کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۱۱۲۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۱۸ دقیقه
کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی — به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

بدون علامت سوال خیلی از چیزها را نداشتیم. چیزهایی مثل دعوتنامه، جوک، معما و... . علامت سوال یکی از سه علائم نگارشی اصلی در زبان انگلیسی و فارسی است. در این مطلب از مجله «فرادرس» به کاربرد علائم نگارشی یعنی علامت سوال، علامت تعجب و نقطه خواهیم پرداخت و سپس کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی در جملات مختلف را به همراه مثال و تمرین آموزش خواهیم داد.

997696

کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی

ما در زندگی روزمره سوال‌های زیادی می‌پرسیم و می‌نویسیم. هنگام نوشتن جمله سؤالی در انتهای آن علامتی قرار می‌دهیم به نام علامت سوال تا به سؤالی بودن جمله اشاره کنیم. به عبارت دیگر، نشانه‌گذاری در واقع نظامی از علائم و نشانه‌هاست که آن‌ها را در نگارش به کار می‌بریم. اما ابتدا، پیش از آشنایی با کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی باید با علائم نگارشی آشنا شوید که در ادامه به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

علائم نگارشی در انگلیسی

در زبان انگلیسی مانند زبان فارسی می‌توان جمله را به سه شکل خاتمه داد. این سه شکل عبارت‌اند از:

  • «علامت سوال» در انگلیسی (Question Mark)
  • «علامت تعجب» در انگلیسی (Exclamation Mark)
  • «نقطه» در انگلیسی (Period Mark)

در ادامه این موارد را به طور مجزا توضیح خواهیم داد.

علامت سوال در زبان انگلیسی

علامت سوال نوعی علامت نگارشی است که در انتهای جمله قرار می‌گیرد. بدیهی است که اصلی‌ترین کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی نشان دادن سؤالی بودن جمله است. معمولا سوال‌های مستقیم با کلمات پرسشی شروع می‌شوند. کلمات پرسشی در انگلیسی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

معنیکلمات پرسشی مربوط به افراد
چه کسی؟Who
چه کسی را؟Whom
مال چه کسی؟Whose
معنیکلمات پرسشی مربوط به زمان
چه وقت؟When
چه ساعتی؟What time
چه مدتی؟How long
چند وقت یک بار؟How often
معنیکلمات پرسشی مربوط به تعداد و مقدار
چند عدد؟How many
چقدر؟How much
معنیکلمات پرسشی مربوط به مکان
کجا؟Where
چه مسافتی؟How far
معنیکلمات پرسشی مربوط به اشیاء
چه چیزی؟What
چه رنگی؟What color
کدام؟Which
معنیکلمات پرسشی مربوط به دلیل و چگونگی
چطور؟Why
چرا؟How

برای درک بهتر کاربرد علامت سوال در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

What is your name?

اسمت چیست؟

How old are you?

چند ساله هستی؟

Why did Richard cross the road?

«ریچارد» چرا از خیابان رد شد؟

Who wants to know?

چه کسی می‌خواهد بداند؟

Is it really that important?

واقعا انقدر مهم است؟

What will I talk to her about?

با او در چه موردی صحبت کنم؟

Who should we send the invitation to?

دعوتنامه را برای چه کسی بفرستیم؟

For what reason did she leave her husband?

او به چه علت همسرش را ترک کرد؟

Where are the keys to the back door?

کلید در پشتی کجاست؟

What is the capital of Wales?

پایتخت «ولز» کجاست؟

Who told you that?

چه کسی این حرف را به تو زده است؟

In which country did coffee originate?

قهوه در اصل مال چه کشوری است؟

 توضیح گرامر علامت سوال در زبان انگلیسی

علامت تعجب در انگلیسی

به کار بردن غلط علامت تعجب یکی از رایج‌ترین اشتباهات زبان‌آموزان است، اما گاهی صرفا یک نقطه در آخر جمله حق مطلب را ادا نمی‌کند. علامت تعجب نوعی علامت نگارشی است که تأکید یا عواطف و احساسات را در نوشتار نشان می‌دهد. برای درک بهتر علائم نگارشی، به جمله‌های زیر که با علائم نگارشی مختلف نوشته شده‌ است توجه کنید.

I got into college.

من در دانشگاه قبول شدم. (لحن آرام)

I got into college!

من در دانشگاه قبول شدم!‌ (لحن هیجان‌زده)

I got into college?

من در دانشگاه قبول شدم؟ (لحن سردرگم)

Take out the trash.

آشغال‌ها را بیرون ببر. (لحن آرام)

Take out the trash!

آشغال‌ها را بیرون ببر! (لحن هیجان‌زده)

Take out the trash?

آشغال‌ها را بیرون ببر؟ (لحن سردرگم)

همان‌طور که در مثال‌های بالا دیدید، کاربرد علامت تعجب در انگلیسی می‌تواند لحن جمله را کاملا تغییر دهد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

Yes, I will marry you!

بله، باهات ازدواج می‌کنم!

Oh! That is a gorgeous dress!

اوه، آن لباس چقدر قشنگ است!

Wow! I can't believe I ran into you here.

وای! باورم نمی‌شود به تو برخوردم!

Jessica told me that you’re having a baby!

«جسیکا» به من گفت که داری بچه‌دار می‌شوی!

“You are in a lot of trouble!” shouted Will’s dad.

پدر «ویل» فریاد زد: «توی دردسر بزرگی افتاده‌ای!»

Help! I locked myself out of my house!

کمک! من پشت در مانده‌ام!

No! I forgot my homework again!

نه! دوباره تکالیفم را فراموش کردم!

My favorite movie is playing. Let’s go!

فیلم محبوبم در حال پخش شدن است. بیا برویم!

You’re supposed to use two coats of paint, not one!

باید دو لایه رنگ می‌زدی، نه یکی!

Stop! Don't throw me in the pool!

دست نگه دار! من را داخل استخر ننداز!

How dare you copy my answers!

چطور جرئت می‌کنی از روی دست من تقلب کنی!

“Get out of my way!” snapped the old lady.

پیرزن با عصبانیت گفت:‌ «از سر راهم برو کنار!»

مثال‌های بالا گویای این هستند که علامت تعجب می‌تواند در وسط و آخر جمله قرار بگیرد. توجه داشته باشید که علامت تعجب، درست مثل علامت سوال باید داخل گیومه نوشته شود. علامت تعجب همچنان می‌تواند تأکید «حروف ندا» (Interjections) را بیشتر کند. به مثال های زیر توجه کنید.

Yay! I can’t wait to go to Disneyland!

هورا! بی‌صبرانه منتظر رفتن به دیزنی‌لند هستم!

Oh! You bought a new car!

اوه! تو ماشین جدید خریدی!

Hey! How dare you disobey me!

هی! چطور جرئت می‌کنی از حرف من سرپیچی کنی!

Wow! That mountain is even bigger than I thought!

وای! آن کوه حتی از چیزی که فکر می‌کردم هم بزرگتر است!

No! We don’t want to go to the party!

نه! ما دلمان نمی‌خواهد به آن جشن برویم!

Ouch! I stubbed my toe!

آخ! انگشت کوچکم را کوبیدم!

Hooray! We won!

هورا! ما برنده شدیم!

یکی دیگر از کاربردهای علامت تعجب در انگلیسی، تبدیل درخواست به جمله امری است. به طور مثال به جمله‌های درخواستی زیر که به نقطه ختم می‌شود توجه کنید.

Please turn your music down.

لطفا صدای موسیقی را کم کن.

Pass the mashed potatoes.

پوره سیب‌زمینی را بده.

Lend me fifty dollars, please.

لطفا به من پنجاه دلار قرض بده.

هنگامی که نقطه را به علامت تعجب تغییر می‌دهیم، جمله درخواستی تبدیل به جمله امری می‌شود و هر گونه کلمه درخواستی مثل please نیز حذف می‌شود. به حالت دستوری مثال‌های بالا توجه کنید.

Turn your music down!

صدای موسیقی را کم کن!

Pass the mashed potatoes!

پوره سیب‌زمینی را بده!

Lend me fifty dollars!

به من پنجاه دلار قرض بده!

نکته:‌ کلمه بعد از علامت تعجب، درست مثل علامت سوال و نقطه همیشه با حروف بزرگ نوشته می‌شود.

I won the lottery! This is the best day ever!

من در بخت‌آزمایی برنده شدم! امروز بهترین روز عمرم است!

***

Ow! A bee just stung me.

آخ! زنبوری همین الان نیشم زد!

نقطه در انگلیسی

نقطه در زبان انگلیسی نوعی علامت نگارشی است که حاکی از پایان جمله است. به کار بردن نقطه یکی از متداول‌ترین روش‌های پایان دادن به جمله است. استفاده از نقطه در نگاه اول به نظر ساده می‌آید، اما ترکیب آن با علامت نقل قول و کاربرد آن هنگام اختصار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در گفتار زبان انگلیسی و حتی فارسی بعد از نقطه مکث کوتاهی می‌کنیم. در ادامه کاربردهای مختلف نقطه در انگلیسی را توضیح خواهیم داد.

  • اصلی‌ترین کاربرد نقطه در انگلیسی اشاره به خاتمه پیدا کردن جمله است. نقطه به طور خاص برای پایان دادن به جمله‌های خبری و امری به کار می‌رود.

My dog retrieves the paper for me each morning.

سگم هر روز نامه‌هایم را برایم می‌آورد.

Gloria wants to be a nurse after she finishes high school.

«گلوریا»‌ می‌خواهد بعد از پایان دبیرستان پرستار شود.

Our city’s police cars are painted black and white.

رنگ ماشین پلیس شهر ما سفید و مشکی است.

Rinse the dishes before putting them in the dishwasher.

بشقاب‌ها را قبل از گذاشدن در ظرفشویی آب بکش.

Lock the door behind you.

در را پشت سرت قفل کن.

Place recyclable items in the blue bin next to the dumpster.

وسایل قابل‌بازیافت را در سطل آبی کنار سطل آشغال بگذار.

  • نقطه می‌تواند نشان دهنده به اختصار نوشته شدن کلمات خصوصا واژگان لاتین و ساعت باشد.

The children should bring paper, pencils, scissors, etc.

بچه‌ها باید کاغذ، مداد، قیچی و... به همراه داشته باشند.

They spent the day cleaning their living room, kitchen, bedroom, etc.

آن‌ها تمام روز را صرف تمیز کردن پذیرایی، آشپزخانه، اتاق‌خواب و سایر قسمت‌های خانه‌شان کردند.

The Summer Olympics is composed of a variety of sports (e.g., gymnastics, swimming, and tennis).

المپیک تابستانه از ورزش‌های متعددی (مثل ژیمناستیک، شنا و تنیس) تشکیل شده است.

I got in trouble for getting home so late, i.e., after curfew.

من به‌خاطر دیر رفتن به خانه یعنی بعد از زمان خواب به دردسر افتادم.

My brother and I like music (i.e., listening to classic rock).

.من و برادرم موسیقی را دوست داریم (یعنی گوش دادن به موسیقی راک).

The concert included works by Mozart et al.

کنسرت شامل قطعه‌هایی از موتزارت و همکارانش بود.

If you want to visit the Smithsonian Institute’s National Museum of American History, you will need to travel to Washington, D.C.

اگر می‌خواهید موزه ملی تاریخ آمریکا مؤسسه «اسمیتسونیان» را ببنید،‌ باید به واشنگتن دی.سی. سفر کنید.

Arrive at 5:30 p.m. to get a seat for the concert; it begins at 6 p.m.

ساعت 5:30 بیایید تا برای کنسرت صندلی بگیرید. کنسرت ساعت 6 عصر شروع می‌شود.

  • همچنین می‌توان از نقطه برای اختصار اسم افراد، موسسات، مدارک تحصیلی، روزها و ماه‌های سال و... استفاده کرد.

The degree of B.A. was awarded to her.

مدرک کارشناسی افتخاری به او اهدا شد.

The author of Lord of the Rings trilogy was J. R. R. Tolkien.

«جی.آر.آر تالکین» نویسنده سه‌گانه «ارباب حلقه‌ها» است.

Dr. Watson is a specialist in genetics.

دکتر «واتسون» متخصص علم ژنتیک است.

  • کاربرد دیگر نقطه در زبان انگلیسی در جملات غیرمستقیم است. جملات غیرمستقیم جملات خبری هستند که به صورت غیر مستقیم سؤالی را بیان می‌کنند و از آنجا که از لحاظ گرامری جمله سؤالی به حساب نمی‌آیند با نقطه به اتمام می‌رسند.

Kendal asked what time it was.

«کندال» ساعت را پرسید.

She asked whether I liked cheese.

او از من پرسید پنیر دوست دارم یا نه.

I wonder whether Anne is happy.

نمی‌دانم «آن» خوشحال است یا نه.

Please find out what time the train is due.

لطفا ببین قطار چه ساعتی حرکت می‌کند.

I'm asking if you are cold.

دارم می‌پرسم سردت است یا نه.

I don't know who my grandfather was; I am much more concerned to know what his grandson will be.

نمی‌دانم پدربزرگم چه کسی بود، بیشتر کنجکاوم که بدانم نوه‌اش چه خواهد شد.

مقایسه گرامر question mark و exclamation mark

کاربرد ترکیب علامت سوال و علامت تعجب

علامت تعجب به جملات خبری و امری حس هیجان و تأکید اضافه می‌کنند، اما هنگامی که در جملات سؤالی می‌خواهیم حس غافلگیری و ناباوری بدهیم از ترکیب علامت سوال و علامت تعجب استفاده می‌کنیم. این ترکیب کاملا حق مطلب را طوری ادا می‌کند که علامت سوال و علامت تعجب به تنهایی نمی‌رساند. اگرچه این ترکیب در نوشتار روزمره و ایمیل و پیام کوتاه کاملا متداول و کاربردی است، در متون رسمی به هیچ عنوان جایی ندارد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

You sold your car?!

ماشینت را فروختی؟!‌ (لحن ناباورانه)

How are we going to get home?!

چطوری می‌خواهیم به خانه برویم؟! (لحن سؤالی و بیمناک)

We’re out of money?!

پولمان ته کشیده؟! (لحن ناباورانه)

Are you awake?!

بیداری؟! (لحن سؤالی)

Where are the diamonds?!

الماس‌ها کجا هستند؟! (لحن سؤالی و امری)

Who did this!?

چه کسی این کار را کرده است؟!‌ (لحن سؤالی و امری)

WHAT?!?!?!

چی؟!؟! (لحن سؤالی و ناباورانه)

سوال‌های غیر مستقیم

هنگامی که با علامت سوال به صورت مستقیم از مخاطب اطلاعاتی می‌پرسید، جمله سؤالی است. اما توجه داشته باشید نوعی دیگر از جملات سؤالی وجود دارد که علامت سوال نمی‌گیرد و به شکل جمله خبری نوشته می‌شود. در سوال‌های غیرمستقیم به‌جای علامت سوال، نقطه می‌گذاریم چرا که در این گونه جملات مطلبی صرفا بیان می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She asked if I had a pen she could borrow.

او از من پرسید آیا خودکاری دارم که از من قرض بگیرد یا نه.

The teacher asked how many of us had pets at home.

معلم پرسید چند نفر از ما در خانه حیوان خانگی داریم.

The old man asked whether anyone wanted to cross the road with him.

پیرمرد پرسید آیا کسی می‌خواهد همراه او از عرض خیابان رد شود یا خیر.

He asked if I had seen the film yet.

او پرسید که آیا فیلم را دیده‌ام یا خیر.

She wants to know if you've arrived.

او می‌خواهد بداند که تو [به مقصد]‌ رسیده‌ای یا خیر.

I wonder if he will ever find his self confidence back.

با خودم فکر می‌کنم آیا او هرگز دوباره اعتماد‌به‌نفسش را پیدا می‌کند یا خیر.

Would you mind closing the window.

ممکن است پنجره را ببندید.

Would you please not bang the door when you leave.

ممکن است در را هنگام رفتن محکم نبدید.

We all wondered why he was so obsessed with that game.

ما همه در عجب بودیم که او چرا این‌قدر درگیر آن بازی است.

جمله سؤالی داخل جمله غیر مستقیم

گاهی در انتهای جمله‌های غیرمستقیم که نباید به علامت سوال ختم شود، جمله‌ای سؤالی قرار می‌گیرد. به طور مثال به جمله زیر توجه کنید.

What was her motive? you may be asking.

ممکن است از خودتان بپرسید انگیزه او چه بود؟

جمله بالا در واقع نوعی جمله غیرمستقیم است که شنونده انتظار جواب ندارد، اما درون جمله غیرمستقیم سؤالی جای گرفته که در آن گوینده افکار شنونده را بازگو می‌کند. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

I naturally wondered, Will it really work.

بدیهی بود که من با خودم فکر کردم آیا واقعا جواب می‌دهد؟

Thoroughly puzzled, “Who could have done such a thing?” she wondered.

او کاملا متحیر با خود فکر کرد «چه کسی می‌تواند چنین کاری کرده باشد؟»

مثال‌های بالا جمله‌های غیرمستقیم هستند و گوینده در حال بیان افکارش در قالب جمله سؤالی است. اما گوینده با بیان این جملات انتظار جواب ندارد، بنابراین هر دو نوعی جمله خبری محسوب می‌شوند.

استفهام انکاری

«سوال‌های بلاغی» یا «استفهام انکاری» (Rhetorical Questions) نوعی آرایه ادبی است و به سوالاتی گفته می‌شود که در قالب یک پرسش، موضوعی را مطرح می‌کند بی‌آنکه به دنبال پاسخ مشخصی باشد. اگرچه سوال‌های بلاغی از دیدگاه زبانی نوعی جمله سؤالی محسوب می‌شود، اما از آنجا که معمولا با پرسش در واقع موضوعی مشخص و بیان می‌شود، گاهی در جلوی استفهام انکاری نیازی به گذاشتن علامت سؤال نیست. به عبارت دیگر معمولا پاسخ پرسش در صورت سوال نهفته است. برای درک بهتر به مثال‌های زیر توجه کنید.

Why do these things always happen to me?

چرا این اتفاقات همیشه برای من میفتد؟

Who wouldn't want to be a millionaire?

چه کسی دلش نمی‌خواهد میلیونر باشد؟

Do we really want our planet to survive?

ما واقعا می‌خواهیم سیاره‌مان نجات پیدا کند؟

Wouldn’t you feel happier if you could wear what you wanted to school?

اگر می‌توانستی هر لباسی که دوست داری برای مدرسه بپوشی، خوشحال‌تر نبودی؟

Why don’t you take a break?

چرا استراحت نمی‌کنی.

I wonder whether you agree.

می‌خواهم بدانم که موافقی یا نه.

What's not to like?

چه چیز آن دوست‌داشتنی نیست؟

Wow, who knew he was so talented?

وای، چه کسی می‌دانست او این‌قدر بااستعداد است؟

 کاربرد علامت سوال در انگلیسی

کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی با علامت نقل قول

هنگامی که سوال مستقیم می‌پرسیم،‌ علامت سوال در انتهای جمله قرار می‌گیرد و آخرین علامت نگارشی جمله به حساب می‌آید. اما هنگامی که علائم نگارشی دیگر نیز وجود داشته باشد کار سخت‌تر می‌شود. قانون علامت سوال و نقل قول در نگاه اول شاید کمی پیچیده به نظر برسد اما در واقع بسیار ساده است. اگر جمله داخل نقل قول سؤالی است، علامت سوال را داخل علامت نقل قول قرار دهید. به طور مثال به جمله زیر توجه کنید.

The man asked, “Why is everyone so concerned about where I’m walking?”

“What do you have to hide?” asked the nosy reporter.

مرد پرسید «چرا همه این‌قدر نگران هستند که من کجا راه می‌روم؟»

گزارشگر فضول سوال کرد: «چه چیزی برای پنهان کردن داری؟»

اما هنگامی که علامت سوال نه فقط برای جمله داخل گیومه، بلکه برای کل جمله صدق کند آن را در انتهای جمله قرار می‌دهیم. به مثال زیر توجه کنید.

Haven’t you ever heard the expression “It’s a free country”?

مگر تابه‌حال اصطلاح «اینجا کشوری آزاد است» را نشنیده‌ای؟

She said, "Have you finished?"

او پرسید‌‌ «آیا کارت تمام شده است؟»

“When I spoke to Richard, he said ‘Why won’t you leave me alone?’” recalled the reporter.

گزارشگر به خاطر آورد که وقتی با ریچارد صحبت می‌کردم، گفت: «چرا دست از سرم برنمی‌داری؟»

“What did the man mean,” the reporter wondered, “when he said ‘It’s a free country’?”

گزارشگر با خودش فکر کرد «آن مرد وقتی که گفت اینجا کشوری آزاد است چه منظوری داشت؟»

نکته: هنگامی که جمله کلی و جمله داخل گیومه هردو به علامت سوال ختم می‌شوند فقط یک علامت سوال می‌گذاریم.

Who said “Why did you eat my icecream?”

چه کسی گفت «چرا بستنی من را خوردی؟»

***

When a man tells you that he got rich through hard work, ask him, "Whose?"

هنگامی که مردی به تو می‌گوید با زحمت کشیدن ثروتمند شده است، از او بپرسید «با زحمات چه کسی؟»

کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی با پرانتز

کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی و پرانتز کاملا شبیه قانون استفاده از علامت سوال با علامت نقل قول است. به عبارت دیگر، اگر علامت سوال برای اطلاعات داخل پرانتز صدق کند،‌ آن را داخل پرانتز می‌نویسیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I saw the chicken (or was it the rooster?) crossing the road.

آن مرغ را دیدم (یا خروس بود؟) که از عرض خیابان رد می‌شد.

The reporter wrote a bestselling memoir called My Road (published abroad as Who wants to crosswalk?).

گزارشگر کتاب خاطراتی به نام «خیابان من» نوشت (که در کشورهای خارجی با نام چه کسی می‌خواهد از عرض خیابان رد شود؟ به چاپ رسید).

اما توجه داشته باشید هنگامی که علامت سوال برای کل جمله صدق می‌کند،‌ آن را بیرون از پرانتز می‌گذاریم. به مثال زیر توجه کنید.

Will I see you again tomorrow (April 1)?

آیا فردا دوباره تو را خواهم دید (1 آوریل)؟

درخواست محترمانه در قالب سوال

گاهی در زبان انگلیسی درخواست‌های محترمانه شکل سؤالی به خود می‌گیرند اما در مورد این که در پایان این دسته از جملات نقطه می‌آید یا علامت سوال هنوز جواب قطعی وجود ندارد. به طور مثال به جمله زیر توجه کنید.

Would all those in the back row who want to ask a question please find a seat in the front three rows.

ممکن است تمام آقایان ردیف پشتی که می‌خواهند سوال بپرسند در سه ردیف جلو بنشینند.

اگرچه جمله بالا نوعی جمله سؤالی محسوب می‌شود اما در واقع نوعی جمله امری است. از آنجا که این جمله مفهوم جمله امری و سؤالی را با هم القا می‌کند، می‌توانیم در انتهای آن نقطه بگذاریم. ضمن این که گذاشتن علامت سوال هم مانعی ندارد.

جمله سؤالی در قالب بیانیه

گاهی‌اوقات می‌توانیم جملات سؤالی را به شکل جمله خبری بیان کنیم. توجه داشته باشید که در انتهای این‌گونه جملات علامت سوال می‌گذاریم. به مثال زیر توجه کنید.

Do you realize if it weren't for Edison, we'd be living by candlelight?

متوجه هستی که اگر ادیسون نبود باید با نور شمع زندگی می‌کردیم؟

سوالات رایج درباره کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی چیست؟

هنگام نوشتن جمله سؤالی در انتهای آن علامتی قرار می‌دهیم به نام علامت سوال تا به سؤالی بودن جمله اشاره کنیم. به عبارت دیگر، نشانه‌گذاری در واقع نظامی از علائم و نشانه‌هاست که آن‌ها را در نگارش به کار می‌بریم. بدون علامت سوال خیلی از چیزها را نداشتیم. چیزهایی مثل دعوتنامه، جوک، معما و... . علامت سوال یکی از سه علائم نگارشی اصلی در زبان انگلیسی و فارسی است.

کاربرد ترکیب علامت سوال و علامت تعجب چیست؟

علامت تعجب به جملات خبری و امری حس هیجان و تأکید اضافه می‌کنند، اما هنگامی که در جملات سؤالی می‌خواهیم حس غافلگیری و ناباوری بدهیم از ترکیب علامت سوال و علامت تعجب استفاده می‌کنیم. این ترکیب کاملا حق مطلب را طوری ادا می‌کند که علامت سوال و علامت تعجب به تنهایی نمی‌رساند. اگرچه این ترکیب در نوشتار روزمره و ایمیل و پیام کوتاه کاملا متداول و کاربردی است، در متون رسمی به هیچ عنوان جایی ندارد.

کاربرد نقطه در انگلیسی چیست؟

نقطه در زبان انگلیسی نوعی علامت نگارشی است که حاکی از پایان جمله است. به کار بردن نقطه یکی از متداول‌ترین روش‌های پایان دادن به جمله است. استفاده از نقطه در نگاه اول به نظر ساده می‌آید، اما ترکیب آن با علامت نقل قول و کاربرد آن هنگام اختصار می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. در گفتار زبان انگلیسی و حتی فارسی بعد از نقطه مکث کوتاهی می‌کنیم.

تمرین کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی

برای درک بهتر کاربرد علامت سوال در زبان انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

تصمیم بگیرید کدام جملات باید با علامت سوال به کار بروند و کدام‌یک باید به نقطه ختم شوند.

Q1: What time is it ...

جواب

Answer: What time is it?

Q2: Do you want another piece of cake ...

جواب

Answer: Do you want another piece of cake?

Q3: Juan asked if we are going to the mall today ...

جواب

Answer: Juan asked if we are going to the mall today.

Q4: It is 5:00 in Russia ...

جواب

Answer: It is 5:00 in Russia.

Q5: Maybe class ends at 3:30 PM ...

جواب

Answer: Maybe class ends at 3:30 PM.

Q6: I am not sure if we need more milk ...

جواب

Answer: I am not sure if we need more milk.

Q7: Did the man find his dog ...

جواب

Answer: Did the man find his dog?

Q8: The turkey is done cooking ...

جواب

Answer: The turkey is done cooking.

Q9: I wonder what time it is ...

جواب

Answer: I wonder what time it is.

Q10: Was the movie scary ...

جواب

Answer: Was the movie scary?

Q11: It might be sunny tomorrow ...

جواب

Answer: It might be sunny tomorrow.

Q12: I'm wondering whether Mary and Samantha took the bus ...

جواب

Answer: I'm wondering whether Mary and Samantha took the bus.

Q13: You love painting ...

جواب

Answer: You love painting.

Q14: Was the trip long ...

جواب

Answer: Was the trip long?

Q15: It is possible that we will arrive early ...

جواب

Answer: It is possible that we will arrive early.

Q16: We had a great time in France the kids really enjoyed it ...

جواب

Answer: We had a great time in France the kids really enjoyed it.

Q17: Some people work best in the mornings others do better in the evenings ...

جواب

Answer: Some people work best in the mornings others do better in the evenings.

Q18: What are you doing next weekend ...

جواب

Answer: What are you doing next weekend?

Q19: Mother had to go into hospital she had heart problems ...

جواب

Answer: Mother had to go into hospital she had heart problems.

Q20: Did you understand why I was upset ...

جواب

Answer: Did you understand why I was upset?

Q21: It is a fine idea; let us hope that it is going to work ...

جواب

Answer: It is a fine idea; let us hope that it is going to work.

Q22: We will be arriving on Monday morning – at least, I think so ...

جواب

Answer: We will be arriving on Monday morning – at least, I think so.

Q23: A textbook can be a ‘wall’ between teacher and class ...

جواب

Answer: A textbook can be a ‘wall’ between teacher and class.

Q24: The girl’s father sat in a corner ...

جواب

Answer: The girl’s father sat in a corner.

Q25: In the words of Murphy’s Law: ‘Anything that can go wrong will go wrong ...’

جواب

Answer: In the words of Murphy’s Law: ‘Anything that can go wrong will go wrong.

تمرین دوم

تصمیم بگیرید کدام جملات باید با علامت تعجب به کار بروند و کدام‌یک باید به نقطه یا علامت سوال ختم شوند.

Q1: Can we go now ...

جواب

Answer: Can we go now?

Q2: Ouch! I hurt my knee ...

جواب

Answer: Ouch! I hurt my knee!

Q3: What time is it ...

جواب

Answer: What time is it?

Q4: I am tired ...

جواب

Answer: I am tired.

Q5: Where are we going ...

جواب

Answer: Where are we going?

Q6: I am so excited because today is my birthday ...

جواب

Answer: I am so excited because today is my birthday!

Q7: Good morning everyone ...

جواب

Answer: Good morning everyone.

Q8: Does anyone know his name ...

جواب

Answer: Does anyone know his name?

Q9: Hooray! We are finally free ...

جواب

Answer: Hooray! We are finally free!

Q10: “Hey!” the man yelled, “Please help me” ...

جواب

Answer: “Hey!” the man yelled, “Please help me”!

Q11: Do you know how to get to 12 street ...

جواب

Answer: Do you know how to get to 12 street?

Q12: My car is old ...

جواب

Answer: My car is old.

Q13: I am sleepy ...

جواب

Answer: I am sleepy.

Q14: The airplane is going to crash ...

جواب

Answer: The airplane is going to crash!

Q15: I just won the lottery ...

جواب

Answer: I just won the lottery!

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۸ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
the Punctuation GuideYour DictionaryGrammarly
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *