قواعد جمله سازی در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

۵۴۷۰۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۳ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه
قواعد جمله سازی در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

زبان انگلیسی از جملات ساده، مرکب و پیچیده تشکیل شده است و برای ساختن آن‌ها باید قوانین بخصوصی را یاد بگیریم. در این مطلب از مجموعه مطالب مجله فرادرس، قصد داریم بدانیم جمله چیست و عناصر اصلی آن را تحلیل کنیم. برای یاد گرفتن قواعد جمله سازی در انگلیسی، باید بتوانیم اجزاء آن را تشخیص دهیم و ساختار آن را برای هر یک از زمان‌ها بررسی کنیم.

فهرست مطالب این نوشته

تعریف جمله در زبان انگلیسی

جمله مجموعه‌ای از واژه‌ها است که حس یا معنی را منتقل می‌کند و بر اساس منطق دستور زبان ساخته شده‌ است. ساده‌ترین جمله از اسم و فعل تشکیل می‌شود. برای مثال، در جمله زیر، «Mary» اسم و «walked» فعل است.

Mary walked.

«ماری» قدم زد.

بیشتر جمله‌ها فاعل و مفعول دارند. فاعل شخصی است که کار را انجام می‌دهد و مفعول شخصی است که کار بر آن واقع می‌شود. برای مثال، در جمله زیر، «Mary» فاعل و «hotel» مفعول است.

Mary walked towards the hotel.

«ماری» به طرف هتل قدم زد.

عناصر اصلی جمله در زبان انگلیسی

برای این‌که قواعد جمله سازی در انگلیسی را بدانیم، ابتدا لازم است با عناصر اصلی جمله آشنا شویم. بنابراین، در ادامه این مطلب، ابتدا توضیح مختصری درباره عناصر اصلی جمله داده‌ایم و سپس ساختار و قواعد جمله سازی در انگلیسی را بررسی کرده‌ایم.

جمله‌واره مستقل: «جمله‌واره مستقل» (Independent Clause) به‌تنهایی می‌تواند به عنوان یک جمله کامل در نظر گرفته شود و از فعل و فاعل تشکیل شده است، مانند جملات زیر:

I like spaghetti.

من اسپاگتی دوست دارم.

He reads many books.

او کتاب‌های زیادی می‌خواند.

جمله‌واره وابسته: «جمله‌واره وابسته» (Dependent Clause) به‌تنهایی جمله کاملی نیست و برای آن‌که به جمله کاملی تبدیل شود، باید به یک جمله‌واره مستقل وصل شود. کلمه یا عبارتی که این دو جمله‌واره را به هم وصل می‌کند، «حرف ربط وابسته» (Subordinating Conjunction) نام دارد. در دو مثال زیر، «Although » و «Because» حروف ربط وابسته هستند.

Although I like spaghetti,…

اگرچه من اسپاگتی دوست دارم،...

Because he reads many books,…

چون او کتاب‌های زیادی می‌خواند،...

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، دو مثال فوق کامل نیستند و با افزودن جمله‌واره مستقل کامل می‌شوند. بنابراین، شکل تکمیل‌یافته این جملات به صورت زیر خواهد بود:

Although I like spaghetti, I rarely cook it.

اگرچه من اسپاگتی دوست دارم، به‌ندرت آن را درست می‌کنم.

Because he reads many books, he has a lot of information about everything.

چون کتاب زیاد می‌خواند، درباره همه‌چیز اطلاعات زیادی دارد.

فاعل: «فاعل» (Subject) شامل شخص، حیوان، شیء یا مکانی می‌شود که کار انجام می‌دهد. در زبان انگلیسی معمولاً فاعل در ابتدای جمله قرار می‌گیرد، مانند مثال‌های زیر:

I like spaghetti.

من اسپاگتی دوست دارم.

He reads many books.

او کتاب‌های زیادی می‌خواند.

فعل: «فعل» (Verb) نشان‌دهنده عملی است که فاعل انجام می‌دهد. برای مثال، کلمات «like» و «read» در دو مثال زیر، فعل هستند.

I like spaghetti.

من اسپاگتی دوست دارم.

He reads many books.

او کتاب‌های زیادی می‌خواند.

مفعول: «مفعول» (Object) شامل شخص، حیوان، شیء یا مکانی است که کار بر روی آن انجام می‌شود. در دو مثال زیر، «spaghetti» و «many books» مفعول جمله‌ها هستند.

I like spaghetti.

من اسپاگتی دوست دارم.

He reads many books.

او کتاب‌های زیادی می‌خواند.

عبارت حرف اضافه‌ای: «عبارت حرف اضافه‌ای» (Prepositional Phrase) با حرف اضافه شروع می‌شود (مانند in - on - at - of) و کلمه را در جمله توصیف و تشریح می‌کند، مانند «for dinner» و «in the library» در مثال‌های زیر:

I like spaghetti for dinner.

من برای شام اسپاگتی دوست دارم.

He reads many books in the library.

او کتاب‌های زیادی در کتابخانه می‌خواند.

تصویر چند کتاب، یک عینک و یک فنجان قهوه روی میز

اجزای کلام در زبان انگلیسی

برای دانستن قواعد جمله سازی در انگلیسی قبل از هر چیز باید بتوانیم جمله را به اجزاء کوچک‌تری تقسیم کنیم. جمله از کلمه تشکیل شده است و اگر بخواهیم با جزئیات بیشتری بگوییم، جمله از «اجزای کلام» یا «انواع کلمه» (Parts of Speech) تشکیل شده است. اجزاء کلام نشان می‌دهند که هر کلمه در جمله چه نقشی ایفا می‌کند. در زبان انگلیسی، اجزاء کلام را به هشت دسته تقسیم می‌کنند که در ادامه این مطلب با آن‌ها آشنا می‌شوید.

 • اسم: «اسم» کلمه‌ای است که برای نامیدن شخص، مکان یا شیء به کار می‌رود، مانند «cat» یا «table».
 • ضمیر: «ضمیر» کلمه‌ای است که به‌جای اسم به کار می‌رود. به بیان دیگر، ضمیر جانشین اسم می‌شود، مانند «he» یا «they».
 • فعل: «فعل» کلمه‌ای است که عملی را در زمان مشخصی به شخص نسبت می‌دهد، مانند «swim» یا «write».
 • صفت: «صفت» کلمه‌ای است که ویژگی اسم را بیان می‌کند یا صفت دیگری را توصیف می‌کند، مانند «beautiful» یا «shiny».
 • قید: «قید» کلمه‌ای است که فعل را توصیف می‌کند و چگونگی انجام عمل را نشان می‌دهد، مانند «carefully» یا «brightly».
 • حرف اضافه: «حرف اضافه» کلمه‌ای است که ارتباط با اسم را مشخص می‌کند، مانند «from» یا «until».
 • حرف ربط: «حرف ربط» به عنوان رابط میان کلمات شناخته شده است، مانند «and» یا «but».
 • حرف ندا: «حرف ندا» کلمه‌ای است که به‌تنهایی معنی مستقلی دارد و برای بیان حالات شخص به کار می‌رود، مانند «wow» یا «oh». معمولاً بعد از حرف ندا از علامت تعجب استفاده می‌شود.

ساختار جمله در انگلیسی

به طور کلی، ساختار جملات انگلیسی شامل فاعل، فعل و مفعول است. بنابراین، فرمول زیر را می‌توان برای ساختار کلی آن تعریف کرد.

Subject + verb + object

اما جمله در زبان انگلیسی ساختارهای پیچیده‌تری نیز دارد. از نظر ساختاری، جملات به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از:

 • «جملات ساده» (Simple Sentences)
 • «جملات مرکب» (Compound Sentences)
 • «جملات پیچیده» (Complex Sentences)

در ادامه این مطلب، به بررسی هر یک از این ساختارها می‌پردازیم.

ساختار جملات ساده

جمله ساده از یک جمله‌واره مستقل تشکیل شده است. به عبارت دیگر، جمله ساده، جمله‌ای است که دست‌کم از یک فاعل و یک فعل تشکیل شده باشد، مانند مثال زیر:

The man went to the store.

مرد به فروشگاه رفت.

(در این جمله، «The man» فاعل و «went» فعل است.)

ساختار جملات مرکب

جمله مرکب دست‌کم دو جمله‌واره مستقل دارد که با یک «حرف ربط هم‌پایه» (Coordinating Conjunction) به هم وصل شده‌اند. هر جمله‌‌واره فاعل و فعل خودش را دارد. به مثال زیر دقت کنید.

The man went to the store, and the sales clerk sold him some milk.

مرد به فروشگاه رفت و فروشنده به او مقداری شیر فروخت.

مثال فوق از اجزاء زیر تشکیل شده است:

 • جمله‌واره مستقل اول: The man went to the store
 • حرف ربط هم‌پایه: and
 • جمله‌واره مستقل دوم: the sales clerk sold him some milk

نکته: جمله‌واره مستقل اول باید با «ویرگول» (Comma) از جمله‌واره دوم جدا شود.

ساختار جملات پیچیده

جمله پیچیده دست‌کم از یک جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره وابسته تشکیل شده است. به مثال زیر توجه کنید.

When an atom is split, it releases neutrons.

وقتی اتم شکافته می‌شود، نوترون آزاد می‌کند.

اجزاء جمله فوق شامل موارد زیر است:

 • جمله‌واره مستقل: it releases neutrons
 • جمله‌واره وابسته: When an atom is split
تصویر پسری در حال نوشتن پشت میز

قواعد جمله سازی در انگلیسی

هدف از این آموزش، یاد گرفتن قواعد جمله سازی در انگلیسی است. برای این منظور، لازم است با روش‌های مؤثر و ساده‌ای برای ساختن جملات انگلیسی آشنا شوید. در ادامه، این روش‌ها را دسته‌بندی کرده‌ایم و در قالب مثال به آن‌ها پرداخته‌ایم. قبل از هر چیز باید دو نکته مهم را مدنظر داشته باشیم:

 • هر جا که اسم داشته باشیم، می‌توانیم ضمیر را جایگزین آن کنیم:

Sam is tired.

«سام» خسته است.

He is tired.

او خسته است.

 • هر جا فعل «is» داشته باشیم، می‌توانیم شکل صحیح فعل «be» را جایگزین آن کنیم:
  • برای زمان حال از «is» ،«am» و «are» استفاده می‌کنیم:

I am

He / she / it is

You / they / we are

  • و برای زمان گذشته «was» و «were» به کار می‌بریم:

I / he / she / it was

You / they / we were

قواعد جمله سازی برای زمان حال

برای این‌که با قواعد جمله‌سازی در زمان حال آشنا شوید، به کاربردهای مختلف زمان حال اشاره کرده‌ایم و هر یک را همراه با مثال توضیح داده‌ایم.

برای توصیف افراد در زمان حال

ساختار کلی جملاتی که برای توصیف افراد در زمان حال استفاده می‌شود، به صورت زیر است:

[Noun] is [adjective].

اگر در جمله به‌جای ضمیر، اسم به کار رفته باشد، مانند اسم مکان یا اسم شخص، قبل از آن حرف تعریف «the» می‌آید، مانند مثال‌های زیر:

The flower is red.

گل قرمز است.

You are wonderful.

تو فوق‌العاده‌ای.

The Empire State Building is tall.

ساختمان «امپایر استیت» بلند است.

برای بیان موقعیت در زمان حال

ساختار جملاتی که برای بیان موقعیت در زمان حال استفاده می‌شود، به صورت زیر است:

[Noun] is [preposition] [location].

برای بیان موقعیت شیء یا شخص، معمولاً باید از حرف اضافه استفاده کرد تا اطلاعات درستی در اختیار مخاطب قرار بگیرد. همچنین، می‌توانیم کلماتی نظیر «here» یا «over there» را به کار ببریم. در نظر داشته باشید که برای اسم مکان‌ها، همان‌طور که گفته شد از «the» استفاده می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

The cat is under the bed.

گربه زیر تخت است.

Charlie is next to the building.

«چارلی» کنار ساختمان است.

He is on the train.

او در قطار است.

The dog is here.

سگ اینجاست.

The men are over there.

آقایان آنجا هستند.

برای بیان توصیف عملی در زمان حال

ساختار جملاتی که برای بیان توصیف عملی در زمان حال به کار می‌روند، به صورت زیر است:

[Noun] is [verb + -ing].

فعل همراه با «ing-» نشان می‌دهد که عمل در همین لحظه در حال انجام شدن است. از گرامر حال استمراری زمانی استفاده می‌کنیم که عملی در حال وقوع است و هنوز پایان نیافته است، مانند مثال‌های زیر:

He is reading.

او در حال مطالعه کردن است.

The cat is napping.

گربه در حال چرت زدن است.

Kate is singing.

«کیت» در حال آواز خواندن است.

تصویر عینک و کتاب روی میز

برای بیان سرگرمی‌های افراد

ساختار جملاتی که برای بیان سرگرمی‌های افراد به کار می‌رود به صورت زیر است:

[Noun] [verb -s].

قواعد جمله سازی در انگلیسی برای بیان سرگرمی، به‌کمک زمان حال ساده شکل می‌گیرد، به این معنی که فاعل جمله، کاری را به‌صورت مرتب و روزمره انجام می‌دهد، مانند مثال‌های زیر:

He reads a book.

او کتاب می‌خواند.

The cat naps.

گربه چرت می‌زند.

Kate sings.

«کیت» آواز می‌خواند.

برای بیان احساسات

قواعد جمله سازی در انگلیسی برای بیان احساسات به دو صورت زیر است:

[Noun] [feeling verb -s] [noun].

[Noun] [feeling verb -s] [to verb / verb -ing].

افعال حسی مانند «love» یا «hate» برای بیان احساسات به کار می‌روند و احساس شخص را در برابر عمل توصیف می‌کنند. در این حالت، یا از مصدر با to استفاده می‌کنیم یا از فعل ing دار. در برخی موارد نیز هر دو شکل درست است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I love sunshine.

من عاشق آفتابم.

The elephant likes painting.

فیل نقاشی دوست دارد.

Tom hates his job.

«تام» از شغلش بیزار است.

برای بیان احساسات، فعل‌های «want» یا «need» نیز به کار می‌رود، اما بعد از آن فقط مصدر با to می‌آید، مانند مثال‌های زیر:

I need to eat.

من احتیاج به غذا خوردن دارم.

She wants to sleep.

او می‌خواهد بخوابد.

She needs sleep.

او به خواب نیاز دارد.

برای پیشنهاد دادن

برای پیشنهاد دادن از دو ساختار زیر کمک می‌گیریم:

Let’s [verb].

Please [verb].

از ساختار اول زمانی استفاده می‌شود که خودتان نیز شامل آن پیشنهاد بشوید، اما برای درخواست کردن مؤدبانه از کسی، ساختار دوم کاربرد دارد، مانند مثال‌های زیر:

Let's go out this afternoon.

بیایید امروز بعد از ظهر به بیرون برویم.

Please close the door.

لطفاً در را ببندید.

چند دختر و پسر در حال مطالعه

قواعد جمله سازی برای زمان گذشته

قواعد جمله سازی در انگلیسی برای زمان گذشته از ساختارهای متفاوتی پیروی می‌کند که در ادامه به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

برای توصیف عملی در گذشته

برای توصیف عملی در زمان گذشته، مانند زمان حال عمل می‌کنیم، با این تفاوت که فعل‌های «was» و «were» را به کار می‌بریم. بنابراین فرمول آن به صورت زیر خواهد بود.

[Noun] was/were [adjective].

برای توصیف شخص یا شیء در زمان گذشته، از ساختار فوق کمک می‌گیریم. زمان گذشته نشان می‌دهد که عملی در گذشته اتفاق افتاده و تمام شده است یا توصیف عمل مربوط به زمان مشخصی در گذشته است، مانند مثال‌های زیر:

The flower was red.

گل قرمز بود.

You were wonderful.

تو فوق‌العاده بودی.

The cats were cute.

گربه‌ها بامزه بودند.

برای بیان موقعیتی در گذشته

قواعد جمله سازی در انگلیسی برای بیان موقعیتی در گذشته به صورت زیر است:

[Noun] was [preposition] [location].

توصیف موقعیت در زمان گذشته نیز شبیه زمان حال است؛ از قوانین یکسانی پیروی می‌کند فقط زمان فعل تغییر کرده است. به عبارت دیگر، موقعیت در زمان گذشته وجود داشته و اکنون دستخوش تغییر شده است، مانند مثال‌های زیر:

The cat was under the bed.

گربه زیر میز بود (الآن دیگر زیر میز نیست).

Charlie was next to the building.

«چارلی» کنار ساختمان بود (الآن آنجا نیست).

He was on the train.

او در قطار بود (الآن دیگر در قطار نیست).

The men were over there.

آقایان آنجا بودند (الآن آنجا نیستند).

برای بیان کارها یا عادت‌ها در گذشته

برای بیان اعمالی که در گذشته انجام شده، از دو فرمول زیر نیز می‌توانیم کمک بگیریم:

[Noun] was/were [verb -ing].

[Noun] [verb -ed].

بین ساختار اول و دوم تفاوتی وجود دارد. ساختار «verb + ed» برای عملی که در گذشته شروع و تمام شده به کار می‌رود، در حالی که ساختار «was/were + verb + (-ing)» برای عملی که در زمان مشخصی در گذشته در حال انجام شدن بوده استفاده می‌شود.

برای درک بهتر تفاوت میان این دو ساختار، مطالعه مطالب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

تصویر چند مکعب در یک اتاق

به چند مثال زیر توجه کنید.

The cat napped.

گربه چرت زد.

Kate sang a song.

«کیت» آواز خواند.

He was reading a book.

او داشت کتاب می‌خواند.

They were watching TV when John came.

وقتی «جان» رسید، آن‌ها داشتند تلویزیون تماشا می‌کردند.

علاوه بر مواردی که گفته شد، ساختار دیگری به نام «used to» برای زمان گذشته وجود دارد که فرمول آن به شکل زیر است و برای بیان عادت‌هایی به کار می‌رود که در گذشته برای مدتی انجام می‌شده و اکنون دیگر انجام نمی‌شود، مانند مثال‌های زیر:

[Noun] used [to verb].

به دو مثال زیر توجه کنید.

I used to study math when I was a student.

وقتی دانش‌آموز بودم، ریاضی می‌خواندم.

He used to play the guitar, but not anymore.

او گیتار می‌زد، اما الآن دیگر نمی‌زند.

قواعد جمله سازی برای زمان آینده

قواعد جمله سازی در انگلیسی برای زمان آینده نیز مانند زمان حال و گذشته از ساختارهای متفاوتی تشکیل شده که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.

برای بیان عملی در آینده

برای توصیف عملی در زمان آینده، ساختارهای زیر به کار می‌‌رود:

[Noun] is going to [verb].

[Noun] will [verb].

از گرامر going to برای موقعیت‌هایی استفاده می‌شود که از قبل برنامه‌ریزی شده و گرامر will برای تصمیمات آنی به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

I am going to study.

من قصد دارم مطالعه کنم.

The baby is going to sleep.

بچه می‌خواهد بخوابد.

I will talk to her about this issue.

من درباره این موضوع با او حرف خواهم زد.

قواعد جمله سازی برای جملات منفی

با دانستن قوانین منفی کردن و سوالی کردن جملات برای زمان‌های مختلف، جمله‌سازی به مراتب ساده‌تر خواهد شد. در ادامه این مطلب، به بررسی هر یک از این ساختارها می‌پردازیم.

منفی کردن در زمان حال

برای منفی کردن در زمان حال از ساختار زیر استفاده می‌شود:

[Noun] is not [adjective / verb-ing].

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات زمان حال بیشتر آشنا شوید.

The flower is not red.

آن گل قرمز نیست.

You are not a teacher.

تو معلم نیستی.

Jack is not going to work.

«جک» سر کار نمی‌رود.

Kate is not singing.

«کیت» آواز نمی‌خواند.

منفی کردن در گذشته

برای منفی کردن جملات در زمان گذشته، دو ساختار زیر کاربرد بیشتری دارد:

[Noun] did not [verb].

[Noun] was not [verb -ing].

به چند مثال زیر توجه کنید.

I did not sleep well last night.

من دیشب خوب نخوابیدم.

I wasn't playing basketball.

من بسکتبال بازی نمی‌کردم.

The customer didn't pay the bill.

مشتری صورت‌حساب را پرداخت نکرد.

منفی کردن در آینده

قواعد جمله سازی در انگلیسی برای زمان آینده به صورت زیر است:

[Noun] is not going to [verb].

[Noun] will not [verb].

به چند مثال زیر دقت کنید.

I am not going to travel this weekend.

من این آخر هفته به مسافرت نخواهم رفت.

Sam will not help me.

«سام» به من کمک نخواهد کرد.

They won't play tennis tomorrow.

آن‌ها فردا تنیس بازی نخواهند کرد.

اسباب‌بازی پسری در حال دوچرخه‌سواری روی کتاب

قواعد جمله سازی برای جملات سوالی

برای ساختن جملات پرسشی نیز باید از فرمول‌های خاصی پیروی کنیم که در ادامه به تعدادی از آن‌ها اشاره شده است.

پرسیدن درباره مکان

برای پرسیدن درباره مکان از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Where is [noun]?

به چند مثال زیر توجه کنید.

Where is the bank?

بانک کجاست؟

Where is George?

«جورج» کجاست؟

Where is the bathroom?

دستشویی کجاست؟

پرسیدن درباره عملی که شخص انجام می‌دهد

برای پرسیدن درباره کاری که شخص در حال انجام دادن آن است، فرمول زیر به کار می‌رود:

What is/are [noun] doing?

به چند مثال زیر دقت کنید.

What is she doing?

او در حال انجام چه کاری است؟

What are you doing?

تو مشغول انجام چه کاری هستی؟

What is the baby doing?

بچه مشغول انجام چه کاری است؟

پرسیدن درباره زمان وقوع عمل

برای پرسیدن درباره زمان انجام کاری در آینده، فرمول زیر به کار می‌رود:

When will [noun] [verb]?

به چند مثال زیر توجه کنید.

When will the train leave?

کی قطار حرکت می‌کند؟

When will Fran come?

«فرن» کی می‌آید؟

When will your mom call?

مادرت کی زنگ می‌زند؟

پرسیدن درباره اشخاص

برای این‌که بدانیم چه کسی عملی را انجام می‌دهد، از دو فرمول زیر پیروی می‌کنیم:

Who is [verb -ing]?

Who is [verb -ing] [noun]?

در ساختار اول، بعد از فعل، اسم به کار نرفته، در حالی که در ساختار دوم از اسم استفاده شده است. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با مفهوم آن بیشتر آشنا شوید.

Who is playing the trumpet?

چه کسی ترومپت می‌نوازد؟

Who is driving?

چه کسی رانندگی می‌کند؟

Who is cooking?

چه کسی آشپزی می‌کند؟

تصویر کتابی که باز شده و داخلش تصویر یک پارک است

نکات مربوط به قواعد جمله سازی در انگلیسی

برای جمله سازی در زبان انگلیسی، باید نکات مهمی را رعایت کنیم. در ادامه این مطلب، به تعدادی از نکات مربوط به قواعد جمله سازی در انگلیسی اشاره کرده‌ایم.

 • جمله با حرف بزرگ شروع می‌شود:

He obtained his degree.

او مدرکش را گرفت.

 • جمله با نقطه، علامت سؤال یا علامت تعجب تمام می‌شود که به آن‌ها «نشانه‌های نقطه‌گذاری» (Punctuation Marks) می‌گویند:

She went on a trip.

او به سفر رفت.

Did you have enough time to finish it?

برای تمام کردنش وقت کافی داشتی؟

Oh, no! It can't be true!

اوه، نه! این اصلاً حقیقت ندارد!

 • جمله از فاعل تشکیل شده است که فقط یک بار در جمله به کار می‌رود:

He obtained his degree.

Not: Smith he obtained his degree.

«او» مدرکش را گرفت.

 • جمله از فعل یا عبارت فعلی تشکیل شده است:

He obtained his degree.

او مدرکش را گرفت.

 • ساختار جمله ساده از فرمول «subject + verb + object» پیروی می‌کند:

He obtained his degree.

او مدرکش را گرفت.

(در این جمله، «He» فاعل، «obtained» فعل و «his degree» مفعول است.)

 • جمله باید ایده کاملی داشته باشد و به‌تنهایی مفهوم را برساند. در این حالت به آن جمله مستقل گفته می‌شود:

I practiced the piano.

من پیانو تمرین کردم.

سوالات رایج درباره قواعد جمله سازی در انگلیسی

در ادامه این مطلب به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص قواعد جمله‌سازی در انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

اجزای جمله انگلیسی کدام است؟

جمله در زبان انگلیسی می‌تواند مستقل یا وابسته باشد. جمله مستقل به‌تنهایی نقش یک جمله کامل را دارد، اما جمله وابسته به کمک جمله مستقل معنی کاملی پیدا می‌کند. اجزای هر جمله به نوع جمله بستگی دارد. برخی از جمله‌‌ها با فعل و فاعل به صورت جمله مستقلی درمی‌آیند و برخی دیگر به مفعول نیاز دارند. همچنین با توجه به زمان فعل، یک جمله می‌تواند قید زمان نیز داشته باشد.

در صورتی که بخواهیم اجزای جمله را بیشتر کنیم و توضیحات بیشتری درباره آن‌ها بدهیم، صفت یا قید می‌تواند به ما کمک کند. در این حالت، صفت معمولاً قبل از اسم می‌آید و ویژگی‌های آن را توصیف می‌کند. قید هم می‌تواند فعل را توصیف کند. برای اسامی مفرد، حرف تعریف نیز وارد عمل می‌شود و با توجه به حرف اول کلمه که جزو حروف صدادار باشد یا بی‌صدا، «a» یا «an» قبل از آن اضافه می‌شود.

ساختار جمله در انگلیسی چگونه است؟

به طور کلی، ساختار جملات انگلیسی شامل فاعل، فعل و مفعول است. اما جمله در زبان انگلیسی ساختارهای پیچیده‌تری نیز دارد. از نظر ساختاری، جملات به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌اند از «جملات ساده» (Simple Sentences)، «جملات مرکب» (Compound Sentences) و «جملات پیچیده» (Complex Sentences).

قواعد جمله‌ سازی در انگلیسی برای زمان گذشته چیست؟

ساختار جمله برای زمان گذشته از قوادعد مختلفی پیروی می‌کند. به طور کلی، برای توصیف عملی در زمان گذشته از فعل‌‌‌‌های «was» و «were» استفاده می‌کنیم. همچنین از فعل اصلی به دو شکل باقاعده و بی‌قاعده می‌توانیم کمک بگیریم و موقعیتی در گذشته را توصیف کنیم.

قواعد جمله سازی در انگلیسی برای زمان گذشته با ساختار کلی «فاعل + فعل + مفعول» تعریف می‌شود، اما در کل هر یک از ساختارها، قواعد خاص خودش را دارد که در این آموزش با آن‌‌ها به طور کامل آشنا شدیم.

تمرین قواعد جمله سازی در انگلیسی

در بخش پایانی این مطلب، تمرین‌هایی را برای درک بهتر قواعد جمله سازی در انگلیسی ارائه کرده‌ایم. پاسخ هر یک از تمرین‌ها را نیز می‌‌توانی مشاهده کنید.

تمرین اول

با کلمه‌های زیر سوال بسازید.

Q1: Where / John?

جواب

Answer: Where is John?

Q2: Why / they / hungry?

جواب

Answer: Why are they hungry?

Q3: Where / we?

جواب

Answer: Where / we?

Q4: Who / you?

جواب

Answer: Who are you?

Q5: Why / he / late?

جواب

Answer: Why is he late?

Q6: What / this?

جواب

Answer: What is this?

Q7: Where / Jimmy?

جواب

Answer: Where is Jimmy?

Q8: How old / she?

جواب

Answer: How old is she?

Q9: How / you?

جواب

Answer: How are you?

Q10: Where / the station?

جواب

Answer: Where is the station?

Q11: What time / it now?

جواب

Answer: What time is it now?

Q12: Where / Pedro / from?

جواب

Answer: Where is Pedro from? ]

Q13: Why / they / in the kitchen?

جواب

Answer: Why are they in the kitchen?

Q14: How / the food?

جواب

Answer: How is the food?

Q15: How long / the journey?

جواب

Answer: How long is the journey?

Q16: How old / you?

جواب

Answer: How old are you?

Q17: Why / I / last?

جواب

Answer: Why am I last?

Q18: What time / the concert?

جواب

Answer: What time is the concert?

Q19: Where / she?

جواب

Answer: Where is she?

Q20: Who / Julie / with?

جواب

Answer: Who is Julie with?

تمرین دوم

کلمه‌های زیر را به ترتیب در کنار هم قرار دهید و جمله بسازید.

Q1: eat / fish / don't / we

جواب

Answer: We don't eat fish.

Q2: to work / go / doesn't / Tim / by car

جواب

Answer: Tim doesn't go to work by car.

Q3: to school / walk / we / often / do not

جواب

Answer: We do not often walk to school.

Q4: always / can't / win / you

جواب

Answer: You can't always win.

Q5: in the evening / usually / Jane / run / doesn't

جواب

Answer: Jane doesn't usually run in the evening.

Q6: have to work / on Sundays / don't / I

جواب

Answer: I don't have to work on Sundays.

Q7: we / usually / don't / late / come

جواب

Answer: We don't usually come late.

Q8: often / lunch / at home / eat / doesn't / she

جواب

Answer: She doesn't often eat lunch at home.

Q9: doesn't / he / his smartphone / always / turn off / in the office

جواب

Answer: He doesn't always turn off his smartphone in the office.

Q10: on time / the buses / usually / don't / run

جواب

Answer: The buses don't usually run on time.

جمع‌بندی

در این آموزش از مجله فرادرس یاد گرفتیم که جمله چیست و برای ساختن جمله، قبل از هر چیز باید با اجزاء آن آشنا شدیم. همچنین قواعد جمله سازی در انگلیسی را بررسی کردیم و برای هر یک مثال‌هایی ارائه کردیم. در انتها نیز نکات مهمی را در رابطه با جمله‌سازی آموزش دادیم. برای ساختن جمله انگلیسی، ابتدا از جملات ساده‌تر شروع کنید و سپس ساختار جملات مرکب و پیچیده را تمرین کنید تا تسلط کافی پیدا کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۹۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
McLaughlin LibraryWalden UniversityFluent U
۳ دیدگاه برای «قواعد جمله سازی در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی»

What shepe is it?

این ساختار متفاوت است

ممنون بابت مطالب مفیدتون. به زبون خیلی ساده توضیح دادید 🌹

با سلام؛
در رابطه با کلمات پرسشی what و which، اگر بعد از آن‌ها اسم بیاید، ساختار جمله پرسشی تغییر می‌کند، مانند مثال‌های زیر:
What time is it?
What size do you wear?
Which museums did you visit?

برای مطالعه بیشتر در این رابطه می‌توانید مطلب زیر از «مجله فرادرس» را مطالعه کنید.
سوال ساختن با What — به زبان ساده و با مثال

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *