زبان انگلیسی ۱۴۹۴ بازدید

حروف ربط در زبان انگلیسی به سه دسته تقسیم می‌شوند و هدف مشترک همه آن‌ها ایجاد ارتباط میان اجزاء مختلف جمله است. در این آموزش قصد داریم یکی از آن‌ها، یعنی «حروف ربط هم‌پایه» (Coordinating Conjunctions) را بررسی کنیم و نحوه استفاده از آن‌ را به‌کمک مثال یاد بگیریم. برای بسیاری از زبان‌آموزان، یادگیری حروف ربط در انگلیسی همواره چالش‌برانگیز بوده است، زیرا انواع متعددی دارند و برای به کار بردن آن‌ها در جمله، باید نکات مهمی را مدنظر داشت. در این مطلب، به چند نکته مهم در رابطه با حروف ربط هم پایه در انگلیسی اشاره شده است.

تعریف حروف ربط هم پایه در انگلیسی

حروف ربط هم پایه در انگلیسی برای ایجاد ارتباط میان کلمه‌ها، عبارت‌ها و جمله‌واره‌های مستقل به کار می‌روند. از حروف ربط هم‌پایه یا هم‌پایه‌ساز، برای تأکید روی کلمه، عبارت یا جمله‌واره مستقلی استفاده می‌شود که آن‌ها را به هم وصل می‌کند. برای مثال، جمله زیر را در نظر بگیرید.

We brought the food and they supplied the drink.

ما غذا آوردیم و آن‌ها نوشیدنی را تأمین کردند.

در این مثال، دو جمله با حرف ربط هم‌پایه «and» به هم وصل شده‌اند. بنابراین، کاربرد حروف ربط هم پایه در انگلیسی نه تنها وصل کردن دو آیتم از جمله است، بلکه باعث ارتباط معنایی میان آن‌ها نیز می‌شود.

حروف ربط هم پایه در انگلیسی

انواع حروف ربط هم پایه در انگلیسی

تعداد حروف ربط هم‌پایه، محدود است و برای این‌که راحت‌تر آن‌ها را به خاطر بسپاریم، با کنار هم قرار دادن حروف اول هر کدام، به کلمه «FANBOYS» می‌رسیم. در جدول زیر انواع حروف ربط هم پایه در انگلیسی را مشاهده می‌کنید. در نظر داشته باشید که این حروف ممکن است کاربردهای دیگری نیز داشته باشند، اما تنها حروفی هستند که به‌عنوان حروف ربط هم‌پایه شناخته شده‌اند.

حروف ربط هم‌پایه

(Coordinating Conjunctions)

But For
Or And
Yet Nor
So

ویژگی‌های حروف ربط هم پایه در انگلیسی

هر یک از حروف ربط هم پایه در انگلیسی کاربردهای خاصی دارند که در ادامه به آن اشاره شده است:

 • «For» به معنای «برای/به خاطر» برای نشان دادن دلیل یا هدف
 • «And» به معنای «و» برای اضافه کردن ایده‌ای به ایده قبلی
 • «Nor» به معنای «هیچ‌یک» برای بیان نظر مخالف با ایده‌ای که پیش‌تر مطرح شده است.
 • «But» به معنای «اما» برای نشان دادن تضاد
 • «Or» به معنای «یا» برای بیان انتخاب یا راه‌حل جایگزین
 • «Yet» به معنای «با این حال» برای بیان نظر متفاوتی که از ایده قبلی، به‌شکلی منطقی، پیروی می‌کند.
 • «So» به معنای «بنابراین» برای نشان دادن اثر، نتیجه یا پیامد کار
فیلم آموزشی مرتبط

تعریف جمله‌واره در انگلیسی

قبل از این‌که کاربردهای حروف ربط هم پایه در انگلیسی را توضیح دهیم، لازم است با مفهوم «جمله‌واره» (Clause) آشنا شویم. جمله‌واره بخشی از جمله است که از فاعل و فعل تشکیل شده است. در زبان انگلیسی دو جمله‌واره وجود دارد:

 • جمله‌واره مستقل (Independent Clause)
 • جمله‌واره وابسته (Dependent Clause)

جمله‌واره مستقل، همان‌طور که از اسمش پیداست، به‌تنهایی جمله کاملی را تشکیل می‌دهد، در حالی که جمله‌واره وابسته باید در کنار جمله‌واره مستقل قرار بگیرد تا کامل شود. به عبارت دیگر، جمله‌واره وابسته به جمله‌واره مستقل، وابسته است. برای این‌که دو جمله‌واره به هم وصل شوند، باید از حروف ربط استفاده کرد. بنابراین، در این خصوص، ضرورت آشنایی با انواع حروف ربط و کاربرد آن‌ها در جمله، کاملاً مشهود است. در مثال زیر، دو جمله‌واره مستقل و وابسته، با حرف ربط وابسته «although» به هم وصل شده‌اند.

Although she was sick, she went to work.

گرچه بیمار بود، به سر کار رفت.

(جمله‌واره اول، وابسته و جمله‌واره دوم، مستقل است.)

در برخی موارد، حروف ربط برای ایجاد ارتباط میان دو جمله‌واره مستقل به کار می‌روند، مانند مثال‌ زیر:

I was tired, so I decided to go to bed early.

خسته بودم، به همین خاطر تصمیم گرفتم زود به رختخواب بروم.

نکته: حروف ربط هم‌پایه، دو جمله‌واره مستقل را به هم وصل می‌کنند.

گرامر conjunctions

کاربرد حروف ربط هم پایه در انگلیسی

همان‌طور که اشاره کردیم، حروف ربط هم پایه در انگلیسی برای ارتباط میان دو کلمه، دو عبارت یا دو جمله‌واره مستقل به کار می‌روند. در ادامه این مطلب، کاربرد آن‌ها را به‌طور کامل و با مثال بررسی کرده‌ایم.

فیلم آموزشی مرتبط

برای ارتباط میان دو کلمه

از حروف ربط هم‌پایه برای ارتباط میان دو کلمه استفاده می‌شود که هدف مشترکی در یک جمله دارند. این دو کلمه می‌تواند دو فعل، دو اسم، دو صفت و... باشد. در این حالت، از ساختار زیر پیروی می‌کنیم:

Word Coordinating Conjunction Word

برای درک بهتر ارتباط میان دو کلمه در جمله و نحوه استفاده از حروف ربط هم‌پایه، به مثال‌های زیر توجه کنید.

For lunch I'll have a cheeseburger or pizza.

برای ناهار چیزبرگر یا پیتزا سفارش می‌دهم.

The weather is cool yet pleasant.

هوا خنک و در عین حال دلپذیر است.

He's gone to get some fish and chips.

او رفته تا ماهی و سیب‌زمینی سرخ‌کرده بخرد.

برای ارتباط میان دو عبارت

حروف ربط هم پایه در انگلیسی برای ارتباط بین عبارت‌هایی به کار می‌رود که به لحاظ گرامری شبیه هم هستند. در این حالت، همان ساختار قبل به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

He was nervous for the performance but excited for being on the stage.

او برای اجرا عصبی بود، اما برای رفتن روی صحنه هیجان‌زده بود.

We can drive to the pool or walk to the park.

می‌توانیم تا استخر رانندگی کنیم یا پیاده به پارک برویم.

برای ارتباط میان دو جمله‌واره مستقل

برای وصل کردن دو جمله‌واره مستقل با استفاده از حروف ربط هم‌پایه، ساختار زیر به کار می‌رود:

Independent Clause Coordinating Conjunction , (Comma) Independent Clause

برای درک بهتر این ساختار، به مثال‌های زیر دقت کنید.

The kids got bored, so they went to the park.

بچه‌ها خسته شدند، بنابراین به پارک رفتند.

Most video games are fun, but this is the best one!

اکثر بازی‌های ویدئویی سرگرم‌کننده هستند، اما این بهترین بازی است!

The guests did not mind the delay, nor did they complain about the food.

مهمانان بابت تأخیر ناراحت نشدند، همچنین بابت غذا اعتراضی نکردند.

یک نکته مهم: استفاده از دو جمله‌‌‌واره مستقل و حرف ربط هم‌پایه، می‌تواند باعث بهبود مهارت نوشتن شود. در حقیقت، به‌کمک این ساختار، جملات کوتاه به هم وصل می‌شوند و ساختارهای پیچیده‌تری ایجاد می‌گردد.

دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

I wanted to bake a cake. I went to the store. I bought flour and sugar. I bought chocolate frosting to go on top. I also got fresh strawberries to put on the cake.

می‌خواستم کیک بپزم. به مغازه رفتم. آرد و شکر خریدم. برای روی کیک، روکش شکلاتی خریدم. توت‌فرنگی تازه هم گرفتم تا روی کیک بگذارم.

I wanted to bake a cake, so I went to the store and bought flour and sugar. I also bought chocolate frosting and fresh strawberries to go on top of the cake.

می‌خواستم کیک بپزم، بنابراین به فروشگاه رفتم و آرد و شکر خریدم. برای روی کیک نیز روکش شکلاتی و توت‌فرنگی تازه خریدم.

در مثال اول، جملات کوتاه هستند و به‌صورت مجزا از هم نوشته شده‌اند. اما در مثال دوم که از حروف ربط استفاده شده است، جملات شکل زیباتری به خود گرفته‌اند و ساختار روان‌تری دارند که در ترجمه فارسی آن هم مشخص است.

انواع connectors

برای ارتباط میان توالی اجزاء جمله

از حروف ربط هم پایه در انگلیسی علاوه بر موارد فوق، برای ارتباط بیش از دو کلمه، عبارت یا جمله‌واره استفاده می‌شود. وقتی بیش از دو آیتم در جمله وجود دارد، هر آیتم را با «ویرگول» از هم جدا می‌کنیم و حرف ربط هم‌پایه را قبل از آخرین آیتم در جمله قرار می‌دهیم، مانند مثال‌های زیر:

I went to the store and bought fruit, bread, and water. (توالی کلمه‌ها)

من به فروشگاه رفتم و میوه، نان و آب خریدم.

Today, I went to the store, studied for an exam, but forgot to cook dinner. (توالی عبارت)

امروز من به فروشگاه رفتم، برای امتحان درس خواندم، اما فراموش کردم شام بپزم.

To get ready for the party, Johnny picked up snacks, Joey bought decorations, and Jessie cleaned the house.

«جانی»، به منظور آماده شدن برای مهمانی، چند اسنک خرید، «جویی» چند وسیله تزیینی خرید و «جسی» خانه را تمیز کرد.

فیلم آموزشی مرتبط

نکته: قانون استفاده از ویرگول قبل از آخرین آیتم در توالی اجزاء جمله، به قانون «ویرگول آکسفورد»  (Oxford Comma) معروف است. اما در ترجمه فارسی، طبق قوانین ویراستاری، معمولاً قبل از آخرین آیتم، ویرگول نمی‌آید.

نکات مهم درباره حروف ربط هم پایه

در ادامه این آموزش، به چند نکته مهم در رابطه با استفاده از حروف ربط هم‌پایه‌ اشاره کرده‌ایم.

 • معمولاً حروف ربط هم‌پایه، بلافاصله بعد از جمله‌واره اصلی قرار می‌گیرند، مانند مثال زیر:

 Samantha goes to the park every Sunday, for she loves to see the sucks on the lake.

سامانتا هر یکشنبه به پارک می‌رود، زیرا دوست دارد اردک‌های دریاچه را ببیند.

اما در مواردی می‌توانیم جمله را با حرف ربط هم‌پایه شروع کنیم. البته در بیشتر موارد این کار را نمی‌کنیم، اما اغلب نویسندگان از حروف ربط هم‌پایه در ابتدای جمله بیشتر استفاده می‌کنند. بنابراین، این روش بیشتر برای موقعیت‌های رسمی کاربرد دارد و زیاد مرسوم نیست. نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که در هر شرایطی نمی‌توانیم جمله را با حرف ربط هم‌پایه آغاز کنیم. برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر دقت کنید.

I studied hard for days to make sure I would do well on my first exam. But forgot everything I had studied the moment I started the exam. (نادرست)

در این مثال، حرف ربط هم‌پایه نباید در ابتدای جمله دوم بیاید، زیرا جمله دوم، فقط بخشی از یک جمله است و جمله کاملی به حساب نمی‌آید، زیرا فاعل ندارد. بنابراین، اگر بخواهیم از شکل درست آن استفاده کنیم، جمله به‌صورت زیر خواهد بود.

I studied hard for days to make sure I would do well on my first exam. But I forgot everything I had studied the moment I started the exam. (درست)

روزها سخت درس می‌خواندم تا مطمئن شوم در اولین امتحانم خوب عمل خواهم کرد. اما هنگام شروع امتحان، هر چیزی را که مطالعه کرده بودم، فراموش کردم.

 • مطمئن شوید که تفاوت بین جمله‌واره مستقل و وابسته را می‌دانید. در مثال‌های زیر، از حروف ربط هم‌پایه برای ارتباط میان دو جمله‌واره مستقل استفاده شده است.

The kids got bored, so they went to the park.

بچه‌ها خسته شدند، به همین خاطر به پارک رفتند.

Most video games are fun, but this is the best one!

بیشتر بازی‌های ویدئویی سرگرم‌کننده هستند، اما این بهترین بازی است!

یکی از راه‌های تشخیص جمله‌واره‌ مستقل این است که اگر حرف ربط هم‌پایه را برداریم، به دو جمله کامل و مجزا تبدیل می‌شوند، مانند مثال‌های زیر:

The kids got bored. They went to the park.

بچه‌ها خسته شدند. آن‌ها به پارک رفتند.

Most video games are fun. This is the best one!

بیشتر بازی‌های ویدئویی سرگرم‌کننده هستند. این بهترین بازی است!

 • حروف ربط هم پایه در انگلیسی با «قیدهای ربط» (Conjunctive Adverbs) فرق دارند، گرچه هر دو هدف تقریباً مشترکی را دنبال می‌کنند. حروف ربط هم‌پایه تأکید زیادی بر روی هر دو جمله‌واره دارند، در حالی که قیدهای ربط، بر نحوه گسترش و انتقال ایده به جمله‌واره دیگر تأکید دارند. به دو مثال زیر توجه کنید.

Sally finished her science homework, and she started her math homework.

«سالی» تکلیف علوم را انجام داد و تکلیف ریاضی‌اش را شروع کرد.

Sally finished her science homework; therefore, she started her math homework.

«سالی» تکلیف علوم خود را انجام داد؛ بنابراین، تکلیف ریاضی‌اش را شروع کرد.

فیلم آموزشی مرتبط

در هر دو مثال، جمله‌واره‌های مستقل به کار رفته، اما در مثال اول، به دلیل وجود حرف ربط «and»، جمله‌واره اول با جمله‌واره دوم ادغام شده است. در حالی که در مثال دوم، به دلیل وجود قید ربط «therefore»، مفهوم کلی جمله تغییر کرده است؛ در واقع، مثال دوم نشان می‌دهد که تکلیف ریاضی، در نتیجه تمام شدن تکلیف علوم شروع شده است.

یادگیری زبان انگلیسی

کاربرد «ویرگول» در جمله

در موارد زیر از «ویرگول» استفاده می‌کنیم.

 • از «ویرگول» معمولاً برای جدا کردن جملات بلند و پیچیده استفاده می‌کنیم. در جمله‌واره‌های کوتاه، اغلب به «ویرگول» نیازی نیست. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

I came home and the others went to the movies.

من به خانه آمدم و بقیه به سینما رفتند.

I decided to come home earlier than I have planned, and the others spent the whole evening at the local club.

من تصمیم گرفتم زودتر از برنامه‌ای که داشتم به خانه برگردم، و بقیه کل بعد از ظهر را در کلوب محلی سپری کردند.

 • وقتی حرف ربط هم‌پایه، دو جمله‌واره مستقل را به هم وصل می‌کند، بعد از جمله‌واره اول، به «ویرگول» نیاز داریم:

We can go swimming, or we can stay here.

می‌توانیم شنا کنیم یا اینجا بمانیم.

I like this model a lot, yet I'm not going to buy it.

من این مدل را خیلی دوست دارم، با این وجود، نمی‌خواهم آن را بخرم.

 • اگر جمله‌ای با حرف ربط هم‌پایه شروع شود، بعد از آن از «ویرگول» استفاده نمی‌کنیم:

Yet the typical tenured professor’s salary of $43,500 still represents 10% less buying power than the equivalent salary in 1970.

با این وجود دستمزد 43500 دلار برای استاد دانشگاه، هنوز 10 درصد کمتر از دستمزد معادل آن در 1970 است.

 • بین دو فعل، دو فاعل، دو متمم یا دو مفعول، از «ویرگول» استفاده نمی‌کنیم:

They really like to visit many places all over the world and have a lot of fun.

آن‌ها واقعاً دوست دارند جاهای زیادی را در سر تا سر دنیا ببینند و خوش بگذرانند.

جمع‌بندی گرامر حروف ربط هم‌پایه در انگلیسی

در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی «فرادرس»، گرامر حروف ربط هم پایه در انگلیسی را آموختیم و کاربرد آن‌ها را در جمله، به‌کمک مثال توضیح دادیم. حروف ربط هم‌پایه انواع محدودی دارند و برای ایجاد ساختارهای موازی در جمله به کار می‌روند. به عبارت دیگر، دو یا چند آیتم در جمله را که ساختار گرامری یکسانی دارند، به هم مرتبط می‌سازند. برای یادگیری بهتر گرامر Coordinating conjunctions بهتر است به نکات مهمی که در این آموزش به آن‌ها اشاره شد، توجه کنید و با تمرین و تکرار، از آن‌ها در مکالمات روزمره و نوشتن متون رسمی استفاده کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «حروف ربط در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.

2 نظر در “حروف ربط هم پایه در انگلیسی | به زبان ساده — گرامر Coordinating Conjunctions

 • سلام ممنون از توضیحات کاملتون. فقط سوالی که پیش میاد اینه که این حروف ربط همپایه که برای ارتباط بین دو جمله مستقل بکار میرن چه تفاوتی با قیود ربط دارند. مثل however و سایر قیود ربط که اونها هم بین دو جمله مستقل ارتباط ایجاد می کنند.

  1. با سلام؛
   «however» در دسته قیدهای ربطی (Conjunctive Adverbs) قرار می‌گیرد. قیدهای ربطی نیز برای وصل کردن دو جمله مستقل به کار می‌روند، اما کاربرد آن‌ها با حروف ربط هم‌پایه متفاوت است. حروف ربط هم‌پایه بر روی هر دو جمله تأکید یکسانی دارند، به عبارت دیگر دو جمله وزن یکسانی دارند و به صورت دو عمل مستقل توصیف شده‌اند. اما قیدهای ربطی برای انتقال ایده‌ای از یک جمله به جمله دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند. به دو مثال زیر توجه کنید.
   She finished her English homework, and started her math homework.
   She finished her homework; therefore, she started her math homework.
   در مثال اول، جمله اول با حرف ربط هم‌پایه به دومی وصل شده است، اما در مثال دوم، از قید ربطی استفاده شده که نشان می‌دهد عمل دوم در نتیجه عمل اول توضیح داده شده است. علاوه بر این، در مورد قیدهای ربطی، علائم نشانه‌گذاری فرق دارد.
   از همراهی شما با مجله فرادرس سپاس‌گزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر