فعل منفی در انگلیسی – توضیح + مثال، تمرین و تلفظ

۳۹۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۴۳ دقیقه
فعل منفی در انگلیسی

فعل منفی در انگلیسی با افزودن «not» یا «n't» به فعل «to be»، فعل کمکی و فعل مُدال ساخته می‌شود. در این آموزش قصد داریم نحوه ساختن فعل منفی در انگلیسی را یاد بگیریم و به کمک مثال و تمرین آن‌ها را به طور کامل بررسی کنیم. همچنین در انتهای مطلب، با ارائه تمرین‌هایی که پاسخ آن‌ها را نیز قرار داده‌ایم، می‌توانید عملکرد خود را در رابطه با این مطلب ارزیابی کنید. در بخش جمع‌بندی نیز می‌توانید خلاصه‌ای از مطلب را مطالعه کنید.

فهرست مطالب این نوشته

فعل منفی در انگلیسی

فعل منفی در انگلیسی با «not» همراه می‌شود که شکل کوتاه آن به صورت «n't» است و در محاوره و گفت‌وگوهای روزمره انگلیسی از آن‌ها استفاده بیشتری می‌کنیم. در جدول زیر می‌توانید برخی از این فعل‌های منفی را مشاهده کنید. این فعل‌ها در زبان انگلیسی رایج هستند و از آن‌ها برای ساختن جملات منفی استفاده می‌شود. برخی از آن‌ها شکل کوتاه ندارند یا اگر دارند، چندان رایج نیست. آن‌ها را به شکل کامل در جدول آورده‌ایم.

فعل‌های منفی در انگلیسی
Ought not to Couldn’t Doesn’t
Am not Won’t Isn’t
Aren't Can’t Wasn’t
Weren't Don’t Shouldn’t
may not might not Wouldn’t

ساختار فعل منفی در انگلیسی

برای این‌که ساختار فعل منفی در انگلیسی را یاد بگیریم، قبل از هر چیز باید با تعریف فعل آشنا شویم و بدانیم چه نقشی در جمله دارد. فعل یکی از مهم‌ترین اجزای جمله است که در کنار فاعل معنی پیدا می‌کند. هر جمله‌ای که کامل باشد، بدون شک این دو جزء را دارد. بدون فعل، معنی جمله به درستی منتقل نمی‌شود. از طرف دیگر، فعل به ما کمک می‌کند تا بتوانیم زمان جمله را تشخیص دهیم. بنابراین، یکی از مشخصه‌های زمان‌های انگلیسی فعل جمله است.

فعل در یک تعریف ساده به کلمه‌‌ای گفته می‌شود که بر انجام کاری دلالت دارد. یعنی به بخشی از جمله اشاره می‌کند که وقوع عملی را گزارش می‌دهد، مانند مثال‌های زیر:

He ran away quickly.

او به سرعت فرار کرد.

She eats lunch at 1:00 p.m every day.

او هر روز ساعت یک بعدازظهر ناهار می‌خورد.

برخی از فعل‌ها نشان‌دهنده حالت انجام کاری هستند، مانند «know» یا «smell». به این دسته از فعل‌ها، «افعال حالتی» (State Verbs) می‌گویند. افعال حالتی بیشتر بیانگر عواطف و احساساتی هستند که نمی‌توان ماهیت فیزیکی به آن‌ها بخشید. به دو مثال زیر توجه کنید.

I know the answer.

من جواب را می‌دانم.

It smells good.

بوی خوبی می‌دهد.

اما فعل‌های انگلیسی فقط به همین دو مورد خلاصه نمی‌شوند، بلکه انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر می‌شود:

 • افعال حالتی (Stative Verbs)
 • افعال کمکی (Auxiliary Verbs)
 • افعال حرکتی (Action Verbs)
 • افعال وجهی(Modal Verbs)
 • افعال لازم (Intransitive Verbs)
 • افعال عبارتی (Phrasal verbs)
 • افعال متعدی (Transitive Verbs)
 • افعال بی‌قاعده (Irregular Verbs)
 • افعال ربطی (Linking Verbs)
 • افعال باقاعده (Regular Verbs)

در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» به طور کامل به بررسی انواع فعل و کاربردهای آن‌ها پرداختیم. در این آموزش قصد داریم ساختار فعل منفی در انگلیسی را به طور کامل بررسی کنیم.

ساختار فعل منفی حال

زمان حال در زبان انگلیسی شامل چهار دسته زیر می‌شود:

 • «زمان حال ساده» (Present Simple Trense)
 • «زمان حال استمراری» (Present Continuous Tense)
 • «زمان حال کامل» (Present Perfect Tense)
 • «زمان حال کامل استمراری» (Preset Perfect Continuous Tense)

برای هر یک از زمان‌های فوق می‌توانیم فعل منفی داشته باشیم. اما برای این‌‌که ساختار جملات منفی را یاد بگیریم، ابتدا باید با ساختار مثبت شروع کنیم. بنابراین، در ادامه این مبحث، ساختار مثبت فعل‌های انگلیسی را برای هر یک از زمان‌های فوق بررسی می‌کنیم و سپس فعل منفی در انگلیسی را برای هر یک توضیح می‌دهیم.

زمان حال ساده

حال ساده برای توصیف موقعیتی به کار می‌رود که به صورت منظم و از روی عادت تکرار می‌شود. ساختار جملات مثبت حال ساده به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + verb + object

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

Theo sings wonderfully.

«تئو» عالی آواز می‌خواند.

Marley and Noami are on the way to the park.

«مارلی» و «نوآمی» در راه رفتن به پارک هستند.

Rachel Dances every day.

«ریچل» هر روز می‌رقصد.

It rains a lot in our city.

در شهر ما باران زیاد می‌بارد.

We take a tour with our family in summer.

ما در تابستان با خانواده خود به گردش می‌رویم.

فعل منفی در انگلیسی برای زمان حال ساده با اضافه کردن منفی‌کننده «not» به «do» و «does» ساخته می‌شود. این دو فعل کمکی به قبل از فعل اصلی می‌آیند و اگر فعل جمله «to be» باشد، به آن «not» اضافه می‌کنیم. بنابراین فرمول جملات منفی حال ساده را می‌توانیم به شکل زیر بنویسیم:

Subject +do not / does not + verb + object

برخی از فعل های منفی در انگلیسی با افزودن شکل کوتاه «n't» به «do» و «does» ساخته می‌شوند. این حالت بیشتر برای محاوره کاربرد دارد و فرمول آن به شکل زیر است:

Subject + don't / doesn't + verb + object

به چند مثال زیر توجه کنید تا با این ساختارها بیشتر آشنا شوید.

We don't go to gallery every Sunday.

ما هر یکشنبه به گالری نمی‌رویم.

It doesn’t rain here in the summer.

در فصل تابستان باران نمی‌بارد.

She doesn’t study German on Monday.

او دوشنبه زبان آلمانی نمی‌خواند.

He doesn’t teach math.

او ریاضی درس نمی‌دهد.

I don’t wash the dishes.

من ظرف‌ها را نمی‌شویم.

You don’t listen to me.

شما به من گوش نمی‌دهید.

زمان حال استمراری

حال استمراری برای توصیف موقعیتی به کار می‌رود که در این لحظه که درباره آن حرف می‌زنیم در حال رخ دادن است و برای مدتی کوتاه در زمان احل ادامه دارد. برای ساختن زمان حال استمراری از فعل با ساختار «to be + verb + ing» استفاده می‌کنیم. بنابراین فرمول آن برای جملات مثبت به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + am/is/are + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید تا ساختار جملات مثبت حال استمراری را یاد بگیرید.

I am watching TV now.

من مشغول تماشا کردن تلویزیون هستم.

You are listeing to a song now.

شما در حال حاضر مشغول گوش دادن به آهنگی هستید.

He is sleeping.

او خواب است.

The cat is playing in the yard.

گربه در حال بازی کردن در حیاط است.

We are standing next to the sofa.

ما کنار مبل راحتی ایستاده‌ایم.

They are comig back home.

آن‌ها در حال برگشتن به خانه هستند.

فعل منفی در انگلیسی برای جملات فوق با افزودن «not» به فعل «to be» ساخته می‌شود. بنابراین فرمول آن را می‌توانیم به شکل زیر تعریف کنیم:

Subject + am/is/are + not + verb + ing

به چند مثال حال استمراری با فعل منفی توجه کنید.

I am not practicing the piano now.

من در حال تمرین پیانو نیستم.

You are not watering the plants.

شما مشغول آب دادن به گیاهان نیستید.

He is not feeling well today.

او امروز حالش خوب نیست.

She isn't taking a rest.

او در حال استراحت کردن نیست.

They aren't coming back home.

آن‌ها در حال برگشتن به خانه نیستند.

یادگیری افعال منفی انگلیسی

زمان حال کامل

زمان حال کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده و در همان گذشته کامل شده است، اما ارتباطی با زمان حال دارد. همچنین ممکن است همچنان تا زمان حال ادامه داشته باشد. ساختار فعل به صورت «have/has + p.p» تعریف می‌شود و فرمول آن به شکل زیر است:

Subject + have/has + p.p

به چند مثال زیر توجه کنید.

I have known her for 10 year.

من او را ده سال است که می‌شناسم.

You have stayed at this hotel for 5 days.

شما در این هتل به مدت پنج روز مانده‌اید.

I have visited Paris once.

من یک بار از پاریس دیدن کرده‌ام.

The bus has always arrived on time.

اتوبوس همیشه به‌موقع رسیده است.

We have already talked about that.

ما قبلاً درباره آن صحبت کرده‌ایم.

برای ساختن فعل منفی در انگلیسی برای زمان حال کامل، باید «not» را به فعل‌های کمکی «have» و «has» اضافه کنیم. فرمول جملات منفی حال کامل به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + have not / has not + p.p

«p.p» مخفف «Past Participle» و شکل سوم فعل است که برای فعل‌های زمان حال کامل و گذشته کامل تعریف شده است. شکل سوم برخی از این فعل‌ها با افزودن «ed» یا «d» به گذشته تبدیل می‌شود و به همین دلیل به آن‌ها افعال بی‌قاعده می‌گوییم. اما برخی از آن‌ها از قاعده مشخصی برای تبدیل شدن به «p.p» پیروی نمی‌کنند. به همین دلیل فهرستی در ادامه این مطلب ارائه شده است که از طریق لینک زیر می‌توانید آن را دانلود و مطالعه کنید.

به چند مثال با جملات منفی حال کامل توجه کنید. توجه داشته باشید که در برخی از این مثال‌ها از شکل کوتاه فعل منفی، یعنی «haven't / hasn't» استفاده شده است.

I haven't played the guitar since I went to the university.

من از وقتی به دانشگاه رفتم، گیتار نزده‌ام.

You haven't learned French.

شما زبان فرانسه یاد نگرفته‌اید.

She hasn't come to class yet.

او هنوز به کلاس نیامده است.

The train hasn't left yet.

قطار هنوز نرفته است.

We haven't planned for our holiday.

ما برای تعطیلات برنامه نریخته‌ایم.

They have not spoken with their parents recently.

آن‌ها این اواخر با پدر و مادرشان صحبت نکرده‌اند.

زمان حال کامل استمراری

حال کامل استمراری برای توصیف زمانی به کار می‌رود که از گذشته شروع شده باشد و تا به این لحظه همچنان در حال تداوم باشد. یا دست‌کم اندکی قبل از زمان حال کامل شده باشد. فعل منفی در انگلیسی برای زمان حال کامل استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + have / has + been + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید. در این مثال‌ها، مدت زمان اهمیت بیشتری دارد تا زمان وقوع و تکمیل عمل.

I have been playing baseball since 2:00 pm.

من از ساعت ۲ بعدازظهر مشغول بیسبال بازی کردن بوده‌ام.

You have been teaching English for 15 years.

شما پانزده سال است که مشغول تدریس زبان انگلیسی بوده‌اید.

He has been sleeping for three hours.

او سه ساعت است که خوابیده است.

It has been snowing a lot recently.

 این اواخر برف زیاد می‌باریده است.

We have been studying for 2 hours.

ما دو ساعت است که مشغول مطالعه کردنیم.

برای منفی کردن، کافی است «not» را به فعل کمکی «have» و «has» اضافه کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + have not has not + been + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید که با فعل منفی حال کامل استمراری ساخته شده است.

I haven't been playing tennis for an hour.

من یک ساعت نیست که مشغول تنیس بازی کردن بوده‌ام.

You haven't been listening to a new song.

شما مشغول گوش دادن به آهنگ جدیدی نبوده‌اید.

He hasn't been sleeping for two hours.

او دو ساعت نیست که خوابیده است.

The children haven't been playing for a long time.

بچه‌ها مدت زیادی نمی‌شود که مشغول بازی کردن بوده‌اند.

جدول فعل منفی برای زمان حال

در جدول زیر می‌توانید ساختار انواع زمان‌های حال را که در بخش قبلی توضیح دادیم، مشاهده کنید. همچنین برای هر یک، علاوه بر فرمول، مثالی نیز ارائه کرده‌ایم تا در کنار هم بهتر بتوانید آ‌ن‌ها را مقایسه کنید.

جدول فعل منفی برای زمان حال
مثال فرمول زمان
Example: I don't go to school everyday.

He plays cricket.

Subject + don't/doesn't +verb in the base form/third person plural form + the rest of the sentence Simple Present Tense

Example: Tharun isn't watching a movie.

They aren't planning a birthday party for their friend.

Subject + Helping Verb(am/is/are + not) + Main verb + ing + the rest of the sentence Present Continuous Tense

Example: Venu hasn't left the hall.

I haven't reached home.

Subject + Helping Verb (haven't/hasn't) + Past participle of the main verb + the rest of the sentence along with the time frame Present Perfect Tense

Example: They haven't been waiting for you for a long time.

Archana hasn't been checking her phone every now and then.

Subject + Have/Has + not + Been + Verb + ing + the rest of the sentence Present Perfect Continuous Tense

ساختار فعل منفی گذشته

ساختار فعل گذشته را می‌توان به چهار دسته زیر تقسیم کرد:

 • «گذشته ساده» (Past Simple Tense)
 • «گذشته استمراری» (Past Continuous Tense)
 • «گذشته کامل» (Past Perfect Tense)
 • «گذشته کامل استمراری» (Past Perfect Continuous Tense)

برای این‌که بتوانید ساختار فعل منفی در انگلیسی را برای هر یک از زمان‌های گذشته یاد بگیرید، ابتدا لازم است با ساختار جملات مثبت آشنا شویم. در ادامه هر یک از زمان‌های فوق را به طور کامل و جداگانه بررسی خواهیم کرد و برای هر یک مثال‌هایی ارائه می‌کنیم.

زمان گذشته ساده

گذشته ساده برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته اتفاق افتاده و در همان زمان گذشته هم تمام شده است. فرمول جملات مثبت با ساختار گذشته ساده به صورت زیر توصیف می‌شود:

Subject + verb + object

به چند مثال زیر توجه کنید که با افعال باقاعده و بی‌قاعده انگلیسی ساخته شده است.

I visited the museum last week.

من هفته گذشته از موزه دیدن کردم.

I stayed home and watched TV.

من در خانه ماندم و تلویزیون تماشا کردم.

She prepared for the test.

او برای تست آماده شد.

I walked the dog.

من سگ را به پیاده‌روی بردم.

They ate dinner at 8:30 last night.

آن‌ها دیشب ساعت ۸:۳۰ شام خوردند.

برای ساختن فعل منفی در انگلیسی، «not» را به فعل کمکی «did» اضافه می‌کنیم و سپس برای همه ضمایر فاعلی از همین ساختار کمک می‌گیریم. فرمول آن نیز به صورت زیر تعریف خواهد شد:

Subject + did not + verb + object

شکل کوتاه فعل منفی گذشته ساده به صورت «didn't» نوشته می‌شود که بیشتر برای موقعیت‌های غیررسمی و محاوره کاربرد دارد. به مثال‌های زیر تجه کنید تا با ساختار فعل منفی در انگلیسی برای زمان گذشته ساده بیشتر آشنا شوید.

Lisa didn't go to the supermarket yesterday.

«لیسا» دیروز به سوپرمارکت نرفت.

Sam didn't see a movie yesterday.

«سام» دیروز فیلم ندید.

Last year, I didn't travel to France.

سال گذشته من به فرانسه سفر نکردم.

I didn't wash the dishes.

من ظر‌ف‌ها را نشستم.

My friend didn't buy me a gift for my birthday.

دوستم برای تولدم هدیه‌ای نخرید.

گذشته استمراری با فعل منفی

زمان گذشته استمراری

گذشته استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان مشخصی در گذشته در حال انجام شدن بوده است. اما معمولاً ناتمام مانده است یا توسط عمل دیگری قطع شده است. فرمول فعل منفی در انگلیسی برای زمان گذشته استمراری به صورت زیر است و فرمول آن برای جملات مثبت به شکل زیر تعریف می‌شود:

Subject + was/were + verb + ing

عملی که گذشته استمراری را متوقف کرده، با جمله‌واره‌ای در زمان گذشته ساده مشخص می‌شود و در بیشتر مواقع با «when» دو جمله‌واره را به هم وصل می‌کنیم. برای درک بهتر ساختار جملات مثبت گذشته استمراری، به چند مثال زیر توجه کنید.

I was watching TV when she called.

داشتم تلویزیون نگاه می‌کردم که او تماس گرفت.

When I woke up this morning, it was snowing.

امروز صبح که از خواب بیدار شدم، برف می‌بارید.

I was sleeping when you called me.

خواب بودم که زنگ زدی.

Three years ago, we were living in our hometown.

سه سال پیش، ما در زادگاهمان زندگی می‌کردیم.

He was taking a shower when his mother rang the bell.

در حال دوش گرفتن بود که مادرش زنگ در را زد.

They were playing basebasll when it started to rain.

آن‌ها در حال بازی بیسبال بودند که باران شروع به باریدن کرد.

برای ساختن فعل منفی در انگلیسی با گذشته استمراری، فقط لازم است «not» را به فعل «was» یا «were» اضافه کنیم. بنابراین فرمول آن را می‌توانیم به صورت زیر بنویسیم:

Subject + was not / were not + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار فعل گذشته استمراری در حالت منفی بیشتر آشنا شوید. در نظر بگیرید که شکل کوتاه فعل منفی گذشته استمراری «wasn't / weren't» است و برای موقعیت‌های غیررسمی کاربرد بیشتری دارد.

I wasn't wearing a blue shirt.

من پیراهن آبی بر تن نداشتم.

You weren't listening to your mother.

شما به مادرت گوش نمی‌دادی.

She wasn't talking on the phone. She was playing a game.

او با تلفن مشغول صحبت کردن نبود. داشت بازی می‌کرد.

He wasn't playing the piano when you came in.

وقتی شما وارد شدی، آن‌ها مشغول پیانو زدن نبودند.

It wasn't raining when we were playing outside.

وقتی ما داشتیم بیرون بازی می‌کردیم، باران نمی‌بارید.

We weren't going to the concert yesterday at 6:00 pm.

دیروز ساعت ۶:۰۰ ما در حال رفتن به کنسرت نبودیم.

They weren't planning a vacation.

آن‌ها در حال برنامه‌ریزی برای سفر نبودند.

زمان گذشته کامل

زمان گذشته کامل برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و قبل از شروع عمل دیگری در همان زمان گذشته کامل شده است. ساختار فعل منفی گذشته کامل به صورت «had + p.p» نوشته می‌شود و فرمول جملات مثبت آن به شکل زیر است:

Subject + had + p.p

به چند مثال زیر توجه کنید تا ساختار جملات مثبت گذشته کامل را یاد بگیرید.

We had played video games.

ما بازی ویدئویی انجام داده بودیم.

He had beaten chess easily.

او به راحتی در بازی شطرنج برنده شده بود.

Harry had become a successful author.

«هری» به نویسنده موفقی تبدیل شده بود.

They had cut the tree last week.

آن‌ها هفته گذشته درخت را قطع کرده بودند.

She had drawn a good painting.

نقاشی خوبی کشیده بود.

He had eaten all the snacks.

او همه تنقلات را خورده بود.

John had found a new job.

«جان» شغل جدیدی پیدا کرده بود.

My dad had gone to California.

پدرم به کالیفرنیا رفته بود.

برای ساختن فعل منفی در انگلیسی برای زمان گذشته کامل «not» را به فعل کمکی «had» اضافه می‌کنیم. شکل کوتاه «had not» نیز یه صورت «hadn't» برای محاوره کاربرد دارد. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + had not / hadn't + p.p

به چند مثال با فعل منفی در انگلیسی برای زمان گذشته کامل توجه کنید. در این جمله‌ها هم از شکل کوتاه و هم از شکل بلند فعل استفاده شده است.

She hadn't lived in Sweden before she went to Norway.

قبل از این‌که به نروژ برود، در سوئد زندگی نکرده بود.

The teacher hadn't asked them any questions before the exam.

معلم قبل از امتحان از آن‌‌ها هیچ سوالی نپرسیده بود.

He hadn't left the house before Alex.

او قبل از «الکس» خانه را ترک نکرده بود.

They hadn't still arrived by the time the show began.

آن‌ها وقتی برنامه شروع شد، هنوز نرسیده بودند.

زمان گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و تا زمان مشخصی در گذشته در حال استمرار بوده است. اما اندکی قبل از عمل دیگری کامل شده است. ساختار فعل گذشته کامل استمراری به صورت «had + been + verb + ing» تعریف می‌شود و فرمول آن به شکل زیر است:

Subject + had + been + verb + ing

به چند مثال با جملات مثبت گذشته کامل استمراری توجه کنید.

He had been drinking milk when Mom walked into the kitchen.

وقتی مادرش وارد آشپزخانه شد، او مشغول خوردن کل شیر بود.

I had been working at the company for five years when I got the promotion.

وقتی ترفیع گرفتم، پنج سالی می‌شد که در شرکت کار می‌کردم.

Martha had been walking three miles a day before she broke her leg.

«مارتا» یک روز قبل از شکستن پایش، سه مایل پیاده‌روی کرده بود.

The program that was terminated had been working well since 1945.

برنامه‌ای که داشت متوقف می‌شد، از سال ۱۹۴۵ داشت اجرا می‌شد.

برای ساختن جملات منفی گذشته کامل استمراری از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Subject + had not / hadn't + been + verb + ing

به چند مثال با فعل منفی گذشته کامل استمراری توجه کنید.

They hadn't been speaking to each other for years.

سال‌ها بود که آن‌ها با هم حرف نمی‌زدند.

They had not been taking good care of their health.

آن‌ها زیاد مراقب سلامتی خود نبودند.

Thankfully, I had not been smoking for a year before I got pregnant.

خوشبختانه من یک سال قبل از بارداری سیگار نکشیده بودم.

My dog hadn't been sleeping well before he died.

سگ من قبل از مرگش خوب نخوابیده بود.

Our children had not been doing their chores so we took away their iPads.

بچه‌های ما کارهایشان را انجام نداده بودند، بنابراین آی‌پدهایشان را برداشتیم.

ساختار فعل منفی آینده

جدول فعل منفی برای زمان گذشته

در جدول زیر می‌توانید ساختار انواع زمان‌های گذشته را که در بخش قبلی توضیح دادیم، مشاهده کنید. همچنین برای هر یک، علاوه بر فرمول، مثالی نیز ارائه کرده‌ایم تا در کنار هم بهتر بتوانید آ‌ن‌ها را مقایسه کنید.

جدول فعل منفی برای زمان گذشته
مثال فرمول زمان
Example: I didn't go to school yesterday.

He didn't play cricket.

Subject + didn't +verb in the base form/third person plural form + the rest of the sentence Simple Past Tense

Example: Tharun wasn't watching a movie.

They weren't planning a birthday party for their friend.

Subject + Helping Verb(wasn't/weren't) + Main verb + ing + the rest of the sentence Past Continuous Tense

Example: Venu hadn't left the hall.

I hadn't reached home before my mother arrived.

Subject + Helping Verb (had not/hadn't) + Past participle of the main verb + the rest of the sentence along with the time frame Past Perfect Tense

Example: They hadn't been waiting for you for a long time.

Archana hadn't been checking her phone every now and then.

Subject + Had not/hadn't + Been + Verb + ing + the rest of the sentence Past Perfect Continuous Tense

ساختار فعل منفی آینده

فعل آینده نیز در چهار حالت مختلف به کار می‌رود که عبارت است از:

 • «آینده ساده» (Future Simple)
 • «آینده استمراری» (Future Continuous)
 • «آینده کامل» (Future Perfect)
 • «آینده کامل استمراری» (Future Perfect continuous)

زمان آینده ساده

زمان آینده برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان مشخصی در آینده انجام خواهد شد. برای ساخت این نوع جمله‌‌ها از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject + will + verb

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، فعل جمله از ترکیب «will + verb» و فعل اصلی ساخته شده است. شکل کوتاه آن نیز به صورت «subject + 'll + verb» نوشته می‌شود. به چند مثال زیر توجه کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

I will see the dentist tomorrow.

من فردا دندان‌پزشک را ملاقات خواهم کرد.

You will have a lot of fun if you go on a picnic.

اگر به گردش بروی، خیلی به شما خوش می‌گذرد.

He will understand what you need.

او می‌فهمد چه چیزی نیاز داری.

She will hang out with her friends in the afternoon.

او بعدازظهر با دوستانش وقت می‌گذراند.

We'll talk about that later.

بعداً درباره آن حرف می‌زنیم.

برای ساختن فعل منفی در انگلیسی در زمان آینده ساده، «not» را به «will» اضافه می‌کنیم. شکل کوتاه آن نیز به صورت «won't» نوشته می‌شود، بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will not / won't + verb

به چند مثال با فعل منفی در انگلیسی برای زمان آینده ساده توجه کنید.

I won't exercise today.

امروز ورزش نخواهم کرد.

She won't quit her job.

او شغلش را رها نمی‌کند.

It won't rain tomorrow.

فردا باران نمی‌بارد.

We won't go if it is too cold.

اگر خیلی سرد باشد، نمی‌رویم.

Michael and Nick won't participate in the show.

«مایکل» و «نیک» در برنامه شرکت نخواهند کرد.

I will not dance at the party.

من در مهمانی نمی‌رقصم.

I will not be at your show this Saturday. I'm sorry.

این شنبه در برنامه شما نخواهم بود. متأسفم.

I won't tell her.

به او نمی‌گویم.

I won't believe it until I see it.

تا نبینم باور نمی‌کنم.

زمان آینده استمراری

آینده استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان مشخصی در آینده در حال استمرار و تداوم خواهد بود. برای مثال، اگر شما دانشجوی سال دوم دانشگاه باشید، سال دیگر همین موقع مشغول ادامه تحصیل خواهید بود و درس شما تمام نمی‌شود. این حالت را می‌توانیم با فعل آینده استمراری بیان کنیم که فرمول آن به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + be + verb + ing

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، فعل جمله به صورت «will be + verb + ing» به کار رفته است. به چند مثال در حالت مثبت توجه کنید.

I will be studying at the university this time next year.

سال دیگر همین موقع در حال درس خواندن در دانشگاه هستم.

You will be singing a new song next month.

ماه آینده مشغول خواندن آهنگ جدیدی هستید.

He will be taking part in a show tomorrow at 6:00 pm.

او فردا ساعت ۶ عصر در برنامه حضور دارد.

We'll be cleaning the house tomorrow.

ما فردا مشغول تمیز کردن خانه هستیم.

برای منفی کردن فعل در انگلیسی در زمان آینده استمراری، از «will not» یا شکل کوتاه آن «won't» همراه با سایر اجزای جمله استفاده می‌کنیم. فرمول آن نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will not / won't + be + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات منفی آینده استمراری بیشتر آشنا شوید.

He will not be coming to the meeting, I guess.

حدس می‌زنم او به جلسه نخواهد آمد.

I guess you won't be feeling thirsty after drinking lemonade.

حدس می‌زنم بعد از نوشیدن لیموناد احساس تشنگی نخواهید کرد.

The prices won't be falling in the morning.

صبح، قیمت‌ها رو به کاهش نخواهد بود.

 I won't be ironing my clothes in an hour.

من در عرض یک ساعت لباس‌هایم را اتو نخواهم کشید.

We won't be working at 5:00 tomorrow.

ما فردا ساعت ۵ مشغول کار کردن نخواهیم بود.

زمان آینده کامل

از آینده کامل برای توصیف موقعیتی استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده است و در آینده تکمیل خواهد شد. به همین دلیل به آن آینده کامل می‌گوییم. برای مثال، ممکن است در سال‌های آینده امکان سفر کردن مردم به سیارات دیگر به راحتی فراهم شود، اما در حال حاضر چنین امکانی فراهم نیست. اما دانشمندان درصدد پیدا کردن راهی برای آن هستند. پس عمل در گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. اما در آینده کامل خواهد شد. به همین دلیل می‌توانیم از آینده کامل برای آن استفاده کنیم.

برای ساختن فعل آینده کامل از «will + have + p.p» استفاده می‌کنیم و فرمول جملات مثبت آینده کامل به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + have + p.p

به چند مثال برای زمان آینده کامل توجه کنید.

I will have finished this book before June.

من تا قبل از «ژوئن» این کتاب را تمام کرده‌ام.

You will have studied the English tenses by the end of this month.

شما تا آخر این ماه زمان‌های انگلیسی را مطالعه کرده‌اید.

She will have cooked dinner by the time the guests arrive.

تا وقتی مهمان‌ها برسند، او شام را پخته است.

He will have arrived by 11.

او تا ساعت ۱۱ رسیده است.

We will have met Julie.

ما «جولی» را ملاقات خواهیم کرد.

It will have stopped raining this aternoon.

این بعدازظهر بارش بارن متوقف خواهد شد.

They will have left Japan by tomorrow.

آن‌ها تا فردا ژاپن را ترک کرده‌اند.

برای ساختن فعل منفی در انگلیسی برای زمان آینده کامل، «not» را به «will» اضافه می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will not / won't + have + p.p

شکل کوتاه جملات آینده کامل در حالت مثبت به صورت «ll' have + p.p» و در حالت منفی به شکل «won't have + p.p» نوشته می‌شود. به چند مثال با فعل منفی در انگلیسی برای زمان آینده کامل توجه کنید تا با ساختار فعل و شکل کوتاه و کامل آن بیشتر آشنا شوید.

I will not have eaten the grapes.

من انگورها را نمی‌خورم.

He will not have taken the rest by then.

او تا آن موقع استراحت نکرده است.

I will not have eaten by then.

من تا آن موقع غذا نخورده‌ام.

Henry will not have run by ten o’clock.

«هنری» تا ساعت ۱۰ ندویده است.

Janet will not have saved enough money.

«ژانت» پول کافی پس‌انداز نخواهد کرد.

You won't have learned a new language in the next two years.

شما تا دو سال آینده زبان جدیدی یاد نمی‌‌گیرید.

Scientists won't have been able to make this rocket within the next five years.

دانشمندان قادر نخواهند بود این موشک را تا پنج سال آینده بسازند.

یادگیری فعل منفی در انگلیسی

زمان آینده کامل استمراری

آینده کامل استمراری برای توصیف موقعیتی به کار می‌رود که در زمان آینده ادامه خواهد داشت و اندکی قبل از زمان مشخص کامل خواهد شد. ساختار فعل آن به صورت «will + have been + verb + ing» است و فرمول آن به شکل زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + have been + verb + ing

مدت زمانی که عملی انجام خواهد شد، برای آینده کامل استمراری اهمیت بیشتری دارد. به چند مثال زیر و قیدهای زمان به‌کاررفته توجه کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

I will have been sitting here waiting.

من اینجا به انتظار خواهم نشست.

The family will have been celebrating.

خانواده مشغول جشن گرفتن خواهند بود.

He will have been finishing his project.

او در حال اتمام پروژه خود بوده است.

In ten minutes you will have been driving non-stop for six hours.

تا ده دقیقه دیگر، شما به مدت شش ساعت بدون توقف مشغول رانندگی خواهید بود.

In November, I will have been working at my company for three years.

در ماه نوامبر، من به مدت سه سال در شرکت خود کار خواهم کرد.

برای ساختن فعل منفی آینده کامل استمراری، مانند سایر زمان‌های آینده، «not» را به «will» اضافه می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Subject + will not / won't have been + verb + ing

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار فعل منفی در انگلیسی برای آینده کامل استمراری بیشتر آشنا شوید.

He won’t have been driving for six hours.

او شش ساعت رانندگی نخواهد کرد.

Her husband won’t have been driving for six hours.

شوهرش شش ساعت مشغول رانندگی نخواهد بود.

I won't have been cleaning the house in two hours.

تا دو ساعت دیگر مشغول تمیز کردن خانه نخواهم بود.

I won't have been reading forty-five books by Christmas.

من تا کریسمس چهل و پنج کتاب نخواهم خواند.

They will not have been painting the fence.

آن‌ها مشغول رنگ کردن حصار نخواهند بود.

جدول فعل منفی برای زمان آینده

در جدول زیر می‌توانید ساختار انواع زمان‌های آینده را که در بخش قبلی توضیح دادیم، مشاهده کنید. همچنین برای هر یک، علاوه بر فرمول، مثالی نیز ارائه کرده‌ایم تا در کنار هم بهتر بتوانید آ‌ن‌ها را مقایسه کنید.

جدول فعل منفی برای زمان آینده
مثال فرمول زمان
Example: I will not go to school everyday.

He won't play cricket.

Subject + will not/won't +verb in the base form/third person plural form + the rest of the sentence Simple Future Tense

Example: Tharun won't be watching a movie tomorrow.

They won't be planning a birthday party for their friend.

Subject + Helping Verb(will be) + Main verb + ing + the rest of the sentence Future Continuous Tense

Example: Venu won't have left the hall.

I won't have reached home by eleven.

Subject + Helping Verb ( will not have) + Past participle of the main verb + the rest of the sentence along with the time frame Future Perfect Tense

Example: They have been waiting for you for a long time.

Archana has been checking her phone every now and then.

Subject + Will not/won't+ Have + Been + Verb + ing + the rest of the sentence Future Perfect Continuous Tense

ساختار جملات منفی، سوالی و امری با فعل منفی

فعل منفی در انگلیسی فقط به جملات منفی محدود نمی‌شود. تا به اینجای مطلب درباره انواع زمان‌های انگلیسی و اشکال مختلف جملات منفی برای هر یک از آن‌ها اشاره کاملی داشتیم و تفاوت‌ها را به کمک مثال شرح دادیم. اکنون وقت آن رسیده که به برخی از ساختارهای جملات سوالی بپردازیم که در آن‌ها فعل منفی به کار می‌رود. در ادامه این مطلب، ابتدا مرور کوتاهی بر ساختار جملات با فعل منفی خواهیم داشت و سپس به بررسشی ساختارهای جملات سوالی منفی و تگ کوئسشن می‌پردازیم.

از دیگر مواردی که در این مطلب به آن اشاره خواهیم کرد، ساختار فعل منفی در انگلیسی برای «جملات دستوری» (Imperatives) است. برای این جملات نیز توضیحات کاملی ارائه داده‌ایم که می‌توانید مطالعه کنید.

ساختار جملات با فعل منفی

جملات منفی با افزودن «not» یا «n't» بعد از فعل «to be»، افعال مُدال (Modal Auxiliary Verbs) و فعل‌های کمکی (Auxilairy Verbs) منفی می‌شوند. شکل کوتاه جملات منفی که با «n't» ساخته می‌شود، اغلب در محاوره و در انگلیسی روزمره کاربرد دارد. اما شکل بلند آن برای موقعیت‌های رسمی به کار می‌رود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Janet isn’t coming. She’s not feeling very well.

«ژانت» نمی‌آید. حالش خیلی خوب نیست.

She might not be joking. It could be true.

شاید شوخی کرده باشد. شاید هم حقیقت دارد.

They don’t go to school on Wednesday afternoons.

آن‌ها عصرهای چهارشنبه به مدرسه نمی‌روند.

Living in a small flat does not make it easy to have pets.

زندگی کردن در آپارتمان کوچک باعث می‌شود که نگه داشتن حیوانات خانگی کار راحتی نباشد.

I hadn’t decided whether to take the train or go in the car.

من تصمیم نگرفته بودم که با قطار بروم یا با ماشین.

They can’t be hungry again. They’ve only just eaten.

امکان ندارد آن‌ها دوباره گرسنه باشند. همین چند لحظه بود غذا خورده‌اند.

ساختار جملات سوالی منفی

«جملات سوالی منفی» (Negative Questions) به جملاتی گفته می‌شود که با منفی‌کننده «not» ساخته می‌شوند. در زبان فارسی وقتی می‌خواهیم از این نوع سوال‌ها استفاده کنیم، فعل جمله پرسشی را منفی می‌کنیم و به بقیه ساختار جمله کاری نداریم. اما در زبان انگلیسی منفی کردن سوال به دو شکل صورت می‌‌گیرد؛ یک شکل آن برای گفت‌وگوهای روزانه و غیررسمی و شکل دیگر آن برای موقعیت‌های رسمی به کار می‌رود.

فرض کنید در ایستگاه مترو منتظر نشسته‌اید. اما قطار تأخیر دارد. درحالی‌که حسابی کلافه و خسته شده‌اید و شاید هم کمی عجله دارید، از شخصی که روی صندلی ایستگاه کنار شما نشسته می‌پرسید:

چرا مترو به‌موقع نمی‌آید؟

فعل این جمله پرسشی منفی است و به‌نوعی کلافگی شما را عیان می‌کند. حال اگر بخواهیم آن را به انگلیسی ترجمه کنیم، خواهیم داشت:

Why doesn't the train arrive on time?

اولین چیزی که در این مثال توجه شما به خود جلب می‌کند، فعل آن است. فعل این جمله پرسشی به شکل منفی نوشته شده است (doesn't arrive). نکته دیگر این است که بین فعل کمکی «doesn't» و فعل اصلی «arrive»، فاعل (subject) قرار دارد. اکنون آن را با مثال زیر مقایسه کنید.

Why does the train not arrive on time?

این جمله پرسشی همان مفهوم سوال قبلی را دارد، اما یک بار دیگر آن را بخوانید. متوجه تفاوت آن با جمله قبل می‌شوید؟ در مثال دوم، فعل کمکی «does» بدون منفی‌کننده آمده و سپس فاعل و بعد از آن «not» و فعل اصلی «arrive» قرار گرفته است. مثال اول برای انگلیسی روزمره و مثال دوم برای موقعیت‌های رسمی‌تر کاربرد دارد.

پس سوال منفی در زبان انگلیسی با دو فرمول ساخته می‌شود. زمان این فرمول‌ها با توجه به زمان فعل تغییر می‌کند و فعل کمکی نیز بر همین اساس متفاوت خواهد بود. اما در حالت کلی، برای منفی کردن فعل در جملات سوال منفی، می‌توانیم «n't» را به فعل کمکی اضافه کنیم و بعد از آن فاعل و فعل اصلی را بیاوریم. یا فعل کمکی را قبل از فاعل بیاوریم و بعد از آن «not» و در ادامه فعل اصلی را به کار ببریم. به چند مثال زیر دقت کنید که با زمان‌های مختلفی ساخته شده است.

Why didn’t you ask Linda?

چرا از «لیندا» نپرسیدی؟

What don’t you understand?

چرا درک نمی‌کنی؟

Won’t we be able to see the film?

چه کسی قادر به دیدن فیلم نخواهد بود؟

Isn’t that Mike’s brother?

آن برادر «مایک» نیست؟

ساختار جملات امری با فعل منفی

«جملات دستوری» (Imperatives) به جملاتی گفته می‌شود که برای امر و نهی کردن یا درخواست کردن برای انجام کاری به کسی مطرح می‌شود. در این جملات، چون خطاب به شخص مقابل گفته می‌شود، فاعل جمله همواره «you» است و به همین دلیل دیگر آن را در جمله نمی‌آوریم. برای منفی کردن فعل در این جملات، از «do not» یا شکل کوتاه آن «don't» استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

Do not open the door.

در را باز نکنید.

Don’t take the car. Go on your bike.

از ماشین استفاده نکنید. دوچرخه سوار شوید.

به چند مثال دیگر توجه کنید که در حالت منفی با جملات دستوری نوشته شده است.

Don't take him for granted.

از او توقع بی‌جا نداشته باش.

Do not listen to that song.

به آن آهنگ گوش نده.

Don't wear that shirt. It's too small for you.

آن پیراهن را نپوش. برایت خیلی کوچک است.

Don't drink coffee. Drink tea instead.

قهوه ننوش. به‌جایش چای بنوش.

Do not let her come to your house.

اجازه نده او به خانه‌ات بیاید.

Don't play with that knife.

با آن چاقو بازی نکن.

منفی کردن فعل با Either

«either» نیز جزو کلماتی است که وقتی فعل منفی در جمله به کار می‌رود، از آن معمولاً در انتهای جمله استفاده می‌کنیم تا شباهت بین دو جمله را نشان دهیم. در این حالت فعل در هر دو جمله‌واره به شکل منفی نوشته می‌شوند. به مثال زیر دقت کنید.

I didn't go to school yesterday and she didn't either.

من دیروز به مدرسه نرفتم و او هم نرفت.

در این مثال دو جمله‌ داریم که فعل هر دو به شکل منفی استفاده شده است. در نتیجه برای این‌که نشان دهیم هر دو فاعل کار مشابهی را انجام دادند (نرفتن به مدرسه)، ساختار جمله را مانند مثال فوق می‌نویسیم، بین دو جمله «and» می‌گذاریم و در انتهای جمله «either» را می‌آوریم. به چند مثال دیگر با این حالت توجه کنید که با زمان‌های مختلف ساخته شده است.

I don't like spaghetti and my brother doesn't either.

من اسپاگتی دوست ندارم و برادرم هم همین‌طور.

She couldn't learn the new lesson and I couldn't either.

او نمی‌تواند درس جدید را ید بگیرد و من هم نمی‌توانم.

We haven't done our homeowrk and she hasn't either.

ما تکالیف خود را انجام نداده‌ایم و او هم همین‌طور.

منفی کردن افعال مُدال

«افعال مُدال» (Modal Auxiliary Verbs) که معادل فارسی آن «افعال کمکی وجهی» است، قبل از فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرند و به فعل معنا و مفهوم جدیدی می‌دهند. حتی این قابلیت را دارند که زمان فعل را تغییر دهند. با وجود افعال کمکی وجهی، فعل اصلی از نظر ظاهری تغییری نمی‌کند و همواره بعد از فعل مُدال به شکل ساده به کار می‌رود، اما از آنجا که افعال وجهی انواع و کاربردهای مختلفی دارند، وقتی بر سر فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرند، به فعل معنا و زمان جدیدی را منتقل می‌کنند، مانند مثال زیر:

I can drive a car.

من می‌توانم رانندگی کنم.

در این مثال، «drive» فعل اصلی جمله است که قبل از آن فعل کمکی «can» آمده و نشان می‌دهد که مخاطب توانایی رانندگی کردن را دارد. بنابراین، «can» در دسته افعال مُدالی قرار می‌گیرد که یکی از کاربردهای آن نشان دادن توانایی انجام کار است. در جدول زیر می‌توانید فهرستی از پرکاربردترین افعال مُدال در زبان انگلیسی را مشاهده کنید.

افعال مدال در انگلیسی

(Modal Auxiliary Verbs)

would can
will may
must might
ought to could
have to need to
shall should

برای منفی کردن افعال مُدال در انگلیسی، لازم است به آن‌ها «not» اضافه کنیم. در ادامه می‌توانید چند مثال با فعل منفی مُدال را مشاهده کنید.

I can't swim.

من نمی‌توانم شنا کنم.

You mustn't go when the traffic lights turn red.

وقتی چراغ‌قرمز است نباید حرکت کنید.

When I was younger I couldn't use a computer.

وقتی جوا‌ن‌تر بودم، نمی‌توانستم از کامپیوتر استفاده کنم.

It may not rain tomorrow.

شاید فردا باران نیاید.

I shouldn't tell her a lie.

نباید دروغ بگویم.

He ought not to be very tired because he didn't go to work today.

او نباید خیلی خسته باشد چون امروز سر کار نرفت.

They can't be home now.

آن‌ها باید الآن خانه باشند.

منفی کردن فعل تگ کوئسشن

تگ کوئسشن به آن دسته از سوال‌هایی گفته می‌شود که در انتهای جمله خبری می‌آیند و آن را سوالی می کنند. در واقع، برای گرفتن تأیید از مخاطب یا کسب اطلاعات بیشتری از او استفاده می‌شوند. برای ساختن این سوال‌ها، بعد از جمله خبری، «ویرگول» (Comma) می‌آوریم و سپس از فعل کمکی و ضمایر فاعلی استفاده می‌کنیم.

تگ کوئسشن ــ که تلفظ درست آن « » (/kwestʃən'/) است ــ برای انواع زمان‌های انگلیسی کاربرد دارد. برای منفی کردن فعل تگ کوئسشن باید نکته مهمی را در نظر داشته باشیم و آن این است که باید با توجه به فعل جمله خبری آن را تغییر دهیم. یعنی اگر فعل جمله خبری مثبت است، تگ کوئسشن آن منفی می‌شود و برعکس. به کمک مثال‌های زیر بهتر می‌توانید این مسئله را درک کنید. به ساختار فعل در هر یک از مثال‌ها توجه کنید.

You haven't seen this film, have you?

شما این فیلم را ندیده‌اید، دیده‌اید؟

Your sister lives in Spain, doesn't she?

خواهرت در اسپانیا زندگی می‌کند، این‌طور نیست؟

He can't drive, can he?

او نمی‌تواند رانندگی کند، می‌تواند؟

She's a doctor, isn't she?

او پزشک است، مگر نه؟

Yesterday was so much fun, wasn't it?

دیروز روز بسیار مفرحی بود، مگر نه؟

He isn't here, is he?

او اینجا نیست، مگر نه؟

The trains are never on time, are they?

قطارها هیچ‌وقت به‌موقع نیستند، مگر نه؟

Nobody has called for me, have they?

هیچ‌کس با من تماس نگرفته است، مگر نه؟

I don't need to finish this today, do I?

نیازی نیست من این رو امروز تمام کنم، مگر نه؟

James is working on that, isn't he?

«جیمز» مشغول کار کردن بر روی آن است، این‌طور نیست؟

Your parents have retired, haven't they?

والدین شما بازنشست شده‌اند، مگر نه؟

The phone didn't ring, did it?

تلفن زنگ نخورد، زنگ خورد؟

It was raining that day, wasn't it?

آن روز باران می‌بارید، این‌طور نیست؟

Your mom hadn't met him before, had she?

مادر شما او را قبلاً ندیده بود، مگر نه؟

Janet eats cheese, doesn't she?

«ژانت» پنیر می‌خورد، این‌طور نیست؟

I said that already, didn't I?

من قبلاً گفته بودم، مگر نه؟

They could hear me, couldn't they?

آن‌ها می‌توانستند بشنوند، این‌طور نیست؟

You won't tell anyone, will you?

شما به هیچ‌کس نخواهید گفت، مگر نه؟

I'm never on time, am I?

من هیچ‌وقت سروقت نیستم، مگر نه؟

I'm going to send an email with the details, aren't I?

می‌خواهم ایمیلی با جزئیات ارسال کنیم، این‌طور نیست؟

(برای منفی کردن فعل «am» در تگ کوئسشن از «amn't» استفاده نمی‌کنیم. به‌جای آن «aren't» به کار می‌رود.)

لیست فعل در انگلیسی با معنی منفی

برخی از فعل‌ها در زبان انگلیسی معنای منفی را منتقل می‌کنند. برای این فعل‌ها طبقه‌بندی خاصی ارائه نشده است، اما در جدول زیر می‌توانید برخی از پرکاربردترین آن‌ها را مشاهده کنید. ترجمه هر کلمه نیز در ردیف بعدی آن‌ها آورده شده است.

لیست فعل منفی در انگلیسی
avoid disable annoy
دوری کردن، اجتناب کردن معلول آزار دادن
dislike dishonor detest
دوست نداشتن رسوایی نفرت داشتن
fool forget mislead
فریب دادن، گول زدن فراموش کردن گمراه کردن
trick scam disfavor
ترفند زن کلاهبرداری کردن از چشم کسی افتادن
bother disbelieve agitate
مزاحم کسی شدن باور نکردن، اعتقاد نداشتن پریشان کردن، مضطرب کردن
misguide disrespect discourage
گمراه کردن بی‌احترامی کردن دلسرد کردن، مأیوس کردن
discredit degrade torture
بی‌اعتبار کردن، بدنام کردن تحقیر کردن شکنجه کردن
victimize misinform disparage
قربانی کردن اطلاعات اشتباه دادن کوچک شمردن، تحقیر کردن

کاربرد فعل منفی Ain't

یکی دیگر از فعل‌های رایج منفی در زبان انگلیسی «ain't» است و از آن در محاوره استفاده می‌شود. هر زمانی که بخواهیم می‌توانیم از آن برای ساختن شکل منفی «to be» یا «to have» کمک بگیریم. ساختار آن هم برای تمام ضمایر فاعلی یکسان است به همین دلیل آموختن آن کار ساده‌ای به نظر می‌رسد. پس «ain't» را به‌جای فعل‌‌های زیر به کار ببرید:

 • am not
 • isn’t
 • aren’t
 • hasn’t
 • haven’t

در ادامه چند مثال ارائه شده که به کمک آن‌ها می‌توانید با کاربرد این کلمه بیشتر آشنا شوید. «ain't» ممکن است در همه‌جا به یک شکل تلفظ نشود. معمولاً به محلی که شخص در آن بزرگ شده برمی‌گردد. معمولاً مانند «paint» تلفظ می‌شود، اما اغلب حرف «t» در انتهای آن را ادا نمی‌کنیم. به تلفظ مثال‌های زیر دقت کنید.

I ain’t going.

من نمی‌روم.

He ain’t sure.

او مطمئن نیست.

You ain’t serious!

جدی نمی‌گویی!

I ain’t seen him today.

امروز او را ندیده‌ام.

They ain’t gone yet!

آن‌ها هنوز نرفته‌اند!

تمرین های گرامر انگلیسی

مکالمه با فعل منفی در انگلیسی

برای این‌که بتوانیم ساختار و کاربرد فعل منفی در انگلیسی را یاد بگیریم، لازم است با آن‌ها در قالب مکالمه و گفت‌گوهای روزمره آشنا شویم. در این صورن هم سریع‌تر یاد می‌گیریم و هم مدت بیشتری در خاطرمان می‌ماند. در ادامه چند مکالمه همراه با ترجمه در نظر گرفته شده است که می‌توانید فعل‌ های منفی را به کمک آن‌ها بهتر تمرین کنید. این فعل‌ها در تمام مکالمه‌ها «bold» شده‌اند.

مکالمه اول

A: Do you like to cook?

B: I don't have enough time to cook, but cooking helps me feel relaxed after long hours of working.

A: Is there any kind of food you don’t like?

B: I don’t really like fried chicken, which is very high in fat.

A: Do you eat out or cook at home?

B: I usually cook at home, and sometimes when I’m busy, I go out to eat.

A: How often do you cook?

B: Just when I have free time. My mom is often responsible for preparing meals. She’s the best cook ever.

A: What’s your favorite food?

B: I’m addicted to sushi. I can eat sushi every day.

A: Is it Western or Asian cuisine?

B: It’s not Western cuisine. Sushi is derived from Japan.

A: Is it difficult to make your favorite food?

B: I guess not. The recipe is quite simple.

A: What ingredients do you need to make that food?

B: I would need rice, eggs, meat, seafood, and vegetables.

A: What do you think about fast food?

B: I don’t really like fast food. It’s not healthy at all.

A: Would you say that you have a healthy diet?

B: Yes, I would. I prefer eating vitamins, protein, and less fat.

ترجمه مکالمه اول

A: دوست داری آشپزی کنی؟

B: به اندازه کافی وقت برای آشپزی کردن ندارم، اما آشپزی کردن به من کمک می‌کنه تا بعد از ساعت‌ها کار کردن، احساس آرامش کنم.

A: غذایی هست که دوست نداشته باشی؟

B: مرغ سوخاری رو که خیلی چربه دوست ندارم.

A: بیرون غذا می‌خوری یا توی خونه آشپزی می‌کنی؟

B: معمولاً توی خونه آشپزی می‌کنم، بعضی وقت‌ها که سرم شلوغه، برای غذا خوردن بیرون می‌رم.

A: هر چند وقت یک بار آشپزی می‌کنی؟

B: فقط موقعی که وقت آزاد دارم. مامانم اغلب مسئول تهیه غذاست. اون بهترین آشپزه.

A: غذای موردعلاقه‌ت چیه؟

B: من به سوشی معتادم. می‌تونم هر روز سوشی بخورم.

A: غذای غربیه یا آسیایی؟

B: این غذای آسیایی است. سوشی یه غذای ژاپنیه .

A: درست کردن غذای مورد علاقه‌ت سخته؟

B: فکر نکنم. طرز تهیه‌ش خیلی ساده است.

A: برای درست کردن اون غذا به چه موادی نیاز داری؟

B: به برنج، تخم‌مرغ، گوشت، غذاهای دریایی و سبزیجات نیاز دارم.

A: نظر شما در مورد فست‌فود چیست؟

B: خیلی فست‌فود دوست ندارم. اصلاً سالم نیست.

A: منظورت اینه که رژیم غذایی سالمی نیست؟

B: بله. ترجیح می‌دم ویتامین، پروتئین و چربی کمتری بخورم.

مکالمه دوم

ANGELICA: Doesn’t the bride look beautiful in that wedding dress?

MARIA: Yes. She looks amazing. And the groom is so romantic. I just heard the story of how they got engaged! He proposed to her at a dinner in London. Didn't you know that was where they went to school?

ANGELICA: Oh? Wonderful. And the honeymoon! What a great idea! Most people just go to the beach for a week after they tie the knot. But they won't do that. They plan on heading to California and cruising the coast on their motorcycle.

MARIA: Really! What a fantastic idea! This is by far the best wedding I’ve ever been to.

ترجمه مکالمه دوم

آنجلیکا: عروس با اون لباس عروس قشنگ به نظر نمی‌رسه؟

ماریا: بله. محشر شده. داماد هم خیلی رمانتیکه. من تازه داستان نامزدی‌شون رو شنیدم! اون موقع شام توی لندن ازش خواستگاری کرد. نمی‌دونستی اونجا همون جایی بود که مدرسه می‌رفتن؟

آنجلیکا: واقعاً؟ جالبه. و درباره ماه‌عسل! چه ایده خوبی! بیشتر مردم بعد از ازدواج فقط یه هفته به کنار دریا می‌رن. اما اون‌ها این کار رو نمی‌کنن. اون‌ها قصد دارن به کالیفرنیا برن و با موتورسیکلت خودشون اطراف ساحل بچرخن.

ماریا: واقعاً! چه ایده فوق‌العاده‌ای! این با اختلاف بهترین عروسیه که تا حالا رفته‌م.

تمرین فعل منفی در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب فعل منفی در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I ____ enough time to play with you now.

have not

has not

do not have

2. Jack _____ doing housework; his sister does it for him.

have not liked

has not liked

does not like

3. You _____ near the school; every day you walk to go there.

have not lived

do not live

had not lived

4. She ______ her purse; she has no money left.

has not

had not

did not have

5. I ______ my homework yet; I can't go to bed now.

have not finished

do not finish

had not finished

6. Last night my friend Paul _____ to the cinema.

do not go

did not go

has not go

7. Yesterday you _____ dinner at home; you went to a restaurant.

did not have

have not have

had not have

8. They ____ any present to their son on his birthday.

did not give

do not gave

have not give

9. When I entered the children's room, they _____ to sleep yet.

had not gone

did not gone

has not gone

10. When my father came back from work, we _____ dinner yet.

did not had

had not had

has not had

تمرین دوم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

Q1: When I opened my eyes, I _____ a strange sight.

جواب

Answer: When I opened my eyes, I saw a strange sight.

Q2: Every morning she _____ up early and gets ready for work.

جواب

Answer: Every morning she wakes up early and gets ready for work.

Q3: If I knew what he wanted, I _____ this.

جواب

Answer: If I knew what he wanted, I would not permit this.

Q4: I _____ anything from her in a long time.

جواب

Answer: I haven’t heard anything from her in a long time.

Q5: The headmaster ______ to talk to you.

جواب

Answer: The headmaster wants to talk to you.

Q6: Jane _____ with her parents.

جواب

Answer: Jane lives with her parents.

Q7: We _____ Greece next month.

جواب

Answer: We are visiting Greece next month.

Q8: The moon _____ around the Earth.

جواب

Answer: The moon revolves around the Earth.

Q9: She _____ a novel.

جواب

Answer: She has written a novel.

Q10: All students _____ in their work.

جواب

Answer: All students have handed in their work.

Q11: I _____ English for twelve years.

جواب

Answer: I have been teaching English for twelve years.

Q12: The students _____ their dialogues.

جواب

Answer: The students are rehearsing their dialogues.

گرامر انگلیسی

تمرین سوم

جملات زیر را با فعل منفی مناسب کنید.

Q1: We _____ forgotten the experience. (have not / not have / haven’t not)

جواب

Answer: We have not forgotten the experience.

Q2: I liked the salad, but I _____ like the soup. (not / did not / had not)

جواب

Answer: I liked the salad, but I did not like the soup.

Q3: You ______ worry about this. (must not / don’t must / not must)

جواب

Answer: You must not worry about this.

Q4: The supper ______ ready yet. (doesn’t / is not / not is)

جواب

Answer: The supper is not ready yet.

Q5: Jane _____ seem to like you. (not / does not / has not)

جواب

Answer: Jane does not seem to like you.

Q6: I _____ to meet Jane before Monday. (do not expect / not expect / expect not)

جواب

Answer: I do not expect to meet Jane before Monday.

Q7: _____ quick results when you start learning a new language. (do not expect / expect not / not expect)

جواب

Answer: Do not expect quick results when you start learning a new language.

Q8: Alice _____ interested in the offer. (is not / not / does not)

جواب

Answer: Alice is not interested in the offer.

Q9: _____ be rude to anybody. (not / do not / does not)

جواب

Answer: Do not be rude to anybody.

Q10: I _____ think so. (did not / not / had not)

جواب

Answer: I did not think so.

تمرین چهارم

جملات زیر را به سوالی منفی (غیررسمی) تبدیل کنید.

Q1: They are working at the hospital.

جواب

Answer: Aren’t they working at the hospital?

Q2: He was looking for you.

جواب

Answer: Wasn’t he looking for you?

Q3: They had worked hard on their project.

جواب

Answer: Hadn’t they worked hard on their project?

Q4: You will go to the clinic tomorrow.

جواب

Answer: Won’t you go to the clinic tomorrow?

Q5: I will be driving next this time month.

جواب

Answer: Won’t you be driving this time next month?

Q6: It rained a lot last night.

جواب

Answer: Didn’t it rain a lot last night?

Q7: They will have found the evidence by tomorrow morning.

جواب

Answer: Won’t they have found the evidence by tomorrow morning?

Q8: She had filed a compliment.

جواب

Answer: Hasn’t she filed a compliment?

Q9: They are traveling to Chicago next week.

جواب

Answer: Aren’t they traveling to Chicago next week?

Q10: I was at the museum last weekend.

جواب

Answer: Weren’t you at the museum last weekend?

Q11: I saw her at the bank.

جواب

Answer: Didn’t you see her at the bank?

Q12: They have invited their friend for dinner.

جواب

Answer: Haven’t they invited their friends for dinner?

Q13: They got married two years ago.

جواب

Answer: Didn’t they get married two years ago?

Q14: She is working as a cashier in a grocery store.

جواب

Answer: Isn’t she working as a cashier at a grocery store?

Q15: They are playing football.

جواب

Answer: Aren’t they playing football?

تمرین پنجم

جاهای خالی را با فعل مناسب پر کنید.

Q1: My brother _____ (likes not / doesn't like / is not liking / don't liking) eating meat

جواب

Answer: My brother doesn’t like eating meat.

Q2: The man in the car ______ not wore / not was wearing / wore not/ was not wearing a hat

جواب

Answer: The man in the car was not wearing a hat.

Q3: I've read the book but I ______ not have seen / didn't have seen / saw not / haven't seen the movie.

جواب

Answer: I’ve read the book but I have not seen the movie.

Q4: The man ______ not lost / did not lost / did not lose any of his money.

جواب

Answer: The man did not lose any of his money.

Q5: He lost the match because he _____ played not / did not play / not played well.

جواب

Answer: He lost the match because he did not play well.

Q6: That man over there _____ has not / doesn't have / does not has any money.

جواب

Answer: That man over there doesn’t have any money.

Q7: They could hear him, but they _____ not could see / could not see him.

جواب

Answer: They could hear him, but they could not see him.

Q8: The President ____ has not finished / not has finished / does not have finished speaking.

جواب

Answer: The President has not finished speaking.

Q9: The film _____ not finishes / finishes not / does not finish / before midnight.

جواب

Answer: The film does not finish before midnight.

Q10: You should read this book, but you _____ ought not to / not ought to / do not ought to read that one.

جواب

Answer: You should read this book, but you ought not to read that one.

Q11: They said that they _____ not might be / might be not / might not be ready in time.

جواب

Answer: They said that they might not be ready in time.

Q12: Listen! The birds _____ not singing / are not singing / not are singing anymore.

جواب

Answer: Listen! the birds are not singing anymore.

انواع فعل در انگلیسی

سوالات رایج درباره فعل منفی در انگلیسی

در این مطلب به طور کامل با فعل منفی در انگلیسی آشنا شدیم. در ادامه قصد داریم به تعدادی از پرسش‌های رایج در این زمینه پاسخ دهیم.

ساختار فعل منفی در انگلیسی چیست ؟

فعل منفی در انگلیسی با افزودن «not» به فعل «to be» یا فعل کمکی و مُدال ساخته می‌شود. ساختار فعل برای انواع زمان‌ها متفاوت است و با توجه به نوع فعل تغییر می‌کند. برای مثال، برای فعل حال ساده، «not» را به فعل‌های کمکی «do» و «does» اضافه می‌کنیم، اما برای گذشته ساده می‌توانیم از «didn't» استفاده کنیم. همچنین برای آینده، «will not» یا «won't» کاربرد دارد.

کاربرد فعل منفی در انگلیسی چیست ؟

فعل منفی برای نشان دادن مخالفت یا نادرست بودن چیزی به کار می‌رود. اگر فعل منفی برای جملات دستوری استفاده شود، به معنی این است که به کسی امر کرده‌ایم کاری را انجام ندهد یا به بیان ساده‌تر، او را از انجام آن کار منع کرده‌ایم. فعل منفی برای زمان‌های مختلف انگلیسی کاربرد دارد و نه‌تنها در جملات منفی، بلکه برای جملات سوالی نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

منفی کردن فعل با Either چگونه است؟

برای ساختن فعل منفی با either، ساختار هر دو جمله‌واره باید منفی باشد. اما هر دو جمله باید به دو وجه مشترکی اشاره کنند. برای مثال می‌توانیم درمورد عادت‌های غذایی افراد صحبت کنیم که چه چیزی را دوست ندارند و بین هر دو نفر مشترک است. برای این کار، فعل هر دو جمله‌واره را منفی می‌کنیم و «either» را در انتهای جمله دوم قرار می‌دهیم.

قانون فعل منفی در انگلیسی برای حال ساده چیست؟

برای منفی کردن فعل حال ساده، از منفی‌کننده «not» استفاده می‌کنیم. اگر در جمله فعل «to be» داشته باشیم که به عنوان فعل اصلی به کار رفته باشد، «not» را به آن اضافه می‌کنیم و جمله منفی می‌سازیم، مانند «You aren't home». اما اگر فعل اصلی به کار برود، «not» را به «do» یا «does» اضافه می‌کنیم و فعل را منفی می‌کنیم، مانند «I don't go home every day».

در نظر داشته باشید که می‌توانیم از شکل کوتاه «not» نیز استفاده کنیم و فعل کمکی را به صورت «don't» و «doesn't» بنویسیم. «don't» برای ضمایر فاعلی «I/you/we/they» و «doesn't» برای ضمایر فاعلی «he/she/it» به کار می‌رود اما در حالت منفی، فعل اصلی به شکل ساده در جمله می‌آید.

جمع‌بندی

در این مطلب با فعل منفی در انگلیسی آشنا شدیم و انواع ساختارهای آن را برای جملات مختلف و زمان‌های متنوع انگلیسی برسی کردیم. همچنین به کمک مثال و تمرین‌هایی که پاسخ آن‌ها نیز آورده شده است، به یادگیری هرچه بهتر این مبحث مهم افزودیم.

در این مطلب آموختیم که فعل در زبان انگلیسی یکی از اجزای مهم جمله به شمار می‌رود و یکی از مشخصه‌های مهم برای تعیین زمان و حالت جمله است. بدون فعل جمله نمی‌تواند کامل باشد و معنای درستی را منتقل کند. همچنین یاد گرفتیم که فعل منفی در انگلیسی با افزودن «not» یا «n't» به فعل «to be»، فعل کمکی و مُدال ساخته می‌شود.

از دیگر مواردی که به آن پرداختیم، ساختار جملات سوالی منفی و امری بود. در این جملات نیز برای ساختارهای فعل منفی در انگلیسی مثال‌های متنوعی ارائه کردیم و با فرمول آن‌ها آشنا شدیم. همچنین ساختار مهمی را مورد بررسی قرار دادیم که با فعل منفی و either ساخته می‌شد و آن را برای فعل های منفی در انگلیسی توضیح دادیم. در انتهای مطلب نیز به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص فعل منفی پاسخ دادیم. به کمک این مطلب می‌توانید تمام ساختارهای افعال منفی در زبان انگلیسی را مطالعه کنید و یاد بگیرید.

در بخش پایانی، خلاصه‌ای از انواع فعل‌های منفی در انگلیسی را در جدول زیر بررسی کرده‌ایم.

فعل منفی در انگلیسی
حال ساده
Subject + do not / does not + verb + object
I do not teach French. I teach English.
حال استمراری
Subject + be +not + verb + ing
I am not watching TV now.
حال کامل
Subject + have not / has not + p.p
I haven't finished my work yet.
گذشته ساده
Subject + did not + verb + object
I didn't go to the movies last weekend.
گذشته استمراری
Subject + was not / were not + verb + ing
I wasn't playing soccer yesterday at 6:00.
گذشته کامل
Subject + had not + p.p
I hadn't cooked dinner before you called.
گذشته کامل استمراری
Subject + had not + been + verb + ing
I hadn't been cooking dinner at 6:30 yesterday.
آینده ساده
Subject + will not / won't + verb
I won't go abroad next year.
آینده استمراری
Subject + will not / won't + be + verb + ing
I won't be studying at the university this time next year.
آینده کامل
Subject + will not / won't + have + p.p
I won't have graduated by 2024.
آینده کامل استمراری
Subject + will not / won't + have + been + verb + ing
I won't have been going abroad next year.

در جدول زیر نیز می‌توانید دسته‌بندی جملات مثبت انگلیسی را برای برخی از فعل‌های پرکاربرد مشاهده کنید.

COMPLEMENT PREDICATE SUBJECT
PP AUXILIARY (VP) NP
to our office party. is coming Jack
are coming Our friends
parties likes Jack
to our office party. come Our friends
come
PP MODAL NP
to our office party. will come Jack
may come Our friends
can come Jack
would come Our friends
POS. TAG QUESTION NEG VERB NP
is he? isn't coming Jack
are they? aren't coming Our friends
does he? doesn't come Jack
do they?  don't come Our friends
PP SEMANTICALLY POS. NP
 parties.  enjoys Jack
seeks
attends

در جدول زیر می‌توانید حالت منفی جملات مثبت فوق را مشاهده کنید.

COMPLEMENT PREDICATE SUBJECT
PP AUXILIARY (VP) NP
to our office party. isn't coming Jack
aren't coming Our friends
parties doesn't like Jack
to our office party. don't like Our friends
don't come
PP MODAL NP
to our office party. won't come Jack
may not come Our friends
cannot come Jack
wouldn't come Our friends
POS. TAG QUESTION NEG VERB NP
is he? isn't coming Jack
are they? aren't coming Our friends
does he? doesn't like Jack
do they?  don't like Our friends
PP SEMANTICALLY POS. NP
 parties.  doesn't enjoy Jack
doesn't seek
doesn't attend

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English Grammar Grammar Quizzes

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *