حرف اضافه در انگلیسی چیست؟ — به زبان ساده و کامل — آموزش Prepositions

۹۹۳۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۷ دقیقه
حرف اضافه در انگلیسی چیست

یکی از مواردی که در مبحث دستور زبان انگلیسی، همواره زبان‌آموزان را با چالش‌های زیادی همراه کرده، مبحث حروف اضافه است، زیرا انواع و نقش‌های مختلفی در جمله دارند. در این مطلب از مجموعه مطالب زبان انگلیسی مجله «فرادرس»، هر آنچه که باید درباره حرف اضافه در انگلیسی بدانید، از صفر تا صد آموزش داده شده است. همچنین، کاربرد حروف اضافه در انگلیسی را به همراه مثال‌های گوناگون بررسی کرده‌ایم. در ادامه نیز، قوانین مربوط به کاربرد حرف اضافه و اشتباهات رایج در استفاده از آن را توضیح داده‌ایم.

حرف اضافه در انگلیسی چیست ؟

حرف اضافه در انگلیسی کلمه‌ای است که «فعل» (verb)، «اسم» (Noun) و «ضمیر» (Pronoun) را به هم وصل می‌کند. در بسیاری از موارد، ممکن است بیانگر موقعیت مکانی یا زمانی کلمه‌ها در جمله باشد. در زبان انگلیسی، کلمات زیادی در دسته حرف اضافه قرار می‌گیرند، اما ممکن است همیشه در نقش حرف اضافه در جمله ظاهر نشوند. برای مثال، کلمه «after» به خودی خود، حرف اضافه محسوب نمی‌شود. به جمله زیر دقت کنید.

He didn’t meet Susan until after.

او تا بعد از آن «سوزان» را ملاقات نکرد.

در این مثال، کلمه «after» نقش قید را دارد، اما اگر جایگاه آن را تغییر دهیم و در کنار اسم قرار بگیرد، به حرف اضافه تبدیل می‌شود. در مثال زیر، کلمه «after» ارتباطی با «lunch» دارد، به همین خاطر در نقش حرف اضافه ظاهر شده است.

We will meet after lunch.

ما بعد از ناهار دیدار خواهیم کرد.

اهمیت حرف اضافه در انگلیسی

در زبان انگلیسی، حروف اضافه به کلماتی گفته می‌شود که اسم، ضمیر، و عبارت‌ها را به کلمات دیگر در جمله وصل می‌کنند. حرف اضافه قبل از اسم، ضمیر، «یا اسم مصدر» (Gerund) قرار می‌گیرد و ضرورت استفاده از آن‌ها برای نشان دادن مکان (حرف اضافه مکان)، زمان (حرف اضافه زمان)، جهت (حرف اضافه جهت) است. در جدول زیر چند حرف اضافه را مشاهده می‌کنید که در انگلیسی کاربرد زیادی دارند.

حروف اضافه

(Prepositions)

to since from after
after between near along
toward upon of above
in with before except
according to about at on

حرف اضافه در انگلیسی با مثال

در ادامه این مطلب، به منظور آشنایی بیشتر با حروف اضافه انگلیسی، چند مثال آورده‌ایم.

صبح In the morning
در تابستان In (the) summer
در یک لحظه In a moment
پنجشنبه On Thursday
در روز اول On the fist day
به‌موقع On time
ساعت ۱۲ At 12 o'clock
در حال حاضر At present
در منهتن In Manhattan
در یک ساختمان In a building
روی دیوار On a wall
نبشِ On the corner
زیرِ سطح below the surface
روبه‌روی شهرداری In front of the city hall
در طول کنفرانس During the conference
قبل از سپیده‌دم Before dawn
ظرف هفت روز Within seven days
آن طرف جاده Across the road
آن طرف ساحل Across the beach
پایین تپه Down the hill

انواع حروف اضافه در انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی، چهار نوع حرف اضافه داریم که عبارت‌اند از:

 • حرف اضافه زمان (Preposition of Time)
 • حرف اضافه مکان (Preposition of Place)
 • حرف اضافه جابه‌جایی یا جهت (Preposition of movement)
 • عبارت‌های حرف اضافه‌ای (Prepositional Phrases)

حرف اضافه زمان

حرف اضافه زمان، همان‌طور که از اسمش پیداست، به بازه زمانی مشخصی اشاره می‌کند. در ادامه این مطلب، به مهم‌ترین و رایج‌ترین حروف اضافه زمان در فهرست زیر آمده است.

 • During
 • For
 • Until/Till
 • Since
 • From...to
 • Ago
 • Before
 • By
 • After
 • To
 • Past
 • Between...and
 • Within
 • In
 • On
 • At

به مثال‌های زیر و کاربرد حروف اضافه زمان در جمله توجه کنید.

We stayed at a student hostel during the conference.

در طول کنفرانس در یک خوابگاه دانشجویی اقامت کردیم.

I’m just going to bed for two hours or so.

من فقط می‌خواهم دو ساعت یا بیشتر بخوابم.

We wait till/until half past six for you.

ما تا ساعت شش و نیم منتظر شما هستیم.

Forty years have passed away since they met.

چهل سال از ملاقات آن‌ها می‌گذرد.

Her visit will extend from Monday to Thursday.

سفر وی از دوشنبه تا پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

He left the house over an hour ago.

او بیش از یک ساعت پیش خانه را ترک کرد.

She’s always up before dawn.

او همیشه قبل از سپیده‌دم بیدار است.

He had promised to be back by five o’clock.

او قول داده بود که ساعت پنج برگردد.

I felt fairly easy after taking the medicine.

بعد از مصرف دارو، دردم نسبتاً کمتر شد.

It’s only two weeks to Christmas.

فقط دو هفته به کریسمس باقی مانده است.

It’s five past ten.

ساعت ده و پنج دقیقه است.

They lived in New York between 1998 and 2004.

آن‌ها بین سال‌های 1998 تا 2004 در نیویورک زندگی می‌کردند.

You should receive a reply within seven days.

شما باید ظرف هفت روز پاسخ را دریافت کنید.

آموزش آنلاین زبان انگلیسی

حرف اضافه مکان

حرف اضافه مکان برای اشاره به موقعیت مکانی به کار می‌رود. در فهرست زیر، انواع حرف اضافه مکان را مشاهده می‌کنید.

 • On
 • Under
 • Next to
 • Between
 • Among
 • In front of
 • Behind
 • By
 • Above
 • Below
 • Near
 • At

به مثال‌های زیر و کاربرد حروف اضافه مکان در جمله توجه کنید.

There's a cat on the table.

روی میز گربه‌ای هست.

We slept under the open sky.

ما زیر آسمان باز خوابیدیم.

The hotel is situated next to the port.

هتل، کنار بندر واقع شده است.

There is a distance between the two cities.

بین دو شهر فاصله وجود دارد.

I enjoy being among my friends.

از بودن در بین دوستانم لذت می‌برم.

They massed in front of the city hall.

آن‌ها مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند.

The horse fell behind in the race.

اسب در مسابقه عقب ماند.

The bank is by the hotel.

بانک کنار هتل است.

Our friends in the apartment above us are really noisy.

دوستان طبقه بالای ما واقعاً پر سر و صدا هستند.

He dived below the surface of the water.

او به زیر سطح آب شیرجه زد.

There is a bush near the school playground.

درختچه‌ای در نزدیکی زمین بازی مدرسه وجود دارد.

حرف اضافه جابه‌جایی یا جهت

حرف اضافه جابه‌جایی یا جهت برای نشان دادن حرکت از جایی به جای دیگر استفاده می‌شود. این حروف اضافه اغلب همراه با فعل‌هایی به کار می‌روند که جابه‌جایی را نشان می‌دهند و بعد از فعل قرار می‌گیرند. فهرست حروف اضافه جابه‌جایی در ادامه آمده است.

 • Down
 • Up
 • Into
 • Toward
 • Over
 • Onto
 • Around
 • Along
 • Across
 • Through
 • To
 • From
 • Out of

به کمک مثال‌های زیر، با کاربرد این حروف اضافه بیشتر آشنا خواهید شد.

It’s easier to run down the hill than go up.

پایین آمدن از تپه، آسان‌تر از بالا رفتن است.

She doesn’t like riding her bike up these hills.

او دوست ندارد تا بالای این تپه‌ها دوچرخه‌سواری کند.

Pour the oil into a frying pan and heat.

روغن را داخل ماهیتابه بریزید و داغ کنید.

She was carrying a suitcase and walking towards him.

چمدانی در دست داشت و به سمت او می‌رفت.

The hotel is over the bridge.

هتل آن طرف پل است.

I slipped as I stepped onto the platform.

وقتی روی سکو قدم گذاشتم‌، لیز خوردم.

Her hair whipped around her face in the wind.

موهایش در باد به اطراف صورتش می‌خورد.

We went for a walk along the beach at twilight.

در گرگ و میش برای قدم زدن کنار ساحل رفتیم.

The boys swam across the lake.

پسران، طول دریاچه را شنا کردند.

The Charles River flows through Boston.

رودخانه «چارلز» به سمت «بوستون» جریان دارد.

Many people travel to work by car.

بسیاری از مردم با ماشین به محل کار خود می‌روند.

What time does the flight from Amsterdam arrive?

پرواز «آمستردام» چه ساعتی می‌رسد؟

If you can’t stand the heat get out of the kitchen.

اگر نمی‌توانید گرما را تحمل کنید، از آشپزخانه خارج شوید.

گرامر زبان انگلیسی

عبارت‌های حرف اضافه‌ای

عبارت حروف‌اضافه‌ای، گروهی از کلمات هستند که با حرف اضافه شروع می‌شوند. در ادامه، فهرستی از این حروف اضافه را مشاهده می‌کنید.

 • Under construction
 • For real
 • At the same time
 • By the time
 • By the way
 • On paper
 • With regret
 • At a discount
 • Without a hitch
 • Under treatment
 • By force
 • On board
 • At risk
 • By nature
 • In vain
 • On trial
 • In debt
 • with regard to
 • with respect
 • out of place
 • In ages
 • By mistake
 • Out of stock
 • Within limits
 • Under repair
 • In theory
 • at least
 • By now
 • For a while

به مثال‌های زیر دقت کنید تا کاربرد عبارت‌های حروف اضافه‌ای را بهتر درک کنید.

A new railroad is under construction.

راه‌آهن جدید در حال ساخت است.

After two trial runs we did it for real.

پس از دو بار آزمایش، آن را به‌طور واقعی انجام دادیم.

All of them are speaking at the same time.

همه هم‌زمان در حال صحبت کردن هستند.

By the time I got there, he’d gone.

وقتی به آنجا رسیدم، او رفته بود.

By the way, how is John?

راستی، «جان» چطور است؟

Could you put your ideas down on paper?

آیا می‌توانید ایده‌های خود را روی کاغذ بیاورید؟

Do not waste time with regret.

وقت خود را با افسوس خوردن از دست ندهید.

Employees can buy books at a discount.

کارکنان می‌توانند کتاب‌ها را با تخفیف تهیه کنند.

Everything was done without a hitch.

همه‌چیز بدون هیچ مشکلی انجام شد.

He is under treatment for Malaria.

او تحت درمان بیماری مالاریا قرار دارد.

He took the purse from her by force.

کیف را به زور از او گرفت.

He tried to jump back on board.

او سعی کرد دوباره سوار هواپیما شود.

He was putting himself at risk.

او داشت خودش را در معرض خطر قرار می‌داد.

He was by nature a philosophical person.

او ذاتاً فردی فلسفی بود.

Her efforts were in vain.

تلاش‌های او بی‌نتیجه ماند.

I am in debt to the bank for my car loan.

من بابت وام ماشین به بانک بدهکار هستم.

I am writing with regard to your recent order.

در رابطه با سفارش اخیر شما می‌نویسم.

I ask for her hand with all respect.

با نهایت احترام، از او خواستگاری کردم.

I haven’t seen you in ages.

سال‌هاست که تو را ندیده‌ام.

I’ve paid this bill twice by mistake.

من این صورت‌حساب را به اشتباه دو بار پرداخت کرده‌ام.

Is the bridge still under repair?

آیا پل هنوز در دست تعمیر است؟

It sounds fine in theory, but will it work?

در تئوری خوب به نظر می‌رسد، اما آیا [در عمل] مؤثر واقع خواهد شد؟

It will cost at least $200.

هزینه آن حداقل 200 دلار است.

Please sit down for a while.

لطفاً چند لحظه بنشینید.

کاربرد حروف اضافه در انگلیسی

برای این‌که با کاربرد حروف اضافه در انگلیسی آشنا شوید، ابتدا به سه مثال زیر دقت کنید.

He put them on the wrong place.

او کاشی‌ها را روی دیوار اشتباهی قرار داد.

She is going to college in September.

او در ماه سپتامبر به دانشگاه می‌رود.

I’ll meet you at 5.30.

ساعت ۵:۳۰  شما را ملاقات می‌کنم.

کاربرد حروف اضافه در انگلیسی، برای ایجاد ارتباط اسم یا عبارت، با چیز دیگری در جمله است. همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده می‌کنید، هنگامی که از حرف اضافه استفاده می‌شود، قبل از آن، همیشه فاعل و فعل و بعد از آن اسم می‌آید. بعد از حرف اضافه هیچ‌وقت فعل به کار نمی‌رود. حروف اضافه کاربردهای گوناگونی دارند و بهترین راه آشنایی با آن‌ها تمرین و مطالعه بیشتر است. یکی از راه‌های مفید برای یادگیری حرف اضافه در انگلیسی بررسی نحوه استفاده از آن‌ها در جمله است. به همین خاطر، در این آموزش، سعی کردیم با مثال‌های متعدد، کاربرد حروف اضافه را مورد بررسی قرار دهیم.

قوانین حرف اضافه در انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی ممکن است برای بسیاری از افراد، امری دشوار باشد. زبان انگلیسی، «اجزاء کلام» (Parts of Speech) گوناگونی دارد و برای قرار دادن آن‌ها کنار هم، باید روش‌های مختلفی را امتحان کرد. خوشبختانه، تمام قوانین را می‌توان به بخش‌های کوچک‌تری تقسیم کرد تا یادگیری آسان‌تر شود. در این مطلب نیز قصد داریم یکی از اجزاء کلام، یعنی حروف اضافه را به دسته‌های مختلفی تقسیم کنیم و به زبان ساده و با مثال توضیح دهیم تا فهم و درک آن برای زبان‌آموزان ساده‌تر شود. بنابراین، در ادامه به قوانین مختلفی در رابطه با حرف اضافه در انگلیسی اشاره می‌کنیم.

قانون اول

حرف اضافه باید قبل از ضمیر یا اسمی بیاید که به آن مربوط می‌شود. اما موارد استثناء هم در این رابطه وجود دارد. بسیاری از افراد تصور می‌کنند که حرف اضافه هیچ‌وقت در انتهای جمله قرار نمی‌گیرد، اما اگر به مثال زیر دقت کنید، متوجه خواهید شد که همیشه این‌طور نیست.

This is something I do not agree with.

این چیزی است که با آن موافق نیستم.

همان‌طور که در این مثال مشاهده می‌کنید، حرف اضافه «with» در انتهای جمله آمده است. البته فقط در صورتی می‌توان از این قاعده پیروی کرد که حرف اضافه اطلاعاتی مرتبط با جمله در اختیار ما قرار دهد. برای مثال، اگر قرار باشد عبارت «with which» را در وسط جمله بیاوریم، دیگر نیازی نیست که حرف اضافه را در انتهای کلمه بیاوریم، مانند مثال زیر:

This is something with which I do not agree.

این چیزی است که با آن موافق نیستم.

به چند مثال دیگر و کاربرد حرف اضافه در انتهای جمله توجه کنید تا با این موضوع بیشتر آشنا شوید.

Where did the man come from?

آن مرد اهل کجاست؟

How many of these people can he depend on?

او روی چند نفر از این افراد می‌تواند حساب کند؟

Who are you going on holiday with?

با چه کسی به تعطیلات می‌روید؟

قانون دوم

وقتی از حرف اضافه «like» به معنی «شبیه/مانند» استفاده می‌کنیم، باید بعد از آن «مفعول حرف اضافه» (Object of Preposition) بیاید که شامل عبارت اسمی، اسم یا ضمیر می‌شود نه فاعل و فعل. به دو مثال زیر توجه کنید.

She looks like her father. (درست)

Linda looks like her father does. (نادرست)

جمله اول درست و جمله دوم نادرست است، زیرا در جمله اول حرف اضافه «like» به کلمه «father» اشاره می‌کند که اسم است. اما در جمله دوم، حرف اضافه «like» چنین برداشتی را از جمله به دنبال خواهد داشت که حالت نگاه «لیندا» شبیه حالت نگاه پدرش است.

وقتی فاعل و فعل برای مقایسه کردن به کار می‌رود، باید به‌جای «like» از «as» استفاده کنیم تا مفهوم درستی داشته باشد. دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید.

He looks like he’s laughing. (نادرست)

He looks as though he’s laughing. (درست)

جمله دوم درست است، زیرا حرف اضافه «like» فقط برای بیان شباهت‌ها به کار می‌رود. در حالی که جمله به این اشاره دارد که فرد طوری به نظر می‌رسد که انگار دارد می‌خندد. بنابراین، جمله اول نادرست است.

کاربرد حروف اضافه در انگلیسی

قانون سوم

وقتی از فعل «have» استفاده می‌کنیم، هرگز نباید حرف اضافه «of» را جایگزین آن کنیم. دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید.

He should not have done that. (درست)

He should not of done that. (نادرست)

جمله اول درست است. در واقع، بسیاری از افراد انگلیسی‌زبان در مکالمات روزمره خود، جملاتی مانند جمله اول را طوری بیان می‌کنند که فعل «have» به‌صورت «of» شنیده می‌شود. به همین خاطر، بسیاری از افراد، به اشتباه، «of» را جایگزین «have» می‌کنند که از نظر دستور زبان درست نیست.

قانون چهارم

وقتی کلمه «different» در جمله به کار می‌رود، معمولاً با حرف اضافه «from» همراه می‌شود. در برخی موارد، از «than» استفاده می‌شود که از نظر دستور زبان نادرست است. بنابراین، در مثال‌های زیر، جمله اول نادرست و جمله دوم درست است.

He is different than she is. (نادرست)

He is different from her. (درست)

قانون پنجم

اگر بخواهیم به حرکت کردن به‌سمت چیزی اشاره کنیم، حرف اضافه «into» را به جای «in» به کار می‌بریم. دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید.

She walked into the room. (درست)

She walked in the room. (نادرست)

(حرف اضافه «into» در جمله اول نشان می‌دهد که شخص به‌سمت اتاق رفته. بنابراین جمله اول درست است.)

حروف اضافه در کنار اسم، فعل و صفت

در ادامه این آموزش، برای درک بهتر جایگاه حروف اضافه و کاربرد انواع آن‌ها در جمله، مثال‌های متعددی را با صفت، اسم و فعل مشاهده می‌کنید.

مثال حرف اضافه و صفت

I don’t feel comfortable in high heels.

با کفش پاشنه‌بلند احساس راحتی نمی‌کنم.

They were successful in winning the contract.

آن‌ها در برنده شدن قرارداد موفق بودند.

Are you familiar with the computer software they use?

آیا با نرم‌افزار رایانه‌ای که آن‌ها استفاده می‌کنند، آشنایی دارید؟

I’m not ashamed of what I did.

از کاری که کردم شرمنده نیستم.

It’s good to see you again.

خوشحالم که دوباره تو را می‌بینم.

مثال حرف اضافه و اسم

We apologize for the delay in answering your letter.

از تأخیر در پاسخ دادن به نامه شما عذرخواهی می‌کنم.

I need some lessons in how to set up a website.

در مورد نحوه راه‌اندازی وب‌سایت باید دوره‌های آموزشی ببینم.

He has the advantage of speaking English fluently.

او از مزایای روان صحبت کردن به زبان انگلیسی برخوردار است.

Mark gave me a check for $100.

مارک یک چک 100 دلاری به من داد.

I couldn’t hide my love for her any longer.

دیگر نمی‌توانستم عشقم را به او پنهان کنم.

مثال حرف اضافه و فعل

He asked about her family.

او درباره خانواده‌اش پرسید.

I congratulate you on your new job!

برای شغل جدیدت تبریک می‌گویم!

You can count on me anytime.

همیشه می‌توانی روی من حساب کنی.

he had to apologize to the whole family.

او باید از کل خانواده معذرت‌خواهی می‌کرد.

John succeeded in getting a new job.

«جان» در پیدا کردن شغل جدید موفق شد.

یادگیری زبان انگلیسی

حروف اضافه In, On, At

در مبحث گرامر حرف اضافه در انگلیسی، سه حرف اضافه «in»، «on» و «at» نسبت به بقیه کاربرد بیشتری دارند و هم برای توصیف زمان و هم مکان به کار می‌روند. در ادامه، فهرستی از این حروف اضافه را مشاهده می‌کنید.

حروف اضافه زمان IN, On, At

حروف اضافه زمان با «On»، «In» و «At» در دسته‌های زیر قرار می‌گیرند.

حرف اضافه In

 • In + سال
 • In + فصل
 • In + دهه
 • In + قرن
 • In + هفته
 • In + بازه زمانی
 • In + تعطیلات

حرف اضافه On

 • On + روزها
 • On + تاریخ
 • On + روزهای بخصوص
 • On + زمان
 • On + روز + بخشی از روز

حرف اضافه At

 • At + ساعت
 • At + بخشی از روز
 • At + زمان

حرف اضافه زمان در انگلیسی

حروف اضافه مکان IN, On, At

حروف اضافه مکان با «On»، «In» و «At» در دسته‌های زیر قرار می‌گیرند.

حرف اضافه In

 • In + کشورها
 • In + شهرها
 • In + محله
 • In + مکان‌های بسته

حرف اضافه On

 • On + وسایط نقلیه
 • On + ارتباطات
 • On + سطوح

حرف اضافه At

 • At + آدرس دقیق یا تقاطع‌
 • At + مکان/مرحله بخصوص

حرف اضافه مکان

اشتباهات رایج در استفاده از حروف اضافه انگلیسی

بخش پایانی این آموزش، به اشتباهات رایج در رابطه با استفاده از حروف اضافه انگلیسی اختصاص یافته است. به موارد درست و نادرست جملات زیر توجه کنید.

Sophia invests her money on the stock market. (نادرست)

Sophia invests her money in the stock market. (درست)

«سوفیا» پول خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کند.

He is a student of Oxford University. (نادرست)

He is a student at Oxford University. (درست)

او دانشجوی دانشگاه آکسفورد است.

I saw that news on the newspapers. (نادرست)

I saw that news in the newspapers. (درست)

آن خبر را در روزنامه‌ها دیدم.

Open page 45 of your books. (نادرست)

Open your books to page 45. (درست)

صفحه ۴۵ کتاب‌های خود را باز کنید.

The cat is sleeping in the sofa. (نادرست)

The cat is sleeping on the sofa. (درست)

گربه روی کاناپه خوابیده است.

My birthday is on October. (نادرست)

My birthday is in October. (درست)

تولد من در ماه اکتبر است.

John has been absent from Friday? (نادرست)

John has been absent since Friday? (درست)

«جان» از جمعه غایب بوده است.

Sophia’s married with a doctor. (نادرست)

Sophia’s married to a doctor. (درست)

«سوفیا» با دکتری ازدواج کرده است.

Divide it between the children in class. (نادرست)

Divide it among the children in class. (درست)

آن را میان دانش‌آموزان کلاس تقسیم کن.

(«between»‌ برای دو نفر و «among» برای بیش از دو نفر به کار می‌رود.)

It has been snowing from Monday. (نادرست)

It has been snowing since Monday. (درست)

از دوشنبه دارد برف می‌بارد.

The key of happiness is having dreams. (نادرست)

The key to happiness is having dreams. (درست)

کلید خوشبختی، داشتن رؤیاهاست.

What do you see when looking the mirror? (نادرست)

What do you see when looking in the mirror? (درست)

وقتی به آینده نگاه می‌کنی، چه چیزی می‌بینی؟

She met with old friends on her holiday. (نادرست)

She met old friends on her holiday. (درست)

او در تعطیلاتش با دوستی قدیمی دیدار کرد.

He insisted to carry his own bag. (نادرست)

He insisted on carrying his own bag. (درست)

او اصرار داشت که کیفش را خودش حمل کند.

Lunch consisted from sandwiches and fruit. (نارست)

Lunch consisted of sandwiches and fruit. (درست)

ناهار شامل چند ساندویچ و میوه بود.

It depends from you. (نادرست)

It depends on you. (درست)

به تو بستگی دارد.

نکته: یکی از اشتباهات رایج در استفاده از حروف اضافه، افزودن حرف اضافه - در شرایطی که ضرورتی به وجود آن نیست - به انتهای سؤال است. برای مثال، سؤال اول نیازی به حرف اضافه ندارد:

Where is your brother at? (نادرست)

Where is your brother? (درست)

برادرت کجاست؟

سوالات رایج درباره حرف اضافه در انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌‌های رایج در خصوص حرف اضافه در انگلیسی پاسخ دهیم.

انواع حروف اضافه در انگلیسی چیست؟

حروف اضافه در زبان انگلیسی به چهار دسته مهم تقسیم می‌شود که عبارتند از حروف اضافه زمان، مکان، جابه‌جایی و عبارت‌های حرف اضافه‌ای. هر یک از این‌ها کاربردهای خاص خودشان را دارند و برای موقعی‌های مختلفی به کار می‌روند.

کاربرد حروف اضافه در انگلیسی چیست؟

کاربرد حروف اضافه در انگلیسی، برای ایجاد ارتباط اسم یا عبارت، با چیز دیگری در جمله است. همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده می‌کنید، هنگامی که از حرف اضافه استفاده می‌شود، قبل از آن، همیشه فاعل و فعل و بعد از آن اسم می‌آید.

قوانین حرف اضافه در انگلیسی چیست؟

یکی از قوانین مهم حرف اضافه در انگلیسی این است که باید قبل از ضمیر یا اسمی بیاید که به آن مربوط می‌شود. البته موارد استثنا هم در این رابطه وجود دارد. قانون دیگر این است که وقتی از «like» به عنوان حرف اضافه استفاده می‌شود، باید بعد از آن مفعول حرف اضافه بیاوریم که شامل عبارت اسمی، اسم یا ضمیر می‌شود نه فاعل و فعل. قانون بعدی این است که وقتی از فعل «have» استفاده می‌کنیم، هرگز نباید حرف اضافه «of» را جایگزین آن کنیم.

یکی دیگر از موارد مهم در رابطه با حروف اضافه در زبان انگلیسی این است که همواره کالوکیشن‌های مخصوص خودشان را دارند. یعنی بیشتر آن‌ها با کلمه‌هایی همراه می‌شوند که اغلب در زبان انگلیسی به همین شکل کاربرد دارند. برای مثال، «different» اغلب با حرف اضافه «from» همراه می‌شود.

همچنین اگر بخواهیم به حرکت کردن به سمت چیزی اشاره کنیم، حرف اضافه «into» را به‌جای «in» به کار می‌بریم.

تمرین حرف اضافه در انگلیسی

برای درک بهتر گرامر این مطلب، در ادامه چند نمونه سوال جمع‌آوری کرده‌ایم.

تمرین اول

جمله‌های زیر را با حروف «on» ،«in» و «at» کامل کنید.

Q1: At eight o'clock in the morning, I am hard _____ work.

جواب

Answer: At eight o’clock in the morning, I am hard at work.

Q2: By eleven o'clock _____ the evening, I am in bed.

جواب

Answer: By eleven o’clock in the evening, I am in bed.

Q3: I like to swim _____ the beach, not just in the pool.

جواب

Answer: I like to swim at the beach, not just in the pool.

Q4: I am up at five o'clock _____ the morning.

جواب

Answer: I am up at five o’clock in the morning.

Q5: Did you grow up _____ Mexico or California?

جواب

Answer: Did you grow up in Mexico or California?

Q6: Her grandmother will arrive there _____ half-past seven in the morning.

جواب

Answer: Her grandmother will arrive there at half-past seven in the morning.

Q7: My husband is _____ his way home now.

جواب

Answer: My husband is on his way home now.

Q8: Do you live _____ Los Angeles?

جواب

Answer: Do you live in Los Angeles?

Q9: I swim in the pool _____ the campus.

جواب

Answer: I swim in the pool on the campus.

Q10: Your father is arriving in Texas _____ five o'clock in the evening.

جواب

Answer: Your father is arriving in Texas at five o’clock in the evening.

تمرین دوم

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با مطلب حرف اضافه در انگلیسی، می‌توانید از آزمونی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید.

این آزمون شامل ۱۲ سوال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید.

1. We may play football. It depends _____ the weather.
on
of
from
2. We want to see a big increase _____ productivity.
of
with
in
3. Excuse me, sir. You haven't _____ your drink.
pay
paid
paid for
4. His wife is suffering _____ hepatitis.
of
with
from
5. I hate the thought _____ going back to work.
to
of
for
6. I am sorry _____ breaking your window.
for
about
for / about
7. Who is responsible _____ the shopping this week?
of
for
with
8. You remind me _____ a boy I was at school with.
of
off
9. I am pleased _____ my exam results.
with
about
at
All of the above
10. The noise from upstairs prevented me _____.
to sleep
from sleeping
from sleep
11. She insisted _____ paying for the drinks.
to
for
on
12. I am having difficulty _____ my visa processing.
in
with
in / with

 

جمع‌بندی

در این آموزش، انواع حروف اضافه در زبان انگلیسی را توضیح دادیم و به‌کمک مثال‌های متعدد، کاربرد هر یک را در جمله توضیح دادیم. حروف اضافه به چهار دسته مهم تقسیم می‌شوند که مهم‌ترین آن حروف اضافه مکان و زمان است. از میان این حروف، حروف اضافه «on»، «in» و «at» رایج‌تر از بقیه هستند و بیشتر زبان‌آموزان در استفاده از آن‌ها دچار اشتباه می‌شوند. به همین خاطر، در بخش پایانی این آموزش، به اشتباهات رایج در استفاده از حرف اضافه در انگلیسی اشاره کردیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۶۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
7ESL Practical English Usage
۸ thoughts on “حرف اضافه در انگلیسی چیست؟ — به زبان ساده و کامل — آموزش Prepositions

این بیشتر شبیه سیرکه تا نمایش
حرف اضافه تا اینجا چی میشه؟

با سلام،
ترجمه جمله شما به انگلیسی:
.It’s more like a circus than a show
«تا» معادل «than» است.

مثل تمام مباحث عالی بود

سلام و درود
خوب نوشته بودین. خیلی عالی
مرسی????

خیلی جامع و کامل و بسیار راحت توضیح داده بودید ممنونم

واقعا عالی بود ممنون از زحماتتون استفاده کردم

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *