انواع قید در زبان انگلیسی

انواع قید در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی از قیدهای مختلفی تشکیل شده است که چگونگی انجام فعل، تعداد دفعات و زمان وقوع فعل را نشان می‌دهند. در واقع، قیدها برای دادن اطلاعات بیشتر در جمله به کار می‌روند. بیشتر قیدها با پسوند «ly-» از دیگر اجزاء جمله متمایز می‌گردند، اما این امر همواره صدق نمی‌کند. اجزاء کلام در انگلیسی به نه دسته مختلف تقسیم می‌شوند و قید یکی از آن‌هاست. مهم‌ترین کاربرد قید در توصیف یا تعیین ویژگی فعل است.

جایگاه قید در جمله به نوع آن بستگی دارد و می‌تواند ابتدا، وسط یا انتها قرار بگیرد. اما به طور کلی، معمولاً یا بعد از فعل اصلی می‌آیند یا بعد از مفعول. قید در زبان انگلیسی به پنج دسته مهم تقسیم می‌شود:

  • قید زمان
  • قید مکان
  • قید حالت
  • قید مقدار
  • قید تکرار

قیدها در زبان انگلیسی کاربردهای مختلفی دارند و برای بیان موقعیت‌های خاصی استفاده می‌شوند. برای آشنایی با انواع قید در زبان انگلیسی در وهله اول باید با ساختار و نحوه استفاده از آن در جمله آشنا شوید تا بتوانید کاربردهای آن را به خوبی درک کنید.

بسیاری از زبان‌آموزان، هنگام تشخیص قید در جمله، آن را با صفت اشتباه می‌گیرند، زیرا هم قیدها و هم صفت‌ها کلمات دیگری را در جمله توصیف می‌کنند. یکی از راه‌های مفید برای جلوگیری از این امر، توجه به فعل جمله است. قیدها با فعل اصلی در جمله به کار می‌روند، بنابراین راه تشخیص آن‌ها با این روش ساده‌تر خواهد شد. در مطالب مربوط به آموزش انواع قید در زبان انگلیسی که در «مجله فرادرس» منتشر شده است، سعی کرده‌ایم چنین موضوعات مهمی را به طور کامل و جامع آموزش دهیم.

قیدها دفعات وقوع رویدادی را در زمان گذشته، حال یا آینده نشان می‌دهند. همچنین ممکن است نحوه انجام کاری را توصیف کنند. در هر صورت، قیدها اطلاعات مفیدی را در اختیار ما قرار می‌دهند و جمله را برای شنونده یا خواننده زیباتر می‌کنند. بنابراین، یادگیری آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

برای آشنایی کامل با انواع قید، در «مجله فرادرس» انواع قیدهای انگلیسی به‌صورت مطالب جداگانه و همراه با مثال‌های گوناگون آموزش داده شده است. همچنین به قوانین املایی قیدها اشاره شده است. در فهرست زیر، سلسله مطالب مجله فرادرس در همین رابطه به ترتیب آورده شده است. شما برای یادگیری انواع قید در زبان انگلیسی، می‌توانید این مطالب را به طور کامل مطالعه کنید و گرامر مربوط به هر مبحث را به زبان ساده و به کمک مثال‌های متعدد یاد بگیرید.