سوال ساختن در انگلیسی — تکنیک ها و فرمول ها + مثال

۱۲۶۷ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۱۹ دقیقه

ساختار جمله در انگلیسی، کاملا متفاوت با ساختار جملات فارسی است. جملات پرسشی نیز مانند سوال‌ها، ساختاری متفاوت در انگلیسی دارند. در این آموزش قصد داریم تا با بررسی دقیق ساختار انواع سوالات در انگلیسی، به موضوع پرچالش سوال ساختن در انگلیسی بپردازیم.

فهرست مطالب این نوشته

سوال ساختن در انگلیسی

در زبان انگلیسی، جملات ساختار ویژه‌ای دارند. بر خلاف زبان فارسی که فاعل در ابتدای جمله و فعل در انتهای جمله قرار می‌گیرد، در زبان انگلیسی، فاعل و فعل در ابتدای جمله در کنار هم قرار می‌گیرند. بعد از فاعل و فعل می‌توان سایر اجزای جمله، مانند مفعول، قیدها، حروف ربط، حروف اضافه و بسیاری اجزای دیگر را به کار برد. گرچه ممکن است در نوع سوالات شباهت‌هایی وجود داشته باشد، ترتیب کلمات در جملات و اجزای لازم برای سوال ساختن در انگلیسی متفاوت هستند. به این منظور بهتر است در ابتدا با انواع سوال در انگلیسی آشنا شویم.

انواع سوال در انگلیسی

در زبان انگلیسی دو نوع سوال مختلف با دو ساختار متفاوت وجود دارد. با توجه به زمان‌ فعل، در هر نوع سوال به اجزای متفاوتی نیاز خواهد بود. در ادامه به این دو نوع سوال خواهیم پرداخت.

سوال‌هایی با پاسخ آری یا نه

این نوع سوال در مقایسه با نوع دیگر، ساده‌تر است. در ساخت این نوع سوال معمولا تغییرات کمی در ساختار کلی جملات ایجاد می‌شود. با توجه به این‌که این نوع سوال‌ها، پاسخ آری یا نه می‌گیرند، اطلاعات چندانی را به مخاطب خود منتقل نمی‌کنند.

سوال ساختن در انگلیسی در زمان‌های مختلف، متفاوت است. به عبارت دیگر، با توجه به فاعل و زمان فعل، ممکن است لازم باشد تغییرات مختصری در جمله پرسشی ایجاد شود.

سوال ساختن در انگلیسی برای جملاتی با فعل To be

در جملاتی که از انواع فعل «to be» استفاده شده باشد، جابه‌جایی فاعل با فعل «to be»، برای سوال ساختن در انگلیسی کافی خواهد بود. دقت کنید که در این حالت زمان فعل تغییر نخواهد کرد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Are you from Japan?

آیا تو ژاپنی هستی؟

Were they at the party?

آیا آن‌ها در میهمانی بودند؟

Is she a nurse?

آیا او پرستار است؟

Was it a comedy?

آیا این فیلم کمدی است؟

Am I on time?

آیا من وقت‌شناس هستم؟

Were you curious?

آیا تو کنجکاو بودی؟

همان‌طور که در مثال‌های بالا دیده می‌شود، برای ساخت این سوالات، تنها لازم است که جای فاعل و فعل کمکی «to be» تغییر کند.

در جملاتی که پاسخ آری یا نه دارند، اغلب به پاسخ کوتاه نیاز است. در پاسخ کوتاه تنها از واژه‌های بله یا خیر، به همراه فاعل و فعل کمکی استفاده می‌شود. باید دقت داشت که در پاسخ کوتاه نیازی به استفاده از صفت ها یا فعل اصلی نیست. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

A: Are you Japanese?

B: Yes, I am.

A: آیا تو ژاپنی هستی؟

B: بله هستم.

A: Is she Canadian?

B:No, She isn't.

آیا او کانادایی است؟ :A

B: نه نیست.

A: Was it amazing?

B:Yes, it was.

آیا حیرت انگیز بود؟ :A

B: بله، بود.

A: Were they hardworking?

B:No they weren't.

آیا آن‌ها سخت کوش بودند؟ :A

B: نه، نبودند.

در مثال‌های بالا، جملات پرسشی با پاسخ کوتاه آورده شده‌اند. دقت کنید در پاسخ کوتاه ممکن است فاعل جمله تغییر کند. مثلا در سوال اول، فاعل جمله پرسشی «You» است که به «I» تغییر کرده است.

سوال ساختن در انگلیسی

سوال ساختن در انگلیسی برای جملاتی با فعل اصلی

برای ساخت سوال در جملاتی که دارای فعل اصلی هستند، کمی بیشتر از فعل‌های «to be» نیاز به دقت هست. اولا باید به زمان فعل دقت کرد، چرا که با توجه به زمان فعل جمله، باید فعل کمکی مناسب انتخاب شود. نکته دوم این‌که در ساخت سوال برای جملاتی که دارای فعل اصلی هستند، چه در زمان گذشته و چه در زمان حال، حتما باید از شکل ساده فعل اصلی استفاده کرد. به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

I practice math every Sunday.

من هر یکشنبه، ریاضی تمرین میکنم.

∗∗∗

Do you practice math every Sunday?

آیا تو هر یکشنبه ریاضی تمرین میکنی؟

She plays the guitar professionally.

او حرفه‌ای گیتار می‌زند.

∗∗∗

Does she play the guitar professionally?

آیا او به‌طور حرفه‌ای گیتار می‌زند؟

They spoke Chinese in the class.

آن‌ها در کلاس به زبان چینی صحبت می‌کردند.

∗∗∗

Did they speak Chinese in the class?

آیا آن‌ها در کلاس به زبان چینی صحبت می‌کردند؟

در مثال‌ سوم، با این‌که فاعل جمله «she» است و فعل جمله پسوند «s-» دارد، در شکل سوالی، فعل به صورت ساده به کار رفته است. در جمله چهارم نیز با اینکه در جمله از فعل «spoke» استفاده شده که بی‌قاعده و مربوط به زمان گذشته است، در شکل سوالی از فعل ساده «speak» استفاده شده است.

استفاده از افعال وجهی برای سوال ساختن در انگلیسی

افعال وجهی یکی از انواع فعل کمکی در انگلیسی هستند که به تعیین زمان جمله کمک می‌کنند. علاوه بر این با استفاده از فعل‌های وجهی می‌توانیم معنای جدیدی نیز به فعل جمله اضافه کنیم. به چند مثال از کاربرد فعل‌های وجهی در جملات توجه کنید.

You should sleep more.

تو باید بیشتر استراحت کنی.

He could read when he was 5.

او وقتی پنج‌ساله بود می‌توانست بخواند.

They will travel next month.

آن‌ها ماه آینده سفر خواهند کرد.

She must follow the rules.

او باید از قوانین پیروی کند.

نکته: باید دقت داشت که در سوالات آری یا نه با فعل وجهی «May» نمی‌توان از فاعلی به جز «I» استفاده کرد. به چند مثال توجه کنید.

May I go out?

اجازه دارم بیرون بروم؟

∗∗∗

May I speak Farsi?

اجازه دارم فارسی صحبت کنم؟

∗∗∗

May I sit here?

اجازه دارم اینجا بنشینم؟

در این جملات از فعل‌های وجهی در کنار فعل اصلی جمله استفاده شده است. با توجه به این که فعل‌های وجهی جزء فعل‌های کمکی به شمار می‌آیند، می‌توانیم بدون اضافه کردن فعل کمکی دیگر، و تنها با استفاده از فعل‌های وجهی، جملات پرسشی بسازیم. با توجه به این نکته، سوالاتی که با این فعل‌ها شروع شوند به پاسخ کوتاه نیاز خواهند داشت. به چند مثال دقت کنید.

A: Can the elephants fly?

B: No, they can't.

A: آیا فیل‌ها می‌توانند پرواز کنند؟

B: نه، نمی‌توانند.

A: Should you lose weight?

B: Yes, I should.

A: آیا بهتر است وزنت را کم کنی؟

B: بله، بهتر است.

A: Must you wear a seatbelt?

B: Yes, I must.

A: آیا باید کمربند ایمنی ببندی؟

B: بله باید ببندم.

A: May I ask a question?

B: Yes, you may.

A: اجازه دارم سوالی بپرسم؟

B: بله، اجازه دارید.

در مثال‌های بالا مشاهده کردید که برای ساخت سوال‌های آری یا نه، فعل کمکی وجهی که در جمله استفاده شده کافی‌ست. بنابراین نیازی به استفاده از سایر فعل‌های کمکی نخواهد بود.

نکته: در پاسخ‌های کوتاه برای سوالات آری یا نه نیازی به استفاده از فعل اصلی در کنار فعل وجهی نیست. به عبارت دیگر، فعل وجهی و فاعل برای پاسخ کوتاه کافی هستند.

نکته: از میان فعل‌های وجهی، فعل «ought to» تنها در جملات خبری مثبت و منفی استفاده می‌شود. این فعل، هم‌معنی فعل «should» است و در جملات پرسشی به جای استفاده از «ought to» می‌توان از فعل «should» استفاده کرد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

She ought to see the dentist.

او باید به دندانپزشک مراجعه کند.

Should she see the dentist?

آیا او باید به دندانپزشک مراجعه کند؟

∗∗∗

They ought not to copy answers.

آن‌ها نباید جواب‌ها را کپی کنند.

Should they copy answers?

آیا آن‌ها باید جواب‌ها را کپی کنند؟

∗∗∗

You ought to speak louder.

باید بلندتر صحبت کنی.

Should I speak louder?

آبا باید بلندتر صحبت کنم؟

سوال ساختن در انگلیسی

سوال ساختن در انگلیسی با استفاده از Would Like

عبارت «would like» معمولا درباره این‌ است که افراد در حال حاضر چه چیزی میل دارند. دو کلمه «would» و «like» در جملات خبری و پرسشی در کنار هم هستند. شکل پرسشی این عبارت، معمولا برای ساخت پیشنهادهای مودبانه استفاده می‌شود. سوالات آری یا نه با استفاده از این کلمات با سایر فعل‌های کمکی وجهی متفاوت است. بعد از عبارت «would like» می‌توان از اسم‌ها یا شکل مصدری فعل (infinitive) استفاده کرد. بنابراین برای جملات پرسشی دو ساختار خواهیم داشت:

Would + Subject + like + infinitive?

Would + Subject + like + Noun?

به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Would you like to see the yard?

 میل دارید حیاط را ببینید؟

Would you like to see some old pictures?

میل دارید چند عکس قدیمی ببینید؟

Would you like some tea?

چای میل دارید؟

Would you like an apple?

سیب میل دارید؟

در این جملات، عبارت «Would you like» معادل عبارت «Do you want» است با این تفاوت که عبارت اول، مودبانه‌تر و رسمی‌تر است. برای پاسخ به این سوال‌ها می‌توان از فاعل و فعل «would» استفاده کرد. علاوه بر این، می‌توان با استفاده از عبارت‌های مودبانه، پاسخ مثبت یا منفی داد. به مثال‌های زیر توجه کنید.

A: Would you like to watch a movie?

B: No, thanks.

A: آیا میل دارید فیلم نگاه کنید؟

B: نه، متشکرم.

A: Would you like to listen to music?

B: Yes, I would.

A: میل دارید به موسیقی گوش دهید؟

B: بله میل دارم.

سوال ساختن در انگلیسی با استفاده از فعل حال کامل و گذشته کامل

در فعل حال کامل و گذشته کامل، فعل‌های کمکی «have/has/had» در همه جملات به عنوان فعل کمکی و در کنار قسمت سوم فعل استفاده می‌شود. برای ساخت سوال در این جملات، جابه‌جا کردن فاعل و فعل کمکی جمله کافی خواهد بود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

A: Have you ever traveled to Paris?

B: Yes, I have.

A: آیا تا به حال به پاریس سفر کرده‌ای؟

B: بله، سفر کرده‌ام.

A: Has she done her homework?

B: No, she hasn't.

آیا او تکالیفش را انجام داده است؟ :A

B: نه، انجام نداده است.

A: Have they seen your new friend?

B: yes, they have

آیا آن‌ها دوست جدید تو را دیده‌اند؟ :A

B: بله، دیده‌اند.

A: Had they gone before I called?

B: No, they hadn't.

آیا آن‌ها قبل از این‌که من زنگ بزنم رفته بودند؟ :A

B: نه، نرفته بودند.

A: Had the girl slept before she cooked?

B: Yes, she had.

آیا دختر پیش از این‌که آشپزی کند خوابیده بود؟ :A

B: بله، خوابیده بود.

با توجه به مثال های بالا، قسمت سوم فعل در حالت سوالی نیز بدون تغییر یاقی می‌ماند. در پاسخ کوتاه به سوالات آری یا نه نیازی نیست از فعل اصلی - قسمت سوم فعل یا Past Participle - استفاده کنیم.

سوال پرسیدن در انگلیسی

سوال ساختن با استفاده از کلمات پرسشی

نوع دیگر سوال در انگلیسی، سوال‌هایی هستند که با استفاده از کلمات پرسشی شروع می‌شوند. این گروه از سوال‌ها ساختار پیچیده‌تری در مقایسه با سوال‌های آری یا نه دارند. پاسخ این سوالات، اطلاعات بیشتری را به شنونده منتقل می‌کنند. دقت کنید که ساختار سوالاتی که با استفاده از کلمات پرسشی ساخته می‌شوند، در برخی موارد یکسان است. به عبارت دیگر ساختار واحدی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان با اغلب کلمات پرسشی سوال ساخت. اما برخی از کلمات پرسشی در ساختاری متفاوت استفاده می‌شوند و در مواردی نیز ممکن است با استفاده از یک کلمه پرسشی بتوان بیش از یک شکل سوالی ساخت. در ادامه به بررسی شیوه سوال ساختن در انگلیسی با استفاده از کلمات پرسشی می‌پردازیم.

ساختار مشابه برای سوال ساختن در انگلیسی

برای ساخت سوال با استفاده از کلمات پرسشی، به فعل کمکی، فاعل و فعل اصلی نیاز است. در بعضی موارد مفعول و انواع قیدها نیز در جمله پرسشی وجود دارند. اما اجزای ضروری برای سوال ساختن در انگلیسی فاعل، فعل کمکی و فعل اصلی هستند. بنابراین به ساختار زیر می‌رسیم.

?Wh Question Word + Helping Verb + Subject + Main Verb

با استفاده از این ساختار مشترک می‌توان برای تعداد زیادی از کلمات پرسشی در انگلیسی سوال ساخت. برای سوال ساختن در انگلیسی با استفاده از این ساختار، همه اجزاء ضروری هستند. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

What does he eat for breakfast?

او برای صبحانه چه می‌خورد؟

Where do they live?

آن‌ها کجا زندگی می‌کنند؟

What did he tell you?

او به تو چه گفت؟

When did she buy those shoes?

او چه زمان آن کفش‌ها را خرید؟

Where was she going?

او قصد داشت به کجا برود؟

Why have you chosen this subject?

چرا این موضوع را انتخاب کرده‌ای؟

Who has she talked to?

او با چه کسی صحبت کرده است؟

What had they bought before they spoke to you?

آن ها قبل از صحبت کردن با تو چه چیزی خریده بودند؟

Where had he traveled before you met him?

پیش از این‌که او را ملاقات کنی به کجا سفر کرده بود؟

What will you do after you graduate?

بعد از فارغ‌التحصیلی چه کاری خواهی کرد؟

Where will they eat lunch today?

آن‌ها امروز کجا ناهار خواهند خورد؟

What can you remember?

چه چیزی را می‌توانی به یاد آوری؟

When should I change the filter?

چه زمان باید فیلتر را عوض کنم؟

How can I help you?

چطور می‌توانم کمکتان کنم؟

در این مثال‌ها، بدون توجه به زمان جملات یا فعل کمکی از یک ساختار یکسان استفاده شده است. در همه نمونه‌ها بعد از کلمه پرسشی در ابتدا از فعل کمکی، سپس فاعل و در نهایت فعل اصلی استفاده شده است. اما اگر اجزای جمله بیش از این باشند، می‌توان در ادامه از آن‌ها نیز استفاده کرد. مثلا در جمله دوم، مفعول «you» در انتهای جمله پرسشی آمده است. همچنین در صورت وجود حروف اضافه در جمله، می‌توانیم آن را در انتهای جمله به کار ببریم. به چند مثال توجه کنید.

Who are you waiting for?

تو منتظر چه کسی هستی؟

What is she going to talk about?

او قرار است درباره چه چیزی صحبت کند؟

Who do you go shopping with?

تو با چه کسی خرید می‌روی؟

چند استثنا در سوال ساختن در انگلیسی

با توجه به آنچه‌ گفته شد، برای سوال ساختن در انگلیسی، اغلب کلمات پرسشی از ساختاری یکسان استفاده می‌کنند. اما در برخی از کلمات پرسشی نیز به ساختارهایی کاملا متفاوت نیاز خواهد بود که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

کلمه‌های پرسشی Who و What

از دو کلمه پرسشی «who» و «what» برای ساخت سوال درباره فاعل و مفعول استفاده می‌شود. در جملات پرسشی می‌توانیم با این دو کلمه و با رعایت ساختاری که در قسمت قبل گفته شد سوال بسازیم. به چند مثال توجه کنید.

What have they done?

آن‌ها چه کاری انجام داده‌اند؟

Who did he study with?

او با چه کسی درس می‌خواند؟

What does she need?

او چه چیزی نیاز دارد؟

Who will you meet?

تو چه کسی را ملاقات خواهی کرد؟

در این مثال‌ها بعد از کلمه پرسشی، از فعل کمکی، فاعل و در نهایت فعل اصلی استفاده‌ کرده‌ایم. با توجه به این‌ سوال‌ها، متوجه می‌شویم که در همه سوال‌ها فاعل در جمله وجود دارد پس سوال درباره مفعول است. یا به عبارت دیگر، جواب این سوال‌ها مفعول خواهد بود.

اما می‌توان از این دو کلمه پرسشی برای سوال درباره فاعل نیز استفاده کرد. به عبارت دیگر در ساختار جمله فاعل وجود ندارد. دقیقا به دلیل نبود فاعل، از فعل کمکی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم. ساختار این سوالات به شکل زیر خواهد بود.

Wh Question Word + Main Verb + Object?

به این ترتیب ساختاری کاملا متفاوت خواهیم داشت که در آن بعد از کلمه پرسشی از فعل اصلی جمله و در ادامه از مفعول استفاده می‌شود. اما اگر در جمله‌ای مفعول هم وجود نداشته باشد، تنها فعل اصلی جمله بعد از کلمه پرسشی قرار می‌گیرد.

Who broke the window?

چه کسی پنجره را شکست؟

What made him sad?

چه چیزی او را ناراحت کرد؟

who cooks tonight?

امشب چه کسی آشپزی می‌کند؟

What heats the earth?

چه چیز زمین را گرم می‌کند؟

What happend?

چه اتفاقی افتاد؟

سوال پرسیدن کلمات شمارشی

کلمه‌های پرسشی How much و How many

سوال ساختن در انگلیسی با استفاده از کلمات «How many» و «How much» کاملا متفاوت با دو شیوه‌ای است که تا اینجای کار معرفی کرده‌ایم. این دو کلمه پرسشی، برای سوال درباره تعداد یا مقدار برای اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش استفاده می‌شوند. بعد از این کلمات پرسشی حتما باید از یک اسم استفاده شود.

اگر از کلمه پرسشی «How many» استفاده شود، اسم باید قابل شمارش باشد و در ادامه نیز از فعل کمکی جمع استفاده شود. اما اگر از کلمه پرسشی «How much» استفاده شده باشد، باید از اسمی غیرقابل شمارش، و فعل کمکی مفرد استفاده کرد. به این ترتیب خواهیم داشت:

How much + Uncountable Noun + Helping Verb + Subject + Main Verb?

 

How many + Countable Noun + Helping Verb + Subject + Main Verb?

 

به چند مثال در این زمینه توجه کنید.

How much money does she spend every day?

او روزانه چقدر پول خرج می‌کند؟

How many books do you have?

تو چند کتاب داری؟

How much water did he drink?

او چقدر آب نوشید؟

How many people are there in the room?

چند نفر در اتاق هستند؟

How much sugar is there in the tea?

در چای چقدر شکر هست؟

How many tomatoes does he need?

او چند گوجه فرنگی نیاز دارد؟

کلمه پرسشی Whose

از این کلمه پرسشی برای سوال درباره مالکیت استفاده می‌شود. این کلمه پرسشی نیز با کمی تفاوت، از ساختار مشترک استفاده نمی‌شود. بعداز کلمه پرسشی «Whose» ابتدا از یک اسم و سپس از فعل کمکی استفاده می‌شود. به این ترتیب، به ساختار زیر می‌رسیم.

Whose + Noun + Helping Verb + Subject + Main Verb?

به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Whose shirt did you wear?

پیراهن چه کسی را پوشیدی؟

Whose pen did he borrow?

خودکار چه کسی را قرض گرفتی؟

Whose ball is it?

این توپ مال چه کسی است؟

جمله ساختن در انگلیسی با کلمه پرسشی Which

این کلمه پرسشی نیز جزو استثناها به حساب می‌آید. بعد از این کلمه پرسشی باید از یک اسم استفاده کنیم و پس از آن فعل کمکی را به جمله پرسشی اضافه کنیم. به این ترتیب به ساختار زیر می‌رسیم.

Which + Noun + Helping Verb + Subject + Main Verb?

به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Which students pass the exam easily?

کدام دانش‌آموزان در امتحان به راحتی قبول می‌شوند؟

Which car did they buy?

آن‌ها کدام ماشین را خریدند؟

Which animals live in the sea?

کدام حیوانات در دریا زندگی می‌کنند؟

Which movie are you interested in?

به کدام فیلم علاقه داری؟

جمله ساختن در انگلیسی با استفاده از کلمه‌های پرسشی دو قسمتی

در انگلیسی می‌توانیم از دو کلمه پرسشی «how» و «what» برای ساخت کلمات پرسشی دوقسمتی استفاده کنیم. از کلمه پرسشی «what» به همراه اسم‌ها و ار کلمه پرسشی «how» با صفت و قید استفاده می‌شود. برای استفاده از این کلمات پرسشی متفاوت، از ساختار مشترک سوال ساختن در انگلیسی استفاده می‌‌کنیم. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

How far does he travel every day?

او هر روز چه مسافتی را طی می‌کند؟

How fast can a horse run?

اسب با چه سرعتی می‌تواند بدود؟

What color are your shoes?

کفش‌های تو چه رنگ است؟

What time do you leave home every day?

هر روز چه ساعتی خانه را ترک می‌کنید؟

What size does he wear?

او چه سایزی می‌پوشد؟

How often do you visit your relatives?

چند وقت یک‌ بار به دیدن اقوام می‌روید؟

سوالات رایج درباره سوال ساختن در انگلیسی

در ادامه این مطلب، برای درک بهتر نحوه سوال ساختن در انگلیسی به تعدادی از پرسش‌های رایج در این خصوص پاسخ داده‌ایم.

ساختار سوال ساختن در انگلیسی در مقایسه با فارسی چیست؟

در زبان انگلیسی، جملات ساختار ویژه‌ای دارند. بر خلاف زبان فارسی که فاعل در ابتدای جمله و فعل در انتهای جمله قرار می‌گیرد، در زبان انگلیسی، فاعل و فعل در ابتدای جمله در کنار هم قرار می‌گیرند. بعد از فاعل و فعل می‌توان سایر اجزای جمله، مانند مفعول، قیدها، حروف ربط، حروف اضافه و بسیاری اجزای دیگر را به کار برد. گرچه ممکن است در نوع سوالات شباهت‌هایی وجود داشته باشد، ترتیب کلمات در جملات و اجزای لازم برای سوال ساختن در انگلیسی متفاوت هستند.

سوال ساختن با استفاده از کلمات پرسشی چگونه است؟

نوع دیگر سوال در انگلیسی، سوال‌هایی هستند که با استفاده از کلمات پرسشی شروع می‌شوند. این گروه از سوال‌ها ساختار پیچیده‌تری در مقایسه با سوال‌های آری یا نه دارند. پاسخ این سوالات، اطلاعات بیشتری را به شنونده منتقل می‌کنند. دقت کنید که ساختار سوالاتی که با استفاده از کلمات پرسشی ساخته می‌شوند، در برخی موارد یکسان است. به عبارت دیگر ساختار واحدی وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان با اغلب کلمات پرسشی سوال ساخت. اما برخی از کلمات پرسشی در ساختاری متفاوت استفاده می‌شوند و در مواردی نیز ممکن است با استفاده از یک کلمه پرسشی بتوان بیش از یک شکل سوالی ساخت.

سوال با پاسخ آری یا نه چگونه است؟

این نوع سوال در مقایسه با نوع دیگر، ساده‌تر است. در ساخت این نوع سوال معمولا تغییرات کمی در ساختار کلی جملات ایجاد می‌شود. با توجه به این‌که این نوع سوال‌ها، پاسخ آری یا نه می‌گیرند، اطلاعات چندانی را به مخاطب خود منتقل نمی‌کنند. سوال ساختن در انگلیسی در زمان‌های مختلف، متفاوت است. به عبارت دیگر، با توجه به فاعل و زمان فعل، ممکن است لازم باشد تغییرات مختصری در جمله پرسشی ایجاد شود. بیشتر سوال‌هایی که پاسخ آری یا نه دارند از فعل to be تشکیل می‌شوند. در جملاتی که از انواع فعل to be استفاده شده باشد، جابه‌جایی فاعل با فعل «to be»، برای سوال ساختن در انگلیسی کافی خواهد بود. دقت کنید که در این حالت زمان فعل تغییر نخواهد کرد.

تمرین سوال ساختن در انگلیسی

برای درک بهتر نحوه سوال ساختن در انگلیسی به تمرین‌های زیر و پاسخ آن‌ها توجه کنید.

تمرین اول

جملات داده شده را سوالی کنید.

Q1: He is eating dinner at the restaurant.

جواب

Answer: Is he eating dinner at the restaurant?

Q2: He drinks orange juice for breakfast.

جواب

Answer: Does he drink orange juice for breakfast?

Q3: They want to go and see a movie.

جواب

Answer: Do they want to go and see a movie?

Q4: We are having beef tartar for dinner.

جواب

Answer: Are we having beef tartar for dinner?

Q5: He wants to come over this evening.

جواب

Answer: Does he want to come over this evening?

Q6: They went to that concert last week.

جواب

Answer: Did they go to that concert last week?

Q7: The children are sitting in the garden.

جواب

Answer: Where are the children sitting?

Q8: Peter runs with his dog on Sundays.

جواب

Answer: When does Peter run with his dog?

Q9: My rabbit has a cage in the garden.

جواب

Answer: What does your rabbit have in the garden?

Q10: David likes cats because they are nice.

جواب

Answer: Why does David like cats?

Q11: Jenny isn't sleeping late today.

جواب

Answer: Who isn’t sleeping late today?

Q12: We are going to the cinema.

جواب

Answer: Where are we going?

Q13: I'm leaving now.

جواب

Answer: When are you leaving?

Q14: You can come to our party.

جواب

Answer: Can you come to our party?

Q15: He wanted to buy a new car.

جواب

Answer: Did he want to buy a new car?

Q16: She should become a teacher.

جواب

Answer: Should she become a teacher?

Q17: He needs to go to the market.

جواب

Answer: Does he need to go to the market?

Q18: He has gone to the hospital.

جواب

Answer: Has he gone to the hospital?

Q19: He visited England last month.

جواب

Answer: Did he visit England last month?

Q20: She is meeting us at the park.

جواب

Answer: Is she meeting us at the park?

تمرین دوم

کلمات داده شده را مرتب کنید و جملات سوالی بسازید.

Q1: invented / the / phone? / who / Do / mobile / know / you

جواب

Answer: Do you know who invented the mobile phone?

Q2: ٰcoming / to / John’s / tell / you / if / me / meeting? / the / Can

جواب

Answer: Can you tell me if John’s coming to the meeting?

Q3: can / I / whether / recommend / a / good / wonder / you / bookshop.

جواب

Answer: I wonder whether you can recommend a good bookshop.

Q4: you / take? / interview / the / idea / Have / long / any / will / how

جواب

Answer: Have you any idea how long the interview will take?

Q5: where / can / a / get / We'd / timetable. / bus / to / we / like / know

جواب

Answer: We’d like to know where we can get a bus timetable.

Q6: doing / you’re / evening? / what / later / this / Can / ask / I

جواب

Answer: Can I ask what you’re doing later this evening?

Q7: whether / were / calls / I / tell / while / there / was / you / phone / any / me / out? / Could

جواب

Answer: Could you tell me whether there were any phone calls while I was out?

Q8: you / mind / how / business? / often / abroad / me / travel / you / telling / Would / on

جواب

Answer: Would you mind telling me how often you travel abroad on business?

جمع‌بندی

در این آموزش به بررسی انواع سوال پرداختیم و فرمول ساخت انواع سوال را معرفی کردیم. برای سوال ساختن در زبان انگلیسی، دو شیوه کامل متفاوت وجود دارد:

  • ساخت سوال‌هایی با پاسخ آری یا نه.
  • ساخت سوال‌هایی که با کلمات پرسشی شروع می‌شوند.

برای ساخت سوال‌هایی که پاسخ آری یا نه دارند، اغلب لازم است ساختار جمله را تغییر دهیم. با تغییر جای فاعل و فعل کمکی، و استفاده از شکل ساده فعل اصلی، جمله پرسشی ساخته می‌شود. به این نوع سوال‌ها در ابتدا پاسخ آری یا نه و سپس پاسخ کوتاه می‌دهیم.

برای ساخت نوع دیگر سوال که با کلمات پرسشی شروع می‌شوند، بعد از کلمه پرسشی از فعل کمکی، فاعل و شکل ساده فعل استفاده می‌شود. این گروه از سوال‌ها نیازی به پاسخ بلند ندارند. در ادامه به چند استثنا اشاره کردیم که از این ساختار پیروی نمی‌کنند. یعنی بعد از کلمه پرسشی، از کلمه دیگری استفاده می‌کنیم. در جدول زیر به استثناها توجه کنید.

معنی جمله ساختار جمله
چه کسی تو را ترساند؟ Who + Main Verb + Object Who scared you?
چه چیز باعث شروع آتش‌سوزی شد؟ What + Main Verb + Object? What started the fire?
او چند کتاب خرید؟ How many + Countable Noun + Helping Verb + Subject + Main Verb? How many books did he buy?
ما چقدر روغن نیاز دایم؟ How much + Uncountable Noun + Helping Verb + Subject + Main Verb? How much oil do we need?
این صندلی چه کسی است؟ Whose + Noun + Helping Verb + Subject + Main Verb? Whose chair is it?
او کدام پیراهن را دوست داشت؟ Which + Noun + Helping Verb + Subject + Main Verb? Which dress did she like?

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۶ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
British Council Continuing Studies
۲ thoughts on “سوال ساختن در انگلیسی — تکنیک ها و فرمول ها + مثال

سلام خسته نباشید
قطعا یکی از بهترین سایت های آموزش زبان هستید،که همه چی و کامل و با جزییات دقیقا توضیح میدین.من برای این پرسش ها مشکل داشتم چندین سایت رو هم نگاه کردم اما شما جوری توضیح میدین که دیگه جای ابهامی باقی نمیمونه.
بسیار سپاسگزارم

با سلام؛

خوشحالیم که مطالعه این مطالب برای شما مفید بوده‌اند.

با تشکر از همراهی شما با مجله فرادرس

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *