گرامر Will Have PP – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

۷۹ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۱ بهمن ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۳۳ دقیقه
گرامر Will Have PP – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

در زبان انگلیسی، برای توصیف عملی که در زمان آینده رخ می‌دهد، از «will» استفاده می‌کنیم که همراه با فعل اصلی به کار می‌رود. اما فعل اصلی می‌تواند با در نظر گرفتن موقعیت، اشکال مختلفی به خود بگیرد. برای مثال می‌تواند استمرار عملی را در زمان آینده نشان دهد یا بیانگر کامل شدن آن فعالیت در بازه زمانی مشخصی در آینده باشد. به همین دلیل ساختارهای متفاوتی را برای زمان آینده تعریف کرده‌اند که یکی از آن‌ها آینده کامل در انگلیسی است که ساختار فعل آن به صورت «will have pp»‌ نوشته می‌شود. در این آموزش قصد داریم گرامر Will have pp را به کمک مثال و تمرین‌های متنوع آموزش دهیم. در ابتدای مطلب به کاربرد و ساختار این مبحث گرامری اشاره خواهیم کرد و در ادامه سایر ساختارهای آن را برای تگ کوئسشن و جملات سوالی منفی توضیح می‌دهیم. همچنین به برخی از بایدها و نبایدها در خصوص نحوه استفاده از این زمان اشاره می‌کنیم و در انتها نیز تمرین‌‌هایی را با پاسخ برای ارزیابی عملکرد شما قرار خواهیم داد.

گرامر Will Have PP

در زبان انگلیسی یک مبحث گرامری برای زمان‌ها به نام «Future Perfect tense» تعریف شده است که به آن «زمان آینده کامل» می‌گویند. درواقع، این زمان را می‌توانیم ترکیبی از زمان آینده ساده انگلیسی که با «will» شناخته شده است و زمان حال کامل (Present Perfect Tense) بدانیم که با «have + p.p» ساخته می‌شود. به همین دلیل ساختار آن را به صورت گرامر will have pp تعریف می‌کنند.

در این آموزش قصد داریم گرامر will have pp را به طور کامل توضیح دهیم و ساختار و کاربردهای آن را به کمک مثال و تمرین شرح دهیم. در ابتدا، کاربردهای گرامر will have pp را برای انواع جملات انگلیسی بررسی می‌کنیم. سپس ساختار آن را برای جملات مثبت، منفی و سوالی توصیف می‌کنیم. همچنین به نکات مهمی در خصوص نحوه استفاده از گرامر will have pp اشاره خواهیم کرد. در انتهای مطلب نیز برخی از باید و نبایدها برای به کار بردن این نوع جملات را توضیح می‌دهیم و برای ارزیابی عملکرد خود تمرین‌‌هایی را همراه با پاسخ در اختیار شما قرار می‌دهیم.

کاربرد گرامر Will have pp

به طور کلی زمان آینده در زبان انگلیسی به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

 • «زمان آینده ساده» (Future Simple Tense)
 • «زمان آینده استمراری» (Future Continuous Tense)
 • «زمان آینده کامل» (Future Perfect Tense)
 • «زمان آینده کامل استمراری» (Future Perfect Continuous Tense)

هر یک از این زمان‌ها ساختار و کاربرد متفاوتی دارد. یعنی از آن‌ها می‌توانیم با توجه به موقعیتی که در آن قرار داریم، کمک بگیریم و جملات مثبت، منفی و سوالی بسازیم. «Will have pp» که در این مطلب قرار است به طور کامل بررسی شود، در دسته آینده کامل قرار می‌گیرد. از گرامر Will have pp برای توصیف موقعیتی در آینده استفاده می‌کنیم. اما کاربرد آن با زمان آینده ساده فرق دارد.

مطالب پیشنهادی برای مطالعه در زمینه «زمان ها در زبان انگلیسی»:

به طور کلی، کاربردهای گرامر Will have pp را می‌توانیم در موارد زیر خلاصه کنیم.

 • برای توصیف عملی که قبل از عمل دیگری در زمان آینده کامل می‌شود:

By the time you arrive, I will have finished my work.

تا وقتی برسی، من کارم را تمام کرده‌ام.

 • برای بیان انتظارات یا پیش‌بینی کردن:

I'm confident that she will have completed the project by the deadline.

من مطمئنم که او پروژه را تا موعد مقرر تمام خواهد کرد.

 • برای روایت‌های داستانی در گذشته (با «would»):

He told me that by the following week, they would have moved into their new house.

او به من گفت که تا آخر این هفته، به خانه جدیدشان نقل‌مکان کرده‌اند.

 • برای تأکید بر مدت زمان انجام عمل در آینده:

By the end of this year, she will have worked at the company for a decade.

تا آخر امسال، او ده سال در شرکت کار کرده است.

I will have completed the report by Monday.

تا دوشنبه گزارش را تمام کرده‌ام.

آینده کامل با ساختار «will have pp» هم در جملات مثبت به کار می‌رود و هم در جملات منفی. برای منفی کردن، لازم است «not» را به فعل اضافه کنیم، مانند مثال زیر:

They will not have finished the construction by the end of the month.

آن‌ها تا آخر ماه ساخت‌وساز را تمام نکرده‌اند.

اکنون که با کاربرد گرامر Will have pp آشنا شدیم، ساختار آن را برای انواع جملات مثبت، منفی و سوالی بررسی می‌کنیم.

دختری در حال مطالعه در اتاقش

ساختار گرامر Will have pp

ساختار فعل آینده کامل با «Will have pp» مشخص می‌شود. «will» برای نشان دادن عملی است که به زمان آینده اشاره دارد. بعد از آن هم ساختار «have pp» برای نشان دادن کامل شدن عمل به کار می‌رود که مشابه ساختار فعل «حال کامل» (Present Perfect) است با این تفاوت که دیگر «has» در زمان آینده کامل کاربردی ندارد و فقط «have» به کار می‌رود.

بنابراین، با توجه به ساختار گرامر will have pp می‌توانیم این‌طور نتیجه‌گیری کنیم که برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان آینده کامل خواهد شد. اما در کنار فعل، قیدهای زمان نیز به عنوان مشخصه زمان آینده کامل شناخته شده‌اند. برای مثال، «by» یکی از قیدهای رایج برای گرامر will have pp است که نشان می‌دهد عمل تا قبل از موعد مشخصی در آینده تکمیل خواهد شد.

به منظور درک بهتر ساختار فعل زمان آینده کامل، در ادامه این مطلب، مثال‌هایی برای هر یک از جملات مثبت، منفی و سوالی ارائه کرده‌ایم که می‌تواند در درک بهتر این مطلب به شما کمک کند. فرمول هر یک از این جملات را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

جملات مثبت

فرمول جملات آینده کامل در حالت مثبت یا خبری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + have + p.p

به چند مثال و ترجمه آن‌ها دقت کنید تا با ساختار آینده کامل برای جملات مثبت بیشتر آشنا شوید.

By tomorrow, she will have completed her presentation, showcasing her dedication and hard work.

تا فردا، او ارائه خود را کامل کرده است که نشان از دلسوزی و تلاش اوست.

After weeks of intensive training, the athletes will have achieved their peak performance in time for the upcoming competition.

پس از هفته‌ها آموزش فشرده، ورزشکاران برای مسابقات پیش رو، زودتر از موعد مقرر به اوج عملکرد خود رسیده‌اند.

By the end of the semester, the students will have mastered the challenging concepts taught in their physics class.

در پایان ترم، دانش‌آموزان در رابطه با مفاهیم چالش‌برانگیزی که در کلاس فیزیک خود یاد گرفته‌اند، تسلط کامل پیدا می‌کنند.

With consistent practice, he will have learned his guitar skills to an impressive level by the end of the month.

با تمرین مداوم، تا آخر ماه، او مهارت گیتار را تا سطح چشمگیری بهبود خواهد داد.

Once the renovations are complete, our office space will have transformed into a modern and vibrant work environment.

پس از اتمام بازی، فضای کاری ما به محیطی مدرن و پرجنب‌وجوش تبدیل خواهد شد.

جملات منفی

ساختار جملات منفی برای زمان آینده کامل در انگلیسی را می‌توانیم به شکل زیر تعریف کنیم:

Subject + will not / won't + have + p.p

«will not» شکل کامل است و بیشتر برای موقعیت‌های رسمی و نوشتاری کاربرد دارد، اما «won't» شکل کوتاه است و بیشتر برای موقعیت‌های غیررسمی و محاوره به کار می‌رود.

I won't have completed my assignment by the deadline.

من تا موعد مقرر کارهایم را تمام نکرده‌ام.

She won't have finished her project before the presentation.

او تا قبل از ارائه، پروژه‌اش را کامل نکرده است.

They won't have fixed the issue by the time the customers arrive.

آن‌ها تا وقتی مشتری‌‌ها برسند، مشکل را حل نکرده‌اند.

He won't have submitted his application before the job interview.

او تا قبل از مصاحبه شغلی درخواستش را ارسال نمی‌کند.

We won't have resolved the conflict by the end of the meeting.

ما تا آخر جلسه، مشکل را حل نکرده‌ایم.

جملات سوالی

جملات سوالی در زبان انگلیسی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • «جملات سوالی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جملات سوالی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

فرمول گرامر Will have pp برای هر یک از این نوع سوال‌‌ها فرق می‌کند. دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

Will you have finished work by 5:30?

تا ۵:۳۰ کار را تمام کرده‌ای؟

What will you have achieved within the next 5 years?

تا ۵ سال آینده به چه دستاوردهایی رسیده‌ای؟

جمله پرسشی اول بله یا خیر است و مثال دوم با what نوشته شده که یک کلمه پرسشی است. در ادامه ساختار این نوع جملات پرسشی را به طور جداگانه و با مثال بررسی می‌کنیم.

جملات سوالی بله یا خیر

ساختار جملات سوالی بله یا خیر برای آینده کامل به صورت زیر تعریف می‌شود:

Will + subject + have + p.p?

به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار این نوع جملات بیشتر آشنا شوید.

Will you have finished your work by the time I arrive?

آیا تا وقتی که من برسم، کارت را تمام کرده‌ای؟

Will they have completed the construction project by the scheduled date?

آیا آن‌ها پروژه ساخت‌وساز را تا تاریخ مقرر تکمیل خواهند کرد؟

Will she have submitted the report before the deadline?

آیا او گزارش را قبل از موعد مقرر ارائه کرده است؟

Will we have resolved the issue by the end of the day?

آیا ما تا پایان روز مشکل را حل کرده‌ایم؟

Will he have graduated from university by the time the reunion takes place?

آیا او تا وقتی که دورهمی شکل بگیرد، از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده است؟

جملات سوالی با Wh

برای ساختن جملات سوالی با wh از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Wh-word + will + subject + have + p.p?

به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

What will you have accomplished by the end of the week?

تا آخر هفته چه کارهایی را انجام داده‌‌ای؟

Where will they have traveled by the time you meet them?

وقتی آن‌ها را ملاقات می‌کنی، به کجا سفر کرده‌اند؟

When will she have completed her training program?

چه زمانی برنامه آموزشش را تمام خواهد کرد؟

Why will he have decided to resign from his position?

چرا او تصمیم دارد از سمت خود استعفا کند؟

How much progress will we have made on the project by the upcoming deadline?

ما تا موعد مقرری که در پیش رو داریم، چقدر در رابطه با پروژه پیشرفت کرده‌ایم؟

تصویر خانه‌ای در وسط باغ

گرامر Will have pp برای تگ کوئسشن

«تگ کوئسشن‌» (Tag Question) - که تلفظ درست آن «کوئسچن /kwestʃən'/ » است و در میان افراد به «کوئسشن» جا افتاده است - به دسته‌ای از سوالات گفته می‌شود که برای تأیید یا کسب اطلاعات بیشتر از مخاطب، در انتهای جمله خبری می‌آید و دو بخش دارد. این دو بخش شامل فعل کمکی انگلیسی و ضمیر فاعلی انگلیسی است و در انتهای جمله هم علامت سوال می‌گذاریم.

تگ کوئسشن را با توجه به جمله خبری می‌سازیم. اگر جمله خبری مثبت باشد، در سوال از منفی‌کننده «n't» به شکل کوتاه استفاده می‌کنیم و آن را به فعل کمکی وصل می‌کنیم. اما اگر جمله خبری منفی باشد، تگ کوئسشن مثبت می‌شود، مانند دو مثال زیر:

You will have graduated from univeristy by the next year, won't you?

شما تا سال آینده از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اید، این‌طور نیست؟

Mia and Alex won't have finished the project by tomorrow, will they?

آن‌ها تا فردا پروژه را تمام نکرده‌اند، این‌طور نیست؟

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، در مثال اول جمله خبری مثبت و تگ کوئسشن آن منفی است، اما در مثال دوم برعکس است. بنابراین، مثبت یا منفی بودن تگ کوئسشن به جمله خبری بستگی دارد. نکته دوم این است که در تگ کوئسشن از ضمایر فاعلی استفاده شده است، نه از اسم. برای زمان آینده کامل، فعل مُدال «will» به کار می‌رود که در حالت منفی به صورت «won't» نوشته می‌شود. برای درک بهتر به چند مثال دیگر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

You will have finished your assignment by tomorrow, won't you?

شما تا فردا کار را تمام کرده‌اید، مگر نه؟

She will have completed the project on time, won't she?

او به‌موقع پروژه را تمام می‌کند، این‌طور نیست؟

They will have repaired the car by now, won't they?

آن‌ها تا الآن ماشین را تعمیر کرده‌اند، این‌طور نیست؟

We will have seen the movie before she comes, won't we?

ما تا قبل از آمدن او فیلم آن را دیده‌ایم، مگر نه؟

He will have submitted the report by the deadline, won't he?

او تا موعد مقرر گزارش را ارسال کرده است، مگر نه؟

You will not have forgotten our meeting, will you?

شما جلسه را فراموش نمی‌کنید، مگر نه؟

She will not have missed the bus, will she?

او از اتوبوس جا نمانده است، مگر نه؟

They will not have finished the construction by next week, will they?

آن‌ها ساخت‌وساز را تا هفته آینده تمام نکرده‌اند، این‌طور نیست؟

گرامر Will have pp برای سوال منفی

برخی از سوال‌‌ها در زبان انگلیسی به عنوان سوال منفی شناخته شده‌اند، زیرا در ابتدای جمله پرسشی به فعل کمکی، منفی‌کننده اضافه می‌شود. به این نوع سوال‌ها «سوال منفی» (Nagative Question) گفته می‌شود که البته در زبان فارسی هم به وفور کاربرد دارد.

فرض کنید قرار است طبق دستور رئیس‌تان در جلسه‌ای حضور پیدا کنید. شما برای جلسه آماده هستید، اما به محض ورود به اتاق، متوجه می‌شوید که هنوز مدیرتان نرسیده است. اندکی صبر می‌کنید اما او همچنان در جلسه حاضر نشده است. بعد از آن‌که حسابی منتظرش مانده‌اید و زمان زیادی را صرف کرده‌اید، با کلافگی از همکار خود که در جلسه حاضر است می‌پرسید، رئیس امروز در جلسه حضور نمی‌یابد؟

این جمله را سوال منفی می‌نامیم، به دلیل فعل «will» که به شکل منفی «won't» به کار رفته است و ترجمه انگلیسی آن را به صورت زیر می‌نویسیم:

Won't the boss attend the meeting?

رئیس در جلسه حضور نمی‌یابد؟

البته سوال منفی کاربردهای دیگری هم می‌تواند داشته باشد. برای مثال، اگر قصد داریم به کسی پیشنهادی بدهیم، از سوال منفی استفاده می‌کنیم که معمولاً با کلمه پرسشی «why» همراه می‌شود، مانند مثال زیر:

You look tired. Why don't you take a rest?

خسته به نظر می‌رسی. چرا استراحت نمی‌‌کنی؟

برای ساختن سوال منفی در حالت آینده کامل، «won't» را اول جمله می‌آوریم و بعد از آن فاعل و سپس فعل «have» و pp را قرار می‌دهیم. بنابراین خواهیم داشت:

Won't + subject + have + p.p?

به چند مثال زیر توجه کنید.

Won't you have completed the assignment by tomorrow?

شما تا فردا کار را تمام نکرده‌اید؟

Won't they have finished the project by the deadline?

آن‌ها تا موعد مقرر پروژه را تمام نکرده‌اند؟

Won't she have submitted the report on time?

او گزارش را به‌موقع ارسال نخواهد کرد؟

Won't he have resolved the issue by the end of the day?

او مشکل را تا پایان روز برطرف نخواهد کرد؟

Won't we have achieved our goals by the scheduled date?

ما تا تاریخ برنامه‌ریزی‌شده به اهدافمان دست پیدا نکرده‌ایم.

مثال‌ها و فرمولی که مشاهده کردید، در حالت گفتاری و برای موقعیت‌های غیررسمی به کار می‌رود. برای این‌که از سوال منفی در موقعیت‌های رسمی و در نوشتار انگلیسی استفاده کنید، از فرمول زیر کمک بگیرید.

Will + subject + not + have + p.p?

به چند مثال زیر توجه کنید که با فرمول فوق ساخته شده است.

Will you not have finished your work by the deadline?

شما تا موعد مقرر کارتان را تمام نکرده‌اید؟

Will they not have completed the project by the scheduled time?

آن‌ها تا زمان مشخص‌شده پروژه را کامل نکرده‌اند؟

Will she not have submitted the report by tomorrow?

او تا فردا گزارش را ارسال نکرده است؟

Will he not have resolved the issue by the end of the week?

او مشکل را تا پایان روز برطرف نخواهد کرد؟

Will we not have achieved our objectives by the agreed-upon date?

ما تا تاریخ توافق‌‌شده به اهدافمان دست پیدا نکرده‌ایم؟

نکته: در برخی موارد، استفاده از سوال منفی با Will have pp رایج‌تر از سوالات عادی است، مانند مثال زیر:

Won’t she have retired by the end of the year?

(more common than Will she not have retired?)

او تا آخر سال بازنشسته نمی‌شود؟

تصویر زوجی در حال قدم زدن در پارک

گرامر Will have been pp

ساختار فعل «Will have been pp» به صورت مجهول نوشته شده است. مجهول در انگلیسی زمانی به کار می‌رود که بخواهیم تأکیدمان را از روی فاعل برداریم و به‌جای آن به مفعول اهمیت بیشتری بدهیم. در این حالت، فاعل یا از جمله حذف می‌شود یا به کمک حرف اضافه «by» به انتهای جمله منتقل می‌شود و مفعول در جایگاه فاعل قرار می‌گیرد و به ابتدای جمله منتقل می‌شود.

در زبان فارسی، وقتی جمله‌ای از حالت معلوم به مجهول تغییر می‌کند، فعل به «می‌شود» یا «شد» تغییر می‌کند و برای سایر زمان‌ها نیز دستخوش تغییراتی می‌شود. برای مثال، در حالت معلوم می‌گوییم من ماشینم را فروختم، اما در حالت مجهول می‌گوییم ماشین فروخته شد. در زبان انگلیسی هم ساختار فعل در حالت مجهول تغییر می‌کند و در حالت کلی به صورت «to be + p.p» نوشته می‌شود. اما برای زمان‌های مختلف، فعل «to be» متفاوت خواهد بود.

در این آموزش از «مجله فرادرس»، قصد داریم ساختار فعل را برای زمان آینده کامل بررسی کنیم. بنابراین، فرمول این نوع جملات در حالت معلوم و مجهول به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + have + been + p.p + object

Object + will + have + been + p.p + (by + subject)

به چند مثال زیر توجه کنید که با آینده کامل در حالت مجهول ساخته شده است. ترجمه و تلفظ صوتی آن‌ها را نیز می‌توانید مرور کنید.

The new policy will have been implemented by the time the audit is conducted.

سیاست جدید تا زمانی که ممیزی صورت بگیرد، اعمال خواهد شد.

By the end of the month, the project will have been completed.

تا آخر ماه، پروژه کامل شده است.

The report will have been reviewed and approved by the management before the board meeting.

گزارش قبل از تشکیل جلسه هیئت‌مدیره مورد بررسی و تأیید مدیریت قرار گرفته است.

By next year, the bridge will have been repaired and reopened.

تا سال آینده، پل ترمیم شده است و مجدداً افتتاح خواهد شد.

The book will have been published by the time the author finishes the promotional tour.

تا وقتی که نویسنده تور تبلیغاتی را به پایان برساند، کتاب منتشر شده است.

گرامر Will have been ing

آینده کامل استمراری با ساختار فعل «Will have been ing»، بر خلاف آینده کامل، به مدت زمان وقوع عمل در آینده اشاره دارد و بر استمرار آن تأکید می‌کند. اما برای بسیاری از زبان‌آموزان، آموختن این دو زمان ممکن است کمی گمراه‌کننده باشد. به همین دلیل در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به ساختار جملات مثبت، منفی و سوالی برای گرامر will have been ing نیز بپردازیم که به آن «آینده کامل استمراری» (Future perfect Continuous) گفته می‌شود. در ادامه مطلب، گرامر Will have pp را با گرامر Will have been ing مقایسه می‌کنیم. اما قبل از آن مثال زیر را در نظر بگیرید.

By next month, I will have been working for this company for 10 years.

تا ماه آینده، ده سال خواهد شد که من در این شرکت مشغول به کار بوده‌ام.

چیزی که در این جمله برای ما اهمیت دارد، مدت زمان عمل است که تا ماه آینده ادامه خواهد داشت. به بیان ساده‌تر، عمل در گذشته شروع شده و سال‌ها ادامه داشته است، اما تا ماه آینده ده سال خواهد شد و همین بازه زمانی برای ما مهم است. یعنی می‌خواهیم بدانیم که تا قبل از ماه آینده، شخص مدنظر چند سال برای آن شرکت کار خواهد کرد. به همین دلیل از قید زمان «for» استفاده کرده‌ایم که به عنوان رایج‌ترین قید زمان آینده کامل استمراری شناخته شده است. همچنین ساختار فعل به صورت «will have been working» نوشته شده که «ing» حاکی از استمرار داشتن آن است. در ادامه فرمول آینده کامل استمراری را برای جملات مثبت، منفی و سوالی به طور کامل و جداگانه توضیح می‌دهیم. دقت داشته باشید که در هر یک از این مثال‌‌ها، قید زمان و ساختار فعل بیانگر استمرار عمل تا زمان مشخصی در آینده هستند و بر روی مدت زمان تأکید دارند.

ساختار جملات مثبت

ساختار جملات مثبت برای زمان آینده کامل استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will + have + been + verb + ing

به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

By tomorrow, I will have been working on this project for a week.

تا فردا، من به مدت یک هفته خواهد بود که مشغول کار کردن روی این پروژه هستم.

She will have been studying French for six months by the end of the semester.

تا آخر ترم، شش ماه خواهد شد که او مشغول آموختن زبان فرانسه بوده است.

We will have been living in this city for three years next month.

تا ماه آینده، سه سال خواهد شد که ما در این شهر زندگی کرده‌ایم.

The team will have been practicing for the competition all week.

تیم تمام هفته را برای مسابقه مشغول تمرین کردن خواهد بود.

By the time he retires, he will have been teaching for 40 years.

تا وقتی او بازنشسته شود، ۴۰ سال خواهد شد که تدریس کرده‌ است.

ساختار جملات منفی

ساختار جملات منفی برای آینده کامل استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + will not/won't + have + been + verb + ing

به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

I will not have been exercising regularly by the time summer arrives.

تا وقتی این تابستان از راه برسد، من به طور منظم مشغول ورزش کردن نبوده‌ام.

They will not have been saving enough money for their vacation.

آن‌ها برای تعطیلاتشان مشغول پول پس‌انداز کردن نبوده‌اند.

She will not have been attending the language classes consistently.

او به طور مداوم در کلاس‌های زبان شرکت نکرده است.

We will not have been maintaining the garden as we should.

ما آن‌طور که باید، مشغول نگهداری از باغ نگهداری نخواهیم بود.

He will not have been working on the proposal for long enough.

او به اندازه کافی مشغول کار کردن بر روی پروپوزال خود نخواهد بود.

ساختار جملات سوالی

فرمول جملات سوالی برای آینده کامل استمراری به صورت زیر تعریف می‌شود:

Will + subject + have + been + verb + ing?

به چند مثال زیر دقت کنید. ترجمه و تلفظ صوتی آن‌ها را نیز می‌توانید مشاهده کنید.

Will you have been attending the workshop for the entire duration?

آیا برای کل روز در ورک‌شاپ حضور خواهید داشت؟

How long will she have been managing the project by the end of the month?

تا آخر ماه، چه مدت می‌شود که او مشغول مدیریت پروژه است؟

Will they have been renovating the house for a year by the time it's completed?

آیا آن‌ها تا وقتی که بازسازی خانه کامل شود، به مدت یک سال مشغول این کار خواهند بود؟

What will you have been learning in the language course?

در دوره‌های زبانی، چه چیزی یاد می‌گیرید؟

How many years will he have been practicing law when he retires?

وقتی او بازنشسته می‌شود، چند سال مشغول تمرین کردن خواهد بود؟

What will you have been studying for the upcoming exam?

برای سال آینده مشغول مطالعه چه چیزی خواهید بود؟

How long will she have been working on the project by the time it's due?

تا وقتی که موعدش برسد، او چه مدت مشغول کار کردن بر روی پروژه بوده است؟

What will they have been discussing during the important meeting?

در طول جلسه مهم، آن‌ها مشغول صحبت کردن درباره چه چیزی خواهند بود؟

تصویر یک لپ‌تاپ و کتابی جلوی آن

قیدهای زمان Will have pp

تشخیص هر یک از زمان‌های انگلیسی با دو مشخصه اصلی رخ می‌دهد. اولین مشخصه فعل است که زمان جمله را نشان می‌دهد و به کمک آن می‌توانیم بفهمیم که از کدام‌یک از ۱۲ زمان انگلیسی برای توصیف جمله استفاده شده است. ساختار فعل برای هر یک از زمان‌های انگلیسی فرق دارد و به شکل ویژه‌ای تعریف شده است. اما مشخصه دوم قید زمان است.

جایگاه قید زمان در انگلیسی به این شکل است که معمولاً در انتهای جمله خبری می‌آید و به کمک آن می‌توانیم تا حد زیادی زمان جمله را تشخیص دهیم. البته تشخیص زمان جمله از روی فعل گزینه بهتری در مقایسه با تشخیص زمان از روی قید زمان به شمار می‌رود، زیرا برای هر یک از زمان‌های انگلیسی فعل مشخصی وجود دارد که هیچ شباهتی با زمان‌های دیگر ندارد. درحالی‌که قید زمان ممکن است برای برخی از زمان‌ها به طور یکسان به کار برود.

از ویژگی‌های قیدهای زمان Will have pp این است که برای توصیف عملی به کار می‌روند که در گذشته شروع شده است و در زمان آینده کامل خواهد شد. این قید‌ها باید بتوانند زمانی را در آینده نشان دهند که بیانگر عملی است که قبل از وقوع عمل دیگری در آینده کامل خواهد شد. مهم‌ترین این قیدها «By» یا «before» است، اما قیدهای دیگری نیز برای این منظور به کار می‌روند. در ادامه این مطلب از «مجله فرادرس» با تمام این قیدها آشنا خواهیم شد. در جدول زیر می‌توانید این قیدها را همراه با معنی و مثال برای زمان آینده کامل مشاهده کنید.

قیدهای زمان Will have pp
Already
از خیلی وقت پیش
Example: I will have finished my homework already.
Soon
به زودی
Example: She will have completed the project soon.
By (a specific time)
تا (قبل از موعد مشخصی)
Example: We will have arrived at the airport by 3 PM.
Before
قبل از
Example: They will have left before we arrive.
In (a certain period)
در (بازه زمانی مشخصی)
Example: He will have retired in five years.
By the time
تا وقتی که
Example: By the time you arrive, I will have already left.

فرق Will have pp با Would have pp

از دیگر ساختارهایی که شبیه «will have pp» است ولی با آن کمی فرق دارد، «would have pp» است. در این بخش از مطلب سعی می‌کنیم تفاوت این دو مبحث گرامری را هم از نظر معنی و هم از نظر ساختار بررسی کنیم.

 • «will have pp» قطعیت بیشتری را در مقایسه با «would have pp» نشان می‌دهد و اغلب زمانی به کار می‌رود که گوینده کاملاً مطمئن است که عملی در زمان آینده کامل خواهد شد، مانند مثال زیر:

I will have finished the report by tomorrow.

من تا فردا گزارش را تمام کرده‌ام.

 • «would have» معمولاً برای توصیف موقعیت‌های فرضی یا غیرواقعی به کار می‌رود و ممکن است در مقایسه با «Will have» قطعیت کمتری داشته باشد، مانند مثال زیر:

If I had known about the meeting, I would have prepared a presentation.

اگر درباره جلسه می‌دانستم، ارائه‌ای آماده کرده بودم.

 • «will have» اغلب برای بیان عملی در آینده به کار می‌رود که گوینده انتظار دارد بر اساس شرایط فعلی رخ دهد، مانند مثال زیر:

By next year, she will have graduated from college.

تا سال آینده، او از کالج فارغ‌التحصیل شده است.

 • «would have» اغلب برای توصیف موقعیتی غیرواقعی در گذشته به کار می‌رود، مانند مثال زیر:

If it had rained, we would have stayed indoors.

اگر باران می‌بارید، ما داخل خانه مانده بودیم.

(باران نبارید و ما در خانه نماندیم.)

 • «will have» اغلب در عبارت‌هایی به کار می‌رود که درباره آینده هستند و هیچ اشاره‌ای به شرایط فرضی ندارند، مانند مثال زیر:

They will have completed the construction by the end of the month.

آن‌ها ساخت‌وساز را تا آخر ماه تمام نکرده‌اند.

 • «would have» اغلب در جملات شرطی نوع سوم به کار می‌رود و درباره موقعیتی صحبت می‌کند که در گذشته رخ داده است و اکنون که درباره آن صحبت می‌کنیم، به‌نوعی حسرت آن را می‌خوریم و دیگر راهی برای جبران آن نداریم، چراکه موقعیتی بوده که در گذشته رخ داده و دیگر امکان برگشتن به گذشته وجود ندارد. به مثال زیر توجه کنید.

If you had called me, I would have come to help.

اگر به من زنگ زده بودی، برای کمک کردن می‌آمدم.

 • یکی دیگر از کاربردهای «woud have pp» برای بیان تعجب یا ناباوری است، اما از «will have pp» نمی‌توانیم برای این منظور کمک بگیریم. به مثال زیر دقت کنید.

I mean who would have thought that I‘d ever cook anything?

منظورم این است که چه کسی فکرش را می‌کرد که من آشپزی کنم؟

فرق آینده کامل و آینده کامل استمراری در انگلیسی

همان‌طور که در ابتدای مطلب اشاره شد، زمان آینده به چهار دسته تقسیم می‌شود. اما دو زمان آینده کامل و آینده کامل استمراری به هم شباهت زیادی دارند و به همین دلیل ممکن است زبان‌آموزان هنگام به کار بردن این دو زمان با چالش مواجه شوند و نتوانند تشیخص دهند که کدام‌یک را با توجه به موقعیت به عنوان زمان مناسب در نظر بگیرند. در ادامه این مطلب از «مجله فرادرس» به بررسی تفاوت دو زمان آینده کامل و آینده کامل استمراری می‌پردازیم و به کمک مثال آن‌ را توضیح می‌دهیم.

 • ساختار آینده کامل به صورت «will have + p.p» و آینده کامل استمراری به صورت «will have been + verb + ing» تعریف می‌شود. بنابراین یکی از این تفاوت‌ها به ساختار فعل برمی‌گردد:

I will have graduated by 2025.

من تا سال ۲۰۲۵ فارغ‌التحصیل شده‌ام.

I will have been studying at the University of Chicago by the next year.

من تا سال آینده در دانشگاه شیکاگو در حال درس خواندن خواهم بود.

 • زمان آینده کامل به عملی اشاره دارد که تا قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. اما آینده کامل استمراری به عملی اشاره دارد که تا زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت و فقط اندکی قبل از شروع عمل بعدی کامل خواهد شد:

Max will have baked a cake before the guests arrive.

تا قبل از رسیدن مهمان‌ها، «مکس» کیک را پخته است.

(قبل از آن‌که مهمان‌ها برسند، پختن کیک تمام شده و کیک آماده است.)

Max will have been baking a cake before the guests arrive.

تا قبل از آمدن مهمان‌ها، «مکس» در حال کیک پختن خواهد بود.

(اندکی قبل از آن‌که مهمان‌ها برسند، عمل پختن کیک تمام خواهد شد.)

 • آینده کامل استمراری معمولاً با دو نوع قید زمان ساخته می‌شود که نشان‌دهنده بازه زمانی مشخصی در آینده و مدت زمان انجام عمل است. این دو قید با «for» و «by» مشخص می‌شوند. اما آینده کامل اغلب با قید «by» یا عبارت‌های قیدی با «by» (مانند «by the time») مشخص می‌شود:

She will have completed the project by tomorrow.

او تا فردا پروژه را تمام کرده است.

She will have been working on the project for two months by tomorrow.

او تا فردا به مدت دو ماه خواهد بود که روی پروژه مشغول کار کردن بوده است.

مثال با گرامر Will have pp

در این مطلب از مجموعه مطالب گرامر انگلیسی «مجله فرادرس» به ساختار گرامر Will have pp برای جملات مثبت، منفی و سوالی اشاره کردیم. همچنین فرمول و کاربرد آن را برای تگ کوئسشن و سوال منفی توضیح دادیم. در این بخش از مطلب، مثال‌های مختلفی را در کنار هم قرار داده‌ایم که با مقایسه آن‌ها و خواندن ترجمه فارسی هر یک از جملات، می‌توانید این مبحث گرامری را بهتر درک کنید. در کنار هر جمله انگلیسی، می‌توانید به تلفظ صوتی آن‌ نیز گوش کنید.

I will have completed my assignment by tomorrow.

تا فردا تکالیفم را تمام کرده‌ام.

She will have finished reading the book by the end of the week.

او تا آخر هفته خواندن کتاب را تمام کرده است.

They will have prepared a delicious meal for us.

آن‌ها غذای خوشمزه‌ای برای ما درست می‌کنند.

The construction workers will have built the new bridge by next month.

کارگران ساختمان تا ماه آینده پل جدیدی را ساخته‌اند.

By the time you arrive, I will have decorated the entire room.

تا وقتی برسی، من کل خانه را تزیین کرده‌ام.

I won't have received the package by the time you visit.

تا وقتی مراجعه کنید، بسته را دریافت نخواهم کرد.

They won't have fixed the car by the weekend.

آن‌ها تا آخر هفته ماشین را تعمیر نکرده‌اند.

She won't have submitted her application by the deadline.

او درخواستش را تا موعد مقرر ارسال نخواهد کرد.

The team won't have completed the project on time.

تیم پروژه را به‌موقع کامل نخواهد کرد.

We won't have painted the house before the guests arrive.

قبل از آمدن مهمانان، رنگ کردن خانه را تمام نکرده‌ایم.

Will you have finished your work by the time the meeting starts?

آیا تا وقتی که جلسه شروع شود، کارت را تمام کرده‌ای؟

Will they have repaired the roof before the rainy season begins?

آیا آن‌ها قبل از شروع بارندگی، سقف را تعمیر کرده‌اند؟

Will she have learned the new software by the end of the training?

آیا او تا پایان دوره آموزشی، نرم‌افزار جدید را یاد گرفته است؟

Will the chef have cooked our favorite dish for dinner?

آیا سرآشپز غذای محبوب ما را برای شام پخته است؟

Will it have stopped raining by the time we go out?

آیا تا وقتی که بیرون برویم، بارش باران متوقف شده است؟

Do you think she’ll have seen the doctor by four o’clock?

فکر می‌کنی او تا ساعت ۴ نزد دکتر رفته است؟

Next month my parents will have been together for thirty years.

ماه آینده، سی سال می‌شود که والدینم در کنار هم بوده‌اند.

At the end of this month, they will have been in their house for one year.

تا آخر این ماه، آن‌ها به مدت یک سال در خانه‌شان بوده‌اند.

Next month I will have worked for the company for six years.

ماه آینده، شش سال می‌شود که من برای شرکت کار کرده‌ام.

I think they’ll have gotten there by six o’clock.

فکر می‌کنم تا ساعت ۶ به آنجا برسند.

You will have finished the report on time, won't you?

شما گزارش را به‌موقع تمام خواهید کرد، این‌طور نیست؟

They will have completed the renovations by next month, won't they?

آن‌‌ها تا ماه آینده بازسازی را تمام کرده‌اند، این‌‌طور نیست؟

She will have submitted the application, won't she?

او درخواست را ارسال خواهد کرد، این‌طور نیست؟

We will have booked the tickets in advance, won't we?

ما بلیت‌ها را از قبل رزرو کرده‌ایم، این‌طور نیست؟

He will have fixed the issue by tomorrow, won't he?

او تا فردا مشکل را حل می‌کند مگر نه؟

Won't you have completed the task by the deadline?

آن‌ها تا موعد مقرر کار را تمام نکرده‌اند؟

Won't they have finished the project before the meeting?

آن‌ها قبل از جلسه پروژه را تمام نکرده‌اند؟

Won't she have submitted the proposal on time?

آیا او پیشنهاد را به‌موقع ارائه نکرده است؟

Won't we have resolved the issue by the end of the day?

آیا تا انتهای روز مشکل را رفع نخواهیم کرد؟

Won't he have learned the new skill by the training session?

او مهارت جدید را در جلسه آموزشی یاد نمی‌گیرد؟

What will you have accomplished by the end of the month?

تا آخر ماه به چه دستاوردهایی رسیده‌اید؟

Where will they have implemented the new technology?

آن‌ها تکنولوژی جدید را کجا به کار می‌برند؟

Why will she have chosen that particular course?

چرا او آن دوره را انتخاب می‌کند؟

When will we have received the important updates?

چه زمانی به‌روزرسانی‌‌های مهم را دریافت می‌کنید؟

How will he have resolved the issue before the meeting?

چگونه تا قبل از جلسه مشکل را رفع خواهید کرد؟

تصویر پسری ایستاده در نوک قله

بایدها و نبایدها درباره گرامر Will have pp

برای این‌که بتوانید یک مبحث گرامری را به طور کامل درک کنید و پس از یاد گرفتن ساختار و نحوه به کار بردن آن در جمله، در محاوره به کار ببرید، لازم است با برخی از نکات مهم در رابطه با آن آشنایی پیدا کنید. به همین دلیل در این بخش از مطلب سعی کرده‌ایم به برخی از بایدها و نبایدها در خصوص کاربرد گرامر Will have pp اشاره کنیم.

 • از «will have pp» برای اشاره به بازه زمانی مشخصی در آینده استفاده می‌کنیم، یعنی زمانی که تا قبل از آن عمل در زمان آینده تمام و کامل شده است:

She will have finished the project by the deadline.

او تا موعد مقرر پروژه را تمام کرده است.

 • از قیدهای زمان مشخصی استفاده می‌کنیم که کامل شدن عمل را تا قبل از زمان معینی در آینده نشان می‌دهند:

They will have signed the contract by tomorrow.

آن‌ها تا فردا قرارداد را امضا کرده‌اند.

 • برای گرامر will have pp نباید برای توصیف موقعیتی استفاده کنیم که مربوط به زمان حال یا گذشته است. بلکه فقط برای زمان آینده به کار می‌رود:

Incorrect: She will have finished her lunch now.

Correct: She wll have finished her lunch by 2:30.

او تا ۲:۳۰ ناهارش را خورده است.

 • بعد از «will» فعل فقط به شکل «have» به کار می‌رود و نباید برای فاعل سوم‌شخص مفرد از «has» استفاده کنیم:

Incorrect: She will has cleaned her room by the time her friends arrive.

Correct: She will have cleaned her room by the time her friends arrive.

تا وقتی دوستانش برسند، اتاقش را تمیز کرده است.

متن انگلیسی با گرامر Will have pp

برای درک بهتر این مبحث گرامری مهم، در این بخش از مطلب، نمونه متنی را قرار داده‌ایم که به کمک آن می‌توانید هم گرامر Will have pp (آینده کامل) را تمرین کنید و هم تفاوت آن را با Will have been ing (آینده کامل استمراری) بهتر درک کنید. ترجمه متن نیز در ادامه آمده است و فایل صوتی متن انگلیسی را نیز می‌‌توانید گوش کنید.

In the town of Millington, everyone is getting ready for the upcoming Harvest Festival. By the time the festival takes place next month, the town square will have been transformed into a lively celebration of the autumn season. Colorful banners will have been hung, and local artisans will have set up their stalls, showcasing handcrafted goods and delicious treats.

As the festivities unfold, a lively parade will have been winding its way through the streets. Floats adorned with flowers will have been moving to the cheerful tunes of a marching band. Families will have been enjoying the spectacle, and children will have been eagerly anticipating the various activities planned for them.

In the heart of the festival grounds, a bustling farmers' market will have been offering a variety of fresh produce and homemade jams. By midday, the aroma of freshly baked pies will have been wafting through the air as local bakers present their culinary creations.

The highlight of the event will have been the community dance, where residents will have been showcasing their best dance moves. A live band will have been playing lively tunes, and everyone will have been joining in the merriment, creating memories that will have lasted for years to come.

By the end of the day, the Harvest Festival will have left a lasting impression on the townsfolk, fostering a sense of community and togetherness. As the sun sets on the festivities, the organizers will have already begun planning for next year's celebration, ensuring that the spirit of the Harvest Festival will continue to thrive in Millington.

ترجمه متن انگلیسی

در شهر «میلینگتون»، همه در حال آماده شدن برای جشنواره «هاروِست» هستند که به زودی موعدش می‌رسد. تا ماه آینده که جشنواره برگزار شود، میدان شهر به مکانی برای برگزاری جشنی پرهیاهو در فصل پاییز تبدیل شده است. بنرهای رنگارنگ آویزان شده است و صنعتگران محلی غرفه‌های خود را برپا کرده‌اند و کلاه‌های دست‌ساز و خوراکی‌‌های خوشمزه را به نمایش گذاشته‌‌اند.

با شروع جشن‌ها، در سرتاسر خیابان رژه‌ای پرهیاهو به نمایش گذاشته می‌شود. شناورهایی که با گل تزیین شده‌اند، با گروه رژه حرکت خواهند کرد. خانواده‌ها از نمایش لذت خواهند برد و کودکان مشتاقانه در فعالیت‌هایی که برایشان برنامه‌ریزی شده شرکت خواهند کرد.

در مرکز اصلی محوطه جشنواره، بازار شلوغ کشاورزان، انواع محصولات تازه و مرباهای خانگی را عرضه خواهد کرد. تا ظهر، با ارائه خلاقیت‌های آشپزی نانواهای محلی، عطر کیک‌های پخته‌شده در هوا پخش شده است.

قسمت اصلی این رویداد رقص مردم خواهد بود، ساکنان بهترین حرکات موزون خود را به نمایش خواهند گذاشت. یک گروه نوازنده زنده آهنگ‌های پرانرژی می‌نوازد و خاطراتی را خلق می‌کند که سال‌ها باقی خواهد ماند.

تا پایان روز، جشنواره «هاروِست» تأثیری ماندگار بر مردم شهر خواهد گذاشت و حس مشارکت جمعی و با هم بودن را افزایش می‌دهد. با غروب خورشید در جشن‌ها، برنامه‌گذاران از خیلی وقت پیش برای جشن سال آینده برنامه‌ریزی را آغاز کرده‌اند و این اطمینان را می‌دهند که جشنواره «هاروست» در شهر میلینگتون همچنان پُررونق خواهد ماند.

سوالات رایج درباره Will have pp

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر Will have pp پاسخ دهیم.

کاربرد گرامر Will have pp چیست؟

از گرامر will have pp برای توصیف موقعیتی در آینده استفاده می‌کنیم که تا قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. ساختار فعل برای تمام فاعل‌ها «will have pp» است و قید زمان رایج برای آن «by» و «before» است.

ساختار گرامر Will have pp چگونه است؟

ساختار فعل آینده کامل با «Will have pp» مشخص می‌شود. برای جملات مثبت، فاعل را ابتدای جمله می‌آوریم و سپس فعل و در ادامه می‌توانیم سایر اجزای جمله مانند مفعول یا قید زمان را به کار ببریم. برای ساختن جملات منفی، «not» را به «will» اضافه می‌کنیم و برای سوالی کردن جای فاعل و will را عوض می‌کنیم و اگر بخواهیم با کلمه پرسشی جمله را سوالی کنیم، آن را ابتدای جمله می‌آوریم و در ادامه «will» و سپس فاعل، ساختار «have pp» و ادامه جمله را می‌آوریم.

فرق Will have pp با Will have been ing چیست؟

ساختار آینده کامل به صورت «will have + p.p» و آینده کامل استمراری به صورت «will have been + verb + ing» تعریف می‌شود. علاوه بر این، زمان آینده کامل به عملی اشاره دارد که تا قبل از زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. اما آینده کامل استمراری به عملی اشاره دارد که تا زمان مشخصی در آینده ادامه خواهد داشت و فقط اندکی قبل از شروع عمل بعدی کامل خواهد شد.

تصویر چند کتاب که روی میز است

تمرین گرامر Will have pp

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Will have pp»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I ________ by then.

will be leave

will have left

will leaving

2. Will you ________ by 8am?

have arrived

 be arrive

have arriving

3. You ________ the bill by the time the item arrives.

 'll have received

 will receiving

've received

4. I ________ by then.

will not

will not have

will not be

5. He will have ________ all about it by Monday.

forgetting

forgotten

be forgetting

6. Will you ________ the contracts by Thursday?

have mailed

mailing

 to have mailed

7. The boss ________ by the time the orders come in.

will leave

 will be left

will have left

8.  Where ________ gone?

will she have

is she has

 she have

9. September works for us. Lisa will not ________ by then.

graduating

 have graduated

be graduate

10.  I will let you in. I ________ with the keys by the time you come in.

will have arrived

will be arrival

will be arrived

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل آینده کامل پر کنید.

Q1: When you come home, I ______ (cook) dinner for you.

جواب

Answer: When you come home, I will have cooked dinner for you.

Q2: They ______ (wash) the dishes by now.

جواب

Answer: They will have washed the dishes by now.

Q3: He ______ (invite) her for a coffee.

جواب

Answer: He will have invited her for a coffee.

Q4: In ten years’ time the house _____ (fall) into ruin.

جواب

Answer: In ten years’ time the house will have fallen into ruin.

Q5: She _______ (leave) work for today.

جواب

Answer: She will have left work for today.

Q6: ____ he _____ at the right station?

جواب

Answer: Will he have changed at the right station?

Q7: ____ you _____ the letter by tomorrow?

جواب

Answer: Will you have written the letter by tomorrow?

Q8: _____ she ______ his apology?

جواب

Answer: Will she have accepted his apology?

Q9: _____ they ______ all their exams by July?

جواب

Answer: Will they have finished all their exams by July?

Q10: How far _____ we _____ by then?

جواب

Answer: How far will we have run by then?

تمرین سوم

Q1: I ______ (leave) by six.

جواب

Answer: I will have left by six.

Q2: _______ (you/finish) the report by the deadline?

جواب

Answer: Will you have finished the report by the deadline?

Q3: When _______ (we/do) everything?

جواب

Answer: When will have done everything?

Q4: She ______ (finish) her exams by then, so we can go out for dinner.

جواب

Answer: She will have finished her exams by then, so we can go out for dinner.

Q5: You _______ (read) the book before the next class.

جواب

Answer: You will have read the book before the next class.

Q6: She _______ (not/finish) work by seven.

جواب

Answer: She won't have finished work by seven.

Q7: When _______ (you/complete) the work?

جواب

Answer: When will you have completed the work?

Q8: They _______ (arrive) by dinner time.

جواب

Answer: They will have arrived by dinner time.

Q9: We ________ (be) in London for three years next week.

جواب

Answer: We will have been in London for three years next week.

Q10: _______ she/get) home by lunchtime?

جواب

Answer: Will she have gotten home by lunchtime?

Q11: _______ (you/do) everything by seven?

جواب

Answer: Will you have done everything by seven?

Q12: We _______ (not/eat) before we come, so we'll be hungry.

جواب

Answer: We won't have eaten before we come, so we'll be hungry.

Q13: _______ (he/finish) his exams when we go on holiday?

جواب

Answer: Will he have finished his exams when we go on holiday?

Q14: _______ (we/arrive) by the time it gets dark?

جواب

Answer: Will we have arrived by the time it gets dark?

Q15: How long _______ (you/know) your boyfriend when you get married?

جواب

Answer: How long will you have known your boyfriend when you get married?

Q16: He _______ (not/complete) the project by July.

جواب

Answer: He won't have completed the project by July.

Q17: I _______ (not/finish) the essay by the weekend.

جواب

Answer: I won't have finished the essay by the weekend.

Q18: Why ______ (she/finish) the cleaning by six?

جواب

Answer: Why will she have finished the cleaning by six?

Q19: How long ______ (you/be) in this company when you retire?

جواب

Answer: How long will you have been in this company when you retire?

Q20: They ______ (not/go) at six.

جواب

Answer: They won't have gone at six.

تمرین چهارم

در متن زیر ۱۰ اشتباه وجود دارد که به زمان فعل‌ها مربوط می‌شود. آن‌ها را پیدا و شکل درست را تمرین کنید.

Question: By this time next year, the bustling cityscape has undergone a remarkable transformation. Urban planners and architects were working tirelessly on a redevelopment project aimed at revitalizing the downtown area. The construction crews completed the futuristic skyscrapers that redefined the skyline, and a state-of-the-art public transportation system was implemented to enhance connectivity. By the grand unveiling, the city becomes a hub of innovation and sustainability. Green spaces sprang up, providing residents with serene escapes amidst the urban hustle. The local economy diversifies, attracting businesses from various industries. Residents embrace the changes, enjoying the improved quality of life and cultural amenities. As the city evolves, it sets a benchmark for urban development, showcasing the potential for positive change and growth in the years to come.

جواب

Answer: By this time next year, the bustling cityscape will have undergone a remarkable transformation. Urban planners and architects have been working tirelessly on a redevelopment project aimed at revitalizing the downtown area. The construction crews will have completed the futuristic skyscrapers that will redefine the skyline, and a state-of-the-art public transportation system will have been implemented to enhance connectivity. By the grand unveiling, the city will have become a hub of innovation and sustainability. Green spaces will have sprung up, providing residents with serene escapes amidst the urban hustle. The local economy will have diversified, attracting businesses from various industries. Residents will have embraced the changes, enjoying the improved quality of life and cultural amenities. As the city evolves, it will have set a benchmark for urban development, showcasing the potential for positive change and growth in the years to come.

جمع‌بندی

در این آموزش به گرامر Will have pp اشاره کردیم و کاربرد و ساختار آن‌ را برای انواع جملات مثبت، منفی و سوالی توضیح دادیم. در ابتدای مطلب، به کاربردهای مختلف آن اشاره کردیم که به زمان آینده می‌پردازد و برای توصیف موقعیتی به کار می‌رود که تا قبل از موعد مشخصی در زمان آینده کامل خواهد شد. همچنین سایر کاربردهای آن را با مثال بررسی کردیم.

در ادامه مطلب، ساختار گرامر Will have pp را برای جملات مثبت، منفی و سوالی بررسی کردیم. سپس ساختار آن را برای تگ کوئسشن و جملات سوالی منفی شرح دادیم. از دیگر مواردی که در این آموزش به آن اشاره شد، گرامر will have been ing بود که برای مقایسه با Will have pp از آن کمک گرفتیم. همچنین به بررسی قیدهای زمان گرامر Will have pp پرداختیم و در انتهای مطلب نیز به برخی از بایدها و نبایدها در خصوص گرامر Will have pp پرداختیم. علاوه بر این، برای ارزیابی عملکرد شما، تمرین‌هایی را نیز همراه با پاسخ قرار دادیم.

در جدول زیر می‌توانید ساختار گرامر Will have pp (آینده کامل) را برای جملات مثبت، منفی، سوالی و سوالی منفی برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

ساختار آینده کامل در انگلیسی
جملات مثبتجملات منفیجملات سوالیجملات سوالی منفی
I will have arrived.I won't have arrived.Will I have arrived?Won't I have arrived?
You will have arrived.You won't have arrived.Will you have arrived?Won't you have arrived?
He will have arrived.He won't have arrived.Will he have arrived?Won't he have arrived?
We will have arrived.We won't have arrived.Will you have arrived?Won't we have arrived?
They will have arrived.They won't have arrived.Will I have arrived?Won't they have arrived?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
EFLSI‌British CouncilPerfect English Grammar
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *