زبان انگلیسی ۵۵۶ بازدید

در زبان انگلیسی فعل‌ها مهم‌ترین اجزای جمله به شمار می‌آیند. این کلمات نشان‌دهنده زمان جمله و نحوه انجام کار هستند. به همین دلیل در اغلب موارد، فعل‌ها به همراه پسوندهایی دیده می‌شوند که زمان یا چگونگی انجام کار را بیان می‌کنند. علاوه بر این، در برخی جملات می‌توان با استفاده از فعل‌ها و حتی بدون فاعل، معنای کامل را به مخاطب منتقل کرد. یکی از این فعل‌ها که معمولا در ترکیبی خاص و بدون فاعل به کار می‌رود، فعل اصلی «let» است. در برخی جملات این فعل را در ابتدی جمله به شکل «let's» می‌بینیم. در این آموزش قصد داریم به بررسی کاربرد Let's در انگلیسی بپردازیم.

کاربرد let's در انگلیسی

فعل «let» با سایر فعل‌های موجود در زبان انگلیسی اندکی متفاوت است. این فعل که به معنی «اجازه دادن» است، تنها در ترکیبات خاصی به چشم می‌خورد. در بسیاری از جمله‌ها شاهد کاربرد let's هستیم که به معنی «بیایید» یا «اجازه دهید» است. این ترکیب، معمولا در ابتدای جمله قرار می‌گیرد و لازم نیست همراه با آن، از فاعل خاصی استفاده کنیم.

به این ترتیب جملاتی که با «let's» شروع می‌شوند، با جملات امری شباهت دارند. عبارت «let's» از ترکیب فعل اصلی «let» و ضمیر مفعولی «us» ساخته شده است. پس می‌توان گفت، اگرچه با این فعل از ضمایر فاعلی استفاده نمی‌شود، ضمیر مفعولی «us»، معنی «ما» را در این عبارت می‌گنجاند. اما برای به کار بردن فعل «let» به تنهایی و بدون ترکیب شدن با ضمیر مفعولی «us» نیز، باید به نکات مهمی توجه کنیم.

فیلم آموزشی مرتبط

فعل Let در انگلیسی

در زبان انگلیسی، فعل «let» به معنی اجازه دادن است. این فعل بی‌قاعده در هر سه حالت حال، گذشته و قسمت سوم فعل (Past Participle) تغییر نمی‌کند. این فعل، مانند سایر فعل‌های اصلی در جملات به همراه فاعل به کار می‌رود. باید به این نکته نیز دقت داشت که این فعل، متعدی (Transitive) است و به همین دلیل، باید بعد از این فعل از مفعول یا ضمیر مفعولی استفاده کرد. به چند مثال در مورد فعل «let» توجه کنید.

I let them cook on Friday.

من به آن‌ها اجازه می‌دهم روز جمعه آشپزی کنند.

He let me watch his photos yesterday.

او دیروز به من اجازه داد عکس‌هایش را نگاه کنم.

Mary lets him leave early.

«مری» به او اجازه می‌دهد که زود برود.

You always let them ask many questions.

تو همیشه به آن‌ها اجازه می‌دهی سوال‌های زیادی بپرسند.

Has she ever let you travel alone?

آیا او تا به حال به تو اجازه داده تنها به سفر بروی؟

در این مثال‌ها فعل «let» در زمان حال و گذشته و به شکل قسمت سوم به کار رفته است. در مثال اول، شکل حال ساده این فعل را می‌بینیم و بلافاصله بعد از آن ضمیر مفعولی «them» به کار رفته است. در مثال دوم، با توجه به کلمه «yesterday»، زمان جمله گذشته ساده است اما چون فعل «let» بی قاعده است،

شکل آن تغییری نکرده است. در جمله سوم نیز، جمله در مورد زمان حال است چون بعد از فعل «let» پسوند «s-» برای فاعل سوم‌شخص به کار رفته است. زمان جمله چهارم نیز با توجه به قید تکرار «always» حال ساده به نظر می‌رسد. در جمله پنجم از فعل حال کامل و قسمت سوم فعل استفاده شده است و فعل «let» بدون تغییر در جمله آمده.

نکته: با توجه به بی‌قاعده بودن فعل «let»، ممکن است در برخی جملات شکل ساده این فعل را به همراه فاعل سوم‌شخص ببینید که نشان‌ می‌دهد زمان جمله گذشته است. همان‌طور که گفته شد، این فعل بی‌قاعده است و شکل فعل در زمان گذشته و حال تغییر نمی‌کند. به چند مثال دقت کنید.

She lets me play the piano every day.

She let me play the piano last night.

با توجه به توضیح بالا، هر دو جمله صحیح است. جمله اول درباره زمان حال ساده بوده و به همین دلیل پسوند «s-» دارد. جمله دوم مربوط به زمان گذشته است، و شکل بی‌قاعده فعل در آن به کار رفته است. اگر این جمله مربوط به زمان حال بود، باید بعد از فعل «let» پسوند «s-» برای نشان دادن فاعل سوم‌شخص اضافه می‌شد.

کاربرد let's

جملات امری در انگلیسی

جملات امری در زبان انگلیسی، با انواع دیگر جملات متفاوت هستند. در این قبیل جملات، نمی‌توانیم ضمایر فاعلی را به کار ببریم و جملات با شکل ساده فعل اصلی در ابتدای جمله آغاز می‌شوند. زمان این جملات حال بوده و بعد از شکل ساده فعل اصلی، می‌توان در ادامه از مفعول نیز استفاده کرد. به چند مثال در مورد جملات امری توجه کنید.

Open the window, please.

لطفا پنجره را باز کن.

Wait! Take off your shoes first.

صبر کن. اول کفش‌هایت را در بیاور.

Pick up your pencils.

مدادهای‌ خود را بردارید.

Write your name very carefully.

نام خود را با دقت بنویس.

فیلم آموزشی مرتبط

در این جملات، شکل ساده فعل در ابتدای جمله قرار گرفته است که نشان‌دهنده یک جمله امری است. این جملات به زمان حال اشاره دارند و چون هیچ فاعلی در جمله قرار ندارد، این جمله‌ها بین گوینده و مخاطب یا به عبارت ساده‌تر، بین من و تو، گفته شده است. در حالت منفی این جملات، نیازی به استفاده از فعل‌های کمکی نیست.

برای تبدیل کردن جملات امری به جملات منفی، کافی‌ست کلمه «don't» را به جمله اضافه کنید. اما هیچ‌ تغییری در باقی اجزای جمله داده نمی‌شود. به چند مثال از جملات امری منفی توجه کنید.

Don't forget the gas bill.

قبض گاز را فراموش نکن.

Don't ask any questions.

هیچ سوالی نپرس.

Don't make noise.

سروصدا نکن.

Don't eat salty food.

غذای شور نخور.

کاربرد Let's در جملات مثبت

قبلا اشاره کردیم که عبارت «let's»، از ترکیب دو واژه «let» و «us» تشکیل شده است. این عبارت به زمان حال اشاره دارد ولی «s'» که در انتهای آن دیده می‌شود، نشانه سوم‌شخص یا مالکیت نیست. به عبارت دیگر می‌توان گفت که ضمیر مفعولی «us» مخفف شده و به شکل «s'» نوشته شده است.

از این ترکیب برای پیشنهاد دادن به مخاطب استفاده می‌شود. یعنی هر وقت گوینده جمله بخواهد شخص دیگری را به کاری دعوت کند یا برای انجام کاری با او همراه شود از این عبارت استفاده می‌شود. به چند مثال در مورد کاربرد let's توجه کنید.

Let's eat lunch.

بیایید ناهار بخوریم.

Let's go for a walk.

بیایید قدم بزنیم.

Let's talk about the future.

بیایید درباره آینده صحبت کنیم.

Let's speak frankly.

بیایید صریح صحبت کنیم.

در این عبارات کاربرد let's را در جملات مختلف می‌بینیم. با اندکی توجه به این جملات متوجه می‌شویم که در هیچ یک از جملات از فاعل استفاده نشده است. یعنی به جای شروع جمله با فاعل، عبارت «let's» که ترکیب «let + us» یعنی «فعل + مفعول» است قرار داده شده است.

دلیل عدم استفاده از فاعل در این جملات این است که وقتی از عبارت «let's» استفاده می‌کنیم، گوینده جمله فردی را مخاطب قرار می‌دهد و به او پیشنهاد می‌دهد که با گوینده همراه شود. به این ترتیب حتی بدون فاعل نیز با دقت به ضمیر مفعولی «us» متوجه می‌شویم که این جمله درباره «ما» است.

نکته مهم دیگری که در این جملات دیده می‌شود، فعلی است که بعد از ترکیب «let's» در جمله به کار رفته است. در جمله اول، فعل اصلی «eat»، در جمله دوم فعل اصلی «go»، در جمله سوم فعل اصلی «talk» و در آخرین جمله فعل اصلی «speak» به کار رفته است.

در همه این جملات از شکل ساده فعل اصلی استفاده شده است. در هیچ یک از این فعل‌ها پسوندهای گذشته‌ساز مانند «ed»، پسوند «s-» سوم‌شخص یا پسوند «ing» وجود ندارد و شکل گذشته فعل نیز بعد از ترکیب «let's» دیده نمی‌شود. بعد از این ترکیب مجاز به استفاده از مصدر «infinitive» هم نیستیم.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد let's در جملات منفی

برای منفی کردن جملاتی که با ترکیب «let's» ساخته می‌شوند، نیازی به استفاده از فعل‌های کمکی نیست. در این جملات استفاده از کلمه «not» برای منفی کردن جمله کافی است. بعد از اضافه کردن «not» به جمله، نیازی به تغییر سایر اجزای جمله نیست. به چند مثال در مورد کاربرد let's در جملات منفی توجه کنید.

Let's not quarrel.

بیایید دعوا نکنیم.

Let's not smoke anymore.

بیایید دیگر سیگار نکشیم.

Let's not eat fast food.

بیایید فست‌فود نخوریم.

Let's not think about it.

بیایید به این موضوع فکر نکنیم.

در همه این مثال‌ها از شکل کامل کلمه «not» برای منفی کردن جملات استفاده شده است. باید به خاطر داشته باشیم که در این جملات مجاز به استفاده از حالت مخفف این کلمه نیستیم.

فعل let's

شکل سوالی با let's

تا اینجا کاربرد let's و اهمیت استفاده از فعل ساده بعد از آن گفته شد. در این جملات، علاوه بر فعل «let's»، یک فعل اصلی دیگر نیز دیده می‌شود. پس ساخت سوال در این جملات با سایر جملات متفاوت است. برای سوالی کردن جملاتی که با «let's» ساخته می‌شوند نیز می‌توان از دو شیوه استفاده کرد. سوالاتی که پاسخ آری یا نه دارند و سوالاتی که با کلمه پرسشی ساخته می‌شوند.

سوالات آری یا نه با let's

با توجه به اینکه ترکیب «let's»، اندکی با سایر جملات حال ساده متفاوت است، نمی‌توان از فعل‌های کمکی «do» و «does» برای سوالی کردن این جملات استفاده کرد. به این ترتیب، برای ساخت شکل سوالی از این جملات، باید از فعل کمکی «shall» استفاده کرد. اما بعد از فعل کمکی «shall» مانند هر سوال آری یا نه دیگر، باید از فاعل استفاده کنیم.

با توجه به اینکه ترکیب «let's» درباره «ما» است، در سوالات آری یا نه نیز باید فقط از ضمیر فاعلی «we» استفاده کنیم. در ادامه شکل ساده فعلی اصلی به سوال اضافه می‌شود و سوال ساخته می‌شود. بنابراین به ساختار زیر می‌رسیم.

Shall + we + Simple Verb?

در این ساختار ترکیب «let's» یا حتی فعل «let» در جمله پرسشی قرار داده نشده‌ است. پس سوالات آری یا نه، کاملا متفاوت با جملات هستند. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Shall we speak about that problem?

 می‌آیی درباره آن مسئله صحبت کنیم؟

Shall we finish the work?

می‌آیی کار را تمام کنیم؟

Shall we watch it again?

می‌آیی دوباره آن را تماشا کنیم؟

Shall we eat fast food tonight?

می‌آیی امشب فست‌فود بخوریم؟

فیلم آموزشی مرتبط

برای پاسخ دادن به این سوالات می‌توان با پاسخ کوتاه شروع کرد. در این حالت، مانند پاسخ‌های کوتاه، می‌توانیم از فاعل به همراه «shall» استفاده کنیم. علاوه بر این، می‌توانیم سایر عباراتی را انتخاب کنیم که برای پذیرش یا رد پیشنهاد استفاده می‌شوند. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

A: Shall we start?

B: Yes, we shall.

A: شروع کنیم؟

B: بله، شروع کنیم.

A: Shall we eat out tonight?

B: Maybe some other time.

A: امشب در رستوران غذا بخوریم؟

B: بگذارید برای وقتی دیگر.

A: Shall we help him?

B: Yes, by all means.

A: به او کمک کنیم؟

B: بله، با کمال میل.

کاربرد let's

سوالات Wh با Let's

گروه دوم سوالات با کلمات پرسشی ساخته می‌شوند. برای ساخت این نوع سوالات نیز، بعد از کلمات پرسشی به فعل کمکی «shall» نیاز خواهیم داشت. در ادامه فاعل و شکل ساده فعل نیز به جمله پرسشی اضافه می‌شوند. به این ترتیب به ساختار زیر می‌رسیم.

Wh + Shall + We + Simple Verb?

با توجه به این ساختار، و با توجه به اینکه این سوال برای جمله‌ای با «let's» ساخته شده است، دقت کنید که حتما از ضمیر فاعلی «We» استفاده شود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Who shall we call today?

امروز با چه کسی تماس بگیریم؟

Where shall we eat lunch?

کجا ناهار بخوریم؟

What shall we order?

چه چیز سفارش دهیم؟

When shall we leave?

چه زمان برویم؟

تفاوت بین دو فعل Lets و Let's

همان‌طور که در قسمت‌های قبل گفته شد، فعل «let's» به منظور پیشنهاد دادن استفاده می‌شود و فاعل جملات در واقع «we» است. تلفظ، دو کلمه «let's» و «lets» به یک شکل است و هر دو از فعل «let» گرفته شده‌اند. اما در اصل فعل «lets» شکل سوم‌شخص فعل «let» است و کلمه «let's» نشان‌دهنده ترکیب دو کلمه «let» و «us» است.

نکته مهم، شناخت تفاوت این دو کلمه در جمله است. عبارت «let's» معمولا شروع‌کننده جمله است. بعد از این ترکیب از فعل ساده و سپس در بعضی جملات از مفعول استفاده می‌شود. اما فاعل در جملاتی که از فعل «lets» استفاده شود، حتما باید فاعل سوم‌شخص باشد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

He lets us play outside.

او به ما اجازه می‌دهد بیرون بازی کنیم.

She lets me eat as much food as I like.

او به من اجازه می‌دهد هر چقدر دوست دارم غذا بخورم.

My father lets me drive his car.

پدرم به من اجازه می‌دهد ماشینش را برانم.

The teacher lets us drink water in the class.

معلم به ما اجازه می‌دهد سر کلاس آب بنوشیم.

همان‌طور که در این مثال‌ها دیده می‌شود، همه جملات با فاعل سوم‌شخص شروع شده‌اند. نکته مهم دیگر استفاده از ضمیر مفعولی بعد از فعل «let» است. با توجه به این مثال‌ها می‌توان نتیجه گرفت که بعد از «let's» به فعل اصلی ساده و بعد از «lets» به مفعول نیاز است. همچنین قبل از «let's» هیچ کلمه‌ای به عنوان فاعل وجود ندارد اما قبل از «lets» حتما باید فاعل سوم‌شخص در جمله به کار برود.

حالت منفی و سوالی فعل «lets» نیز، یکی دیگر از این تفاوت‌ها را نشان می‌دهد. پیش از این گفته شد که برای منفی شدن فعل «let's»، کافی‌ست به آن کلمه «not» اضافه کنیم. اما از آنجا که فعل «lets»، فعل اصلی جمله است، باید از فعل کمکی «doesn't» برای منفی کردن این جملات استفاده کرد.

She doesn't let me use her car.

او به من اجازه نمی‌دهد از ماشینش استفاده کنم.

He doesn't let his kids play at home.

او به بچه‌هایش اجازه نمی‌دهد در خانه بازی کنند.

The teacher doesn't let us cheat.

معلم به ما اجازه نمی‌دهد تقلب کنیم.

The police doesn't let the thief move.

پلیس به دزد اجازه حرکت نمی‌دهد.

در حالت سوالی نیز، باید با استفاده از فعل کمکی «does» سوال بسازیم. اما در مورد «let's» استفاده از «shall» برای سوالی کردن جمله کافی بود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Does he let us stay here?

آیا او به ما اجازه می‌دهد اینجا بمانیم؟

Does she let you speak in the class?

آیا او به شما اجازه می‌دهد در کلاس صحبت کنید؟

Does he let me enter the room?

آیا او به من اجازه می‌دهد وارد اتاق شوم؟

Does she let them think?

آیا او به آن‌‌ها اجازه می‌دهد فکر کنند؟

فیلم آموزشی مرتبط

جمع‌بندی کاربرد let's

در این آموزش به بررسی کاربرد Let's پرداختیم و دو بخش این ترکیب را بیان کردیم. این عبارت با استفاده از دو واژه «let» و «us» ساخته شده است و معمولا در شروع جمله به کار می‌رود. به عبارت دیگر، در این جملات از فاعل استفاده نمی‌شود. این ترکیب برای پیشنهاد دادن به مخاطب استفاده می‌شود و برای ساختن جملات منفی کافی‌ست کلمه «not» را به آن اضافه کنیم.

برای سوال ساختن باید از فعل کمکی «Shall» استفاده کنیم و پس از آن فاعل «We» به جمله اضافه می‌شود. دقت کنید که در حالت سوالی نیازی نیست ترکیب «let's» را به جمله اضافه کنیم.

در ادامه به شباهت این جملات با جملات امری پرداختیم چون هر دو به جای فاعل با فعل اصلی شروع می‌شوند. تفاوت این دو نوع جمله در حالت منفی آن‌هاست. در حالت منفی جملات امری به «don't» احتیاج دارند. سپس تفاوت دو فعل «lets» و «let's» بیان شد و استفاده از فاعل سوم‌شخص به همراه فعل «lets» در چندین مثال نشان داده شد.

معنی مثال کاربرد Let's
بیایید انگلیسی صحبت کنیم. Let's speak English. برای پیشنهاد دادن در جملات مثبت
بیایید سروصدا نکنیم. Let's not make noise. برای پیشنهاد دادن در جملات منفی
می‌آیی با اتوبوس برویم؟ Shall we go by bus? ساخت سوالات آری یا نه
آن‌ها را کجا ببینیم؟ Where shall we meet them? ساخت سوالات Wh
بیایید در هتل بمانیم. Let's stay at the hotel. تفاوت با «Lets»
او به من اجازه می‌دهد با سرعت رانندگی کنم. She lets me drive fast.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۲ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.