زبان انگلیسی ۱۴۳۶ بازدید

کاربرد حروف ربط در زبان انگلیسی، همان‌طور که از اسمشان پیداست، ایجاد ارتباط است. هدف مشترک همه آن‌ها، پیوند میان افکار و عقاید در یک جمله است. اما وقتی در دسته‌بندی‌های مختلف قرار می‌گیرند، ممکن است اندکی پیچیده‌تر به نظر برسند. در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، درباره انواع حروف ربط در انگلیسی توضیحاتی ارائه شد. در این مطلب، قصد داریم یکی از آن‌ها، یعنی «حروف ربط وابسته در انگلیسی» (Subordinating Conjunctions) را به‌طور کامل بررسی کنیم و تفاوت آن‌ را با «حروف ربط هم‌پایه» (Coordinating Conjunctions) نشان دهیم.

جمله واره در انگلیسی چیست ؟

قبل از تعریف حروف ربط وابسته در انگلیسی، لازم است اطلاعاتی درباره «جمله‌واره» (Clause) داشته باشیم. جمله‌واره به بخشی از جمله گفته می‌شود که از فاعل و فعل تشکیل شده است. در زبان انگلیسی، دو جمله‌واره داریم که عبارت‌اند از:

 • «جمله‌واره مستقل» (Independent Clause)
 • «جمله‌واره وابسته»  (Dependent Clause)

جمله‌واره مستقل، به‌تنهایی یک جمله کامل را تشکیل می‌دهد، اما جمله‌واره وابسته به‌تنهایی کامل نیست و باید در کنار جمله‌واره مستقل قرار بگیرد. وقتی در جمله‌ای، هر دو جمله‌‌واره به کار رفته باشد، باید با حرف ربط به هم وصل گردد. بنابراین، آشنایی با جمله‌واره‌ها، در یادگیری این بخش از گرامر زبان انگلیسی تأثیر زیادی دارد و برای افرادی که به‌دنبال بهبود مهارت‌های مکالمه یا نگارشی خود هستند، به‌ویژه برای داوطلبین آزمون‌های آیلتس و تافل، بسیار ضروری است.

تعریف حروف ربط وابسته در انگلیسی

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با انواع حروف ربط در زبان انگلیسی آشنا شدیم. حروف ربط به سه دسته تقسیم می‌‌شوند:

 • «حروف ربط هم‌پایه» (Coordinating Conjunctions)
 • «حروف ربط دوتایی» (Correlative Conjunctions)
 • «حروف ربط وابسته» (Subordinating Conjunctions)

در این آموزش، همان‌طور که گفته شد، قصد داریم نگاهی به حروف ربط وابسته یا پیرو بیندازیم و نحوه استفاده از آن‌ها را در جمله نشان دهیم. حروف ربط وابسته، رابط میان دو جمله‌واره مستقل و وابسته هستند. در واقع، حروف ربط وابسته، جمله‌واره وابسته را معرفی می‌کنند و بیانگر ماهیت رابطه میان دو جمله‌واره مستقل و وابسته هستند. حرف ربط وابسته، نه‌تنها به‌عنوان کلمه یا عبارت برای وصل کردن دو جمله‌واره مستقل و وابسته به کار می‌رود، بلکه اطلاعات بیشتری به جمله‌واره مستقل اضافه می‌کند.

کاربرد حروف ربط در انگلیسی

ویژگی‌های حروف ربط وابسته در انگلیسی

ویژگی‌های کلی حروف ربط وابسته در انگلیسی در موارد زیر خلاصه می‌شود:

 • حروف ربط وابسته دو «جمله‌واره» را به هم وصل می‌کنند که یکی از آن‌ها «جمله‌واره مستقل»  و دیگری «جمله‌واره وابسته» است.
 • اگر جمله‌واره وابسته ابتدای جمله قرار بگیرد، برای وصل کردن آن به جمله‌واره مستقل، از «ویرگول» (Comma) استفاده می‌شود.
 • اگر جمله‌واره مستقل در ابتدای جمله بیاید، دیگر نیازی به «ویرگول» نیست، مگر این‌که بتوانیم اطلاعات اضافه‌شده به جمله را بدون ایجاد تغییر در معنی کل جمله حذف کنیم، مانند جمله زیر:

Someone has to speak in public, whether it’s you or me.

کسی باید در ملاء عام صحبت کند، چه شما چه من.

 • حروف ربط وابسته با حروف ربط هم‌پایه از این نظر تفاوت دارند که حروف ربط هم‌پایه دو جمله‌واره مستقل را به هم وصل می‌کند، اما حروف ربط وابسته جمله‌واره وابسته را به جمله‌واره مستقل وصل می‌کند.

انواع حروف ربط وابسته در انگلیسی

رایج‌ترین حروف ربط وابسته در انگلیسی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

حروف ربط وابسته

(Subordinating Conjunctions)

because as although
if how before
than since once
until though that
where whenever when
why while whether
فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد حروف ربط وابسته در انگلیسی

حروف ربط در انگلیسی کاربردهای گوناگونی دارند و برای موقعیت‌های مختلفی استفاده می‌شوند. در ادامه مطلب، کاربرد حروف ربط وابسته را به‌طور کامل و همراه با مثال توضیح داده‌ایم.

حروف ربط وابسته برای مقایسه

حروف ربط وابسته، دو جمله‌واره مستقل و وابسته را با مقایسه کردن به هم وصل می‌کنند، مانند مثال‌های زیر:

Tim liked chocolate, whereas Sally preferred candy.

«تیم» عاشق شکلات بود، در حالی که سالی آب‌نبات را ترجیح می‌داد.

Someone has to speak in public, whether it’s you or me.

کسی باید در ملاء عام صحبت کند، چه شما و چه من.

در ادامه، فهرستی از حروف ربط وابسته برای مقایسه آمده است که به‌کمک مثال‌های متعدد، با نحوه استفاده از آن‌ها بیشتر آشنا خواهید شد.

 • than
 • Rather than
 • Whether
 • As much as
 • Whereas

به مثال‌های زیر و نحوه استفاده از حروف ربط وابسته در جمله توجه کنید.

He is cleverer than I am.

او از من باهوش‌تر است.

I chose to learn German rather than French.

ٰمن یادگیری زبان آلمانی را به‌جای فرانسوی انتخاب کردم.

She was uncertain whether to stay or leave.

او مطمئن نبود که بماند یا برود.

As much as

He doesn’t earn as much as me.

او به اندازه من درآمد ندارد.

Elliot is tall and blond, whereas his brother is short and has dark hair.

«الیوت» قدبلند و بلوند است، در حالی که برادرش قدکوتاه است و موهای تیره دارد.

ضمایر موصولی

حروف ربط وابسته برای زمان

از حروف ربط وابسته برای ارتباط زمانی میان دو جمله‌واره نیز استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

After Valentine’s Day is over, we’ll go out to eat.

پس از پایان روز ولنتاین، ما برای غذا خوردن بیرون می‌رویم.

Emily decided to see her before it was too late.

«امیلی» تصمیم گرفت قبل از آن‌که خیلی دیر شود، او را ببیند.

در ادامه، فهرستی از حروف ربط وابسته برای زمان آمده است که به‌کمک مثال‌های متعدد، با نحوه استفاده از آن‌ها بیشتر آشنا خواهید شد.

 • After
 • As soon as
 • As long as
 • Before
 • By the time
 • Now that
 • Once
 • Since
 • Till
 • Until
 • When
 • Whenever
 • While

برای آشنایی بیشتر با حروف ربط در زبان انگلیسی، به مثال‌های زیر توجه کنید.

Mary closed his diary after writing about that day’s events.

«ماری» پس از نوشتن وقایع آن روز، دفتر خاطرات خود را بست.

A baby deer can stand as soon as it is born.

بچه گوزن به محض آن‌که متولد شود، می‌تواند بایستد.

You can use my car as long as you drive carefully.

تا وقتی با احتیاط رانندگی می‌کنید، می‌توانید از ماشین من استفاده کنید.

He always feeds the dogs before he goes to school.

او همیشه قبل از رفتن به مدرسه، به سگ‌ها غذا می‌دهد.

By the time ambulancemen arrived, he was unconscious.

وقتی آمبولانس آمد، او بیهوش بود.

You can go and play now that you have finished your homework.

حالا که تکالیف خود را تمام کرده‌ای، می‌توانی بروی و بازی کنی.

Once you learn it, you never forget.

وقتی آن را یاد گرفتید، هرگز فراموش نمی‌کنید.

Tania has danced since she was five.

«تانیا» از پنج‌سالگی رقصیده است.

James lived with his parents till he was 25.

«جیمز» تا ۲۵ سالگی با والدینش زندگی کرد.

You can stay on the bus until you reach London.

تا رسیدن به لندن می‌توانید در اتوبوس بمانید.

Tom’s parents cheered for him when he crossed the finished line.

وقتی «تام» از خط پایان عبور کرد، والدینش او را تشویق کردند.

Whenever we go abroad, we take as many pictures as possible.

هر وقت به خارج از کشور می‌رویم، تا جایی که امکان دارد عکس می‌گیریم.

While I was walking to the market, I met Jenny.

وقتی داشتم به بازار می‌رفتم، با «جنی» آشنا شدم.

فیلم آموزشی مرتبط

حروف ربط وابسته برای مغایرت

در برخی موارد، کلمات یا عباراتی که جمله‌واره‌های مستقل و وابسته را به هم وصل می‌کنند، حروف ربط وابسته‌ای هستند که برای نشان دادن تقابل یا مغایرت به کار می‌روند، مانند مثال‌های زیر:

Although I’m going to work, I’d much rather stay home.

اگرچه دارم به سر کار می‌روم، بیشتر ترجیح می‌دهم در خانه بمانم.

Laura is heading to the park today despite the rain.

با وجود بارندگی، «لارا» امروز به‌سمت پارک حرکت می‌کند.

حروف ربط وابسته‌ای که مغایرت را نشان می‌دهند، در فهرست زیر آمده است:

 • Though
 • Although
 • Even though
 • Despite
 • In spite of

به چند مثال زیر توجه کنید.

Though it was raining, she went out.

اگرچه باران می‌بارید، او بیرون رفت.

Although the kitchen is small, it is well designed.

آشپزخانه اگرچه کوچک است، خوب طراحی شده است.

Even though he’s a millionaire, he lives in a very small flat.

اگرچه او میلیونر است، در یک آپارتمان بسیار کوچک زندگی می‌کند.

In spite of the heavy traffic, we arrived on time.

با وجود ترافیک سنگین، به‌موقع رسیدیم.

حروف ربط هم پایه ساز در انگلیسی

حروف ربط وابسته برای مکان

دو مثال زیر، نحوه استفاده از حروف ربط وابسته‌ برای مکان را نشان می‌دهند.

The pirate hid the gold where nobody could ever find it.

ٰدزد دریایی طلا را در جایی پنهان کرد که هیچ‌کس نتوانست آن را پیدا کند.

Wherever possible, you should switch your groceries for healthier alternatives.

تا جایی که ممکن است، باید مواد غذایی خود را با نمونه‌های سالم‌تری جایگزین کنید.

در زبان انگلیسی، دو حرف ربط وابسته برای مکان وجود دارد که عبارت است از:

 • Where
 • Wherever

به دو مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد این حروف ربط آشنا شوید.

This is the park where we played.

این پارکی است که ما در آن بازی می‌کردیم.

Wherever you go in the world, you’ll always find someone who speaks English.

هر کجای دنیا که بروید، همیشه فردی را خواهید یافت که انگلیسی صحبت می‌کند.

فیلم آموزشی مرتبط

حروف ربط وابسته برای شرط

در آموزش‌های قبلی «فرادرس»، به کاربرد جملات شرطی اشاره کردیم و گفتیم که از دو جمله‌واره تشکیل شده است؛ جمله‌واره با «if» و جمله‌واره اصلی. جمله‌واره‌ای که در آن «if» به کار رفته، همان جمله‌واره وابسته است و «if» حرف ربط وابسته محسوب می‌شود. علاوه بر «if»، حروف ربط وابسته دیگری نیز وجود دارند که برای بیان شرط استفاده می‌شوند و عبارت‌اند از:

 • If
 • Only if
 • Unless
 • Provided that
 • Assuming that
 • Even if
 • In case (that)

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار این جملات بیشتر آشنا شوید.

If you leave, I will be lonely.

اگر تو بروی، من تنها خواهم شد.

Only if a teacher has given permission is a student allowed to leave the room.

فقط در صورتی که معلم اجازه داده باشد، دانش‌آموز مجاز به بیرون رفتن از کلاس است.

You won’t succeed unless you work hard.

تا زمانی که سخت کار نکنید، موفق نخواهید شد.

I was allowed to drive provided that I promised to be careful.

اجازه داشتم رانندگی کنم، به شرطی که قول بدهم مراقب باشم.

I hope to go to college next year, assuming that I pass my exams.

امیدوارم سال آینده، با فرض قبولی در امتحانات، به دانشگاه بروم.

Even if you have already bought your ticket, you will still need to wait in line.

حتی اگر قبلاً بلیت خود را تهیه کرده‌اید‌، باز هم باید در صف بمانید.

I have my umbrella with me in case it rains.

در صورت بارندگی، چتر همراهم است.

گرامر Subordinating conjunctions

حروف ربط وابسته برای حالت

این حروف یا عبارات ربطی، چگونگی انجام کار را نشان می‌دهند. حرف ربط وابسته، اطلاعات بیشتری درباره نحوه انجام کار به ما می‌دهد، نظیر مثال‌های زیر:

He behaved as if nothing had happened.

او طوری رفتار کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است.

Nina cried as though she were a baby.

«نینا» مثل بچه‌ها گریه کرد.

(«as though» هم‌معنی «as if» است.)

برای دادن اطلاعات بیشتر در مورد نحوه انجام کار، سه حرف ربط وابسته وجود دارد که در زیر آمده است:

 • How
 • As though
 • As if

به مثال‌های زیر توجه کنید.

Nancy taught Alex how to play the piano.

«نانسی» به «الکس» پیانو زدن را آموخت.

They look as though they’re heading for divorce.

به نظر می‌رسد که آن‌ها به دنبال طلاق گرفتن هستند.

At sunset, the sun looks as if it is going down.

هنگام غروب، به نظر می‌رسد که خورشید در حال پایین رفتن است.

فیلم آموزشی مرتبط

حروف ربط وابسته برای علت

حروف ربط وابسته‌ای که دلیلی برای وقوع یک رخداد فراهم می‌کنند، مانند مثال‌های زیر در جمله به کار می‌روند:

We ate early because we were hungry.

چون گرسنه بودیم، زود غذا خوردیم.

Tom arrived late so that he wouldn’t have to see his boss.

«تام» دیر رسید تا مجبور نباشد رئیسش را ببیند.

حروف ربطی که برای بیان دلیل یا علت وقوع عمل کاربرد دارند، در زیر آمده است:

 • Because
 • Since
 • So that
 • In order (that)
 • That
 • As

در جمله‌های زیر، حروف ربط وابسته برای بیان علت به کار رفته است.

I love Matisse’s work because he uses color so brilliantly.

من عاشق کار «ماتیس» هستم، زیرا او به‌طرز زیبایی از رنگ استفاده می‌کند.

Since we’ve got a few minutes to wait for the train, let’s have a cup of coffee.

از آنجایی که چند دقیقه فرصت داریم تا منتظر قطار باشیم، بیایید یک فنجان قهوه بخوریم.

I’ll go by car so that I can take more luggage.

من با ماشین می‌‌روم تا بتوانم چمدان بیشتری ببرم.

Do exercises in order that your health may improve.

ورزش کنید تا سلامتی شما بهبود یابد.

We eat that we may live.

می‌خوریم تا زنده بمانیم.

We played chess all evening as we had nothing better to do.

ما تمام شب شطرنج بازی کردیم، زیرا کار بهتری برای انجام دادن نداشتیم.

یادگیری زبان انگلیسی

ضمایر موصولی

از «ضمایر موصولی» (Relative Pronouns) نیز مانند حروف ربط وابسته، برای دادن اطلاعات بیشتر درباره جمله استفاده می‌شود. جمله‌هایی که ضمایر موصولی دارند، جمله‌واره‌های موصولی هستند که هم برای انسان و هم اشیاء یا حیوانات به کار می‌روند. این ضمایر عبارت‌اند از:

 • Who
 • Whoever
 • Whom
 • Whomever
 • Whose

به‌کمک مثال‌های زیر، نحوه استفاده از ضمایر موصولی را در جمله‌واره‌های وابسته، بهتر درک خواهید کرد.

The person who made the mess, needs to clean it.

کسی که [اینجا] را به هم ریخته، باید آن را تمیز کند.

Whoever leaves last, should turn off the light.

کسی که آخرین نفر برود، باید چراغ را خاموش کند.

He’s the man whom I met in Greece.

او مردی است که در یونان ملاقات کردم.

He was free to marry whomever he chose.

او آزاد بود با هر کسی که انتخاب می‌کرد، ازدواج کند.

She’s the student whose handwriting is the best in my class.

او دانش‌آموزی است که دستخطش در کلاس بهتر از بقیه است.

فیلم آموزشی مرتبط

صفات موصولی

صفات موصولی، نوعی ضمیر موصولی هستند که در جمله به‌عنوان صفت به کار می‌روند و اسم یا ضمیر را توصیف می‌کنند. مهم‌ترین صفات موصولی عبارت‌اند از:

 • That
 • Whatever
 • Which
 • Whichever

در مثال‌های زیر، از صفات موصولی استفاده شده است.

She went to the school that my father went to.

او به مدرسه‌ای رفت که پدرم به آن می‌رفت.

I copied in my notebook whatever he wrote on the blackboard.

من هر چیزی که او روی تخته سیاه نوشته بود، در دفترچه‌ام کپی کردم.

He developed the films which he had taken.

او فیلم‌هایی را که گرفته بود، ظاهر کرد.

Mary will eat chocolate cake or donut, whichever is delicious.

«ماری» کیک شکلاتی یا دونات، هر کدام را که خوشمزه است، می‌خورد.

محل قرار گرفتن ویرگول در جمله

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، جمله‌واره وابسته بخشی از جمله است که بدون جمله‌واره مستقل معنایی ندارد. حتماً متوجه شد‌ه‌اید که در مثال‌های مطرح‌شده، در بعضی موارد، جمله‌واره وابسته ابتدای جمله آمده و در مواردی دیگر، بعد از جمله‌واره مستقل قرار گرفته است. افزودن «ویرگول» به جمله، به جایگاه جمله‌واره وابسته بستگی دارد.

اگر جمله‌واره وابسته در ابتدای جمله باشد، بعد از آن به «ویرگول» نیاز است و اگر بعد از جمله‌واره مستقل بیاید، به «ویرگول» احتیاج نیست.

به مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد «ویرگول» در این جمله‌ها بیشتر آشنا شوید.

Sally is heading to the park today despite the rain.

با وجود بارش باران، «سالی» امروز به پارک می‌رود.

Despite the rain, Sally is heading to the park today.

در این مثال، جمله‌واره وابسته «despite the rain» است و بعد از جمله‌واره مستقل آمده است. در واقع، جمله‌واره «Sally is heading to the park today» به‌تنهایی یک جمله کامل است، اما «despite the rain» جمله کاملی نیست. این جمله به «ویرگول» نیاز ندارد، زیرا جمله‌واره وابسته بعداز مستقل آمده است. اما در مثال دوم به «ویرگول» نیاز است، زیرا جمله‌واره وابسته «Despite the rain» ابتدای جمله آمده است.

 

انواع صفت در انگلیسی

تفاوت بین حروف ربط وابسته و هم‌پایه

همان‌طور که گفته شد، حروف ربط ویژگی مشترکی دارند که شامل ارتباط میان افکار و عقاید جمله است. اما در تقسیم‌بندی حروف ربط انگلیسی، تفاوت‌هایی میان هر یک آشکار می‌شود. یکی از این تفاوت‌ها، فرق میان حروف ربط هم‌پایه و وابسته است. مهم‌ترین تفاوت میان آن‌ها این است که حروف ربط هم‌پایه، دو جمله‌واره مستقل را به هم وصل می‌کند، در حالی که حروف ربط وابسته جمله‌واره مستقل و وابسته را به هم وصل می‌کند. به دو مثال زیر توجه کنید.

 She can play the guitar, but she can't play the violin.

او می‌تواند گیتار بنوازد، اما نمی‌تواند ویولون بزند.

Due to the rain, they decided to stay home.

به دلیل بارندگی، آن ها تصمیم گرفتند در خانه بمانند.

در مثال اول از حروف ربط هم‌پایه «but» استفاده شده است. دو جمله «She can play the guitar» و «she can't play the violin» جمله‌های مستقل و کاملی هستند و حتی می‌توان آن‌ها را به صورت دو جمله مجزا و بدون حرف ربط نوشت. اما در مثال دوم، حرف ربط وابسته «due to»، جمله‌واره وابسته «Due to the rain» را به جمله‌واره مستقل «they decided to stay home» وصل کرده است. در واقع، می‌توان گفت که جمله‌واره وابسته، صرفاً اطلاعات بیشتری درباره جمله‌واره مستقل می‌دهد و نمی‌تواند به‌صورت جمله مجزا نوشته شود.

جدول جمع‌بندی حروف ربط وابسته در انگلیسی

در بخش پایانی، مانند آموزش‌های دیگر، از جدول جمع‌بندی استفاده کرده‌ایم که فهرستی از انواع حروف ربط وابسته در انگلیسی را نشان می‌دهد.

Concession Time Comparison
Though After Than
Although As soon as Rather than
Even though Until Whether
Despite Whenever As much as
In spite of Now that Whereas
Condition Reason Relative Pronouns
If Since Who
Only if So that Whoever
Unless In order (to) Whom
Provided that As Whomever
Assuming that   Whose
Manner Relative adjectives Place
How That Where
As though Whatever Wherever
As if Which  
  Whichever  

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «حروف ربط در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.