جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی – توضیح گرامر + مثال و تمرین

۵۵۶۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۲ دقیقه
آموزش گرامر انگلیسی

وقتی درباره چیزی صحبت می‌کنیم که در گذشته انجام شده و در حال حاضر دیگر نمی‌توانیم به گذشته برگردیم و آن را تغییر دهیم، از جملات شرطی نوع سوم کمک می‌گیریم. جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی کاربردهای فراوانی دارند که در این آموزش قصد داریم آن‌ها را توضیح دهیم و با مثال‌های متعدد و به زبان ساده، به نکات مهمی در رابطه با ساختار و کاربرد این جملات اشاره کنیم.

انواع جملات شرطی در انگلیسی

جملات شرطی در زبان انگلیسی برای توصیف موقعیتی احتمالی به کار می‌روند که نتایجی احتمالی را نیز در بر دارد. برای مثال، وقتی می‌گوییم «اگر هوا آفتابی باشد، به پارک می‌روم»، در واقع از وضعیتی صحبت می‌کنیم که در نتیجه آن، احتمال رفتن به پارک وجود خواهد داشت.

جملات شرطی در انگلیسی انواع مختلفی دارند و هر یک در زمان‌های متفاوتی به کار می‌روند. اما همه آن‌ها در حالت کلی از دو بخش تشکیل شده‌اند که به آن جمله‌واره می‌گوییم. جمله‌واره اول «If Clause» و جمله‌واره دوم «Main Clause» نام دارد که معادل فارسی آن «جمله‌واره اصلی» است. جمله‌واره، بخشی از جمله است که از فاعل و فعل تشکیل شده باشد. به مثال زیر توجه کنید تا با ساختار کلی جملات شرطی در زبان انگلیسی آشنا شوید.

If the weather is ok, I will go to the park.

اگر هوا آفتابی باشد، به پارک خواهم رفت.

مثال فوق، یک جمله شرطی را نشان می‌دهد که از دو جمله‌واره زیر تشکیل شده است:

 • If the weather is ok
 • I will go to the park

جمله‌واره اول با «if» شروع شده و به همین خاطر به آن «If Clause» می‌گوییم و جمله‌واره دوم که نتیجه حاصل از شرایط اول را در صورت وقوع نشان می‌دهد، «Main Clause» است.

به طور کلی، جملات شرطی در انگلیسی به پنج دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • جملات شرطی صفر (Zero Conditionals)
 • جملات شرطی نوع اول (First Conditionals)
 • جملات شرطی نوع دوم (Second Conditionals)
 • جملات شرطی نوع سوم (Third Conditionals)
 • جملات شرطی ترکیبی (Mixed Conditionals)

در این آموزش، جملات شرطی نوع سوم را بررسی خواهیم کرد. برای آشنایی بیشتر با انواع جملات شرطی در انگلیسی، مطالعه مطلب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی

همان‌طور که اشاره شد، جملات شرطی در انگلیسی پنج نوع مختلف دارند که یکی از آن‌ها شرطی نوع سوم است. این جملات در مقایسه با نوع دوم و سوم کمی پیچیده‌تر هستند، زیرا ساختار پیچیده‌تری دارند و کاربرد آن‌ها در جملات رسمی و نوشتاری فراوان است. در این آموزش قصد داریم ساختار و کاربرد جملات شرطی را به زبان ساده و به کمک مثال‌های گوناگون توضیح دهیم.

جملات شرطی نوع سوم درباره موقعیتی در گذشته صحبت می‌کنند که امکان برگشتن و تغییر آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، موقعیتی که در جمله‌واره‌ها توصیف شده، شرایطی غیرواقعی است که در گذشته پایان یافته و دیگر نمی‌توان کاری برایش انجام داد. به همین دلیل، از جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی بیشتر برای بیان انتقاد یا ابراز پشیمانی از انجام دادن یا ندادن کاری در گذشته استفاده می‌شود. مثال زیر را در نظر بگیرید.

If he had studied harder, he would have passed the exam.

اگر او بیشتر درس خوانده بود، در امتحان موفق می‌شد.

عمل اول (درس خواندن) اتفاق نیفتاده است، اما اگر اتفاق می‌‌افتاد، نتیجه‌اش قبول شدن در آزمون بود. ما اغلب از جملات شرطی نوع سوم برای بیان حسرت یا پشیمانی از انجام کاری در گذشته استفاده می‌کنیم، یعنی درباره چیزی که در گذشته اتفاق افتاده یا نیفتاده ابراز پشیمانی می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

If my alarm had gone off, I wouldn’t have been late to work.

اگر ساعتم زنگ خورده بود، دیر سر کار نمی‌رفتم.

(ساعتم زنگ نخورد، در نتیجه دیر سر کار رفتم.)

If there hadn’t been so much traffic, we wouldn’t have missed our flight.

اگر این‌قدر ترافیک نبود، از پرواز جا نمی‌ماندیم.

(ترافیک زیاد بود، در نتیجه از پرواز جا ماندیم.)

جملات شرطی نوع سوم

ساختار جملات شرطی نوع سوم

برای ساختن جملات شرطی نوع سوم از فرمول زیر کمک می‌گیریم.

If + subject + past perfect, subject + would/wouldn’t have + past participle

در این ساختار، جمله‌واره «if» در ابتدا و جمله‌واره اصلی بعد از آن آمده است. هر دو جمله‌واره با علامت «ویرگول انگلیسی» از هم جدا شده‌اند. نکته مهمی که درباره هر یک از جمله‌واره‌ها وجود دارد، فعل آن‌ها است. در جمله‌واره «if»، فعل «زمان گذشته کامل» (Past perfect Tense) به کار می‌رود که ساختار آن به صورت «had + p.p» است، در حالی که در جمله‌واره اصلی، از ساختار «would + have + p.p» استفاده می‌شود. «p.p» مخفف «Past Participle» است و به آن قسمت سوم فعل گفته می‌شود. برای آشنایی بیشتر با ساختار جملات شرطی نوع سوم، به دو مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

If you had told me about the meeting, I would have come.

اگر درباره جلسه به من گفته بودی، می‌آمدم.

(درباره جلسه به من نگفتی، درنتیجه من نیامدم.)

If you had told me about the meeting, I wouldn’t have missed it.

اگر درباره جلسه به من گفته بودی، آن را از دست نمی‌دادم.

(درباره جلسه به من چیزی نگفتی، در نتیجه آن را از دست دادم.)

علاوه بر ساختار فوق، می‌توانیم جای جمله‌واره اول و دوم را عوض کنیم که فرمول آن به صورت زیر خواهد بود:

Subject + would have + past participle + if + subject + past perfect

در این ساختار، جمله‌واره اصلی در ابتدای جمله قرار دارد و جمله‌واره «if» بعد از آن آمده است. همان‌طور که در ساختار فوق مشاهده می‌کنید، در این حالت نیازی به ویرگول نیست. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I would have come to the meeting if you had told me about it.

اگر درباره جلسه به من گفته بودی، می‌آمدم.

I wouldn’t have missed the meeting if you had told me about it.

اگر درباره جلسه به من گفته بودی، آن را از دست نمی‌دادم.

نکته اول: افراد انگلیسی‌زبان، اغلب کلمه «would» را به صورت «d'» تلفظ می‌کنند. فقط در نوشتار غیررسمی می‌توانیم از شکل کوتاه‌شده آن استفاده کنیم. حتی می‌توانیم «have» را نیز به شکل «ve'» ادا کنیم، مانند مثال زیر:

I’d’ve come to the meeting if you’d told me.

اگر به من گفته بودی، به جلسه می‌آمدم.

(در این مثال، «had» نیز در جمله‌واره «if» به شکل کوتاه «d'» نوشته شده است.)

نکته دوم: به‌جای «would» در جمله‌واره اصلی می‌توانیم از «could» یا «might» نیز استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

If I’d stayed at university, I could have gotten a masters degree.

اگر دانشگاه را ادامه بودم، می‌توانستم مدرک کارشناسی ارشد بگیرم.

ساختار جملات منفی نوع سوم

در جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی، هم جمله‌واره اول و هم جمله‌واره دوم می‌تواند منفی شود. حتی با توجه به مفهوم جمله، می‌توانیم هر دوی آن‌ها را منفی کنیم. برای منفی کردن جمله‌واره «if»، فعل کمکی «had» به «had not/hadn't» تبدیل می‌شود و برای منفی کردن جمله‌واره دوم، «not» را به «would» یا «could» اضافه می‌کنیم. بنابراین فرمول جملات منفی شرطی نوع سوم به صورت زیر خواهد بود:

If + subject + had/hadn't + p.p, subject + would/wouldn’t have + past participle

برای درک بهتر به چند مثال زیر توجه کنید.

If he had driven more carefully, he wouldn't have had an accident.

اگر با احتیاط بیشتری رانندگی کرده بود، تصادف نمی‌کرد.

If they hadn't left the meeting, I could have seen them.

اگر جلسه را ترک نکرده بودند، می‌توانستم آن‌ها را ببینم.

If he hadn't come to the party, I couldn't have seen him.

اگر به مهمانی نیامده بود، نمی‌توانستم او را ببینم.

ساختار جملات پرسشی نوع سوم

جملات پرسشی در انگلیسی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 • «جملات پرسشی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جملات پرسشی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

برای هر یک از جملات پرسشی، فقط جمله‌واره اصلی را تغییر می‌دهیم و جمله‌واره «if» بدون هیچ تغییری نوشته می‌شود. فرمول جملات پرسشی بله یا خیر و جملات پرسشی wh برای جملات شرطی نوع سوم به صورت زیر خواهد بود:

Would/Could + subject + have + p.p + if + subject + past perfect?

Wh-word + would + subject + have + p.p + if + subject + past perfect?

What would you have done if you’d been me?

اگر جای من بودی، چه کار می‌کردی؟

Would you have accepted the offer if we’d reduced the price?

اگر قیمت را کاهش می‌دادیم، آیا پیشنهاد را می‌پذیرفتید؟

Would the club have fired the manager if they hadn't won that match?

اگر در آن مسابقه برنده نشده بودند، آیا باشگاه سرمربی را اخراج می‌کرد؟

Could they have stayed here if they hadn't found any accommodation?

اگر جایی برای اقامت پیدا نکرده بودند، می‌توانستند اینجا بمانند؟

How would she have answered the questions if she hadn't been so nervous?

اگر این‌قدر مضطرب نبود، چگونه به سؤال‌ها پاسخ می‌داد؟

Would you have talked to her if you hadn't seen her?

اگر او را ندیده بودی، با او حرف می‌زدی؟

Could you have passed the exam if you hadn't studied hard?

اگر زیاد درس نمی‌خواندی، می‌توانستی در امتحان قبول شوی؟

یادگیری زبان انگلیسی

تفاوت جملات شرطی نوع سوم و دوم

جملات شرطی نوع دوم و سوم هر دو برای توصیف موقعیتی غیرواقعی یا خیالی به کار می‌روند. اما ساختار و کاربرد آن‌ها متفاوت است. در ادامه این مطلب، این تفاوت‌ها را در قالب مثال مورد بررسی قرار داده‌ایم.

 • جملات شرطی نوع دوم به موقعیتی فرضی یا خیالی در زمان حال یا‌ آینده اشاره دارند، در حالی که جملات شرطی نوع سوم برای توصیف موقعیتی غیرواقعی به کار می‌روند که در گذشته اتفاق افتاده است:

If I had enough money, I would buy a house. (نوع دوم)

اگر پول کافی داشتم، خانه‌ای می‌خریدم.

(پول کافی ندارم، در نتیجه نمی‌توانم خانه‌ای بخرم.)

If I had had enough money, I would have bought the house. (نوع سوم)

اگر پول کافی داشتم، آن خانه را خریده بودم.

(پول کافی نداشتم، در نتیجه نتوانستم آن خانه را بخرم.)

در مثال اول، گوینده درباره موقعیتی در زمان حال صحبت می‌کند. یعنی در حال حاضر پولی برای خریدن خانه ندارد. بنابراین، فقط در صورتی که احتمال اول (پول کافی) وجود داشته باشد، اتفاق دوم می‌افتد که در این مثال، چون احتمال بسیار کمی وجود دارد، موقعیتی خیالی یا فرضی به شمار می‌رود. اما در مثال دوم گوینده از شرایط خود در گذشته می‌گوید؛ از این‌که در گذشته پولی برای خریدن خانه نداشته و در نتیجه نتوانسته خانه‌ای را که مدنظرش بوده بخرد و در حال حاضر از این بابت افسوس می‌خورد. بنابراین، این جمله نیز موقعیتی غیرواقعی محسوب می‌گردد.

 • ساختار فعل جمله‌‌واره «if» در جملات شرطی نوع دوم به صورت «گذشته ساده» و در جملات شرطی نوع سوم به صورت «گذشته کامل» است. جمله‌واره اصلی نیز در جمله شرطی نوع دوم به صورت «would + verb» و در جمله شرطی نوع سوم به صورت «would + have + p.p» نوشته می‌شود:

If I won the lottery, I would travel around the world.

اگر بلیت بخت‌آزمایی برنده شوم، به دور دنیا سفر می‌کنم.

If I had won the lottery, I could have traveled around the world.

اگر بلیت بخت‌آزمایی برنده شده بودم، می‌توانستم به دور دنیا سفر کنم.

ساختار معکوس جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی، در حالت رسمی و نوشتاری، اغلب با تغییر در ترتیب و ساختار فعل و فاعل در جمله واره «if» ایجاد می‌شود و بیشترین کاربرد آن در موقعیت‌های رسمی یا نوشتاری است. برای هر یک از جملات شرطی ساختار بخصوصی وجود دارد. ساختار معکوس جملات شرطی نوع سوم در حالت مثبت و منفی به صورت زیر است:

Had + subject + p.p, subject + would/could + p.p

Had + subject + not + p.p, subject + would/could (not) + p.p

برای درک بهتر ساختار معکوس جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی به مثال‌های زیر توجه کنید.

Had I known you before, I could have told it to you.

اگر تو را از قبل می‌شناختم، می‌توانستم آن را به تو بگویم.

Had Rick performed better, he could have won the contest.

اگر «ریک» عملکرد بهتری داشت، می‌توانست برنده مسابقه شود.

Had I not seen you before, I couldn't have given it to you.

اگر تو را قبلاً ندیده بودم، نمی‌توانستم آن را به تو بدهم.

Had I been there, I could have sung the song.

اگر آنجا بودم، می‌توانستم این آهنگ را بخوانم.

Had I not come here earlier, I couldn't have helped you.

اگر زودتر به اینجا نیامده بودم، نمی‌توانستم به تو کمک کنم.

نکته: جملات منفی در ساختار معکوس شرطی نوع سوم، به صورت کامل نوشته می‌شوند و شکل کوتاه برای آن‌ها تعریف نشده است، بنابراین خواهیم داشت:

had I not been there, I couldn't have seen her.

Not: Hadn't I been there...

اگر آنجا نبودم، نمی‌توانستم او را ببینم.

Learn English

جملات شرطی Mixed

«جملات شرطی ترکیبی» (Mixed Conditionals) از ترکیب نوع سوم و دوم تشکیل شده‌اند. برای ساختن این نوع جملات دو روش وجود دارد که در ادامه به آن اشاره شده است.

 • توصیف پیامدی در زمان حال درباره عملی در گذشته:

If + past simple, would have + past participle

If I were adventurous, I’d have gone backpacking after university.

اگر ماجراجو بودم، بعد از دانشگاه به‌تنهایی به گردشگری می‌رفتم.

(ماجراجو نیستم، در نتیجه بعد از دانشگاه به گردشگری نرفتم.)

 • توصیف پیامد گذشته عملی در زمان حال:

If + past perfect, would + verb

If we hadn’t missed the flight, we’d be in our hotel by now.

اگر از پرواز جا نمانده بودیم، الآن در هتل خود بودیم.

(از پرواز جا ماندیم، در نتیجه الآن در هتل خود نیستیم.)

برای آشنایی بیشتر با ساختار جملات شرطی ترکیبی، به چند مثال بیشتر و ترجمه آن‌ها دقت کنید.

If I’d studied for a year in the U.S, my English would be fluent now.

اگر یک سال در آمریکا تحصیل کرده بودم، الآن به زبان انگلیسی مسلط بودم.

The roads wouldn’t be icy if it hadn’t rained so much last night.

اگر دیشب آن‌قدر باران نباریده بود، جاده‌ها یخبندان نبودند.

If she weren’t so shy, she’d have gone to the party on her own.

اگر خیلی خجالتی نبود، خودش به مهمانی می‌رفت.

The fans would be miserable now if their team had been relegated.

اگر تیم‌شان [از دسته بالا به پایین] سقوط کرده بود، هوادارانش الآن ناراحت بودند.

سوالات رایج درباره جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی

در ادامه این مطلب سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص جملات شرطی نوع سوم پاسخ دهیم.

جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی چگونه ساخته می‌شود؟

برای ساختن جملات شرطی نوع سوم، در «if-clause» از فعل گذشته کامل با ساختار «had + p.p» و در جمله‌واره اصلی از «would + have + p.p»‌ استفاده می‌کنیم. می‌توانیم جای جمله‌واره‌ها را نیز عوض کنیم که در این صورت، اگر جمله‌واره اصلی ابتدا بیاید، به ویرگول بعد از آن نیاز نداریم.

ساختار جملات شرطی نوع سوم در حالت پرسشی چگونه است؟

در جملات شرطی نوع سوم در حالت پرسشی، فقط جمله‌واره اصلی تغییر می‌کند و با جمله‌واره «if» کاری نداریم. بنابراین فرمول آن به صورت «Would/Could + subject + have + p.p + if + subject + past perfect» توصیف می‌شود.

فرق جملات شرطی نوع سوم و دوم چیست؟

جملات شرطی نوع دوم به موقعیتی فرضی یا خیالی در زمان حال یا‌ آینده اشاره دارند، در حالی که جملات شرطی نوع سوم برای توصیف موقعیتی غیرواقعی به کار می‌روند که در گذشته اتفاق افتاده است.

تمرین جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. If I had studied harder, I _____ the exam.

will pass

would pass

 would have passed

2. If they had arrived on time, they _____ the train.

will catch

would have caught

would catch

3. She would have bought the dress if it _____ her size.

is

was

were

4. If he hadn't missed the bus, he _____ on time.

 would have arrived

 would arrive

will arrive

5. If they had known about the party, they _____.

 will come

would come

 would have come

6. She would have passed the test if she _____ more time studying.

has

would have

had

7. If we had taken a different route, we _____ stuck in traffic.

wouldn't have gotten

won't get

wouldn't get

8. He would have been happy if he _____ the job offer.

 had accepted

will accept

would accept

9. If I had known you were coming, I _____ a cake.

would have baked

will bake

would bake

10. If they had listened to the weather forecast, they _____ their umbrella.

will bring

 would bring

would have brought

تمرین دوم

جاهای خالی را با فعل‌های شرطی نوع سوم کامل کنید.

Q1: If you (study) ______ had studied for the test, you (pass) ______ would have passed it.

جواب

Answer: If you had studied for the test, you would have passed it.

Q2: If you (ask) ______ me, I (help) ______ you.

جواب

Answer: If you had asked me, I would have helped you.

Q3: If we (go) ______ to the cinema, we (see) ______ my friend Jacob.

جواب

Answer: If we had gone to the cinema, we would have seen my friend Jacob.

Q4: If you (speak) _____ English, she (understand)______.

جواب

Answer: If you had spoken English, she would have understood.

Q5: If they (listen)______ to me, we (be) _______ home earlier.

جواب

Answer: If they had listened to me, we would have been home earlier.

Q6: I (write) ______ you a postcard if I (have) ______ your address.

جواب

Answer: I would have written you a postcard if I had had your address.

Q7: If I (not / break) ______ my leg, I (take part) _______ in the contest.

جواب

Answer: If I had not broken my leg, I would have taken part in the contest.

Q8: If it (not/ start) ______ to rain, we (walk) ______ to the museum.

جواب

Answer: If it had not started to rain, we would have walked to the museum.

Q9: We (swim) ______ in the sea if there (not / be) ______ so many sharks there.

جواب

Answer: We would have swum in the sea if there had not been so many sharks there.

Q10: If she (take) ______ the bus, she (not / arrive) ______ on time.

جواب

Answer: If she had taken the bus, she would not have arrived on time.

جمع‌بندی

در این آموزش با جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی آشنا شدیم و ساختار و کاربردهای آن را یاد گرفتیم. در بخش پایانی، خلاصه‌ مطلب را در جدول‌های زیر ارائه کرده‌ایم.

جمله‌واره اصلی

Main Clause

جمله‌واره if

If Clause

would + have + p.p

گذشته کامل

Past Perfect

could + have + p.p
might + have + p.p

جمله‌واره اصلی

Main Clause

جمله‌واره if

If Clause

I would have passed the exams. If I had studied,
I could have passed the exams. If I had studied,
I might have passed the exams. If I had studied,

جمله‌واره اصلی

Main Clause

جمله‌واره if

If Clause

I would have passed the exams. If I had studied,

جمله‌واره if

If Clause

جمله‌واره اصلی

Main Clause

if I had studied. I would have passed the exams

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «انواع جمله شرطی در انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Wall Street English EF
۴ thoughts on “جملات شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی – توضیح گرامر + مثال و تمرین

ببخشید چرا وقتی شرطی نوع سه را معکوس کردین if داخلش نیسا

با سلام؛
پاسخ سوال شما در متن داده شده است. در جملات شرطی معکوس، «if» از جمله حذف می‌شود.
برای مطالعه بیشتر می‌توانید مطلب زیر را از «مجله فرادرس» مطالعه کنید.

تستهایی که گذاشته اید برای صفت عالی و تفضیلی است نه شرطی نوع سوم

با سلام؛
تمرین‌ها اصلاح شد. ممنون از دقت نظر شما.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *