آینده در گذشته کامل در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین

۳۸۶۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
آینده در گذشته کامل در انگلیسی – به زبان ساده + مثال و تمرین

از آینده در گذشته برای بیان عملی استفاده می‌شود که قرار بوده در آینده اتفاق بیفتد، اما در این لحظه که درباره آن صحبت می‌کنیم، دیگر گذشته به حساب می‌آید. به عبارت دیگر، آینده‌ای است که در آن موقع آینده محسوب می‌شده، اما اکنون دیگر گذشته است. در این آموزش قصد داریم به آینده در گذشته کامل در انگلیسی اشاره کنیم و کاربرد آن را به کمک مثال و ترجمه، برای موقعیت‌های مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

تعریف آینده در گذشته

بعضی وقت‌ها می‌خواهیم به چیزی اشاره کنیم که در آن لحظه که در موردش صحبت می‌کردیم، قرار بوده در آینده اتفاق بیفتد. بنابراین، از فعل گذشته برای توصیف آن کمک می‌گیریم، زیرا در حال حاضر، گذشته محسوب می‌شود. به همین خاطر به آن «آینده در گذشته» (Future in the Past) می‌گوییم. یکی از راه‌های بیان آن، استفاه از شکل گذشته «be + going to + verb» است که فعل بعد از «going to» به شکل ساده به کار می‌رود. به مثال زیر توجه کنید.

I knew the manager was going to make an offer to me.

می‌دانستم که مدیر قرار است پیشنهادی به من بدهد.

Many workers were going to ask for a raise.

قرار بود تعداد زیادی از کارگران درخواست افزایش حقوق داشته باشند.

تعریف آینده در گذشته کامل

«آینده در گذشته کامل» ( Future Perfect Tense) برای صحبت کردن درباره چیزهایی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و قرار بوده در آینده کامل شود. برای ساختن این جملات، از فعل کمکی وجهی «would» کمک می‌گیریم.

در آموزش‌های قبلی «فرادرس» با زمان آینده کامل در انگلیسی آشنا شدیم. ساختار جمله آینده کامل به صورت «will + have +p.p» است و برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان مشخصی در آینده پایان می‌یابد. به مثال زیر توجه کنید.

I will have finished the report by lunchtime.

من گزارش را تا وقت ناهار تمام کرده‌ام.

حال اگر این جمله به صورت نقل قول غیر مستقیم به کار برود، باید آن را یک زمان به عقب ببریم که همان ساختار آینده در گذشته کامل شکل می‌گیرد. بنابراین خواهیم داشت:

He said he would have finished the report by lunchtime.

او گفت تا وقت ناهار گزارش را تمام خواهد کرد.

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار آینده در گذشته کامل بیشتر آشنا شوید.

Direct: "I will have lived in Delhi."

من در دهلی زندگی خواهم کرد.

Indirect: She said that she would have lived in Delhi.

او گفت که در دهلی زندگی خواهد کرد.

Direct: "I will have finished the report by 5:00."

من تا ساعت ۵ گزارش را تمام خواهم کرد.

He said that he would have finished the report by 5:00.

او گفت که تا ساعت ۵ گزارش را تمام خواهد کرد.

کاربرد آینده در گذشته کامل

ساختار و کاربرد آینده در گذشته کامل

همان طور که اشاره شد، کاربرد آینده در گذشته کامل در بیان نقل قول غیر مستقیم است. جمله زیر را در نظر بگیرید.

He said that he would have finished his task before we arrived.

او گفت که قبل از رسیدن ما کارش را تمام خواهد کرد.

این جمله از سه بخش تشکیل شده که عبارت است از:

  1. He said
  2. that he would have finished his task
  3. before we arrive

در بخش اول عبارت نقل قول آمده که دو عمل مجزا را نقل می‌کند. هر دو عمل، در لحظه‌ای که قرار بوده انجام شود، مربوط به زمان آینده بوده است، اما در این لحظه که درباه آن صحبت می‌کنیم، گذشته به شمار می‌رود. به بیان ساده‌تر، در آن لحظه که این جمله گفته شده، هنوز آن‌ها نرسیده بودند و هنوز کار تمام نشده بوده است. بنابراین، ساختار جملات مثبت آینده در گذشته کامل به صورت زیر خواهد بود:

RP + subject + would have + p.p

به مثال‌های زیر توجه کنید.

John said that he would have done his homework.

جان گفت که تکالیفش را انجام خواهد داد.

She said that she would have graduated from university by the year 2017.

او گفت که تا سال ۲۰۱۷ از دانشگاه فارغ‌التحصیل خواهد شد.

برای ساختن جملات منفی آینده در گذشته کامل از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

RP + subject + would not/wouldn't have + p.p

به مثال‌های زیر توجه کنید.

He told me that he would not have done his homework before 7.

او به من گفت که تا قبل از ۷ تکالیفش را انجام نخواهد داد.

They told us that they wouldn't have arrived before 6.

آن‌ها به ما گفتند که تا قبل از ۶ نمی‌رسند.

فرمول جملات پرسشی آینده در گذشته کامل نیز به صورت زیر خواهد بود:

RP + if + subject + would have + p.p

به مثال‌های زیر و افعال نقل قول مستقیم و غیر مستقیم آن‌ها دقت کنید.

She asked her brother, “Will you have graduated from University by the year 2017?”

او از برادرش پرسید: «تا سال ۲۰۱۷ از دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوی؟»

She asked her brother if he would have graduated from university by the year 2017.

او از برادرش پرسید که آیا تا آخر سال ۲۰۱۷ از داشنگاه فارغ‌التحصیل خواهد شد.

He asked me, “Won't you have done your homework?”

او از من پرسید: «تکالیفت را انجام نمی‌دهی؟»

He asked me if I wouldn’t have done my homework.

او از من پرسید که آیا تکالیفم را انجام نخواهم داد.

(در این مثال، جمله پرسشی منفی به کار رفته است.)

ساختار جملات پرسشی wh نیز برای زمان آینده در گذشته کامل به صورت زیر خواهد بود:

RP + wh-word + subject + would have + p.p

به مثال زیر در حالت نقل قول مستقیم و غیر مستقیم دقت کنید تا با ساختار آن به طور کامل آشنا شوید.

She asked, “Where will they have built a new house by the end of 2017?”

او پرسید: «آن‌ها تا آخر سال ۲۰۱۷، در کجا خانه جدیدی ساخته‌اند؟»

She wanted to know where they would have built a new house by the end of 2017.

او می‌خواست بداند که آن‌ها تا آخر سال ۲۰۱۷، خانه جدیدی در کجا ساخته‌اند؟

یادگیری زبان انگلیسی

آینده در گذشته کامل با مثال

در ادامه این مطلب، مثال‌های بیشتری ارائه شده است که در یادگیری و درک بهتر آینده در گذشته کامل به شما کمک خواهد کرد. برای برخی از مثال‌ها، نقل قول مستقیم و غیر مستقیم آن آورده شده است.

Direct: "We will have met Julie."

ما «جولی» را ملاقات خواهیم کرد.

Indirect: They said (that) they would have met Julie.

آن‌ها گفتند که «جولی» را ملاقات خواهند کرد.

Direct: "I'll have arrived by 8:00 a.m.

آن‌ها تا ساعت ۸ صبح رسیده‌اند.

Indirect: She said that she would have arrived by 8:00 a.m.

او گفت که آن‌ها تا ساعت ۸ صبح رسیده‌‌اند.

Direct: I will have worked ten hours by Saturday.

من تا شنبه، ۱۰ ساعت کار خواهم کرد.

Indirect: He said that he would have worked ten hours by Saturday.

او گفت که تا شنبه، ۱۰ ساعت کار خواهد کرد.

He wondered if he would have married Susan by then.

او می‌خواست بداند که آیا تا آن موقع با «سوزان» ازدواج خواهد کرد.

Nancy asked if Mom would have cooked her favorite meal.

«نانسی» پرسید که آیا مادر غذای غذای محبوب او را خواهد پخت.

Direct: "The plants won't have grown by then."

گیاهان تا آن موقع رشد نخواهند کرد.

Indirect: She told me (that) the plants wouldn't have grown by then.

او به من گفت که گیاهان تا آن موقع رشد نخواهند کرد.

سوالات رایج درباره آینده در گذشته کامل در انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج درباره آینده در گذشته کامل در انگلیسی پاسخ دهیم.

ساختار آینده در گذشته کامل چگونه است؟

ساختار آینده در گذشته کامل برای جملات مثبت به صورت «RP + subject + would have + p.p» تعریف می‌شود. برای منفی کردن، «not» را به «have» اضافه می‌کنیم و برای سوالی کردن، «would» را ابتدای جمله می‌آوریم و سپس به‌ترتیب فاعل، «have» و «p.p» را به کار می‌بریم.

کاربرد آینده در گذشته کامل چگونه است؟

ینده در گذشته کامل» ( Future Perfect Tense) برای صحبت کردن درباره چیزهایی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و قرار بوده در آینده کامل شود. برای ساختن این جملات، از فعل کمکی وجهی «would» کمک می‌گیریم.

مثال آینده در گذشته کامل چگونه است؟

از آینده در گذشته کامل برای نقل‌قول غیرمستقیم استفاده می‌شود، مانند «He said that he would have finished his task before we arrived».

تمرین آینده در گذشته کامل در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب آینده در گذشته کامل در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۲۵ سؤال است و پاسخ سؤالات نیز بعد از هر سوال آمده است.

تمرین اول

جاهای خالی را با افعال مُدال گذشته کامل کنید.

Q1: I _____ (buy) bread but I didn't know we needed it. (past possibility)

جواب

Answer: I could have bought bread but I didn't know we needed it.

Q2: We _____ (invite) so many people to our party! I'm worried that we won't have enough room for everyone. (past negative advice / regret)

جواب

Answer: We shouldn't have invited so many people to our party! I'm worried that we won't have enough room for everyone.

Q3: I ____ (start) saving money years ago! (past advice / regret)

جواب

Answer: I should have started saving money years ago!

Q4: We _____ (join) you at the restaurant, but we couldn't get a babysitter. (past willingness)

جواب

Answer: We would have joined you at the restaurant, but we couldn't get a babysitter.

Q5: The weather _____ (be) any worse! (past negative possibility)

جواب

Answer: The weather couldn't have been any worse! (past negative possibility)

Q6: I ____ (arrive) on time, even if I'd left earlier. There were dreadful traffic jams all the way. (past negative possibility)

جواب

Answer: I couldn't have arrived on time, even if I'd left earlier. There were dreadful traffic jams all the way.

Q7: They _____ (win) the football match, but John hurt his ankle. (past possibility)

جواب

Answer: They could have won the football match, but John hurt his ankle. (past possibility)

Q8: Amanda _____ (finish) the work, but she felt ill and had to go home. (past willingness)

جواب

Answer: Amanda would have finished the work, but she felt ill and had to go home. (past willingness)

Q9: Lucy _____ (leave) earlier. She missed her flight. (past advice / regret)

جواب

Answer: Lucy should have left earlier. She missed her flight.

Q10: We ____ (finish) the game, even if we'd wanted to. It was raining very hard and we had to stop. (past negative possibility)

جواب

Answer: We couldn't have finished the game, even if we'd wanted to. It was raining very hard and we had to stop. (past negative possibility)

Q11: I ____ (eat) so much chocolate! I feel sick! (past negative advice / regret)

جواب

Answer: I shouldn't have eaten so much chocolate! I feel sick!

Q12: Luke _____ (pass) the exam if he'd studied a bit more. (past possibility)

جواب

Answer: Luke could have passed the exam if he'd studied a bit more.

Q13: John _____ (call) Amy, but he didn't have her number. (past willingness)

جواب

Answer: John would have called Amy, but he didn't have her number.

Q14: You _____ (be) rude to him. He's going to be really angry now. (past negative advice / regret)

جواب

Answer: You shouldn't have been rude to him. He's going to be really angry now.

Q15: She _____ (come) to the restaurant if she'd left work earlier. (past possibility)

جواب

Answer: She could have come to the restaurant if she'd left work earlier.

Q16: You ____ (take) this job. I can see you're not enjoying it. (past negative advice / regret)

جواب

Answer: You shouldn't have taken this job. I can see you're not enjoying it.

Q17: The race was really difficult. She ____ (win) because she's not fit enough. (past negative possibility)

جواب

Answer: The race was really difficult. She couldn't have won because she was not fit enough.

Q18: Our neighbors _____ (cut) down the tree in their garden. It was a really beautiful tree. (past negative advice / regret).

جواب

Answer: Our neighbors shouldn't have cut down the tree in their garden. It was a really beautiful tree.

Q19: The children _____ (do) their homework last night. Then they wouldn't be panicking on the way to school. (past advice / regret)

جواب

Answer: The children should have done their homework last night. Then they wouldn't be panicking on the way to school.

Q20: I'm really cold! I _____ (bring) my coat. (past advice / regret)

جواب

Answer: I'm really cold! I should have brought my coat.

Q21: I _____ (come) to see you! I didn't know you were ill. (past willingness)

جواب

Answer: I would have come to see you! I didn't know you were ill. (past willingness)

Q22: Andrew _____ (go) to Cambridge University, but he decided to travel instead. (past possibility)

جواب

Answer: Andrew could have gone to Cambridge University, but he decided to travel instead. (past possibility)

Q23: They _____ (be) kinder to me. They were absolutely lovely. (past negative possibility)

جواب

Answer: They couldn't have been kinder to me. They were absolutely lovely. (past negative possibility)

Q24: You _____ (buy) some milk at the shops. We don't have any milk. (past advice / regret)

جواب

Answer: You should have bought some milk at the shops. We don't have any milk. (past advice / regret)

Q25: They _____ (come) to have breakfast with us, but they went to bed too late the night before. (past willingness)

جواب

Answer: They would have come to have breakfast with us, but they went to bed too late the night before. (past willingness)

تمرین دوم

جملات زیر را با فعل آینده در گذشته کامل، پر کنید.

Q1: _____ glad to have her? (they/be/?)

جواب

Answer: Would they have been glad to have her?

Q2: You _____ if he had not. (fall)

جواب

Answer: You would have fallen if he had not.

Q3: They _____ to go then. (not/need)

جواب

Answer: They wouldn't have needed to go then.

Q4: ______ him? (it/not/exhaust/?)

جواب

Answer: Wouldn't it have exhausted him?

Q5: Few girls _____ so well. (do)

جواب

Answer: Few girls would have done so well.

Q6: There no ______ me. (find)

جواب

Answer: There no one would have found me.

Q7: If we had gone another step they ______ us. (see)

جواب

Answer: If we had gone another step they would have seen us.

Q8: I doubt if you _____ him. (know)

جواب

Answer: I doubt if you would have known him.

Q9: She _____ for him here. (wait)

جواب

Answer: She'd have waited for him here.

Q10: You _____ twice at him. (not/look)

جواب

Answer: You would not have looked twice at him.

Q11: Well, he _____ you! (kill)

جواب

Answer: Well, he would have killed you!

Q12: I _____ such a thing. (not/do)

جواب

Answer: I would not have done such a thing.

Q13: _____ to you? (what/his living/mean/?)

جواب

Answer: What would his living have meant to you?

Q14: Nothing _____ her from it. (turn)

جواب

Answer: Nothing would have turned her from it.

Q15: ______ something stir in your heart? (you/not/feel/?)

جواب

Answer: Would you not have felt something stir in your heart?

Q16: Otherwise I _____ my fish. (lose)

جواب

Answer: Otherwise I would have lost my fish.

Q17: I _____ you in the same way. (love)

جواب

Answer: I would have loved you in the same way.

Q18: _____ it? (where else/he/pass/?)

جواب

Answer: Where else would he have passed it?

Q19: That's what she'd have said. (say)

جواب

Answer: That's what she'd have said.

Q20: Any other _____ of the wound. (die)

جواب

Answer: Any other would have died of the wound.

جمع‌بندی

در این آموزش، به بررسی آینده در گذشته کامل پرداختیم. کاربرد این جملات اغلب در نقل قول‌های غیر مستقیم است. در واقع، جمله‌ای که در نقل قول مستقیم گفته می‌شود، آینده کامل است و ساختار آن به صورت «will have + p.p» نوشته می‌شود، اما زمانی که به حالت غیر مستقیم نقل می‌شود، ساختار آن به «would have +p.p» تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، جمله‌ای که در زمان آینده کامل گفته شده است، وقتی مطرح شده، قرار بوده در زمان آینده پایان یابد، اما در این لحظه که درباره آن صحبت می‌کنیم، دیگر آینده نیست یا آینده‌ای است که در گذشته قرار بوده اتفاق بیفتد.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۷ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
مجله فرادرس
نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *