متمم در انگلیسی — به زبان ساده و با مثال

۲۵۰۳ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۲ آذر ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۱ دقیقه
آموزش انواع متمم در انگلیسی

«متمم» واژه‌ای عربی و به معنای کامل‌کننده است. بنابراین، آنچه باعث کامل شدن چیزی دیگری شود، متمم نام دارد. معادل انگلیسی متمم «Complement» است و برای اغلب زبان‌آموزان، تشخیص متمم در جمله، امری دشوار است. بدون شک با ارائه تعریف ساده و مثال، می‌توان بهتر آن را درک کرد. در این آموزش، قصد داریم متمم در انگلیسی را به زبان ساده تعریف کنیم و انواع آن را همراه با مثال‌های گوناگون توضیح دهیم.

اجزاء جمله در زبان انگلیسی

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» درباره جمله و اجزاء آن صحبت کردیم. جمله در زبان انگلیسی از کنار هم قرار گرفتن مجموعه‌ای از کلمات تشکیل می‌شود که معنی را منتقل می‌کند. یک جمله، دو بخش اصلی دارد که عبارت‌اند از:

 • «نهاد» (Subject)
 • «گزاره» (Predicate)

نهاد، بخشی از جمله است که درباره آن صحبت می‌کنیم. برای مثال، در جمله زیر، نهاد «Mary» است که عمل پیانو زدن به او نسبت داده شده است.

Mary plays the piano.

«ماری» پیانو می‌نوازد.

گزاره، خبری است که درباره نهاد داده می‌شود. به عبارت دیگر، گزاره، عملی را که فاعل انجام می‌دهد توصیف می‌کند. گزاره حتماً باید فعل داشته باشد. در کنار فعل، گزاره اجزاء دیگری نیز دارد که می‌تواند «مفعول» (Object)، «متمم» (Complement) و «توصیف‌کننده» یا «معرف» (Modifier) باشد. در این آموزش قصد داریم یکی از اجزاء گزاره، یعنی متمم در انگلیسی را بررسی کنیم. در ادامه این مطلب، ابتدا متمم را تعریف می‌کنیم و سپس به بررسی انواع و نقش آن در جمله می‌پردازیم.

متمم در انگلیسی چیست ؟

بعضی از فعل‌ها در زبان انگلیسی مانند «افعال ربطی» (Linking verbs) مفعول ندارند، بلکه متمم دارند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Alan is a nice person.

«آلن» شخص خوبی است.

Ted is an engineer.

«تد» مهندس است.

That’s it!

خودشه!

This is for you.

این برای شماست.

متمم‌ها کلمه یا گروهی از کلمات هستند که وجودشان برای تکمیل کردن معنی بخش دیگری از جمله ضروری به شمار می‌رود. متمم‌ها مانند توصیف‌کننده‌ها عمل می‌کنند، یعنی معنی بیشتری به کلمه یا کلماتی می‌دهند که به آن‌ وصل شده‌اند. اما فقط اطلاعات ضروری را در اختیار مخاطب قرار می‌دهند نه اطلاعات تکمیلی. منظور از اطلاعات ضروری، اطلاعاتی است که وجود آن‌ها برای کامل شدن معنا و مفهوم جمله ضروری است.

برای درک بهتر نقش متمم در جمله، به مثال زیر توجه کنید.

My aunt found. (نادرست)

My aunt found a wallet. (درست)

جمله اول کامل نیست، زیرا اطلاعات ضروری درباره فعل «found» حذف شده است: خاله من چه چیزی را پیدا کرد؟ بنابراین جمله نیاز به اطلاعاتی دارد که برای تکمیل شدن الزامی است. در جمله دوم، «wallet» اسم است و معنی فعل «found» را کامل می‌کند.

متمم معنی فعل را کامل می‌‌کند. هر جمله از فاعل و فعل تشکیل شده است. بعضی وقت‌ها فاعل و فعل به خودی خود می‌توانند بیانگر نظرات کاملی باشند و نیازی به متمم ندارند، مانند مثال‌های زیر:

Adriana swam.

«آدریانا» شنا کرد.

The cat was sleeping.

گربه خواب بود.

اما در حالت کلی، فعل به متمم نیاز دارد تا معنی آن کامل شود. متمم‌ها، انواع مختلفی دارند و حتی آن‌هایی که در نقش فاعل ظاهر می‌شوند، همواره بخشی از گزاره به شمار می‌روند.

گرامر زبان انگلیسی

انواع متمم در انگلیسی

در زبان انگلیسی، پنج نوع دسته‌بندی برای متمم در نظر گرفته شده است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

 • «مفعول» (Object)
 • «متمم مفعولی» (Object Complement)
 • «متمم صفت» (Adjective Complement)
 • «متمم قیدی» (Adverbial Complement)
 • «متمم فاعلی» (Subject Complement)

در ادامه این مطلب، انواع متمم در انگلیسی را به طور کامل و با مثال توضیح داده‌ایم.

مفعول در انگلیسی

«مفعول» (Object) اسم یا ضمیری است که معنی فعل و حرف اضافه را در جمله تکمیل می‌کند و با توجه به این‌که چه چیزی را در جمله کامل می‌کند، می‌تواند در جایگاه «متمم فعل» (Verb Complement) یا «متمم حرف اضافه‌‌ای» (Prepositional Complement) ظاهر شود.

در زبان انگلیسی سه نوع مفعول وجود دارد که عبارت است از:

 • «مفعول مستقیم» (Direct Object)
 • «مفعول غیرمستقیم» (Indirect Object)
 • «مفعول حرف اضافه» (Object of preposition)

نکته: در نظر داشته باشید که فقط «افعال متعدی» یا «گذرا به مفعول» (Transitive Verbs) مفعول می‌گیرند.

مفعول مستقیم

«مفعول مستقیم» (Direct Object)، همان‌طور که از اسمش پیداست، به‌طور مستقیم تحت تأثیر فعلی قرار می‌گیرد که آن را کامل می‌کند. به بیان دیگر، عمل فعل به‌طور مستقیم بر روی آن‌ها اتفاق می‌افتد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Mary reads a new book every week.

«ماری» هر هفته کتاب جدیدی می‌خواند.

(در این مثال، مفعول «a new book» دریافت‌کننده عمل فعل خواندن است.)

The students eat the cake.

دانش‌آموزان کیک می‌خورند.

(در این مثال، «cake» مفعول مستقیم و «eat» فعل است و مفعول دریافت‌کننده عمل فعل است.)

نکته: با استفاده از کلمات پرسشی «whom» و «what» و پرسیدن درباره فعل، می‌توانیم مفعول مستقیم در جمله را تشخیص دهیم. بخشی از جمله که به پرسش پاسخ می‌دهد، مفعول مستقیم است. به مثال زیر توجه کنید.

Mary reads a new book every week.

?Mary reads what

A new book

مفعول غیرمستقیم

«مفعول غیرمستقیم» (Indirect Object)، مانند مفعول مستقیم به تکمیل شدن معنای فعل متعدی در جمله کمک می‌کند. اگر در جمله‌ای مفعول غیرمستقیم به کار برود، باید مفعول مستقیم نیز داشته باشد. مفعول غیرمستقیم شامل اسم، ضمیر یا گروه اسمی است که به طور غیرمستقیم تحت تأثیر فعل است، معمولاً بین بین فعل و مفعول مستقیم قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که عمل بر روی چه کسی یا چه چیزی انجام شده است. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I gave that problem some thought.

من به آن مشکل کمی فکر کردم.

(در این مثال، اسم «problem»، مفعول غیرمستقیم است و در پاسخ به سؤال «به چه چیزی فکر کردم؟» به کار می‌رود.)

I sent the company an application for the job.

من برای شرکت، درخواست کار فرستادم.

(در این مثال، عبارت اسمی «the company» مفعول غیرمستقیم و «an application» مفعول مستقیم است.)

مانند مفعول مستقیم، مفعول غیرمستقیم نیز می‌تواند مرکب باشد، مانند مثال زیر:

She gave Ed and I the list of summer activities.

او به من و «اد» فهرست فعالیت‌های تابستانی را داد.

(در این مثال، «Ed and I» مفعول غیر مستقیم برای فعل «gave» است و به سؤال «فهرست را به چه کسی/کسانی داد؟» پاسخ می‌دهد.)

مفعول حرف اضافه

حرف اضافه نیز مانند مفعول به عنصر دیگری از جمله مرتبط می‌شود تا معنی جمله را کامل کند. مفعول و حرف اضافه با هم «مفعول حرف اضافه» را تشکیل می‌دهند، مانند دو مثال‌ زیر:

our backpack is under the table.

کوله‌پشتی ما زیر میز است.

(در این مثال، عبارت اسمی «the table» مفعول برای حرف اضافه «under» است که عبارت حرف اضافه «under the table» را شکل می‌دهد.)

I got a ticket for speeding.

من برای سرعت زیاد جریمه شدم.

(در این مثال، اسم مصدر «speeding» مفعول برای حرف اضافه «for» است و با هم عبارت حرف اضافه «for speeding» را تشکیل می‌دهند.)

یادگیری زبان انگلیسی

متمم مفعولی در انگلیسی

«متمم مفعولی» (Object Complement) کلمه یا گروهی از کلمات است که به دنبال مفعول مستقیم می‌آید و مفعول جمله را کامل یا توصیف می‌کند. متمم مفعولی می‌تواند اسم، صفت، جمله‌واره موصولی، مصدر با to، اسم مصدر یا عبارت باشد. در ادامه، به بررسی هر یک از این موارد می‌پردازیم. اما به‌طور کلی، ویژگی‌های متمم مفعولی شامل موارد زیر می‌شود:

 • بعد از مفعول مستقیم می‌آید.
 • اطلاعات بیشتر درباره مفعول مستقیم می‌‌دهد یا می‌گوید که چه اتفاقی برای مفعول مستقیم افتاده است.
 • می‌تواند اسم، ضمیر یا صفت باشد.
 • معمولاً بعد از فعل‌های مشخصی قرار می‌گیرد.

اسم و عبارت اسمی

متمم مفعولی به عنوان اسم می‌تواند یک کلمه یا یک «عبارت اسمی» (Noun Phrase) باشد، مانند مثال‌ زیر:

Shan named Max the new manager.

«شان»، «مکس» را به عنوان مدیر جدید معرفی کرد.

در این مثال، «Max» مفعول مستقیم و «the new manager» عبارت اسمی و متمم مفعولی است.)

صفت و عبارت‌های وصفی

بعضی از فعل‌ها، صفت یا عبارت‌ وصفی را به عنوان متمم مفعولی می‌پذیرند. اما تفاوت آن‌ها با صفت در این است که صفتی که به عنوان متمم مفعولی عمل می‌کند، مفعول مستقیم را دوباره تعریف و آن را کامل می‌کند، در حالی که صفت در حالت عادی، مفعول مستقیم را توصیف و ویژگی‌های آن را بیان می‌کند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

All he wanted was to make his husband happy.

او می‌خواست شوهرش را خوشحال کند.

We decided to paint my room bright pink.

تصمیم گرفتیم اتاقم را صورتی روشن کنیم.

She deemed John worthy of her love.

او «جان» را لایق عشق خود دانست.

جمله‌واره‌های موصولی

جمله‌واره‌های موصولی، جمله‌واره‌‌های مستقلی هستند که توسط ضمایر موصولی معرفی می‌شوند. مانند صفات، جمله‌واره‌های موصولی نیز برای توصیف اسمی به کار می‌روند که به دنبال آن می‌آیند. به همین خاطر، اغلب به آن‌ها جمله‌واره‌های وصفی می‌گویند. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار آن‌ها بیشتر آشنا شوید.

Do you know someone who can work the photocopier?

آیا کسی را می‌شناسید که کار با دستگاه فتوکپی را بلد باشد؟

I hate the color that they painted this room.

من از رنگی که برای این اتاق استفاده کرده‌اند، بدم می‌آید.

I found an apartment that is big enough for both of us.

من آپارتمانی پیدا کردم که برای هر دوی ما به اندازه کافی بزرگ است.

He is a friend whose generosity knows no bounds.

او دوستی است که سخاوتش حد و مرزی ندارد.

مصدر با to و عبارت‌های مصدری

اگر مصدر (Infinitive) یا عبارت مصدری با to، در نقش متمم مفعولی در جمله ظاهر شوند، عمل مفعول مستقیم را توصیف می‌کنند، مانند مثال‌های زیر:

I don’t expect you to approve of my decision.

انتظار ندارم که شما تصمیم من را تأیید کنید.

She’s forcing me to work on the weekend.

او مرا مجبور می‌کند که آخر هفته را برایش کار کنم.

We need you to make a few more copies.

ما نیاز داریم که شما چند نسخه بیشتر تهیه کنید.

Janet’s father wants her to go to Harvard.

پدر «ژانت» می‌خواهد او به هاوارد برود.

I would like the boss to see these reports.

من می‌خواهم رئیس این گزارش‌ها را ببیند.

He persuaded me to marry him.

متقاعدم کرد تا با او ازدواج کنم.

نکته: اغلب در «نقل قول غیرمستقیم» (Reported Speech)، برای بیان گفته یا درخواست افراد از متمم مفعولی استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

He asked me to help him.

او از من خواست که کمکش کنم.

She told me not to answer the phone.

او به من گفت که جواب تلفنم را ندهم.

وجه وصفی و عبارت‌های وجه وصفی

«وجه وصفی» (Participle Phrases) به عنوان متمم مفعولی برای توصیف عملی به کار می‌رود که مفعول مستقیمِ فعل در حال انجام دادنش بوده است (برعکس مصدر که عملی را توصیف می‌کند که هنوز انجام نشده است). به چند مثال زیر دقت کنید تا با کاربرد وجه وصفی در نقش متمم مفعولی بیشتر آشنا شوید.

We came across him lying in the yard.

با او به‌طور اتفاقی برخورد کردیم که در حیاط دراز کشیده بود.

My mother noticed the baby walking by himself.

مادرم متوجه شد که بچه خودش راه می‌رود.

All that running around left me exhausted.

همه آن دوندگی‌ها مرا خسته کرد.

متمم در انگلیسی

متمم صفت در انگلیسی

«متمم صفت» (Adjective Complement) عبارت یا جمله‌واره‌ای است که اطلاعات ضروری برای کامل شدن معنی عبارت وصفی را فراهم می‌سازد. متمم صفت می تواند «جمله‌واره اسمی» (Nouns Clause) یا «عبارت حرف اضافه‌ای» باشد. متمم صفت معمولاً با «گزاره وصفی» (Predicative Adjectives) همراه می‌شوند که شامل صفاتی هستند که بعد از فعل ربطی می‌آیند و فاعل را توصیف می‌کنند. اگر معنی صفت نامفهوم باشد، در آن صورت به متمم صفت نیاز است.

متمم‌های صفت می‌توانند عبارت‌های حرف اضافه‌ای، عبارت‌های مصدری یا جمله‌واره‌های اسمی باشند. در ادامه این مطلب، انواع متمم صفت در انگلیسی را بررسی کرده‌ایم.

عبارت‌های حرف اضافه‌ای

«عبارت حرف اضافه‌ای» (Prepositional Phrases) رابطه میان صفاتی که آن‌ها را کامل می‌کنند و مفعول حرف اضافه آن‌ها را توصیف می‌کنند. برای درک بهتر این موضوع، به دو مثال مثال زیر توجه کنید.

I am perfectly happy with my life.

من کاملاً از زندگی‌ام راضی هستم.

He felt alone in the world.

او در دنیا احساس تنهایی کرد.

مصدر و عبارت‌های مصدری

مصدر با to و «عبارت‌های مصدری» (Infinitive Phrases) عملی را توصیف می‌کنند که بر اثر صفتی که آن را کامل می‌کنند ایجاد شده است، مانند مثال‌های زیر:

I’m very happy to know you!

از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم!

We’re just glad to be of service.

ما واقعاً خوشحالیم که می‌توانیم کمکی بکنیم.

جمله‌واره‌های اسمی

«جمله‌واره اسمی» (Noun Clause) جمله‌واره‌ای است که به لحاظ گرامری می‌تواند مانند اسم عمل کند. بنابراین، معنی صفت را به عملی که توسط فاعل دوم جمله انجام شده، مرتبط می‌سازد. به دو مثا زیر توجه کنید تا با مفهوم آن آشنا شوید.

We were a little curious why they decided to leave.

ما کمی کنجکاو بودیم که چرا آن‌ها تصمیم به رفتن گرفتند.

I’m thrilled that you are coming to visit!

از این‌که که به دیدنم می‌آیی هیجان‌زده‌ام!

متمم قیدی در انگلیسی

«متمم‌های قیدی» (Adverbial Complement) قیدها یا عناصری در یک جمله‌واره هستند که وجودشان برای کامل کردن معنی فعل ضروری است. متمم‌های قیدی معمولاً مکان یا مسیر را توصیف می‌کنند و اغلب با فعل‌هایی همراه می‌شوند که حرکت یا جابه‌جایی را نشان دهد. آن‌ها همواره بعد از فعلی قرار می‌گیرند که آن را کامل می‌کنند.

اگر فعل «لازم» یا «ناگذر» (Intransitive) باشد (به مفعول نیاز نداشته باشد)، متمم بلافاصله بعد از فعل می‌آید؛ اگر فعل متعدی یا گذرا به مفعول باشد، متمم بعد از مفعول مستقیم فعل قرار می‌گیرد. به دو مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد متمم قیدی در جمله بیشتر آشنا شوید.

The teacher sent Tim home.

معلم «تیم» را به خانه فرستاد.

Please put the book on the shelf.

لطفاً کتاب را روی قفسه بگذارید.

متمم فاعلی در انگلیسی

«متمم فاعلی» (Subject Complement) شامل اطلاعاتی می‌شود که بعد از فعل ربطی می‌آید و فاعل جمه‌واره را توصیف، مشخص یا دوباره معرفی می‌کند. متمم فاعلی می‌تواند «گزاره اسمی» (Predicate Nominative) یا «گزاره وصفی» (Predicate Adjective) باشد که در ادامه به ان اشاره شده است. اما به‌طور کلی، ویژگی‌های متمم‌های فاعلی را می‌توان به موارد زیر تقسیم کرد:

 • همواره بعد از فعل ربطی می‌آیند.
 • می‌توانند اسم، ضمیر، یا صفت باشند.
 • به آن‌ها گزاره‌های وصفی یا گزاره‌های اسمی نیز می‌گویند.

گزاره‌های اسمی

از گزاره‌های اسمی برای معرفی یا توصیف دوباره فاعلی که بعد از فعل ربطی آمده استفاده می‌شود. اگر اسم با معرف اسمی همراه شده باشد (مانند «معرف‌های اسمی» (Determiner)، صفت یا عبارت حرف اضافه‌ای)، کل عبارت اسمی به عنوان گزاره عمل می‌کند، مانند مثال‌های زیر:

Love is a virtue.

عشق یک فضیلت است.

Tommy seems like a real bully.

«تامی» یک زورگوی تمام‌عیار به نظر می‌رسد.

نکته: از ضمیر هم می‌توان به‌جای اسم بعد از فعل ربطی استفاده کرد. در این حالت، فاعل دوباره معرفی می‌شود و بیشتر در پرسش و پاسخ درباره فاعلی به کار می‌رود که نمی‌شناسیم یا دارد به ما معرفی می‌شود، مانند مثال زیر:

Who is it?

It's me!

کیه؟

منم!

گزاره‌های وصفی

گزاره وصفی، صفتی است که بعد از فعل ربطی به کار می‌رود تا فاعل جمله یا جمله‌واره را توصیف یا معرفی کند، مانند دو مثال زیر:

You look nice.

شما زیبا به نظر می‌رسید.

He is very handsome.

او خیلی خوش‌سیما است.

نکته: اگر عبارت حرف اضافه‌ای بعد از فعل ربط بیاید (به‌ویژه فعل «be»)، دقیقاُ مانند گزاره وصفی عمل خواهد کرد تا فاعل را توصیف کند، مانند مثال‌های زیر:

The cat is in the shed.

گربه در آلونک است.

(در این مثال، عبارت حرف اضافه‌ای «in the shed»، فاعل «the cat» را توصیف می‌کند.)

∗∗∗

I am across the street.

من آن دست خیابان هستم.

(در این مثال، عبارت حرف اضافه‌ای «across the street»، فاعل «I» را توصیف می‌کند.)

Learn English

نکات مهم درباره متمم در انگلیسی

در رابطه با کاربرد متمم در زبان انگلیسی، باید دو نکته مهم را مدنظر داشته باشید که در ادامه این مطلب به آن اشاره شده است.

 • متمم با قید تفاوت دارد:

The koala chews slowly.

کوآلا آهسته می‌جود.

(در این مثال، قید «slowly» چگونگی انجام فعل را نشان می‌‌دهد و فعل «chew» را توصیف می‌کند.)

The koala chews eucalyptus leaves.

کوآلا برگ‌های درخت اکالیپتوس را می‌جود.

(در این مثال، اسم «leaves» با بیان این‌که کوآلا چه چیزی می‌خورد، معنی فعل را کامل کرده است.)

 • متمم هیچ‌وقت بخشی از عبارت حرف اضافه‌ای نیست:

Hannah is riding to her friend's house.

«هانا» دارد با دوچرخه به منزل دوستش می‌رود.

(در این مثال، اسم «house» مفعول حرف اضافه «to» است.)

Hannah is riding her bicycle.

«هانا» در حال دوچرخه‌سواری است.

(در این مثال، اسم «bicycle» معنی عبارت فعلی «is riding» را کامل می‌کند و می‌گوید «هانا» چه چیزی سوار شده است.)

جمع‌بندی گرامر متمم در انگلیسی

در این آموزش، ابتدا با اجزاء جمله در زبان انگلیسی اشنا شدیم و سپس گرامر متمم در انگلیسی را یاد گرفتیم. متمم‌ها اطلاعات ضروری درباره اجزاء دیگر جمله به ما می‌دهند و در واقع تکمیل‌کننده اطلاعات هستند. متمم‌ها انواع گوناگونی دارند که در این آموزش به آن‌ها به طور کامل اشاره شد. در مجموعه، موقع تشخیص متمم در جمله، باید در نظر داشته باشید که متمم‌ بخشی از حرف اضافه به شمار نمی‌رود و با قید تفاوت دارد.

بر اساس رای ۱۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
The Free Dictionary Types of Sentences

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *