جملات مرکب در انگلیسی — گرامر و ساختار + مثال های ساده و پیچیده

۵۲۳۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۲ دقیقه
جملات مرکب در انگلیسی — گرامر و ساختار + مثال های ساده و پیچیده

به طور کلی، جمله مرکب از دو (یا چند) جمله‌واره مستقل تشکیل شده است که توسط حرف ربط هم‌پایه یا نقطه‌ویرگول به هم مرتبط می‌شوند. در این آموزش قصد داریم با ساختار جملات مرکب در انگلیسی آشنا شویم و در قالب تمرین و مثال آن را بررسی کنیم. اما برای تعریف این جمله‌ها، لازم است با مفهوم حرف ربط هم‌پایه و کاربرد نقطه‌ویرگول نیز آشنا شویم. بنابراین، ابتدا به آن‌ها اشاره‌ای خواهیم کرد و سپس انواع جملات مرکب را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

جمله مرکب در انگلیسی چیست ؟

«جمله مرکب» (Compound Sentence) از دو یا چند جمله‌واره مجزا تشکیل شده که توسط «نقطه‌ویرگول» (Semicolon) و «حرف ربط هم‌پایه» (Coordinating Conjunction) به هم وصل شده‌اند. جمله مرکب انگلیسی دو یا چند «عبارت» (Phrase) دارد که به هم مرتبط هستند. در جمله مرکب هیچ جمله‌واره‌ای وجود ندارد. جمله‌واره بخشی از جمله است که فاعل و فعل دارد. برای درک بهتر جملات مرکب در زبان انگلیسی به چند مثال زیر توجه کنید.

I like tea. John likes coffee.

من چای دوست دارم. «جان» قهوه دوست دارد.

I like tea, and John likes coffee.

من چای دوست دارم و «جان» قهوه دوست دارد.

Sara went to the office. David went to the birthday party. I went to the market.

«سارا» به اداره رفت. «دیوید» به جشن تولد رفت. من به بازار رفتم.

Sara went to the office, but David went to the birthday party, and I went to the market.

«سارا» به اداره رفت، اما «دیوید» به جشن تولد رفت و من به بازار رفتم.

Our scooter broke down. We came a little late.

اسکوتر ما خراب شد. کمی دیر آمدیم.

Our scooter broke down; we came a little late.

اسکوتر ما خراب شد؛ کمی دیر آمدیم.

تفاوت جمله ساده و مرکب در انگلیسی

برای این‌که با جملات مرکب در زبان انگلیسی آشنا شویم، ابتدا لازم است اطلاعاتی درباره جملات ساده داشته باشیم. به سه مثال زیر توجه کنید و سعی کنی حدس بزنید که کدام‌یک جمله ساده و کدام‌یک مرکب است.

Lewis and Alice played in the backyard.

«لوییس» و «آلیس» در حیاط‌خلوت بازی کردند.

Lewis and Alice played and studied in the backyard.

«لوییس» و «آلیس» در حیاط‌خلوت بازی و مطالعه کردند.

Lewis played in the backyard, and Alice studied in the house.

«لوییس» در حیاط‌خلوت بازی کرد و «آلیس» در خانه مطالعه کرد.

با توجه به توضیحات فوق، مشخص است که هر چه جمله طولانی‌تر باشد و اجزای بیشتری داشته باشد، پیچیده‌تر خواهد شد. با در نظر گرفتن این موضوع جمله ساده و جمله مرکب را تعریف خواهیم کرد.

تعریف جمله ساده

جمله ساده شامل «فاعل» (Subject) و «فعل» (verb) است. همچنین ممکن است مفعول» (Object) یا «معرف اسمی» (Modifier) باشد. اما در هر صورت، برخلاف جملات مرکب در انگلیسی فقط از یک جمله‌واره مستقل تشکیل شده است. به مثال‌های زیر دقت کنید. در این مثال‌ها، جملات ساده انگلیسی به کار رفته است که می‌تواند کوتاه یا بلند باشد، اما فقط یک جمله‌واره دارد.

She wrote.

او نوشت.

She completed her literature review.

او پیشینه تحقیق خود را به پایان رساند.

He organized his sources by theme.

او منابع خود را بر اساس موضوع سازمان‌دهی کرد.

They studied APA rules for many hours.

آن‌ها ساعت‌های زیادی را به مطالعه قوانین APA پرداختند.

جمله مرکب در انگلیسی

تعریف جمله مرکب

جمله مرکب دست‌کم دو جمله‌واره مستقل دارد که ایده‌‌های مرتبطی را به اشتراک می‌گذارند. جمله‌واره‌های مستقل، همان‌طور که در توضیحات بالا گفته شد، می‌توانند یا توسط حروف ربط هم‌پایه یا نقطه‌ویرگول به هم وصل شوند، مانند مثال زیر:

Everyone was busy, so I went to the movies alone.

همه سرشان شلوغ بود، بنابراین من تنها به سینما رفتم.

در مثال فوق «everyone was busy» و «I went to the movies alone» دو جمله‌واره مستقل هستند که با «so» و نقطه‌ویرگول به هم متصل شده‌اند. «so» یکی از حروف ربط هم‌پایه است که عامل ارتباط میان این دو جمله به شمار می‌رود. در ادامه این مطلب با انواع حروف ربط هم‌پایه و کاربرد آن‌ها به طور کامل آشنا خواهیم شد. به چند جمله مرکب دیگر و علائم نشانه‌گذاری آن‌ها توجه کنید.

When he arrived at school, the other students had already left.

وقتی او به مدرسه رسید، سایر دانش‌آموزان قبلاً رفته بودند.

I don’t like pizza unless it has a lot of cheese.

من پیتزا دوست ندارم مگر این‌که پنیر زیادی داشته باشد.

Since no one would help me, I had to clean the whole apartment by myself.

چون هیچ‌کس کمکم نمی‌کرد، مجبور شدم کل آپارتمان را خودم تمیز کنم.

Before they left the house, they grabbed all of their toys and said goodbye to their parents.

قبل از این‌که از خانه خارج شوند، همه اسباب بازی‌های خود را برداشتند و از والدین‌شان خداحافظی کردند.

جمله ساده اگر در یک پاراگراف تکرار شود، بار معنایی و ظاهری جالبی نخواهد داشت، زیرا فقط مفاهیم ساده‌ای را منتقل می‌کنند. به کمک جملات مرکب انگلیسی می‌توانید جمله‌های زیباتری خلق کنید و در صحبت کردن و نوشتن از آن‌ها استفاده کنید. با استفاده از جمله‌های مرکب، جزئیات بیشتری را می‌توانیم به مخاطب منتقل کنیم. هرچند، استفاده بیش از حد از جمله‌های مرکب، به‌ویژه هنگام داستان‌نویسی، ممکن است باعث ایجاد سردرگمی و پیچیدگی شود. به همین دلیل توصیه می‌شود به اندازه کافی آن‌ها را در جمله به کار ببرید.

به پاراگراف زیر و جمله‌های آن دقت کنید.

I like the beach. It is very beautiful. I went there last week. The sun was shining. The water was blue and clear. Some people were playing volleyball. My dog ran and played. My dog grabbed the volleyball. The people chased after him. I apologized to everyone. It was a disaster!

ترجمه پاراگراف

من ساحل را دوست دارم. بسیار زیباست. هفته پیش به آنجا رفتم. خورشید می‌درخشید. آب آبی و شفاف بود. عده‌ای والیبال بازی می‌کردند. سگ من دوید و بازی کرد. سگ من توپ والیبال را گرفت. مردم به دنبال او رفتند. من از همه عذرخواهی کردم. خیلی بد بود!

در این پاراگراف از جمله‌های ساده (فقط با یک نهاد و یک گزاره) استفاده شده است. هر جمله ساختار بسیار ساده‌ای دارد و به همین دلیل متن را برای خواننده خسته‌کننده می‌کند و فاقد جذابیت است. اگر بخواهیم از جملات مرکب در پاراگراف فوق استفاده کنیم و حروف ربط هم‌پایه به کار ببریم، پاراگراف ما به شکل زیر خواهد بود.

I like the beach. It is a beautiful place to spend a day off. In fact, I went to the beach last week after I had finished work. The sun was shining and the water was blue and clear. Some people were playing volleyball nearby, but I wasn’t in the mood to play. My dog ran and played with the people, but he suddenly grabbed the volleyball and ran as fast as he could. The people chased after him, but he was too fast. Eventually, I was able to catch him and return the ball to its rightful owners. Naturally, I apologized to everyone. It started out as such a beautiful day, but it ended in an awkward way. What a disaster!

ترجمه پاراگراف

من ساحل را دوست دارم. مکان زیبایی برای گذراندن یک روز تعطیل است. در واقع هفته گذشته بعد از تمام شدن کار به ساحل رفتم. خورشید می‌درخشید و آب آبی و زلال بود. چند نفر در همان حوالی والیبال بازی می‌کردند، اما من حوصله بازی کردن نداشتم. سگم دوید و با مردم بازی کرد، اما ناگهان توپ والیبال را گرفت و با سرعت هر چه‌ تمام‌تر دوید. مردم به دنبالش دویدند، اما او خیلی سریع بود. بالاخره موفق شدم او را بگیرم و توپ را به صاحبان اصلی‌اش برگردانم. البته از همه عذرخواهی کردم. این روز بسیار زیبا شروع شد، اما به شکل ناخوشایندی به پایان رسید. چه فاجعه‌ای!

کاربرد حروف ربط هم‌پایه در جملات مرکب

بسیاری از جملات مرکب در انگلیسی از حروف ربط هم‌پایه استفاده می‌کنند. در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با کاربرد این حروف به طور کامل آشنا شدیم. از حروف ربط هم‌پایه برای ایجاد ارتباط میان کلمه‌، عبارت‌ و جمله‌واره‌های مستقل استفاده می‌شود. برای این‌که انواع حروف ربط هم‌‌پایه را یاد بگیرید، می‌توانید «FANBOYS» را به خاطر بسپارید که مخفف حروف ربط زیر است:

 • for
 • and
 • nor
 • but
 • or
 • yet
 • so

در این حالت، یعنی زمانی که از حروف ربط استفاده می‌شود، علائم نشانه‌گذاری اهمیت زیادی پیدا می‌کند. به همین دلیل لازم است نکته‌های مربوط به آن را یاد بگیریم. در ادامه این مطلب، کاربرد هر یک از حروف ربط هم‌پایه را به طور جداگانه برای جملات مرکب در انگلیسی توضیح خواهیم داد.

جمله‌واره در زبان انگلیسی به دو دسته «مستقل» (Independent Clause) و «وابسته» (Dependent Clause) تقسیم می‌شود. به دو مثال زیر دقت کنید.

We brought the food and they supplied the drink.

ما غذا آوردیم و آن‌ها نوشیدنی را تأمین کردند.

در این مثال، دو جمله‌واره با حرف ربط هم‌پایه به هم وصل شده‌اند. اما نکته مهم این است که اگر حرف ربط را حذف کنیم، هیچ‌یک از جمله‌ها ناقص نخواهد شد. بنابراین هر دو جمله‌واره مستقل به شمار می‌روند. اما مثال زیر را در نظر بگیرید.

She was listening to music when her friend called.

او داشت به موسیقی گوش می‌داد که دوستش زنگ زد.

در این مثال، دو جمله‌واره با «when» به هم وصل شده‌اند که «حرف ربط وابسته» (Subordinating Conjunctions) به شمار می‌رود. در این حالت، اگر «when» را حذف کنیم، جمله‌واره دوم ناقص می‌شود. بنابراین، در مثال فوق، جمله‌واره اول مستقل و جمله‌واره دوم وابسته است. اکنون که با تعریف انواع جمله‌واره انگلیسی آشنا شدیم، می‌توانیم کاربرد حروف ربط هم‌پایه را بهتر درک کنیم.

نکته: حروف ربط هم‌پایه‌ فقط دو جمله‌واره مستقل را به هم وصل می‌کند، مانند مثال زیر:

I was tired, so I decided to go to bed early.

خسته بودم، برای همین تصمیم گرفتم زود به رختخواب بروم.

کاربرد and

حرف ربط هم‌پایه «and» در زبان انگلیسی کاربرد فراوانی دارد. برخی از کاربردهای مهم آن عبارت‌اند از:

 • از «and» برای ارتباط دو جمله‌واره استفاده می‌کنیم که به یک اندازه اهمیت دارند:

London is in England and Rome is in Italy.

لندن در انگلیس و رم در ایتالیا است.

 • وقتی جمله‌واره دوم بعد از جمله‌واره اول بیاید، از «and» برای ارتباط دو جمله‌واره کمک می‌گیریم:

There was a loud bang, and the lights went out.

صدای انفجاری بلند شد و چراغ‌ها خاموش شدند.

 • وقتی جمله‌واره دوم نتیجه جمله‌واره اول باشد، از «and» برای ارتباط دادن آن‌ها استفاده می‌کنیم:

He went to bed early, and the next day he felt better.

او زود به رختخواب رفت و روز بعد احساس بهتری داشت.

کاربرد but

از ویژگی‌های حرف ربط «but» می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

 • «but» حرف ربط هم پایه است و برای معرفی جمله‌‌ای به کار می‌رود که با جمله قبلی در تقابل است:

Mary sprinted quickly, but she couldn’t catch Rick.

«ماری» به سرعت دوید اما نتوانست «ریک» را بگیرد.

نکته: هنگامی که از «but» در جمله استفاده می‌کنیم، هر دو جمله‌واره باید از نظر گرامری «ساختار موازی» (Parallel Structure) داشته باشند، مانند مثال‌‌های زیر:

I love fruit but I am allergic to strawberries.

من عاشق میوه‌ام، اما به توت‌فرنگی حساسیت دارم.

(در این مثال، هر دو جمله‌واره در زمان حال ساده به کار رفته است.)

∗∗∗

They've bought a house in Manchester, but they still haven't sold their house in London.

آن‌ها خانه‌ای در منچستر خریدند، اما هنوز خانه خودشان را در لندن نفروخته‌اند.

(در این مثال، هر دو جمله‌واره در زمان حال کامل به کار رفته است.)

 • از «but» به عنوان حرف ربط در مواقعی استفاده می‌کنیم که نشان دهیم تمایلی به صحبت کردن درباره چیزی که گفته‌ایم نداریم و می‌خواهیم به آن خاتمه دهیم:

There’s also the question of how we’re going to pay for that, but we can discuss that some other time.

همچنین این سؤال وجود دارد که چگونه می‌خواهیم هزینه آن را بپردازیم، اما می‌توانیم زمانی دیگر درباره آن بحث کنیم.

 • از «but» همچنین می‌توانیم بعد از اصطلاحاتی مانند «I'm sorry»‌ و «excuse me» برای درخواست مؤدبانه یا اظهارنظر صحبت کنیم:

Excuse me, but is there a post office around here?

ببخشید، اما این حوالی اداره پست هست؟

I’m sorry, but all our operators are busy at the moment.

متأسفم، ولی تمام متصدیان ما در حال حاضر مشغول کار هستند.

کاربرد or

از «or» به عنوان حرف ربط هم‌پایه برای معرفی جمله‌ای استفاده می‌شود که جمله‌واره دومی را به عنوان جایگزین به جمله‌واره اول ربط می‌دهد. به مثال زیر توجه کنید.

Will Mary go or will Rick go?

«ماری» می‌رود یا «ریک»؟

کاربرد nor

وقتی جمله اول منفی باشد، یا به عبارت دیگر از «never» یا «neither» استفاده شده باشد، از «nor» به عنوان حرف ربط برای ارتباط میان دو جمله‌واره کمک می‌گیریم. در این حالت، مفهوم آن این است که هر دو جمله شدنی نیست یا اتفاق نیفتاده است، مانند مثال‌ زیر:

Mary never wrote a letter nor did she call him.

«ماری» هیچ‌وقت نه نامه‌ای نوشت، نه به او زنگ زد.

کاربرد for

از «for» به عنوان حرف ربط هم‌پایه برای وصل کردن دو جمله‌واره استفاده می‌کنیم، آن هم در شرایطی که جمله‌واره دوم دلیلی برای جمله‌‌واره اول ارائه دهد، مانند مثال زیر:

He felt cold, for it was snowing.

او سردش شد، زیرا داشت برف می‌بارید.

جملات مرکب و ساده در انگلیسی

کاربرد yet

حرف ربط هم‌پایه «yet» مانند «but» عمل می‌کند و تا حدودی همان معنی را انتقال می‌دهد. مانند «but»، در جمله‌‌هایی که «yet» به کار می‌رود، بین دو جمله‌واره تقابلی وجود دارد، مانند مثال زیر:

I’ve known him for a long time, yet I’ve never really understood him.

مدت زمان زیادی است که او را می‌شناسم، اما هیچ‌وقت واقعاً او را نفهمیده‌ام.

کاربرد so

«so» در زبان فارسی به معنای «بنابراین»، «در نتیجه» یا «به همین دلیل» است و در زبان انگلیسی به‌جای «as a result» یا «for this reason» به کار می‌رود. از «so» برای ارتباط میان دو جمله‌واره استفاده می‌کنیم که در حالتی به کار می‌رود که جمله‌‌واره او دلیل وقوع جمله‌واره دوم است، مانند مثال زیر:

She was not feeling alright, so she went to the doctor.

حالش خوب نبود، بنابراین به دکتر مراجعه کرد.

نکته: در نظر داشته باشید که هنگام استفاده از حروف ربط هم‌‌پایه، می‌توانید فاعل جمله و فعل کمکی وجهی را از جمله‌واره دوم حذف کنید. این کار برای عدم تکرار آن‌هاست، زیرا در جمله‌‌واره اول به آن‌ها اشاره شده است. در مثال‌های زیر هر دو ساختار درست است.

He's already had two cups of coffee, and now he wants another one.

He's already had two cups of coffee and now wants another one.

او قبلاً دو فنجان قهوه خورده و الآن یک فنجان دیگر می‌خواهد.

∗∗∗

You can take a train, or you can take a bus.

You can take a train or take a bus.

یا می‌توانی با مترو یا با اتوبوس بروی.

‌‌

کاربرد نقطه ویرگول در جملات مرکب

از «نقطه ویرگول» که به صورت علامت «؛» نوشته  می‌شود، برای ارتباط میان جمله‌واره‌های مستقل استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

She hardly studied; she passed her exams.

او سخت درس خواند؛ در امتحاناتش قبول شد.

The entire city was flooded; people used boats.

تمام شهر زیر آب رفت؛ مردم از قایق استفاده کردند.

We always shop at the mall; it’s got everything in one place.

ما همیشه از فروشگاه خرید می‌کنیم؛ همه‌چیز را در یک جا دارد.

Call us next week; he should be in then.

هفته آینده با ما تماس بگیرید؛ تا آن موقع باید آمده باشد.

You can pay online; we accept all major credit cards.

می‌توانید به صورت آنلاین پرداخت کنید؛ ما تمام کارت‌های اعتباری مهم را می‌پذیریم.

بنابراین برای جدا کردن جملات مرکب در انگلیسی از نقطه‌ویرگول کمک می‌گیریم. به چند جمله مرکب در زبان انگلیسی که در آن‌ها از نقطه‌ویرگول استفاده شده توجه کنید.

The sky is clear; the stars are twinkling.

آسمان صاف است؛ ستاره‌ها چشمک می‌زنند.

Joe made the sugar cookies; Susan decorated them.

«جو» کلوچه‌های شکری را درست کرد؛ سوزان آن‌ها را تزیین کرد.

The waves were crashing on the shore; it was a lovely sight.

امواج در ساحل می‌کوبیدند؛ منظره دوست‌داشتنی بود.

Check back tomorrow; I will see if the book has arrived.

فردا دوباره پیگیری کنید؛ من می‌بینم که کتاب رسیده یا نه.

I am happy to take your donation; any amount will be greatly appreciated.

خوشحالم که کمک مالی شما را دریافت می‌کنم؛ هر چقدر که باشد، بسیار مورد قدردانی قرار خواهد گرفت.

Malls are great places to shop; I can find everything I need under one roof.

مراکز خرید، مکان‌های خوبی برای خرید هستند؛ می‌توانم هر چیزی را که نیاز دارم زیر یک سقف پیدا کنم.

Italy is my favorite country; I plan to spend two weeks there next year.

ایتالیا کشور محبوب من است؛ قصد دارم سال آینده دو هفته را آنجا بگذرانم.

He turned in the research paper on Friday; he would have not passed the class otherwise.

او روز جمعه مقاله تحقیقاتی را تحویل داد؛ در غیر این‌صورت قبول نمی‌شد.

She bought a cheeseburger for her friend; she forgot the fries.

او برای دوستش چیزبرگر خرید؛ سیب‌زمینی سرخ‌کرده را فراموش کرد.

He loved the dog; he gave it many treats.

او سگ را دوست داشت؛ به آن خیلی می‌رسید.

کاربرد قیدهای ربط در جملات مرکب

علاوه بر نقطه ویرگول، می‌توانیم دو جمله‌واره مستقل را با کلمه یا عبارت‌هایی مانند «moreover»  یا«nevertheless» و «at the very least» به هم ارتباط دهیم. به این کلمه‌ها قیدهای ربط گفته می‌شود و باید قبل از آن‌ها نقطه‌ویرگول و بعد از آن‌ها ویرگول بیاید. به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد قیدهای ربط در جملات مرکب در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

Johnny speaks to his friend; however, his friend doesn't speak to Johnny.

«جانی» با دوستش صحبت می‌کند؛ هرچند، دوستش با «جانی» صحبت نمی‌کند.

Dessert is not costly; moreover, it’s very delicious.

دسر گران نیست؛ علاوه بر این، بسیار خوشمزه است.

What she did was incredible; in fact, I can barely accept it.

کاری که او انجام داد باور نکردنی بود؛ در واقع، به سختی می‌توانم آن را بپذیرم.

"The life of David gale" is my favorite film; however, I’ve only seen it once.

«زندگی دیوید گیل» فیلم مورد علاقه من است؛ با این حال، فقط یک بار آن را دیده‌ام.

She turned herself in to the police; otherwise, they would have arrested her.

او خود را به پلیس تسلیم کرد؛ در غیر این‌صورت، او را دستگیر می‌کردند.

یادگیری دستور زبان

مثال جملات مرکب در انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر کاربرد جملات مرکب در انگلیسی چند مثال دیگر با ترجمه آورده شده است.

He did not cheat on the test, for it was the wrong thing to do.

او در آزمون تقلب نکرد، زیرا کار اشتباهی بود.

I really need to go to work, but I am too sick to drive.

من واقعاً نیاز دارم که بروم سر کار، اما آن‌قدر مریض هستم که نمی‌توانم رانندگی کنم.

I am counting my calories, yet I really want dessert.

من به مقدار کالری مصرفی‌ام اهمیت می‌دهم، اما واقعاً دسر می‌خواهم.

He ran out of money, so he had to stop playing poker.

پولش تمام شد، بنابراین مجبور شد بازی پوکر را متوقف کند.

They got there early, and they got really good seats.

آن‌ها زود به آنجا رسیدند و جاهای واقعاً خوبی نصیبشان شد.

They had no ice cream left at home, nor did they have money to go to the store.

نه بستنی در خانه داشتند و نه پولی برای رفتن به مغازه.

Everyone was busy, so I went to the movie alone.

همه سرشان شلوغ بود، من تنها به سینما رفتم.

I thought the promotion was mine, but my attendance wasn't good enough.

فکر می‌کردم ترفیع را از آنِ خود کنم، اما حضورم به اندازه کافی خوب نبود.

Should we start class now, or wait for everyone to get here?

آیا الان باید کلاس را شروع کنیم یا منتظر بمانیم تا همه به اینجا برسند؟

It was getting dark, and we weren't near the cabin yet.

هوا تاریک شده بود و ما هنوز به کلبه نزدیک نشده بودیم.

Cats are good pets, for they are clean and are not noisy.

گربه‌ها حیوانات خانگی خوبی هستند، زیرا تمیز هستند و پُرسروصدا نیستند.

We have never been to Asia, nor have we visited Africa.

ما هرگز به آسیا نرفته‌ایم و از آفریقا نیز دیدن نکرده‌ایم.

He didn't want to go to the dentist, yet he went anyway.

او نمی‌خواست به دندان‌پزشکی برود، اما به هر حال رفت.

Janet doesn't like sushi, nor does she like any kind of fish.

«ژانت» نه سوشی و نه هر نوع ماهی‌ دیگری را دوست دارد.

I would like to play tennis today, or I would like to play golf.

دوست دارم امروز تنیس یا گلف بازی کنم.

We went out on the town, and we came home late.

به شهر رفتیم و دیر به خانه آمدیم.

Mary thinks she should go to school, for she wants to get qualifications for a new profession.

«ماری» فکر می‌کند باید به مدرسه برود، زیرا می‌خواهد برای یک حرفه جدید شرایط لازم را کسب کند.

نکات مهم درباره کاربرد جملات مرکب در انگلیسی

در رابطه با استفاده از جملات مرکب در انگلیسی لازم است نکته‌های مهمی را مد نظر داشته باشید که در ادامه این مطلب به آن‌ها اشاره کرده‌ایم.

 • جمله مرکب دست‌کم دو جمله‌واره مستقل دارد. یعنی می‌تواند بیشتر از دو جمله‌واره مستقل داشته باشد، اما نکته مهم این است که جمله‌واره وابسته ندارد:

I called her, but she didn't answer.

من به او زنگ زدم، اما جواب نداد.

(این جمله مرکب است، زیرا از دو جمله‌واره مستقل تشکیل شده که با حرف ربط «but» به هم وصل شده‌اند.)

I tried to call her, but not late at night.

من سعی کردم به او زنگ بزنم، اما نه دیروقت.

(در این مثال، جمله‌واره دوم وابسته است و به همین دلیل جمله مرکب به شمار نمی‌رود.)

 • هنگامی که از جمله مرکب استفاده می‌کنیم، نمی‌توانیم دو جمله‌واره را فقط با ویرگول از هم جدا کنیم. ویرگول فقط همراه با حرف ربط هم‌پایه معنی پیدا می‌ کند. اگر حرف ربط هم‌پایه بین دو جمله‌واره قرار نگیرد، می‌توانیم نقطه‌ویرگول به کار ببریم:

I was tired from working late, I had to go to class anyway. (نادرست)

من از کار دیروقت خسته شده بودم، در هر صورت باید به کلاس می‌رفتم.

I was tired from working late; I had to go to class anyway. (درست)

من از کار دیروقت خسته شده بودم؛ در هر صورت باید به کلاس می‌رفتم.

 I was tired from working late, but I had to go to class anyway. (درست)

من از کار دیروقت خسته شده بودم، اما در هر صورت باید به کلاس می‌رفتم.

 • حرف‌های ربط نشان‌دهنده ارتباط میان ایده‌های دو جمله‌واره است:
  • «and» نشان می‌دهد که دو جمله‌واره ایده یکسانی دارند.
  • «but» نشان می‌دهد که دو جمله‌واره نظر مخالفی دارند.
  • «or» نشان می‌دهد که بین دو جمله‌واره حق انتخاب وجود دارد.
  • «so» نشان می‌دهد که نتیجه دو جمله‌واره به یک اندازه مهم است.
 • در جملات مرکب، از «علامت دونقطه» (Colon) نیز می‌توانیم بین دو جمله‌واره استفاده کنیم. اما این مورد بسیار نادر است، زیرا معمولاً کلمه‌هایی که بعد از علامت دونقطه می‌آیند، اغلب جمله‌واره مستقلی نیستند:

I know one thing: I love my children.

یک چیز را می‌دانم: من عاشق بچه‌هایم هستم.

 • از حرف ربط و علامت دونقطه نیز می‌توانیم برای جملات مرکب استفاده کنیم. البته این مورد نیز نادر است و در انگلیسی قدیمی کاربرد بیشتری دارد:

After the lights went out, I could hear you whispering; and I know you were talking about me.

بعد از این‌که برق رفت، می‌توانستم صدایت را بشنوم که زیرلب حرف می‌زدی؛ و می‌دانم که داشتی درباره من حرف می‌زدی.

Learn English

سوالات رایج درباره جملات مرکب در انگلیسی

در بسیاری از موارد، تشخیص جمله مرکب در انگلیسی کار دشواری است و چون در مقایسه با جمله ساده کاربرد پیچیده‌تری دارد، ممکن است اشتباهات گرامری بیشتری به همراه داشته باشد. در مجموع، ساختار و نحوه استفاده از جملات مرکب در انگلیسی برای بسیاری از زبان‌آموزان چالش‌برانگیز بوده است. به همین دلیل در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ دهیم.

تفاوت جمله مرکب و جمله پیچیده چیست؟

جمله مرکب از دست‌کم دو جمله‌واره مستقل تشکیل شده است. اما «جمله پیچیده» (Complex Sentence) حداقل یک جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره وابسته دارد. به مثال زیر توجه کنید.

Ella got a new dog, and she’s going to bring it on Saturday.

«الا» سگ جدیدی خریده است، و می‌خواهد شنبه آن را بیاورد.

در این جمله «Ella got a new dog» و «she's going to bring it on Saturday» هر دو دو جمله‌واره مستقل هستند. به عبارت دیگر، هیچ‌کدام برای کامل شدن نیازی به جمله دیگری ندارند، چون به‌تنهایی جمله‌های کاملی به شمار می‌روند.

اما در مثال زیر، «Before Ella went to the party» جمله‌واره وابسته است، زیرا به‌تنهایی معنی کاملی نمی‌دهد و برای کامل شدن باید با جمله واره مستقل «she bought a gift for her friend» همراه شود. بنابراین این مثالی از جمله پیچیده است، زیرا از یک جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره وابسته تشکیل شده است.

Before Ella went to that party, she bought a gift for her friend.

قبل از آن‌که «الا» به مهمانی برود، هدیه‌ای برای دوستش خرید.

جمله مرکب-پیچیده در انگلیسی چیست؟

اگر در جمله‌ای بیش از دو جمله‌واره داشته باشیم، در آن صورت به آن «جمله مرکب-پیچیده» (Compound-Complex Sentence) می‌گوییم. در جملات مرکب-پیچیده، دست‌کم دو جمله‌واره مستقل و یک جمله‌واره وابسته وجود دارد. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار این جمله‌ها در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I laughed when she fell in the mud, but then I felt sorry for her.

وقتی او در گِل افتاد، خندیدم، اما بعد برایش متأسف شدم.

Whenever we have an appointment, he shows up late, and it’s really starting to bother me.

هر وقت قرار داریم، او دیر می‌آید، و این واقعاً دارد آزارم می‌دهد.

The hotel is so expensive; I’ll have to save up money before we can go.

هتل بسیار گران است. قبل از رفتن باید پول پس‌انداز کنم.

آیا جمله مرکب به حرف ربط نیاز دارد؟

جمله مرکب دو جمله‌واره مستقل را به هم وصل می‌کند، بنابرای معمولاً توسط حروف ربطی نظیر «and» ،«or» یا «but» به هم مرتبط می‌شود. جمله مرکب دو یا چند جمله را به یک جمله بلند تبدیل می‌کنند . اما به‌جز حروف ربط می‌توانیم از نقطه‌ویرگول نیز برای ارتباط میان جمله‌واره‌ها کمک بگیریم.

چگونه جمله‌های مرکب ساخته می‌شوند؟

به طور کلی، برای ساختن جملات مرکب در انگلیسی سه روش وجود دارد. روش اول شامل استفاده از ویرگول و حرف ربط وابسته است که برای ارتباط میان دو یا چند جمله‌واره مستقل به کار می‌رود. روش دوم استفاده از علامت نقطه‌ویرگول بین دو جمله‌واره و علامت نقطه در انتهای جمله‌واره دوم است. البته در مواردی از روش سومی هم کمک گرفته می‌شود که شامل نقطه ویرگول و حرف ربط به طور هم‌زمان است. این روش در مقایسه با دور روش اول کاربرد بیشتری دارد.

فاعل و مفعول مرکب چیست؟

«فاعل مرکب» (Compound Subject) از دو یا چند فاعل ساده تشکیل شده است. هنگامی که فاعل جمله دو یا چند عنصر داشته باشد، یعنی فاعل مرکب است. مفعول جمله در صورتی به عنوان مفعول مرکب (Compound Object)  در نظر گرفته می‌شود که دو یا چند چیز یا شخص را توصیف کند. به بیان دیگر، زمانی که دو یا چند مفعول عمل یکسانی از فعل را دریافت می‌کنند.

تمرین جملات مرکب در انگلیسی

برای این‌که کاربرد جملات مرکب در انگلیسی را بهتر درک کنید، در ادامه چند تمرین همراه با پاسخ ارائه کرده‌ایم.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I called her many times _____ she didn’t answer the phone.
and
but
though

2. He is intelligent _____ honest.
or
but
and

3. He is old _____ he is active.
and
or
but

4. He not only lost his reputation _____ brought a bad name to his family.
also
but
but also

5. You may _____ spend the night here or go home.
neither
either
nor

6. I reached the counter _____ took my purse out _____ there was no money in it.
and, but
and, and
but, and

7. The way may be long _____ we may feel tired _____ we will not give up hope.
and, but
and, and
but, but

8. We took part in the competition _____ we did not win any prize.
and
but
or

9. Our servant is slow _____ he is honest and dependable.
and
but
although

10. Leave the house at once _____ I will call the police.
and
but
or

تمرین دوم

جاهای خالی را با حروف ربط مناسب پر کنید.

Q1: I requested him many times, _______ he did not relent.

جواب

Answer: I requested him many times, but he did not relent.

Q2: He is working hard, _______ he is making progress.

جواب

Answer: He is working hard, and he is making progress.

Q3: John is not going to the party, _____ he wants to go.

جواب

Answer: John is not going to the party, nor he wants to go.

Q4: Julie wants to eat out, _______ she is low on budget.

جواب

Answer: Julie wants to eat out, but she is low on budget.

Q5: You are into the game, ______ you are out of it.

جواب

Answer: You are into the game, or you are out of it.

Q6: He was scared, _______ he acted bravely.

جواب

Answer: He was scared, yet he acted bravely.

Q7: Barbie was angry, _______ nobody spoke to her.

جواب

Answer: Barbie was angry, so nobody spoke to her.

Q8: He had many options, _______ he chose to stay with you.

جواب

Answer: He had many options, yet he chose to stay with you.

Q9: She is writing a letter, _______ she is going to regret it later.

جواب

Answer: She is writing a letter, or she is going to regret it later.

Q10: He was sad, ________ he lost his purse.

جواب

Answer: He was sad, for he lost his purse.

Q11: They were talking, _______ no teacher was present.

جواب

Answer: They were talking, as no teacher was present.

Q12: He tried really hard, _______ failed to achieve.

جواب

Answer: He tried really hard, but failed to achieve.

Q13: You are driving fast, _______ we will be late for the meeting.

جواب

Answer: You are driving fast, but we will be late for the meeting.

Q14: He is going through a tough time, _______ he is calm and composed.

جواب

Answer: He is going through a tough time, yet he is calm and composed.

Q15: You did him a favor, _______ he is returning it by helping you.

جواب

Answer: You did him a favor, so he is returning it by helping you.

Q16: She is calling you continuously, _______ you are not receiving her call.

جواب

Answer: She is calling you continuously, for you are not receiving her call.

Q17: Teachers should always talk to a sad child, _______ he might need help.

جواب

Answer: Teachers should always talk to a sad child, for he might need help.

Q18: He is not going to the party, _______ he will let you go.

جواب

Answer: He is not going to the party, nor he will let you go.

Q19: Julie was sad, ________ she presented a happy face.

جواب

Answer: Julie was sad, yet she presented a happy face.

Q20: They were composed, _______ they were calm.

جواب

Answer: They were composed, yet they were calm.

Compound Setnences

تمرین سوم

جاهای خالی را با گزینه درست پر کنید.

1. _______ he is done with his home work, he will join you for the game.
so that
after
rather

2. I am saving money __________ I don’t have to ask for it while in need.
since
while
so that

3. I was driving fast ________ I was getting late for office.
because
rather
than

4. ______ he had money, he was still not satisfied.
while
although
provided that

5. She prepared the table _______ he got the dishes ready.
whom
than
while

6. He will definitely come ______ he is not invited.
even if
because
since

7. Policeman chased the man ________ was acting suspicious.
which
who
whoever

8. Officer called Oliver, _______ purse was found on road.
while
which
whose

9. ______ the officer calls him, he starts looking for excuses.
whoever
whenever
whichever

10. I will book your ticket _____ you give me the details.
once
than
wherever

11. I will agree to your demands ________you agree to mine.
in order thatr
than
provided that

12. I don’t like milk _______ I will have coffee.
either
rather
whether

13. _______ the road takes him, he will go.
where
when
though

14. _______ he was sick, he still managed to attend the meeting.
in order that
though
wherever

15. He cleaned his room ______ you entered.
so that
whether
before

16. Julia ate the pizza _______ it was cold.
even though
wherever
why

17. I will not relent ______ you concede to my demands.
although
whearas
unless

18. ______ you like it or not, he is going to give his opinion.
before
whether
whereas

19. The medal will be given to the student _______ wins the race.
whosever
whichever
whom

20) Tom gave his pen to Mike, _______ was sitting beside him in the examination.
which
whoever
who

جمع‌بندی

در این مطلب با انواع جمله مرکب در زبان انگلیسی آشنا شدیم و کاربرد هر یک را یاد گرفتیم. همچنین مفاهیمی مانند جمله‌واره، حرف ربط هم‌پایه و کاربرد نقطه‌ویرگول را توضیح دادیم و به کمک مثال به بررسی آن‌ها پرداختیم. علاوه بر این، کاربرد قید ربط را در ایجاد ارتباط میان جمله‌واره‌‌های مستقل در جملات مرکب آموزش دادیم. ساختار جمله مرکب به گونه‌ای تعریف شده که شامل دو یا چند جمله می‌شود که با هم ادغام شده‌اند.

نکته مهمی که در تمامی مثال‌ها مشاهده کردید، استفاده از دو یا چند جمله‌واره مستقل در جملات مرکب بود. به بیان ساده‌تر، در جمله مرکب هرگز از جمله‌واره وابسته استفاده نمی‌شود. برای ارتباط میان دو جمله‌واره، می‌توانیم از حروف ربط هم‌پایه (مانند «and» و «but») کمک بگیریم یا از علائم نشانه‌گذاری مانند ویرگول یا نقطه‌ویرگول استفاده کنیم.

در بخش پایانی این مطلب نیز چند تمرین در رابطه با جمله‌های مرکب انگلیسی ارائه کردیم که در درک بهتر ساختار و گرامر این نوع جمله‌ها کمک خواهد کرد. در مجموع برای علائم نشانه‌گذاری جملات مرکب در انگلیسی باید قوانین زیر را به کار ببریم.

 • قبل از حرف ربط هم‌پایه از ویرگول استفاده کنیم.
 • اگر از حرف ربط هم‌پایه استفاده نشود، نقطه‌ویرگول را بین هر جمله‌واره قرار می‌دهیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
GrammarlyYour DictionaryEnglish ClubThoughtCo
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *