گرامر Past Modals – توضیح به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ

۳۴۴۲ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۴۲ دقیقه
کلاس درسی با دانش‌آموزان و استاد

«افعال کمکی وجهی» (Modal Auxiliary Verbs) یا افعال مُدال، قبل از فعل اصلی می‌آیند و تغییراتی در فعل ایجاد می‌کنند. این فعل‌ها می‌توانند معنی متفاوتی به جمله بدهند، برای مثال می‌توانند برای بیان اجبار یا احتمال در زمان حال یا آینده به کار بروند که هم شکل مثبت و هم شکل منفی دارد. وقتی از افعال مُدال در جمله استفاده می‌کنیم، فعل اصلی به شکل ساده به کار می‌رود. اما اگر بخواهیم آن‌ها را برای گذشته به کار ببریم، ساختار فعل تغییر می‌کند و به شکل «modal + have + p.p»‌ نوشته می‌شود. در این صورت به آ‌ن‌ها «افعال مُدال در گذشته» ( گرامر Past Modals) گفته می‌شود.

فهرست مطالب این نوشته

از گرامر Past Modals در مواقعی استفاده می‌کنیم که بخواهیم موقعیتی را در زمان گذشته توصیف کنیم. برای مثال، اگر می‌خواهیم درباره عملی که در گذشته اتفاق افتاده حدس و گمان بزنیم، یا از انجام شدن یا نشدنِ کاری ابراز پشیمانی کنیم، بهترین راه برای بیان منظور خود، استفاده از افعال مُدال در گذشته است. در این مطلب از مجموعه مطالب «مجله فرادرس» قصد داریم گرامر Past Modals را توضیح دهیم و به کمک مثال و تمرین‌های مختلف، با نحوه کاربرد آن‌ها در جملات انگلیسی آشنا شویم.

ساختار گرامر Past Modals

مهم‌ترین نکته در رابطه با یادگیری دستور زبان انگلیسی، ساختار جملات است. از گرامر Past Modals برای توصیف موقعیتی در زمان گذشته استفاده می‌کنیم، به همین دلیل ساختار فعل متفاوتی دارد. ساختار فعل به صورت «modal + have + p.p» نوشته می‌شود و چون شباهت زیادی به ساختار «زمان حال کامل» (Present Perfect) دارد، به آن «Perfect Modals» نیز گفته می‌شود و در زبان فارسی به آن افعال مُدال در گذشته می‌گویند. جملاتی که با افعال مُدال برای زمان گذشته ساخته می‌شوند، علاوه بر ساختار مثبت، می‌توانند ساختار منفی و پرسشی هم داشته باشند.

فرمول جملات مثبت و منفی برای گرامر past Modals به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + modal + have (not) + p.p

برای افعال مُدال در گذشته می‌توانیم از فعل‌های زیر استفاده کنیم:

 • should
 • could
 • can
 • may
 • might
 • would

هر یک از این فعل‌ها را می‌توانیم به‌ عنوان فعل کمکی وجهی به کار ببریم که البته این مورد به مفهوم جمله و کاربرد آن در موقعیت‌های مختلف بستگی دارد. برای مثال، اگر درباره کاری صحبت کنیم که در گذشته باید انجام می‌شده اما بنا به دلایلی انجام نشده است، از ساختار «should + have + p.p» کمک می‌گیریم. یا اگر بخواهیم درباره چیزی که در گذشته اتفاق افتاده حدس و گمان بزنیم یا با قطعیت بیشتری صحبت کنیم، از فعل مُدال «must» با همین ساختار برای گرامر Past Modals استفاده می‌کنیم.

برای سوالی کردن با افعال مُدال در گذشته، مانند سایر جملات پرسشی در زبان انگلیسی، دو ساختار بله یا خیر و سوالی کردن با wh تعریف شده است. در حالت اول، «modal» را بر سر جمله می‌آوریم و سپس فاعل انگلیسی را در ادامه قرار می‌دهیم. پس از آن نیز «have» و «p.p» را می‌آوریم. بنابراین، فرمول جملات مُدال در گذشته برای حالت پرسشی بله یا خیر را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم.

Modal + subject + have + p.p?

برای درک بهتر به چند مثال زیر توجه کنید.

Should I have attended the meeting?

من باید در جلسه حضور پیدا می‌کردم؟

Would she have accepted the invitation?

او دعوت را می‌پذیرفت؟

Could they have finished the project on time?

آن‌ها می‌توانستند پروژه را به‌موقع تمام کنند؟

Might he have forgotten his keys?

ممکن است او کلیدهایش را جا گذاشته باشد؟

از میان جملات پرسشی فوق، کاربرد «should» رایج‌تر است، اما سایر ساختارها نیز کاربرد دارد و با توجه به شرایطی که شخص در آن قرار گرفته است، مشخص می‌شود.

حال اگر بخواهیم با همین ساختارها جمله پرسشی با wh بسازیم، باید از کلمه پرسشی استفاده کنیم. ساختار آن مانند جملات پرسشی بله یا خیر است، با این تفاوت که ابتدای آن از کلمه پرسشی استفاده می‌کنیم. بنابراین خواهیم داشت:

wh-word + modal + subject + have + p.p?

به چند جمله زیر توجه کنید تا با ساختار جملات پرسشی wh برای گرامر Past Modals بیشتر آشنا شوید.

What should I have done differently in that situation?

در آن موقعیت چه رفتار متفاوتی باید انجام می‌دادم؟

Why might they have arrived late for the event?

چرا ممکن است آن‌ها دیر به رویداد رسیده باشند؟

Where could she have left her bag yesterday?

دیروز کجا می‌توانست کیفش را جا گذاشته باشد؟

When would he have received the email from the company?

چه زمانی باید ایمیل را از شرکت دریافت کرده باشد؟

How must they have felt after winning the championship?

آن‌ها بعد از برنده شدن در مسابقه قهرمانی، به طور قطع باید با چه وسیله‌ای رفته‌اند؟

نکته: در گرامر Past Modals فعل جمله همواره با ساختار «modal + have + p.p» به کار می‌رود. یعنی برای فاعل سوم‌شخص مفرد نیز از «have» استفاده می‌شود و «has» نادرست است، زیرا وقتی فعل مُدال به کار می‌رود، بعد از آن شکل ساده فعل را باید بیاوریم.

دانش‌آموزان در کلاس درس

کاربرد گرامر Past Modals

از گرامر Past Modals که به آن «Modal Verbs of Deduction» نیز گفته می‌شود، زمانی استفاده می‌کنیم که بخواهیم درباره موقعیتی صحبت کنیم که در گذشته رخ داده و دیگر نمی‌توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم، مانند مثال‌های زیر:

She must have arrived early because she wasn't in traffic jam.

او باید زود رسیده باشد، چون در ترافیک گیر نکرده بود.

John might have forgotten his phone at home, as I saw him without it at the office.

«جان» احتمالاً تلفنش را در خانه جا گذاشته است، چون او را بدون گوشی‌اش در دفتر دیدم.

They could have taken the earlier flight, but they chose the later one.

آن‌ها می‌توانستند پرواز زودتر را سوار شوند، اما پرواز دیرتر را انتخاب کردند.

She should have called her parents, but she forgot.

او باید به پدر و مادرش زنگ می‌زد، اما یادش رفت.

If I had known you were coming, I would have baked a cake.

اگر می‌دانستم می‌آیی، کیک می‌پختم.

در هر یک از این مثال‌ها، از افعال مُدال مختلفی استفاده شده است، مانند «must» یا «might». اما اگر دقت کنید، متوجه می‌شوید که در همه جملات فوق، ساختار فعل یکسان است و به صورت «modal + have + p.p» نوشته می‌شود. بنابراین، ساختار کلی افعال مُدال در حالت گذشته، برای تمام جملات مثبت به همین شکل است و برای منفی کردن هم «not» را به فعل مُدال اضافه می‌کنیم. هر یک از این افعال مُدال، وقتی با فعل همراه می‌شوند، معنی جمله را تغییر می‌دهند. همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده می‌کنید، برخی از آن‌ها، مانند «might» برای بیان احتمال به کار رفته‌اند و برخی دیگر، مانند «must»، برای بیان حدس و گمان درباره اتفاقی که افتاده، با توجه به شواهد و مدارک موجود به کار می‌روند.

در این آموزش قصد داریم تمام این ساختارها و کاربردهای آن‌ها را به طور کامل توضیح دهیم. از آنجا که افعال مُدال مختلفی برای این حالت استفاده می‌شود و از آنجا که هر یک می‌توانند معنی فعل را تغییر دهند یا چندین کاربرد داشته باشند، ممکن است زبان‌آموزان را هنگام یادگیری با چالش‌هایی مواجه کنند و نتوانند به درستی از آن‌ها در جملات خود استفاده کنند. به همین دلیل، قصد داریم این ساختار گرامری را به زبانی ساده و به کمک مثال و تمرین‌های مختلف توضیح دهیم. در حالت کلی، از گرامر Past Modals برای توصیف موارد زیر استفاده می‌کنیم:

 • گرامر Past Modals برای بیان احتمال
 • گرامر Past Modals برای بیان حسرت
 • گرامر Past Modals برای توصیه یا نقد کردن
 • گرامر Past Modals برای استنتاج
 • گرامر Past Modals برای بیان ناباوری

در ادامه این مطلب، همه این کاربردها را به طور کامل بررسی خواهیم کرد و با مثال‌ و تمرین‌های مختلف، آن‌ها را توضیح می‌دهیم.

گرامر Past Modals برای بیان احتمال

همان‌طور که گفتیم، برای ساختن فعل Past Modal، از فعل مُدال با «have» و «p.p» کمک می‌گیریم. برای بیان احتمال از فعل مُدال «could» و «might» و «would» استفاده می‌کنیم. بنابراین فرمول آن به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + could/would/have (not) + p.p

به مثال زیر توجه کنید.

If she had called me to apologize, I would have given her a second chance.

اگر او برای معذرت‌خواهی با من تماس گرفته بود، به او فرصت دومی می‌دادم.

در این مثال از جمله شرطی نوع سوم استفاده شده است که برای توصیف موقعیتی در گذشته به کار می‌رود که وقتی درباره آن صحبت می‌کنیم، دیگر گذشته است و نمی‌توانیم به عقب برگردیم و آن را تغییر دهیم. در جمله‌واره دوم، فعل Past Modals دقیقاً همین نقش را دارد و به این نکته اشاره می‌کند که اگر جمله‌واره اول اتفاق می‌افتاد، احتمال دادن فرصت دوم به شخص وجود داشت. اما الآن دیگر کار از کار گذشته و نمی‌توان تغییر ایجاد کرد. همچنین از جمله فوق این‌طور برداشت می‌شود که گوینده از شخص تماسی دریافت نکرده است و به همین دلیل نتوانسته‌اند بهبودی در روابط‌شان ایجاد کنند.

همان‌طور که در فرمول گرامر Past Modals برای بیان احتمالات مشاهده کردید، علاوه بر «would»، می‌توانیم «could» و «might» را نیز به کار ببریم. در ادامه به بررسی تک‌تک این ساختارها و معنی آن‌ها می‌پردازیم.

کاربرد Would have + p.p برای بیان احتمال

«would have» بیشتر در جملات شرطی نوع سوم کاربرد دارد و نتایج حاصل از عملی در گذشته را توصیف می‌کند که دیگر امکان برگشتن و تغییر دادن آن وجود ندارد. جمله‌واره انگلیسیِ اول در جملات شرطی نوع سوم با «if» ساخته می‌شود و فعل آن «گذشته کامل انگلیسی» (Past Perfect) است. اما جمله‌واره دوم با فعل Past Modals ساخته می‌شود که به آن جمله‌واره اصلی (Main Clause) می‌گویند و پیامد احتمالی جمله‌واره اول را بیان می‌کند. مثال زیر و ترجمه آن را در نظر بگیرید.

If I had left earlier, I would have made it to the meeting.

اگر زودتر رفته بود، به جلسه می‌رسیدم.

مفهوم مثال فوق این است که گوینده دیر محل را ترک کرده است و به همین دلیل نتوانسته خودش را به جلسه برساند. بدون شک برای همه ما چنین شرایطی پیش آمده است که می‌خواستیم کاری را انجام دهیم، اما به هر دلیلی موفق نشده‌ایم. گرامر Past Modals با فعل مُدال «would» بهترین گزینه برای ساختن چنین جمله‌هایی است. به چند مثال بیشتر توجه کنید تا با ساختار گرامر Past Modals برای بیان احتمالات بیشتر آشنا شوید.

I would have called you earlier, but my phone died.

تلفنم خاموش شد، وگرنه زودتر با شما تماس می‌گرفتم.

I would have arrived earlier but I missed the bus.

از اتوبوس جا ماندنم، وگرنه زودتر می‌رسیدم.

She would have completed the marathon if she hadn't sprained her ankle.

اگر قوزک پایش نمی‌شکست، ماراتن را تا انتها پیش برده بود.

If they had arrived on time, they would have caught the early bus.

اگر به‌موقع رسیده بودند، اتوبوسِ قبلی را می‌گرفتند.

He would have passed the exam if he had studied harder.

اگر بیشتر درس خوانده بود، در امتحان قبول می‌شد.

We would have won the game if our striker hadn't missed the penalty.

اگر مهاجم ما پنالتی را از دست نداده بود، بازی را می‌بردیم.

If it hadn't rained, they would have had a picnic in the park.

اگر باران نباریده بود، در پارک به گردش می‌رفتند.

She wouldn't have accepted the job offer even if it had come with a higher salary.

حتی با وجود حقوق بالاتر هم او پیشنهاد شغلی را نمی‌پذیرفت.

If he hadn't quit his job, he wouldn't have found a more fulfilling career opportunity.

اگر شغلش را رها نکرده بود، فرصت شغلی راضی‌کننده‌تری پیدا نمی‌کرد.

They wouldn't have missed the flight if the traffic hadn't been so bad.

اگر ترافیک این‌قدر بد نبود، از پرواز جا نمی‌ماندند.

If they hadn't disagreed on the project, they wouldn't have wasted so much time.

اگر سر این پروژه اختلاف‌نظر نداشتند، این‌قدر وقت تلف نمی‌کردند.

She wouldn't have forgotten her keys if she had double-checked before leaving.

اگر قبل از رفتن دوباره چک کرده بود، کلیدهایش را جا نمی‌گذاشت.

نکته اول: می‌توانیم جمله‌واره دوم را به‌تنهایی و بدون «if-clause» بیاوریم، مانند مثال زیر:

He wouldn't have joined us on the trip.

او در سفر به ما ملحق نمی‌شد.

نکته دوم: می‌توانیم جای جمله‌واره‌ها را عوض کنیم. در این حالت، یعنی در صورتی که جمله‌واره «if» به عنوان جمله‌واره دوم به کار برود، دیگر نیازی به ویرگول در وسط جمله نیست، مانند مثال‌های زیر:

He wouldn't have found a more fulfilling career opportunity if he hadn't quit his job.

اگر شغلش را رها نکرده بود، فرصت شغلی راضی‌کننده‌تری پیدا نمی‌کرد.

***

They wouldn't have wasted so much time if they hadn't disagreed on the project.

اگر سر این پروژه اختلاف‌نظر نداشتند، این‌قدر وقت تلف نمی‌کردند.

کاربرد Could have + p.p برای بیان احتمال

«could have + p.p» به عنوان فعل مُدال برای بیان احتمال، برای توصیف عملی به کار می‌رود که احتمال وقوع آن در گذشته امکان‌پذیر بوده، اما این اتفاق به هر دلیلی نیفتاده است. سوالی که ممکن است برای شما پیش بیاید این است که فرق بین «would have» و «could have» چیست. وقتی از «could» استفاده می‌کنیم، درواقع می‌خواهیم بگوییم که گوینده شانس انجام آن را در گذشته داشته است، اما به انتخاب خودش تصمیم گرفته آن را انجام ندهد. به کمک دو مثال زیر بهتر می‌توانید این تفاوت را درک کنید.

I could have ignored his calls, but I decided to give him a second chance.

می‌توانستم پاسخ تلفنش را ندهم، اما تصمیم گرفتم فرصت دوباره‌ای به او بدهم.

She could have traveled to Europe with her family, but she got a summer job instead.

او می‌توانست با خانواده به اروپا سفر کند، اما درعوض کار تابستانی پیدا کرد.

مردی در حال نگاه کردن به برگه سوال Past Modals

کاربرد Might have + p.p برای بیان احتمال

«might have + p.p» نیز در جملات شرطی نوع سوم برای بیان احتمال به کار می‌رود. در واقع، وقتی از «might» برای گرامر Past Modals استفاده می‌کنیم، احتمالات مختلفی را در زمان گذشته در نظر می‌گیریم. به مثال زیر و ترجمه آن دقت کنید.

If I hadn’t planned the party last minute, more people might have turned up.

اگر لحظه آخر برای مهمانی برنامه‌ریزی نکرده بودم، ممکن است بود افراد بیشتری بیایند.

مفهوم مثال فوق این است که گوینده از قبل برای مهمانی برنامه‌ریزی نکرده بوده است، به همین دلیل افراد کمی در آن حضور پیدا کرده‌اند. اما اگر از قبل برنامه‌ریزی کرده بود، این احتمال وجود داشت که نتیجه دیگری رقم بخورد و افراد بیشتری در مهمانی حضور پیدا کنند. درواقع، ما با توجه به شرایط فرضی، نتیجه متفاوتی را می‌توانیم احتمال دهیم.

از «could» و «might» می‌توانیم به‌جای هم در گرامر Past Modals استفاده کنیم، اما این امر همواره صادق نیست و فقط در برخی موارد امکان‌پذیر است. به دو مثال زیر توجه کنید. در مثال اول، «might» را می‌توانیم به‌جای «could» به کار ببریم، اما در مورد مثال دوم نمی‌توانیم آن را جایگزین «could» کنیم، زیرا شخص به خواست خودش تصمیم گرفته انتخاب دیگری داشته باشد.

He might/could have taken the bus to get home.

شاید با اتوبوس به خانه رفته است.

(مطمئن نیستیم که با اتوبوس رفته باشد، اما این احتمال وجود دارد.)

He could have taken the bus to get home.

می‌توانست با اتوبوس به خانه برود.

(این امکان برای او وجود داشت که با اتوبوس به خانه برود، به‌ میل خودش این کار را نکرد.)

گرامر Past Modals برای بیان حسرت‌های گذشته

تا به حال برایتان پیش آمده است که آرزو کنید کاری را انجام نمی‌دادید یا از این‌که کاری را انجام دادید احساس پشیمانی کنید؟ در این حالت از گرامر Past Modals با فعل مُدال «should» استفاده می‌کنیم و فرمول آن برای جملات مثبت و منفی به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + should (not) + have + p.p

به مثال زیر توجه کنید.

I should have invited him to my party. I feel bad about not telling him.

باید او را به مهمانی‌ام دعوت می‌کردم. از این‌که به او نگفتم احساس بدی دارم.

در مثال فوق به این نکته اشاره شده است که گوینده از این‌که آن شخص را به مهمانی دعوت نکرده احساس پشیمانی می‌کند و به همین دلیل با ساختار «should have + p.p» آن را بیان کرده است. بنابراین، می‌توانیم بگوییم وقتی از فعل مُدال «should» برای توصیف حسرت یا پشیمانی از انجام کاری در گذشته استفاده می‌‌کنیم، لحن جمله به گونه‌ای است که انگار اشتباهی مرتکب شده‌ایم. به مثال دیگری توجه کنید.

I should have stayed home and studied for the exam.

باید در خانه می‌ماندم و برای امتحان می‌خواندم.

در مثال فوق گوینده می‌خواهد بگوید که چون در خانه نمانده و مطالعه نکرده، در امتحان نمره خوبی کسب نکرده است. به چند مثال دیگر در این رابطه توجه کنید.

I should have left my house earlier.

باید زودتر از خانه‌ام بیرون می‌رفتم.

I shouldn’t have yelled at you yesterday. I’m sorry.

دیروز نباید سرت داد می‌کشیدم. شرمنده‌ام.

I should have called you sooner.

باید زودتر با شما تماس می‌گرفتم.

You should have spoken to me before deciding.

باید قبل از تصمیم گرفتن با من حرف می‌زدی.

Sarah talked all the way through the movie. I should not have invited her to the cinema.

سارا تمام مدتی که فیلم پخش می‌شد حرف زد. نباید او را به سینما دعوت می‌کردم.

I'm really tired today. I should not have stayed awake so late last night.

من امروز خیلی خسته‌ام. نباید دیشب این‌قدر تا دیروقت بیدار می‌ماندم.

گرامر Past Modals برای توصیه یا انتقاد کردن

برای توصیه کردن یا نصیحت کردن می‌توانیم از «should» کمک بگیریم. بنابراین فرمول آن به شکل زیر خواهد بود:

Subject + should / shouldn't + have + p.p

به مثال زیر و توضیحات آن در ادامه دقت کنید.

She should have listened to the doctor when he told her to rest.

وقتی دکتر به او گفت که استراحت کند، باید به او گوش می‌داد.

مفهوم مثال فوق این است که دکتر به شخص گوینده توصیه کرده است که استراحت کند، اما او به حرف دکتر توجهی نکرده است. بنابراین، در این مثال، «should have + p.p» به عنوان فعل Past Modal برای نصیحت کردن یا توصیه کردن به کار رفته است.

برای درک بهتر، در ادامه چند مثال دیگر از گرامر Past Modals برای بیان نصیحت یا برای توصیه کردن نوشته شده است. ترجمه و تلفظ هر یک از مثال‌ها نیز آورده شده است.

You should have asked for help when you were struggling with that difficult problem.

وقتی با آن مشکلِ سخت دست‌وپنجه نرم می‌کردی، باید درخواست کمک می‌کردی.

He should have taken a break instead of working non-stop; it's essential to avoid burnout.

او باید به‌جای بی‌وقفه کار کردن استراحت می‌کرد؛ [این کار] برای جلوگیری از خستگی مفرط لازم است.

They should have saved more money for emergencies to be better prepared for unexpected situations.

باید برای شرایط اضطراری پول بیشتری ذخیره می‌کردند تا بتوانند برای موقعیت‌های غیرمنتظره آمادگی بهتری داشته باشند.

She should have double-checked the document before submitting it to avoid any mistakes.

او باید قبل از ارسال سند آن را دوباره بررسی می‌کرد تا از هر گونه اشتباهی جلوگیری کند.

We should have started studying earlier for the exam to feel more confident about our performance.

ما باید درس خواندن برای امتحان را زودتر شروع می‌کردیم تا نسبت به عملکرد خود اطمینان بیشتری داشته باشیم.

علاوه بر «should»، از فعل مُدال «could» نیز می‌توانیم برای نصیحت کردن یا انتقاد کردن استفاده کنیم. برای مثال، اگر از رفتار دوست خود ناراحت هستید، می‌توانید از ساختار زیر برای انتقاد کردن از او به شیوه‌ای مؤدبانه کمک بگیرید:

You could have texted me if you were running late.

می‌توانستی به من پیام بدهی که دیر می‌رسی.

در این مثال، گوینده دوستش را به شکلی محترمانه مورد انتقاد قرار داده است. یعنی به او گفته است که بهتر بود این کار را انجام می‌دادی و من را در جریان تأخیرت قرار می‌دادی. بنابراین، «could have + p.p» علاوه بر این‌که برای بیان احتمال به کار می‌رود، برای نقد کردن هم می‌توانیم از آن کمک بگیریم. اما اگر بخواهیم با شدت بیشتری انتقاد کنیم، راه‌حل بهتری وجود دارد. مثال زیر را ببینید.

You shouldn’t have worn my clothes without asking in the first place!

اولاً، نباید بدون اجازه لباسم را می‌پوشیدی!

(اما آن را پوشیدی و اجازه نگرفتی.)

به چند مثال دیگر با ساختار «could + have +p.p» دقت کنید تا برایتان قابل‌درک باشد.

You could have been more careful with your words; your comments were hurtful.

می‌توانستید بیشتر مراقب حرف‌هایتان باشید؛ نظرات شما آزاردهنده بود.

He could have shown more initiative in resolving the issue instead of waiting for someone else to take charge.

او می‌توانست به‌جای این‌که منتظر فرد دیگری باشد تا مسئولیت را به عهده بگیرد، ابتکار عمل بیشتری در حل این موضوع نشان دهد.

They could have made better decisions, but their lack of foresight led to this unfortunate outcome.

آن‌ها می‌توانستند تصمیمات بهتری بگیرند، اما چون آینده‌نگری نکردند، منجر به این نتیجه ناگوار شد.

She could have been more respectful of others' opinions instead of dismissing them so abruptly.

او می‌توانست به‌جای بلافاصله رد کردن عقاید دیگران، بیشتر به آن‌ها احترام بگذارد.

We could have avoided this problem altogether if we had listened to the advice given earlier.

اگر زودتر به پیشنهادش گوش داده بودیم، می‌توانستیم به‌کل جلوی این مشکل را بگیریم.

They shouldn't have wasted so much time on irrelevant tasks; it's why they missed the deadline.

نباید زمان زیادی را با کارهای بی‌ربط هدر می‌دادند. به همین دلیل موعد مقرر را از دست دادند.

She shouldn't have been so rude to her colleagues during the meeting; it was unprofessional.

او نباید در طول جلسه تا این حد با همکارانش بی‌ادبانه رفتار می‌کرد؛ [آن رفتار] غیرحرفه‌ای بود.

We shouldn't have trusted him with such an important responsibility; he clearly wasn't ready for it.

نباید برای چنین مسئولیت مهمی به او اعتماد می‌کردیم؛ واضح بود که او برای آن آماده نیست.

He shouldn't have made promises he couldn't keep; it's led to disappointment and mistrust.

نباید وعده‌هایی می‌داد که نمی‌توانست به آن‌ها عمل کند؛ نتیجه آن ناامیدی و بی‌اعتمادی شده است.

دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل در دانشگاه

گرامر Past Modals برای استنتاج یا حدس و گمان

«استنتاج» (Deduction) یعنی نتیجه‌گیری کردن بر اساس شواهد و اطلاعاتی که موجود است. از گرامر Past Modals می‌توانیم برای نتیجه‌گیری درباره عملی که در گذشته اتفاق افتاده است، با در نظر گرفتن مدارک و اطلاعات در دسترس، کمک بگیریم. به طور کلی برای استنتاج درباره عملی در زمان گذشته، از افعال مُدال زیر کمک می‌گیریم:

 • Must have + p.p
 • Might have + p.p
 • Should have + p.p

کاربرد Must have + p.p در گذشته

بیایید با یک مثال فارسی آن را توضیح دهیم. فرض کنید دوستتان امروز مانند روزهای دیگر به سر کار رفته است. او هر روز ساعت ۵ کارش تمام می‌شود و ساعت ۶ به خانه برمی‌گردد. لحظاتی قبل مادر دوستتان با شما تماس می‌گیرد و درباره او از شما می‌پرسد. شما در پاسخ به او می‌گویید حتماً خیلی وقت پیش محل کارش را ترک کرده است. الآن ساعت ۷ است. پس درباره عملی صحبت می‌کنید که طبق روال عادی آن باید به این شکل پیش رفته باشد. عمل در گذشته رخ داده و در حال حاضر درباره آن صحبت می‌کنید. در چنین حالتی، از «must + have + p.p» می‌توانیم کمک بگیریم، زیرا با توجه به شواهد و اطلاعاتی که داریم، درباره آن تا حد زیادی مطمئن هستیم. بنابراین جمله فوق را به صورت زیر به انگلیسی می‌نویسیم:

He must have left work already. It’s 7 pm.

او باید خیلی وقت پیش محل کارش را ترک کرده باشد. ساعت ۷ شب است.

مفهوم جمله فوق این است که بر اساس روال کاری هر روزش، گوینده تقریباً مطمئن است که او باید در این ساعت در خانه باشد. به همین دلیل از «must have» استفاده کرده است. به مثال دیگری توجه کنید و ترجمه آن را نیز بخوانید.

She must have worked hard to get the promotion.

حتماً برای گرفتن ترفیع خیلی کار کرده است.

در این مثال، گوینده قصد دارد به مخاطب این حس را منتقل کند که با توجه به شناختی که از او دارد، مطمئن است که سخت کار کرده است. به چند مثال دیگر در این رابطه توجه کنید.

The roads are wet, so it must have rained recently.

خیابان‌ها خیس است، پس حتماً به‌تازگی باران باریده است.

He's wearing a suit; he must have had an important meeting today.

او کت‌وشلوار بر تن دارد؛ پس حتماً امروز جلسه مهمی داشته است.

The kitchen is clean and the dishes are put away; someone must have already cleaned up after dinner.

آشپزخانه تمیز است و ظرف‌ها در جای خود چیده شده‌اند؛ حتماً کسی بعد از شام آنجا را تمیز کرده است.

She looks tired; she must have stayed up late last night.

او خسته به نظر می‌رسد؛ حتماً دیشب تا دیروقت بیدار مانده است.

The doors and windows are locked, but no one is inside; they must have gone out for a while.

در و پنجره‌ها قفل‌اند، اما کسی داخل نیست؛ حتماً برای مدت کوتاهی بیرون رفته‌اند.

کاربرد Might have + p.p در گذشته

به کمک ساختار «may/mighthave + p.p» می‌توانیم درباره موقعیتی که در گذشته اتفاق افتاده است، حدس و گمان بزنیم. به مثال زیر و ترجمه آن دقت کنید.

I might have left the car keys at the restaurant.

شاید سوئیچ ماشین را در رستوران جا گذاشته باشم.

در این مثال گوینده سعی دارد بگوید که احتمال جا گذاشتن سوئیچ در رستوران هست، اما ممکن است جای دیگری نیز جا گذاشته باشد. به مثال زیر دقت کنید.

A: Have you heard from Tom? He didn’t show up today.

B: He might have overslept.

A: از «تام» خبر داری؟ امروز نیامده است.

B: شاید خواب مانده باشد.

در مکالمه کوتاه فوق، دلایل احتمالی را حدس می‌زنیم و بر اساس آن‌ها نتیجه‌گیری می‌کنیم. به همین دلیل، «might have + p.p» به کار رفته است و «might» نشان می‌دهد که گوینده صرفاً حدس زده است. به مثال دیگری توجه کنید.

The technician might have come when we were out.

شاید وقتی ما بیرون بودیم، تکنیسین آمده باشد.

(اما مطمئن نیستیم.)

به چند مثال دیگر توجه کنید تا با ساختار گرامر past Modals با «may» و «might» برای بیان حدس و گمان، بیشتر آشنا شوید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تمام جمله‌‌ها بر اساس شواهد و اطلاعات بیان شده است.

She might have already left for her vacation; I haven't seen her all day.

شاید خیلی وقت پیش عازم سفر شده است؛ کل روز ندیدمش.

They may have forgotten to inform us about the change in the schedule.

شاید یادشان رفته به ما درباره تغییر در برنامه اطلاع دهند.

He might have misunderstood the instructions, which could explain why he made that error.

شاید دستورالعمل‌‌ها را اشتباه فهمیده باشد، که می‌تواند توضیحی برای انجام آن اشتباه باشد.

The package may have been delayed due to the bad weather.

ممکن است به دلیل آب‌‌وهوای بد، بسته با تأخیر رسیده باشد.

We might have overlooked some crucial details in the report, leading to inaccuracies.

شاید برخی از جزئیات مربوط به گزارش را نادیده گرفته باشیم، که باعث خطا شده است.

کاربرد Should have + p.p در گذشته

«should have + p.p»‌ را زمانی به کار می‌بریم که اگر همه‌چیز طبق برنامه پیش رفته باشد، باید اتفاق افتاده باشد، اما چون از وقوع آن ۱۰۰٪ مطمئن نیستیم، از جمله‌ای شبیه به حال کامل یا همان مُدال در گذشته استفاده می‌کنیم. دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

His plane should have landed by now.

هواپیمایش باید تا الآن نشسته باشد.

(بر اساس برنامه خطوط هوایی، گوینده چنین حدس مطمئنی می‌زند.)

I should have received the wedding invitation already.

من باید خیلی وقت پیش کارت دعوت به جشن عروسی را دریافت می‌کردم.

(آن‌ها ماه گذشته آن را فرستادند.)

She should have received the email by now since it was sent hours ago.

او باید تا الآن ایمیل را دریافت کرده باشد، چون یک ساعت پیش فرستاده شد.

He should have finished his project by the deadline; I hope he didn't procrastinate again.

او باید پروژه را تا موعد مقرر تمام کند؛ امیدوارم دوباره تأخیر نداشته باشد.

The repairman should have fixed the issue with the heating system; we should check with him to see what's taking so long.

تعمیرکار باید مشکل سیستم گرمایشی را حل کند؛ باید آن را چک کنیم و ببینیم چرا این‌قدر طول کشیده است.

گرامر Past Modals برای بیان ناباوری

در برخی موارد، می‌خواهید درمورد چیزی صحبت کنید که احتمال وقوع آن در گذشته بسیار کم است. به بیان ساده‌تر می‌خواهید بگویید که امکان ندارد چنین چیزی رخ داده باشد. در این حالت نیز از گرامر Past Modals استفاده می‌کنیم و دو انتخاب داریم:

 • can't have + p.p
 • couldn't have + p.p

در ادامه هر یک از این موارد را به طور جداگانه و با مثال توضیح خواهیم داد.

کاربرد can't have + p.p و couldn't have + p.p

وقتی مطمئن هستیم که عمل در گذشته رخ نداده است یا قرار نبوده اتفاق بیفتد، از این دو ساختار کمک می‌گیریم. فرمول آن نیز به صورت زیر تعریف می‌شود:

Subject + can't have + p.p

Subject + couldn't have + p.p

به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها دقت کنید تا با مفهوم «couldn't have» و «can't have» برای بیان ناباوری از احتمال وقوع امری در گذشته، آشنا شوید.

He can’t have arrived home already. He just left.

امکان ندارد او خیلی وقت پیش به خانه رسیده باشد. او همین چند لحظه پیش رفت.

You can’t have eaten the whole cake! It was huge.

امکان ندارد او تمام کیک را خورده باشد! [کیک] بزرگ بود.

That couldn’t have been John. He’s gone to Italy.

امکان نداشت «جان» باشد. او به ایتالیا رفته است.

I couldn’t have won, so I didn’t take part in the competition.

امکان نداشت برنده شوم، برای همین در مسابقه شرکت نکردم.

(حتی اگر می‌خواستم هم برایم امکانش وجود نداشت.)

فنجان قهوه روی میز مطالعه

گرامر Past Modals در حالت مجهول

از «گرامر مجهول» (Passive Voice) زمانی استفاده می‌کنیم که فاعل جمله، یا به بیان ساده‌تر، کسی یا چیزی که کاری را انجام داده است، اهمیتی برای ما نداشته باشد یا اطلاعاتی درمورد آن نداشته باشیم. گاهی هم چون همه درباره فاعل اطلاعات کافی دارند و برای اکثریت شناخته‌شده است، دیگر آن را نمی‌آوریم. برای مثال، تابلوی «مونا لیزا» توسط «لئوناردو داوینچی» کشیده شده است و از آنجا که همه نقاش آن را می‌شناسند، می‌توانیم به فاعل جمله اشاره‌ای نکنیم.

با به کار بردن گرامر مجهول، درواقع می‌خواهیم به خواننده این حس را منتقل کنیم که تأکید ما بر روی فعل جمله است و مفعول از اهمیت بیشتری برخوردار است. یعنی می‌خواهیم این نکته را متذکر شویم که کسی یا چیزی که عمل بر روی آن واقع شده است، بیشتر از کسی یا چیزی که کار را انجام داده در اولویت است. به همین دلیل، فاعل جمله را برمی‌داریم و به‌جای آن مفعول جمله را قرار می‌دهیم. در ادامه نیز فعل را می‌آوریم و سپس اگر تمایلی به آوردن فاعل در جمله داشته باشیم، آن را با حرف اضافه «by» به آخر جمله منتقل می‌کنیم تا به این شکل نشان دهیم که مفعول جمله برای ما در مقایسه با فاعل اهمیت بیشتری دارد.

فعل جمله مجهول در زمان‌های مختلفی به کار می‌رود و با توجه به این زمان‌ها، ساختار فعل دستخوش تغییراتی می‌شود. برای مثال، اگر بخواهیم جمله‌ای که درباره مونا لیزا گفتیم را به حالت مجهول و به زبان انگلیسی بنویسیم، باید از «فعل مجهول در زمان گذشته» (Simple Past Passive) ساده کمک بگیریم. بنابراین در حالت معلوم و مجهول خواهیم داشت:

Leonardo da Vinci painted the Mona Lisa.

لئوناردو داوینچی [تابلوی] مونا لیزا را نقاشی کرد.

The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci.

[تابلوی] مونا لیزا توسط لئونارد داوینچی نقاشی شد.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده می‌کنید، جمله اول در حالت معلوم و جمله دوم در حالت مجهول نوشته شده است. در جمله اول مهم این است که چه کسی تابلو را نقاشی کرده است، اما در جمله دوم برای ما مهم است که چه چیزی نقاشی شده است. زمان فعل نیز گذشته است و ساختار فعل مجهول به صورت «was painted» نوشته شده است. یعنی فعل «to be» همراه با شکل سوم فعل که «p.p» است. اما در این آموزش ما قصد داریم حالت مجهول را برای گرامر Past Modals توضیح دهیم.

گرامر Past Modals در حالت معلوم، به کمک فرمول زیر ساخته می‌شود:

Subject + modal + have + p.p + object

اما وقتی آن را به حالت مجهول تبدیل می‌کنیم، همان‌طور که برای مجهول گذشته ساده توضیح دادیم، باید مفعول را به ابتدای جمله بیاوریم و فاعل را به انتهای جمله منتقل کنیم یا اگر نیازی به اشاره به آن نیست، از جمله حذف کنیم. اما در رابطه با فعل، ساختاری را به کار می‌بریم که در فرمول زیر تعریف شده است:

Object + modal + have been +p.p + (by + subject)

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار گرامر Past Modals بیشتر آشنا شوید.

The car should have been repaired by now, but the mechanic is still working on it.

ماشین باید تا الان تعمیر شده باشد، اما مکانیک همچنان دارد روی آن کار می‌کند.

The project could have been completed on time if there hadn't been unexpected delays.

اگر تأخیر غیرمنتظره پیش نمی‌آمد، ممکن بود پروژه کامل شود.

The documents might have been misplaced during the office renovation.

شاید اسناد و مدارک حین بازسازی اداره، جابه‌جا شده باشد.

The mistake ought to have been corrected before submitting the final report.

باید قبل از تحویل دادن گزارش نهایی، خطا اصلاح شده باشد.

The package must have been delivered to the wrong address; I haven't received it yet.

حتماً بسته به آدرس اشتباهی برده شده است؛ هنوز به دست من نرسیده است.

The package should have been delivered yesterday, but it's still not here.

بسته باید دیروز تحویل داده می‌شد، اما هنوز اینجاست.

مثال با گرامر Past Modals

تا به اینجای مطلب، گرامر Past Modals را به طور جداگانه برای تک‌تک افعال مُدال توضیح دادیم و کاربردهای هر یک را به طور کامل و با مثال بررسی کردیم. برای این‌که بهتر بتوانید با این مبحث گرامری آشنا شوید، در این بخش از مطلب گرامر Past Modals از «مجله فرادرس» مثال‌های بیشتری ارائه کرده‌ایم. در این مثال‌ها، افعال مُدال با کاربردهای متفاوت و برای موقعیت‌های متفاوتی به کار رفته‌اند. ترجمه هر یک از جمله‌ها را نیز همراه با تلفظ می‌توانید مشاهده کنید.

I should have bought more flowers.

باید گل‌های بیشتری می‌گرفتم.

You should have listened to me.

باید به من گوش می‌کردی.

I should not have forgotten my passport.

نباید پاسپورتم را جا می‌گذاشتم.

He should have worn a tie to the restaurant.

باید برای رستوران کراوات می‌بست.

I shouldn't have eaten so much.

نباید این‌قدر می‌خوردم.

We shouldn't have driven during the storm.

نباید حین توفان رانندگی می‌کردی.

You shouldn't have hidden your sister's phone.

نباید تلفن خواهرت را پنهان می‌کردی.

I should have done more research.

باید تحقیقات بیشتری می‌کردم.

She should not have gone to bed late.

نباید دیر به رختخواب می‌رفت.

I should have written more.

باید بیشتر می‌نوشتم.

My mother has arrived late. She must have been in a traffic jam.

مادرم دیر رسیده است. حتماً در ترافیک گیر کرده است.

We may have passed the math exam.

شاید در امتحان ریاضی قبول شده باشیم.

Alex may have taken the wrong train.

ممکن است «الکس» سوار قطار اشتباهی شده باشد.

I’m sorry but, You could have played better.

متأسفم ولی می‌توانستی بهتر بازی کنی.

She couldn’t have passed because she hadn’t studied enough.

امکان ندارد او قبول شده باشد، زیرا به اندازه کافی درس نخواند.

If I had guessed the future, I would have taken some precautions against what would happen.

اگر پیش‌بینی آینده را کرده بودم، درباره چیزی که اتفاق افتاد احتیاط بیشتری می‌کردم.

You should have listened to the teacher.

باید به معلمت گوش می‌کردی.

She shouldn’t have told them.

نباید با او حرف می‌زدی.

I should have finished my assignment yesterday, but I got distracted.

باید دیروز تکالیفم را انجام می‌دادم، اما حواسم پرت شد.

They could have won the game if they had played better in the second half.

اگر نیمه دوم بهتر بازی کرده بودند، می‌توانستند برنده بازی شوند.

She might have left the party early because she wasn't feeling well.

شاید او زود از مهمانی رفته است چون حالش خوب نبود.

We ought to have called ahead to reserve a table at the restaurant.

بهتر بود زودتر زنگ می‌زدیم تا میزی در رستوران رزرو کنیم.

He must have forgotten his keys at home; otherwise, he wouldn't be locked out.

حتماً او کلیدهایش را در خانه جا گذاشته است، وگرنه پشت در نمی‌ماند.

They should have arrived by now; I wonder what's taking them so long.

آن‌ها باید تا الآن رسیده باشند، تعجب می‌کنم چه چیزی باعث شده این‌قدر دیر کنند.

You could have asked for help instead of struggling with it alone.

می‌توانستی درخواست کمک کنی تا این‌که تنها با آن درگیر شوی.

The movie must have already started; let's quietly find our seats.

فیلم باید قبلاً شروع شده باشد؛ بیا بی‌سروصدا دنبال جاهایمان بگردیم.

She might have gone to the gym, as she does every Monday.

ممکن است به باشگاه رفته باشد، مانند هر دوشنبه که به آنجا می‌رود.

We ought to have finished the project by now, but there were unforeseen delays.

باید تا الآن پروژه را تمام می‌کردیم، اما تأخیرهای پیش‌بینی‌نشده وجود داشت.

زن و مردی در حال بحث کردن درباره گذشته

I shouldn't have missed the bus; now I'm going to be late for work.

نباید از اتوبوس جا می‌ماندم؛ حالا دیر به سر کار می‌رسم.

They could have avoided the accident if they hadn't been driving so recklessly.

اگر این‌قدر بی‌احتیاط رانندگی نمی‌کردند، می‌توانستند جلوی تصادف را بگیرند.

She might not have understood the instructions, which is why she made mistakes.

شاید او دستورالعمل‌ها را متوجه نشده باشد، به همین دلیل است که اشتباه می‌کند.

We ought not to have ignored the warning signs; now we're facing the consequences.

ما نباید علائم هشداردهنده را نادیده می‌گرفتیم؛ حالا داریم تبعاتش را می‌بینیم.

He mustn't have realized that the event was canceled; otherwise, he wouldn't have shown up.

حتماً او متوجه لغو رویداد نشده است، وگرنه نمی‌آمد.

Shouldn't you have finished your report by now?

نباید تا الآن گزارشت را تمام می‌کردی؟

Could they have won the competition if they had practiced more?

اگر بیشتر تمرین کرده بودند، می‌توانستند برنده مسابقه شوند؟

Might she have left her phone at the restaurant?

ممکن است تلفنش را در رستوران جا گذاشته باشد؟

Shouldn't we have prepared for the presentation in advance?

نباید از قبل برای ارائه آماده می‌شدیم؟

Could he have taken the wrong train to end up in the wrong city?

او سوار قطار اشتباه شده که سر از شهر دیگری درآورده است؟

مکالمه با گرامر Past Modals

بدون شک یادگیری زبان انگلیسی بدون قرار گرفتن در محیط و در معرض افراد دیگری که به زبان انگلیسی مسلط هستند، کاری بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. به همین دلیل توصیه می‌کنیم اگر شرایطی برای شما فراهم نیست تا بتوانید در یک محیط انگلیسی‌زبان با افراد مختلف در تعامل باشید، عضو گروه‌‌های مختلف شوید و با افراد انگلیسی‌زبان یا کسانی که به زبان انگلیسی تسلط کافی دارند، تمرین کنید. تا به اینجای مطلب، مثال‌های متعددی زده شد و درباره کاربردهای گرامر Past Modals توضیحاتی را ارائه کردیم. در این بخش، نمونه مکالمه‌ انگلیسی آماده شده است که می‌توانید کاربرد انواع Past Modal را بهتر یاد بگیرید. ترجمه مکالمه نیز در ادامه آمده است.

Emma: Hey, Mike! Guess what? I found your missing keys in the kitchen.

Mike: Really? Oh, thank you so much, Emma! I thought I had lost them forever.

Emma: No problem! You must have left them there last night when we were preparing dinner.

Mike: You're probably right. I might have been in a hurry and didn't notice.

Emma: By the way, I saw Jane yesterday. She said she couldn't come to the party because she had to attend a family event.

Mike: That's a shame. She should have let us know earlier. We missed her at the party.

Emma: Yeah, she must have had a good reason for not informing us. Anyway, the party was great! We all had a lot of fun.

Mike: I wish I could have been there. I was stuck in a meeting that ran late.

Emma: Oh, too bad. You should have told me, and I would have saved some cake for you!

Mike: Haha, thanks. I must remember to let you know next time.

Emma: Absolutely! And don't worry, there will be plenty of other opportunities to hang out together.

ترجمه مکالمه

اما: سلام مایک! حدس بزن چی شده؟ کلیدهای گم‌شده‌ت رو توی آشپزخانه پیدا کردم.

مایک: جداً؟ اوه، خیلی ممنون اما! فکر کردم برای همیشه گم‌شون کردم.

اما: مشکلی نیست! حتماً دیشب که داشتیم شام درست می‌کردیم، اون‌ها رو اونجا جا گذاشتی.

مایک: احتمالاً حق با توئه. شاید عجله داشتم و متوجه نشدم.

اما: اتفاقاً من دیروز جِین رو دیدم. اون گفت که نتوست به مهمونی بیاد، چون باید به یه مهمونی خانوادگی می‌رفت.

مایک: چه بد! باید زودتر به ما اطلاع می‌داد. توی مهمونی دلمون براش تنگ شده بود.

اما: آره، حتماً دلیل موجهی برای خبر ندادن بهمون داشته. به هر حال مهمونی عالی بود! به همه‌مون خیلی خوش گذشت.

مایک: ای کاش می‌تونستم اونجا باشم. توی جلسه‌ای گیر کرده بودم که دیر برگزار شد.

اما: اوه، چه بد. باید به من می‌گفتی، من هم برات کیک می‌ذاشتم کنار!

مایک: ها ها، ممنون. باید یادم باشه دفعه بعد بهت خبر بدم.

اما: قطعاً! و نگران نباش، زمان برای دور هم جمع شدن زیاده.

سوالات رایج درباره گرامر Past Modals

در ادامه مطلب «گرامر Past Modals» از مجله فرادرس» سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در رابطه با این گرامر پاسخ دهیم.

چگونه از Should have می‌توانیم برای گذشته استفاده کنیم؟

برای نصیحت کردن یا بیان حسرت‌ یا انتظارات خود درباره عملی در زمان گذشته از ساختار «should + have + p.p» می‌توانیم کمک بگیریم. برای مثال، اگر کودکی فراموش کند دندان‌هایش را مسواک بزند، فردای آن روز مادرش به او می‌گوید: «باید مسواک می‌زدی.» یعی از فرزندش انتظار داشته که مسواک بزند، اما او فراموش کرده یا به هر دلیل دیگری شب گذشته آن کار را انجام نداده و در نهایت مادرش به او چنین جمله‌ای را می‌گوید. درواقع، وقتی درباره این عمل صحبت می‌شود، زمان حال است، اما عمل در گذشته رخ داده است. به همین دلیل برای آن از فعل مُدال در گذشته استفاده شده است. «should» نیز برای توصیف حالتی که آن عمل دارد به کار می‌رود.

فرق بین Might have و Could have در زمان گذشته چیست؟

از «Might have» و‌ «Could have» زمانی استفاده می‌کنیم که احتمال یا حدس و گمان را درباره عملی بیان کنیم که در زمان گذشته رخ داده است. برای ساختن چنین جمله‌هایی در زبان انگلیسی، ابتدا فاعل جمله را می‌آوریم و سپس از فعل با ساختار «modal + have + p.p» کمک می‌گیریم. might have» بیشتر برای بیان احتمالات به کار می‌رود، اما «could have» برای حدس و گمان کاربرد بیشتری دارد.

چگونه از گرامر Past Modals برای سوالی کردن استفاده می‌کنیم؟

برای سوالی کردن جمله با Past Modals ابتدا فعل مُدال را می‌آوریم، سپس فاعل و در ادامه «have» و «p.p»‌ را قرار می‌دهیم. برای سوالی کردن با wh نیز ابتدا کلمه پرسشی را می‌آوریم و بعد از آن فعل مُدال و در ادامه فاعل و سپس «have» و «p.p» را می‌آوریم.

کاربرد Past Modals چیست؟

از گرامر Past Modals برای بیان احتمال، حسرت، توصیه یا نقد کردن و همچنین برای استنتاج و بیان چیزی که برایمان باورپذیر نیست، کمک می‌گیریم. برای هر یک از کاربردها از فعل مُدال خاصی کمک می‌گیریم.

گرامر Past Modals در حالت مجهول چگونه ساخته می‌شود؟

برای ساختن مجهول گرامر ‌Past Modals ابتدا مفعول را جای فاعل جمله معلوم می‌آوریم. سپس ساختار فعل را به «modal + have been +p.p» تغییر می‌دهیم و «p.p» را می‌آوریم. به مثال زیر توجه کنید.

It should have been done yesterday.

باید دیروز انجام می‌شد (اما انجام نشد).

تمرین گرامر Past Modals

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب گرامر Past Modals»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۲۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I’m not a fan of their logo. I think they ______ changed it years ago.

could have

would have

must have

should have

2. I can’t believe you met Steve Jobs in person. That _______ been amazing!

should have

must have

couldn't have

might have

3. Do you think we _______ avoided the economic crisis if we had taken greater precaution?

should have

might not have

could have

must have

4. Our new hire is exactly what we needed. We _______ asked for a better employee.

couldn't have

wouldn't have

may have

shouldn't have

5. John _______ been at the party last night. He’s not even in the country. He flew to Japan yesterday morning.

couldn't have

may not have

might not have

shouldn't have

6. The investigators have several ideas about what _______ caused the fire.

should have

might have

would have

wouldn't have

7. I’m not completely convinced of his innocence. I think he _______ been involved.

must have

 should have

might have

must not have

8. You _______ mentioned it in front of the rest of the team. I would have talked to him in private about it.

shouldn't have

should have

would have

could have

9. Kurt ________ slept much last night. He looks awful and is on his third cappuccino.

must not have

must have

could have

wouldn't have

10. They said they were going to pick us up at 7 p.m. I think they _______ taken a wrong turn somewhere.

must not have

should have

may have

would have

11. Did I do the right thing? Is it what you ________ done?

must have

could have

should have

would have

12. We _______ changed distributors if they had kept their prices competitive.

wouldn't have

 might have

couldn't have

shouldn't have

13. He didn’t even crack a smile at my jokes. He _______ thought they were funny.

shouldn't have

 wouldn't have

must not have

should have

14. Our security system shows that he swiped in with his badge at 8:14 AM, so he ________ been in the office yesterday.

should have

must have

might have

could have

15. Matt _______ graduated college in 1997. He was only 14 years old.

 may not have

might not have

must not have

couldn't have

16. Tim’s supposed to be here, but it looks like he _______ forgotten.

may have

would have

couldn't have

shouldn't have

17. Teresa’s English is flawless. She _______ had a lot of exposure to the language.

should have

may have

could have

must have

18. He looked completely dejected after the interview. It _______ gone very well.

shouldn't have

must not have

 should have

wouldn't have

19. You ________ told me you needed help. I would have pitched in.

must not have

shouldn't have

should have

may have

20. The virus _______ done us a lot of harm. Fortunately, it didn’t.

couldn't have

should have

may have

could have

تمرین دوم

جملات زیر را با گرامر Past Modal کامل کنید.

Q1: John _____ gone on holiday. I saw him this morning downtown.

جواب

Answer: John can’t have gone on holiday. I saw him this morning downtown.

Q2: Nobody answered the phone at the clinic. It ______ closed early.

جواب

Answer: Nobody answered the phone at the clinic. It must have closed early.

Q3: I ______ revised more for my exams. I think I'll fail!

جواب

Answer: I should have revised more for my exams. I think I’ll fail!

Q4: Sarah looks really pleased with herself. She _____ passed her driving test this morning.

جواب

Answer: Sarah looks really pleased with herself. She must have passed her driving test this morning.

Q5: I didn't know you were going to Phil's party yesterday. You _____ told me!

جواب

Answer: I didn’t know you were going to Phil’s party yesterday. You might have told me!

Q6: I can't believe Jim hasn't arrived yet. He _____ caught the wrong train.

جواب

Answer: I can’t believe Jim hasn’t arrived yet. He must have caught the wrong train.

Q7: I can't believe Jim hasn't arrived yet. He _____ caught the correct train.

جواب

Answer: I can’t believe Jim hasn’t arrived yet. He couldn’t have caught the correct train.

Q8: Don't lie to me that you were ill yesterday. You ______ been ill - Don said you were at the ice hockey match last night.

جواب

Answer: Don’t lie to me that you were ill yesterday. You can’t have been ill – Don said you were at the ice hockey match last night.

Q9: I don't know where they went on holiday but they bought Euros before they left so they _____ gone to France or Germany.

جواب

Answer: I don’t know where they went on holiday but they bought Euros before they left so they might have gone to France or Germany.

Q10: His number was busy all night - he _____ been on the phone continuously for hours.

جواب

Answer: His number was busy all night – he must have been on the phone continuously for hours.

Q11: It ______ been Mickey I saw at the party. He didn't recognize me at all.

جواب

Answer: It can’t have been Mickey I saw at the party. He didn’t recognize me at all.

دختری در کتابخانه برای جستجوی کتاب گرامر past modals

تمرین سوم

در جملات زیر، از فعل مناسب Past Modals استفاده کنید.

Q1: You're all wet! You ______ taken an umbrella.

جواب

Answer: You’re all wet! You should have taken an umbrella.

Q2: Max ______ gone on holiday. I saw him this morning.

جواب

Answer: Max can’t have gone on holiday. I saw him this morning.

Q3: You ______ left all your homework until the last minute!

جواب

Answer: You shouldn’t have left all your homework until the last minute!

Q4: I just saw John in town and he ignored me!' 'I'm sure he didn't ignore you – he ______ seen you.

جواب

Answer: I just saw John in town and he ignored me!’

‘I’m sure he didn’t ignore you – he might not have seen you.

Q5: I haven't got my wallet. I _____ left it at home.

جواب

Answer: I haven’t got my wallet. I must have left it at home.

Q6: Maria looked upset this morning. She ______ failed the exam.

جواب

Answer: Maria looked upset this morning. She might have failed the exam.

Q7: The restaurant is really busy. You should have booked a table!

جواب

Answer: The restaurant is really busy. You should have booked a table!

Q8: 'I think I've seen this film before.' 'You _______ seen it – it's just been released.'

جواب

Answer: ‘I think I’ve seen this film before.’ ‘You can’t have seen it – it’s just been released.’

تمرین چهارم

جملات زیر را با گرامر Past Modals و با توجه به توضیحات داخل پرانتز کامل کنید.

Q1: I _____ (buy) bread but I didn't know we needed it. (past possibility)

جواب

Answer: I could have bought bread but I didn’t know we needed it. (past possibility)

Q2: We ______ (invite) so many people to our party! I'm worried that we won't have enough room for everyone. (past negative advice / regret)

جواب

Answer: We shouldn’t have invited so many people to our party! I’m worried that we won’t have enough room for everyone. (past negative advice / regret)

Q3: I ______ (start) saving money years ago! (past advice / regret)

جواب

Answer: I should have started saving money years ago! (past advice / regret)

Q4: We ______ (join) you at the restaurant, but we couldn't get a babysitter. (past willingness)

جواب

Answer: We would have joined you at the restaurant, but we couldn’t get a babysitter. (past willingness)

Q5: The weather ______ (be) any worse! (past negative possibility)

جواب

Answer: The weather couldn’t have been any worse! (past negative possibility)

Q6: I ______ (arrive) on time, even if I'd left earlier. There were dreadful traffic jams all the way. (past negative possibility)

جواب

Answer: I couldn’t have arrived on time, even if I’d left earlier. There were dreadful traffic jams all the way. (past negative possibility)

Q7: They ______ (win) the football match, but John hurt his ankle. (past possibility)

جواب

Answer: They could have won the football match, but John hurt his ankle. (past possibility)

Q8: Amanda ______ (finish) the work, but she felt ill and had to go home. (past willingness)

جواب

Answer: Amanda would have finished the work, but she felt ill and had to go home. (past willingness)

Q9: Lucy ______ (leave) earlier. She missed her flight. (past advice / regret)

جواب

Answer: Lucy should have left earlier. She missed her flight. (past advice / regret)

Q10: We ______ (finish) the game, even if we'd wanted to. It was raining very hard and we had to stop. (past negative possibility)

جواب

Answer: We couldn’t have finished the game, even if we’d wanted to. It was raining very hard and we had to stop. (past negative possibility)

Q11: I ______ (eat) so much chocolate! I feel sick! (past negative advice / regret)

جواب

Answer: I shouldn’t have eaten so much chocolate! I feel sick! (past negative advice / regret)

Q12: Luke ______ (pass) the exam if he'd studied a bit more. (past possibility)

جواب

Answer: Luke could have passed the exam if he’d studied a bit more. (past possibility)

Q13: John ______ (call) Amy, but he didn't have her number. (past willingness)

جواب

Answer: John would have called Amy, but he didn’t have her number. (past willingness)

Q14: You ______ (be) rude to him. He's going to be really angry now. (past negative advice / regret)

جواب

Answer: You shouldn’t have been rude to him. He’s going to be really angry now. (past negative advice / regret)

Q15: She ______ (come) to the restaurant if she'd left work earlier. (past possibility)

جواب

Answer: She could have come to the restaurant if she’d left work earlier. (past possibility)

Q16: You ______ (take) this job. I can see you're not enjoying it. (past negative advice / regret)

جواب

Answer: You shouldn’t have taken this job. I can see you’re not enjoying it. (past negative advice / regret)

Q17: The race was really difficult. She ______ (win) because she's not fit enough. (past negative possibility)

جواب

Answer: The race was really difficult. She couldn’t have won because she’s not fit enough. (past negative possibility)

Q18: Our neighbors ______ (cut) down the tree in their garden. It was a really beautiful tree. (past negative advice / regret)

جواب

Answer: Our neighbors shouldn’t have cut down the tree in their garden. It was a really beautiful tree. (past negative advice / regret)

Q19: The children ______ (do) their homework last night. Then they wouldn't be panicking on the way to school. (past advice / regret)

جواب

Answer: The children should have done their homework last night. Then they wouldn’t be panicking on the way to school. (past advice / regret)

Q20: I'm really cold! I ______ (bring) my coat. (past advice / regret)

جواب

Answer: I’m really cold! I should have brought my coat. (past advice / regret)

Q21: I ______ (come) to see you! I didn't know you were ill. (past willingness)

جواب

Answer: I would have come to see you! I didn’t know you were ill. (past willingness)

Q22: Andrew ______ (go) to Cambridge University, but he decided to travel instead. (past possibility)

جواب

Answer: Andrew could have gone to Cambridge University, but he decided to travel instead. (past possibility)

Q23: They ______ (be) kinder to me. They were absolutely lovely. (past negative possibility)

جواب

Answer: They couldn’t have been kinder to me. They were absolutely lovely. (past negative possibility)

Q24: You ______ (buy) some milk at the shops. We don't have any milk. (past advice / regret)

جواب

Answer: You should have bought some milk at the shops. We don’t have any milk. (past advice / regret)

Q25: They ______ (come) to have breakfast with us, but they went to bed too late the night before. (past willingness)

جواب

Answer: They would have come to have breakfast with us, but they went to bed too late the night before. (past willingness)

تمرین پنجم

جملات زیر را با افعال مُدال مناسب کامل کنید (ممکن است بیش از یک فعل مُدال درست باشد).

Q1: I am sure he was here. I saw his car in front of the building. He _____ been here.

جواب

Answer: I am sure he was here. I saw his car in front of the building. He must have been here.

Q2: A: Where is James? He should already be here, shouldn't he?

B: Yes, he should but I don't know why he isn't here - he ______ missed the bus.

جواب

Answer:

A: Where is James? He should already be here, shouldn’t he?

B: Yes, he should but I don’t know why he isn’t here – he may/could/might have missed the bus.

Q3: I'm not sure if I passed the exam. I don't feel very sure that I passed. I ______ passed the exam.

جواب

Answer: I’m not sure if I passed the exam. I don’t feel very sure that I passed. I may/might not have passed the exam.

Q4: A: Last summer I took four exams and failed them all!

B: You ______ been very disappointed.

جواب

Answer:

A: Last summer I took four exams and failed them all!

B: You must have been very disappointed.

Q5: She speaks excellent French. I'm sure she's lived in Paris for a long time. She ______ lived in Paris for a long time.

جواب

Answer: She speaks excellent French. I’m sure she’s lived in Paris for a long time. She must have lived in Paris for a long time.

Q6: A: Their plane was delayed and they had to wait 36 hours in the airport.

B: They ______ been very happy with the airline.

جواب

Answer: A: Their plane was delayed and they had to wait 36 hours in the airport.

B: They can’t/couldn’t have been very happy with the airline.

Q7: Someone told me that Mark was in Mexico last week, but I saw him here so he _____ been in Mexico.

جواب

Answer: Someone told me that Mark was in Mexico last week, but I saw him here so he can’t/couldn’t have been in Mexico.

Q8: A: I saw John yesterday - he looked very pleased with himself. He didn't say why but I think he got that job he applied for.

B: He ______ got that job he applied for.

جواب

Answer: A: I saw John yesterday – he looked very pleased with himself. He didn’t say why but I think he got that job he applied for.

B: He may/could/might have got that job he applied for.

Q9: They gave me very little time to do the job. It's possible I'd have finished if I'd worked all night, but I'm not sure.

They gave me very little time to do the job. I ______ finished if I'd worked all night, but I'm not sure.

جواب

Answer:

They gave me very little time to do the job. It’s possible I’d have finished if I’d worked all night, but I’m not sure.

They gave me very little time to do the job. I may/could/might have finished if I’d worked all night, but I’m not sure.

Q10: We agreed to meet yesterday, but when I got there I didn't see him. It's possible he was waiting elsewhere.

We agreed to meet yesterday but when I got there I didn't see him. He _____ waiting elsewhere.

جواب

Answer: We agreed to meet yesterday, but when I got there I didn’t see him. It’s possible he was waiting elsewhere.
We agreed to meet yesterday but when I got there I didn’t see him. He might/could/may have been waiting elsewhere.

ساعت و کتابی روی میز برای نشان دادن زمان

تمرین ششم

جاهای خالی را با افعال مُدال مناسب کامل کنید.

Q1: He ______ gone to Russia. He doesn't have a passport.

جواب

Answer: He can’t have gone to Russia. He doesn’t have a passport.

Q2: Tom and Jack are so selfish - they _______ been there for you!

جواب

Answer: Tom and Jack are so selfish – they should have been there for you!

Q3: You ______ seen her. She was standing next to you.

جواب

Answer: You must have seen her. She was standing next to you.

Q4: I explained it to her but she _____ misunderstood - my Japanese isn't very good.

جواب

Answer: I explained it to her but she might have misunderstood – my Japanese isn’t very good.

Q5: We'll ask at the reception desk. Someone ______ handed the keys in.

جواب

Answer: We’ll ask at the reception desk. Someone must have handed the keys in.

Q6: I don't know why there weren't any buses yesterday. There _____ been a strike, but I'm really not sure.

جواب

Answer: I don’t know why there weren’t any buses yesterday. There could have been a strike, but I’m really not sure.

Q7: A: James was at the party last night.

B: He _____ been. He's in Mexico.

جواب

Answer: A: James was at the party last night.

B: He can’t have been. He’s in Mexico.

Q8: I ______ let you know what was happening but I forgot.

جواب

Answer: I should have let you know what was happening but I forgot.

Q9: There was so much traffic. There ______ been an accident.

جواب

Answer: There was so much traffic. There must have been an accident.

Q10: I saw his car in front of the building. He ______ been here.

جواب

Answer: I saw his car in front of the building. He must have been here.

Q11: You ______ called them yesterday. Now it's too late.

جواب

Answer: You should have called them yesterday. Now it’s too late.

Q12: Thank you very much! I ______ passed the course without your help!

جواب

Answer: Thank you very much! I can’t have passed the course without your help!

جمع‌بندی

در این مطلب، ساختار گرامر Past Modals را توضیح دادیم و انواع کاربردهای آن را بررسی کردیم. از این گرامر برای توصیف موقعیتی در زمان گذشته استفاده می‌شود که دیگر نمی‌توانیم آن را تغییر دهیم. افعال مُدال مختلفی مانند «could» یا «might» و «must» و غیره برای این منظور استفاده می‌شوند که هر یک کاربردهای متفاوت و معنی مختلفی به فعل و در نهایت به کل جمله می‌دهند. در این آموزش به طور کامل به بررسی انواع Past Modals پرداختیم و به کمک مثال‌های متنوعی، ساختار و کاربردهای آن را بررسی کردیم. در بخش پایانی، در جدول یک جمع‌بندی از مطلب گرامر Past Modals ارائه کرده‌ایم که همراه با فرمول و مثال مشاهده می‌‌کنید.

جدول گرامر Past Modals
Must have
Positive: Subject + must have + past participle
Example: She must have studied a lot to achieve such high grades on the exam.
Negative: Subject + must not have + past participle

(or)

Subject + mustn't have + past participle

Example: The party wasn't a success; they must not have planned it properly.
Could have
Positive: Subject + could have + past participle
Example: We could have won the game.

Negative: Subject + could not have + past participle

(or)

Subject + couldn't have + past participle

Example: He didn't know about the surprise party; otherwise, he could not have prepared a special gift for her.
Question: Could + subject + have + past participle
Example: Could she have finished the project on time?
Should have
Positive: Subject + should have + past participle
Example: They should have called earlier.

Negative: Subject + should not have + past participle

(or)

Subject + shouldn't have + past participle

Example: You shouldn't have talked to her rudely.

Question: Should + subject + have + past participle
Example: Should we have waited for them?
Would have
Positive: Subject + would have + past participle
Example: He would have helped if he knew.

Negative: Subject + would not have + past participle

(or)

Subject + wouldn't have + past participle

Example: They would not have attended the party.

(or)

They wouldn't have attended the party.

Question: Would + subject + have + past participle
Example: Would she have accepted the offer?
Might have
Positive: Subject + might have + past participle
Example: He might have forgotten his umbrella.

Negative: Subject + might not have + past participle

(or)

Subject + might not have + past participle

Example: She might not have received the email.

(or)

She might not have received the email.

Question: Might + subject + have + past participle
Example: Might they have taken a different route?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «افعال کمکی در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
In English with Love Espresso English Perfect English Grammar

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *