to her mother, who made her an ice cream.

دختری با صورت کک‌مکی و پیراهن راه‌راه، بستنی قیفی خرید. پس از آن به پارک رفت، اما سگ بزرگی او را به زمین انداخت و بستنی‌اش را خورد. بنابراین، دختر به سمت مادرش دوید. مادرش هم برای او بستنی درست کرد.

همان‌طور که در این مثال مشاهده می‌کنید، جمله انگلیسی بلند است، اما در زبان فارسی، چون فعل در انتهای جمله‌واره‌ها قرار می‌گیرد، بهتر است آن را به جمله‌های کوتاه‌تری بشکنیم. بنابراین در ترجمه فارسی آن را به جمله‌‌های کوتاه‌تری تبدیل کرده‌ایم.

نکات مهم درباره جمله سازی فارسی به انگلیسی

بدون شک برای جمله سازی فارسی به انگلیسی باید علاوه بر آشنایی با ساختار جمله انگلیسی، نکات مهمی را نیز درباره آن بدانیم. به همین دلیل در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به نکات مهمی در خصوص جمله سازی انگلیسی اشاره کنیم تا در جمله سازی فارسی به انگلیسی با مشکلات کمتری روبه‌رو شویم.

مطالب پیشنهادی برای مطالعه در زمینه «زمان ها در زبان انگلیسی»:

به عبارت‌های موصولی توجه کنید

عبارت موصولی (Relative Clause) در زبان انگلیسی به جمله‌‌واره‌‌ای گفته می‌شود که با یکی از ضمایر موصولی زیر شروع می‌شود:

 • who
 • which
 • why
 • where
 • when
 • whose

از این جمله‌واره‌ها برای توصیف اسم استفاده می‌‌کنیم. جمله‌واره‌‌های موصولی در موقعیت‌های مختلفی کاربرد دارند، اما ممکن است با نحوه استفاده از آن‌ها آشنایی نداشته باشیم. به دو جمله زیر دقت کنید:

This meal reminds me of another meal. My grandmother used to make a meal just like this.

این غذا من را یاد غذای دیگر می‌اندازد. مادربزرگم دقیقاً همین‌طوری غذا درست می‌کرد.

اگر بخواهیم جمله فوق را به یک عبارت موصولی تبدیل کنیم، خواهیم داشت:

This meal reminds me of another meal that my grandmother used to make.

این غذا مرا یاد غذای دیگری می‌اندازد که مادربزرگم درست می‌کرد.

به چند مثال دیگر توجه کنید تا با ساختار جمله‌‌واره‌‌های موصولی بیشتر آشنا شوید.

I’m looking for the student whose mother called yesterday.

من دنبال دانش‌آموزی هستم که مادرش دیروز زنگ زد.

The novel, which he wrote in two months, quickly became popular.

رمانی که او در عرض دو ماه نوشت، به سرعت محبوب شد.

Did I tell you about the customer who gave us a bad review?

آیا در مورد مشتری که به ما نظرِ بَدی داد، به شما گفتم؟

نکته مهم در رابطه با ساختار جمله‌واره‌های موصولی این است که دو نوع جمله‌واره موصولی وجود دارد: «Defining Relative Clause» و «Non-defining Relative Clause». برای تشخیص هر یک از این‌ها و جمله‌سازی، فقط لازم است از خود بپرسید: «اگر جمله‌‌‌واره موصولی را حذف کنیم، آیا ساختار و معنی جمله تغییر می‌‌کند؟» به بیان ساده‌تر، آیا وجود آن عبارت موصولی برای جمله ضروری است یا فقط برای دادن اطلاعات بیشتر به کار رفته است؟

اگر از «Defining Clause» استفاده شده باشد، پاسخ سؤال ما مثبت است. اطلاعاتی که در این نوع جمله‌‌واره‌ها وجود دارد، اطلاعات ضروری است و باید در جمله وجود داشته باشد. جمله زیر را در نظر بگیرید. در این جمله، «Defining Clause» حذف شده است.

I'm looking for the student.

من دنبال دانش‌آموز می‌گردم.

پیداست که این جمله به اطلاعات بیشتری نیاز دارد: کدام دانش‌آموز؟ بنابراین باید از عبارت موصولی استفاده کنیم، مانند «whose mother called yesterday»‌. پس جمله کامل به صورت زیر خواهد بود.

I'm looking for the student whose mother called yesterday.

من دنبال دانش‌آموزی می‌گردم که مادرش دیروز زنگ زد.

اما جمله زیر نیازی به اطلاعات بیشتر ندارد.

The novel quickly became popular.

رمان به سرعت محبوب شد.

اگر به جمله فوق عبارت موصولی «which he wrote in two months» را اضافه کنیم، معنی و ساختار جمله را تغییر نمی‌دهد. در واقع اطلاعات جمله فوق کامل است و به اطلاعات بیشتری نیاز ندارد، بنابراین، جمله‌‌‌واره‌ای که به آن اضافه می‌کنیم، «non-defining» است. پس خواهیم داشت:

The novel, which he wrote in two months, quickly became popular.

رمانی که او طی دو ماه نوشت، به سرعت محبوب شد.

در نظر داشته باشید که اگر عبارت موصولی «non-defining» باشد، حتماً باید بین دو ویرگول قرار بگیرد.

به چند مثال دیگر با جمله‌واره‌های موصولی «non-defining» توجه کنید.

We laughed so much that day, which we had never done before.

آن روز آن‌قدر خندیدیم که پیش‌تر هرگز چنین نخندیده بودیم.

Istanbul, where my cousin lives, is known for its beautiful mosques.

استانبول، جایی که پسرعموی من زندگی می‌کند، به مساجد زیبایش معروف است.

نکته: برخی از انگلیسی‌زبان‌ها ضمایر موصولی را از داخل جمله حذف می‌کنند، مانند مثال زیر:

He can’t stop talking about the movie that he saw last week.

او نمی‌تواند در مورد فیلمی که هفته گذشته دیده بود صحبت نکند.

جمله سازی فارسی به انگلیسی

نحوه ساختن جملات مرکب را تمرین کنید

همان‌طور که اشاره شد، جمله مرکب از دو جمله‌واره مستقل تشکیل شده است یا از جمله‌واره‌هایی ساخته شده که فاعل و فعل دارند و می‌توانند به عنوان یک جمله کاملاً مستقل عمل کنند. برای ادغام جمله‌ها و ساختن جمله مرکب، باید از «حروف ربط هم‌پایه» (Coordinating Conjunctions) استفاده کنیم که شامل موارد زیر است:

 • and
 • but
 • or
 • so
 • yet
 • for
 • nor

مثال زیر را در نظر بگیرید.

She moved to the city. She’s not happy there.

او به شهر نقل‌مکان کرد. آنجا خوشحال نیست.

در این مثال، دو جمله ساده وجود دارد که ایده‌ای را بیان می‌کند. وقتی آن‌ها را ادغام می‌کنیم و به یک جمله مرکب تبدیل می‌شود، می‌توانیم از حرف ربط مناسب برای آن کمک بگیریم. البته این را هم در نظر داشته باشید که قبل از حرف ربط باید از ویرگول استفاده کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

She moved to the city, but she’s not happy there.

او به شهر نقل‌مکان کرد، اما آنجا خوشحال نیست.

برای جمله سازی فارسی به انگلیسی، نه‌تنها باید با اجزای جمله ساده آشنا باشیم، بلکه باید ساختار جمله مرکب را نیز بشناسیم تا بتوانیم جمله درستی شکل دهیم. به مثال دیگری توجه کنید.

He ate too much at the restaurant. He became sick.

او در رستوران غذای زیادی خورد. مریض شد.

***

He ate too much at the restaurant, so he became sick.

او در رستوران غذای زیادی خورد، به همین دلیل مریض شد.

He loves that band. He hates their new album.

او آن گروه را دوست دارد. او از آلبوم جدید آن‌ها متنفر است.

***

He loves that band, but he hates their new album.

او آن گروه را دوست دارد، اما از آلبوم جدید آن‌ها متنفر است.

We can take the train to the city. We can drive the car there.

می‌توانیم با قطار وارد شهر شویم. می‌توانیم تا آنجا رانندگی کنیم.

***

We can take the train to the city, or we can drive the car there.

می‌توانیم با قطار وارد شهر شویم یا با ماشین تا آنجا برویم.

They forgot to water their garden. All the plants died.

آن‌ها فراموش کردند باغ خود را آبیاری کنند. همه گیاهان مردند.

***

They forgot to water their garden, so all the plants died.

آن‌ها فراموش کردند باغ خود را آبیاری کنند، بنابراین همه گیاهان مردند.

نحوه ساختن جملات پیچیده را تمرین کنید

درست است که اسم این جمله‌ها پیچیده است، اما به این معنی نیست که فهم آن‌ها دشوار است. برخلاف جمله‌های مرکب، جمله پیچیده از ترکیب یک جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره وابسته یا جمله‌واره‌ای تشکیل شده که خود به عنوان جمله مستقل عمل می‌کند.

اما مانند جمله‌های مرکب، نکته مهمی که در رابطه با این جمله‌ها باید به خاطر داشته باشیم، حرف ربط است که دو جمله را به هم وصل می‌کند. به حروف ربطی که جمله پیچیده را به هم وصل می‌کند، «حرف ربط وابسته» (Subordinating Conjunction) می‌گویند و عبارتند از:

 • because
 • if
 • unless
 • even though

جمله‌واره وابسته، به جمله‌ای گفته می‌شود که با یکی از این حروف ربط آغاز شود. برای این‌که بتوانیم جمله سازی فارسی به انگلیسی انجام دهیم، باید با این حروف ربط آشنایی کافی داشته باشیم و تفاوت جمله‌واره‌ وابسته و مستقل را بدانیم. مثال زیر را در نظر بگیرید.

He was late for the party. He ran into some traffic on the way.

او برای مهمانی دیر کرده بود. در راه با ترافیک مواجه شد.

در این مثال از دو جمله ساده استفاده شده است. اکنون اگر بخواهیم آن‌ها را به کمک حرف ربط در هم ادغام کنیم و یک جمله پیچیده بسازیم، خواهیم داشت:

He was late for the party because he ran into some traffic on the way.

او برای مهمانی دیر کرده بود زیرا در راه با ترافیک مواجه شده بود.

در این جمله، از حرف ربط وابسته «because» استفاده شده که علت دیر کردن شخص به مهمانی را توضیح می‌دهد. چون جمله‌واره اول مستقل است، دیگر نیازی به ویرگول نیست. به مثال دیگری توجه کنید.

She was really exhausted. She agreed to read her son a bedtime story.

او واقعا خسته شده بود. پذیرفت که داستانی برای پسرش قبل از خواب [داستان] بخواند.

Even though she was really exhausted, she agreed to read her son a bedtime story.

با این‌که واقعاً خسته بود، قبول کرد که داستانی برای پسرش قبل از خواب [داستان] بخواند.

(در این مثال، جمله‌واره اول، وابسته است به همین دلیل از ویرگول استفاده شده است.)

برای درک بهتر جمله سازی فارسی به انگلیسی برای جملات پیچیده، به چند مثال دیگر و ترجمه فارسی آن‌ها توجه کنید.

You'll never get better at guitar unless you make time to practice.

شما هرگز در گیتار زدن بهتر نخواهید شد مگر این‌که زمانی را به تمرین اختصاص دهید.

I'll wash the dishes if you sweep the floor.

من ظرف‌ها را می‌شویم اگر شما زمین را جارو کنید.

He still wants dinner even though he ate all those snacks.

با وجود این‌که همه آن تنقلات را خورده است، هنوز شام می‌خواهد.

She didn't go to the store because her roommate went for her.

او به فروشگاه نرفت، زیرا هم اتاقی‌اش به دنبال او رفته بود.

If he drinks milk, his stomach gets upset.

اگر شیر بخورد معده‌اش ناراحت می‌شود.

یادگیری زبان انگلیسی

جملات معلوم و مجهول را تمرین کنید

ساختن جملات معلوم و مجهول، چه در زبان انگلیسی چه در زبان فارسی، همواره چالش‌برانگیز بوده است. به‌ویژه زمانی که جمله‌ای را از حالت معلوم به مجهول تغییر می‌دهیم، زیرا علاوه بر این‌که جای فاعل و مفعول جمله عوض می‌شود، ساختار فعل نیز برای انواع زمان‌ها تغییر می‌کند. جمله معلوم به جمله‌ای گفته می‌شود که با فاعل، یعنی انجام‌دهنده کار شروع می‌شود. اما جمله مجهول با مفعول یا دریافت‌کننده عمل شروع می‌شود.

با دانستن تفاوت بین جمله معلوم و مجهول، بهتر می‌توانیم جمله‌سازی انجام دهیم. به همین دلیل است که بر یادگیری جملات مجهول تأکید می‌کنیم. نکته مهم دیگری که باید درباره ساختار مجهول بدانید، فعل جمله است که با «to be» شروع می‌شود و می‌تواند برای زمان حال یا گذشته به کار برود. بعد از فعل «to be» نیز باید از شکل سوم فعل یا اسم مفعول (Past Participle) استفاده کنیم. مثال‌های زیر و ترجمه فارسی آن‌ها را در نظر بگیرید.

The suspect was arrested by the local police at 11:00 pm last night.

مظنون توسط پلیس در ساعت ۱۱ شب گذشته دستگیر شد.

My brother has been accepted to university.

برادرم دانشگاه قبول شده است.

Our new house is currently being built.

خانه ما در حال ساخته شدن است.

اگر جمله‌های فوق را در حالت معلوم به کار ببریم، به صورت زیر خواهد بود:

The local police arrested the suspect at 11:00 pm last night.

پلیس محلی مظنون را در ساعت ۱۱ دیشب دستگیر کرد.

The university accepted my brother.

دانشگاه برادرم را قبول کرد.

They are currently building our new house.

آن‌ها در حال حاضر مشغول ساختن خانه جدیدمان هستند.

استفاده از حالت مجهول معمولاً به مواردی مربوط می‌شود که نمی‌دانیم چه کسی کار را انجام داده است یا برایمان اهمیت چندانی ندارد. بنابراین، باید این نکته را در نظر داشته باشیم که در جای مشخص و مناسبی از آن استفاده کنیم. اما در اغلب موارد، حالت معلوم به مجهول ترجیح داده می‌شود. به چند مثال دیگر و نحوه جمله سازی فارسی به انگلیسی جملات مجهول توجه کنید.

That house was built by a famous architect.

آن خانه توسط معمار معروفی ساخته شده است.

The movie was inspired by real events.

این فیلم از وقایع واقعی الهام گرفته است.

The students were given a lot of homework.

به دانش‌آموزان تکالیف زیادی داده شد.

The story had been told before you arrived.

قبل از آمدن شما، داستان گفته شده بود.

سوالات رایج درباره جمله سازی فارسی به انگلیسی

در ادامه این بخش سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص جمله سازی فارسی به انگلیسی پاسخ دهیم.

انواع جمله در انگلیسی چیست؟

اجزای اصلی هر جمله از فاعل و فعل تشکیل شده است، اما یک جمله می‌تواند علاوه بر این اجزای دیگری نیز داشته باشد. بر همین اساس می‌توانیم جمله را به چهار دسته «جمله ساده»، «جمله مرکب»، «جمله پیچیده» و «جمله مرکب پیچیده» تقسیم کنیم.

اجزای جمله در زبان انگلیسی کدام است؟

مهم‌ترین اجزای جمله در زبان انگلیسی فاعل، فعل، مفعول و عبارت حرف‌ اضافه‌ای هستند. برای این‌که بتوانیم با اجزای جمله در زبان انگلیسی آشنا شویم، ابتدا باید تعریف جمله‌واره مستقل و وابسته را بدانیم.

ساختار جمله انگلیسی چگونه است؟

جمله انگلیسی معمولاً با حرف بزرگ شروع می‌شود. همچنین اجزای یک جمله با علائم نشانه‌گذاری مفهوم را بهتر منتقل می‌کنند. این علامت‌های نشانه‌گذاری می‌تواند نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، علامت معجب، علامت سوال و... باشد. از دیگر موارد مهم در رابهط با ساختار جمله انگلیسی، وجود فاعل و فعل است.

تمرین جمله سازی فارسی به انگلیسی

برای درک بهتر جمله سازی فارسی به انگلیسی، در ادامه تمرین‌هایی با پاسخ ارائه شده است. در میان این تمرین‌ها، تست‌های چندگزینه‌ای هم وجود دارد. برای این که عملکرد خود را ارزیابی کنید، می‌توانید از نمونه سؤالات چندگزینه‌ای در این بخش استفاده کنید و در انتها، با کلیک بر روی «دریافت نتیجه آزمون»، امتیاز خود را مشاهده کنید.

تمرین اول

جمله‌های زیر را از فارسی به انگلیسی تبدیل کنید.

سوال ۱: من انگلیسی را دوست دارم و فرانسه را خیلی دوست دارم.

جواب

Answer: I like English and I like French very much.

سوال ۲: برادرم ریاضی دوست دارد اما تاریخ دوست ندارد.

جواب

Answer: My brother likes math but he doesn't like history.

سوال ۳: بچه‌ها یادشان رفت تکالیف‌شان را انجام دهند، به همین دلیل معلم از دست آن‌ها عصبانی شد.

جواب

Answer: The children forgot their homework, so the teacher was angry with them.

سوال ۴: می‌توانید کلمه‌های انگلیسی را بخوانید و بنویسید؟

جواب

Answer: Can you read and write English words?

سوال ۵: سؤال‌ها درست یا نادرست هستند؟

جواب

Answer: Are the questions right or wrong?

سوال ۶: برای صبحانه خود چای میل دارید یا قهوه؟

جواب

Answer: Would you like tea or hot chocolate for your breakfast?

سوال ۷: ماشین ما قدیمی است، اما خوب کار می‌کند.

جواب

Answer: Our car is old, but it works well.

سوال ۸: هوا خیلی گرم بود، به همین دلیل همه شنا کردیم.

جواب

Answer: It was very warm, so we all went swimming.

سوال ۹: بعد از زمان استراحت، فرانسه داریم یا موسیقی؟

جواب

Answer: Do we have French or music after the break?

سوال ۱۰: عالی و مفرح است.

جواب

Answer: It's great and it's fun.

تمرین دوم

با استفاده از کلمه‌های زیر جمله بسازید.

Q1: go / now / home / will /

جواب

Answer: I will go home now.

Q2: give / the present / tomorrow / we / him / will

جواب

Answer: We will give him the present tomorrow.

Q3: her / met / last night / at / we / the station

جواب

Answer: We met her at the station last night.

Q4: was / last week / he / in hospital

جواب

Answer: He was in hospital last week.

Q5: in Greece / spend / I / will / next year / my holiday

جواب

Answer: I will spend my holiday in Greece next year.

Q6: must / at five o'clock / leave / we / the house

جواب

Answer: We must leave the house at five o'clock.

Q7: the library / take / I / the book / will / today / to

جواب

Answer: I will take the book to the library today.

Q8: my mum / breakfast / in the morning / made

جواب

Answer: My mum made breakfast in the morning.

Q9: tonight / want / to the cinema / to go / we

جواب

Answer: We want to go to the cinema tonight.

Q10: wrote / last week / they / at school / a test

جواب

Answer: They wrote a test at school last week.

تمرین سوم

جمله‌های مجهول زیر را به انگلیسی ترجمه کنید.

سوال ۱: ایمیل‌ها فرستاده می‌شوند. (حال ساده)

جواب

Answer: Emails are sent.

سوال ۲: مقاله‌ها نوشته می‌شوند. (حال ساده)

جواب

Answer: Articles are written.

سوال ۳: کلید پیدا شد. (گذشته ساده)

جواب

Answer: The key was found.

سوال ۴: جاده تعمیر شده است. (حال کامل)

جواب

Answer: The road has been repaired

سوال ۵: «جولی» و «لوک» به مهمانی دعوت شدند. (گذشته ساده)

جواب

Answer: Julie and Luke were invited to a party.

سوال ۶: کار به «سایمون» پیشنهاد داده شد. (گذشته ساده)

جواب

Answer: The job was offered to Simon.

سوال ۷: گرامر برای دانش‌آموزان تدریس شد. (گذشته ساده)

جواب

Answer: The grammar was taught to the students (by Julie).

سوال ۸: کتاب‌های جدید سفارش داده شده‌اند. (حال کامل)

جواب

Answer: New books have been ordered.

سوال ۹: فردا همین موقع قرارداد امضا خواهد شد. (آینده کامل)

جواب

Answer: By this time tomorrow the contract will have been signed

سوال ۱۰: آشپزخانه فردا تمیز خواهد شد. (آینده ساده)

جواب

Answer: The kitchen will be cleaned tomorrow.

تمرین چهارم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1) I was ready to go, ______ the train got delayed.
for
but
and
2) He is leaving early, _______ he is feeling sick.
nor
yet
for
3) They are going on tour, _______ they aren’t happy.
so
yet
or
4) Julie is working hard, ______ her grades are improving.
and
but
yet
5) I didn’t want to be late, _______ I started before time.
for
so
yet
6) I want a large burger,______ without cheese.
yet
nor
but
7) You are calling me, ______ I will go alone.
so
or
for
8) John is not attending the classes, ______ he turns up for the exams.
or
for
nor
9) Neil is a little nervous, _______ he will perform well.
for
but
so
10) He boarded a fast train, _______ he was late for the meeting.
but
so
yet
11) I took the bag out, _________ there was no money in it.
yet
for
so
12) The lecture may be long, _______ we may feel bored.
for
and
yet
13) You have to move fast, _______ you might miss the last bus.
and
for
or
14) They are not going to college, _______ they want to go.
nor
for
or
15) I like to play chess, _______ I have no time.
yet
but
for
16) We didn’t understand the concept, _____ we understood the design.
for
or
nor
17) He was angry, ______ he was cheated.
nor
for
yet
18) He is older, _______ he is healthy.
yet
for
or
19) He ate fast, ________ he was in a hurry.
or
yet
for
20) Julie will not cook the meal, ______ she is interested in cooking.
but
nor
for
21. _______as you have expressed your desire to get the job, we will do anything to help.
when
If
Inasmuch
However
شرح پاسخ
"Inasmuch as" is used interchangeably with "because" and "since" as far as the meaning goes. The two clauses are parallel in meaning and the "as" after the blank leaves no option but to use "Inasmuch" here.
22. He spoke _____ he were the president of the country.
Since
When
Even though
As though
شرح پاسخ
“Were” or the Past Perfect tense is used after “As if” and “As though” in a sentence that states unrealistic expectations.
23. Were you the one____ wallet had been stolen?
before
whose
whom
after
شرح پاسخ
“Whose” takes the place of the possessive pronouns in Interrogative Sentences.
24. Finish your homework_____ ending the night?
before
when
as soon as
until
شرح پاسخ
Making sense of the command would tell that people usually think of or plan on doing something before going to bed or “ending the night”.
25. _____it was raining, Kate left for work on foot.
Since
When
Even though
But
شرح پاسخ
It is not normal to leave on foot while it is raining so one of the contrasting Subordinate Conjunctions “Even though” is to be used here.
26. _____the train had left the platform, we reached the station.
Now
That
After
Soon
شرح پاسخ
The clause following the conjunction, “After” would be in the Past Perfect tense while the other clause is in the Simple Past tense.
27. The laptop will run smoothly_____ you take good care of it.
unless
though
as long as
than
شرح پاسخ
Here is a cause-and-effect relationship with time between the two clauses so “As long as” would be the best fit.
28. Everyone takes Noor for a more responsible person_____ he is a parent.
now
now that
until
that
شرح پاسخ
“Now that” entails the strong possibility of something else to happen because one thing has.
29. My wife loves meat, ____ I am a pure vegetarian.
whether
where
whereas
provided
شرح پاسخ
Two contrasting clauses are linked with the conjunction, “Whereas” in conversation.
30. I fear to spare him this time ____ he should continue doing it.
since
as soon as
lest
while
شرح پاسخ
The clause following the conjunction, “Lest” almost always has “should” in it.
31. I was stressed to the point of going absolutely crazy_____ I agreed to accompany them.
before
yet
as long as
unless
شرح پاسخ
The conjunction “yet” is used to put contrasting statements side by side.
32. _____ of the happy memories attached to it, Lynn had to throw away his late mother’s piano.
Since
Despite
In spite
If
شرح پاسخ
“In spite” is always followed by the preposition “of” while it is used in mandatory situations.
33. She is the one _____ has been awaiting you guys for nearly six hours.
who
whom
whose
which
شرح پاسخ
Conjunction “who” here indicates the person about whom the statements on either side refer to.
34. He’ll not leave the premises _____ he is compensated sufficiently.
since
as though
until
yet
شرح پاسخ
While the conjunction “until” is used, time becomes the focus. Sentences containing “until” would refer to tasks that will happen before or after one another.
35. Beverly acts _____ the place were her own.
yet
as if
although
inasmuch
شرح پاسخ
“As if” and “As though” are always followed by “were” or Past Perfect tense and it expresses unrealistic imaginations.
36. _____ we were already back home, we failed to give them a lift in our car.
When
Before
Since
Though
شرح پاسخ
“Since” is used as the conjunction to connect two clauses that depend on one another.
37. The painter kept working his brush _____ she didn’t feel alone.
when
where
so that
provided that
شرح پاسخ
“So that” is used before the clause that states the reason and it always follows the conjunction.
38. Reese agreed to help with the investigation _____ she received a hefty remuneration.
so that
provided
since
now
شرح پاسخ
“Provided” can be used interchangeably with “if” in conditional situations.
39. _____ we knew what to do back then, we would definitely have avoided the unnecessary mess.
As
Yet
If only
Until
شرح پاسخ
“If only” puts the necessary emphasis on “if” as it is easily replaceable by it in similar conditional situations.
40. _____ she tried her level best, the vet failed to save our pet.
Though
Although
Both of the above
None of the above
شرح پاسخ
“Though” and “although” are used interchangeably in identical situations where they join contracting clauses.

جمع‌بندی

در این آموزش یاد گرفتیم که برای جمله سازی فارسی به انگلیسی ابتدا باید با ساختار و اجزای جمله آشنا شویم. همچنین یاد گرفتیم که زبان انگلیسی از جملات ساده، مرکب و پیچیده تشکیل شده است و برای جمله سازی فارسی به انگلیسی با ساختارهای متفاوتی روبه‌رو هستیم، زیرا جایگاه برخی از اجزای جمله فارسی با جمله انگلیسی فرق می‌کند.

علاوه بر این به نکات مهمی در خصوص جمله سازی فارسی به انگلیسی اشاره کردیم و به کمک تمرین و مثال‌های متعدد آن‌ها را بررسی کردیم. مهم‌ترین نکته در خصوص جمله سازی فارسی به انگلیسی این است که فعل در زبان انگلیسی، معمولاً بعد از فاعل می‌آید، در صورتی که در جمله‌های فارسی، فعل در انتهای جمله قرار می‌گیرد. به همین دلیل ممکن است زبان‌آموزان هنگام جمله‌سازی با مشکل مواجه شوند. رعایت اصول و قواعد جمله‌سازی می‌تواند کمک زیادی به یادگیری دستور زبان انگلیسی و تبدیل جمله بکند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Academic guidesIn English with LoveYour DictionaryLearn English
۲ دیدگاه برای «جمله سازی فارسی به انگلیسی – آموزش رایگان + مثال، تمرین و تلفظ»

ممنون از توضیحات خوبتون؛ لطفا پاسخ صحیح بعضی از تمرین‌ها را مشخص بفرمایید.

با سلام؛
پاسخ تمرین‌ها در انتهای هر آزمون آمده است. با کلیک بر روی دریافت نتیجه آزمون می‌توانید عملکرد خود را مشاهده کنید.
از همراهی شما با «مجله فرادرس» سپاس‌گزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *