نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی با جواب و توضیح

۳۶۸۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۴۸ دقیقه
نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی با جواب و توضیح

«افعال مُدال» (Modal Verbs) به فعل‌هایی گفته می‌شود که با فعل اصلی در جمله همراه می‌شوند و تغییراتی در زمان و معنی آن‌ها ایجاد می‌کنند. این فعل‌ها برای بیان قطعیت، احتمال، الزام، پیشنهاد دادن و همچنین برای پیش‌بینی کردن یا حدس و گمان به کار می‌روند. به همین دلیل در معنی جمله تغییر ایجاد می‌کنند. در زبان فارسی به آن‌ها «فعل کمکی وجهی» نیز گفته می‌شود که در موقعیت‌های مختلف می‌توانند مفاهیم متفاوتی را منتقل کنند. به همین دلیل انتخاب آن‌ها به مفهوم جمله، میزان قطعیت و شرایطی بستگی دارد که در آن قرار داریم. به کمک این دسته از فعل‌ها می‌توانیم در برقراری ارتباط به زبان انگلیسی با افراد مختلف موفق‌تر عمل کنیم. برای یادگیری نحوه استفاده از افعال مُدال در جمله، بهتر است در قالب مثال و تمرین با آن‌ها آشنا شوید. در این آموزش از مجموعه‌ آموزش‌های گرامر «مجله فرادرس»، قصد داریم با نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی آشنا شویم.

997696

در ابتدا ساختار افعال مُدال در انگلیسی را توضیح می‌دهیم و سپس به کمک مثال‌های متعدد با کاربرد آن‌ها آشنا می‌شویم. در ادامه، نحوه ساختن جملات مثبت، منفی و سوالی با افعال مُدال را یاد می‌گیریم و انواع آن‌ها را برای موقعیت‌های مختلف بررسی می‌کنیم. همچنین به بررسی کاربرد افعال مجهول مُدال می‌پردازیم و به بایدها و نبایدهایی در خصوص استفاده از افعال وجهی اشاره می‌کنیم. سپس ۱۰ نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی با جواب و توضیح در اختیار شما قرار خواهیم داد تا به کمک آن‌ها بتوانید از عهده این مبحث گرامری بربیایید.

افعال مدال در انگلیسی

در بخش پایانی این مطلب، ده نمونه سوال افعال مدال در اختیار شما قرار گرفته است. اما برای این‌‌که بتوانید با تسلط بیشتری به آن‌ها پاسخ دهید، لازم است ساختار و کاربرد آن‌ها را برای زمان‌‌ها و موقعیت‌های متفاوت یاد بگیرید. در زبان انگلیسی ۲۴ فعل کمکی وجود دارد که به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • Primary Auxiliary Verbs
 • Modal Auxiliary Verbs

هر یک از این دو دسته تعریف و کاربرد مختلفی دارد. در جدول زیر می‌توانید انواع آن‌ها را مشاهده کنید.

Be Verb: is, am, are, was, were, been, being

Have Verb: have, has, had, having

Do Verb: do, does, did

Primary Auxiliary Verbs
can, could, shall, should, will, would, may, might, must, dare, need, used to, ought toModal Auxiliary Verbs

هدف ما از این آموزش، بررسی ساختار و کاربردهای افعال مُدال، یعنی دسته دوم است. سپس برای درک بهتر به نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی اشاره خواهیم کرد. اما برای این‌‌که تفاوت این دو دسته را بهتر درک کنید، برای هر یک مثال‌‌هایی ارائه کرده‌ایم که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید. ترجمه مثال‌ها و تلفظ آن‌ها نیز آورده شده است.

Be Verbs (am, is, are, was, were)

I am working.

من در حال کار کردنم.

You are writing.

شما در حال نوشتنی.

The teacher is grading the tests.

معلم در حال نمره دادن به آزمون‌ها است.

I am not feeling well today.

من امروز خیلی خوب نیستم.

I was feeling tired yesterday.

من دیروز خوب نبودم.

They were studying for their final exams all weekend.

آن‌ها کل آخر هفته را مشغول مطالعه برای امتحانات نهایی خود بودند.

He was cooking dinner when the phone rang.

وقتی تلفن زنگ زد، او مشغول آشپزی کردن بود.

Have Verbs (Have, Has, Had)

I have a meeting at 2 PM.

من ساعت ۲ جلسه دارم.

She has already finished her homework.

او خیلی وقت پیش تکالیفش را انجام داده است.

They have been studying for hours.

آن‌ها ساعت‌هاست که مشغول درس خواندن هستند.

You have to submit the report by the end of the week.

شما باید تا آخر هفته گزارش را تحویل دهید.

My sister has a lot of experience in marketing.

خواهرم در بازاریابی تجربه زیادی دارد.

We had planned to go to the beach, but it was too crowded.

ما برنامه چیدیم که به کنار دریا برویم، اما بیش از حد شلوغ بود.

The company had to lay off some employees due to budget cuts.

شرکت به دلیل قطع هزینه‌های بودجه باید برخی از کارمندانش را تعدیل می‌کرد.

Do Verbs (Do, did, does)

He does not like spicy food.

او غذای تند دوست ندارد.

We did a lot of sightseeing on our trip to Europe.

ما در سفرمان به اروپا از خیلی از جاهای دیدنی بازدید کردیم.

Do not waste your time.

وقتت را هدر نده.

You do not look well.

انگار خوب نیستی.

Do you not like sweets?

شیرینی دوست نداری؟

She did not expect to get a promotion so soon.

او انتظار نداشت که این‌قدر زود ترفیع بگیرد.

He does not usually work on weekends.

او معمولاً آخر هفته‌ها کار نمی‌کند.

Shall / Will

I shall do my best to finish the project on time.

باید همه تلاشم را بکنم تا پروژه را به‌موقع تمام کنم.

She will be there to meet you at the airport.

او اینجا خواهد بود تا شما را در فرودگاه ملاقات کند.

They will have a meeting tomorrow to discuss the proposal.

آن‌ها فردا جلسه‌ای خواهند داشت تا درباره پیشنهاد فکر کنند.

Which book shall I buy?

کدام کتاب را باید بخرم؟

Shall we go for a walk now?

می‌خواهی الان قدم بزنیم؟

My parents will come to visit us next month.

والدینم ماه آینده به دیدنم خواهند آمد.

The company shall invest in new technologies to stay competitive.

شرکت می‌خواهد برای فناوری جدید سرمایه‌گذاری کند تا ویژگی رقابتی خود را حفظ کند.

I will not be able to come to the party because of a prior commitment.

من نمی‌توانم به مهمانی بیایم، چون از قبل جایی قول داده بودم.

She will finish her degree next year.

او سال آینده مدرکش را می‌گیرد.

May / Might

You may want to consider taking a break to avoid burnout.

شاید بخواهید مرخصی بگیرید تا بیش از حد خسته نشوید.

My friend might come over for dinner tonight.

دوستم ممکن است امشب برای شام بیاید.

You may go home now.

شاید الان به خانه بروید.

May I get a cup of coffee?

ممکن است یک فنجان قهوه بخورم؟

May I help you?

می‌توانم کمکت کنم؟

It might rain tomorrow morning.

شاید فردا صبح باران ببارد.

I might go to the office.

شاید به اداره بروم.

He might not be able to attend the party.

شاید او بخواهد در مهمانی شرکت کند.

We may have to postpone the event due to bad weather.

شاید به دلیل هوای بد، رویداد را لغو کنیم.

The concert might be canceled because of the pandemic.

ممکن است به خاطر پاندمی (بیماری همه‌گیر) کنسرت لغو شود.

Can / Could

Can you swim?

شنا بلدی؟

Peter can do it easily.

«پیتر» می‌تواند به راحتی انجامش دهد.

You could do the work.

می‌توانی کار را انجام بدهی.

Can you play football?

بلدی فوتبال بازی کنی؟

I tried as best I could.

من تمام تلاشم را کردم.

I can not walk as fast as you.

نمی‌توانم به اندازه شما سریع راه بروم.

They could not attend the conference due to a scheduling conflict.

به دلیل اختلاف در برنامه‌ریزی، نتوانستند در کنفرانس شرکت کنند.

He can solve complex math problems quickly.

او می‌تواند مسائل پیچیده ریاضی را به سرعت حل کند.

He was so weak that he could not walk.

او آن‌قدر ضعیف بود که نمی‌توانست راه برود.

Could you help me with some money?

ممکن است به من کمی پول قرض بدهید؟

We can go to the beach if the weather is nice.

اگر هوا خوب باشد، می‌توانیم به لب دریا برویم.

The project could have been completed within a month if everyone had worked together.

اگر همه با هم کار می‌کردند، پروژه طی یک ماه کامل می‌شد.

Must

I must finish this report before the deadline.

من باید این گزارش را قبل از موعد مقرر تمام کنم.

She must follow the guidelines while using the equipment.

وقتی از تجهیزات استفاده می‌کند، باید دستورالعمل‌ها را بخواند.

They must attend the meeting at 2 pm.

آن‌ها باید ساعت ۲ بعدازظهر در جلسه حضور یابند.

The team must work together to achieve a common goal.

تیم باید با هم کار کند تا به هدف مشترکی برسد.

I must not forget to set the alarm before going to bed.

نباید فراموش کنم که قبل از رفتن به رختخواب ساعت را کوک کنم.

She must apologize for her mistake.

او باید به خاطر اشتباهش عذرخواهی کند.

They must prepare a budget for the upcoming project.

آن‌ها باید برای پروژه‌ای که در راه است، بودجه‌ای را در نظر بگیرند.

He must take responsibility for his actions.

او باید مسئولیت کارهایش را بر عهده بگیرد.

Should / Would

I should get more sleep to improve my productivity.

باید بیشتر بخوابم تا عملکرد بهتری داشته باشم.

She would love to go on a vacation to a tropical island.

او می‌خواهد به جزیره‌ای گرمسیری سفر کند.

We should not sleep during the daytime.

نباید در طول روز بخوابیم.

We should obey our parents.

باید از والدین خود اطاعت کنیم.

Peter would read ten hours a day.

«پیتر» ده ساعت در روز می‌خواند.

Would you please lend me a dollar?

ممکن است یک دلار به من قرض بدهی؟

Would you please tell me the time?

ممکن است به من بگویی ساعت چند است؟

They should consider hiring more staff to handle the workload.

آن‌ها باید کارکنان بیشتری بگیرند تا حجم کاری را کنترل کنند.

Ought to

We ought to obey our parents.

ما باید از پدر و مادرمان اطاعت کنیم.

I ought to start eating more vegetables to improve my health.

باید سبزیجات بیشتری بخورم تا به سلامتی‌ام کمک بیشتری بکند.

She ought to apologize for her behavior at the meeting.

او باید به خاطر رفتارش در جلسه، عذرخواهی کند.

They ought to be more considerate of other people’s feelings.

آن‌ها باید احساسات سایر افراد را نیز در نظر بگیرند.

He ought to get a second opinion before making a decision.

او باید قبل از تصمیم گرفتن، نظر شخص دیگری را هم می‌پرسید.

We ought to respect the rules and regulations of our workplace.

باید به قوانین و ضوابط محل کار خود احترام بگذاریم.

خانمی در حال گوش دادن با هدفون

Dare

Do you dare to go bungee jumping?

جرئت بانجی جامپینگ را داری؟

Who dares to enter the office?

چه کسی جرئت دارد وارد دفتر شود؟

I dare to say that you are a liar.

من شهامتش را دارم که بگویم تو یک دروغگویی.

Is she daring to climb that mountain alone?

آیا او جرئتش را دارد که تنهایی از آن کوه بالا برود؟

Tom dare not come to me.

«تام» جرئت آمدن پیش من را ندارد.

Need

I don’t need to go to the store today.

احتیاج ندارم امروز به فروشگاه بروم.

Do you need any help with your homework?

برای انجام تکالیفت به کمک احتیاج داری؟

We need not do this work.

ما نیازی به انجام این کار نداریم.

We aren’t needing any more volunteers for the event.

ما برای رویداد به داوطلب بیشتری نیاز نداریم.

Peter need not come here anymore.

«پیتر» دیگر نیازی ندارد به اینجا بیاید.

Used to

Peter used to play cricket when he was at school.

«پیتر» وقتی به مدرسه می‌رفت، کریکت بازی می‌کرد.

I used to live in a village when I was a boy.

وقتی پسر بودم، در یک روستا زندگی می‌کردم.

He used to walk every morning when he was in London.

وقتی در لندن بود، هر روز صبح قدم می‌زد.

They used to visit their grandparents every summer.

آن‌ها هر تابستان پدربزرگ و مادربزرگ‌شان را ملاقات می‌کردند.

Lisa used to wake us every morning.

«لیسا» هر روز صبح ما را از خواب بیدار می‌کرد.

کاربرد افعال مدال در انگلیسی

همان‌طور که اشاره شد، افعال مدال در انگلیسی انواع مختلفی دارند، بنابراین بدون شک کاربردهای مختلفی نیز برای آن‌ها تعریف شده است. حتی برخی از آن‌ها بیشتر از یک کاربرد دارند و به همین دلیل، با وجود ساختار ساده‌ای که دارند، گاهی برای زبان‌آموزان چالش‌برانگیز می‌شود و نمی‌دانند از کدام‌یک در چه موقعیتی باید استفاده کنند.

در این بخش از مطلب نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی سعی کرده‌ایم کاربردهای مختلف افعال مدال را توضیح دهیم و به کمک مثال، تک‌تک آن‌ها را بررسی کنیم تا بتوانید به راحتی این چالش را پشت سر بگذارید و در جملات روزانه خود از این فعل‌ها به شکل درستی استفاده کنید.

کاربرد افعال مدال در انگلیسی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • برای بیان امکان و احتمال: وقتی می‌خواهیم درباره رویدادی صحبت کنیم که امکان انجام آن در زمان حال به انگلیسی یا آینده انگلیسی وجود دارد یا احتمال می‌رود که آن عمل رخ دهد، می‌توانیم از فعل‌های مدال مانند «can» و «could» یا «may» و «might» کمک بگیریم. این‌که از کدام‌یک استفاده کنیم، به شدت یا درجه وقوع عمل بستگی دارد. مثال‌های زیر را بخوانید.

He might arrive late due to traffic.

شاید به دلیل ترافیک دیر برسد.

It can be the man who is wearing a gray suit.

شاید آن مردی است که کت و شلوار طوسی بر تن دارد.

It could rain later in the day.

شاید در طول روز باران ببارد.

They may be at the party already.

شاید از خیلی وقت پیش در مهمانی هستند.

 • برای بیان توانایی: از دیگر کاربردهای افعال مدال در زبان انگلیسی برای بیان توانایی انجام کار است. وقتی کسی این توانایی را دارد که کاری را انجام دهد، یا در گذشته چنین توانایی را داشته است، برای توصیف کردن آن، به‌ترتیب از افعال مدال «can» و «could» کمک می‌گیریم که هم‌‌معنی «be able to» هستند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

He can play the piano very well.

او می‌تواند خیلی خوب پیانو بنوازد.

She could swim when she was only five.

وقتی فقط پنج سالش بود، می‌توانست شنا کند.

I can solve complex math problems.

من می‌توانم مسائل پیچیده ریاضی را حل کنم.

They could visit the Eiffel Tower when they were in Paris.

وقتی در فرانسه بودند، توانستند از برج ایفل دیدن کنند.

 • برای بیان اجبار و ضرورت: وقتی می‌خواهیم به کسی بگوییم که باید یا نباید کاری را انجام دهد یا درباره ضرورت انجام کاری صحبت می‌کنیم، می‌توانیم از افعال مدال «must» یا «have to» و «should» کمک بگیریم که در نمونه سوال افعال مدال نیز معمولاً زیاد مشاهده می‌شود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Students must submit their assignments by Friday.

دانش‌آموزان باید تکالیف خود را تا جمعه تحویل دهند.

You have to wear a helmet while riding a bike.

باید موقع دوچرخه‌سواری کلاه ایمنی سر کنی.

She should study for the upcoming exam.

باید برای آزمون پیش رو مطالعه کنی.

 • برای اجازه گرفتن و اجازه دادن/ندادن: در شرایطی که بخواهیم برای انجام کاری از کسی اجازه بگیریم یا به کسی اجازه انجام کاری را بدهیم/ندهیم، فعل‌های مدال «can» و «could» و «may» یا «mustn't» کاربرد دارند. به مثال‌های زیر دقت کنید.

You can use my computer for a while.

می‌توانید برای مدت کوتاهی از رایانه من استفاده کنید.

May I borrow your pen?

ممکن است خودکارت را قرض بگیرم؟

You mustn't smoke in this area.

نباید در این مکان سیگار بکشی.

 • برای بیان درخواست و پیشنهاد: از افعال مدال «could» و «would» و «will» و «can» برای درخواست کردن یا پیشنهاد دادن نیز می‌توانیم استفاده کنیم، مانند مثال‌‌های زیر:

Could you please pass the salt?

ممکن است نمک را به من بدهی؟

I will help you with your project.

من در این پروژه به شما کمک خواهم کرد.

We can have dinner together tonight.

می‌توانیم امشب شام را با هم بخوریم.

 • برای نصیحت یا توصیه کردن: افعال مدال «should» و «ought to» برای توصیه کردن یا نصیحت کردن به کار می‌روند، مانند مثال‌های زیر:

You should try the new restaurant downtown.

باید رستوران جدید در مرکز شهر را امتحان کنی.

He ought to take a break and relax.

او باید مرخصی بگیرد و استراحت کند.

 • برای بیان نظراتی با لحن ملایم: از افعال مدال در حالت کلی می‌توانیم برای ملایم‌تر کردن لحن جملات خود کمک بگیریم یا جملات خود را به شکلی مؤدبانه‌تر مطرح کنیم. مثال‌‌های زیر را در نظر بگیرید.

I can see why you might be upset.

می‌فهمم چرا ممکن است ناراحت باشی.

I could lend you a hand if you need help.

اگر به کمک نیازی داری، در خدمتم.

 • برای پیش‌بینی کردن، حدس و گمان یا استنتاج: افعال مُدال «might» یا «may» و «could» و «must» را برای این منظور می‌توانیم به کار ببریم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

He might have gone to the store.

شاید به مغازه رفته باشد.

She may be running late.

شاید دیر می‌رسد.

He must be home now.

الان باید خانه باشد.

 • برای بیان برنامه‌های آتی: مهم‌ترین فعل‌های مُدالی که برای برنامه‌های آتی یا برای توصیف اهداف آینده به کار می‌رود، «will» و «shall» است که در نمونه سوال افعال مدال زیاد آن‌ها را می‌بینیم. در مثال‌های زیر می‌توانید این ساختار را مشاهده کنید.

We will start the meeting at 10 AM.

جلسه را ساعت ۱۰ صبح شروع خواهیم کرد.

She shall contact you to discuss the details.

او با شما تماس می‌گیرد تا درباره جزئیات به گفت‌وگو بپردازد.

 • برای تأکید: از افعال مدال می‌توانیم برای تأکید کردن بر انجام کاری کمک بگیریم، مانند مثال زیر:

You really should see this movie.

باید این فیلم را ببینی.

You can't miss it.

جلوی چشمت است.

(راحت پیدایش می‌کنی.)

معلمی در کلاس درس با یک برگه در دستش

ساختار افعال مدال در انگلیسی

برای آشنایی بیشتر با نمونه سوال افعال مدال می‌توانیم ساختار افعال مدال در انگلیسی را با در نظر گرفتن فرمول زیر برای جملات مثبت و منفی، برای زمان حال و آینده تعریف کنیم.

Subject + modal verb (not) + base form of the verb

از این فرمول می‌توانیم به دو نتیجه‌گیری مهم برسیم: افعال مُدال قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند و فعل اصلی که بعد از آن‌ها می‌آید، همواره به شکل ساده به کار می‌رود. یعنی نمی‌توانیم به فعل اصلی ing یا s سوم شخص اضافه کنیم. برای درک بهتر به چند مثال زیر توجه کنید که با انواع فعل مُدال ساخته شده است.

She can speak three languages fluently.

او می‌تواند سه زبان را به طور سلیس و روان صحبت کند.

They may attend the conference next month.

شاید آن‌ها ماه آینده در همایش حضور یابند.

He should arrive at the airport on time.

او باید به‌موقع به فرودگاه برسد.

I must finish this project by the end of the week.

من باید تا آخر هفته این پروژه را تمام کنم.

We could consider launching a new product line.

ما می‌توانستیم خط پروژه جدیدی را آغاز کنیم.

جملات منفی

She can't attend the meeting due to a prior commitment.

به دلیل قرار قبلی، نمی‌تواند در جلسه حضور داشته باشد.

They might not come to the party tomorrow.

شاید آن‌ها فردا به مهمانی نیایند.

He shouldn't neglect the importance of market research.

نباید اهمیت تحقیقات علمی برای داد و ستد در بازار را نادیده بگیرد.

I mustn't share confidential information with unauthorized individuals.

من نباید اطلاعات محرمانه را با مقامات غیرمسئول در میان بگذارم.

We couldn't secure the sponsorship for the event.

نتوانستیم حمایت مالی رویداد را تضمین کنیم.

ملشین تحریر روی میز و چند کاغذ

افعال مدال در جملات مجهول

تا به اینجای مطلب نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی،  با افعال مُدال آشنا شدیم و کاربرد و ساختار آن‌ها را در جملات انگلیسی یاد گرفتیم. در ادامه مطلب نمونه سوال افعال مدال به انگلیسی، به بررسی ساختار مجهول افعال مدال می‌پردازیم. اما قبل از آن، ابتدا توضیح مختصری درباره فعل مجهول و کاربردهای آن خواهیم داد.

در زبان انگلیسی، بیشتر جمله‌هایی که در گفت‌وگوهای روزمره با آن‌ها سروکار داریم، معلوم هستند. «حالت معلوم» (Active Voice) برای فعلی است که به توصیف فاعل می‌پردازد و درواقع به این نکته اشاره دارد که فاعل در انگلیسی چه کاری را انجام می‌دهد. جملات معلوم با فعل‌هایی در زمان‌های مختلف به کار می‌روند. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She reads novels every weekend.

او هر آخر هفته رمان می‌خواند.

The chef is preparing a delicious meal in the kitchen.

سرآشپز در حال تهیه غذای خوشمزه‌ای در آشپزخانه بود.

They are playing basketball at the park.

آن‌ها در پارک مشغول بسکتبال بازی کردن هستند.

The company launched a new product yesterday.

شرکت دیروز محصول جدیدی را عرضه کرد.

He fixes computers for a living.

او با تعمیر کردن رایانه امرار معاش می‌کند.

The students are studying for their exams.

دانش‌آموزان برای امتحاناتشان مشغول مطالعه هستند.

The cat chased the mouse around the house.

گربه موش را در اطراف خانه دنبال کرد.

The sun shines brightly in the morning.

هنگام صبح، خورشید می‌درخشد.

She teaches Spanish to elementary school students.

او به دانش‌آموزان مدرسه ابتدایی، زبان اسپانیایی آموزش می‌دهد.

اما دسته دیگری از جملات انگلیسی در حالت مجهول به کار می‌روند. «حالت مجهول» (Passive Voice) در مواقعی به کار می‌رود که فاعل جمله برای ما اهمیت چندانی نداشته باشد، یا آ‌‌ن‌قدر برای همه شناخته‌شده باشد که دیگر نیازی به ذکر آن در جمله نباشد.

در برخی موارد هم شاید اصلاً نخواهیم به فاعل جمله اشاره کنیم و برای ما مهم مفعول جمله یا شخص یا چیزی است که کار بر آن واقع شده است. به همین دلیل اولین کاری که باید انجام دهیم، تغییر جای مفعول و فاعل در جمله است تا با آوردن مفعول در ابتدای جمله، به مخاطب نشان دهیم که در مقایسه با فاعل برای ما در اولویت قرار دارد. برای ساختن جملات مجهول، مراحل زیر را دنبال کنید.

 1. مفعول جمله معلوم را به‌جای فاعل جمله قرار دهید.
 2. فاعل را از جمله حذف کنید یا در صورت نیاز به آخر جمله اضافه کنید و قبل از آن «by» قرار دهید.
 3. ساختار فعل را از حالت معلوم به مجهول تغییر دهید. برای این کار، ابتدا فعل «to be» را بیاورید و سپس از شکل سوم فعل (Past Participle) کمک بگیرید.

در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» و در مبحث جملات مجهول در انگلیسی با این ساختار به طور کامل و برای همه زمان‌های انگلیسی آشنا شدیم. برای این‌که نحوه ساختن جملات مجهول در انگلیسی را بهتر یاد بگیرید، به چند مثال زیر دقت کنید که با زمان‌های مختلفی نوشته شده است.

The cake was baked by my grandmother.

کیک توسط مادربزرگم پخته شد.

Movies are watched by millions of people every day.

فیلم‌ها هر روز توسط افراد مختلفی تماشا می‌شود.

The book was written by a famous author.

کتاب توسط نویسنده معروفی نوشته شد.

The house was built last year.

خانه پارسال ساخته شد.

The project is being discussed by the team right now.

پروژه هم‌اکنون توسط تیم به بحث گذاشته شده است.

The movie is being filmed on location.

فیلم دارد در محل فیلم‌برداری گرفته می‌شود.

The meal had been prepared before the guests arrived.

قبل از رسیدن مهمان‌ها غذا آماده شده بود.

Many books have been read by that avid reader.

خیلی از کتاب‌ها توسط آن خواننده مشتاق مطالعه شده‌ است.

The event will be held at the community center.

رویداد در مرکز اجتماعات برگزار خواهد شد.

برای ساختن جملات معلوم با افعال مُدال، قبل از فعل اصلی باید از مُدال استفاده کنیم. به چند مثال با افعال مدال در حالت معلوم توجه کنید تا بهتر بتوانید به نمونه سوال افعال مدال پاسخ دهید.

He can drive a car.

او می‌تواند رانندگی کند.

He must take a rest. He's so tired.

او باید استراحت کند. خیلی خسته است.

You should pay more attention.

باید دقت بیشتری داشته باشی.

We might not finish the project by the deadline.

ما شاید پروژه را تا موعد مقرر تمام نکنیم.

I can't speak French.

من نمی‌توانم به فرانسوی صحبت کنم.

حال اگر بخواهیم جملات معلوم با فعل مدال را به حالت مجهول تبدیل کنیم، باید مفعول جمله را به ابتدای جمله بیاوریم و سپس ساختار فعل را به حالت مجهول تغییر دهیم. مثال‌های زیر در حالت مجهول و برای زمان‌های مختلف ساخته شد‌ه‌اند. در مثال‌های زیر جملاتی در حالت مجهول با افعال مدال ساخته‌ایم که حالت معلوم آن‌ها نیز برای مقایسه نوشته و دسته‌بندی‌ شده است.

Passive Modal - Can

Passive: The new software can be installed on your computer.

Active: You can install the new software on your computer.

مجهول: نرم‌افزار جدید می‌تواند روی رایانه شما نصب شود.

معلوم: شما می‌توانید نرم‌افزار جدید را روی رایانه خود نصب کنید.

Passive Modal - Should

Passive: The documents should be reviewed by the supervisor.

Active: You should review the documents, supervisor.

مجهول: اسناد و مدارک باید توسط ناظر بررسی شوند.

معلوم: شما به عنوان ناظر باید اسناد و مدارک را بررسی کنید.

Passive Modal - Must

Passive: The report must be submitted by the end of the week.

Active: You must submit the report by the end of the week.

مجهول: گزارش باید تا آخر هفته تحویل داده شود.

معلوم: شما باید گزارش را تا آخر هفته تحویل دهید.

Passive Modal - Could

Passive: The proposal could be considered by the committee.

Active: The committee could consider the proposal.

مجهول: پیشنهاد ممکن است توسط کمیته بررسی شود.

معلوم: ممکن است کمیته پیشنهاد را در نظر بگیرد.

Passive Modal - May

Passive: The event may be rescheduled due to bad weather.

Active: Due to bad weather, we may reschedule the event.

مجهول: شاید به خاطر آب و هوای بد، رویداد دوباره زمان‌بندی شود.

معلوم: به دلیل هوای بد، ممکن است رویداد را مجدداً زمان‌بندی کنیم.

Passive Modal - Might

Passive: The assignment might be extended by the professor.

Active: The professor might extend the assignment.

مجهول: ممکن است مهلت انجام تکالیف توسط استاد تمدید شود.

معلوم: شاید استاد مهلت انجام تکالیف را تمدید کند.

Passive Modal - Would

Passive: The task would be completed by the team.

Active: The team would complete the task.

مجهول: کار توسط تیم انجام می‌شود.

معلوم: تیم کار را انجام می‌دهد.

Passive Modal - Will

Passive: The project will be supervised by the manager.

Active: The manager will supervise the project.

مجهول: پروژه توسط مدیر نظارت می‌شود.

معلوم: مدیر پروژه را نظارت می‌کند.

Passive Modal - Shall

Passive: The workshop shall be conducted by experienced trainers.

Active: Experienced trainers shall conduct the workshop.

مجهول: ورک‌شاپ باید توسط استادان باتجربه انجام شود.

معلوم: استادان باتجربه ورک‌شاپ را انجام می‌دهند.

افعال مدال در گذشته

در مبحث نمونه سوال افعال مدال ممکن است با ساختار Past Modals نیز آشنا شویم. بیشتر افعال مُدال شکل گذشته ندارند، اما ممکن است بخواهیم آن‌ها را برای عملی به کار ببریم که در گذشته اتفاق افتاده است و در این صورت می‌تواند کاربردهای متفاوتی داشته باشد. برای مثال می‌تواند برای توصیف حسرت موقعیتی ازدست‌رفته در گذشته به کار برود، یا برای کاری که توانایی انجام دادن آن در گذشته وجود داشته اما به دلایلی رخ نداده است. در این حالت به آن «افعال مُدال در گذشته» (Past Modals) گفته می‌شود. مشخصه‌ اصلی این نوع جملات، فعل‌شان است که به صورت «modal + have + p.p» به کار می‌رود. چون ساختار فعل، کمی به زمان حال کامل شباهت دارد، به آن «Perfect Modals» نیز گفته می‌شود.

در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» در رابطه با کاربرد افعال مُدال در گذشته توضیحاتی را ارائه کردیم. در این مطلب، برای درک بهتر گرامر Past Modals، توضیحاتی به طور خلاصه خواهیم داد و مثال‌هایی ارائه می‌کنیم تا اگر در نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی با آن‌ها مواجه شدید، برای پاسخ دادن تسلط کافی داشته باشید.

در جدول زیر می‌توانید انواع افعال مُدال در گذشته را با مثال یاد بگیرید.

مثالکاربردانواع فعل مدال در گذشته
If I had known the future, I would have done it differently.برای توصیف موقعیتی غیرواقعی در گذشتهwould have
He could have taken the flight.برای توصیف توانایی انجام کاری در گذشتهcould have
We may have passed the math exam, but it was in Spanish.برای توصیف احتمالات در گذشتهmay have
You might have sold the car, if you really needed the Money.برای توصیف احتمال وقوع عملی با شدت کمتر در گذشتهmight have
You should have listened to the teacher.برای توصیه کردن به انجام کاری که در گذشته انجام نشده و برعکسshould have
We must have been crazy!برای بیان فرضیات با قطعیت زیاد در گذشتهmust have

در ادامه هر یک از افعال مُدال را در دسته‌بندی‌های مختلف برای زمان گذشته توضیح می‌دهیم.

گرامر Might have/ May have

همان‌طور که اشاره کردیم، افعال مدال در گذشته با ساختار فعل «modal + have + p.p» شناخته شده‌اند. یکی از این فعل‌‌های مدال «might» است که وقتی با ساختار گذشته استفاده می‌شود، می‌تواند درباره چیزی صحبت کند که در گذشته رخ داده است. همچنین می‌تواند برای حدس زدن نیز کاربرد داشته باشد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I might have lost it somewhere.

شاید آن را جایی گم کرده باشم.

(احتمال می‌دهم آن لحظه در حال خرید کردن بوده‌ام.)

I might have lost it somewhere.

گمان کنم آن را جایی گم کرده باشم.

(حدس می‌زنم آن را جایی گم کرده باشم.)

She may not have met him before.

شاید او را قبلاً ملاقات نکرده نباشد.

(احتمال دارد چنین اتفاقی نیفتاده باشد.)

گرامر Could have

برای پاسخ دادن به نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی، لازم است با افعال مدال در گذشته نیز آشنا شویم. کاربرد «could have» را می‌توانیم در موارد زیر خلاصه کنیم.

 • از «could have» همراه با «p.p» برای بیان احتمال یا حدس و گمان انجام کاری در گذشته استفاده می‌شود. به‌جای «could» می‌توانیم‌ «might» را نیز به کار ببریم:

I could have lost the keys in the café.

ممکن است کلیدها را در کافه گم کرده باشم.

I might have lost the keys in the café.

شاید کلیدها را در کافه گم کرده باشم.

He could have gotten stuck in traffic.

ممکن است در ترافیک مانده باشد.

He might have gotten stuck in traffic.

شاید در ترافیک مانده باشد.

 • وقتی چیزی ممکن بوده در گذشته اتفاق بیفتد، اما اتفاق نیفتاده است:

You could have broken your leg!

ممکن بود پایت بشکند!

(اما نشکست.)

I could have gone to the cinema, but I decided to stay home.

می‌توانستم به سینما بروم، اما تصمیم گرفتم در خانه بمانم.

(پس به سینما نرفتم.)

 • وقتی درباره موقعیتی صحبت می‌کنیم که احتمال وقوع آن غیرممکن است یا به عبارت دیگر، محال است در گذشته اتفاق افتاده باشد:

She couldn’t have met him before. He used to live in Canada.

محال است او را قبلاً دیده باشد. او در کانادا زندگی می‌کرد.

He couldn’t have gone to the shopping center. It’s closed on Sundays.

امکان ندارد او به مرکز خرید رفته باشد. یکشنبه‌ها بسته است.

گرامر Must have

وقتی درباره وقوع امری در گذشته با قطعیت صحبت می‌کنیم، می‌توانیم از «Must have» همراه با «p.p» کمک بگیریم. در این حالت، اغلب با توجه به شواهد و مدارک موجود با چنین قاطعیتی حدس و گمان می‌زنیم و مشخصه‌‌ آن فعل مُدال «must»‌ است. به دو مثال زیر و ترجمه فارسی آن‌ها توجه کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

You must have been tired. You had a lot of work today.

حتماً خسته‌ شده‌ای. امروز خیلی کار داشتی.

He must have gone home. He called me an hour ago and told me about that.

او حتماً به خانه رفته است. یک ساعت پیش به من زنگ زد و درباره آن به من گفت.

گرامر Couldn't have/ Can't have

برای صحبت کردن درباره عملی که احتمال انجام شدن آن در گذشته بسیار کم است یا اصلاً غیرممکن است، از گرامر «can't have» کمک می‌گیریم. به دو جمله زیر دقت کنید.

She can’t have been asleep. Her eyes were open.

امکان ندارد او خواب باشد. چشم‌هایش باز است.

You can’t have seen Luke yesterday. He left the city six months ago.

محال است دیروز «لوک» را دیده باشی. او شش ماه پیش شهر را ترک کرد.

در نمونه سوال افعال مدال از «can't have» و «couldn't have» می‌توانیم برای صحبت کردن درباره امری که وقوع آن در گذشته غیرممکن است، استفاده کنیم. می‌توانیم هر دو ساختار را به‌جای هم به کار ببریم، چون فرق چندانی با هم ندارند. فقط « can't have + p.p» در مقایسه با «couldn't have + p.p» کمی قوی‌تر است. یعنی احتمال محال بودن «can't have»‌ بیشتر از couldn't have»‌ است. به دو مثال زیر توجه کنید.

He couldn’t have done it.

امکان ندارد کار او باشد.

(قادر به انجام این کار نبود.)

He can’t have done it.

محال است کار او باشد.

(من درباره آن مطمئنم و این موضوع را می‌دانم!)

گرامر Should hve/ought to have

وقتی از این ساختار برای نمونه سوال افعال مدال استفاده می‌کنیم، درواقع از کاری حرف می‌زنیم که اگر انجامش می‌دادیم بهتر بود، اما این کار را نکردیم. برعکس این امر هم صدق می‌کند، یعنی کاری که بهتر بود آن را انجام نمی‌دادیم، اما انجامش دادیم و اکنون که به آن فکر می‌کنیم، احساس پشیمانی داریم. کاربردهای این ساختار را می‌توانیم در سه مورد زیر خلاصه کنیم:

 • برای نصیحت کردن یا پیشنهاد دادن:

You should have gone there straight away.

بهتر بود بلافاصله به آنجا می‌رفتی.

You ought to have spent more time with your family.

باید وقت بیشتری را با خانواده‌ات سپری می‌کردی.

 • برای صحبت کردن درباره اشتباهات:

I was so worried about you. You should have called!

خیلی نگرانت بودم. باید زنگ می‌زدی!‍

 • برای معذرت‌خواهی:

I’m sorry that I’m late for work. I should have woken up earlier.

ببخشید که دیر به سر کار آمدم. باید زودتر از خواب بیدار می‌شدم.

گرامر Would have

«would have» یکی از ساختارهای پرکاربرد در میان افعال مُدال در گذشته است. از ساختار «would have + p.p» برای موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • برای صحبت کردن درباره چیزی که می‌خواستید در گذشته انجام دهید، اما این کار را نکردید:

I would have gone to the party, but I was really busy.

می‌خواستم به مهمانی بروم، اما سرم خیلی شلوغ بود.

I would have called you, but I didn’t know your number.

می‌خواستم به شما زنگ بزنم، اما شماره‌ات را نمی‌دانستم.

I would have loaned you the money, but I didn’t have any.

می‌خواستم به شما پول قرض بدهم، اما پولی نداشتم.

If I had had enough money, I would have bought a car.

اگر پول داشتم، ماشین می‌خریدم.

(پول نداشتم، درنتیجه نتوانستم ماشین بخرم.)

If I had known they were vegetarians, I would have made a salad.

اگر می‌دانستم آن‌ها گیاهخوارند، سالاد درست می‌کردم.

(نمی‌دانستم گیاهخوارند، درنتیجه سالاد درست نکردم.)

افعال مدال در جملات سوالی منفی

«سوال منفی» (Negative Questions) به آن دسته از سوال‌ها گفته می‌شود که منفی‌کننده «n't» به فعل اضافه می‌شود و حالت منفی به جمله پرسشی می‌دهد. در زبان فارسی هم این نوع جملات پرسشی منفی کاربرد دارد. مثال زیر را در نظر بگیرید.

امروز سر کار نمی‌روی؟

فعل این جمله «نمی‌روی» است که یک فعل منفی به شمار می‌رود. این جمله را بدون شک بارها و بارها در زبان فارسی شنیده‌اید و به خوبی با کاربرد آن آشنا هستید. معمولاً برای کسب اطلاعات بیشتر یا شفاف‌سازی، همچنین برای ابراز نارضایتی یا نگرانی از وضعیت موجود این جمله را به کار می‌بریم. فرض کنید مادرتان صبح وارد اتاق شما می‌شود و با تعجب این سوال را از شما می‌پرسد، چون همیشه ساعت هفت و نیم از منزل خارج می‌شدید و به سر کار می‌رفتید، اما امروز نرفته‌اید. او این سوال را می‌پرسد، چون هم تعحب کرده است که شما را در اتاق دیده است، هم نگران است که مبادا اتفاقی افتاده باشد.

در زبان انگلیسی هم کاربرد جملات سوالی منفی تقریباً شبیه زبان فارسی است. به طور کلی، جملات پرسشی منفی در انگلیسی را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

 • برای کسب اطلاعات: از جملات سوالی منفی اغلب زمانی استفاده می‌کنیم که گوینده درباره اتفاقی که رخ داده مطمئن نیست و می‌خواهد اطلاعاتی به دست بیاورد، مانند مثال زیر:

Didn't you see the email I sent?

ایمیلی که برایت فرستادم را ندیدی؟

 • برای بیان تعجب: از جملات سوالی منفی اغلب برای بیان تعجب از این‌که کسی کاری را انجام داده یا نداده استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Haven't you seen that move yet?

هنوز آن فیلم را ندیده‌ای؟

Aren’t you going to English class tomorrow?

فردا به کلاس زبان انگلیسی نمی‌روی؟

 • برای دادن پیشنهاد مخالف با لحنی محترمانه: در برخی موارد می‌خواهیم مخالفت خود را با نظر یا ایده‌ای مطرح کنیم، اما نه به شکلی مستقیم. در این حالت می‌توانیم لحن خود را تغییر دهیم و از «wouldn't» برای مؤدبانه‌تر کردن یا نرم‌تر کردن لحن بیان خود کمک بگیریم، مانند مثال‌ زیر:

Wouldn’t it be nice to paint that wall green?

بهتر نمی‌شود اگر آن دیوار را رنگ سبز بزنیم؟

 • برای پیشنهاد دادن یا نصیحت کردن: برای درخواست‌‌های مؤدبانه، پیشنهاد دادن یا توصیه کردن می‌توانیم از کلمه پرسشی «why» استفاده کنیم و جمله سوالی منفی بسازیم، مانند مثال‌های زیر:

Why don't you go and pay her a visit?

چرا سری به او نمی‌زنی؟

Why doesn't she come and spend the evening with us?

چرا نمی‌آید و غروب را با ما سپری نمی‌کند؟

برای ساختن جملات سوالی منفی در انگلیسی، راه دیگری نیز وجود دارد که بیشتر برای موقعیت‌های رسمی به کار می‌رود. در این حالت، از شکل کامل منفی‌کننده، یعنی «not» کمک می‌گیریم و ساختار آن را کمی تغییر می‌دهیم. بنابراین، دو فرمول زیر برای موقعیت‌های غیررسمی و رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

Auxiliary verb + n't + subject + verb?

Auxiliary verb + subject + not + verb?

به چند مثال با حالت رسمی نیز توجه کنید تا با ساختار جملات سوالی منفی بیشتر آشنا شوید.

Do you not come to the party?

به مهمانی نمی‌آیید؟

Does she not pay her a visit?

به او سری نمی‌زند؟

Are they not going to the meeting tomorrow?

آیا آن‌ها فردا به جلسه نخواهند رفت؟

Was he not upset when he heard the news?

وقتی خبر را شنید ناراحت نشد؟

در مبحث نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی، برای ساختن جملات سوالی منفی با افعال مُدال نیز مانند دو فرمول فوق عمل می‌کنیم، با این تفاوت که فعل مُدال به عنوان فعل کمکی قرار می‌گیرد. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

Can he not drive a car?

رانندگی بلد نیست؟

Will she not see the dentist tomorrow?

فردا به دندان‌پزشک مراجعه نمی‌کند؟

Should she not take a rest?

نباید استراحت کند؟

Might they not come to the party?

ممکن است آن‌ها به مهمانی نیایند؟

چند دانشجو در حال گفت‌وگو در کلاس

افعال مدال در تگ کوئسشن

«تگ کوئسشن» (Tag Questions) به جملاتی گفته می‌شود که در انتهای آن‌ها سوالی کوتاه قرار می‌گیرد تا تأیید طرف مقابل را بگیریم یا در برخی موارد، وقتی از چیزی مطمئن نیستیم، برای کسب اطلاعات بیشتر آن را مطرح کنیم. تگ کوئسشن را در زبان فارسی هم استفاده می‌کنیم. به جمله زیر دقت کنید.

من دیروز درباره آن موضوع با شما صحبت کردم، این‌طور نیست؟

«این‌طور نیست؟» همان تگ کوئسشن است که در انتهای جمله خبری آمده و برای تأکید بیشتر یا گرفتن تأیید مخاطب به کار رفته است. معادل فارسی آن هم «جملات پرسشی تأییدی» است. حال اگر بخواهیم همین سوال را به انگلیسی ترجمه کنیم، خواهیم داشت:

I talked to you about the issue yesterday, didn't I?

همان‌طور که مشاهده می‌کنیم، جمله خبری گذشته ساده انگلیسی است و به همین دلیل در تگ کوئسشن از فعل کمکی «did» استفاده شده است. اما اگر دقت کنید، همراه با فعل کمکی، «n't» هم به آن اضافه شده و آن را به تگ کوئسشن منفی تبدیل کرده است. دلیل آن هم به جمله خبری برمی‌گردد. چون جمله مثبت است، فعل تگ کوئشسشن به صورت منفی به کار رفته است. بعد از فعل کمکی هم از ضمیر فاعلی انگلیسی استفاده شده که همان ضمیر فاعلی جمله خبری است. زمان فعل تگ کوئسشن و همین‌طور ضمیر فاعلی آن می‌تواند با توجه به جمله خبری تغییر کند، اما ساختار کلی آن را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

 1. تگ کوئسشن همواره در انتهای جمله خبری می‌‌آید.
 2. بعد از جمله خبری، «ویرگول انگلیسی» (Comma) می‌گذاریم و سپس تگ کوئسشن را می‌آوریم.
 3. در ابتدای تگ کوئسشن، همواره از فعل کمکی (نه اصلی) استفاده می‌‌کنیم.
 4. اگر جمله خبری مثبت باشد، به فعل کمکی «n't» اضافه می‌کنیم و فعل منفی انگلیسی می‌سازیم.
 5. اگر جمله خبری منفی باشد، تگ کوئسشن آن مثبت می‌شود.
 6. در تگ کوئسشن، بعد از فعل کمکی، از ضمیر فاعلی (نه اسم) به عنوان فاعل استفاده می‌کنیم.
 7. انتهای جمله علامت سوال قرار می‌دهیم.

برای ساختن نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی با تگ کوئسشن از فعل مدال کمک می‌گیریم و همان قوانین فوق را برای این دسته از جملات نیز رعایت می‌کنیم. به چند مثال زیر دقت کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

You can swim, can't you?

شما می‌توانید شنا کنید، مگر نه؟

He should be here on time, shouldn't he?

او باید سروقت اینجا باشد، مگر نه؟

She might need some help, mightn't she?

شاید او به کمک نیاز داشته باشد، این‌طور نیست؟

(معمولاً «might» را در حالت منفی با شکل کامل منفی‌کننده not می‌آوریم و «might not» کاربرد چندانی ندارد، اما چون تگ کوئسشن باید از شکل کوتاه «n't» استفاده کنیم، آن را به شکل نه‌چندان رایج خود به کار برده‌ایم.)

We can finish this by the deadline, can't we?

می‌توانیم این را قبل از موعد مقرر تمام کنیم، مگر نه؟

They could solve the problem, couldn't they?

آن‌ها می‌توانستند مشکل را حل کنند، مگر نه؟

He must be joking, mustn't he?

حتماً شوخی می‌کند، مگر نه؟

She shouldn't eat too much junk food, should she?

او نباید هله‌هوله زیاد بخورد، درست است؟

We will see you later, won't we?

بعداً می‌بینیمت، این‌طور نیست؟

They must be excited about the trip, aren't they?

آن‌ها باید درباره سفر هیجان‌زده باشند، مگر نه؟

برعکس حالت‌های فوق نیز ممکن است. یعنی جمله خبری منفی باشد و تگ کوئسشن مثبت. به مثال‌های زیر دقت کنید.

She can't go there, can she?

او نمی‌تواند به آنجا برود، مگر نه؟

They shouldn't be late, should they?

آن‌ها نباید دیر کنند، درست است؟

He might not understand, might he?

شاید متوجه نشود، درست است؟

You won't forget to bring it, will you?

یادت نمی‌رود که آن را بیاوری، مگر نه؟

We mustn't reveal the surprise, must we?

ما نباید درباره غافلگیری چیزی بگوییم، این‌طور نیست؟

She may not have finished work, may she?

شاید او کار را تمام نکند، مگر نه؟

He couldn't solve the equation, could he?

او نمی‌تواند معادله را حل کند، این‌طور نیست؟

You shouldn't eat that, should you?

نباید آن را بخوری، مگر نه؟

We might not make it in time, might we?

شاید نتوانیم زودتر انجامش دهیم، مگر نه؟

نکته: تلفظ درست «Tag Question» به صورت «تگ کوئسچن» /kwestʃən'/ است، اما در زبان انگلیسی به اشتباه «تگ کوئسشن» جا افتاده است.

نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1: What ______ you do if you won the lottery?

can

will

should

would

2: She ______ speak three languages fluently.

can

could

may

must

3: We ______ go to the concert tonight if we finish our work.

can

will

may

may

4: ______ you please pass me the salt?

will

can

could

should

 5: He ______ be at home. I saw his car parked outside.

may

must

could

should

6: If I had more time, I ______ read more books.

can

would

will

may

 7: She ______ help you if you ask her nicely.

can

may

must

would

8: You ______ attend all the classes to pass the course.

can

may

should

will

9: ______ you mind if I use your computer for a moment?

Can

Could

Would

May

10: They ______ finish the project by next week.

must

should

could

will

تمرین دوم

در این نمونه سوال افعال مدال جاهای خالی را با فعل مُدال مناسب کامل کنید.

Q1: You ___ complete the assignment by tomorrow. It's a requirement.

جواب

Answer: You must complete the assignment by tomorrow. It's a requirement.

Q2: They _____ be at the restaurant already. Their reservation was for 7 PM.

جواب

Answer: They must be at the restaurant already. Their reservation was for 7 PM.

Q3: I _____ believe what he said. It sounds too good to be true.

جواب

Answer: I can't believe what he said. It sounds too good to be true.

Q4: _____ I use your phone? Mine just died.

جواب

Answer: May I use your phone? Mine just died.

Q5: She ______ have forgotten about the meeting. She's not here yet.

جواب

Answer: She might have forgotten about the meeting. She's not here yet.

Q6: We _____ buy tickets in advance for the concert. They might sell out.

جواب

Answer: We should buy tickets in advance for the concert. They might sell out.

Q7: You _____ leave your belongings unattended in a public place.

جواب

Answer: You shouldn't leave your belongings unattended in a public place.

Q8: I _____ finish reading this book. It's quite interesting.

جواب

Answer: I should finish reading this book. It's quite interesting.

Q9: She _____ take a break. She's been working non-stop for hours.

جواب

Answer: She should take a break. She's been working non-stop for hours.

Q10: We _____ be more respectful towards others' opinions.

جواب

Answer: We ought to be more respectful towards others' opinions.

تمرین سوم

مکالمه‌های زیر با افعال داخل باکس کامل کنید.

Q1: A: Can you come for a coffee after the meeting?

B: No, I ______ I’m sorry. I have to go home.

جواب

Answer A: Can you come for a coffee after the meeting?

B: No, I can't, I'm sorry. I have to go home.

Q1: A: Do I have to pay for the meal now?

B: No, you _____. You can pay when you leave.

جواب

Answer: A: Do I have to pay for the meal now?

B: No, you don't. You can pay when you leave.

Q1: A: Should we phone to say we’re going to be late?

B: Yes, we _____. Here’s my phone.

جواب

Answer: A: Should we phone to say we’re going to be late?

B: Yes, we should. Here’s my phone.

Q1: A: Can we leave our luggage during the break?

B: Yes, you _____. But don’t leave any money.

جواب

Answer: A: Can we leave our luggage during the break?

B: Yes, you can. But don’t leave any money.

Q1: A: Do you think I should write about my educational background?

B: Yes, you _____. You can get a better job.

جواب

Answer: A: Do you think I should write about my educational background?

B: Yes, you should. You can get a better job.

Q1: A: My child is five. Do you have to buy him a ticket?

B: Yes, you _____. It costs half the price of an adult ticket.

جواب

Answer: A: My child is five. Do you have to buy him a ticket?

B: Yes, you do. It costs half the price of an adult ticket.

Q1: A: Do you have to get up early tomorrow?

B: No, I ______. I can stay in bed.

جواب

Answer: A: Do you have to get up early tomorrow?

B: No, I don't. I can stay in bed.

Q1: A: Can you speak English?

B: Yes, I ______. I lived in London for 5 years.

جواب

Answer: A: Can you speak English?

B: Yes, I can. I lived in London for 5 years.

Q1: A: Should we leave him a message?

B: Yes, we ______. He won’t be worried about us.

جواب

Answer: A: Should we leave him a message?

B: Yes, we should. He won’t be worried about us.

Q1: A: Should I study more on English grammar?

B: No, you ______. You know it very well already.

جواب

Answer: A: Should I study more on English grammar?

B: No, you should. You know it very well already.

تمرین چهارم

در نمونه سوال افعال مدال زیر، جاهای خالی را با «should/must/ought to» کامل کنید.

Q1: The students ______ respect their teacher.

جواب

Answer: The students ought to respect their teacher.

Q2: Every student ______ carry his or her i-card during the examination.

جواب

Answer: Every student must carry his or her i-card during the examination.

Q3: You ______ keep away from bad habits like teasing girls, copying in exams etc.

جواب

Answer: You should keep away from bad habits like teasing girls, copying in exams etc.

Q4: Madhur seems to be quite exhausted. She ______ take some rest.

جواب

Answer: Madhur seems to be quite exhausted. She should take some rest.

Q5: What you are doing these days is a wild goose chase. You ______ rather concentrate on your own project.

جواب

Answer: What you are doing these days is a wild goose chase. You should rather concentrate on your own project.

Q6: Sejal has searched the file everywhere, but didn’t find it. I think, it _______ be in the almirah at the drawing room.

جواب

Answer: Sejal has searched the file everywhere, but didn’t find it. I think, it must be in the almirah at the drawing room.

Q7: Many new investors have started popping up these days. The stock exchange rates ______ go on rising in coming few days.

جواب

Answer: Many new investors have started popping up these days. The stock exchange rates ought to go on rising in coming few days.

Q8: Every citizen of the country ______ respect and obey its Constitution.

جواب

Answer: : Every citizen of the country ought to respect and obey its Constitution.

Q9: I ______ say that he is a fool.

جواب

Answer: I must say that he is a fool.

Q10: One ______ not disregard a religion that one does not follow.

جواب

Answer: One should not disregard a religion that one does not follow.

تمرین پنجم

از بین گزینه‌های زیر، پاسخ درست را انتخاب کنید. در هر سوال یک گزینه درست است.

Q1: (a) I was able to pass the exam. But I could not appear for it
(b) I could pass the exam. But I did not appear for it
(c) I was able to pass the exam. But I did not appeared for it
(d) I was able to pass the exam. But I did not appear for it

جواب

Answer: (b)

Q2: (a) Nobody knows his whereabouts. He may was there in Doha
(b) Nobody knew his whereabouts. He may be there in Doha
(c) Nobody knews his where abouts. He is there in Doha
(d) Nobody knows his whereabouts. He might be there in Doha

جواب

Answer: (d)

Q3: (a) The drug addicts may not be tortured but should be rehabilitated
(b) The drug addicts can not be tortured but must be rehabilitated
(c) The drug addicts should not be tortured but might be rehabilitated
(d) The drug addicts must not be tortured but should be rehabilitated

جواب

Answer: (d)

Q4: (a) You ought to help the blind to cross the road
(b) You must to help the blind to cross the road
(c) You ought to help the blind to crossing the road
(d) You should help the blinds to cross the ‘ road

جواب

Answer: (a)

Q5: (a) You need not worry at all. I am take care of your luggage
(b) You need not worry at all. I will take care of your luggage
(c) You need to not worry at all. I will taking care of your luggage
(d) You need not worry at all. I will be take care of your luggage

جواب

Answer: (b)

Q6: (a) Everyone should follow the path shown by his or her parents and teachers
(b) Everyone may be follow the path shown by their parents and teachers
(c) Every should be follow the path shown by his or her parents and teachers
(d) Everyone might follow the path shown by his or her parents and teachers

جواب

Answer: (a)

Q7: (a) Abhi can achieve his goal if they have strong determination
(b) Abhi may achieve his goal if he had strong determination
(c) Abhi can achieve his goal but he has strong determination
(d) Abhi can achieve his goal if has strong determination

جواب

Answer: (d)

Q8: (a) This seems to be difficult. But I will make this happen
(b) This seemed to be difficult. But I may make this happen
(c) This seems to be difficult. But I shall make this happen
(d) This seemed to be difficult. But I should make this happen

جواب

Answer: (a)

Q9: (a) One should not too careful about what is good or what is bad
(b) One should not be too careful about what is good or what is bad
(c) One may not be too careful about what is good or what is bad
(d) One will not be too careful about what is good or what is bad

جواب

Answer: (b)

Q10: (a) He might be pass the exam in the first attempt
(b) He must be pass the exam in the first attempt
(c) He must pass the exam in the first attempt
(d) He should be pass the exam in the first attempt

جواب

Answer: (c)

تصویر مردی غمگین در خیابان

تمرین ششم

در نمونه سوال افعال مدال زیر، جاهای خالی را با فعل مدال مناسب کامل کنید.

Q1: You ___ finish your homework before you can watch TV.

جواب

Answer: You must finish your homework before you can watch TV.

Q2: She ___ be at the meeting; it starts in five minutes.

جواب

Answer: She should be at the meeting; it starts in five minutes.

Q3: Students ___ wear uniforms to school.

جواب

Answer: Students must wear uniforms to school.

Q4: They ___ have arrived by now; their flight landed an hour ago.

جواب

Answer: They should have arrived by now; their flight landed an hour ago.

Q5: You ___ bring your ID card to enter the building.

جواب

Answer: You must bring your ID card to enter the building.

Q6: We ___ visit the museum during our trip to the city.

جواب

Answer: We can visit the museum during our trip to the city.

Q7: He ___ have passed the exam; he studied hard for weeks.

جواب

Answer: He should have passed the exam; he studied hard for weeks.

Q8: I ___ call you later when I'm free.

جواب

Answer: I will call you later when I'm free.

Q9: The weather forecast says it ___ rain tomorrow.

جواب

Answer: The weather forecast says it might rain tomorrow.

Q10: We ___ ask for permission before using the equipment.

جواب

Answer: We must ask for permission before using the equipment.

تمرین هفتم

جاهای خالی را با افعال مدال داخل پرانتز پر کنید.

Q1: It is possible that Christopher Marlowe ______ have written plays for Shakespeare. (might/could)

جواب

Answer: It is possible that Christopher Marlowe might have written plays for Shakespeare. (might/could)

Q2: The daughter asked her mother if she ______ go out. (would/might)

جواب

Answer: The daughter asked her mother if she might go out. (would/might)

Q3: Speak slowly lest you ______ awake the child. (should/would)

جواب

Answer: Speak slowly lest you should awake the child. (should/would)

Q4: Children ______ take tea at night. (should/must)

جواب

Answer: Children must take tea at night. (should/must)

Q5: She came here so that she ______ (may/might) meet her child.

جواب

Answer: She came here so that she might (may/might) meet her child.

Q6: ______ her soul rest in peace! (Would/ May)

جواب

Answer: May her soul rest in peace! (Would/ May)

Q7: They ______ not read this book for this topic. (need/dare)

جواب

Answer: They need not read this book for this topic. (need/dare)

Q8: You ______ to go to Delhi tomorrow to attend the meeting. (will have/ should)

جواب

Answer: You will have to go to Delhi tomorrow to attend the meeting. (will have/ should)

Q9: If you stayed here, you ______ not face the problem. (would/ should)

جواب

Answer: If you stayed here, you would not face the problem. (would/ should)

Q10: ______ she had worked hard, she would have passed. (Should/ Must)

جواب

Answer: Should she had worked hard, she would have passed. (Should/ Must)

Q11: He ______ be given a warm welcome if he wins the tournament. (Will/ Shall)

جواب

Answer: He shall be given a warm welcome if he wins the tournament. (Will/ Shall)

Q12: Children ______ not go to the roof at night. (Dare/ Can)

جواب

Answer: Children dare not go to the roof at night. (Dare/ Can)

Q13: She ______ read a book while watching TV during her school days. (Would/ Could)

جواب

Answer: She would read a book while watching TV during her school days. (Would/ Could)

Q14: He ______ pass this time as he has worked satisfactorily hard. (May/ Can)

جواب

Answer: He may pass this time as he has worked satisfactorily hard. (May/ Can)

Q15: She said that she ______ prepare dinner herself. (Will/Would)

جواب

Answer: She said that she would prepare dinner herself. (Will/Would)

Q16: John ______ to be at home. (Used/ Ought)

جواب

Answer: John ought to be at home. (Used/ Ought)

Q17: They ______ to play cricket every day when they were in the college. (Used/ Ought)

جواب

Answer: They used to play cricket every day when they were in the college. (Used/ Ought)

Q18: ______ you please help me lift this box ? (Can/ Could)

جواب

Answer: Could you please help me lift this box ? (Can/ Could)

Q19: ______ that I knew her ! (May/ Would)

جواب

Answer: Would that I knew her ! (May/ Would)

Q20: Anyone ______ write a poem on this topic. (Can/ May)

جواب

Answer: Anyone can write a poem on this topic. (Can/ May)

تمرین هشتم

در نمونه سوال افعال مدال زیر، تشخیص دهید که هر جمله برای چه حالتی به کار می‌رود و گزینه درست را انتخاب کنید.

A. Certainty or Obligation

B. Possibility or Likelihood

C. Permission or Ability

D. Suggestion or Advice

E. Future Prediction or Intention

Q1: I can swim across the river.

جواب

Answer: C - Permission or Ability

Q2: She should study for the exam.

جواب

Answer: D - Suggestion or Advice

Q3: They must finish the project on time.

جواب

Answer: A - Certainty or Obligation

Q4: We might go to the movies tonight.

جواب

Answer: B - Possibility or Likelihood

Q5: You will receive an email confirmation.

جواب

Answer: E - Future Prediction or Intention

Q6: He would help you if you asked.

جواب

Answer: D - Suggestion or Advice

Q7: The event may be postponed due to rain.

جواب

Answer: B - Possibility or Likelihood

Q8: The team shall complete the report.

جواب

Answer: A - Certainty or Obligation

تمرین نهم

جاهای خالی را با شکل مناسب فعل مدال در گذشته کامل کنید.

Q1: Gloria has won every game she's played today. She ______ (practice) a lot.

جواب

Answer: Gloria has won every game she's played today. She must have practiced a lot.

Q2: I don't have anything to wear today. I ______ (do) the laundry before.

جواب

Answer: I don't have anything to wear today. I should have done the laundry before.

Q3: Jack lost his wallet on the way to work. He _____ (lose) it on the bus.

جواب

Answer: Jack lost his wallet on the way to work. He must have lost it on the bus.

Q4: You did very well on the exam. You _____ (study) a lot.

جواب

Answer: You did very well on the exam. You must have studied a lot.

Q5: The Smiths _____ (build) their house anywhere. Why did they choose here?

جواب

Answer: The Smiths could have built their house anywhere. Why did they choose here?

Q6: It's hot in here today. I _____ (not/wear) a heavy sweater today.

جواب

Answer: It's hot in here today. I shouldn't have worn a heavy sweater today.

Q7: You [No answer] should have fed (feed) your dog. He has been hungry all day.

جواب

Answer: You should have fed your dog. He has been hungry all day.

Q8: Lucy shouldn't have stood on the broken chair. She ______ (fall).

جواب

Answer: Lucy shouldn't have stood on the broken chair. She could have fallen.

Q9: I ______ (buy) more milk before. I am almost out.

جواب

Answer: I [No answer] should have bought more milk before. I am almost out.

Q10: I didn't do very well in the test.I ______ (spend) more time studying.

جواب

Answer: I didn't do very well in the test. I should have spent more time studying.

تصویر چند دانش‌آموز در کلاس درس

تمرین دهم

با کلمه‌های پرسشی داخل پرانتز جمله بسازید.

Q1: She should call her parents. (why)

جواب

Answer: Why should she call her parents?

Q2: They must finish the assignment today. (when)

جواب

Answer: When must they finish the assignment?

Q3: We could visit the museum tomorrow. (where)

جواب

Answer: Where could we visit tomorrow?

Q4: You might attend the conference. (how)

جواب

Answer: How might you attend the conference?

Q5: He would like some help with the project. (who)

جواب

Answer: Who would like some help with the project?

Q6: The event may start later than planned. (what time)

جواب

Answer: What time may the event start later than planned?

Q7: I will meet you at the café. (when)

جواب

Answer: When will I meet you at the café?

Q8: He can speak Spanish fluently. (which language)

جواب

Answer: Which language can he speak fluently?

Q9: They should study for the exam. (what)

جواب

Answer: What should they study for?

Q10: We must submit the application by Friday. (when)

جواب

Answer: When must we submit the application by?

نکات مهم درباره نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی

برای این‌که بتوانید افعال مُدال را در جمله درست استفاده کنید و به نمونه سوال افعال مدال به درستی پاسخ دهید، باید نکات مهمی را مدنظر داشته باشید. در ادامه این مطلب به برخی از مواردی اشاره کرده‌ایم که می‌تواند از اشتباهات رایج درباره افعال مُدال جلوگیری کند و در نهایت می‌توانید به نمونه سوالات افعال مدال در انگلیسی بهتر پاسخ دهید.

 • به کاربرد افعال مُدال توجه کنید: افعال مُدال به آن دسته از افعال کمکی وجهی گفته می‌شود که برای عقاید یا ایده‌هایی به کار می‌روند که بیانگر احتمال، ضرورت، پیش‌بینی یا اجازه دادن و اجازه گرفتن هستند.
 • با افعال مُدال، مصدر با «to» به کار نمی‌بریم: افعال مُدال با شکل ساده فعل اصلی به کار می‌روند. یعنی بعد از آن‌ها فعل ساده به کار می‌رود نه با مصدر با «to». به شکل درست و نادرست جمله‌های زیر توجه کنید.

She can swim. (درست)

She can to swim. (نادرست)

او می‌تواند شنا کند.

 • با افعال مُدال، فعل اصلی «s» سوم‌شخص نمی‌گیرد: وقتی افعال مُدال قبل از فعل اصلی قرار می‌گیرند، نباید به فعل اصلی «s» سوم‌شخص اضافه کنیم. به شکل درست و نادرست جمله‌‌های زیر دقت کنید.

 (درست) .He can swim

He cans swim. (نادرست)

او می‌تواند شنا کند.

 • با افعال مُدال نمی‌توانیم از p.p استفاده کنیم: افعال مُدال با p.p همراه نمی‌شوند. مگر این‌که بخواهیم آن‌ها را در گذشته به کار ببریم که در این صورت باید بین مُدال و p.p از «have» استفاده کنیم. به شکل درست و نادرست جمله‌‌های زیر توجه کنید.

She could gone to school, but she decided to stay home. (نادرست)

She could have gone to school, but she decided to stay home. (درست)

او می‌توانست به مدرسه برود، اما تصمیم گرفت در خانه بماند.

 • برای سوالی کردن جمله با فعل مُدال، جای فاعل و مُدال را عوض می‌کنیم: تنها کاری که باید برای سوالی کردن افعال مُدال انجام دهیم این است که فعل مُدال را ابتدای جمله بیاوریم و در ادامه فاعل را قرار دهیم. برای سوالی کردن با wh نیز از همین فرمول کمک می‌گیریم، با این تفاوت که ابتدای جمله خود از کلمه پرسشی استفاده می‌کنیم. دو مثال جمله پرسشی بله یا خیر و جمله پرسشی با wh را در ادامه برای افعال مُدال مشاهده می‌کنید.

Can she swim?

آیا او می‌تواند شنا کند؟

Where should she go after work?

او بعد از کار کجا باید برود؟

 • برای منفی کردن جمله با فعل مُدال، «not» را بعد از مُدال می‌آوریم: برای منفی کردن می‌توانیم از دو شکل کوتاه و بلند «not» استفاده کنیم. شکل کوتاه آن «n't» و شکل بلند آن «not» است که بعد از فعل مُدال قرار می‌گیرد. در نظر داشته باشید که «not» اگر به شکل بلند استفاده شود، به فعل مُدال می‌چسبد و بدون فاصله نوشته می‌شود. مثال‌های زیر را مرور کنید.

 I can't swim.

I cannot swim.

 من نمی‌توانم شنا کنم.

 • فرق بین «must» و «should» را بدانیم: «must» زمانی به کار می‌رود که شدت اجبار بیشتر باشد، اما «should» را زمانی در جمله استفاده می‌کنیم که شدت اجبار کمتر باشد. به مثال‌‌های زیر توجه کنید.

You mustn't go out. It's raining.

نباید بیرون بروی. دارد باران می‌بارد.

You shouldn't go out. It's raining.

بهتر است بیرون نروی. دارد باران می‌بارد.

 • از افعال مُدال بیش از حد استفاده نکنید: افعال مُدال در زبان انگلیسی کاربردهای زیادی دارند و زبان‌آموزان از آن‌ها زیاد استفاده می‌کنند. اما به کار بردن بیش از حد افعال مدال باعث می‌شد که درک منظور شما برای مخاطب کمی سخت شود. به همین دلیل توصیه می‌کنیم از افعال مُدال در جای مناسب خود استفاده کنید.
 • تمرین کنید: با تمرین کردن نمونه سوالات افعال مدال در انگلیسی می‌توانید آمادگی بیشتری برای استفاده از انواع آن در جملات خود داشته باشید.

سوالات رایج درباره افعال مدال در انگلیسی

در این مطلب، با ساختار و کاربردهای افعال مُدال آشنا شدیم و نمونه سوالات افعال مدال در انگلیسی را تمرین کردیم. در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از سوالات رایج در خصوص افعال مدال در انگلیسی پاسخ دهیم.

افعال مدال در انگلیسی چیست ؟

افعال مدال گروهی خاصی از فعل‌های کمکی وجهی هستند که برای احتمال، ضرورت، اجازه دادن، توانایی و مواردی از این قبیل در جمله به کار می‌روند و معنی و حتی زمان فعل را تغییر می‌دهند.

چند نوع فعل مدال در زبان انگلیسی وجود دارد؟

مهم‌ترین افعال مدال در انگلیسی عبارتند از:

 • can
 • may
 • could
 • might
 • shall
 • should
 • will
 • should
 • must
 • ought to

آیا افعال مدال برای زمان‌های استمراری نیز استفاده می‌شوند؟

افعال مُدال به‌تنهایی در حالت استمراری به کار نمی‌روند، اما می‌توانند با افعال استمراری ترکیب شوند تا معنی متفاوتی ایجاد کنند. برای مثال، در جمله «He can be working late» فعل مُدال با ساختار «be working» همراه شده است.

فرق بین «Can» و «Could» چیست؟

«can» برای بیان توانایی یا اجازه انجام کار در زمان حال استفاده می‌شود، اما «could» اغلب برای بیان توانایی در زمان گذشته یا احتمال انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان درخواست مؤدبانه نیز می‌تواند به کار برود.

کاربرد «May» و «Might» چیست؟

از این دو فعل کمی وجهی برای بیان احتمال یا حدس و گمان استفاده می‌کنیم. البته بیشترین کاربرد آن برای بیان احتمالات یا چیزی است که درباره آن اطمینان چندانی نداریم. «may» در مقایسه با «might» قطعیت بیشتری را نشان می‌دهد.

آیا می‌توان از افعال مدال برای جملات منفی استفاده کرد؟

پاسخ این سوال مثبت است. افعال مدال می‌توانند علاوه بر جملات مثبت، در جملات منفی، سوالی و مجهول نیز استفاده شوند.

جمع‌بندی نمونه سوال افعال مدال

در این مطلب با افعال مُدال آشنا شدیم و تمام نکات مهم درمورد این مبحث گرامری مهم را آموختیم. در ابتدا با ساختار افعال مُدال آشنا شدیم و نحوه استفاده از آن‌ها را برای انواع جملات مثبت، منفی و سوالی یاد گرفتیم. در ادامه، به کاربردهای انواع فعل مُدال اشاره کردیم و مثال‌های متعددی را همراه با ترجمه ارائه کردیم.

پس از آن، کاربرد افعال مدال را برای جملات مجهول بررسی کردیم و سپس نحوه ساختن تگ کوئسشن افعال مدال را توضیح دادیم. همچنین به جملات پرسشی منفی با افعال مدال نیز اشاره کردیم و نکات مهمی را درباره آن‌ها آموزش دادیم.

در بخش پایانی مطلب نیز ده تمرین مختلف به عنوان نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی ارائه کردیم. هر یک از این تمرین‌ها با پاسخ در اختیار شما قرار داده شده است تا بتوانید بعد از انجام دادن، میزان عملکرد خود را نیز ارزیابی کنید.

در بخش جمع‌بندی مطلب نمونه سوال افعال مدال در انگلیسی به کمک جدول زیر، خلاصه‌ای از کاربرد افعال مدال را همراه با مثال توضیح داده‌ایم.

Example SentencesUsageModal Verb

-She can play the piano.

-They can come to the party.

Ability, PossibilityCan

-He could swim when he was younger.

-Could you please pass me the salt?

Past Ability, Polite RequestsCould

-It may rain tomorrow.

-May I borrow your phone?

Possibility, PermissionMay

-He might be at home.

-You might want to try the new restaurant.

Possibility, SuggestionMight

-I must finish this report today.

-You must wear a helmet while riding a bike.

Necessity, ObligationMust

-I shall visit you tomorrow.

-Shall I help you with your bags?

Future Intent, Formal OffersShall

-You should exercise regularly.

-Students should attend all classes.

Advice, ObligationShould

-She will call you later.

-The sun will rise in the east.

Future Intent, PredictionWill

-Would you like some tea?

-If I had more time, I would read more books.

Polite Requests, ConditionalWould

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «افعال کمکی در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammary inCBSE TutsStudy and Exam
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *