کاربرد Let’s در زبان انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

۷۶۹۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۶ دی ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۵ دقیقه
کاربرد Let’s در زبان انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

«Let's» مخفف «Let us» است و در حالت کلی برای پیشنهاد دادن، دعوت کردن یا انجام دادن کاری به شکل گروهی یا دونفره (همراه با شخص گوینده) به کار می‌رود. وقتی از «let's» استفاده می‌شود، خود گوینده نیز به عنوان یکی از فاعل‌ها در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر جملات مثبت، از «let's» می‌توانیم در جملات منفی نیز استفاده کنیم. در این آموزش از مجموعه آموزش‌های «مجله فرادرس» قصد داریم کاربرد Let's در زبان انگلیسی را به طور کامل توضیح دهیم و به کمک مثال و تمرین‌‌های متعدد، با نحوه استفاده از آن‌ها در جمله آشنا شویم. از دیگر مواردی که در این رابطه بررسی خواهیم کرد، سوال ساختن انگلیسی برای جملاتی است که با «let's» شروع شده‌اند.

در ابتدای مطلب، کاربردهای مختلف let's را بررسی خواهیم کرد و سپس ساختار آن را در جملات مثبت و منفی توضیح می‌دهیم. در ادامه، سوال ساختن با کلمات پرسشی «shall» و «why don't» و «how about» را برای جملاتی که با «let's» شروع می‌شوند آموزش می‌دهیم و با انواع جملات پرسشی در این رابطه آشنا خواهیم شد. در انتهای مطلب نیز چند تمرین برای درک بهتر کاربرد Let's در زبان انگلیسی ارائه خواهیم کرد که با دریافت نتیجه می‌توانید عملکرد خود را ارزیابی کنید.

کاربرد Let’s در زبان انگلیسی

«let's» مخفف «let us» و اول‌شخص جمع است. این عبارت در مواقعی کاربرد دارد که بخواهیم پیشنهادی بدهیم یا کسی را از انجام کاری منع کنیم. به مکالمه کوتاه زیر دقت کنید:

A: It’s midday. Let’s stop now and have some lunch, shall we?

Not: Lets stop now

B: Okay. We’re all ready. Let’s go.

A: وسط روز است. بیا همین حالا دست از کار بکشیم و ناهار بخوریم، امکان دارد؟

B: بسیارخوب. ما همه حاضریم. بیا برویم.

کاربرد Let's در زبان انگلیسی را می‌توان شامل موارد زیر دانست:

 • برای مطرح کردن پیشنهادی یا ایده‌ای:

Let's go to the movies tonight.

بیا امشب به سینما برویم.

 • برای دعوت کردن:

Let's have dinner together this weekend.

بیا این آخر هفته با هم شام بخوریم.

 • برای تشویق کردن فرد یا افراد به پیوستن به کار گروهی یا حضور دسته‌جمعی در انجام کاری:

Let's work on this project together.

بیا با هم روی این پروژه کار کنیم.

 • برای درخواست دادن:

Let's not be late for the meeting, okay?

بیا برای جلسه دیر نکنیم، خب؟

 • برای مطرح کردن درخواستی غیررسمی و صمیمانه:

Let's grab a cup of coffee and chat.

بیا یک فنجان قهوه بنوشیم و گپ بزنیم.

 • برای تشویق کردن افراد به انجام کار تیمی:

Let's brainstorm some creative solutions.

بیا برای برخی از راه‌حل‌های خلاقانه هم‌فکری کنیم.

نکته مهمی که در رابطه با کاربرد let's در زبان انگلیسی باید مدنظر داشته باشید این است که «let's» همواره خود گوینده را نیز به عنوان فاعل در بر می‌گیرد. برای مثال وقتی می‌گوییم بیا برویم (let's go)، منظور فرد یا افرادی است که می‌خواهیم با آن‌ها بیرون برویم همراه با خودمان. یعنی خود شخص گوینده نیز شامل فاعل می‌شود. اگر «let's» را با منفی‌کننده «not»‌ به کار ببریم، در واقع تصمیم به انجام ندادن کاری داریم. در این حالت نیز خودمان هم یکی از فاعل‌های انگلیسی در جمله هستیم و درواقع می‌خواهیم این پیشنهاد را بدهیم که کاری را انجام ندهیم. در این حالت «let's not» به کار می‌رود.

نکته: «let»‌ می‌تواند به معنی «اجاره دادن» (Rent) نیز به کار برود. در این حالت به معنی اجاره دادن چیزی به کسی است، مانند مثال زیر:

They've let their house for the whole summer.

آن‌ها خانه‌شان را برای کل تابستان اجازه داده‌اند.

دو نفر در حال قدم زدن در پارک (کاربرد Let's)

ساختار Let's در زبان انگلیسی

ساختار Let's بسیار ساده است. در ابتدای جمله «let's» را قرار می‌دهیم. درواقع، جمله به فاعل نیازی ندارد، چون «let's» نشان می‌دهد که فاعل جمله اول‌شخص جمع است. بعد از آن فعل اصلی را قرار می‌دهیم. در صورتی که بخواهیم جمله را منفی کنیم، بعد از «let's» از منفی‌کننده «not» کمک می‌گیریم. بنابراین، فرمول جملات مثبت و منفی با «let's» به صورت زیر تعریف می‌شود:

Let's + verb

Let's + not + verb

برای سوالی کردن جمله با let's از کلمات یا عبارت‌هایی مانند «shall» یا «why don't» می‌توانیم استفاده کنیم. در ادامه سه جمله با «let's» را مشاهده می‌کنید که در حالت مثبت، منفی و سوالی نوشته شده است.

Let's have dinner.

بیا شام بخوریم.

Let's not exercise today. I have to study for the exam.

بیا امروز ورزش نکنیم. من باید برای امتحان درس بخوانم.

Shall we go to the park this evening?

می‌آیی امروز عصر با هم به پارک برویم؟

در ادامه ساختار «let's» را برای هر یک از جملات مثبت، منفی و سوالی به کمک مثال‌های متعدد توضیح می‌دهیم.

ساختار Let's در جملات مثبت

به چند مثال با «let's» در جملات مثبت توجه کنید. در نظر داشته باشید که بعد از «let's» از شکل ساده فعل استفاده می‌شود.

Let's organize a picnic in the park for the team bonding.

بیا گردش و تفریحی در پارک برای گردهمایی تیم ترتیب دهیم.

Let's start a book club to share our reading experiences.

بیا باشگاه کتاب‌خوانی را راه‌اندازی کنیم تا تجربیات کتاب خواندن خود را به اشتراک بگذاریم.

Let's surprise our friend with a birthday celebration at the beach.

بیا دوستمان را با جشن تولدی کنار دریا غافلگیر کنیم.

Let's take a cooking class together to learn new recipes.

بیا با هم به کلاس آشپزی برویم تا دستور غذاهای جدید را یاد بگیریم.

Let's plan a weekend getaway to the mountains for some relaxation.

بیا برنامه تعطیلات آخر هفته را برای استراحت کردن بچینیم.

ساختار Let's در جملات منفی

از «let's» در جملات منفی به صورت «let's not» و شکل ساده فعل استفاده می‌کنیم. به چند مثال در این رابطه توجه کنید.

Let's not forget to consider everyone's opinion during the meeting.

بیا عقیده همه را در طول جلسه در نظر بگیریم.

Let's not postpone the project; we need to meet the deadline.

بیا پروژه را به تأخیر نیندازیم؛ باید تا قبل از موعد مقرر تمامش کنیم.

Let's not neglect the importance of regular exercise for our health.

بیا اهمیت ورزش منظم را برای سلامتی‌مان نادیده نگیریم.

Let's not jump to conclusions without gathering all the facts.

بیا بدون جمع‌آوری همه حقایق، زود نتیجه‌گیری نکنیم.

Let's not underestimate the challenges ahead; we can overcome them.

بیا چالش‌های پیش رو را دست‌کم نگیریم؛ می‌توانیم بر آن‌ها غلبه کنیم.

ساختار Let's در جملات سوالی

استفاده از «let's» در جملات سوالی کاربرد چندانی ندارد. اما اگر بخواهیم آن‌ها را به سوال تبدیل کنیم، از دو روش می‌توانیم کمک بگیریم. روش اول این است که از کلمه پرسشی «shall» در ابتدای جمله استفاده کنیم، مانند مثال زیر:

Let's go to the beach.

بیا به کنار دریا برویم.

***

Shall we go to the beach?

می‌آیی به کنار دریا برویم؟

روش دیگری که برای سوالی کردن جمله با «let's» رایج است، استفاده از عبارت پرسشی «why don't» یا «how about» است، ماند مثال‌های زیر:

Let's have lunch together.

بیا با هم ناهار بخوریم.

***

Why don't we have lunch together?

چرا نمی‌آیی تا با هم ناهار بخوریم؟

Let's go for a walk.

بیا با هم قدم بزنیم.

***

How about going for a walk?

نظرت چیست که با هم قدم بزنیم؟

(بعد از «how about» فعل ing دار به کار می‌رود.)

علاوه بر موارد فوق، کاربرد let's در زبان انگلیسی برای تگ کوئسشن نیز شناخته شده است. تگ کوئسشن به نوعی از جملات پرسشی گفته می‌شود که در انتهای جمله خبری می‌آیند و از دو بخش اصلی «فعل کمکی» و «ضمیر فاعلی» تشکیل شده‌اند. اگر جمله خبری مثبت باشد، در تگ کوئسشن از منفی‌کننده به شکل کوتاه «n't» و بعد از فعل کمکی استفاده می‌کنیم. اما اگر جمله خبری منفی باشد، تگ کوئسشن به شکل مثبت به کار می‌رود. در انتهای جمله پرسشی نیز علامت سوال می‌گذاریم و بعد از جمله خبری هم ویرگول انگلیسی قرار می‌دهیم.

اما برای ساختن تگ کوئسشن جملات خبری با «let's»، قانون آن کمی فرق دارد. در تگ کوئسشن از «shall» استفاده می‌کنیم و چون در هر حالتی فاعل جمله «اول‌شخص جمع» (We) است، تگ کوئسشن به شکل «shall we» نوشته می‌شود. به چند مثال زیر توجه کنید تا با کاربرد let's در زبان انگلیسی برای تگ کوئسشن بیشتر آشنا شوید. اگر به مثال‌ها دقت کنید، متوجه می‌شوید که در برخی از جملات، از «right» یا «okay» به‌جای «shall we» استفاده شده است.

Let's grab a cup of coffee, shall we?

بیا قهوه بخوریم، امکان دارد؟

Let's finish this task first, okay?

بیا اول این کار را انجام دهیم، امکان دارد؟

Let's meet at the usual spot, right?

بیا همان جای همیشگی با هم دیدار کنیم، امکان دارد؟

Let's go to the concert together, shall we?

بیا با هم به کنسرت برویم، امکان دارد؟

Let's explore the new exhibit, okay?

بیا به نمایشگاه جدید سر بزنیم، خب؟

دو خانم ایستاده در حال تماشای نقاشی های یک نمایشگاه

نکته: در برخی موارد وقتی جمله سوالی با «why» ساخته می‌شود و برای پیشنهاد دادن به کار می‌رود، می‌توانیم از ساختار «why not» به‌جای «why don't» کمک بگیریم. در این حالت، فعل اصلی به شکل ساده (مصدر بدون to) به کار می‌رود، مانند مثال‌‌های زیر:

Why not talk to Peter about it?

چرا با «پیتر» درباره آن صحبت نکنیم؟

***

Why not go out to a restaurant?

چرا به رستوران نرویم؟

***

Why not have some coke?

چرا کمی کیک نخوریم؟

در مجموع، ساختار انواع جمله با «let's» (مثبت، منفی و سوالی) را می‌توانیم به شکل زیر خلاصه کنیم:

 • بعد از «let's» از شکل ساده فعل (مصدر بدون to) استفاده می‌کنیم.
 • بعد از «why not» از شکل ساده فعل (مصدر بدون to) استفاده می‌کنیم.
 • بعد از «shall we» از شکل ساده فعل (مصدر بدون to) استفاده می‌کنیم.
 • بعد از «how about» از فعل ing دار استفاده می‌کنیم.
 • بعد از «what about» به فعل ing دار نیاز داریم.

به چند جمله سوالی دیگر در ادامه جمله با let's توجه کنید.

Let's go to the beach this weekend. Are you up for it?

بیا این آخر هفته به کنار دریا برویم. موافقی؟

We have a lot of work to do. Let's start with the most urgent tasks, shall we?

کارهای زیادی داریم که باید انجام دهیم. بیا با ضروری‌ترین آن‌ها شروع کنیم، امکان دارد؟

The movie starts at 7. Let's leave by 6:30. Does that work for you?

فیلم ساعت ۷ شروع می‌شود. بیا ساعت ۶:۳۰ برویم. برایت زمان مناسبی است؟

Let's try that new restaurant downtown. What do you think?

بیا آن رستوران مرکز شهر را امتحان کنیم. نظرت چیست؟

We need to clean up the house. Let's tackle one room at a time, okay?

باید خانه را تمیز کنیم. بیا هر دفعه از یک اتاق شروع کنیم، خب؟

Let's not forget to buy groceries on the way home. Sound good?

بیا فراموش نکنیم که در راه خانه مواد غذایی بخریم. فکر خوبی به نظر می‌رسد.

The party is next Friday. Let's all contribute by bringing a dish. Can you bring something?

مهمانی جمعه آینده است. بیا هر کدام سهمی با آوردن غذا داشته باشیم. ممکن است چیزی بیاوری؟

Let's practice our presentation before the meeting. What time works for you?

بیا ارائه خود را قبل از جلسه تمرین کنیم. چه زمانی برای شما خوب است؟

The weather is beautiful. Let's go for a hike in the mountains. Interested?

هوا خیلی خوب است. بیا برای قدم زدن به کوه برویم. دوست داری؟

We have a deadline to meet. Let's work together to finish the project on time. How can we divide the tasks?

ما موعد مقرری داریم که باید به آن برسیم. بیا با هم کار کنیم تا پروژه را به‌موقع به اتمام برسانیم.

کاربرد Let's در جملات شرطی

یکی از کاربردهای «Let's» در جملات شرطی انگلیسی است. جملات شرطی در زبان انگلیسی به پنج دسته تقسیم می‌شوند که شامل موارد زیر است:

 • جملات شرطی صفر (Zero Conditionals)
 • جملات شرطی نوع اول (First Conditionals)
 • جملات شرطی نوع دوم (Second Conditionals)
 • جملات شرطی نوع سوم (Third Conditionals)
 • جملات شرطی میکس (Mixed Conditionals)

هر یک از این جملات به دو جمله‌واره تقسیم می‌شوند: جمله‌واره «if» که به آن «If Clause» گفته می‌شود و جمله‌واره اصلی به آن «Main Clause» می‌گوییم. «If Clause» شرایطی را توصیف می‌کند که اگر اتفاق بیفتد، پیامد آن همان چیزی خواهد بود که در «Main Clause» شاهدش هستیم. نوع فعلی که در جمله‌واره «if» و جمله‌واره اصلی به کار می‌رود، نوع جمله شرطی را نیز مشخص می‌کند. در آموزش‌های قبلی «مجله فرادرس» به طور مفصل درباره انواع جملات شرطی و ساختار آن‌ها صحبت کرده‌ایم. در این آموزش با کاربرد let's در جملات شرطی اول آشنا می‌شویم.

فرض کنید می‌خواهیم درباره موضوعی صحبت کنیم که اگر اتفاق بیفتد، پیامدی به دنبال خواهد داشت. برای مثال می‌گوییم اگر عجله نکنی، از قطار جا می‌مانی. ترجمه انگلیسی آن به شکل زیر است.

If don't hurry, you will miss the train.

اگر عجله نکنی، از قطار جا می‌مانی.

این جمله شرطی نوع اول است و در رابطه با موضوعی صحبت می‌کند که احتمال وقوع آن در آینده وجود دارد. جمله‌واره «if» با فعل حال ساده و جمله‌واره اصلی با ساختار «will + verb» به کار رفته است که می‌تواند در حالت منفی نیز به کار برود. مثال دیگری را در نظر بگیرید.

If it snows tomorrow, we can make a snowman.

اگر فردا برف ببارد، می‌توانیم آدم‌برفی بسازیم.

اکنون تصور کنید می‌خواهیم جمله فوق را با «let's» به کار ببریم و آن را به عنوان پیشنهادی مطرح کنیم. جمله به شکل زیر خواهد بود:

If it snows tomorrow, let's make a snowman.

اگر فردا برف بارید، بیا آدم‌برفی بسازیم.

حتی می‌توانیم آن را به شکل منفی هم به کار ببریم، مانند مثال زیر:

If it snows tomorrow, let's not stay indoors.

اگر فردا برف بارید، بیا در خانه نمانیم (بیرون برویم).

توجه داشته باشید که در این حالت هیچ تغییری در جمله‌واره «if» نخواهیم داشت، بلکه فقط جمله‌واره اصلی تغییر می‌کند. به چند مثال دیگر توجه کنید تا با کاربرد Let's در زبان انگلیسی برای جملات شرطی بیشتر آشنا شوید.

If the weather is nice tomorrow, let's have a picnic in the park.

اگر فردا هوا خوب بود، بیا در پارک به گردش برویم.

If you finish your work early, let's go to the movies in the evening.

اگر کارت را زود تمام کردی، بیا عصر به سینما برویم.

If she calls before 7 PM, let's invite her to join us for dinner.

اگر او قبل از ۷ شب زنگ زد، بیا دعوتش کنیم که برای شام به ما ملحق شود.

If the train arrives on time, let's meet at the station at 3 PM.

اگر قطار به‌موقع رسید، بیا ساعت ۳ عصر در ایستگاه همدیگر را ببینیم.

If they offer us the job, let's celebrate with a dinner at our favorite restaurant.

اگر به ما شغل را پیشنهاد دادند، بیا در رستوران محبوبمان به صرف شام جشن بگیریم.

نمایی از یک میز با چند بشقاب کیک و چندین شمع روشن

مثال با Let's

برای درک بهتر مطلب کاربرد let's در زبان انگلیسی در این بخش سعی کرده‌ایم به چند مثال درباره نحوه استفاده از این گرامر اشاره کنیم. در این مثال‌ها می‌توانید «let's» را در جملات مثبت، منفی و تگ کوئسشن ببینید. ترجمه هر مثال نیز در ادامه نوشته شده است. در نظر داشته باشید که وقتی «let's» را ترجمه می‌کنیم، هم می‌توانیم فاعل آن را «اول‌شخص جمع» (We) در نظر بگیریم و هم «دوم‌شخص مفرد» (You). بنابراین، در ترجمه‌ها هم معادل «بیایید» نوشته شده است و هم «بیا».

Let's go to the park and enjoy the sunshine.

بیا به پارک برویم و از آفتاب لذت ببریم.

Let's try the new restaurant downtown for dinner tonight.

بیا برای شام امشب، رستوران جدید مرکز شهر را امتحان کنیم.

Let's finish the project before the deadline.

بیایید پروژه را قبل از موعد مقرر تمام کنیم.

Let's make a plan for the weekend getaway.

بیا برای تعطیلات آخر هفته برنامه‌ریزی کنیم.

Let's organize a surprise party for her birthday.

بیا مهمانی غافلگیری برای تولدش ترتیب دهیم.

Let's learn a new language together.

بیا با هم زبان جدیدی را یاد بگیریم.

Let's explore the hiking trails in the mountains.

بیایید در کوه‌ها به دنبال کشف مسیرهای پیاده‌روی باشم.

Let's collaborate on this project to achieve success.

بیایید برای کسب موفقیت در این پروژه با هم همکاری کنیم.

Let's celebrate the small victories along the way.

بیایید پیروزی‌های کوچک در طول مسیر را جشن بگیریم.

Let's create a welcoming environment for everyone.

بیاید محیط دلپذیری را برای همه ایجاد کنیم.

Let's not waste time; we have a deadline to meet.

بیایید وقت را تلف نکنیم؛ ما موعد مقرری داریم که باید آن را در نظر داشته باشیم.

Let's not forget to double-check the details before finalizing.

بیایید یادمان نرود که قبل از نهایی کردن، جزئیات را دوباره بررسی کنیم.

Let's not make the same mistake again.

بیا دوباره همان اشتباه را تکرار نکنیم.

Let's not ignore the importance of regular exercise.

بیایید اهمیت ورزش کردن منظم را نادیده نگیریم.

Let's not procrastinate; start working on it now.

بیایید معطل نکنیم؛ از همین حالا شروع به کار کردن روی آن کنیم.

Let's not underestimate the challenges ahead.

بیایید چالش‌های پیش رو را دست‌کم نگیریم.

Let's not lose sight of our long-term goals.

بیا از اهداف بلندمدت خود غافل نشویم.

Let's not jump to conclusions without proper information.

بیا بدون داشتن اطلاعات مناسب، سریع نتیجه‌گیری نکنیم (قضاوت عجولانه نداشته باشیم).

Let's not neglect the impact of our actions on others.

بیایید اثر کارهای خود را بر دیگران نادیده نگیریم.

Let's not be afraid to ask for help when needed.

بیایید در صورت نیاز از کمک درخواست کردن نترسیم.

Let's grab a cup of coffee, shall we?

بیا یک فنجان قهوه بخوریم، امکان دارد؟

Let's finish this task first, okay?

بیا اول از همه این کار را تمام کنیم، خب؟

Let's go to the concert together, right?

بیا با هم به کنسرت برویم، باشد؟

Let's meet at the usual spot, shall we?

بیا در همان جای همیشگی همدیگر را ملاقات کنیم، ممکن است؟

Let's explore the new exhibit, okay?

بیایید از نمایشگاه جدید دیدن کنیم.

کاربرد Let's در مکالمه انگلیسی

بدون شک برای درک بهتر کاربرد مباحث مختلف گرامری در زبان انگلیسی، بهترین راه آشنایی با نحوه استفاده از «let's» در جملات و گفت‌وگوهای روزانه است. به همین دلیل در این بخش از مطلب کاربرد در زبان انگلیسی از «مجله فرادرس»، مکالمه‌‌ای ارائه کرده‌ایم که با «let's» نوشته شده است. ترجمه مکالمه را نیز در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

Sophie: Hi Mark! The weather is great today. Let's go for a walk in the park.

Mark: That sounds like a fantastic idea, Sophie! Let's bring some snacks and enjoy the sunshine.

Sophie: Absolutely! And afterward, let's grab a coffee at that new cafe downtown.

Mark: Sure, let's do that. By the way, let's invite Sarah and Jake too. It could be a fun group outing.

Sophie: Great thinking, Mark! Let's give them a call and see if they're up for it.

Mark: And let's make sure to bring a frisbee. We could play a bit in the park.

Sophie: Perfect! Let's meet at the park entrance in 30 minutes. This is going to be a wonderful day!

Mark: Agreed! Let's make the most of it. See you in a bit, Sophie!

ترجمه مکالمه

سوفی: سلام مارک! هوا امروز خیلی خوبه. بیا برای قدم زدن به پارک بریم.

مارک: ایده خیلی خوبی به نظر می‌رسه سوفی! بیا چند تا اسنک ببریم و از آفتاب لذت ببریم.

سوفی: حتماً! بعد هم بریم توی اون کافه مرکز شهر و قهوه بنوشیم.

مارک: حتماً بریم. راستی، بیا «سارا» و «جِیک» رو هم دعوت کنیم. بدون شک یه گردش گروهی سرگرم‌کننده خواهد بود.

سوفی: فکر خیلی خوبیه مارک! بیا بهشون زنگ بزنیم و ببینیم که موافقت می‌کنن یا نه.

مارک: و بیا با خودمون بومرنگ بیاریم. می‌تونیم یه کم توی پارک بازی کنیم.

سوفی: عالیه! بیا تا نیم ساعت دیگه دم در ورودی پارک باشیم. روز خیلی خوبی خواهد شد.

مارک: موافقم. بیا حسابی خوش بگذرونیم. زود می‌بینمت سوفی!

فرق Let's و Lets

«Let's» و «Let» را بسیاری از زبان‌آموزان با هم اشتباه می‌گیرند، چون ظاهراً شباهت زیادی به هم دارند. به همین دلیل در این بخش از مطلب سعی کرده‌ایم با بیان تفاوت‌های بین «let's» و «let» به درک بهتر این موضوع کمک کنیم. در یک تعریف کلی باید بگوییم که «let's» وقتی با آپاستروف به کار می‌رود، مخفف «let us» و به همان مفهومی است که در این مطلب با آن آشنا شدیم. یعنی برای پیشنهاد دادن یا دعوت کردن است و معنی «بیا» می‌دهد. شخص گوینده نیز به عنوان یکی از فاعل‌ها شامل آن جمعی می‌شود که قرار است کاری را با هم انجام دهند. اما وقتی «lets» بدون آپاستروف به کار می‌رود، به معنی اجازه دادن است و درواقع «s» سوم‌شخص به کار رفته است. در ادامه این تفاوت را دقیق‌تر و با ذکر مثال بررسی خواهیم کرد.

 • Lets. این کلمه به معنی اجازه دادن یا رهن دادن است، مانند مثال زیر:

Sarah lets me feed her pony.

سارا به من اجازه می‌دهد که به اسبچه‌اش غذا بدهم.

Susan lets three apartments in New York.

«سوزان» سه آپارتمان در نیویورک اجاره می‌دهد.

در هر یک از مثال‌های فوق، «lets» به عنوان فعل اصلی و برای فاعل سوم‌شخص مفرد به کار رفته است.

 • Let's. این کلمه مخفف «let us»‌ و به معنی «بیا» است. درواقع، در زبان انگلیسی می‌توانیم آن را معادل «we should»‌ بدانیم که با کاربردهای آن در این مطلب به خوبی آشنا شدیم. به دو مثال زیر توجه کنید.

Let's go!

بیا برویم!

Let's bring the washing in before dinner.

بیا قبل از شام رخت‌های چرک را بیاوریم.

فرق دیگری که بین «let» و «let's» وجود دارد، در ساختار جمله است. بعد از «let» مفعول می‌آید و بعد از آن شکل ساده فعل (مصدر بدون «to»‌) قرار می‌گیرد، اما بعد از «let's» همواره فعل داریم. این فعل می‌تواند مثبت (let's + verb) یا منفی (let's + not + verb) باشد. از طرفی «let's» همیشه در ابتدای جمله می‌آید. دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید.

Max lets John drive his car.

«مکس» به «جان» اجازه می‌دهد که با ماشینش رانندگی کند.

Let's go to the cinema.

بیا با هم به سینما برویم.

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل «let» به معنی اجازه دادن را برای انواع ضمایر فاعلی مشاهده کنید.

صرف فعل «let» برای ضمایر فاعلی انگلیسی
letI
letyou (دوم‌شخص مفرد)
letshe/she/it
letwe
letyou (دوم‌شخص جمع)
letthey

کاربرد Let us در زبان انگلیسی

همان‌طور که در ابتدای مطلب کاربرد let's در زبان انگلیسی اشاره شد، «let's» مخفف «let us» است و بیشتر برای پیشنهاد دادن به کار می‌رود. اما «let us» نیز در نوشته‌های خیلی رسمی مانند اسناد و مدارک سیاسی و در سخنرانی‌ها، مراسم‌های مذهبی و سایر موقعیت‌های رسمی به کار می‌رود. برای جملات مثبت از «let us» و برای جملات منفی از دو ساختار «let us not» و «do not let us» می‌توانیم استفاده کنیم. به مثال‌های زیر دقت کنید.

Let us remember all those who have died in this terrible conflict.

بگذارید به یاد همه آن‌هایی باشیم که در این درگیری هولناک از دنیا رفتند.

We must forgive, but let us not forget what happened on that day ten years ago.

باید ببخشیم، اما اجازه دهید آنچه که ده سال پیش در آن روز اتفاق افتاد را فراموش نکنیم.

Do not let us deceive ourselves that our economic problems can be easily solved.

اجازه دهید خودمان را این‌طور گول نزنیم که مشکلات اقتصادی‌ ما به راحتی قابل‌حل است.

به چند مثال دیگر نیز توجه کنید تا با کاربرد let us بیشتر آشنا شوید. ترجمه و تلفظ صوتی هر مثال را نیز می‌توانید تمرین کنید.

Let us consider the proposed changes before making a decision.

اجازه دهید قبل از تصمیم‌گیری تغییرات پیشنهادی را در نظر بگیریم.

Let us not underestimate the importance of thorough research.

نباید اهمیت پژو‌هش جامع را نادیده بگیریم.

Let us review the financial projections carefully before finalizing the budget.

اجازه دهید پیش‌بینی‌‌های مالی را قبل از نهایی کردن بودجه با دقت بررسی کنیم.

Let us not forget the ethical implications of our business decisions.

نباید مفاهیم اخلاقی را در تصمیمات مربوط به کسب‌وکار فراموش کنیم.

Let us collaborate to create a more efficient workplace environment.

اجازه دهید برای ایجاد یک محیط کاری کارآمد، با هم مشارکت کنیم.

Do not let us lose sight of our core values in the pursuit of profit.

نباید ارزش‌های محوری‌مان را در پی سودآوری از دست بدهیم.

Do not let us neglect the environmental impact of our operations.

نباید از اثرات زیست‌محیطی عملکردهای خود غافل شویم.

Do not let us underestimate the significance of client feedback.

نگذارید اهمیت بازخورد مشتری را نادیده بگیریم.

دو دست در حال فشردن یکدیگر با پس زمینه ساختمان های شهر

اشتباهات رایج درباره کاربرد Let's در زبان انگلیسی

از آنجا که در زبان انگلیسی «let's» و «let» کاربردهای زیادی دارند، ممکن است در رابطه با نحوه استفاده از آن‌ها در جمله، با چالش‌هایی مواجه شویم و ندانیم که کدام‌یک را باید به کار ببریم. در این بخش از مطلب، به برخی از اشتباهات رایج در خصوص کاربرد Let's در زبان انگلیسی اشاره خواهیم کرد.

 • «let's» آپاستروف دارد و به معنی «بیا» است. عمدتاً برای پیشنهاد دادن به کار می‌رود و مخفف «let us» است. اما «lets» فعل سوم‌شخص مفرد و به معنی اجازه دادن است و بعد از آن به مفعول نیاز داریم:

Let's find a good restaurant around here.

بیا این حوالی دنبال رستوران خوب بگردیم.

She lets me enter her room.

او به من اجازه می‌دهد وارد اتاقش شوم.

 • در جملات شرطی نوع اول نیز می‌توانیم از «let's» در جمله‌واره اصلی استفاده کنیم که برای مطرح کردن پیشنهاد یا ایده‌ای به کار می‌رود، اما «let» کاربردی ندارد:

If it rains let's stay indoors. (درست)

If it rains, lets stay indoors. (نادرست)

اگر باران ببارد، بهتر است داخل منزل بمانیم (بیرون نرویم).

 • فاعل جمله با «let's» اول‌شخص جمع است، یعنی خود شخص گوینده نیز در انجام عمل دخالت دارد. درواقع، فاعل همان «we» است که هم گوینده و شخص یا اشخاص دیگری را شامل می‌شود. در صورتی که گوینده به عنوان فاعل از جمله حذف شود، از «let» استفاده می‌کنیم که به معنای اجازه دادن است:

Let's John and Mary know about the meeting. (نادرست)

Let John and Mary know about the meeting. (درست)

درست: بگذار «جان» و «ماری» از جلسه مطلع شوند.

 • در جملات رسمی و نوشتاری انگلیسی، بهتر است از «let's» استفاده نکنیم، زیرا جمله را از حالت رسمی خارج می‌کند. در این حالت، می‌توانیم از یک جمله دستوری انگلیسی کمک بگیریم و «let's» را حذف کنیم:

Let's consider the economic implications. Let's also analyze the social impact. (غیررسمی)

غیررسمی: بیاید مفاهیم اقتصادی را در نظر بگیریم. همچنین بیایید تأثیر اجتماعی را تحلیل کنیم.

Consider the economic implications. Additionally, analyze the social impact. (رسمی)

رسمی: مفاهیم اجتماعی را در نظر بگیرید. علاوه بر این، تأثیر اجتماعی را نیز تحلیل کنید.

 • در جملات دستوری نباید «let's» به کار ببریم، زیرا آن را از حالت امری خارج و به شکل یک پیشنهاد مطرح می‌کند. در ترجمه فارسی هم تفاوت آن مشخص است:

Let's clean your room.

بیا اتاقت را تمیز کنیم.

Clean your room.

اتاقت را تمیز کن.

سوالات رایج درباره کاربرد Let’s در زبان انگلیسی

در ادامه این بخش از مطلب کاربرد Let's در زبان انگلیسی سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ دهیم.

جمله سوالی برای Let's چگونه ساخته می‌شود؟

برای سوالی کردن جملاتی که با let's شروع می‌شوند، می‌توانیم از کلمات پرسشی نظیر «why don't» یا «shall» کمک بگیریم. علاوه بر این، «how about» نیز می‌تواند به عنوان کلمه پرسشی به کار برود. اما باید در نظر داشته باشیم که فعل اصلی با هر یک از این جملات پرسشی با ساختار متفاوتی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. برای مثال، بعد از «how about» باید از فعل ing دار استفاده کنیم، اما بعد از «shall» شکل ساده فعل اصلی کاربرد دارد.

ساختار Let's در زبان انگلیسی چیست؟

برای ساختن جمله با «Let's» ابتدا آن را بر سر جمله می‌آوریم، سپس فعل اصلی به شکل ساده به کار می‌رود. برای ساختن جملات منفی با let's بعد از این کلمه، منفی‌کننده «not» را می‌آوریم و سپس از شکل ساده فعل اصلی کمک می‌گیریم.

کاربرد Let's در جملات شرطی چیست؟

در جملات شرطی نوع اول، برای بیان موقعیتی واقعی که احتمال وقوع آن در زمان آینده زیاد است، می‌توانیم از «let's» استفاده کنیم که برای پیشنهاد دادن به کار می‌رود و در جمله‌واره اصلی کاربرد دارد. بنابراین، مانند سایر جملات شرطی نوع اول، ابتدا «if-clause» را می‌آوریم که بیانگر شرایطی است که احتمال رخ دادن آن زیاد است. در ادامه از «let's» در جمله‌واره اصلی استفاده می‌کنیم و سپس شکل ساده فعل اصلی را به کار می‌بریم. برای مثال، اگر آخر هفته هوا خوب باشد، بیا به گردش برویم را به شکل‌ «.If the weather is good this weekend, let's go on a picnic» به زبان انگلیسی ترجمه می‌کنیم.

تمرین کاربرد Let’s در زبان انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب کاربرد Let’s در زبان انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۱۰ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. What's the weather like today? Let's _________ a picnic if it's sunny.

plan

planning

plans

2. The movie starts at 8 PM. Let's __________ early to get good seats.

leave

leaves

leaving

3. We all enjoy playing board games. ________ play some this weekend.

Let's not

Lets'

let is

4. The kitchen is a mess. Let's __________ it before guests arrive.

erase

clean

wash

5. The class is difficult, but let's __________ our best and study regularly.

doing

does

do

6. The concert is tonight. Let's _________ our tickets online to avoid lines.

buying

buy

buys

7. The sun is setting. Let's __________ a walk on the beach.

taking

takes

take

8. It's your birthday next week. Let's __________ a small celebration with friends.

find

throw

have

9. The traffic is heavy. Let's __________ an alternate route to avoid delays.

find

finding

finds

10. Our team needs to practice. Let's __________ harder for the upcoming competition.

works

work

working

تمرین دوم

به جملات زیر با «let's» پاسخ دهید.

Q1: It's very cold in here.

جواب

Answer: Let's close the window.

Q2: It's very hot. I am thirsty.

جواب

Answer: Let's drink some water.

Q3: I haven't visited Granny this week.

جواب

Answer: Let's telephone her.

Q4: Dad's car is very dirty.

جواب

Answer: Let's clean his car.

Q5: It's mum's birthday today.

جواب

Answer: Let's buy a cake for her.

Q6: It's raining. We can't play outside.

جواب

Answer: Let's watch TV.

Q7: I want to see the film "Avatar".

جواب

Answer: Let's go to the cinema.

Q8: What's the date today?

جواب

Answer: Let's look at the calendar.

Q9: It's raining.

جواب

Answer: Let's take an umbrella.

Q10: We are going to Oxford by bus.

جواب

Answer: Let's buy one ticket for you and one for me.

Q11: I like this music a lot and I feel so happy.

جواب

Answer: Let's dance.

Q12: I am tired of walking around the park.

جواب

Answer: Let's sit on that bench.

Q13: I want to be healthy and fit.

جواب

Answer: Let's do some exercise.

Q14: I am so hungry.

جواب

Answer: Let's eat a sandwich.

Q15: I won't go to work tomorrow.

جواب

Answer: Let's hang out tomorrow.

تمرین سوم

جاهای خالی با شکل مثبت و منفی «let's» کامل کنید.

Q1: I have a busy day ahead. ________ waste time on non-essential tasks.

جواب

Answer: have a busy day ahead. Let's not waste time on non-essential tasks.

Q2: The weather is beautiful today. ________ go for a walk in the park.

جواب

Answer: The weather is beautiful today. Let's go for a walk in the park.

Q3: We are running out of time. ________ linger here; we need to finish the project.

جواب

Answer: We are running out of time. Let's not linger here; we need to finish the project.

Q4: It's a challenging puzzle. ________ work on it together to solve it faster.

جواب

Answer: It's a challenging puzzle. Let's work on it together to solve it faster.

Q5: The deadline is approaching. ________ organize a meeting to discuss our progress.

جواب

Answer: The deadline is approaching. Let's organize a meeting to discuss our progress.

Q6: The movie starts in 10 minutes. ________ miss the beginning; hurry up!

جواب

Answer: The movie starts in 10 minutes. Let's not miss the beginning; hurry up!

Q7: We have a lot of vegetables in the fridge. ________ make a healthy salad for dinner.

جواب

Answer: We have a lot of vegetables in the fridge. Let's make a healthy salad for dinner.

Q8: The room is too crowded. ________ find a quieter place to study.

جواب

Answer: The room is too crowded. Let's not find a quieter place to study.

Q9: The car needs maintenance. ________ delay; schedule a service appointment.

جواب

Answer: The car needs maintenance. Let's not delay; schedule a service appointment.

Q10: It's a beautiful day outside. ________ go for a bike ride in the countryside.

جواب

Answer: It's a beautiful day outside. Let's go for a bike ride in the countryside.

Q11: The room is messy. ________ clean it up before guests arrive.

جواب

Answer: The room is messy. Let's not clean it up before guests arrive.

Q12: We're unsure about the directions. ________ ask for help to avoid getting lost.

جواب

Answer: We're unsure about the directions. Let's ask for help to avoid getting lost.

Q13: We have all the ingredients for a cake. ________ bake it together for dessert.

جواب

Answer: We have all the ingredients for a cake. Let's bake it together for dessert.

Q14: The exam is challenging. ________ stress too much; do your best.

جواب

Answer: The exam is challenging. Let's not stress too much; do your best.

Q15: The meeting is going to be long. ________ forget to bring some snacks.

جواب

Answer: The meeting is going to be long. Let's not forget to bring some snacks.

تمرین چهارم

جملات زیر را با کلمات داخل پرانتز سوالی کنید.

Q1: Let's go to the beach and enjoy the sunshine. (Shall)

جواب

Answer: Shall we go to the beach and enjoy the sunshine?

Q2: Let's try the new restaurant downtown for dinner. (How about)

جواب

Answer: How about trying the new restaurant downtown for dinner?

Q3: Let's finish this project before the deadline. (Shall)

جواب

Answer: Shall we aim to finish this project before the deadline?

Q4: Let's organize a surprise party for her birthday. (How about)

جواب

Answer: How about organizing a surprise party for her birthday?

Q5: Let's study together for the upcoming exam. (Why don't)

جواب

Answer: Why don't we study together for the upcoming exam?

Q6: Let's explore the hiking trails in the national park. (Shall)

جواب

Answer: Shall we explore the hiking trails in the national park?

Q7: Let's not forget to call and wish him a happy birthday. (Shall)

جواب

Answer: Shall we remember to call and wish him a happy birthday?

Q8: Let's watch a movie and relax after a long day. (How about)

جواب

Answer: How about watching a movie and relaxing after a long day?

Q9: Let's learn a new language together this summer. (How about)

جواب

Answer: How about learning a new language together this summer?

Q10: Let's plan a weekend getaway to the mountains. (How about)

جواب

Answer: How about planning a weekend getaway to the mountains?

جمع‌بندی

در این آموزش به کاربرد let's در زبان انگلیسی اشاره کردیم. در ابتدا توضیح دادیم که «let's» معمولاً برای پیشنهاد دادن، دعوت کردن یا انجام دادن کاری به کار می‌رود و فاعل آن اول‌شخص جمع است. سپس ساختار «let's» را برای جملات مثبت و منفی بررسی کردیم و مثال‌های متعددی در این خصوص مطرح کردیم. از دیگر مواردی که در رابطه با کاربرد Let's در زبان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت، نحوه سوالی کردن جمله با let's بود. برای این منظور، از «shall» یا «why don't» و «how about» کمک گرفتیم و ساختار فعل را با هر یک مشخص کردیم.

در ادامه مطلب، کاربردهای مختلف let's را یاد گرفتیم و مثال‌های زیادی برای آن ارائه کردیم. همچنین فرق بین «let's» و «lets» را توضیح دادیم و اشتباهات رایج بین زبان‌آموزان هنگام استفاده از این دو کلمه را برشمردیم.

از دیگر مواردی که در این مطلب به آن پرداختیم، کاربرد let's در گفت‌وگوهای روزمره بود که در قالب مکالمه‌ای در سطح متوسط همراه با ترجمه فارسی و تلفظ صوتی ارائه شد. در انتهای مطلب نیز چند تمرین طراحی کردیم که با دریافت پاسخ بتوانید عملکرد خود را از این مطلب ارزیابی کنید. در بخش پایانی، خلاصه‌ای از کاربرد let's در زبان انگلیسی را برای انواع جملات در جدول زیر فهرست کرده‌ایم.

کاربرد Let's در زبان انگلیسی
ساختار جملهکاربردمثال
مثبتبرای پیشنهاد دادن، دعوت کردن یا انجام کار گروهیLet's go to the park and have a picnic.
منفیبرای پیشنهاد به انجام ندادن کاری به شکل دسته‌جمعیLet's not be late for the meeting.
سوالیبرای پرسیدن درباره پیشنهاد به انجام کار یا دعوت کردنShall we go to the movies tonight?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۹ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Grammarly BlogCambridge DictionaryThought CoEnglish Grammar Profiler
۲ دیدگاه برای «کاربرد Let’s در زبان انگلیسی – به زبان ساده + مثال، تمرین و تلفظ صوتی»

Its was uesfull Article, I didn’t think the use of “Let’s” would be so much . Thank you

بسیار شفاف و روان و کاملا آموزنده و مفید بود .
سپاسگزارم که وقت و انرژی گذاشتید تا دیگران استفاده کنند .
مشکل من که یک عمر بود یدک میکشیدم حل شد و امیدوارم شما هم در زندگیتان موفق باشید . ممنون از شما

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *