گرامر مجهول در انگلیسی – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین

۲۷۴۲۶ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۳۰ دقیقه
گرامر مجهول در انگلیسی – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین

بدون شک تابه‌حال با جمله‌های مجهول زیادی سروکار داشته‌اید. اما شاید ندانید که چطور باید از این نوع جمله‌ها استفاده کنید. در زبان انگلیسی، حالت مجهول برای موقعیت‌های رسمی‌تر کاربرد دارد، اما در موقعیت‌های غیررسمی مانند مکالمه‌های روزانه نیز به وفور دیده می‌شود. در این آموزش گرامر مجهول در انگلیسی را بررسی خواهیم کرد و فرمول و کاربرد آن را برای انواع زمان‌های مختلف توضیح خواهیم داد.

فهرست مطالب این نوشته
997696

معلوم و مجهول در انگلیسی

برای تعریف گرامر مجهول در انگلیسی لازم است ابتدا با جمله معلوم آشنا شویم. «جمله معلوم» (Active Voice) به جمله‌ای گفته می‌شود که فاعل آن انجام‌دهنده کار است. بیشتر جمله‌های انگلیسی در حالت معلوم به کار می‌روند، مانند مثال‌های زیر:

He goes to work every day.

او هر روز به سر کار می‌رود.

They have decided to buy a new house.

آن‌ها تصمیم گرفته‌اند خانه جدیدی بخرند.

She had studied in the UK before she moved to Canada.

او قبل از آن‌که به کانادا برود، در انگلیس تحصیل کرده بود.

It was raining heavily last night.

دیشب باران شدیدی می‌آمد.

در تمام جمله‌های زیر، فاعل جمله انجام‌دهنده عمل فعل است. اما در «حالت مجهول» (Passive Voice) فاعل عمل فعل را دریافت می‌کند و به بیان دیگر، فاعل به‌جای این‌‌که انجام‌دهنده کار باشد، دریافت‌کننده کار است. برای درک بهتر این موضوع دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

Active: The dog is chasing the ball.

معلوم: سگ در حال دنبال کردن توپ است.

∗∗∗

Passive: The ball is being chased by the dog.

مجهول: توپ توسط سگ دنبال می‌شود.

ساختار معلوم و مجهول، دو مبحث گرامری مهم در زبان انگلیسی به شمار می‌روند. در واقع نمی‌توان گفت که کدام‌یک از دیگری بهتر است، چون هر یک کاربردهای خاص خودش را دارد و مناسب موقعیت‌های مختلفی است. اما درک جمله‌های معلوم به طورکل آسان‌تر از جمله‌های مجهول است. به همین دلیل نویسندگان در اغلب آثار خود از ساختارهای مجهول چندان استفاده نمی‌کنند. اما مجهول در زبان انگلیسی جایگاه خودش را دارد و برای برخی از شرایط بسیار کاربردی عمل می‌کند.

در جمله‌های مجهول، فاعل نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد، بلکه هدف تمرکز بیشتر بر روی مفعول جمله است. در جمله‌های معلوم فاعل در ابتدای جمله قرار می‌گیرد تا تأکید بیشتری بر روی آن باشد («the dog» در مثال اول). مفعول نیز معمولاً در انتهای جمله و با فاصله از فاعل قرار می‌گیرد. اما در جمله مجهول، برای مهم‌تر نشان دادن مفعول، آن را به ابتدای جمله و به جایگاه فاعل منتقل می‌کنیم («the ball» در مثال دوم).

پس یکی از تفاوت‌های گرامر معلوم و مجهول در انگلیسی، تغییر موقعیت فاعل و مفعول جمله است. از دیگر تفاوت‌ها می‌توان به ساختار فعل جمله اشاره کرد که در حالت مجهول به‌کل تغییر می‌کند. این ساختار برای هر یک از زمان‌ها متفاوت است که در این آموزش به طور کامل به آن خواهیم پرداخت. در مثال فوق، زمان جمله «حال استمراری» (Present Continuous) است که هنگام تبدیل شدن از حالت معلوم به مجهول به صورت «is being chased» در آمده است.

برای آشنایی با فعل جمله مجهول، ابتدا ساختار گرامر مجهول در انگلیسی را توضیح می‌دهیم و سپس کاربردهای آن را همراه با مثال‌های متعدد بررسی خواهیم کرد. به طور خلاصه در این مطلب به موارد زیر اشاره کرده‌ایم:

 • تعریف جمله مجهول و تفاوت آن با جمله معلوم
 • ساختار گرامر مجهول در انگلیسی
 • قوانین مهم و شکل‌های رایج گرامر مجهول در انگلیسی
 • چه زمانی از جمله مجهول استفاده می‌کنیم
 • چه زمانی از جمله مجهول استفاده نمی‌کنیم
 • فعل‌های عبارتی پرکاربرد در حالت مجهول
 • تمرین گرامر مجهول در انگلیسی

آموزش لغات انگلیسی

موارد استفاده از فعل مجهول

در ساختارهای مجهول، از فعل مجهول استفاده می‌کنیم. فعل مجهول، با افزودن شکل‌های مختلف «be» و «p.p» ساخته می‌شود. «p.p» مخفف «Past Participle» و در زبان فارسی به «شکل سوم فعل» معروف است. تعدادی از فعل‌های کاربردی انگلیسی و شکل گذشته و سوم آن‌ها را در جدول زیر مشاهده می‌کنید.

Past Participle

(p.p)

Simple PastPresent
beenwasbe
kickedkickedkick
stolenstolesteal
builtbuiltbuild
soldsoldsell
chosenchosechoose
spokenspokespeak

برای آشنایی کامل با انواع فعل در زبان انگلیسی و شکل سوم آن‌ها، می‌توانید از لینک زیر استفاده کنید و PDF آن را دانلود کنید.

ساختار گرامر مجهول در انگلیسی

مهم‌ترین ساختارهای گرامر مجهول در انگلیسی برای زمان‌های مختلف در جدول زیر آورده شده است.

مثالفرمولزمان
Spanish is spoken here.am/is/are + p.p

حال ساده

(Simple Present)

The house is being built.am/is/are being + p.p

حال استمراری

(Present Continuous)

She knew why she had been chosen.have/has been + p.p

حال کامل

(Present Perfect)

 He was invited.was/were + p.p

گذشته ساده

(Simple Past)

The password was being changed.was/were + being + p.p

گذشته استمراری

(Past Continuous)

The dinner had been eaten before 8 p.m.had + been + p.p

گذشته کامل

(Past Perfect)

Tickets will be sold online.will be + p.p

آینده ساده

(Simple Future)

The work will have been done by Monday.will have been + p.p

آینده کامل

(Future Perfect)

کاربرد زمان ها در گرامر مجهول

در حالت کلی، قوانین مربوط به جمله مجهول، مانند قوانین جمله معلوم است. برای درک بهتر این موضوع، بهتر است به مثالی توجه کنیم. همان‌طور که می‌دانید، زمان حال استمراری برای صحبت کردن درباره عملی به کار می‌رود که در حال حاضر در حال رخ دادن است، مانند مثال زیر:

The chef is cooking the food now.

سرآشپز در حال پختن غذا است.

مثال فوق برای جمله معلوم به کار رفته است. همین قانون در رابطه با ساختار مجهول نیز صدق می‌کند. بنابراین جمله مجهول مثال فوق به صورت زیر نوشته می‌شود:

The food is being cooked now.

غذا در حال حاضر در حال پخته شدن است.

به مثال دیگری در این زمینه توجه کنید که فعل آن در زمان حال کامل به کار رفته است. از زمان حال کامل برای توصیف وقایعی استفاده می‌شود که در گذشته رخ داده و اثر آن تا به این لحظه ادامه دارد. دو جمله معلوم و مجهول حال کامل را در ادامه مشاهده می‌کنید.

The police have arrested the criminal today.

پلیس امروز مجرمان را دستگیر کرده است.

∗∗∗

The criminal has been arrested today.

مجرمان امروز دستگیر شده‌اند.

اما همان‌طور که مشاهده می‌‌کنید، در حالت مجهول، مفعول جمله (criminal) به‌جای فاعل جمله قرار می‌‌گیرد و ساختار فعل جمله نیز طبق فرمول‌های جدول فوق تغییر می‌کند.

گرامر مجهول حال ساده

برای ساختن تمامی جمله‌های مجهول، اولین کاری که باید انجام دهیم، تغییر جایگاه مفعول به فاعل است و پس از آن فعل جمله تغییر می‌کند. در ادامه این مطلب قصد داریم انواع فعل‌های گرامر مجهول در انگلیسی را برای زمان‌های مختلف توضیح دهیم. ساده‌ترین ساختار فعل جمله مجهول مربوط به زمان حال ساده است. برای تبدیل فعل حال ساده معلوم به مجهول، ابتدا فعل to be را به شکل «am/is/are» می‌آوریم و پس از آن از شکل سوم فعل «p.p» استفاده می‌کنیم. فرمول و مثال جمله مجهول حال ساده را در ادامه مشاهده می‌کنید.

Object + am/is/are + p.p

Active: The man holds the ball.

معلوم: مرد توپ را نگه می‌دارد.

∗∗∗

Passive: The ball is held (by the man).

مجهول: توپ (توسط مرد) نگه داشته می‌شود.

Active: They use these machines to mix the ingredients.

معلوم: آن‌ها از این دستگاه‌ها برای مخلوط کردن مواد استفاده می‌کنند.

∗∗∗

Passive: These machines are used to mix the ingredients.

مجهول: از این دستگاه‌ها برای مخلوط کردن مواد استفاده می‌شود.

برای منفی کردن جمله مجهول حال ساده، از منفی‌کننده «not» بعد از فعل to be کمک می‌گیریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

The ball is not held (by the man).

توپ (توسط مرد) نگه داشته نمی‌شود.

These machines aren't used to mix the ingredients.

از این دستگاه‌ها برای مخلوط کردن مواد استفاده نمی‌شود.

برای سؤالی کردن مجهول حال ساده، جای فعل «to be» و فاعل جمله را عوض می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Is the ball held (by the man)?

آیا توپ توسط مرد نگه داشته می‌شود؟

Are these machines used to mix the ingredients?

آیا از این دستگاه‌ها برای مخلوط کردن مواد استفاده می‌شود؟

یادگیری زبان انگلیسی

گرامر مجهول حال استمراری

زمان حال استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در همین لحظه در حال انجام شدن است. برای ساختن این نوع جمله‌ها، ابتدا از فاعل و سپس از فعل «to be» همراه با فعل اصلی و «ing» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

I am talking on the phone right now.

من الآن دارم با تلفن صحبت می‌کنم.

She is listening to music to the moment.

او در حال حاضر مشغول گوش دادن به موسیقی است.

برای مجهول کردن حال استمراری، ابتدا امفعول را به‌جای فاعل می‌آوریم و سپس از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Object + am/is/are + being + p.p

به مثال‌های زیر دقت کنید تا با ساختار مجهول حال استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

Active : The postman is delivering the mail.

معلوم: پستچی در حال تحویل دادن نامه است.

∗∗∗

Passive: The mail is being delivered by the postman.

مجهول: نامه توسط پستچی تحویل داده می‌شود.

Active : Harry Potter is measuring the room.

معلوم: «هری پاتر» در حال اندازه گرفتن اتاق است.

∗∗∗

Passive: The room is being measured by Harry Potter.

مجهول: اتاق توسط «هری پاتر» اندازه گرفته می‌شود.

برای منفی کردن این نوع جمله‌ها، به فعل «to be» منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

The room is not being measured by Harry Potter.

اتاق توسط «هری پاتر» اندازه‌ گرفته نمی‌شود.

The mail is not delivered by the postman.

نامه توسط پستچی تحویل داده نمی‌شود.

برای سؤالی کردن حال استمراری در حالت مجهول، جای فعل «to be» و فاعل را عوض می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Active : Are they opening the gifts now?

معلوم: آیا آن‌‌ها اکنون مشغول باز کردن هدایا هستند؟

∗∗∗

Passive: Are the gifts being opened by them?

مجهول: آیا هدایا توسط آن‌ها باز می‌شود؟

Active: Who is checking the passports?

معلوم: چه کسی پاسپورت‌ها را چک می‌کند؟

∗∗∗

Passive: Who are the passports being checked by?

مجهول: پاسپورت‌ها توسط چه کسی بررسی می‌شود؟

گرامر مجهول حال کامل

از زمان حال کامل برای توصیف رخدادی استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده و اثر آن تا به اکنون باقی مانده است. به مثال زیر دقت کنید.

I have played the violin many times.

من بارها ویولن زده‌ام.

برای ساختن جمله حال کامل، فعل به صورت «have/has + p.p» به کار می‌رود. اما در حالت مجهول از فرمول زیر کمک می‌‌گیریم:

Object + have/has + been + p.p

مثال‌های زیر را در حالت معلوم و مجهول در نظر بگیرید.

Active : They have cleaned the clinic.

معلوم: آن‌ها درمانگاه را تمیز کرده‌اند.

∗∗∗

Passive: The clinic has been cleaned by them.

مجهول: درمانگاه توسط آن‌ها تمیز شده است.

Active: Thomas has written many books.

معلوم: «توماس» کتاب‌های زیادی نوشته است.

∗∗∗

Passive: Many books have been written by Thomas.

مجهول: کتاب‌های زیادی توسط «توماس» نوشته شده است.

برای منفی کردن جمله مجهول حال کامل، به «have/has» منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

The clinic hasn't been cleaned by them.

درمانگاه توسط آن‌ها تمیز نشده است.

Active : UPS hasn't delivered the letters.

معلوم: UPS نامه‌ها را تحویل نداده است.

∗∗∗

Passive: The letters haven't been delivered by UPS.

مجهول: نامه‌ها توسط UPS تحویل داده نشده است.

برای سؤالی کردن جمله‌های مجهول حال کامل، جای فاعل و «have/has» را عوض می‌کنیم، بنابراین خواهیم داشت:

Active: Have the police caught the man?

معلوم: آیا پلیس این مرد را دستگیر کرده است؟

∗∗∗

Passive: Has the man been caught by the police?

مجهول: آیا این مرد توسط پلیس دستگیر شده است؟

Active: What has he delivered?

معلوم: او چه چیزی تحویل داده است؟

∗∗∗

Passive: What has been delivered?

مجهول: چه چیزی تحویل داده شده است؟

(در این مثال چون کلمه پرسشی «what» در نقش فاعل به کار رفته است، بعد از آن دیگر نیازی به آرودن اسم نیست.)

گرامر مجهول گذشته ساده

کاربرد زمان گذشته ساده در مواقعی است که فعالیتی در زمان گذشته شروع شده و در گذشته پایان یافته است. برای ساختن جمله‌های گذشته ساده در انگلیسی، فعل اهمیت زیادی دارد. در حالت کلی، یا فعل «was/were» یا «فعل اصلی» به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

She was on a trip last weekend.

او آخر هفته گذشته در سفر بود.

They took him to the hospital last night.

دیشب او را به بیمارستان بردند.

اما برای ساختن جمله‌ مجهول گذشته ساده، از فرمول زیر استفاده می‌شود:

Object + was/were + p.p

به مثال‌های زیر در حالت معلوم و مجهول توجه کنید تا با ساختار مجهول گذشته ساده در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

Active: John painted the house last week.

معلوم: «جان» هفته گذشته خانه را رنگ کرد.

∗∗∗

Passive: The house was painted last week.

مجهول: خانه، هفته گذشته رنگ شد.

Active: The teachers informed the students that the class had been canceled.

معلوم: معلم‌ها به دانش‌آموزان اطلاع دادند که کلاس لغو شده است.

∗∗∗

Passive: The students were informed that the class had been cancelled.

مجهول: به دانش‌آموزان اطلاع داده شد که کلاس لغو شده است.

برای منفی کردن جمله مجهول حال ساده از منفی‌کننده «not» بعد از فعل to be کمک می‌گیریم، مانند مثال‌های زیر:

The mistakes weren't corrected by the teacher.

اشتباه‌ها توسط معلم تصحیح نشد.

The house wasn't painted last week.

هفته گذشته، خانه رنگ نشد.

برای سؤال ساختن جملات مجهول گذشته ساده، جای فعل «to be» و فاعل را عوض می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Were the mistakes corrected by the teacher?

آیا اشتباه‌ها توسط معلم تصحیح شد؟

Why wasn't the house painted last week?

چرا هفته گذشته خانه توسط «جان» رنگ نشد؟

گرامر مجهول گذشته استمراری

گذشته استمراری برای بیان موقعیتی در گذشته به کار می‌رود که برای مدتی ادامه داشته است یا به عبارت دیگر در استمرار بوده است. برای ساختن گذشته استمراری در حالت معلوم، فعل به شکل «was/were + v + ing» به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

I was studying the whole weekend.

من تمام آخر هفته را مشغول درس خواندن بودم.

They were listening to music when the doorbell rang.

آن‌ها مشغول گوش دادن به موسیقی بودند که زنگ در به صدا درآمد.

اگر بخواهیم جمله گذشته استمراری را از حالت معلوم به مجهول تبدیل کنیم، از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Object + was/were + being + p.p

به مثال‌های زیر و حالت معلوم و مجهول آن‌ها دقت کنید تا با این ساختار بیشتر آشنا شوید.

Active : The boy was throwing the stone.

معلوم: پسر داشت سنگ را پرتاب می‌کرد.

∗∗∗

Passive: The stone was being thrown by the boy.

مجهول: سنگ داشت توسط پسر پرتاب می‌شد.

Active: They were watering the plants at 6 yesterday.

معلوم: آن‌ها دیروز ساعت ۶ مشغول آب دادن به گیاهان بودند.

∗∗∗

Passive: The plants were being watered at 6 yesterday.

مجهول: دیروز ساعت ۶ به گیاهان آب داده می‌شد.

برای منفی کردن گذشته استمراری در حالت مجهول از «not» بعد از فعل «was/were» استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

The stone wasn't being thrown by the boy.

سنگ توسط پسر پرتاب نمی‌شد.

The plants weren't being watered at 6 yesterday.

دیروز ساعت ۶ به گیاهان آب داده نشد.

برای سؤالی کرن در حالت مجهول حال استمراری، جای فاعل و فعل «to be» را عوض می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Active: What was he writing on the paper?

معلوم: او چه چیزی روی کاغذ می‌نوشت؟

∗∗∗

Passive: What was being written by him on the paper?

مجهول: چه چیزی روی کاغذ نوشته می‌شد؟

(در این مثال، «what» نقش فاعل جمله پرسشی را دارد، به همین دلیل بعد از آن نیازی به آوردن اسم نیست.)

Active : Were the police interrogating him?

معلوم: آیا پلیس از او بازپرسی می‌کرد؟

∗∗∗

Passive: Was he being interrogated by the police?

مجهول: آیا او توسط پلیس بازپرسی می‌شد؟

نشانه گذاری در انگلیسی

گرامر مجهول گذشته کامل

از گذشته کامل برای بیان موقعیتی در گذشته استفاده می‌شود که قبل از عمل دیگری شروع و تمام شده است. برای ساختن جمله‌ گذشته کامل، فعل با ساختار «had + p.p» به کار می‌رود. اما برای ساختن مجهول گذشته کامل از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Object + had + been + p.p

برای درک بهتر ساختار مجهول گذشته کامل در انگلیسی به مثال‌های زیر برای حالت معلوم و مجهول توجه کنید.

Active : The brave men had defended the city.

معلوم: مردان شجاع از شهر دفاع کرده بودند.

∗∗∗

Passive: The city had been defended by brave men.

مجهول: شهر توسط مردان شجاع دفاع شده بود.

Active: The little girl had broken the window.

معلوم: دخترک پنجره را شکسته بود.

∗∗∗

Passive: The window had been broken by the little girl.

مجهول: پنجره توسط دختربچه شکسته شده بود.

برای منفی کردن گذشته کامل در حالت مجهول، «not» را به فعل کمکی «had» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Active: They hadn't asked her.

معلوم: آن‌ها از او نپرسیده بودند.

∗∗∗

Passive: She hadn't been asked.

مجهول: از او پرسیده نشده بود.

The window hadn't been broken by the little girl.

پنجره توسط دختربچه شکسسته نشده بود.

برای سوالی کردن گذشته کامل در حالت مجهول، جای «had» و «فاعل» را عوض می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

Active : Had Dorothy solved the problems?

معلوم: آیا «دورتی» مسئله‌ها را حل کرد؟

∗∗∗

Passive: Had the problems been solved by Dorothy?

مجهول: آیا مسئله‌‌ها توسط «دورتی» حل شد؟

Active: How many banks had the robbers robbed?

معلوم: سارقان چند بانک را به سرقت بردند؟

∗∗∗

Passive: How many banks had been robbed by the robbers?

مجهول: چند بانک توسط سارقان به سرقت رفت؟

گرامر مجهول آینده ساده

زمان آینده ساده برای توصیف موقعیتی در آینده به کار می‌رود. برای ساختن چنین جمله‌هایی از فعل کمکی «will» استفاده می‌کنیم که قبل از فعل اصلی در جمله قرار می‌گیرد و مفهوم آن را عوض می‌کند. حال اگر بخواهیم جمله را از حالت معلوم به مجهول تبدیل کنیم، باید از فرمول زیر کمک بگیریم:

Object + will be + p.p + subject

به مثال‌های زیر و حالت معلوم و مجهول آن‌ها توجه کنید.

Active: He will pick me up at the airport at noon.

معلوم: او ظهر در فرودگاه به دنبال من می‌آید.

∗∗∗

Passive: I will be picked up at the airport at noon.

مجهول: ظهر من را از فرودگاه می‌آورند.

Active: The manager will sign the contract tomorrow.

معلوم: مدیر فردا قرارداد را امضا می‌کند.

∗∗∗

Passive: The contract will be signed by the manager tomorrow.

مجهول: فردا قرارداد توسط مدیر امضا خواهد شد.

برای منفی کردن جمله مجهول آینده ساده، «not» را بعد از فعل کمکی وجهی «will» می‌آوریم. بنابراین خواهیم داشت:

Active : We won't take the horses to the stable.

معلوم: ما اسب‌ها را به اصطبل نمی‌بریم.

∗∗∗

Passive: The horses won't be taken to the stable.

مجهول: اسب‌ها به اصطبل برده نمی‌شوند.

(در ترجمه فارسی معمولاً به‌جای فعل آینده، فعل حال ساده کاربرد بیشتری دارد.)

برای سؤالی کردن جمله مجهول آینده ساده، جای «will» و فاعل را عوض می‌کنیم، مانند مثال‌‌های زیر:

Active: Will the boss give me a job?

معلوم: آیا رئیس به من کار می‌دهد؟

∗∗∗

Passive: Will I be given a job by the boss?

مجهول: آیا توسط رئیس به من کار داده می‌شود؟

Active: What will she bring to the party with her?

معلوم: او با خودش چه چیزی به مهمانی خواهد آورد؟

∗∗∗

Passive: What will be brought to the party?

مجهول: چه چیزی به مهمانی آورده خواهد شد؟

گرامر مجهول آینده کامل

آینده کامل در انگلیسی با فعل «will have + p.p» ساخته می‌شود و بیانگر زمانی در آینده است که تا قبل از آن عمل کامل خواهد شد. به مثال زیر دقت کنید.

He will have cured his cancer by then.

او تا آن موقع بیماری سرطانش را مداوا کرده است.

حال اگر بخواهیم جمله فوق را به حالت مجهول تبدیل کنیم، از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Object + will have + been + p.p

بنابراین شکل آینده کامل مثال فوق در گرامر مجهول در انگلیسی به صورت زیر خواهد بود:

His cancer will have been cured by then.

بیماری سرطان او تا آن موقع معالجه خواهد شد/شده است.

برای منفی کردن جمله مجهول آینده کامل از «not» بعد از «will» استفاده می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

His cancer will not have been cured by then.

بیماری سرطان او تا آن موقع معالجه نخواهد شد/نشده است.

برای سؤال ساختن، جای «will» و فاعل را عوض می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

Will his cancer have been cured by then?

آیا تا آن موقع سرطانش درمان خواهد شد؟

When will his cancer have been cured?

چه زمانی سرطانش درمان خواهد شد؟

گرامر مجهول با فعل کمکی وجهی

برای تبدیل جمله‌های معلوم به مجهول، اگر در جمله «فعل کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verb) داشته باشیم، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم تا فعل را به مجهول تبدیل کنیم.

Modal + be + past participle

The car should be repaired soon.

ماشین باید به‌زودی تعمیر شود.

My passport needs to be renewed.

پاسپورت من باید تمدید شود.

مجهول be going to

برای ساختن جمله‌های مجهول با فعل «be going to» از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

am/is/are + going to + be + p.p

به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار این نوع جمله‌های مجهول بیشتر آشنا شوید.

The party is going to be held on Saturday.

مهمانی شنبه برگزار خواهد شد.

The meeting isn't going to be canceled tomorrow.

جلسه فردا لغو نخواهد شد.

Are they going to be introduced to the new manager?

آیا قرار است آن‌ها به مدیر جدید معرفی شوند؟

مجهول Past Modals

هنگامی که از گرامر مجهول در انگلیسی برای «past modals» کمک می‌گیریم، ساختار آن با توجه به فعل کمکی تغییر می‌کند. با فعل‌های کمکی «should» ،«could» و «might» از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Can/could/should/etc. + have + been + past participle

به مثال زیر توجه کنید.

The car should have been repaired last week.

ماشین باید هفته پیش تعمیر می‌شد.

 با «need to» و «have to» از ساختار زیر کمک می‌گیریم:

Need to/have to + be + past participle

My passport needed to be renewed before I could travel.

پاسپورت من باید قبل از مسافرت تمدید می‌شد.

Learn English

گرامر مجهول در جمله‌های دو مفعولی

در رابطه با گرامر مجهول در انگلیسی هنگامی که فعل دو مفعول دارد، هر یک از مفعول‌ها می‌توانند فاعل جمله مجهول باشند. این که کدام‌یک را به‌جای فاعل قرار دهیم، به کلمه‌ای بستگی دارد که به آن توجه بیشتری داریم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Her mother gave each child a present. (معلوم)

مادرش به هر بچه‌ هدیه‌ای داد.

∗∗∗

A present was given to each child (by her mother). (مجهول)

هدیه به هر یک از بچه‌ها داده شد (توسط مادرش).

∗∗∗

Each child was given a present (by her mother). (مجهول)

به هر بچه هدیه‌ای داده شد (توسط مادرش).

فعل‌های ربطی در حالت مجهول

از گرامر مجهول در انگلیسی با فعل‌هایی مانند «be»، «become» و «seem»، در مواقعی که متمم فعل به فاعل اشاره دارد استفاده نمی‌کنیم (فعل‌های ربطی). به مثال زیر و فعل آن دقت کنید.

After six years of training she has finally become a doctor.

بعد از شش سال تعلیم، بالاخره او پزشک شده است.

گرامر مجهول در جمله‌واره‌های وابسته

«جمله‌واره» بخشی از جمله است که فاعل و فعل دارد. بنابراین در جمله‌واره‌ها نیز می‌توانیم ساختارهای مجهول به کار ببریم. به چند مثال زیر در حالت معلوم و مجهول توجه کنید.

Active: I thought that Mary had seen John.

معلوم: فکر کردم «ماری»، «جان» را دیده است.

∗∗∗

Passive: I thought that John had been seen by Mary.

مجهول: فکر کردم «جان» توسط «ماری» دیده شده است.

Active: He knew that people had built the church in 1915.

معلوم: او می‌‌دانست که مردم کلیسا را در سال ۱۹۱۵ ساختند.

∗∗∗

Passive: He knew that the church had been built in 1915.

مجهول: او می‌دانست که کلیسا در سال ۱۹۱۵ ساخته شد.

همچنین می‌توانیم در جمله‌های «passive gerund» یا «passive infinitive» نیز از ساختار مجهول به همین روش استفاده کنیم، مانند مثال‌های زیر:

The child loves being cuddled.

بچه دوست دارد در آغوش گرفته شود.

She would like to be promoted.

دلش می‌خواهد ترفیع بگیرد.

به چند مثال دیگر توجه کنید تا با گرامر «infinitive» و «gerund» در حالت مجهول بیشتر آشنا شوید.

You have to be tested on your English grammar.

در رابطه با گرامر انگلیسی، باید از شما امتحان گرفته شود.

John might be promoted next year.

شاید «جان» سال آینده ترفیع بگیرد.

She wants to be invited to the party.

او می‌خواهد به مهمانی دعوت شود.

I expect to be surprised on my birthday.

انتظار دارم روز تولدم سورپرایز شوم.

You may be disappointed.

ممکن است ناامید شوی.

I remember being taught to drive.

خاطرم هست که رانندگی را یادم دادند.

The children are excited about being taken to the zoo.

The children are excited to be taken to the zoo.

بچه‌ها از این‌که به باغ‌وحش برده شوند، هیجان‌زده هستند.

Most film stars hate being interviewed.

Most film stars hate to be interviewed.

بیشتر ستاره‌های سینما از مصاحبه بیزارند.

Poodles like to be pampered.

Poodles like being pampered.

سگ‌‌های پودل‌ دوست دارند زیاد مورد محبت قرار بگیرند.

مجهول فعل to be born

«to be born» از آن دسته فعل‌هایی است که همواره به شکل مجهول استفاده می‌شود و زمان آن گذشته است. اما در برخی موارد به صورت حال ساده یا آینده نیز به کار می‌رود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I was born in 1976.

من متولد۱۹۷۶ هستم.

Where were you born?

کجا متولد شدی؟

Around 100 babies are born in this hospital every week.

هر هفته حدود 100 نوزاد در این بیمارستان به دنیا می‌آیند.

We don't know on exactly which day the baby will be born.

ما دقیقاً نمی‌دانیم که نوزاد در چه روزی به دنیا می‌آید.

فعل‌ هایی که در انگلیسی مجهول نمی شوند

همه فعل‌ها نمی‌توانند به مجهول تبدیل شوند. «فعل لازم» (Intransitive Verb) جزو فعل‌هایی است که نمی‌توان آن را مجهول کرد. زیرا فعل لازم به مفعول نیاز ندارد. بنابراین، وقتی جمله‌ای مفعول ندارد، نمی‌توانیم چیزی را در جایگاه فاعل قرار دهیم. تعدادی از فعل‌های لازم که مجهول نمی‌شوند، عبارتند از:

 • occur به معنای اتفاق افتادن
 • dance به معنای رقصیدن
 • laugh به معنای خندیدن
 • jump به معنای پریدن
 • relax به معنای استراحت کردن
 • sit به معنای نشستن
 • escape به معنای فرار کردن
 • smile به معنای خندیدن
 • sleep به معنای خوابیدن

البته این بدان معنی نیست که همه فعل‌های متعدی می‌توانند به مجهول تبدیل شوند. برخی از فعل‌های متعدی در دسته «فعل‌های حالتی» (State Verbs) قرار می‌گیرند. فعل‌های حالتی فعل‌هایی هستند که به حالت یا وضعیت چیزی اشاره می‌کنند نه به ماهیت فیزیکی آن. به مثال زیر توجه کنید.

This shirt doesn't fit me.

I am not fit by this shirt.

این پیراهن اندازه من نمی‌شود.

The baby has a toy.

A toy is had by the baby.

بچه اسباب‌بازی دارد.

به برخی از فعل‌های حالتی توجه کنید.

 • has
 • appear
 • look
 • fit
 • resemble
 • become
 • lack
 • suit
 • sound
 • cost
 • taste

برخی از فعل‌های حالتی، وقتی با حرف اضافه همراه می‌شوند، در بیشتر موارد به شکل مجهول به کار می‌روند. تعدادی از این فعل‌ها در جمله‌های زیر آورده شده است.

I am interested in folk music.

من به موسیقی محلی علاقه دارم.

She is married to an American.

او با یک آمریکایی ازدواج کرده است.

I’m satisfied with the progress.

من از پیشرفت راضی هستم.

Anna was disappointed with her score.

«آنا» از نمره خود ناامید شد.

گرامر مجهول در زبان انگلیسی

افعال عبارتی در حالت مجهول

برخی از افعال عبارتی در زبان انگلیسی در حالت مجهول کاربرد بیشتری دارند. برای آشنایی بیشتر با گرامر مجهول در انگلیسی تعدادی از آن‌ها را در ادامه توصیف کرده‌ایم.

فعل Back up

برای صحبت کردن درباره ترافیک شدید، از فعل عبارتی «back up» استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

The traffic is backed up for six miles on the road to the coast.

ترافیک به اندازه ۶ مایل از جاده تا خط ساحلی شدید است.

Cars were backed up for hours.

ماشین‌ها ساعت‌ها در ترافیک شدید مانده بودند.

فعل Black out

«black out» به معنای «محرمانه کردن» یا «مخفی کردن» است و بیشتر به صورت مجهول کاربرد دارد، مانند مثال زیر:

The government decided to black out all the information related to inflation.

دولت تصمیم گرفت تمام اطلاعات مربوط به تورم را محرمانه کند.

فعل Fire up

«fire up» نیز نوعی فعل عبارتی است که در حالت مجهول به کار می‌رود و به معنای «هیجان‌زده شدن» یا «عصبانی شدن» است. مثال زیر را در نظر بگیرید.

She is fired up because no one agrees with her.

او به‌شدت عصبانی است زیرا هیچ‌کس با او موافقت نمی‌کند.

فعل Gross out

اگر چیزی منزجرکننده باشد، از فعل عبارتی «gross out» برای توصیف آن کمک می‌گیریم، مانند مثال زیر:

She was really grossed out by the food.

او به‌خاطر غذا حالش بد شد (غذا حال او را بد کرد).

فعل Hold up

اگر قطار، اتوبوس و... تأخیر داشته باشد، به کمک فعل «hold up»‌ می‌توانیم آن را توصیف کنیم که در حالت مجهول استفاده می‌شود، مانند مثال زیر:

I’m sorry I’m late, but my train was held up.

ببخشید دیر کردم، اما قطارم تأخیر داشت.

فعل Rip off

«rip off» به معنای «پول زیاد از کسی گرفتن» است و در بیشتر موارد به صورت مجهول به کار می‌رود، مانند مثال زیر:

I think we were ripped off by the taxi driver.

فکر کنم راننده تاکسی پول زیادی از ما گرفت.

فعل Seal off

«seal off» به معنای «بستن خیابان» است. وقتی مردم به دلیل خطر نمی‌توانند وارد مکانی بشوند، از «seal off»‌ می‌توانیم استفاده کنیم. در این حالت فعل به صورت مجهول در جمله به کار می‌رود.

The area around the park has been sealed off by the police.

محدوده اطراف پارک، توسط پلیس بسته شد.

فعل Spread out

«spread out» در مواقعی به کار می‌رود که چیزی در مدت طولانی بارها و بارها تکرار می‌شود، از این فعل عبارتی استفاده می‌کنیم. به شکل مجهول آن در جمله توجه کنید.

The students said that the course would be better if it was spread out over two years instead of one.

دانش‌آموزان گفتند که این دوره بهتر است به جای یک سال، دو سال طول بکشد.

فعل Take in

«take in» به معنای گمراه شدن یا فریب خوردن توسط شخص یا اشخاص دیگر است. به مثال زیر توجه کنید.

Don’t be taken in by their promises.

فریب وعده و وعیدهای آن‌ها را نخورید.

یادگیری گرامر مجهول

چه زمانی از گرامر مجهول استفاده می‌ کنیم ؟

گرامر مجهول در انگلیسی در موارد متعددی کاربرد دارد و برای زندگی روزمره نیز می‌توانیم از آن استفاده کنیم. به عنوان مثال، برای ارائه ایده‌های مختلف، مانند گفتن اخبار یا محیط‌های حرفه‌ای می‌توانیم استفاده مفیدی از گرامر مجهول داشته باشیم. در ادامه به برخی از موارد مهم استفاده از گرامر مجهول در انگلیسی اشاره شده است.

 • هنگامی که فاعل ناشناس است. معمولاً از مجهول در مواقعی استفاده می‌کنیم که فاعل جمله شناخته‌شده نیست. برای مثال، اگر ماشین شما به سرقت برود، احتمالاً نمی‌دانید چه کسی آن را دزدیده است:

My car was stolen yesterday.

ماشین من دیروز به سرقت رفت.

 • هنگامی که فاعل برای همه شناخته‌شده است. اغلب از جمله مجهول در حالتی استفاده می‌کنیم که همه می‌دانیم چه کسی کار را انجام داده است:

In our next class, the future tenses will be discussed.

در جلسه بعدی، زمان آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

(در این مثال، همه می‌دانیم که گرامر توسط معلم تدریس خواهد شد، بنابراین نیازی به آوردن آن نیست.)

 • هنگامی که فاعل جمله «people» است. وقتی به شخص خاصی اشاره نداریم و مردم را به طور کلی فاعل جمله در نظر می‌گیریم، از حالت مجهول استفاده می‌‌کنیم:

Tickets for the concert will be sold online.

بلیت‌ها به صورت آنلاین فروش خواهند رفت.

 • هنگامی که نمی‌خواهیم به فاعل اشاره مستقیم داشته باشیم. در برخی موارد، عمداً نمی‌خواهیم به فاعل جمله اشاره کنیم. در این حالت از مجهول کمک می‌گیریم:

Mistakes have been made.

اشتباه‌هایی صورت گرفته است.

 • هنگامی که تأکید بر روی مفعول است. از جمله مجهول زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم جمله را با مهم‌ترین اطلاعات شروع کنیم:

Italy is known for its pizza.

ایتالیا به‌خاطر پیتزاهایش معروف است.

 • در نوشته‌‌های رسمی. جمله مجهول ممکن است برای برخی از موقعیت‌های رسمی کاربرد بیشتری داشته باشد. برای مثال، در نوشته‌های رسمی، معمولاً توصیه می‌شود که ضمایر «I» ،«me» یا «we» استفاده نشود:

Ten volunteers were asked to participate in the study.

از ده داوطلب خواسته شد که در مطالعه شرکت کنند.

 • در مقاله‌های علمی. مفعول در چنین مقاله‌هایی اهمیت بیشتری دارد، زیرا به احتمال زیاد فاعل جمله دانشمندان یا پژوهشگران هستند و به همین دلیل، ضمیری که کار بر روی آن انجام شده اهمیت زیادی پیدا می‌‌کند:

A cure was finally found!

سرانجام درمان کشف شد!

نکته: در سال‌های اخیر بسیاری از مقاله‌های علمی پژوهشی به‌ جمله‌های معلوم روی آورده‌اند و کمتر از گرامر مجهول در انگلیسی استفاده می‌کنند. دلیل آن این است که ساختارهای معلوم فهم ساده‌تری دارند و حجم کمتری را اشغال می‌کنند.

چه زمانی از گرامر مجهول استفاده نمی‌ کنیم ؟

در حالت کلی، استفاده از جمله معلوم، نوشته یا سخنرانی را ساده‌تر می‌کند و به طور مستقیم مفهوم را به مخاطب منتقل می‌کنند. به همین دلیل، بیشتر نویسندگان و ویراستاران از به کار بردن جمله‌های مجهول اجتناب می‌کنند، زیرا بر این باورند که ممکن است خواننده را سردرگم کند. جمله مجهول در مقایسه با معلوم، طولانی‌تر و پیچیده‌تر است، به همین دلیل دنبال کردن ایده نویسنده کار دشواری به نظر می‌رسد. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

The passive form can make your message confusing.

حالت مجهول ممکن است باعث شود پیام شما گمراه‌کننده به نظر بیاید.

Your message can be made confusing by the passive form.

پیام شما ممکن است در حالت مجهول گیج‌کننده باشد.

در جمله اول پیام واضح‌تر به مخاطب منتقل می‌شود، در حالی که درک جمله دوم در حالت مجهول، کمی دشوارتر از حالت معلوم آن است و تعداد کلمه‌های بیشتری نیز دارد.

جملات مجهول انگلیسی در زمان های مختلف

تا به اینجای مطلب ساختار و کاربرد گرامر مجهول در انگلیسی را برای انواع زمان‌‌های انگلیسی توضیح دادیم. برای درک بهتر کاربرد این نوع جمله‌ها، در ادامه چند مثال بیشتر همراه با ترجمه، برای جمله‌های مثبت، منفی و سؤالی ارائه شده است.

Once a week, Tom cleans the house.

«تام» هفته‌ای یک بار خانه را تمیز می‌کند.

∗∗∗

Once a week, the house is cleaned by Tom.

هفته‌ای یک بار خانه توسط تام تمیز می‌شود.

Right now, Sarah is writing the letter.

در حال حاضر، سارا مشغول نوشتن نامه است.

∗∗∗

Right now, the letter is being written by Sarah.

در حال حاضر، نامه توسط سارا نوشته می‌شود.

Sam repaired the car.

سام ماشین را تعمیر کرد.

∗∗∗

The car was repaired by Sam.

ماشین توسط سام تعمیر شد.

The salesman was helping the customer when the thief came into the store.

فروشنده در حال کمک به مشتری بود که دزد وارد مغازه شد.

∗∗∗

The customer was being helped by the salesman when the thief came into the store.

فروشنده در حال کمک به مشتری بود که دزد وارد مغازه شد.

Many tourists have visited that castle.

گردشگران زیادی از آن قلعه دیدن کرده‌اند.

∗∗∗

That castle has been visited by many tourists.

این قلعه مورد بازدید بسیاری از گردشگران قرار گرفته است.

Recently, John has been doing the work.

اخیراً جان این کار را انجام داده است.

∗∗∗

Recently, the work has been being done by John.

اخیراً کار توسط «جان» انجام شده است.

George had repaired many cars.

«جورج» اتومبیل‌های زیادی را تعمیر کرده بود.

∗∗∗

Many cars had been repaired by George.

بسیاری از خودروها توسط «جورج» تعمیر شده بود.

Chef Jones had been preparing the restaurant's fantastic dinners for two years before he moved to Paris.

سرآشپز «جونز» قبل از این‌که به پاریس نقل مکان کند، دو سال در حال آماده کردن شام‌های فوق‌العاده رستوران بود.

∗∗∗

The restaurant's fantastic dinners had been being prepared by Chef Jones for two years before he moved to Paris.

شام‌های فوق‌العاده رستوران توسط سرآشپز «جونز»، قبل از نقل مکان به پاریس، از دو سال پیش آماده می‌شد.

Someone will finish the work by 5:00 PM.

شخصی کار را تا ساعت ۵ تمام خواهد کرد.

∗∗∗

The work will be finished by 5:00 PM.

کار تا ساعت ۵ عصر به پایان می‌رسد.

Sally is going to make a beautiful dinner tonight.

سالی قرار است امشب یک شام زیبا درست کند.

∗∗∗

A beautiful dinner is going to be made by Sally tonight.

قرار است امشب یک شام زیبا توسط سالی درست شود.

At 8:00 PM tonight, John will be washing the dishes.

 امشب سات ۸، «جان» ظرف‌ها را می‌شوید.

∗∗∗

At 8:00 PM tonight, the dishes will be being washed by John.

ساعت ۸ امشب ظرف ها توسط جان شسته می‌شود.

(در این جمله از زمان «آینده کامل استمراری» (Future Perfect Continuous) استفاده شده است که شکل مجهول آن چندان رایج نیست.)

تفاوت معلوم و مجهول در انگلیسی

At 8:00 PM tonight, John is going to be washing the dishes.

ساعت ۸ امشب، «جان» قرار است ظرف‌ها را بشوید.

∗∗∗

At 8:00 PM tonight, the dishes are going to be being washed by John.

ساعت هشت امشب قرار است ظرف‌ها توسط «جان» شسته شود.

They will have completed the project before the deadline.

آن‌ها پروژه را قبل از موعد تکمیل کرده‌اند.

The project will have been completed before the deadline.

پروژه تا قبل از موعد تمام شده است.

They are going to have completed the project before the deadline.

آن‌ها قرار است پروژه را قبل از موعد مقرر تکمیل کنند.

∗∗∗

The project is going to have been completed before the deadline.

The famous artist is going to have been painting the mural for over six months by the time it is finished.

این هنرمند مشهور، تا پایان کار، بیش از شش ماه نقاشی دیواری انجام داده است.

∗∗∗

The mural is going to have been being painted by the famous artist for over six months by the time it is finished.

این نقاشی دیواری قرار است تا پایان کار، بیش از شش ماه توسط این هنرمند مشهور نقاشی شود.

Jerry used to pay the bills.

«جری» قبض‌ها را پرداخت می‌کرد.

∗∗∗

The bills used to be paid by Jerry.

قبض‌ها قبلا توسط «جری» پرداخت می‌شد.

My mother would always make the pies.

مادرم همیشه پای‌ها را درست می‌کرد.

∗∗∗

The pies would always be made by my mother.

پای‌ها را همیشه مادرم درست می‌کرد.

I knew John would finish the work by 5:00 PM.

می‌دانستم که «جان» تا ساعت 5 بعدازظهر کار را تمام می‌کند.

∗∗∗

I knew the work would be finished by 5:00 PM.

می‌دانستم تا ساعت 5 بعدازظهر کار تمام می‌شود.

I thought Sally was going to make a beautiful dinner tonight.

فکر می‌کردم «سالی» قرار است امشب شام فوق‌العاده‌ای درست کند.

∗∗∗

I thought a beautiful dinner was going to be made by Sally tonight.

فکر می‌کردم امشب قرار است «سالی» شام فوق‌العاده‌ای درست کند.

سوالات رایج درباره گرامر مجهول در انگلیسی

در این بخش از مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر مجهول در انگلیسی پاسخ دهیم.

فرق معلوم و مجهول در انگلیسی چیست؟

جمله معلوم به جمله‌ای گفته می‌شود که فاعل آن انجام‌دهنده کار است. بیشتر جمله‌های انگلیسی در حالت معلوم به کار می‌روند. در تمام جمله‌های زیر، فاعل جمله انجام‌دهنده عمل فعل است. اما در حالت مجهول، فاعل، عمل فعل را دریافت می‌کند و به بیان دیگر، فاعل به‌جای این‌‌که انجام‌دهنده کار باشد، دریافت‌کننده کار است. به همین دلیل، مفعول به ابتدای جمله منتقل می‌شود و در ادامه ساختار فعل به شکل «be +p.p» به کار می‌رود.

ساختار جمله مجهول در انگلیسی چیست؟

در ساختارهای مجهول، از فعل مجهول استفاده می‌کنیم. فعل مجهول، با افزودن شکل‌های مختلف «be» و «p.p» ساخته می‌شود. «p.p» مخفف «Past Participle» و در زبان فارسی به «شکل سوم فعل» معروف است. مهم‌ترین نکته در رابطه با مجهول این است که مفعول جمله معلوم به جایگاه فاعل منتقل می‌شود و فاعل یا به انتهای جمله می‌رود یا کلاً از جمله حذف می‌شود.

ساختار جمله مجهول برای زمان‌های انگلیسی، به صورت متفاوتی به کار می‌رود. اما در بیشتر موارد، فعل به صورت «be + p.p» تعریف می‌شود و «to be» برای انواع زمان‌‌ها تغییر می‌کند. برای منفی کردن جملات مجهول، «not» را به فعل کمکی اضافه می‌کنیم و برای سوالی کردن، فعل کمکی یا «to be» را به ابتدای جمله می‌آوریم.

کاربرد زمان ها در گرامر مجهول چیست؟

هر یک از زمان‌‌های گذشته، حال و آینده می‌توانند به شکل مجهول به کار بروند. برای مثال، مجهول حال ساده، حال استمراری، حال کامل و حال کامل استمراری می‌تواند به صورت مجهول نیز به کار برود. برای زمان‌‌های گذشته و آینده نیز ساختار مجهول تعریف شده است.

کاربرد زمان‌ها در گرامر مجهول با توجه به موقعیتی تعریف می‌شود که از آن‌ها استفاده می‌کنیم. برای مثال، مجهول حال استمراری در شرایطی به کار می‌رود که عملی در آن لحظه در حال انجام شدن است. حالت مجهول برای موقعیت‌های رسمی و نوشتاری کاربرد دارد یا در شرایطی به کار می‌رود که فاعل جمله اهمیت چندانی نداشته باشد یا برای مخاطب یا گوینده ناآشنا باشد و در مجموع، مفعول جمله برای ما اهمیت بیشتری داشته باشد.

مجهول گذشته استمراری چگونه نوشته می‌شود؟

اگر بخواهیم جمله گذشته استمراری را از حالت معلوم به مجهول تبدیل کنیم، ابتدا مانند سایر جملات مجهول، مفعول را به‌جای فاعل در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. سپس فاعل را یا به انتهای جمله می‌بریم یا از جمله حذف می‌کنیم. همچنین ساختار فعل را به «was/were + being + p.p» تغییر می‌‌دهیم. بنابراین می‌توانیم فرمول آن را به صورت زیر تعریف کنیم:

Object + was/were + being + p.p + (by + subject)

تمرین گرامر مجهول در انگلیسی

برای درک بهتر گرامر مجهول در انگلیسی، در ادامه این مطلب چند تمرین آورده شده است.

تمرین اول

جاهای خالی را با شکل مناسب فعل مجهول پر کنید.

Q1: French (speak) in some parts of Canada.

جواب

Answer: French is spoken in some parts of Canada.

Q2: The Taj Mahal (build) around 1640.

جواب

Answer: The Taj Mahal was built around 1640.

Q3: (you/invite) to the party?

جواب

Answer: Were you invited to the party?

Q4: We found that all our money (steal).

جواب

Answer: We found that all our money had been stolen.

Q5: These cars (make) in Japan.

جواب

Answer: These cars are made in Japan.

تمرین مجهول در انگلیسی

تمرین دوم

جمله‌های زیر را از حالت معلوم به مجهول تبدیل کنید.

Q1: They are repairing your laptop now.

جواب

Answer: Your laptop is being repaired.

Q1: My friend wrote this poem.

جواب

Answer: This poem was written by my friend.

Q1: The police have arrested the criminals.

جواب

Answer: The criminals have been arrested by the police.

Q1: They don't sell ice cream here.

جواب

Answer: Ice cream is not sold here.

Q1: The manager is still considering your application.

جواب

Answer: You application is still being considered by the manager.

تمرین سوم

جمله‌های زیر را به مجهول تبدیل کنید.

Q1: Will he pick up the kids tomorrow?

جواب

Answer: Will the kids be picked up tomorrow?

Q2: The birds will eat those cookies.

جواب

Answer: Those cookies will be eaten by the birds.

Q3: My friends will visit him tomorrow.

جواب

Answer: He will be visited by my friends tomorrow.

Q4: The coach will throw a party on the weekend.

جواب

Answer: A party will be thrown by the coach on the weekend.

Q5: The next earthquake will destroy the city.

جواب

Answer: The city will be destroyed by the next earthquake.

Q6: Were they painting the room when the accident happened?

جواب

Answer: Was the room being painted by them when the accident happened?

Q7: You may forget the rules quickly.

جواب

Answer: The rules may be forgotten quickly.

Q8: The doctor can't persuade her.

جواب

Answer: She can't be persuaded by the doctor.

Q9: Has the surgeon performed the operation?

جواب

Answer: Has the operation been performed by the surgeon?

Q10: Mr. Barber is handing out the exam papers.

جواب

Answer: The exam papers are being handed out by Mr. Barber.

نمونه سوال مجهول

تمرین چهارم

جمله‌های زیر را از حالت معلوم به مجهول تبدیل کنید.

Q1: John gave a bar of chocolate to Jill (start with 'Jill').

جواب

Answer: Jill was given a bar of chocolate (by John).

Q2: I lent a pencil to Graham (start with 'Graham').

جواب

Answer: Graham was lent a pencil (by me).

Q3: Fiona told the truth to Julian (start with 'Julian').

جواب

Answer: Julian was told the truth (by Fiona).

Q4: They offered the job to Simon (start with 'Simon').

جواب

Answer: Simon was offered the job (by them).

Q5: The boss showed the new computer to Anna (start with 'Anna').

جواب

Answer: Anna was shown the new computer (by the boss).

Q6: Julie taught the grammar to the students (start with 'the students').

جواب

Answer: The students were taught the grammar (by Julie).

Q7: I sent the email to John (start with 'John').

جواب

Answer: John was sent the email (by me).

Q8: Lucy threw the ball to the child (start with 'the child').

جواب

Answer: The child was thrown the ball (by Lucy).

Q9: Sophia sold the car to a doctor (start with 'the car').

جواب

Answer: The car was sold to a doctor (by Sophia).

Q10: I asked the question to David (start with 'David').

جواب

Answer: David was asked the question (by me).

Q11: I asked the question to David (start with 'the question').

جواب

Answer: The question was asked to David (by me).

جمع‌بندی

در این مطلب با گرامر مجهول در انگلیسی آشنا شدیم و ساختار آن را برای انواع زمان‌‌ها یاد گرفتیم. علاوه بر این ساختار گرامر مجهول را برای فعل‌های کمکی وجهی توصیف کردیم و از مثال‌هایی کمک گرفتیم. در ادامه مطلب، چند مثال بیشتر برای درک بهتر انواع حالت‌های مجهول ارائه کردیم. همچنین یاد گرفتیم که چه زمانی از جمله مجهول استفاده می‌کنیم و چه زمانی از آن استفاده نمی‌‌کنیم.

در انتهای مطلب نیز نمونه تمرین‌هایی را برای گرامر مجهول مطرح کردیم. به طور کلی در این مطلب، انواع جمله‌های مجهول برای مباحث گرامری زیر آموزش داده شد:

مجهول حال سادهمجهول گذشته استمراری
مجهول آینده سادهمجهول با فعل کمکی وجهی
مجهول گذشته سادهمجهول be going to
مجهول حال کاملمجهول Past Modals
مجهول گذشته کاملمجهول جمله‌های دومفعولی
مجهول آینده کاملمجهول جمله‌واره‌های وابسته
مجهول حال استمراریمجهول افعال عبارتی

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش مجهول در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
In English with LoveGrammarlyYour DictionaryAcademic English UKCambridge DictionaryEFEnglish Page
۴ دیدگاه برای «گرامر مجهول در انگلیسی – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین»

She knew why she had been chosen.این جمله ات توی جدول در زمان مجهول حال کامل اشتباه است. باید بکید she knew why she has been chosen

با سلام؛
فعل مجهول حال کامل برای سوم‌شخص مفرد به صورت «has + p.p» صرف می‌شود، اما نکته‌ای که در این مثال وجود دارد، عبارت «She knew» است که در ابتدای جمله قرار گرفته و آن را به Reported Speech تبدیل کرده است. بر این اساس، فعل یک زمان به عقب برمی‌گردد و به شکل «had + p.p» نوشته می‌شود. برای مطالعه بیشتر درباره نقل‌قول غیرمستقیم می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.

سپاس از توجه شما.

در بخش جدول ساختار گرامری بخش گذشته استمراری ، مثالی که نوشته شده اشتباه هست.
مثال باید این شکلی می‌بود:
The password was being changed
تشکر

با سلام؛
جمله اصلاح شد.
ممنون از دقت نظر شما.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *