زبان انگلیسی ۲۸۵۰ بازدید

ضمیر فاعلی در انگلیسی از مهم‌ترین و البته کاربردی‌ترین مباحث در دستور زبان انگلیسی است که در برخی موارد شاید برای زبان‌آموزان دشوار به نظر برسد. از سوی دیگر، وجود ضمایر فاعلی مربوط به فاعل‌های سوم‌شخص مذکر و مونث در انگلیسی که در فارسی وجود ندارند، برای زبان‌آموزان فارسی‌زبان، جدید و سوال‌برانگیز است. در این آموزش از مجموعه آموزش‌های «مجله فرادرس» قصد داریم به بررسی ضمایر فاعلی در انگلیسی بپردازیم که در عین سادگی، بسیار کاربردی هستند.

اجزاء جمله در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی نیز مانند زبان فارسی، اجزای کلام متفاوت هستند. هر جمله از اجزاء متعددی تشکیل شده که مهم‌ترین آن‌ها فاعل، فعل و مفعول هستند. در برخی موارد ممکن است انواع مختلف قیدها به جمله اضافه شوند و از نظر معنایی، جمله را تکمیل‌تر کنند. از سوی دیگر، ممکن است برخی جملات حتی بدون مفعول نیز معنادار باشند. اما فاعل و فعل در اکثر موارد اجزاء ضروری و غیرقابل حذف جمله هستند.

تفاوت دیگری که در جملات فارسی و انگلیسی به چشم می‌خورد، تفاوت در ساختار جملات است. برخلاف زبان فارسی که فعل در انتهای جملات به‌ کار می‌رود، در جملات انگلیسی فعل بلافاصله بعد از فاعل و در ابتدای جمله به چشم ‌می‌خورد. یک فرمول کلی برای ساختار جملات انگلیسی به شکل زیر خواهد بود.

Subject + Verb + Object

علاوه بر این سه مورد، می‌توان از اجزای دیگری مانند انواع قیدهای زمان، مکان، تکرار، فعل‌های کمکی و حروف اضافه نیز استفاده کرد که هر یک جایگاه خاص خود را در جمله دارند اما حضور هیچ یک در جمله ضروری نیست.

فاعل در جملات انگلیسی

در زبان انگلیسی، فاعل اسمی است که پیش از فعل در جمله قرار می‌گیرد و در نتیجه باید با آن مطابقت داشته باشد. فاعل جمله ممکن است انجام‌دهنده کار باشد، اما در بسیاری از موارد نیز، فاعل فقط عاملی برای شروع جمله است. برای شروع جمله، می‌توان فاعل را به شیوه‌های مختلفی در جمله قرار داد، که در هر حالت لازم است نشان‌دهنده تعداد و در صورت امکان، جنسیت باشد.

فیلم آموزشی مرتبط

نام افراد در جایگاه فاعل

فاعل جمله می‌تواند نام یک فرد، یک شیء یا یک ضمیر فاعلی باشد که در هر حالت دارای نقش دستوری اسم است. شروع جمله با اسامی افراد بسیار متداول است. به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

David is tall.

«دیوید» قد‌بلند است.

Mary and Sarah are British.

«مری» و «سارا» بریتانیایی هستند.

Hafiz is a poet.

حافظ، شاعر است.

در هر دو جمله بالا، فاعل از اسامی افراد است و با فعل جمله مطابقت دارد. در جمله اول فاعل جمله، «David» است که با فعل «is» مطابقت دارد و در جمله دوم، فاعل «Mary and Sarah» است.

اسم‌ها در جایگاه فاعل

علاوه بر نام افراد که در قسمت قبل به‌ عنوان فاعل معرفی شدند، می‌توان از سایر کلمات در نقش دستوری اسم نیز در جایگاه فاعل استفاده کرد. این کلمه ممکن است یک شیء، یک حیوان یا حتی یک مصدر باشد. تنها موضوع مهم در کاربرد هر نوع اسم در جایگاه فاعل، توجه به تطابق فاعل و فعل است. به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

Cats and dogs are animals.

سگ‌ها و گربه‌ها جزو حیوانات هستند.

The sky is blue.

آسمان، آبی است.

Speaking English is easy.

انگلیسی صحبت کردن آسان است.

The window is open.

پنجره باز است.

ضمایر فاعلی در انگلیسی

در زبان انگلیسی در کل هفت ضمیر فاعلی وجود دارد که در صورت نبود انواع دیگر فاعل مانند نام افراد یا کلماتی که دارای نقش دستوری اسم هستند، از آن‌ها استفاده می‌شود. در ادامه به لیست این ضمایر توجه کنید.

ضمایر فاعلی

(Subjective Pronouns)

I من
You تو
She او (مونث)
He او (مذکر)
It این
We ما
You شما
They آن‌ها

با نگاهی به جدول بالا متوجه خواهید شد که معادل برخی از این ضمایر در فارسی نیز موجود است. ضمایر فاعلی «I» و «you» و «we» و «they» در فارسی و انگلیسی به طور مشترک وجود دارند. ضمیر فاعلی «you» معادل دو ضمیر فاعلی «تو» و «شما» در فارسی است. به عبارت دیگر از این ضمیر فاعلی برای اشاره به فاعل جمع و مفرد استفاده می‌شود.

فیلم آموزشی مرتبط

نکته: یکی از تفاوت‌های بین ضمایر فاعلی در انگلیسی و فارسی در مورد دو فاعل «he» و «she» است. این دو فاعل، در بسیاری از زبان‌های دیگر از جمله عربی و فرانسوی وجود دارند، اما در در زبان فارسی ضمیر فاعلی مورد استفاده برای فاعل مذکر و مونث یکسان است.

ضمیر فاعلی «I»

از این ضمیر فاعلی برای صحبت کردن درباره «من» استفاده می‌کنیم. این کلمه که تنها از یک حرف تشکیل شده، همیشه باید به شکل بزرگ نوشته شود.

I am from Iran.

من اهل ایران هستم.

I am a doctor.

من پزشک هستم.

I like pizza.

.من پیتزا دوست دارم

ضمیر فاعلی «You»

از این ضمیر برای اشاره به «تو» و حالت جمع و محترمانه آن، «شما»، استفاده می‌شود.

You are an engineer.

تو مهندس هستی.

You are my friends.

شما دوستان من هستید.

You are my boss.

شما رئیس من هستید.

ضمایر فاعلی «he» و «she»

از ضمایر فاعلی «he» و «she» برای فاعل‌های سوم‌شخص مفرد استفاده می‌شود. همان‌طور که گفته شد، این دو فاعل در فارسی وجود ندارند اما در بسیاری از زبان‌های دیگر استفاده می‌شوند.

She speaks English.

او انگلیسی صحبت می‌کند.

ضمیر فاعلی «It»

از ضمیر فاعلی «it» اغلب برای اشاره به اشیاء، حیوانات، و در بعضی موارد برای نوزادان استفاده می‌شود. این ضمیر، آخرین ضمیر فاعلی مفرد در زبان انگلیسی است.

فیلم آموزشی مرتبط

نکته: استفاده از دو فاعل در کنار هم و ارتباط دادن آن‌ها با استفاده از حرف ربط «and» صحیح است. تنها نکته مهم توجه به مطابقت فاعل و فعل است.

ضمایر فاعلی در انگلیسی

ضمیر فاعلی «We»

ضمیر فاعلی «we» نخستین ضمیر فاعلی جمع است. این ضمیر که به معنی «ما» است، گاهی در جمله پنهان است. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

She and I are in the class.

من و او در کلاس هستیم.

=

we are in the class.

ما در کلاس هستیم.

در این مثال‌ها به نظر می‌رسد حتی اگر به‌جای این دو ضمیر فاعلی، از ضمیر فاعلی «we» استفاده شود نیز، همین معنی به مخاطب منتقل می‌شود.

You and I are happy.

من و تو خوشحال هستیم.

=

we are happy.

ما خوشحال هستیم

ضمیر فاعلی «They»

از ضمیر فاعلی «they» برای اشاره به آن‌ها استفاده می‌شود. این ضمیر حالت جمع دو ضمیر «she» و «he» نیز به‌ شمار می‌آید. به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

She and he are my best friends.

=

They are my best friends.

He and she speak English.

=

They speak English.

علاوه بر این، گاهی ممکن است دو فاعل سوم‌شخص در قالب اسم دو فرد یا دو شیء با کلمه and به هم مرتبط شوند و در اصل معنی they را منتقل کنند.

David and Jack are students.

«دیوید» و «جک» دانش‌آموز هستند

.

Hens and roosters live on the farm.

مرغ و خروس‌ها در مزرعه زندگی می‌کنند.

نکته: در زبان انگلیسی برخی اسامی، بدون اضافه کردن پسوند‌های جمع، فاعل جمع به شمار می‌آیند. از این جمله می‌توان به کلماتی مانند «children» به معنی بچه‌ها، «sheep»به معنی گوسفندان، و «media» به معنی رسانه‌ها اشاره کرد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The children are smart.

بچه‌ها باهوش هستند.

∗∗∗

The sheep and cows are pets.

گاوها و گوسفندها حیوانات اهلی هستند

تطابق افعال «to be» و ضمایر فاعلی در انگلیسی

افعال «to be» ساده‌ترین گروه فعل‌ها در زبان انگلیسی هستند. این مجموعه فعل‌ها به معنی «بودن» هستند و به زمان حال اشاره دارند. در ادامه به فهرستی از این فعل‌ها و ضمایر فاعلی مطابق با هر یک از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

فعل «to be» 

ضمایر فاعلی

(Subjective Pronouns)

مثال معنی
am I I am a nurse. من پرستار هستم.
are You You are an actor. تو بازیگر هستی.
is She She is happy. او شاد است.
is He He is fat. او چاق است.
is It It is a book. این کتاب است.
are We We are Iranian. ما ایرانی هستیم.
are They They are students. آن‌ها دانش‌آموز هستند.

همان‌طور که در جدول فوق مشخص است، افعال «to be» تنها سه عضو دارند که هر یک با یک یا چند ضمیر فاعلی مطابق است. توجه داشته باشید که در صورت استفاده از کلمه «and» به همراه هر یک از ضمایر فاعلی، ممکن است فعل «to be» مطابق با آن تغییر کند.

به منظور یادگیری زبان انگلیسی، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش مکالمه زبان انگلیسی در سفر‎ کرده که لینک آن در ادامه آمده است.

فاعلی در انگلیسی

ضمایر فاعلی در کنار فعل‌های اصلی

گروه دیگری از فعل‌ها که مفاهیم بیشتری را در مقایسه با فعل‌های «to be» به مخاطب انتقال می‌دهند، فعل‌های اصلی هستند. این فعل‌ها در ساده‌ترین حالت و بدون فعل‌های کمکی نیز در کنار ضمایر فاعلی، مفهوم را منتقل می‌کنند. مطابقت ضمایر فاعلی نه تنها با فعل‌های کمکی، بلکه با فعل‌های اصلی در زمان‌های مختلف (گذشته، حال، آینده) مهم است. استفاده از فعل ساده به همراه «s-» برای فاعل های he/she/it و فعل ساده برای سایر فاعل‌ها برای مطابقت فعل و فاعل ضروری است. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

تطابق فعل اصلی و فاعل

(Subject and Verb Agreement)

من انگلیسی صحبت می‌کنم. I speak English.
تو در ایران زندگی می‌کنی. .You live in Iran
او سخت کار می‌کند. .She works hard
او فوتبال بازی می‌کند. He plays football.
ما سریع تایپ می‌کنیم. We type fast.
آن‌ها ظرف‌ها را می‌شویند. They wash the dishes.
در فصل پاییز باران می‌بارد. It rains in autumn.

با توجه به جدول فوق، برای ضمایر فاعلی «I/You/We/They» از حالت ساده فعل استفاده می‌شود. اما برای سایر ضمایر فاعلی یعنی «he/she/it» نمی‌توان از فعل ساده استفاده کرد. برای این سه فاعل باید از پسوند «s-» استفاده کرد که نشان‌‌دهنده سوم‌شخص بودن فعل بوده و برای تطابق فعل و فاعل لازم است. نکته جالب توجه این است که بر خلاف زبان فارسی که در کنار فعل‌های مختلف، شناسه فاعل نیز قرار داده می‌شود، در زبان انگلیسی در اغلب موارد (به جز مورد سوم‌شخص) از شناسه فاعلی در کنار فعل استفاده نمی‌شود.

فیلم آموزشی مرتبط

ضمایر فاعلی در مقایسه با ضمایر مفعولی

در بخش‌های گذشته به محل فاعل در جمله اشاره شد و گفته شد تنها جایی که می‌توان فاعل را در آن دید ابتدای جمله و قبل از فعل اصلی است. مفعول نیز، اسم دیگری است که در فارسی معمولا به همراه کلمه «را» در جملات قرار داده می‌شود. در فارسی می‌توان از ضمایر فاعلی در نقش مفعول نیز استفاده کرد، اما ضمایر فاعلی در انگلیسی تنها می‌توانند در نقش فاعل جمله ظاهر شوند، یعنی برای صحبت درباره مفعول جمله نمی‌توان از همین ضمایر استفاده کرد.

ضمایر مفعولی نیز مانند ضمایر فاعلی در انگلیسی، جایگاه خاص خود را دارند که لازم است از کاربرد آن‌ها به جای یکدیگر خودداری شود. استفاده از ضمایر فاعلی و مفعولی به تنهایی دشوار به نظر نمی‌رسد، اما استفاده آن‌ها در کنار هم مستلزم دقت به جایگاه کلمه است. به مثال‌‌های زیر توجه کنید.

بعد از فعل اصلی

یکی از جایگاه‌هایی که ضمیر مفعولی دیده می‌شود، بعد از فعل اصلی جمله است. همان‌طور که گفته شد، در هر جمله می‌توان از فعل‌های اصلی و کمکی استفاده کرد . در صورتی که از فعل‌های اصلی استفاده شود، می‌توان مفعول یا ضمیر مفعولی را نیز در جایگاه مفعول یعنی بعد از فعل اصلی به کار برد. به چند مثال توجه کنید.

she washes the apples.

او سیب‌ها را می‌شوید.

I like flowers.

من گل‌ها را دوست دارم.

They see David.

آن‌ها «دیوید» را می‌بینند.

در این مثال‌ها، مفعول بعد از فعل اصلی جمله دیده می‌شود. این کلمه در اغلب موارد در فارسی به همراه کلمه «را» دیده می‌شود. در جملات فوق، مفعول به شکل یک اسم در جملات ظاهر شد، اما همان‌طور که گفته شد، می‌توان مفعول را در قالب ضمیر مفعولی نیز در جمله جای داد. مانند ضمایر فاعلی که برای هر شخص، منحصر به فرد است، ضمایر مفعولی نیز برای مفعول‌های مختلف متغیر است. در جدول زیر به مقایسه ضمایر فاعلی و مفعولی توجه کنید.

ضمایر مفعولی 

(Objective Pronouns)

ضمایر فاعلی

(Subjective Pronouns)

Me I
You You
Her She
Him He
It It
Us We
Them They

در جدول بالا، ضمیر مفعولی معادل هر یک از ضمایر فاعلی در انگلیسی به ترتیب نوشته شده است. در ادامه به کاربرد آن‌ها در جملات می‌پردازیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I know him.

من او را می‌شناسم.

I ask her.

من از او می‌پرسم.

He calls me.

او من را صدا می‌زند.

بعد از حرف اضافه

دومین جایگاه ضمایر مفعولی بعد از حروف اضافه است. ممکن است در بعضی جملات فعل‌های اصلی وجود نداشته باشند، که به این ترتیب می‌توان بعد از حرف اضافه از ضمایر مفعولی استفاده کرد. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، این جایگاه ضمایر مفعولی نیز با جایگاه ضمایر فاعلی در انگلیسی متفاوت است. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

The book is about her.

این کتاب درباره او است.

They repeat after me.

آن‌ها بعد از من تکرار می‌کنند.

She listened to us.

او به حرف‌های ما گوش داد.

جملات پرسشی

سوال با کلمه پرسشی «who»

برای پرسش درباره ضمایر فاعلی، به کلمه پرسشی نیاز خواهد بود که درباره فاعل انسانی سوال کند. این کلمه که کاربرد آن نیز بسیار مهم و قابل تامل، کلمه پرسشی «who» است. با توجه به این‌که کلمه «who» برای سوال درباره افراد طراحی شده است، می‌توان از آن برای پرسش درباره فاعل و مفعول انسانی استفاده کرد. در برخی جملات (مانند بعضی از مثال‌هایی که در بخش قبل مطرح شدند) مفعول شیء یا حیوان بود. باید دقت داشت استفاده از این کلمه پرسشی تنها در صورتی ممکن خواهد بود که فاعل انسان باشد.

نکته: شیوه استفاده از کلمه «who» بنابر این‌که سوال درباره فاعل است یا مفعول، متفاوت خواهد بود. به‌‌عبارت دیگر، واژه‌های به‌کاررفته در این دست سوال‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در پاسخ خواهند داشت.

فیلم آموزشی مرتبط

سوال درباره ضمایر فاعلی

با توجه به ساختار این سوال‌ها، می‌توان به دو فرمول در زمینه پرسش درباره فاعل و مفعول دست پیدا کرد. برای پرسش درباره فاعل می‌توان از فرمول زیر استفاده کرد.

Who + Main Verb + Object?

به این ترتیب، برای ساخت سوال در مورد فاعل جمله نیازی به استفاده از فعل کمکی نخواهد بود.

نکته: توجه داشته باشید که برای ساخت سوال درمورد فاعل باید فاعل را از جمله حذف کرد، مانند مثال‌های زیر:

Who closed the door?

چه کسی در را بست؟

∗∗∗

Who called me?

چه کسی من را صدا زد؟

∗∗∗

Who is ready?

چه کسی حاضر است؟

∗∗∗

Who needs help?

چه کسی به کمک نیاز دارد؟

∗∗∗

Who was here?

چه کسی اینجا بود؟

همان‌طور که می‌بینید، برای ساخت سوال در مورد فاعل، علاوه بر حذف فاعل از جمله، فعل کمکی نیز در جمله به کار نرفته و فعل اصلی جمله با حفظ زمان و شناسه در جمله پرسشی قرار داده شده است.

سوال درباره ضمایر مفعولی

اگر قصد داشته باشیم درباره مفعول سوال کنیم، باید حتما در سوال از فعل کمکی نیز استفاده کنیم و البته فاعل نیز باید در جمله پرسشی وجود داشته باشد. به چند مثال توجه کنید.

Who do you live with?

تو با چه کسی زندگی می‌کنی؟

Who did you meet last week?

هفته پیش با چه کسی ملاقات داشتی؟

Who are you working with?

در حال حاضر با چه کسی کار می‌کنی؟

ضمایر فاعلی در جملات مجهول

طبق آنچه در آموزش‌های گذشته عنوان شد، جملات مجهول جملاتی هستند که در آن‌ها فاعل با انجام‌دهنده کار متفاوت است. انجام‌دهنده کار یا به‌طور کامل از جمله حذف شده یا در جای دیگری قرار داده شده است. به‌ عبارت دیگر، در این جملات انجام‌دهنده کار در جایگاه فاعل قرار ندارد و در نتیجه این جمله مجهول به شمار می‌آید. به‌عنوان مثال، در جمله زیر انجام‌دهنده کار و فاعل هر دو یک نفر هستند.

He opened the window.

او پنجره را باز کرد.

در این عبارت ضمیر فاعلی «he»، فاعل و انجام‌دهنده کار محسوب می‌شود. اما در حالت مجهول همین جمله نمی‌توان از این ضمیر فاعلی در نقش فاعل استفاده کرد.

The window was opened.

پنجره باز شد.

در این مثال، در حالت مجهول، به حای ضمیر فاعلی «he» از واژه «the window» که دارای نقش دستوری اسم است استفاده شده است. در برخی جملات مجهول نیز باید ضمیر مفعولی به ضمیر فاعلی تبدیل شود. اما باید دقت داشت که ضمیر مفعولی به اشتباه در جایگاه فاعل جمله مجهول و به‌جای ضمیر فاعلی قرار نگیرد. به چند مثال در این‌باره توجه کنید.

The police found him.

پلیس او را پیدا کرد.

∗∗∗

He was found.

او پیدا شد.

The teacher taught us.

معلم به ما یاد داد.

∗∗∗

We were taught.

به ما یاد داده شد.

یادگیری زبان انگلیسی

ضمایر انعکاسی و ضمایر فاعلی در زبان انگلیسی

در مبحث ضمایر فاعلی در انگلیسی باید نگاهی نیز به ضمایر انعکاسی بیندازیم، چرا که برای استفاده از آن‌ها، ضمایر فاعلی و مفعولی نیز دخیل خواهند بود. از ضمایر انعکاسی، تنها زمانی استفاده می‌شود که ضمیر فاعلی و مفعولی هر دو به یک فرد یا شیء اشاره داشته باشند. به عنوان مثال وقتی کسی در آینه نگاه کند، خود را خواهد دید. در این حالت فاعل و مفعول جمله هر دو به یک نفر اشاره دارند. به این مثال‌ها توجه کنید.

He sees himself in the mirror.

او خودش را در آینه می‌بیند.

The dog cleans itself.

سگ، خودش را تمیز می‌کند.

I introduce myself.

من خودم را معرفی می‌کنم.

فیلم آموزشی مرتبط

یکی دیگر از کاربردهای ضمایر انعکاسی در کنار ضمایر فاعلی در انگلیسی، تاکید بر انجام کار به تنهایی توسط فاعل است. به‌عنوان مثال وقتی فردی بگوید «من خودم او را دیدم»، تاکید بر این است که عمل دیدن صرفا توسط فاعل جمله صورت گرفته است. به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

He himself clean the house.

او به تنهایی خانه را تمیز می‌کند.

I myself answer the question.

من به تنهایی به سوال پاسخ ‌میدهم

She herself fixes the car.

او به تنهایی ماشین را تعمیر می‌کند.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی

در این آموزش به معرفی ضمایر فاعلی در انگلیسی پرداخته شد و گفته شد که این کلمات پیش از فعل جمله قرار می‌گیرند، ولی ممکن است انجام‌دهنده کار نباشند. ضمن معرفی ضمایر فاعلی، فعل‌ کمکی مطابق با هر یک معرفی شد و تفاوت این دسته از ضمایر با ضمایر مفعولی بیان شد. به علاوه با بیان جایگاه متفاوت این ضمایر در جمله، خاطر‌نشان شد که هرگز نباید این ضمایر را به اشتباه به‌جای یکدیگر استفاده کرد.

در ادامه با معرفی کلمه پرسشی «who»، تفاوت جملات پرسشی که به منظور سوال درباره فاعل یا مفعول ساخته می‌شوند مطرح شد و تاکید شد که ضمن ساخت سوال در مورد فاعل، نیازی به استفاده از فعل کمکی نیست اما برای پرسش درباره مفعول باید از فعل کمکی استفاده کرد.

مبحث جملات مجهول نیز، مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که در جملات مجهول که در این جملات هر چند باید از فاعل استفاده کرد، این فاعل نمی‌تواند انجام‌دهنده کار باشد. در پایان، در مبحث ضمایر انعکاسی، به توضیح درباره دلیل استفاده از ضمایر انعکاسی و دو جایگاه متفاوت آن‌ها در جمله صحبت شد.

ضمایر انعکاسی

(Reflexive Pronouns)

ضمایر مفعولی

(Objective Pronouns)

ضمایر فاعلی

(Subjective Pronouns)

Myself Me I
Yourself You You
Herself Her She
Himself Him He
Itself It It
Ourselves Us We
Themselves Them They

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.