گرامر Either Neither — به زبان ساده + مثال و تلفظ

۸۶۴۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۱ دقیقه
گرامر either neither

دو واژه «either» و «neither» از جمله کلمه‌های پرکاربرد در انگلیسی به شمار می‌آیند. این دو کلمه در ساختارهای مختلف، معنی متفاوتی دارند و به همین دلیل گاهی استفاده از آن‌ها دشوار به نظر می‌رسد. در این مطلب، به بررسی گرامر either neither می‌پردازیم و ضمن ارائه مثال، کاربردهای مختلف این دو کلمه در نقش‌ ضمیر، معرف اسمی، قید و حرف ربط دوتایی را نشان می‌دهیم.

گرامر Either Neither

دو واژه «either» و «neither» نقش‌های دستوری متفاوتی دارند در نتیجه نمی‌توانیم آن‌ها را تنها در یکی از تقسیم‌بندی‌های اجزای کلام قرار دهیم. در ادامه به چند مثال از گرامر either neither توجه کنید.

We've got two TVs, but neither works properly.

ما دو تلویزیون داریم اما هیچ‌کدام درست کار نمی‌کنند.

Neither my mother nor my father went to university.

نه پدرم و نه مادرم به دانشگاه نرفتند.

A: I hate snakes. I can’t even look at a picture of a snake.

B: Neither can I.

A: من از مار متنفرم. حتی نمی‌توانم به عکس مار نگاه کنم.

B: من هم همین‌طور.

Either of the children can come with us; we don’t mind which.

هر یک از بچه‌ها می‌توانند با ما بیایند؛ برای ما فرقی ندارد کدام‌یک.

Personally, I don’t like either jacket.

من شخصا هیچ‌کدام از کت‌ها را دوست ندارم.

Either we go by train or we rent a car. Which do you prefer?

یا با قطار می‌رویم یا ماشین اجاره می‌کنیم. کدام‌یک را ترجیح می‌دهی؟

در این مثال‌ها، نمونه‌های متفاوتی از کاربرد گرامر either neither را می‌بینید که نشان‌دهنده نقش‌های دستوری مختلف این دو کلمه هستند و در هر جایگاه‌، معنی و ساختار متفاوتی را به وجود می‌آورند. با توجه به این مثال‌ها، می‌توانیم این دو واژه را در نقش‌های دستوری زیر مشاهده کنیم.

  •  قید
  • حروف ربط دوتایی
  • ضمیر
  • معرف اسم

در ادامه، ضمن بررسی تفاوت این دو کلمه، به بررسی گرامر either neither در تک‌تک این جایگاه‌ها می‌پردازیم.

either neither گرامر

تفاوت either neither

در قسمت قبل، با توجه به چند مثال‌ در مورد گرامر either neither، گفتیم که این دو کلمه در چهار نقش متفاوت دیده می‌شوند. اما در هر کاربرد، این دو کلمه با هم تفاوت‌هایی دارند. مثلا اگر از این دو کلمه به عنوان معرف اسمی استفاده کنیم، پیش از «either» به کلمه «not» احتیاج داریم اما در مورد «neither»، نیازی به افزودن «not» نیست و کلمه «neither» در بردارنده معنی منفی است. در مثال زیر این تفاوت را به روشنی می‌بینید.

You may borrow either book.

اجازه داری هر یک از دو کتاب را قرض بگیری.

You may borrow neither book.

اجازه نداری هیچ‌یک از دو کتاب را قرض بگیری.

در نقش ضمیر، «either» به معنی هرکدام از دو مورد و «neither» به معنی هیچ‌کدام از دو مورد است. پس در این حالت نیز، «neither» معنی منفی دارد. در دو مثال زیر، این تفاوت بهتر دیده می‌شود.

You may wear either of the dresses to the party.

تو می‌توانی هریک از دو لباس را در مهمانی بپوشی.

You may wear neither of the dresses to the party.

هیچ‌یک از دو لباس را نمی‌توانی در مهمانی بپوشی.

در نقش حروف ربط دوتایی، از کلمه «either» به همراه «or» و از حرف ربط «neither» در کنار «nor» بهره می‌بریم. به این ترتیب، در جمله‌ها ساختاری متفاوت خواهند داشت. از نظر معنی هم، ترکیب «either... or» به معنی «یا این یا آن است» اما عبارت «neither... nor» معنی «نه این و نه آن» را دارد. پس درحالی‌که «either... or» با یکی از دو گزینه موافق است، ساختار «neither... nor» هر دو را رد می‌کند.

I will eat either chicken or fish tonight.

من امشب مرغ یا ماهی می‌خورم.

I will eat neither chicken nor fish tonight.

من امشب نه مرغ و نه ماهی می‌خورم.

در نقش قید نیز این دو کلمه، معنی کاملا متفاوتی دارند. کلمه «either» در این حالت معنی «علاوه‌ بر‌ این» را می‌رساند و باید با کلمه «not» همراه شود. اما «neither» در حالت قیدی، معمولا به همراه فعل کمکی دیده می‌شود و معنی منفی را می‌رساند. در شکل ظاهری نیز، کلمه «either» در انتهای جمله است اما بعد از «neither» فعل کمکی و فاعل دیده می‌شوند. در مثال‌های زیر، این تفاوت را به طور کاملا مشخص نشان داده‌ایم.

The books are lightweight, and they are not expensive either.

کتاب‌ها سبک هستند و گران هم نیستند.

A: I haven't seen Jack in a long time.

B: Me neither.

A: خیلی وقت است که «جک» را ندیده‌ام.

B: من هم همین‌طور.

گرامر either neither در نقش قید

یکی از جایگاه‌های این دو کلمه، نقش قید است. این دو واژه در جایگاه قید، در انتهای جمله می‌آیند. اما معنی کاملا متفاوتی را به جمله اضافه می‌کنند. در این قسمت به بررسی جداگانه این دو واژه می‌پردازیم.

حالت قیدی either

کاربرد «either» به عنوان قید، کمی متفاوت با انواع دیگر قیدهایی است که در انتهای جمله می‌گذاریم. این قید به معنی «همچنین» است. در مواردی که دو جمله کوتاه با فعلی یکسان و منفی می‌بینیم، دو جمله به کمک این کلمه ترکیب و در نتیجه کمی کوتاه‌تر می‌شوند. در بعضی جمله‌ها، تنها فاعل دو جمله متفاوت است و فعل و مفعول یکسانی در هر دو وجود دارد. به چند مثال توجه کنید.

I don't eat meat and my husband doesn't either.

من گوشت نمی‌خورم، همسرم هم همین‌طور.

(قبل از «either» از «not» کمک گرفته‌ایم.)

A: I've never been to the States.

B: I haven't either.

A: من هرگز به آمریکا سفر نکرده‌ام.

B: من هم همین‌طور.

(فعل کمکی «have» به همراه «not» در جمله آمده است.)

They do really good food at that restaurant and it's not very expensive either.

آن‌ها غذای واقعا خوشمزه‌ای در آن رستوران می‌پزند و گران هم نیست.

(فعل کمکی با «not» منفی شده است.)

We certainly don't lead a life of luxury but we're not poor either.

قطعا ما زندگی تجملی نداریم اما فقیر هم نیستیم.

(فعل کمکی «are» با «not»منفی شده است.)

Actually I'm pleased you don't want to go, because I don't either.

در واقع خوشحالم که نمی‌خواهی بروی چون من هم نمی‌خواهم.

(فعل کمکی «do» به شکل منفی در جمله آمده است.)

I'm not allowed another piece of cake, so you're not either.

من اجازه ندارم یک برش دیگر کیک بخورم پس تو هم اجازه نداری.

(فعل کمکی «are» به کمک «not» منفی شده است.)

He did a superb job, and he didn’t have any help either.

او کار فوق‌العاده‌ای کرد و از کسی هم کمک نگرفت.

(فعل کمکی did با «not» منفی شده است.)

neither در نقش قید

این قید با اندکی تفاوت از نظر معنی، مانند «either» در انتهای جمله قرار می‌گیرد. کلمه ‌«neither» در جمله‌های منفی به معنی «همچنین» است و هدف از به کار بردن «neither» موافق بودن دو طرف است. در ادامه با چند مثال به بررسی بیشتر این کلمه می‌پردازیم.

I cannot speak Spanish, and neither can my brother.

من نمی‌توانم اسپانیایی صحبت کنم، برادرم هم نمی‌تواند.

I hadn't been to New York before and neither had Jane.

من قبلا به نیویورک نرفته بودم، «جین» هم همین‌طور.

A: I can't understand a word of it.

B: Neither can I.

A: من نمی‌توانم حتی یک کلمه‌اش را متوجه شوم.

B: من هم همین‌طور.

He doesn't like Beethoven and neither do I.

او موسیقی «بتهوون» را دوست ندارد و من هم ندارم.

A: I don’t feel like going out tonight.

B: Me neither.

A: من امشب دوست ندارم بیرون بروم.

B: من هم همین‌طور.

در این مثال‌ها، کلمه «neither» را می‌بینیم که در انتهای جمله‌ها قرار گرفته است. در برخی از این مثال‌ها، بعد از «neither» فعل کمکی مثبتی را مشاهده می‌کنید که در کنار فاعل جمله آمده است و در برخی دیگر، بدون افزودن فعل کمکی، از «neither» در کنار ضمیر مفعولی کمک گرفته‌ایم.

تفاوتی که در این دو ساختار به چشم می‌خورد این است که از «neither» به همراه فعل کمکی و فاعل در انتهای جمله‌ استفاده می‌کنیم و به دلیل اضافه کردن فعل کمکی، نیازی به افزودن فعل نیست. در این جمله‌ها، ساختار متفاوتی را می‌بینیم که در آن، ابتدا فعل کمکی و سپس فاعل آمده است.

به عبارت ساده‌تر،‌ هر زمان بخواهیم دو جمله با فعل یکسان را تلفیق کنیم، نیازی به تکرار مجدد فعل نیست، و فاعل و فعل کمکی معنی جمله را به خوبی منتقل می‌کنند. اما در عبارت‌های غیررسمی، می‌توان از عبارت «me neither» برای بیان موافقت با هر جمله منفی کمک گرفت.

زبان انگلیسی

گرامر either neither در جایگاه حروف ربط دوتایی

حروف ربط دوتایی یکی دیگر از موارد استفاده گرامر either neither را نشان می‌دهند و در این حالت همیشه بعد از کلمه «either» به حرف اضافه «or» و پس از «neither» به حرف اضافه «nor» نیاز داریم. در ادامه به بررسی دقیق این دو ساختار می‌پردازیم.

ساختار either...or

این ساختار به معنی «یا این یا آن» است. دقت کنید که بین دو کلمه «either» و «or» می‌توانیم از دو کلمه با نقش دستوری یکسان یا دو عبارت کامل استفاده کنیم.

I’ve saved some money to buy either a laptop or an MP3 player.

 من مقداری پول پس‌انداز کردم که یا لپ‌تاپ یا ام‌پی‌تری‌پلیر بخرم.

You add either one or two cloves of garlic.

یک یا دو حبه سیر اضافه کنید.

It’s either black or grey. I can’t remember.

یا مشکی است یا خاکستری. به خاطر ندارم.

You can stay either with me or with Janet.

می‌توانی با من یا با «ژانت» بمانی.

Either I drive to the airport or I get a taxi.

یا تا فرودگاه رانندگی می‌کنم یا تاکسی می‌گیرم.

You're either with me or against me.

تو یا با من هستی یا در مقابل من.

She either loves you or hates you - it's all or nothing with her.

او یا شما را دوست دارد، یا از شما متنفر است - روال او «یا همه‌چیز یا هیچ‌چیز» است.

You can either write or phone to request a copy.

شما می‌توانید نامه بنویسید یا تماس بگیرید و یک کپی درخواست کنید.

گرامر neither...nor

مانند ساختار قبلی، کلمه «neither» نیز به همراه «nor»، در جمله‌ها قرار می‌گیرد و بین این دو کلمه می‌توانیم از انواع نقش‌های دستوری یا عبارت‌ها کمک بگیریم.

این ساختار به معنی «نه این و نه آن» است و نکته مهمی که باید در نظر داشته باشیم، منفی بودن این ترکیب است. یعنی «neither... nor» معنای منفی را منتقل می‌کند و نیازی نیست در کنار آن‌ها «not» به جمله افزوده شود. در ادامه به چند مثال از این ساختار دقت کنید.

Neither the driver nor the passengers were hurt.

نه راننده و نه مسافران آسیب ندیدند.

(حروف ربط دوتایی بین دو اسم«driver» و«passenger»)

He neither lends nor borrows.

او نه قرض می‌دهد نه قرض می‌گیرد.

(حروف ربط دوتایی بین دو فعل «lends» و «borrows»)

She seemed neither surprised nor worried.

او نه شگفت‌زده بود و نه نگران.

(حروف ربط دوتایی بین دو صفت «surprised» و «worried»)

He has neither talent nor the desire to learn.

او نه استعداد و نه علاقه‌ای به یادگیری دارد.

(حروف ربط دوتایی بین دو اسم «talent» و «desire»)

I neither know nor care what's happened to him.

من نه می‌دانم و نه برایم اهمیتی دارد که چه اتفاقی برای او افتاده است.

(حروف ربط دوتایی بین دو فعل «neither» و «nor»)

The equipment is neither accurate nor safe.

این وسیله نه دقیق است نه ایمن.

(حروف ربط دوتایی بین صفت «accurate» و «safe»)

The weather here was very good tonight, neither too cold nor too hot.

امشب هوای اینجا خیلی خوب بود، نه خیلی گرم نه خیلی سرد.

(حروف ربط دوتایی بین دو صفت «cold» و «hot»)

They speak neither French nor German, but a strange mixture of the two.

 آن‌ها نه فرانسوی صحبت می‌کنند و نه آلمانی، بلکه ترکیب عجیبی از هر دو زبان.

(حروف ربط دو تایی بین دو مفعول «French» و «German»)

ساختار معکوس با neither...nor

تا اینجا گفتیم که در کنار این دو حرف ربط، تنها می‌توانیم فعل‌های مثبت به جمله اضافه کنیم. اما در برخی موارد که در دو جمله‌واره جداگانه، تصمیم داریم دو مورد را رد کنیم، باید با رعایت اصولی خاص از این دو حرف ربط کمک می‌گیریم. اگر در جمله‌واره‌ اول فعل منفی داشته باشیم، باید ساختار جمله‌‌واره دوم را کاملا تغییر دهیم و آن را از حالت جمله، به شکل سوالی درآوریم. این تکنیک که در اصطلاح «inversion» یا «وارونه‌سازی» نامیده می‌شود، در جمله‌هایی به چشم می‌خورد که به دلیل منفی بودن فعل در جمله‌واره اول از «neither» یا «nor» استفاده نکرده‌ایم. اما چون در جمله‌واره دوم فعل مثبت است یکی از این دو حرف ربط را به جمله اضافه می‌کنیم و به همین شیوه معنی منفی به جمله اضافه می‌شود.

نکته قابل توجه در این تکنیک، وارونه‌سازی جمله‌واره دوم است. یعنی به‌جای شروع این جمله‌واره با فاعل، جمله‌واره را با حروف ربط «neither» یا «nor» شروع می‌کنیم. بعد از این دو کلمه نیز، از ساختار جمله فاصله می‌گیریم و جمله‌واره دوم را در قالب سوالی به جمله اضافه می‌کنیم. در مواردی که در هر دو جمله‌واره فعل یکسانی وجود داشته باشد، به جای تکرار فعل اصلی، از فعل کمکی معادل آن کمک می‌گیریم. در ادامه به چند مثال در این مورد توجه کنید.

He doesn't smoke neither does he drink.

او سیگار نمی‌کشد، نوشیدنی هم نمی‌خورد.

I didn't see a knight in the movie. Neither did Alan.

من در فیلم شوالیه‌ای ندیدم. «آلن» هم همین‌طور.

You didn't see him, and neither did I.

.تو او را ندیدی و من هم همین‌طور

We didn't get to the castle, nor did we see the cathedral.

ما به قلعه نرفتیم، کلیسای بزرگ را هم ندیدیم.

We don't want to go on strike nor do we want to accept a pay cut for two years.

ما نمی‌خواهیم اعتصاب کنیم، کاهش حقوق به مدت دو سال را نیز نمی‌خواهیم بپذیریم.

I wasn't paying attention to you, neither was I interested in your conversation.

حواسم به تو نبود، علاقه‌ای هم به گفتگو نداشتم.

He hadn’t done any homework, neither had he brought any of his books to class.

او تکالیفش را انجام نداده بود، و هیچ‌یک از کتاب‌های کلاس را هم نیاورده بود.

گرامر either neither

either neither در نقش ضمیر

از دو کلمه «either» و «neither» می‌توانیم در نقش ضمیر یعنی جایگزینی برای اسم استفاده کنیم. مثلا اگر این ضمیر به جای فاعل قرار بگیرد، بعد از کلمه‌های«either» و «neither» به فعل نیاز داریم. در ادامه به بررسی این کاربرد گرامر either neither دقت کنید.

either در جایگاه ضمیر

با توجه به اینکه ضمیرها، در دسته اسم‌ها طبقه‌بندی می‌شوند، از کلمه «either» در جایگاه فاعل یا مفعول کمک می‌گیریم. در ادامه به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: Which sweater do you like, the green one or the blue one?

B: I don’t like either.

A: کدام ژاکت را دوست داری، ژاکت سبز یا آبی؟

B: هیچ‌کدام را دوست ندارم.

What color paper do you want, white or cream?

B: Either. It doesn’t matter.

A: چه رنگ کاغذی می‌خواهی سفید یا کرم رنگ؟

B: هر‌کدام. فرقی نمی‌کند.

There’s tea or coffee – you can have either.

چای و قهوه هست. هرکدام را می‌توانی بخوری.

I have bought two books, you can have either.

دو کتاب خریده‌ام و هرکدام را می‌توانی داشته باشی.

There are two roads into the town, and you can take either. Either will do.

.دو جاده به داخل شهر می‌رسند و می‌توانی از هرکدام بروی. هر دو به مقصد می‌رسند

They are not expensive, you can buy either.

آن‌ها گران نیستند، می‌توانی هرکدام را بخری.

کاربرد neither در جایگاه ضمیر

از این کلمه نیز می‌توانیم در نقش ضمیر کمک بگیریم. اما باید دقت کنید که این کلمه، معنی منفی منتقل می‌کند. در ادامه به چند مثال در این مورد دقت کنید.

A: Which of your shoes is missing?

B: Neither, I have found the missing one.

( به جای مفعول«neither»کلمه)

کدام‌یک از کفش‌هایت گم شده است؟

هیچ‌کدام، گمشده را پیدا کردم.

Neither of the suggestions will do. Neither is to be trusted.

هیچ‌کدام از پیشنهادها به کار نمی‌آیند. به هیچ‌کدام اعتماد نمی‌کنیم.

(کلمه «neither» به جای فاعل)

There were two witnesses, but neither would make a statement.

دو شاهد وجود داشتند اما هیچ‌کدام چیزی نمی‌گفتند.

(کلمه «neither» به جای ضمیر)

A: Would you like tea or coffee?

B: Neither, thanks.

A: چای میل داری یا قهوه؟

B: هیچ‌کدام، متشکرم.

(کلمه «neither» به جای جمله)

We asked both John and Jerry, but neither could offer a satisfactory explanation.

ما از «جان» و «جری» سوال کردیم اما هیچ‌کدام نتوانستند توضیح قانع‌کننده‌ای بدهند.

(کلمه «neither» به جای ضمیر)

Either و Neither در نقش معرف اسمی

معرف اسمی یا «Determiner» به کلمه‌ای گفته می‌شود که پیش از اسمی قرار می‌گیرد و اطلاعاتی به آن اسم اضافه می‌کند. دو کلمه «either» و «neither» نیز می‌توانند در نقش معرف اسمی در جمله‌ها ظاهر شوند. در ادامه به بررسی این کاربرد می‌پردازیم.

Either به عنوان معرف اسمی

از این کلمه در نقش معرف اسمی، پیش از اسم‌هایی استفاده می‌کنیم که درباره دو کلمه یا دو چیز صحبت می‌کنند.

Either party can terminate the contract at any time.

هر یک از دو گروه می‌توانند در هر زمان قرارداد را فسخ کنند.

There was a line of fir trees on either side of the road.

 یک ردیف درخت صنوبر در هر دو طرف جاده بود.

I don't see either product as superior to the other.

من هیچ‌کدام از دو محصول را برتر از دیگری نمی‌دانم.

Large television screens were positioned at either end of the stadium.

 صفحه‌های نمایشگر بزرگ تلویزیون در دو انتهای استادیوم قرار داده شده بودند.

In the example mentioned above, either method of construction could have been used.

در مثالی که در بالا گفته شد، هر دو شیوه ساخت می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

That is a long room with a door at either end.

اتاق بزرگی است که در هر طرف دری دارد.

I’ve lived in New York and Chicago, but don’t like either city very much.

من در نیویورک و شیکاگو زندگی کرده‌ام، اما هیچ‌کدام از این دو شهر را زیاد دوست ندارم.

یادگیری زبان انگلیسی

ساختار Either of

ترکیب «either of» نیز، یکی دیگر از کاربردهای کلمه «either» در نقش معرف اسمی را نشان می‌دهد. بعد از این ترکیب، به کلمه‌ای با نقش دستوری اسم یا ضمیر نیاز داریم. در ادامه، چند مثال از این ساختار آورده‌ایم.

There were two witnesses but I wouldn’t trust either of them.

دو شاهد حضور داشتند اما من به هیچ‌کدام اعتماد نکردم.

Could either of you lend me five pounds?

آیا یکی از شما می‌تواند به من پنج پوند قرض دهد؟

The news did not shock either of them.

اخبار هیچ‌کدام از آن‌ها را شگفت‌زده نکرد.

I don’t believe either of them.

من به هیچ‌کدام از آن‌ دو نفر اعتماد ندارم.

It was a long time before either of them spoke.

مدت زمان زیادی طول کشید تا یکی از آن‌ها صحبت کند.

I didn’t like either of the candidates.

من هیچ‌کدام از نامزدها را دوست نداشتم.

I don’t want either of my parents to know I’ve lost my job.

من نمی‌خواهم پدر و مادرم متوجه شوند که شغلم را از دست داده‌ام.

Neither به عنوان معرف اسمی

کلمه «neither» نیز ممکن است در نقش معرف اسمی در جمله‌ها قرار بگیرد. در این کاربرد، تفاوت این کلمه با «either» در منفی بودن معنای آن است. این کلمه را معمولا پیش از اسم‌های مفرد و همراه با فعل مفرد در جمله می‌‌آوریم. در ادامه به چند مثال در مورد «neither» توجه کنید.

Neither parent came to meet the teacher.

نه پدر و نه مادر برای ملاقات با معلم نیامدند.

Neither dress fitted her.

هیچ‌یک از لباس‌ها به اندازه او نبود.

Neither woman seemed sure of what to say.

هیچ‌یک از خانم‌ها مطمئن نبودند که چه بگویند.

Neither side trusts the other.

هیچ‌یک از دو طرف به دیگری اعتماد ندارد.

Neither company could succeed on its own.

هیچ‌یک از دو شرکت به تنهایی موفق نمی‌شد.

Neither watch works, they're both broken.

هیچ‌یک از دو ساعت مچی کار نمی‌کنند، هر دو خراب هستند.

Neither side scored in the first half.

هیچ‌یک از دو طرف در نیمه اول گلی به ثمر نرساند.

ساختار Neither of

بعد از این ترکیب نیز مانند ترکیب «either of»، به اسم یا ضمیر احتیاج خواهیم داشت. بر خلاف ساختار قبل که حتما باید از اسم مفرد کمک بگیریم، بعد از «neither of» باید اسم یا ضمیر جمع به جمله اضافه کنیم. در ادامه به چند مثال توجه کنید.

Neither of us forgot about it.

هیچ‌یک از ما آن را فراموش نکرد.

 Neither of us enjoys getting up early.

هیچ‌یک از ما از زود بیدار شدن لذت نمی‌برد.

They produced two reports, neither of which contained any useful suggestions.

آن‌ها دو گزارش تهیه کردند که هیچ‌کدام دربردارنده پیشنهادهای مفید نبود.

Life was harder then because neither of us had a job.

در آن زمان، زندگی سخت‌تر بود چون هیچ‌یک از ما شغلی نداشت.

Thompson had two strategies, neither of which seems to have worked very well.

«تامسون» دو رویکرد داشت که به نظر نمی‌رسد هیچ‌کدام خوب عمل کرده باشند.

سوالات رایج درباره گرامر either neither

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر گرامر either neither به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

تفاوت گرامر Either Neither در زبان انگلیسی چیست؟

دو واژه «either» و «neither» نقش‌های دستوری متفاوتی دارند در نتیجه نمی‌توانیم آن‌ها را تنها در یکی از تقسیم‌بندی‌های اجزای کلام قرار دهیم. در واقع، Either و Neither در نقش‌ دستوری قید، حروف ربط دوتایی،‌ ضمیر و معرف اسم به کار می‌روند. اما توجه داشته باشید که کاربرد این دو کلمه با هم تفاوت‌هایی دارد. مثلا اگر از این دو کلمه به عنوان معرف اسمی استفاده کنیم، پیش از «either» به کلمه «not» احتیاج داریم اما در مورد «neither»، نیازی به افزودن «not» نیست و کلمه «neither» در بردارنده معنی منفی است.

کاربرد حالت قیدی either چیست؟

کاربرد «either» به عنوان قید، کمی متفاوت با انواع دیگر قیدهایی است که در انتهای جمله می‌گذاریم. این قید به معنی «همچنین» است. در مواردی که دو جمله کوتاه با فعلی یکسان و منفی می‌بینیم، دو جمله به کمک این کلمه ترکیب و در نتیجه کمی کوتاه‌تر می‌شوند. در بعضی جمله‌ها، تنها فاعل دو جمله متفاوت است و فعل و مفعول یکسانی در هر دو وجود دارد.

ساختار معکوس با neither...nor چگونه است؟

در کنار این دو حرف ربط، تنها می‌توانیم فعل‌های مثبت به جمله اضافه کنیم. اما در برخی موارد که در دو جمله‌واره جداگانه، تصمیم داریم دو مورد را رد کنیم، باید با رعایت اصولی خاص از این دو حرف ربط کمک می‌گیریم. اگر در جمله‌واره‌ اول فعل منفی داشته باشیم، باید ساختار جمله‌‌واره دوم را کاملا تغییر دهیم و آن را از حالت جمله، به شکل سوالی درآوریم. این تکنیک که در اصطلاح «inversion» یا «وارونه‌سازی» نامیده می‌شود، در جمله‌هایی به چشم می‌خورد که به دلیل منفی بودن فعل در جمله‌واره اول از «neither» یا «nor» استفاده نکرده‌ایم. اما چون در جمله‌واره دوم فعل مثبت است یکی از این دو حرف ربط را به جمله اضافه می‌کنیم و به همین شیوه معنی منفی به جمله اضافه می‌شود.

نکته قابل توجه در این تکنیک، وارونه‌سازی جمله‌واره دوم است. یعنی به‌جای شروع این جمله‌واره با فاعل، جمله‌واره را با حروف ربط «neither» یا «nor» شروع می‌کنیم. بعد از این دو کلمه نیز، از ساختار جمله فاصله می‌گیریم و جمله‌واره دوم را در قالب سوالی به جمله اضافه می‌کنیم. در مواردی که در هر دو جمله‌واره فعل یکسانی وجود داشته باشد، به جای تکرار فعل اصلی، از فعل کمکی معادل آن کمک می‌گیریم.

تمرین گرامر either neither

برای درک بهتر گرامر either neither به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جاهای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.

Q1: I asked two people the way to the station, but _______ of them could help me.

جواب

Answer: I asked two people the way to the station, but neither of them could help me.

Q2: There are a few shops at the end of the street, but _______ of them sells newspapers.

جواب

Answer: There are a few shops at the end of the street, but none of them sells newspapers.

Q3: You can phone me at _______ time during the evening. I'm always at home.

جواب

Answer: You can phone me at any time during the evening. I’m always at home.

Q4: 'What day is it today - the 18th or the 19th?' - _______ - 'It's the 20th.'

جواب

Answer: ‘What day is it today – the 18th or the 19th?’ – neither – ‘It’s the 20th.’

Q5: I was invited to two parties last week, but I couldn't go to none _______ of them.

جواب

Answer: I was invited to two parties last week, but I couldn’t go to none either of them.

Q6: I do not think _______ men _______ women have the same honest pride in our democracy that they had fifty years ago.

جواب

Answer: I do not think either men or women have the same honest pride in our democracy that they had fifty years ago.

Q7: Now in each of these sections there are _______ one _______ two points, each of which is called a focus, and these are indicated by conspicuous dots.

جواب

Answer: Now in each of these sections there are either one or two points, each of which is called a focus, and these are indicated by conspicuous dots.

Q8: He was perfectly calm, there was _______ passion _______ despair in his face, but the thoughtful look of a man who is considering.

جواب

Answer: He was perfectly calm, there was neither passion nor despair in his face, but the thoughtful look of a man who is considering.

Q9: In modern usage, the stanzas usually contain _______ eight _______ ten lines, and the envoy half as many as the stanza; but in earlier usage, both stanza and envoy varied, and the latter might be omitted altogether.

جواب

Answer: In modern usage, the stanzas usually contain either eight or ten lines, and the envoy half as many as the stanza; but in earlier usage, both stanza and envoy varied, and the latter might be omitted altogether.

Q10: _______ of our cars has enough gas. So, we need someone to give us a lift to the nearest gas station.

جواب

Answer: Neither of our cars has enough gas. So, we need someone to give us a lift to the nearest gas station.

Q11: Pete and Andy got an equal count of points. The prizes were given to _______ of them.

جواب

Answer: Pete and Andy got an equal count of points. The prizes were given to both of them.

Q12: My uncle is a very talented person — he is _______ an actor and a musician.

جواب

Answer: My uncle is a very talented person — he is both an actor and a musician.

Q13: A: “Would you prefer to meet on Friday or on Monday?” B: _______ day is good for me. I will be absolutely free.”

جواب

Answer: A: “Would you prefer to meet on Friday or on Monday?” B: Either day is good for me. I will be absolutely free.”

Q14: Bill and Kelly were at the party but _______ of them talked to me. I felt a bit lonely.

جواب

Answer: Bill and Kelly were at the party but neither of them talked to me. I felt a bit lonely.

Q15: You can buy _______ a green shirt or a blue one. You look great in any of them.

جواب

Answer: You can buy either a green shirt or a blue one. You look great in any of them.

Q16: The Browns have invited _______ of us but Johnnie can’t come so I will go alone.

جواب

Answer: The Browns have invited both of us but Johnnie can’t come so I will go alone.

Q17: You can choose _______ of those two cakes. Which one tasted better?

جواب

Answer: You can choose either of those two cakes. Which one tasted better?

Q18: John didn’t pass the test, and Peter didn’t _______.

جواب

Answer: John didn’t pass the test, and Peter didn’t either.

Q19: _______ of them seemed interested in the offer.

جواب

Answer: Neither of them seemed interested in the offer.

Q20: _______  the cupcakes _______ the pastry from our shop was chosen by the judge. They picked another sweet delight as the winner of the contest.

جواب

Answer: Neither the cupcakes nor the pastry from our shop was chosen by the judge. They picked another sweet delight as the winner of the contest.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر either neither»، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۸ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. If _____ of them can come, I'll be upset- I hope at least one turns up.

either

neither

both

2. Did you manage to speak to _____ of them by any chance?

either

neither

both

3. I'm sorry, but I couldn't get through to ______ of them.

either

neither

both

4. My brother doesn't like vegetables and _____ do I.

either

neither

both

5. _____ go back to school or get a job, but you are not going to live in this house and do nothing!

Neither

Either

Both

6. _____ jobs pay well and _____ of them requires long hours. I don't know which one to accept!

Neither, either

Both, either

Both, neither

7. You can choose _____ the blue one or the red one, but you can't have _____.

either, neither

either, both

neither, both

8. Let's meet at 5 or 7 o'clock. No, _____ of those times are good for me.

either

neither

both

جمع‌بندی

در این آموزش به بررسی گرامر either neither پرداختیم و این دو واژه را از زوایای مختلف بررسی کردیم. در این مطلب گفتیم که این دو واژه، چندین نقش دستوری دارند و به عنوان قید، ضمیر، حرف ربط دوتایی و معرف اسمی در جمله‌ها قرار می‌گیرند.

در ادامه به بیان تفاوت‌های این دو واژه پرداختیم که همراه با کلمه «neither» نیازی به اضافه کردن کلمه «not» نیست و جمله‌ها معنای منفی را منتقل می‌کنند. در جدول زیر مثال‌هایی از تمامی کاربردهای گرامر either neither آورده‌ایم.

گرامر either neither مثال معنی
Either در نقش قید  This new model is of high quality and is not expensive either. این مدل، هم کیفیت خوبی دارد و هم گران نیست.
Neither در نقش قید Tom didn’t believe a word she said, and neither did the police. نه تام و نه پلیس یک کلمه از حرف‌های او را باور نکردند.
ساختار Either...or  You cannot have it both ways. You must either stay home or come with us. تو نمی‌توانی هر دو را با هم داشته باشی. یا باید خانه بمانی یا با ما بیایی.
ساختار Neither...nor Neither David’s mother nor his father spoke English. نه پدر و نه مادر «دیوید» انگلیسی صحبت نمی‌کردند.
وارونه‌سازی جمله‌واره‌ها

I can't ever recall Dad hugging me, neither did I sit on his knee.

به یاد نمی‌آورم که پدر هرگز مرا بغل کرده باشد،‌ من هم هرگز روی زانوی او ننشستم.
Either در نقش ضمیر A: Do you want to ride this camel or that one?

B: Either.

A: می‌خواهی سوار این شتر شوی یا آن‌ شتر؟
B: هرکدام.
عبارت either of Either of the plans is equally dangerous. هرکدام از برنامه‌ها به یک اندازه خطرناک است.
Neither در نقش ضمیر  They both smiled; neither seemed likely to be aware of my absence for long. هر دو لبخند زدند. به نظر نمی‌رسید که هیچ‌کدام مدت‌ها متوجه غیبت من شده باشند.
عبارت neither of Neither of us went to the concert.

 

هیچ‌یک از ما به کنسرت نرفت.
Either به عنوان معرف اسمی He sat in the back of the car with a policeman on either side.  او با دو پلیس در دو طرف خود روی صندلی عقب ماشین نشست.
Neither به عنوان معرف اسمی At first, neither man could speak. در ابتدا هیچ‌یک از دو مرد نمی توانست صحبت کند.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Aprende in glesenleganes My English Grammar
۲ thoughts on “گرامر Either Neither — به زبان ساده + مثال و تلفظ

سلام خسته نباشید
لطفا در بخش آخر درس (ساختار neither of) به مثال دوم توجه کنید:
Neither of us enjoy getting up early
در انگلیسی رسمی و نوشتاری در صورتی که either of و neither of فاعل جمله باشند پس از آن فعل به صورت مفرد به کار می رود پس چرا در مثال فوق فعل (enjoy) در جمله به صورت مفرد به کار نرفته است؟

با سلام؛
متن اصلاح شد.
از دقت نظر شما سپاس‌گزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *