زبان انگلیسی ۲۳۷۴ بازدید

در زبان انگلیسی، تقریباً در هر جمله‌ای «حرف تعریف» (Article) به کار رفته است. حروف تعریف، کلمه‌‌هایی هستند که قبل از اسم قرار می‌‌گیرند و استفاده درست از آن‌ها نشان‌دهنده تسلط شخص بر زبان انگلیسی است. هدف ما از این آموزش، ارائه مطلبی کامل و دقیق در رابطه‌ با حرف تعریف در انگلیسی و کاربرد آن است. به عبارت دیگر، هر‌ آنچه که لازم است درباره حروف تعریف بدانید، در این مطلب گردآوری شده است.

حرف تعریف در انگلیسی چیست؟

حرف تعریف در انگلیسی کلمه‌ای است که قبل از اسم یا «گروه اسمی» (Noun Phrase) می‌آید و اطلاعات ساده و مختصری درباره اسم به ما ‌می‌دهد. برای مثال نشان می‌دهد که اسم، «مفرد» (Singular) یا «جمع» (Plural) است. در زبان انگلیسی، سه حرف تعریف وجود دارد که شامل «an» ،«a» و «the» می‌شود. نکته‌ای که در یادگیری حرف تعریف در انگلیسی اهمیت دارد، نحوه استفاده آن‌ در جمله است. در ادامه، به تک‌تک این کاربردها و همچنین مثال‌هایی در این رابطه اشاره می‌کنیم.

حرف های تعریف در زبان انگلیسی

حرف تعریف در انگلیسی به دو دسته «معین» (Definite) و «نامعین» (Indefinite) تقسیم می‌شود. حرف تعریف معین، «the» و حرف‌های تعریف نامعین، «a» و «an» هستند. در مواردی که نیازی به حرف تعریف نیست، دسته سومی تحت عنوان «بدون حرف تعریف» یا «حرف تعریف صفر» (Zero Articles) در نظر گرفته شده که در بخش‌ پایانی این آموزش به آن پرداخته‌ایم. در جدول زیر، دسته‌بندی حرف تعریف در انگلیسی را مشاهده می‌کنید.

Articles
Zero Indefinite Definite
__ An A The
فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد حرف تعریف در زبان انگلیسی

حرف تعریف در انگلیسی کاربردهای متعددی دارد. به‌طور کلی، در دو حالت از حرف تعریف استفاده می‌کنیم:

 1. وقتی بخواهیم درباره اسمی صحبت کنیم که برای شنونده «نامعین» و ناشناخته‌ است.
 2. وقتی شنونده درباره آن اطلاعاتی دارد و برایش شناخته‌شده و «معین» است.

به مثال زیر توجه کنید:

I ate an apple yesterday. The apple was juicy and delicious.

من دیروز یک سیب خوردم. سیب آبدار و خوشمزه بود.

در جمله اول، گوینده از چیزی صحبت می‌کند که شنونده اطلاعاتی درباره آن ندارد. اما در جمله دوم، شنونده می‌داند که گوینده در مورد چه چیزی صحبت می‌کند، چون در جمله اول به آن اشاره کرده است. بنابراین در جمله اول، کلمه «سیب» برای شنونده نامعین و در جمله دوم معین است.

گرامر حرف تعریف در انگلیسی

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی (Indefinite Articles)

برای این‌که حروف تعریف نامعین را بشناسیم، ابتدا لازم است مرور کوتاهی بر اسامی «قابل‌شمارش» (Count Nouns) داشته باشیم.

اسامی قابل شمارش در انگلیسی

اسم‌ها در زبان انگلیسی، به دو دسته «قابل‌شمارش» و «غیرقابل‌شمارش» (Non-Count Nouns) تقسیم می‌شوند. اسامی قابل‌شمارش نیز به دو دسته «مفرد» و «جمع» تقسیم می‌شوند. برای مثال، «Book» اسم قابل‌شمارش مفرد و «Books» اسم قابل‌شمارش جمع است. «a» و «an» به‌عنوان حروف تعریف نامعین، فقط برای اسامی‌ قابل‌شمارش مفرد به‌کار می‌روند. در ادامه این آموزش، بیشتر به آن اشاره خواهیم کرد.

تفاوت «a» و «an» در جمله

اگر اسمی با حرف «صدادار» (Vowel) شروع شود، از «an» و اگر «بی‌صدا» (Consonant) باشد از «a» استفاده می‌کنیم. در جدول زیر چند مثال را مشاهده می‌کنید. حروف صدادار در انگلیسی (a, e, i, o, u) است.

An + vowels A + consonants
an airplane a car
an envelope a letter
an ice cream a teacher

نکته: تعدادی از کلمه‌ها در زبان انگلیسی با حرف بی‌صدای «h» شروع می‌شوند، اما باید قبل از آن‌‌ها «an» بیاوریم، مانند «honest» به معنای «صادق» و «hour» به‌معنای «ساعت». به مثال‌های زیر دقت کنید:

.She's an honest person

او آدم راستگویی است.

He left the office an hour ago.

او یک ساعت پیش دفتر را ترک کرد.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد حرف تعریف نامعین در انگلیسی با مثال

حرف تعریف نامعین در زبان انگلیسی کاربردهای متعددی دارد که در ادامه به‌ آن‌ها اشاره می‌کنیم.

 • وقتی برای اولین بار به چیزی اشاره می‌کنیم:

I received an e-mail last night.

من دیشب ایمیلی دریافت کردم.

 • وقتی درباره کسی یا چیزی صحبت می‌کنیم که اطلاعاتی درباره‌اش نداریم:

A man called to see you this afternoon.

آقایی تماس گرفت که امروز عصر تو را ببیند.

 • وقتی درباره حرفه یا شغل کسی صحبت می‌کنیم:

Sally is an accountant. She works for a big and famous company.

«سالی» حسابدار است. او در شرکت بزرگ و معروفی کار می‌کند.

نکته: در ترجمه به زبان فارسی، معمولاً برای حروف «a» و «an» معادلی در نظر نمی‌گیریم. به بیان دیگر، نمی‌گوییم «سالی» یک حسابدار است. درعوض، می‌توانیم به‌جای «یک»، به انتهای اسم «ی» اضافه کنیم.
 • وقتی درباره بیماری‌ها صحبت می‌کنیم («flu» به‌معنای «آنفولانزا» استثنا است و به‌صورت «the flu» نوشته می‌‌شود):

.I have a terrible headache

من سردرد شدیدی دارم.

Nelly had a bad cold and a sore throat.

«نلی» سرمای بدی خورده بود و گلودرد داشت.

 • وقتی درباره دفعاتی که کاری را انجام می‌دهیم صحبت می‌کنیم:

Michael goes to the gym twice a week.

مایکل دو بار در هفته به باشگاه ورزشی می‌رود.

All the members of the family get together once a year.

کل اعضای خانواده، سالی یک بار دور هم جمع می‌شوند.

حرف تعریف نامعین در انگلیسی

حرف تعریف معین در انگلیسی (Definite Articles)

رایج‌ترین حرف تعریف در انگلیسی حرف تعریف معین «the» است که هم می‌توانیم آن را برای اسامی مفرد و هم جمع به کار ببریم. در زیر به کاربردهای حرف تعریف «the» اشاره شده است.

کاربرد حرف تعریف معین در انگلیسی با مثال

فیلم آموزشی مرتبط

در موارد زیر، از حرف تعریف the استفاده می‌کنیم.

 • وقتی شنونده، گوینده، یا هر دو می‌دانند درباره چه کسی یا چه چیزی صحبت می‌کنند:

I'm going to the post office.

من دارم به اداره پست می‌روم.

(در این مثال شخص می‌داند که به کدام اداره پست می‌رود.)

.I didn't like the film

من فیلم را دوست نداشتم.

(در این مثال هم شنونده و هم گوینده فیلم را دیده‌اند.)

 • وقتی درباره چیزهای منحصربه‌فرد صحبت می‌کنیم. یعنی می‌دانیم که فقط یکی از آن وجود دارد، مثل ماه، خورشید، کره زمین:

The Sun disappeared behind heavy clouds.

خورشید پشت ابرهای سنگین پنهان شد.

The Earth goes around the Sun.

زمین به دور خورشید می‌چرخد.

 • قبل از بعضی از «اسم‌های خاص» (Proper Nouns)، مانند اسم بعضی از کشورها، رودخانه‌ها، دریاها و رشته‌کوه‌ها. در جدول زیر می‌توانید تعدادی از این اسم‌ها را ببینید.
رشته‌کوه‌ها
(Mountain Ranges)
دریاها و اقیانوس‌ها
(Seas & Oceans)
رودخانه‌ها
(Rivers)
کشورها
(Countries)
the Alps the Arabian sea the Amazon the Bahamas
the Andes (the Caspian (sea the Danube .the U.S
the Atlas mountains the Arctic ocean the Hudson .the U.K
the Himalayas the Atlantic ocean the Nile the Netherlands
the Pyrenees the Caribbean (sea) the Thames

the Philippines

 • قبل از «صفت‌های تفضیلی مضاعف» (Double Comparatives):

The more time he spends with her, the happier he becomes.

هر چقدر وقت بیشتری را با او سپری می‌کند، خوشحال‌تر می‌شود.

 • قبل از «صفت‌های عالی» (Superlative Adjectives):

I ordered the most expensive dish.

من گران‌ترین غذا را سفارش دادم.

 •  قبل از اعداد ترتیبی (Ordinal Numbers):

.They live on the first floor

آن‌ها در طبقه اول زندگی می‌کنند.

Take the second exit on the left.

از دومین خروجی به‌سمت چپ برو.

 • قبل از اسامی اعضای خانواده:

The Parkers have a big house in New York.

خانواده «پارکرز» خانه بزرگی در نیویورک دارند.

فیلم آموزشی مرتبط

اسم‌های بدون حرف تعریف (Zero Articles)

بعضی وقت‌ها ممکن است هنگام استفاده از حرف تعریف در انگلیسی تردید داشته باشید. به‌ویژه موقعی که متنی را از زبان مادری ترجمه می‌کنید، بدون شک قوانین مربوط به حرف تعریف شکل متفاوتی به خود می‌گیرد. در برخی موارد نیازی به استفاده از حرف تعریف قبل از اسم نیست. به این اسم‌ها، «اسم‌های بدون حرف تعریف» می‌گوییم که در دسته‌بندی سوم، تحت عنوان «حرف تعریف صفر» (Zero Articles) قرار می‌گیرند.

کی و کجا از حرف تعریف استفاده نمی‌کنیم؟

در موارد زیر از حرف تعریف استفاده نمی‌‌کنیم:

 • اسم افراد:

.I gave the book to Mary

من کتاب را به «ماری» دادم.

 • «صفت‌های ملکی» (Possessive Adjectives):

.She's my friend

او دوست من است.

He doesn't live with his parents.

او با پدر و مادرش زندگی نمی‌کند.

 • اسم‌های قابل‌شمارش جمع و غیرقابل‌شمارش، وقتی به‌صورت کلی درباره آن‌ها صحبت می‌کنیم:

.Cars can be dangerous

ممکن است ماشین باعث ایجاد خطر شود.

دو جمله زیر را با هم مقایسه کنید. در جمله اول، واژه «موسیقی» در مفهوم کلی به کار رفته است، اما در جمله دوم، منظور موسیقی خاصی است:

.I love music

من موسیقی را دوست دارم.

∗∗∗

I love the music you're playing.

من آهنگی را که می‌زنی دوست دارم.

 • ملیت یا زبان:

?Do you speak French

تو به فرانسوی صحبت می‌کنی؟

 • اسم خیابان‌ها:

Mr. Smith lives on Maple Street.

آقای «اسمیت» در خیابان «میپل» زندگی می‌کند.

حرف تعریف صفر در انگلیسی

 • اسم کشورها (به‌جز مواردی که که در جدول بالا ذکر شد):

.They live in France

آن‌ها در «فرانسه» زندگی می‌کنند.

She flew from New York to London.

او با هواپیما از «نیویورک» به «لندن» رفت.

 • اسم روزها، ماه‌ها، فصل‌ها و تعطیلات:

.We'll play tennis on Tuesday

ما سه‌‌‌شنبه تنیس بازی می‌کنیم.

(ترجمه فعل در فارسی به‌صورت حال ساده است، اما مفهوم آینده را دارد.)

 • وعده‌های غذایی (صبحانه، ناهار، شام):

I usually have breakfast at work.

من معمولاً در محل کار صبحانه می‌خورم.

 • عناوین یا القابی که برای افراد به کار می‌بریم:

Queen Elizabeth

ملکه «الیزابت»

Doctor Miller

دکتر «میلر»

 President Obama

رئیس‌جمهور «اوباما»

نکته: اگر کلمه «president» به‌‌عنوان لقب به کار نرود، حرف تعریف «the» می‌گیرد. این حالت برای عناوین و القاب دیگر نیز صدق می‌کند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید:

Donald Trump was the president of the United States in 2016.

«Donald Trump» در سال ۲۰۱۶ رئیس‌جمهور ایالات متحده بود.

∗∗∗

She has an appointment with the doctor at 4:00.

او ساعت چهار با دکتر قرار ملاقات دارد.

جمع‌بندی

مهم‌ترین نکته در یادگیری حرف تعریف در انگلیسی این است که وقتی به شخص، شیء یا مکانی برای اولین بار اشاره می‌کنید، معمولاً باید از «a» یا «an» استفاده کنید. اما اگر بار دوم به همان چیز اشاره کنید، باید حرف تعریف معین «the» را به کار ببرید. اکنون که با نحوه و زمان استفاده از حروف تعریف آشنا شدید، می‌توانید با تمرین بیشتر، کیفیت و دقت زبان انگلیسی خود را بهبود دهید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «صفت در زبان انگلیسی» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۵ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«آزاده رمضانی»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینهٔ تدریس، ترجمه و ویراستاری بوده است و درحال‌حاضر، به‌عنوان دبیر تحریریهٔ زبان‌‌های خارجی با مجلۀ فرادرس همکاری می‌کند.