قید زمان در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۲۱۷۵۱ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۱ آذر ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۸ دقیقه
قید زمان در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

«قیدهای زمان» (Adverbs of Time) کاربردهای فراوانی در انواع زمان‌های انگلیسی دارند. اگر بخواهیم بدانیم که یک رویداد «چه موقع» (when)، «چه مدت» (how long) یا «چند وقت یک بار» (how often) رخ داده است، از قید زمان استفاده می‌کنیم. هدف از این آموزش این است که بدانیم قید زمان در انگلیسی چیست و انواع آن را برای زمان‌های گذشته، حال و آینده یاد بگیریم. استفاده درست از قید زمان انگلیسی نشان‌دهنده تسلط شخص بر انواع زمان‌ها است و به همین خاطر از اهمیت بالایی برخوردار است.

997696

کاربرد قید زمان در انگلیسی

همان‌طور که اشاره شد، از قید زمان در انگلیسی برای پاسخ به سه پرسش مهم استفاده می‌شود:

 • چه موقع؟ (when)
 • چه مدت؟ (how long)
 • چند وقت یک بار؟ (how often)

انواع قید زمان در انگلیسی

در ادامه این آموزش، به بررسی انواع قیدهای زمان در انگلیسی و کاربرد آن‌ها می‌پردازیم.

قیدهای زمانی که در پاسخ به «when» به کار می‌روند

رایج‌ترین قید زمان در انگلیسی، قیدی است که به لحظه بخصوصی در زمان گذشته، حال و آینده مربوط می‌شود. این قیدها در پاسخ به جملات پرسشی با «when» به کار می‌روند و عبارت‌اند از:

 • now
 • today
 • yesterday
 • tomorrow
 • tonight
 • last month
 • later

اغلب این قیدها در انتهای عبارت می‌آیند، هر چند می‌توانیم از آن‌ها در ابتدای جمله نیز استفاده کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد قیدهای زمان در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I’m busy now. I’ll call you later.

من در حال حاضر سرم شلوغ است. بعداً با تو تماس خواهم گرفت.

Can the doctor see me today?

آیا امروز دکتر می‌تواند به من نوبت بدهد؟

Where were you yesterday? I didn’t see you.

دیروز کجا بودی؟ تو را ندیدم.

We’re playing basketball tomorrow.

ما فردا بسکتبال بازی می‌کنیم.

He’s coming home tonight.

او امشب به خانه می‌آید.

The orders went very well last month.

سفارش‌ها ماه گذشته بسیار خوب پیش رفت.

نکته: «quickly» نیز یک نوع قید زمان است و معمولاً در ترکیب با عبارت «as quickly as possible» به کار می‌رود. در این حالت به زمان وقوع عمل اشاره دارد، مانند مثال زیر:

She ran to the shop as quickly as possible.

او هر چه سریع‌تر به‌سمت مغازه دوید.

ترتیب قید زمان در انگلیسی

قیدهای زمانی که در پاسخ به «how often» به کار می‌روند

برای این‌که دفعات وقوع چیزی را نشان دهیم، از «قیدهای تکرار» (Adverbs of frequency) استفاده می‌کنیم که در آموزش‌های قبلی، در مبحث گرامر «حال ساده» کامل توضیح داده شده است. این قیدها در پاسخ به جملات پرسشی با «how often» به کار می‌روند و عبارت‌‌اند از:

 • always (همیشه)
 • often (اغلب)
 • frequently (به طور مکرر)
 • usually  (معمولاً)
 • normally (به‌طور عادی)
 • sometimes (بعضی وقت‌ها)
 • occasionally (گهگاه)
 • rarely (به‌ندرت)
 • never (هرگز)

جایگاه قیدهای تکرار بین فاعل و فعل اصلی است، مانند مثال‌های زیر:

I’m fed up! You always arrive late!

خسته شدم! تو همیشه دیر می‌رسی!

We often watch television in the evenings.

ما اغلب عصرها تلویزیون تماشا می‌کنیم.

My parents frequently call on Sundays.

والدین من غالباً یکشنبه‌ها زنگ می‌زنند.

As children, we usually went to bed at 9 p.m.

بچه که بودیم، معمولاً ساعت نه شب به رختخواب می‌رفتیم.

The boss normally starts work before everyone else.

در حالت عادی، رئیس قبل از دیگران کار خود را شروع می‌کند.

قیدهای تکرار در انگلیسی

I sometimes do aerobics at the gym.

من بعضی وقت‌ها در باشگاه ورزشی، تمرین‌های هوازی انجام می‌دهم.

The last editor occasionally made typing mistakes.

ویراستار قبلی، گهگاه اشتباهات تایپی داشت.

They rarely listen to music.

آن‌ها به‌ندرت موزیک گوش می‌دهند.

He never gets up early.

او هرگز دیر از خواب بیدار نمی‌شود.

نکته: اگر در جمله فعل «to be» به کار رفته باشد، قید تکرار بعد از فعل «to be» می‌آید.

به دو مثال زیر توجه کنید تا کاربرد قید تکرار را بهتر یاد بگیرید.

It’s often cold here during the winter.

در طول زمستان، اینجا اغلب سرد است.

He’s usually very reliable.

او معمولاً بسیار قابل‌اعتماد است.

می‌توانیم برای بیان تکرار وقوع چیزی، از قیدهای دیگری استفاده کنیم. این قیدها تعداد دفعات دقیق وقوع یک رویداد را در زمان گذشته یا حال نشان می‌دهند، نظیر قیدهای زیر:

 • hourly
 • daily
 • weekly
 • monthly
 • quarterly
 • annually

نکته: قید زمان «bimonthly» کاربرد چندانی در زبان انگلیسی ندارد و بهتر است به‌جای آن از «twice a month» یا «every two months» استفاده شود. این مسئله در رابطه با «biyearly» و «biannually» هم صدق می‌کند.

قیدهای تکرار اغلب در انتهای جمله قرار می‌گیرند، مانند مثال‌های زیر:

The radio broadcasts the news hourly.

رادیو خبرها را هر ساعت پخش می‌کند.

When he was at university, he phoned his parents daily.

وقتی او در دانشگاه بود [دانشجو بود]، هر روز با والدینش تماس می‌گرفت.

We do our main food shopping weekly.

ما خرید غذای اصلی خود را هفتگی انجام می‌دهیم.

They release a new edition of the magazine monthly.

آن‌ها ماهیانه نسخه جدیدی از مجله را منتشر می‌کنند.

The board of directors meet up quarterly.

جلسه هیئت‌مدیره هر سه ماه یک بار [سالی چهار بار] تشکیل می‌شود.

I earn about £20,000 annually.

من سالانه حدود 20،000 پوند درآمد دارم.

نکته: بیشتر قیدهای تکرار در زبان انگلیسی، یا در ابتدای جمله می‌آیند یا در انتهای جمله. با توجه به موقعیت قرار گرفتن آن‌ها در جمله، به دو دسته «قوی» و «ضعیف» تقسیم می‌شوند. قیدی که بین فاعل و فعل اصلی قرار بگیرد، معمولاً موقعیت ضعیف‌تری در جمله دارد.

یادگیری زبان انگلیسی

در جدول زیر، چند مثال از جایگاه متفاوت قیدهای تکرار را مشاهده می‌کنید.

جایگاه قوی (Strong Position)جایگاه ضعیف (Weak Position)
I go to the cinema frequently.frequently go to the cinema.
Normally, I eat cereal for breakfast.normally eat cereal for breakfast.
I go for runs regularly.regularly go for runs.
Often, I bake cookies with my grandma.often bake cookies with my grandma.
My parents treat us to a takeaway occasionally.My parents occasionally treat us to a takeaway.
Sometimes, I ride my bike into town.sometimes ride my bike into town.

دسته دیگری از قیدهای تکرار، به بازه زمانی دقیقی اشاره دارند، مانند قیدهای زیر:

 • twice a week
 • three times
 • once a month

برای آشنایی بهترین با این نوع قید زمان در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

I go to the gym twice a week.

من دو بار در هفته به باشگاه ورزشی می‌روم.

I've been to London three times.

من سه بار به «لندن» رفته‌ام.

Once a month, she goes on a trip to the museum.

او ماهی یک بار به موزه می‌رود.

قید زمان انگلیسی

قیدهای زمانی که در پاسخ به «how long» به کار می‌روند

وقتی درباره مدت زمان وقوع رویدادی در زمان حال یا آینده صحبت می‌کنیم، این نوع قید زمان در انگلیسی را به کار می‌بریم که در پاسخ به جملات پرسشی با «how long» کاربرد دارند. مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

 • for
 • since

از قید زمان «for» برای مدت زمان وقوع کاری استفاده می‌کنیم که می‌تواند به گذشته، حال یا آینده مربوط باشد. اما قید زمان «since» به نقطه خاصی در گذشته اشاره دارد و فقط با زمان حال کامل ساده و استمراری به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با کاربرد این دو قید زمان در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

We’re staying here for three nights.

ما سه شب اینجا می‌مانیم.

She’ll be away for ten days.

او ده روز غایب خواهد بود.

They lived in France for nine months.

آنها نه ماه در فرانسه زندگی کردند.

I’ve worked here for two years.

من دو سال اینجا کار کرده‌ام.

She’s been the manager since 2012.

او از سال 2012 مدیر است.

We’ve known them since last year.

ما از سال گذشته آن‌ها را می‌شناسیم.

He’s been playing tennis since he was a child.

او از کودکی تنیس بازی می‌کرده است.

قیدهای مرتبط با زمان حال

دسته دیگری از قیدهای زمان انگلیسی وجود دارند که برای بیان رویدادی به کار می‌‌روند که در زمان گذشته اتفاق افتاده و ارتباطی با زمان حال دارند. این قیدها عبارت‌اند از:

 • yet
 • already
 • still
 • before
 • after
 • lately
 • recently
 • soon
 • previously
 • earlier

این قیدها معمولاً در انتهای عبارت می‌‌آیند، به‌جز «already» و «still» که بین فاعل و فعل قرار می‌گیرند، یا در صورتی که «فعل کمکی» (Modal Verb) در جمله باشد، بعد از آن می‌آیند. در ادامه، شما را با چند مثال دیگر در رابطه با انواع قید زمان در انگلیسی آشنا می‌کنیم.

Have you finished yet?

هنوز تمام نکرده‌اید؟

I’ve already eaten lunch.

من قبلاً ناهار خورده‌ام.

I dropped my phone but it still works!

تلفنم از دستم افتاد، اما هنوز کار می‌کند!

Where’s Suzanne? I saw her before.

سوزان کجاست؟ من قبلاً او را دیدم.

We got there at 4 p.m. and they arrived ten minutes after.

ما ساعت 4 عصر به آنجا رسیدیم و آن‌ها ده دقیقه بعد رسیدند.

قیدهای زمان در انگلیسی

Things have been really busy lately.

این اواخر، اوضاع واقعاً آشفته بوده است.

Have you seen any good films recently?

آیا اخیراً فیلم خوبی دیده‌ای؟

See you soon!

به‌زودی می‌بینمت! [خداحافظ!]

Now you work here, but what did you do previously?

شما در حال حاضر اینجا کار می‌کنید، اما قبلاً چه کار می‌کردید [شغل‌تان چه بود]؟

Are you hungry?

No, I went to the canteen earlier.

گرسنه‌ای؟

نه، من زودتر به غذاخوری رفتم.

ترتیب قید زمان در انگلیسی

ممکن است در جمله، بیش از یک قید زمان به کار رفته باشد. در این صورت، به این ترتیب از آن‌ها استفاده کنید:

1: how long 2: how often 3: when

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ترتیب قید زمان انگلیسی بیشتر آشنا شوید:

1 + 2 : I work (1) for five hours (2) every day.

من هر روز ۵ ساعت کار می‌کنم.

2 + 3 : The magazine was published (2) weekly (3) last year.

مجله در سال گذشته، هر هفته منتشر شد.

1 + 3 : I was abroad (1) for two months (3) last year.

من سال گذشته به‌مدت دو ماه خارج از کشور بودم.

1 + 2 + 3 : She worked in a hospital (1) for two days (2) every week (3) last year.

او سال گذشته، هفته‌ای دو روز در یک بیمارستان کار کرد.

سواالات رایج درباره قید زمان در انگلیسی

در ادامه این مطلب، به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص قید زمان در انگلیسی پاسخ داده‌ایم.

انواع قید زمان در انگلیسی چیست؟

قیدهای زمان در زبان انگلیسی به سه دسته تقسیم می‌شوند: قیدهایی که در پاسخ به «when» به کار می‌روند. قیدهایی که در پاسخ به «how often» به کار می‌روند و قیدهایی که در پاسخ به «how long» به کار می‌روند.

قید زمان حال ساده کدام است؟

قیدهای زمان حال ساده معمولاً شامل آن دسته از قیدهایی می‌شوند که برای توصیف کاری به صورت روزمره و به طور مرتب استفاده می‌شوند، مانند «every day» یا «on the weekend». اما قیدهایی نیز برای نشان دادن تکرار فعالیت کاربرد دارند، مانند «always» یا «usually» و «never».

کاربرد قید زمان در انگلیسی چیست؟

قیدهای زمان برای پاسخ دادن به سه سوال «چه موقع» و «چه مدت» و «چند وقت یک بار» به کار می‌برند که در واقع مهم‌ترین کاربرد آن‌هاست.

تمرین قید زمان در انگلیسی

برای درک بهتر قید زمان در انگلیسی به دو تمرین زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I saw him‌ ____ .
yesterday
tomorrow
2. I ____ your father tomorrow.
see
am seeing
3. My plane ____ tomorrow.
leaves
left
4. I haven’t seen her ____ Monday.
since
for
5. I went there ____ .
yesterday
tomorrow
6. I saw him ____ morning.
yesterday
in yesterday
7. I haven’t seen her ____ .
yesterday
today
8. I haven’t seen her since ____ .
yesterday
tomorrow
9. I ____ it first thing tomorrow.
have done
will do
10. I am seeing him ____ morning.
tomorrow
yesterday
11. I might see her ____ .
tomorrow
yesterday

تمرین دوم

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. He will come ____ .
yesterday
tomorrow
2. Susie phoned ____ .
yesterday
tomorrow
3. I am seeing your father ____ .
yesterday
tomorrow
4. I had a strange experience ____ .
yesterday
tomorrow
5. I ____ them today.
visit
am visiting
6. My flight leaves ____ .
yesterday
tomorrow
7. I haven’t seen her ____ .
today
tomorrow
8. I haven’t seen her since ____ .
yesterday
today
9. I saw John ____ evening.
yesterday
in yesterday
10. I think she will come ____ .
yesterday
tomorrow
11. I will do it first thing ____ .
today
tomorrow
12. I went there ____ night.
yesterday
at yesterday

جمع‌بندی

از مشخصه‌های مهم زمان‌های انگلیسی، قیدهای زمان است، زیرا معمولاً تفاوت میان زمان‌های مختلف، به‌کمک قیدهای آن مشخص می‌شود. به همین خاطر، در نظر داشته باشید که از این قیدها به‌درستی استفاده کنید. در مکالمات روزمره، قید زمان انگلیسی از اهمیت بالایی برخوردار است، به همین خاطر، آشنایی با آن تأثیر زیادی در یادگیری زبان انگلیسی دارد. با تمرین و تکرار به این امر دست پیدا خواهید کرد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع قید در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۳۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Wall Street EnglishTwinklEF
۱ دیدگاه برای «قید زمان در انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ»

خیلی عالی بود ممنون
???

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *