تگ کوئسشن در انگلیسی چیست؟ – گرامر به زبان ساده + مثال و تمرین

۱۴۲۳۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۸ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۴ دقیقه
تگ کوئسشن در انگلیسی چیست؟ – گرامر به زبان ساده + مثال و تمرین

«تگ کوئسشن» (Tag Questions) که در زبان فارسی به آن جملات تأییدی نیز می‌گویند، نوعی سؤال در زبان انگلیسی است که به صورت کوتاه و در ادامه جمله خبری می‌آید. هدف از این نوع سؤال‌ها، کسب اطلاعات در رابطه با پرسشی است که گوینده مطرح می‌کند. در برخی موارد نیز گوینده ممکن است پاسخ سؤال را بداند، اما برای تأیید شخص مقابل آن را مطرح کند. در این مطلب قصد داریم بدانیم تگ کوئسشن در انگلیسی چیست و ساختار آن را برای انواع جمله‌های انگلیسی توضیح دهیم.

فهرست مطالب این نوشته

تگ کوئسشن چیست ؟

«تگ کوئسشن» (Tag Question) _ تلفظ درست آن «کوئسچن» (/kwestʃən'/) است، اما در میان زبان‌آموزان به‌اشتباه «کوئسشن» جا افتاده است _ به سؤال کوتاهی می‌گویند که به انتهای جمله خبری اضافه یا تگ می‌‌‌شود. در واقع، به‌جای تکرار فعل اصلی، شکلی از فعل «to be»‌ یا سایر «فعل‌‌های کمکی» (Auxiliary Verbs) یا «کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verbs) در تگ کوئسشن به کار می‌رود. به چند مثال زیر توجه کنید تا ساختار گرامر تگ کوئسشن را بیشتر درک کنید.

You came by train, didn’t you?

تو با قطار آمدی، این‌طور نیست؟

It’s very hot today, isn’t it?

امروز [هوا] خیلی گرم است، مگر نه؟

You can meet me at the station, can’t you?

می‌توانی من را در ایستگاه ملاقات کنی، این‌طور نیست؟

You couldn’t give me a ride, could you?

نمی‌توانستی مرا [با ماشین] برسانی، درست است؟

ساختار تگ کوئسشن

ساختار کلی جملات تگ کوئسشن به صورت جمله خبری است که سؤال کوتاهی در ادامه آن آمده است. اما مهم‌ترین نکته در به‌ کار بردن این نوع جمله‌های پرسشی، توجه کردن به مثبت یا منفی بودن جمله خبری است. به این مفهوم که اگر جمله خبری مثبت باشد، تگ کوئسشن منفی و اگر جمله خبری منفی باشد، تگ کوئسشن مثبت خواهد بود. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار تگ کوئسشن بیشتر آشنا شوید.

You didn’t tell him, did you?

تو به او نگفتی، درست است؟

You told him, didn’t you?

تو به او گفتی، این‌طور نیست؟

در رابطه با ساختار تگ کوئسشن یک نکته دیگر را نیز باید در نظر داشته باشیم. تگ کوئسشن همواره با فعل کمکی و ضمیر فاعلی ساخته می‌شود، بنابراین در تگ کوئسشن هرگز از فعل اصلی یا اسم شخص یا مکان استفاده نمی‌‌کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

You like coffee, don't you?

Not: You like coffee, don't you like?

شما قهوه دوست دارید، این‌طور نیست؟

Mary would like to go there, doesn't she?

Not: Mary would like to go there, wouldn't Mary?

«ماری» دلش می‌خواهد به آنجا برود، این‌طور نیست؟

بنابرین اگر بخواهیم نکته‌های مهم در رابطه با ساختار گرامر تگ کوئسشن را خلاصه کنیم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

 • اگر جمله خبری مثبت باشد، تگ کوئسشن آن منفی است و برعکس:

She was giving a lecture, wasn't she?

او داشت سخنرانی می‌کرد، این‌طور نیست؟

She wasn't giving a lecture, was she?

او سخنرانی نمی‌کرد، درست است؟

 • اگر در جمله خبری از کلمه‌‌ای استفاده شده باشد که معنی منفی به جمله بدهد، تگ کوئسشن آن مثبت است:

You hardly ever came late, did you?

شما به‌ندرت دیر می‌آمدید، این‌طور نیست؟

 • در تگ کوئسشن همواره از فعل کمکی و ضمیر فاعلی استفاده می‌کنیم:

John was coming, wasn't he?

«جان» داشت می‌آمد، این‌طور نیست؟

نکته: جمله‌‌هایی که کلمه منفی‌کننده دارند (قیدهای منفی)، ممکن است به‌ظاهر جمله مثبتی باشند و از منفی‌کننده‌ «not» استفاده نشود، اما معنی منفی دارند. به همین دلیل تگ کوئسشن آن‌ها مثبت خواهد شد، مانند مثال‌های زیر:

He never drinks alcohol, does he?

او هرگز نوشیدنی‌های الکلی مصرف نمی‌کند، درست است؟

∗∗∗

Nobody left a message, did they?

هیچ‌کس پیغامی نگذاشت، این‌طور نیست؟

تگ کوئسشن برای انواع زمان ها

فعل تگ کوئسشن، همان‌طور که اشاره شد، به صورت فعل کمکی و با در نظر گرفتن زمان فعل جمله خبری تعیین می‌شود. برای مثال اگر فعل جمله «to be» باشد و در زمان حال به کار رفته باشد، در تگ کوئسشن نیز همان را می‌آوریم و مثبت یا منفی بودن آن را با توجه به جمله خبری تعیین می‌کنیم. در ادامه ساختار فعل تگ کوئسشن را برای زمان‌های حال، گذشته و آینده بررسی می‌کنیم.

تگ کوئسشن زمان حال

برای ساختن تگ کوئسشن در زمان حال، باید فعل جمله خبری را در نظر بگیریم. زمان‌ حال در زبان انگلیسی به چهار حالت زیر تقسیم می‌شود و تگ کوئسشن برای هر یک فرق می‌کند.

Learn English

حال ساده

از زمان حال ساده برای توصیف موقعیتی استفاده می‌شود که به طور منظم تکرار می‌شود. فعل زمان حال ساده به دو شکل زیر به کار می‌رود:

 • فعل «to be» به شکل «is» ،«am» و «are»
 • فعل اصلی به شکل حال ساده

برای ساختن تگ کوئسشن‌ در جمله‌هایی که از فعل «to be» استفاده شده است، از همان فعل «to be» استفاده می‌کنیم و در صورتی که فعل جمله مثبت باشد، تگ کوئسشن منفی خواهد بود و برعکس. به مثال زیر دقت کنید.

She's Italian, isn't she?

او اهل ایتالیاست، این‌طور نیست؟

اما اگر فعل اصلی در جمله به کار رفته باشد، در تگ کوئسشن از «do» یا «does» یا شکل منفی آن‌ها استفاده می‌کنیم که به فاعل جمله بستگی دارد. به مثال‌های زیر دقت کنید.

They live in London, don't they?

آن‌ها در لندن زندگی می‌کنند، این‌طور نیست؟

She doesn't study English, does she?

او زبان انگلیسی نمی‌خواند، درست است؟

حال استمراری

زمان حال استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در لحظه‌ای که درباره آن صحبت می‌کنیم در حال انجام شدن است. فعل جمله حال استمراری به صورت «am/is/are + v + ing» به کار می‌رود. با توجه به این‌که در جمله حال استمراری، فعل «to be» هست، در تگ کوئسشن نیز آن را می‌آوریم، مانند مثال زیر:

We're working now, aren't we?

ما الآن مشغول کار کردن هستیم، این‌طور نیست؟

They aren't exercising, are they?

آن‌ها در حال ورزش کردن نیستند، مگر نه؟

حال کامل

زمان حال کامل برای توصیف موقعیتی در زمان گذشته به کار می‌رود که اثر آن تا به این لحظه ادامه داشته است. حتی ممکن است خود عمل نیز تا زمان حال در حال تدوام باشد. ساختار فعل حال کامل به صورت «have/has + p.p» تعریف می‌شود و تگ کوئسشن زمان حال کامل با فعل «have» یا «has» ساخته می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید.

She has gone to London, hasn't she?

او به لندن رفته است، این‌طور نیست؟

They haven't seen their parents recently, have they?

آن‌ها این اواخر والدین خود را ندیده‌اند، مگر نه؟

حال کامل استمرای

زمان حال کامل استمراری شباهت زیادی به حال کامل دارد. بدین مفهوم که در زمان گذشته شروع شده است، اما تا به این لحظه ادامه دارد. برای نشان دادن استمرار، فعل جمله به صورت «have/has + been + v + ing» به کار می‌رود. بنابراین تگ کوئسشن آن نیز با فعل «have» یا «has» توصیف می‌شود. به دو مثال زیر دقت کنید تا با ساختار تگ کوئسشن حال کامل استمراری بیشتر آشنا شوید.

She's been studying a lot recently, hasn't she?

او اخیراً زیاد درس می‌خوانده است، این‌طور نیست؟

They haven't been working on the report, have they?

آن‌ها مشغول کار کردن روی پروژه نبوده‌اند، درست است؟

تگ کوئسشن زمان گذشته

زمان گذشته به چهار حالت زیر تعریف می‌شود که برای هر یک تگ کوئسشن متفاوتی به کار می‌رود.

گذشته ساده

زمان گذشته برای توصیف موقعیتی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده و پایان یافته است. فعل زمان گذشته ساده نیز مانند زمان حال ساده به دو صورت تعریف می‌شود:

 • فعل «to be» به شکل «was» و «were»
 • فعل اصلی به شکل گذشته ساده

اگر در جمله خبری از فعل «was/were» استفاده شده باشد، در تگ کوئسشن نیز همان را می‌آوریم و با توجه به منفی یا مثبت بودن فعل، برعکس آن را برای تگ کوئسشن در نظر می‌گیریم. اما اگر فعل اصلی باشد، از «did» یا «didn't» کمک می‌گیریم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

It was cold yesterday, wasn't it?

دیروز هوا سرد بود، این‌طور نیست؟

He went to the party last night, didn't he?

او دیشب به مهمانی رفت، این‌طور نیست؟

گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری برای توصیف عملی در گذشته به کار می‌رود که برای مدتی استمرار داشته است. فعل گذشته استمراری به صورت «was/were + v + ing» است که در تگ کوئسشن با «was» و «were» یا حالت منفی آن‌ها کاربرد دارد. به مثال‌های زیر دقت کنید تا با ساختار تگ کوئسشن برای زمان گذشته استمراری بیشتر آشنا شوید.

We were waiting at the station, weren't we?

ما در ایستگاه اتوبوس منتظر بودیم، این‌طور نیست؟

She wasn't talking on the phone when you called, was she?

او با تلفن صحبت نمی‌کرد، مگر نه؟

گذشته کامل

گذشته کامل برای توصیف موقعیتی در زمان گذشته به کار می‌رود که قبل از عمل دیگری شروع و کامل شده است. فعل گذشته کامل به صورت «had + p.p» تعریف می‌شود و برای تگ کوئسشن از «had» یا «hadn't» استفاده می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

He had forgotten his wallet, hadn't he?

او فراموش کرده بود کیف پولش را بیاورد، این‌طور نیست؟

They hadn't visited me before they came to London, hadn't they?

آن‌ها قبل از این‌که به لندن بیایند من را ملاقات نکرده بودند، این‌طور نیست؟

گذشته کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و تا مدت کوتاهی قبل از عمل دیگری ادامه داشته است. ساختار فعل گذشته کامل استمراری به صورت «had + v + ing» تعریف می‌شود. بنابراین، در تگ کوئسشن هم فعل کمکی «had» یا «hadn't» می‌آید، مانند مثال‌های زیر:

We'd been working, hadn't we?

ما سخت مشغول کار کردن بوده‌ایم، این‌طور نیست؟

She hadn't been sleeping long, had she?

او خیلی وقت نیست که خوابیده است، مگر نه؟

تگ کوئسشن زمان آینده

زمان آینده به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

آینده ساده

فعل زمان آینده ساده با «will» ساخته می‌شود. برای تگ کوئسشن هم از «will» یا «won't» استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که برای منفی کردن فقط باید از شکل کوتاه فعل استفاده شود و نمی‌توانیم «will not» را به کار ببریم. به دو مثال زیر توجه کنید.

You will come at 6, won't you?

شما ساعت ۶ می‌آیید، این‌طور نیست؟

They won't see her until tomorrow, will they?

آن‌‌ها تا فرد او را نمی‌بینند، مگر نه؟

آینده استمراری

زمان آینده استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان آینده اتفاق می‌افتد و برای مدتی ادامه خواهد داشت. فعل آینده استمراری به صورت «will + be + v + ing» توصیف می‌شود و تگ کوئسشن آن نیز با «will» یا «won't» ساخته می‌شود. به دو مثال زیر دقت کنید.

They'll be arriving soon, won't they?

آن‌ها زود نمی‌رسند، مگر نه؟

She won't be visiting Paris next month, will she?

او ماه آینده در حال دیدن پاریس نخواهد بود، این‌طور نیست؟

آینده کامل

زمان آینده کامل برای توصیف موقعیتی به کار می‌رود که در زمان مشخصی در آینده پایان می‌یابد. فعل آینده کامل به صورت «will have + p.p» و تگ کوئسشن آن با «will» و «won't» تعریف می‌شود، مانند مثال‌های زیر:

They'll have finished work before nine, won't they?

آن‌ها قبل از نه کار را تمام کرده‌اند، مگر نه؟

She won't have studied until 7:00, will she?

او تا ساعت ۷ درس خواندن را تمام نخواهد کرد، این‌طور نیست؟

آینده کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری برای توصیف عمل ادامه‌داری به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و در زمان مشخصی در آینده کامل خواهد شد. فعل آینده کامل استمراری به صورت «will have been + v + ing» و تگ کوئسشن آن با «will» یا «won't» ساخته می‌‌شود. به مثال‌های زیر دقت کنید.

She'll have been cooking all day, won't she?

او تمام روز را مشغول پخت‌وپز خواهد بود، این‌طور نیست؟

They won't have been waiting there for 30 minutes if she doesn't arrive, will they?

اگر او نرسد، آن‌ها به مدت ۳۰ دقیقه منتظر او نخواهند بود، مگر نه؟

تگ کوئسشن با افعال کمکی وجهی

«افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary verbs) همراه با فعل اصلی در جمله می‌آیند و مفهوم و زمان جمله را تغییر می‌دهند. بعد از فعل‌های کمکی وجهی، فعل اصلی به شکل ساده به کار می‌رود. مهم‌ترین فعل‌های کمکی وجهی در انگلیسی عبارتند از:

 • will
 • would
 • shall
 • must
 • should
 • ought to
 • can
 • could
 • may
 • might

برای ساختن تگ کوئسشن در این نوع جمله‌ها، فعل کمکی را می‌آوریم، بنابراین خواهیم داشت:

He can help, can't he?

او می‌تواند کمک کند، این‌طور نیست؟

John must stay, mustn't he?

«جان» باید بماند، مگر نه؟

She can't speak Arabic, can she?

او نمی‌تواند عربی صحبت کند، این‌طور نیست؟

They mustn't come early, must they?

آن‌ها نباید زود بیایند، مگر نه؟

تگ کوئسشن جملات امری

وقتی تگ کوئسشن بعد از جمله دستوری بیاید، از میزان دستوری بودن آن کم می‌شود. در واقع جمله را تلطیف می‌کند. رایج‌ترین فعل کمکی که در تگ کوئسشن به کار می‌رود، «will» است اما می‌توانیم از «could» ،«would» ،«can» و «won't» نیز استفاده کنیم. به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار تگ کوئسشن جملات امری بیشتر آشنا شوید.

Turn the TV down, will you?

[صدای] تلویزیون را کم کن، امکان دارد؟

Don’t shout, will you? I can hear you perfectly well.

داد نزن، ممکن است؟ می‌توانم [صدای] شما را کاملاً خوب بشنوم.

Come here a minute, can you?

یک لحظه بیا اینجا، امکان دارد؟

بعد از جمله دستوری با «let's»، می‌توانیم از «shall» در تگ استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

Let’s have some lunch now, shall we?

حالا بیا ناهار بخوریم، ممکن است؟

تگ کوئسشن در انگلیسی

تگ کوئسشن برای کسب اطلاعات یا درخواست کمک

از تگ کوئسشن اغلب برای درخواست کمک یا اطلاعات استفاده می‌شود. در این حالت، معمولاً جمله با حالت منفی شروع می‌شود و تگ آن مثبت است. برای مثال، به‌جای این‌که بپرسیم «Where is the police station»‌ از حالت مؤدبانه‌تر آن یعنی «Do you know where the police station is» استفاده می‌کنیم. حال اگر بخواهیم خیلی مؤدبانه‌تر بگوییم، باید از تگ کوئسشن زیر کمک بگیریم:

You wouldn't know where the police station is, would you?

می‌دانید اداره پلیس کجاست؟

به چند مثال دیگر در این خصوص توجه کنید.

You don't know of any good jobs, do you?

درباره مشاغل خوب اطلاعاتی دارید؟

You couldn't help me with my homework, could you?

ممکن است در انجام تکالیفم به من کمک کنید؟

You haven't got $10 to lend me, have you?

شما ده دلار دارید به من قرض بدهید؟

تگ‌های خبری

نوع دیگری از تگ کوئسشن‌ ها شامل جمله‌واره اصلی مثبت و جمله تگ مثبت است، مانند مثال‌های زیر:

[main clause] You’re Joe’s cousin, [tag] are you?

شما پسرعموی «جو» هستید، مگر نه؟

She got the email, did she?

او ایمیل را دریافت کرد، درست است؟

از این حالت در مواقعی کمک می‌گیریم که نمی‌دانیم پاسخ ما مثبت یا منفی است. آهنگ این نوع جمله‌ها اغلب «خیزان» (Rising Intonation) است یا به عبارت دیگر رو به بالاست، مانند مثال‌های زیر:

A: Maureen lives in London, does she?

B: Yes, She does. She was born there in fact.

A: «مورین» در لندن زندگی می‌کند، درست است؟

(گوینده می‌خواهد بداند که «مورین» در لندن زندگی می‌کند یا نه.)

B: بله، همین‌طور است. در واقع او در آنجا متولد شد.

A: You’re a graphic designer, areyou?

B: No, not actually a designer, but I work with graphics.

A: Oh, right.

A: شما طراح گرافیک هستید، درست است؟

B: نه، در واقع طراح نیستم، اما با تصاویر گرافیکی کار می‌کنم.

A: اوه، که این‌طور.

از تگ کوئسشن‌های خبری می‌توانیم برای تأکید یا تأیید جمله خبری استفاده کنیم. در این حالت هم جمله‌واره و هم تگ مثبت است. چنین جمله‌هایی کاملاً غیررسمی است، مانند مثال‌های زیر:

A: I’m bored with this job, I am.

B: Me too.

من از این کار خیلی خسته شدم.

(در این جمله، تگ نشانه تأکید بیشتر است.)

A: My Maths teacher was lovely. He was a great teacher, he was.

B: Hm, you were lucky. Mine wasn’t so good.

A: معلم ریاضی من خیلی دوست‌داشتنی بود. او معلم بسیار خوبی بود، واقعاً بود.

B: اوممم، شانس آوردی. معلم من خیلی خوب نبود.

وقتی جمله‌واره ضمیر فاعلی دارد، تگ کوئسشن آن می‌تواند به‌جای ضمیر، اسم داشته باشد. این حالت فقط برای تگ‌های خبری صدق می‌کند، مانند مثال زیر:

A: She won some money last week, Catherine did.

B: Really?

A: Yeah.

A: هفته پیش مقداری پول برنده شد، کاترین را می‌گویم.

B: جداً.

A: بله.

He was a great teacher, Mr. Mark was.

«آقای مارک» معلم خیلی خوبی بود.

موارد استثنای تگ کوئسشن

در برخی موارد، جمله‌های انگلیسی در حالت تگ کوئسشن از قوانین آن پیروی نمی‌کنند یا برای تبدیل شدن به جمله پرسشی باید موارد مهمی را در نظر گرفت. در ادامه، تعدادی از این موارد استثنا را مشاهده می‌کنید که به طور کامل توضیح داده شده است.

تگ کوئسشن I am

وقتی در جمله خبری از «I am» استفاده شده باشد، تگ کوئسشن آن به صورت «aren't I» نوشته می‌شود، مانند مثال زیر:

I am an engineer, aren't I?

من مهندس هستم، این‌طور نیست؟

اما اگر «I am» در حالت منفی استفاده شود، تگ کوئسشن آن مانند سایر موارد فوق خواهد بود. به مثال زیر دقت کنید.

I am not a teacher, am I?

من معلم نیستم، مگر نه؟

تگ کوئسشن Have to

«have to» فعل اصلی محسوب می‌شود نه فعل کمکی، بنابراین برای تگ کوئسشن باید از فعل کمکی «do» استفاده کنیم. برای «has to» نیز از «does» کمک می‌گیریم، مانند مثال‌‌های زیر:

You have to go, don't you?

شما باید بروید، مگر نه؟

She has to leave the office earlier today, doesn't she?

او باید دفتر را زودتر ترک کند، این‌طور نیست؟

اگر «have to» در حالت گذشته استفاده شود، در آن صورت از «had to» استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

You had to go, didn't you?

شما مجبور بودی بروی، این‌طور نیست؟

تگ کوئسشن There

در جمله‌هایی که از گرامر «there is» و «there are» استفاده می‌شود، در تگ نیز «there» به کار می‌رود، مانند مثال‌های زیر:

There's a lot of traffic, isn't there?

ترافیک زیادی وجود دارد، این‌طور نیست؟

There aren't many people at the party, are there?

افراد زیادی در مهمانی نیستند، مگر نه؟

تگ کوئسشن برای فعل کمکی

تگ کوئسشن Let's

«let's» مخفف «let us» است، بنابراین در تگ کوئسشن از ضمیر فاعلی «we» استفاده می‌کنیم، و فعل کمکی آن «shall» است، مانند مثال زیر:

Let's go, shall we?

بیا برویم، امکان دارد؟

تگ کوئسشن Must

در جمله‌هایی که فعل وجهی «must» به کار رفته، می‌توانیم از «must» یا «mustn't» در تگ نیز استفاده کنیم، اما چندان رایج نیست. به‌ مثال زیر دقت کنید.

She must wear a suit to work, mustn't she?

او باید سر کار کت‌وشلوار بپوشد، این‌طور نیست؟

در مثال فوق بهتر است از «have to» به‌جای «must» کمک بگیریم، بنابراین خواهیم داشت:

She has to wear a suit to work, doesn't she?

او باید سر کار کت‌وشلوار/کت‌ودامن بپوشد، این‌طور نیست؟

اگر در جمله «must» وجود داشته باشد، حالت زیر را ترجیح می‌دهیم:

She must wear a suit to work, right?

او باید سر کار کت‌وشلوار بپوشد، درست است؟

و در دادگاه یا محیط‌های خیلی رسمی، ممکن است جمله زیر را نیز بشنوید:

She must wear a suit to work, must she not?

او باید سر کار کت‌وشلوار بپوشد، این‌طور نیست؟

تگ کوئسشن Ought to

«ought to» نوعی فعل کمکی وجهی است که از نظر معنی و کاربردی شباهت زیادی به «should» دارد. در انگلیسی روزمره و محاوره، معمولاً از «should» برای جمله‌واره‌هایی استفاده می‌کنیم که «ought to» به کار رفته است. «ought to» در مقایسه با «should» رسمی‌تر است. مانند مثال‌های زیر:

There ought to be more street lights here.

اینجا باید روشنایی معابر بیشتری وجود داشته باشد.

I really ought to walk my dog more. He’s so fat.

من واقعاً باید سگم را بیشتر به پیاده‌روی ببرم. او خیلی چاق است.

در انگلیسی محاوره معمولاً از «should» به‌جای «ought to» در تگ کوئسشن استفاده می‌شود، ماانند مثال‌های زیر:

There ought to be a speed limit here, shouldn’t there?

There ought to be a speed limit here, oughtn’t there?

اینجا باید سرعت مجاز داشته باشد، این‌طور نیست؟

(حالت اول به حالت دوم ترجیح داده می‌شود.)

We ought not to have to pay for basic medicines, should we?

We ought not to have to pay for basic medicines, ought we?

ما مجبور نیستیم برای داروهای اصلی هزینه کنیم، مگر نه؟

(حالت اول به حالت دوم ترجیح داده می‌شود.)

پاسخ دادن به تگ کوئسشن

برای پاسخ دادن به تگ کوئسشن باید نکته‌های مهمی را در نظر داشته باشیم. بسیاری از زبان‌آموزان موقع پاسخ دادن ممکن است دجار سردرگمی شوند، اما باید شرایط را در نظر بگیریم. در واقع پاسخی که ما به این سؤال‌ها می‌دهیم، بیشتر منعکس‌کننده حقایق واقعی است نه خود سؤال. برای مثال همه ما می‌دانیم که برف سفید است. با در نظر گرفتن این حقیقت علمی، به پرسش‌های زیر پاسخ می‌دهیم:

Snow is white, isn't it?

Yes (it is).

برف سفید است، نه؟

بله، (هست).

Snow isn't white, is it?

Yes it is!

برف سفید نیست، هست؟

بله، هست!

Snow isn't black, is it?

No it isn't!

برف سیاه نیست، هست؟

نه، نیست!

Snow isn't black, is it?

No (it isn't).

برف سیاه نیست، هست؟

نه (نیست).

به چند مثال دیگر و پاسخ آن‌ها توجه کنید تا با نحوه پاسخ دادن به تگ کوئسشن بیشتر آشنا شوید.

A: The moon goes round the earth, doesn't it?

B: Yes, it does.

ماه دور زمین می‌چرخد، این‌طور نیست؟

بله، همین‌طور است.

A: The earth is bigger than the moon, isn't it?

B: Yes.

زمین از ماه بزرگ‌تر است، این‌طور نیست؟

بله.

A: The earth is bigger than the sun, isn't it?

B: No, it isn't!

زمین از خورشید بزرگ‌تر است، این‌طور نیست؟

نه، این‌طور نیست!

A: Asian people don't like rice, do they?

B: Yes, they do!

آسیایی‌ها برنج دوست ندارند، درست است؟

دوست دارند!

A: Elephants live in Europe, don't they?

B: No, they don't!

فیل‌ها در اروپا زندگی می‌کنند، این‌طور نیست؟

نه، این‌طور نیست!

A: The English alphabet doesn't have 40 letters, does it?

B: No, it doesn't.

الفبای انگلیسی 40 حرف ندارد، درست است؟

نه، ندارد.

نمونه سوال تگ کوئسشن

آهنگ صدای تگ کوئسشن

همان‌طور که اشاره شد، تگ کوئسشن‌ ها به سؤال کوتاه ختم می‌‌شوند. سؤال کوتاه در انتهای جمله هم می‌تواند آهنگ افتان و هم خیزان داشته باشد. هر یک از این حالت‌ها به مفهوم جمله بستگی دارد. برای مثال در جمله زیر گوینده از آهنگ افتان استفاده می‌کند.

She's not coming, is she?

نمی‌آید، این‌طور نیست؟

در این جمله، گوینده از پاسخ سؤال مطمئن است، اما می‌خواهد تأیید شنونده را دریافت کند. به همین خاطر از لحن افتان استفاده می‌کند که رو به پایین است. در محاوره معمولاً این لحن را زیاد می‌شنویم، مانند مکالمه زیر:

Catalina: Vicky is still not here, and we were supposed to meet 45 minutes ago.

David: She’s not coming in, is she?

Catalina: Probably not.

کاتالینا: «ویکی» هنوز اینجا نیست، و ما ۴۵ دقیقه پیش قرار داشتیم.

دیوید: نمیاد، نه؟

کاتالینا: احتمالاً نه.

در مثال فوق، «دیوید» تقریباً مطمئن است که «ویکی» نمی‌آید و اما اگر لحن گوینده خیزان باشد، یعنی رو به بالا برود، در آن صورت پاسخ سؤال را حدس می‌زند، اما از بابت آن مطمئن نیست. به لحن جمله زیر دقت کنید.

She’s not coming in, is she?

نمی‌آید، مگر نه؟

آهنگ جمله فوق را در مکالمه زیر بهتر درک خواهید کرد:

Susan: I heard Vicky’s got a cold.

Alex: She’s not coming in, is she?

Susan: I’m not sure, but I hope not.

سوزان: شنیدم که «ویکی» سرما خورده.

الکس: نمیاد، مگه نه؟

سوزان: نمی‌دونم، ولی امیدوارم بیاد.

آهنگ تگ کوئسشن‌ها را در جدول زیر به طور خلاصه توصیف کرده‌ایم.

وقتی زیاد مطمئن نیستیموقتی تقریباً مطمئن هستیم
weren’t↗ you?You were at Kim's party,↘haven’t we?We've met before,
are↗ they?They're not open today,is ↘he?He's not very happy,

کاربرد right و yeah به جای تگ کوئسشن

در موقعیت‌های غیررسمی، مانند گفت‌وگوهای روزمره می‌توانیم از «yeah» و «right» به‌جای تگ کوئسشن استفاده کنیم. به مکالمه‌های زیر و کاربرد این دو کلمه توجه کنید.

A: So, you’re not coming with us tonight, right?

B: No, I’m too busy. Sorry.

or

You’re not coming with us tonight, are you? (رسمی‌تر)

A: پس تو امشب با ما نمیای، درسته؟

B: نه، خیلی سرم شلوغه. ببخشید.

A: They’ll be here about 4:30, yeah?

B: Yeah. That’s what they said.

or

They’ll be here about 4.30, won’t they/will they? (رسمی‌تر)

A: اون‌ها حدود ۴:۳۰ میان اینجا، نه؟

B: آره. این‌طور گفتن.

مثال برای تگ کوئسشن

برای درک بهتر گرامر تگ کوئسشن و آشنایی با قوانین آن در جمله‌های مختلف، در ادامه این مطلب چند مثال با انواع آن آورده شده است که همراه با ترجمه مشاهده می‌کنید.

But you don't really love her, do you?

اما تو واقعاً او را دوست نداری، نه؟

This'll work, won't it?

این نتیجه می‌دهد/شدنی است، مگر نه؟

Oh you think so, do you?

اوه شما این‌طور فکر می‌کنید، نه؟

Well, I couldn't help it, could I?

خوب، من نمی‌توانستم کمکی کنم، درست است؟

But you'll tell me if she calls, won't you?

اما اگر او تماس بگیرد به من می‌گویید، مگر نه؟

We'd never have known, would we?

ما هرگز نمی‌دانستیم، مگر نه؟

The weather's bad, isn't it?

هوا بد است، نه؟

You won't be late, will you?

دیر نمی‌کنی، نه؟

Nobody knows, do they?

هیچ‌کس نمی‌داند، این‌طور نیست؟

You never come on time, do you?

تو هیچ وقت به‌موقع نمی‌آیی، نه؟

You couldn't help me, could you?

تو نتوانستی کمکم کنی، این‌طور نیست؟

You think you're clever, do you?

فکر می‌کنی باهوشی، نه؟

So you don't think I can do it, don't you?

پس فکر نمی‌کنی من بتوانم این کار را انجام دهم، این‌طور نیست؟

(انگلیسی بریتانیایی)

Be quiet, will you?

ساکت باش، می‌توانی؟

She can hardly love him after all that, can she?

بعد از آن‌همه، به‌سختی می‌تواند او را دوست داشته باشد، نه؟

تگ کوئسشن چیست

Nothing will happen, will it?

هیچ اتفاقی نمی‌افتد، درست است؟

I always arrive on time, don't I?

من همیشه به‌موقع میرسم، نه؟

You don't have time for dessert, do you?

شما فرصت دسر خوردن ندارید، نه؟

They could hear me, couldn't they?

آن‌ها می‌توانستند صدای من را بشنوند، نمی‌توانند؟

You won't tell anyone, will you?

به کسی نخواهی گفت، درست است؟

The bus stop's over there, isn't it?

ایستگاه اتوبوس آنجاست، این‌طور نیست؟

None of those customers were happy, were they?

هیچ‌کدام از آن مشتری‌ها راضی نبودند، نه؟

I don't need to finish this today, do I?

نیازی نیست امروز این کار را تمام کنم، مگر نه؟

James is working on that, isn't he?

«جیمز» روی آن کار می‌کند، این‌طور نیست؟

Your parents have retired, haven't they?

پدر و مادرت بازنشسته هستند، این‌طور نیست؟

The phone didn't ring, did it?

تلفن زنگ نزد، نه؟

It was raining that day, wasn't it?

آن روز باران می‌بارید، مگر نه؟

Your mum hadn't met him before, had she?

مادرت قبلاً او را ندیده بود، درست است؟

سوالات رایج درباره نگ کوئسشن در انگلیسی

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌‌های رایج در خصوص تگ کوئسشن پاسخ دهیم.

ساختار تگ کوئسشن در انگلیسی چگونه است؟

ساختار کلی جملات تگ کوئسشن به صورت جمله خبری است که سؤال کوتاهی در ادامه آن آمده است. اما مهم‌ترین نکته در به‌ کار بردن این نوع جمله‌های پرسشی، توجه کردن به مثبت یا منفی بودن جمله خبری است. به این مفهوم که اگر جمله خبری مثبت باشد، تگ کوئسشن منفی و اگر جمله خبری منفی باشد، تگ کوئسشن مثبت خواهد بود.

تگ کوئسشن برای انواع زمان ها چگونه است؟

فعل تگ کوئسشن، همان‌طور که اشاره شد، به صورت فعل کمکی و با در نظر گرفتن زمان فعل جمله خبری تعیین می‌شود. برای مثال اگر فعل جمله «to be» باشد و در زمان حال به کار رفته باشد، در تگ کوئسشن نیز همان را می‌آوریم و مثبت یا منفی بودن آن را با توجه به جمله خبری تعیین می‌کنیم. برای مثال، تگ کوئسشن زمان حال استمراری با فعل «to be» و ضمیر فاعلی ساخته می‌شود. فعل «to be» می‌تواند با توجه به جمله خبری به صورت مثبت و منفی به کار برود.

تگ کوئسشن زمان آینده ساده چگونه ساخته می‌شود؟

فعل زمان آینده ساده با «will» ساخته می‌شود. برای تگ کوئسشن هم از «will» یا «won't» استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشید که برای منفی کردن فقط باید از شکل کوتاه فعل استفاده شود و نمی‌توانیم «will not» را به کار ببریم.

تگ کوئسشن با افعال کمکی وجهی چگونه ساخته می‌شود؟

«افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary verbs) همراه با فعل اصلی در جمله می‌آیند و مفهوم و زمان جمله را تغییر می‌دهند. برای ساختن تگ کوئسشن در این نوع جمله‌ها، فعل کمکی را می‌آوریم و سپس از ضمیر فاعلی کمک می‌گیریم.

تگ کوئسشن جملات امری چگونه است؟

وقتی تگ کوئسشن بعد از جمله دستوری بیاید، از میزان دستوری بودن آن کم می‌شود. در واقع جمله را تلطیف می‌کند. رایج‌ترین فعل کمکی که در تگ کوئسشن به کار می‌رود، «will» است اما می‌توانیم از «could» ،«would» ،«can» و «won't» نیز استفاده کنیم، مانند «?Turn the TV down, will you».

تگ کوئسشن خبری چگونه است؟

نوع دیگری از تگ کوئسشن‌ ها شامل جمله‌واره اصلی مثبت و جمله تگ مثبت است. از این حالت در مواقعی کمک می‌گیریم که نمی‌دانیم پاسخ ما مثبت یا منفی است. آهنگ این نوع جمله‌ها اغلب «خیزان» (Rising Intonation) است یا به عبارت دیگر رو به بالاست، مانند «?Maureen lives in London, does she».

نمونه سوالات تگ کوئسشن

برای این‌که بتوانید گرامر تگ کوئسشن را بهتر یاد بگیرید و با نحوه استفاده از آن در جمله‌های انگلیسی بیشتر آشنا شوید، در ادامه این مطلب تمرین‌هایی را ارائه کرده‌ایم.

تمرین اول

تگ مناسب را از بین گزینه‌ها انتخاب کنید.

1.There are no pencils on the desk, ____?
are they?
aren't they?
are there?
aren't there?
2. These are my books, _____?
aren't these?
are these?
aren't they?
is it?
3. We had five lessons on Monday, _____?
didn't we?
hadn't we?
had we?
did we?
4. Bob didn’t play basketball yesterday, _____?
didn't he?
did Bob?
did he?
played he?
5. My parents never work on Saturday, _____?
don't they?
aren't they?
do they?
do my parents?
6. My uncle gets up at 6 o’clock, _____?
don't he?
doesn't he?
does he?
isn't he?
7. Your friend is playing tennis now, _____?
isn't he?
is he?
doesn't he?
isn't your friend?
8. My uncle has no pets, _____?
has my uncle?
doesn't he?
hasn't he?
does he?
9. There is a picture on the wall, _____?
isn't there?
is there?
isn't he?
is it?
10. We mustn’t eat in the classroom, _____?
must we?
mustn't we?
do we?
don't we?

تمرین دوم

برای هر یک از جمله‌های زیر، تگ کوئسشن مناسب بسازید.

Q1: It is raining, ______?

جواب

Answer: It is raining, isn't it?

Q2: Her eyes are green, _____?

جواب

Answer: Her eyes are green, aren't they?

Q3: Alan is handsome, _____?

جواب

Answer: Alan is handsome, isn't he?

Q4: They live in Lugo, _____?

جواب

Answer: They live in Lugo, don't they?

Q5: I am the tallest, _____?

جواب

Answer: I am the tallest, aren't I?

Q6: We have a fast car, _____?

جواب

Answer: We have a fast car, don't we?

Q7: She can play chess, _____?

جواب

Answer: She can play chess, can't she?

Q8: He has long hair, _____?

جواب

Answer: He has long hair, doesn't he?

Q9: I sing very well, _____?

جواب

Answer: I sing very well, don't I?

Q10: His cat chases birds, _____?

جواب

Answer: His cat chases birds, doesn't it?

تگ کوئسشن

تمرین سوم

برای جمله‌های زیر تگ کوئسشن بسازید.

Q1: She is collecting stickers, _______?

جواب

Answer: It is raining, isn't it?

Q2: We often watch TV in the afternoon, _______?

جواب

Answer: We often watch TV in the afternoon, don't we?

Q3: You have cleaned your bike, haven't you?

جواب

Answer: You have cleaned your bike, haven't you?

Q4: John and Max don't like maths, _______?

جواب

Answer: John and Max don't like maths, do they?

Q5: Peter played handball yesterday, _______?

جواب

Answer: Peter played handball yesterday, didn't he?

Q6: They are going home from school, _______?

جواب

Answer: They are going home from school, aren't they?

Q7: Mary didn't do her homework last Monday, _______?

جواب

Answer: Mary didn't do her homework last Monday, did she?

Q8: He could have bought a new car, _______?

جواب

Answer: He could have bought a new car, couldn't he?

Q9: Kevin will come tonight, _______?

جواب

Answer: Kevin will come tonight, won't he?

Q10: I'm clever, _______?

جواب

Answer: I'm clever, aren't I?

تمرین چهارم

گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1. You'll be there, _____?
won't you
wouldn't you
2. I'm next, _____?
aren't I
I aren't
3. Angela already knew him, _____?
knew she
didn't she
4. We've never met, _____?
haven't we
have we
5. Joni and Sal don't like me, _____?
do they
do I
6. He was dating that celebrity chef, _____?
didn't he
wasn't he
7. You wouldn't lie to me, _____?
wouldn't you
would you
8. They aren't serious, _____?
are they
do they

جمع‌بندی

در این مطلب با گرامر تگ کوئسشن آشنا شدیم و ساختارهای مختلف آن را بررسی کردیم. علاوه بر این، به موارد استثنا اشاره کردیم و به کمک مثال و تمرین‌های متعدد آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم. در بخش پایانی، خلاصه‌ای از قوانین تگ کوئسشن را به کمک مثال توضیح می‌دهیم.

 • بعد از «let's»، تگ کوئسشن با «shall» شروع می‌شود:

Let’s invite the neighbors over for dinner on the weekend, shall we?

بیا همسایه‌ها را آخر هفته برای شام دعوت کنیم، امکان دارد؟

 • «aren't I» به معنای «I am not» است و در تگ کوئسشن کاربرد دارد:

I’m on time, aren’t I? (درست)

I’m on time, amn’t I? (نادرست)

من به‌موقع هستم، این‌طور نیست؟

 • از «won't» برای تگ‌های مؤدبانه استفاده می‌کنیم:

You’ll bring the other things, won’t you?

شما بقیه چیزها را می‌آورید، این‌طور نیست؟

 • از «will» یا «would» برای تگ کوئسشن جمله‌های دستوری استفاده می‌کنیم:

Wait here until I return, will you?

Wait here until I return, would you?

اینجا منتظر بمان تا من برگردم، امکان دارد؟

 • تگ کوئسشن فعل وجهی «mustn't» به شکل «must» است:

This must be the address, mustn’t it?

آدرس باید همین باشد، مگر نه؟

 • هر دو حالت زیر برای مواقعی که فعل اصلی «have» باشد به کار می‌رود:

You have enough money, haven’t you? (British English)

You have enough money, don’t you? (North American English)

شما به اندازه کافی پول داری، این‌طور نیست؟

 • در تگ کوئسشن از ضمیر استفاده می‌کنیم نه اسم شخص:

Paul is a good tennis player, isn’t he?

«پاول» بازیکن تنیس خوبی است، مگر نه؟

Betty has a good job, doesn't she?

«بتی» شغل خوبی دارد، این‌طور نیست؟

 • «it» در تگ کوئسشن زمانی به کار می‌رود که جمله شامل «this» یا «that» باشد:

This is your pen, isn’t it?

این خودکار شماست، نه؟

 • وقتی جمله «these» یا «those» داشته باشد، در تگ کوئسشن «they» به کار می‌رود:

Those are your sandals, aren’t they?

آن‌ صندل‌های تو است، مگر نه؟

 • اگر ساختار جمله «there + to be» باشد، در تگ کوئسشن نیز از «there» استفاده می‌کنیم:

There is a lot of work to do today, isn’t there?

امروز کلی کار برای انجام دادن هست، مگر نه؟

 • از «they» وقتی استفاده می‌کنیم که جمله ضمیر نامعین داشته باشد (مانند «nobody» یا «somebody» ،«no one»‌ یا «someone» و «everyone» یا «everybody»):

Everyone is here now, aren’t they?

همه در حال حاضر اینجا هستند، مگر نه؟

Nobody has eaten dinner yet, have they?

هیچ‌کس هنوز شام نخورده است، مگر نه؟

 • از «didn't» در تگ کوئسشن برای فعل «used to» استفاده می‌کنیم:

You used to go skating very often, didn’t you?

قبلاً خیلی اسکیت‌سواری می‌کردی، این‌طور نیست؟

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
English ClubUniversity of VictoriaCambridge DictionaryPerfect English GrammarBrunch
۱ دیدگاه برای «تگ کوئسشن در انگلیسی چیست؟ – گرامر به زبان ساده + مثال و تمرین»

خیلی کامل و راحت توضیح دادید ، خیلی ممنون

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *