زبان انگلیسی ۵۲۳ بازدید

در زبان انگلیسی فعل‌ها از تنوع خاصی برخوردارند. هر فعل در حالت‌های گوناگون معنایی خاص را منتقل می‌کند. سه زمان گذشته، حال و آینده، نیز دشواری انتخاب فعل مناسب برای جملات را دو چندان می‌کنند. به عنوان مثال، در سه زمان حال، گذشته و آینده سه نوع فعل ساده، استمراری و کامل وجود دارند که هر یک نیز به حالت خاصی از فعل اشاره می‌کنند. با توجه به معنای خاصی که هر یک از این فعل‌ها منتقل می‌‌کند، استفاده از شکل صحیح فعل در هر جمله مهم است. در این آموزش قصد داریم با تمرکز بر فعل ماضی بعید استمراری در انگلیسی به بررسی تفاوت این فعل با انواع دیگر فعل گذشته بپردازیم.

فعل ماضی بعید استمراری در انگلیسی

از نام این فعل مشخص است که سه پیام برای شنونده دارد. اول این‌که در گذشته اتفاق افتاده است و به این دلیل ماضی نام دارد. در بخش دوم این فعل متوجه «بعید» می‌شویم که به معنی «دور» است. در نهایت، از واژه «استمراری» متوجه می‌شویم که این فعل در طول بازه زمانی اتفاق افتاده است. برای شناخت بهتر فعل ماضی بعید استمراری در انگلیسی، بهتر است مروری بر فعل ماضی ساده و ماضی استمراری داشته باشیم.

فعل گذشته ساده در انگلیسی

فعل گذشته ساده که به ماضی ساده نیز مشهور است، به عملی اشاره دارد که در گذشته اتفاق افتاده و به پایان رسیده است. این فعل هیچ اطلاعاتی درباره این‌که اتفاق چقدر طول کشیده به شنونده نمی‌دهد. از فعل ماضی ساده فقط می‌توان متوجه شد که این فعل در زمانی مشخص، در گذشته شروع شده و پایان یافته است. مهم‌ترین نکته در مورد فعل ساده این است که هیچ نتیجه یا اثری از آن اتفاق را در زمان حال نداریم. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

They finished the project in April, 1987.

آن‌ها پروژه را در آوریل سال ۱۹۸۷ تمام کردند.

They won the game last night.

آن‌ها دیشب بازی را بردند.

We met them last week.

ما آن‌ها را هفته پیش دیدیم.

She bought two pens yesterday.

او دیروز دو خودکار خرید.

The rain started two hours ago.

باران دو ساعت پیش شروع شد.

در همه مثال‌های بالا از فعل گذشته ساده استفاده شده است. در جمله اول فعل گذشته ساده «finished» و قید زمانی «April 1987» و در مثال دوم شکل گذشته فعل بی‌قاعده «won» و قید زمانی «last night» به گذشته ساده اشاره دارند. برای مثال سوم از فعل بی‌قاعده «met» و قید زمانی «last week»، در جمله چهارم از فعل «bought» و قید زمانی «yesterday» و در آخرین مثال از فعل «started» و قید زمانی «two hours ago» استفاده شده‌ است.

فیلم آموزشی مرتبط

در همه این جملات فعل جمله، به گذشته ساده اشاره دارد. در جمله اول و آخر تنها با افزودن «ed» به انتهای فعل جمله، فعل گذشته ساده را ساختیم اما در سایر جملات برای ساخت فعل گذشته از شکل متفاوتی از فعل استفاده کرده‌ایم.

ماضی بعید استمراری در انگلیسی

ماضی استمراری در انگلیسی

ماضی استمراری، فعلی است که به گذشته اشاره دارد ولی با فعل گذشته ساده متفاوت است. در ماضی استمراری همچنان درباره گذشته صحبت می‌کنیم با این تفاوت که با نگاهی دقیق‌تر به مدت زمانی که کاری در حال انجام بوده است تمرکز می‌کنیم. درست مثل اینکه ذره‌بینی در دست داشته باشیم و قسمت خاصی از زمان را بزرگ‌نمایی کنیم تا بهتر و با جزئیاتی بیشتر بخشی از گذشته را ببینیم. به عبارت دیگر در این فعل، شروع یا پایان اتفاقات برای ما مهم نیست. بلکه مدت زمانی که که اتفاق در جریان بوده است اهمیت دارد.
در فعل ماضی استمراری بازه زمانی خاصی را در نظر می‌گیریم که طی آن اتفاقی در حال انجام بوده است. پس بر خلاف گذشته ساده، تاکیدی بر اتمام کار در گذشته نداریم. برای ساخت این جملات به ساختاری احتیاج است که هم گذشته و هم در حال انجام بودن را نشان دهد. در نهایت به ساختار زیر می‌رسیم.

Subject + Was/ Were + verb+ ing

با توجه به فرمول بالا، در ماضی استمراری باید از حالت گذشته فعل «to be» استفاده کرد که دو فعل «was» و «were» خواهد بود. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

He was talking on the phone all evening.

او کل عصر را با تلفن صحبت می‌کرد.

She was cooking as the kids were playing.

او در حال آشپزی بود و همزمان بچه‌ها بازی می‌کردند.

They were talking about a soccer game.

آن‌ها داشتند درباره بازی فوتبال صحبت می‌کردند.

I was thinking about my favorite car.

داشتم به ماشین مورد علاقه‌ام فکر می‌کردم.

همان‌طور که در این مثال‌ها دیده می‌شود، همه اتفاق‌ها در جریان بوده‌اند و هیچ نشانه‌ای از پایان آن‌ها دیده نمی‌شود.

به منظور یادگیری زبان انگلیسی، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش گرامر زبان انگلیسی سطح مقدماتی A2 - به زبان انگلیسی کرده که لینک آن در ادامه آمده است.

فیلم آموزشی مرتبط

ماضی بعید در انگلیسی

فعل ماضی بعید یکی از انواع فعل ماضی است که با گذشته ساده متفاوت است. در گذشته ساده اتفاقی را می‌بینیم که در گذشته شروع و تمام شده است. اما در ماضی بعید شاهد دو رویداد هستیم که هر دو در گذشته اتفاق افتاده‌اند اما یکی از آن‌ها قبل از دیگری بوده است. مثلا فرض کنید باران ساعت ۵ متوقف می‌شود و شما ساعت ۶ جایی را ترک می‌کنید. به این ترتیب پیش از آن‌که بروید باران متوقف شده بوده است.

پس می‌توان گفت که ماضی بعید اصطلاحا «یک قدم قبل از گذشته ساده» است. در زبان انگلیسی، این فعل، دورترین نوع گذشته به شمار می‌آید. برای ساخت این فعل به ساختار زیر توجه کنید.

subject + had + past participle

با توجه به این ساختار، می‌توان فعل ماضی بعید ساخت به چند مثال توجه کنید.

They had eaten the cake before I arrived.

پیش از این‌که من برسم آن‌ها کیک را خورده بودند.

We talked about the movie after he had seen it.

بعد از این‌که او فیلم را دید، درباره آن صحبت کردیم.

They had seen David before I introduced him.

قبل از این‌که من «دیوید» را معرفی کنم آن‌ها او را دیده بودند.

در این مثال‌ها، دو اتفاق دیده می‌شوند که یکی قبل از دیگری اتفاق افتاده است. مثلا در جمله اول «خوردن کیک» قبل ار «رسیدن» اتفاق افتاده است به همین دلیل از فعل «had eaten» برای اولین کار و از فعل «arrived» برای اتفاق دوم استفاده شده است. در جمله دوم شخصی قبلا فیلم را مشاهده کرده و سپس ما درباره‌اش صحبت کردیم. به این ترتیب، اول فعل «دیدن» به شکل «had seen» و سپس فعل صحبت کردن به شکل «talked» آمده است.

در جمله سوم ابتدا آن‌ها «دیوید» را دیده بودند و سپس من او را معرفی کردم. پس در ابتدا فعل «had seen» و سپس «introduced» نوشته شده‌اند. در همه جملات دو رویداد دیده می‌شود که یکی قبل از دیگری اتفاق افتاده است. به همین دلیل اتفاقی که در گذشته دورتر افتاده است را با ماضی بعید و اتفاق دیگر را با گذشته ساده نشان می‌دهیم.

ماضی بعید استمراری در انگلیسی

در این فعل درباره اتفاقی که در گذشته، پیش از اتفاق دیگری شروع شده، در جریان بوده و به اتمام رسیده صحبت می‌کنیم اما تمرکز اصلی ما بر جریان و استمرار این فعل است. باید دقت داشت که این فعل، استمراری نامیده می‌شود و در نتیجه تنها می‌توان از فعل‌هایی که بیان کننده انجام کار هستند (Action Verbs) استفاده کنیم. گروه دیگری از فعل ها که حسی و غیر حرکتی هستند (State Verbs) را نمی‌توان در حالت استمراری به کار برد. این فعل‌ها معمولا به فعل‌های ذهنی و حالت‌ها اشاره می‌کنند.

برای ساخت جمله‌ در ماضی بعید استمراری یا گذشته کامل استمراری باید از فرمولی استفاده کرد که گذشته و استمراری بودن را به طور همزمان نشان دهد. اما تفاوتی که این فعل، با فعل گذشته استمراری دارد این است که در این فعل باید دو اتفاق در گذشته افتاده باشند اما در ماضی استمراری این‌طور نیست. پس در مواردی که بخواهیم ترتیب اتفاقات را نشان دهیم، از حالت استمراری ماضی بعید استفاده می‌شود.
به فرمول زیر برای ساخت فعل ماضی بعید استمراری دقت کنید.

subject + had + been + verb + ing

در این ساختار، فعل کمکی «had» به عنوان نشانه ماضی بعید و قسمت سوم فعل کمکی «to be» به شکل کلمه «been» استفاده شده است. در این ساختار، هم اجزای ماضی بعید وجود دارند و هم با استفاده از فعل «been» و اضافه کردن «ing» به انتهای فعل، استمراری بودن را نشان می‌دهیم. به چند مثال در ادامه توجه کنید.

They had been working for an hour when the manager arrived.

وقتی مدیر رسید یک ساعت بود که آن‌ها در حال کار بودند.

We had been walking for a long time when we finally arrived.

یک ساعت در حال راه رفتن بودیم که در نهایت رسیدیم.

She had been talking loudly for a few minutes when the teacher came.

.وقتی معلم آمد چند دقیقه بود که او با صدای بلند صحبت می‌کرد

ماضی بعید استمراری در انگلیسی

شکل سوالی ماضی بعید استمراری در انگلیسی

برای ساخت شکل سوالی در این جملات، تنها لازم است جای فاعل و فعل کمکی «had» تغییر کند. به عبارت دیگر به دلیل وجود فعل کمکی در جمله نیازی به اضافه کردن هیچ کلمه دیگری نخواهد بود و به این ترتیب ساختار جمله به شکل زیر خواهد بود.

Had + subject + been + verb + ing?

با توجه به این فرمول، برای ساخت جملات پرسشی لازم نیست هیچ یک از اعضای جمله حذف شوند یا تغییر کنند. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

Had you been running before you arrived?

قبل از این‌که برسی در حال دویدن بودی؟

Had she been discussing the same thing before you disagreed?

قبل از این‌که تو مخالفت کنی هم درحال صحبت درباره همین موضوع بود؟

Had they been fighting when the police arrived?

آیا وقتی پلیس رسید هم داشتند دعوا می‌کردند؟

Had the boy been playing before he bought a ball?

آیا پسر قبل از این‌که توپ بخرد نیز مشغول بازی کردن بود؟

فیلم آموزشی مرتبط

پاسخ کوتاه در ماضی بعید در انگلیسی

برای پاسخ کوتاه به سوالاتی که با فعل کمکی شروع می‌شوند، و پاسخ آری یا نه دارند، فاعل با فعل کمکی «had» کافی خواهد بود. به چند مثال توجه کنید

A: Had they been studying before the time finished?

B: Yes, they had.

آیا قبل از این‌که زمان تمام شود، آن‌ها در حال مطالعه بودند؟ :A

B: بله بودند.

A: Had they been participating classes before the exams started?

B: No, they hadn't.

A: آیا قبل از شروع امتحانات، آن‌ها در کلاس‌ها شرکت می‌کردند؟

B: بله شرکت می‌کردند.

A: Had you been trying to fix the problem before I checked it?

B: Yes, I had.

A: آیا قبل از این که من مسئله را بررسی کنم، سعی کرده بودی درستش کنی.

B: بله سعی کرده بودم.

ساخت سوال با کلمات پرسشی

برای ساخت سوال با کلمات پرسشی در ابتدا باید ترکیب جمله تغییر کند. با جابه‌جا شدن فاعل و فعل کمکی «had»، شکل جمله به سوال تغییر می‌کند. در ادامه نیز باید کلمه پرسشی به جمله پرسشی اضافه شود.

What had they been doing when the fire started?

وقتی آتش‌سوزی شروع شد، آن‌ها در حال چه کاری بودند؟

Where had he been living before he bought this apartment?

قبل از این‌که او این آپارتمانش را بخرد، کجا زندگی می‌کرد؟

Who had he been talking to before the meeting started?

قبل از شروع جلسه، او درحال صحبت با چه کسی بود؟

Whose car had he been driving when the accident happened?

در هنگام تصادف او با ماشین چه کسی رانندگی می‌کرد؟

در مثال‌های بالا مشاهده می‌کنید که برای ساختن شکل سوالی، یک کلمه پرسشی به ابتدای جمله پرسشی و بلافاصله بعد از آن از فعل کمکی «had» اضافه شدند. در هیچ یک از جملات، نیازی به حذف فعل کمکی «been» یا «ing» نیست. پس بر خلاف سوالاتی که در گذشته ساده با استفاده از «did» می‌سازیم و باید حتما از شکل ساده فعل استفاده کرد، در ماضی بعید استمراری در انگلیسی نیازی به استفاده از فعل ساده نیست.

ماضی بعید استمراری در انگلیسی

تفاوت ماضی بعید استمراری با شکل ساده ماضی بعید

هر دو فعل ماضی بعید و ماضی بعید استمراری در انگلیسی درباره دو اتفاق متوالی در گذشته صحبت می‌کنند که یکی قبل از دیگری بوده است. در حالت ساده ماضی بعید درباره اتفاقاتی صحبت می‌شود که هر دو به اتمام رسیده‌اند. پس در این دو فعل، به اتمام دو کار توجه می‌شود.

اما تفاوتی که بین دو فعل ماضی بعید و ماضی بعید استمراری وجود دارد این است که در فعل ماضی بعید استمراری، استمرار و در جریان بودن فعل را با افزودن «been» و «ing» به جملات نشان می‌دهیم. اما در شکل ساده ماضی بعید، تنها راجع به دو اتفاق صحبت می‌شود بدون این‌که درباره جریان داشتن و ادامه آن‌ها صحبت شود.

نکته مهم دیگر، امکان استفاده از فعل‌های غیر حرکتی (State Verbs) در حالت ساده ماضی بعید است. همان‌طور که قبلا اشاره شد، نمی‌توان از این دست فعل‌ها در ماضی بعید استمراری استفاده کرد. به چند مثال توجه کنید.

ماضی بعید استمراری ماضی بعید 
شکل نادرست شکل درست
 .He had been knowing Mary before they got Married .He had known Mary before they got married 
او پیش از ازدواج، «مری» را می‌شناخت.
He had been cutting his hand and couldn't write well.  .He had cut his hand and couldn't write well
او دستش را بریده بود و نمی‌توانست به خوبی بنویسد.
She had been disagreeing with us before we convinced her. .She had disagreed with us before we convinced her
پیش از این‌که او را متقاعد کنیم، با ما مخالفت کرده بود.

تفاوت ماضی بعید استمراری با ماضی استمراری

در ماضی استمراری تنها درباره یک اتفاق صحبت می‌شود که در گذشته در جریان بوده است. گاهی نیز ماضی استمراری اشاره به کاری دارد که در جریان بوده است و در خلال آن اتفاقی در قالب گذشته ساده رخ داده که احتمالا آن را متوقف کرده است. پس اگر چه در ماضی استمراری ممکن است از دو اتفاق صحبت شود، اتفاق اول ماضی استمراری و اتفاق دوم ماضی ساده است. علاوه بر این، این دو عمل بدون هیچ فاصله‌ای از یکدیگر، هر دو در گذشته و یکی پس از دیگری اتفاق افتاده‌اند. به چند مثال توجه کنید.

I was studying when he opened the door.

من در حال درس‌خواندن بودم که او در را باز کرد.

She was playing the piano when she heard a noise.

او در حال پیانو زدن بود که صدایی شنید.

You were talking on the phone when I called you.

وقتی تو را صدا زدم در حال صحبت کردن با تلفن بودی.

فیلم آموزشی مرتبط

کاربرد before و after در ماضی بعید استمراری

کلمه‌های «before» و «after» در ماضی بعید و ماضی بعید استمراری در انگلیسی بسیار زیاد به کار برده می‌شوند. استفاده از این دو کلمه، به دلیل وجود دو اتفاق در این جملات است. به عبارت بهتر، چون دو اتفاق در این جملات وجود دارد، روشن است که قبل یا بعد از یکدیگر اتفاق افتاده‌اند. دقت کنید که این کلمات به ترتیب خاصی در جمله به کار می‌روند. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

He had been practicing for a long time before he won the medal.

او قبل از این‌که مدال ببرد، مدت‌ها در حال تمرین کردن بود.

Jack arrived after she had been waiting for 10 minutes.

بعد از این‌که او ده دقیقه منتظر مانده بود، «جک» رسید.

We had been listening to the news before movie started.

قبل از این‌که فیلم شروع شود، ما در حال گوش دادن به اخبار بودیم.

I went to bed after I had been working for hours.

بعد از این‌که ساعت‌ها کار کرده بودم به رختخواب رفتم.

همان‌طور که در مثال‌های بالا مشاهده می‌کنید، برای استفاده از دو واژه «before» و «after» در ماضی بعید استمراری در انگلیسی باید به جایگاه فعل ماضی بعید استمراری و ماضی ساده دقت کنید. قبل از کلمه «after» از فعل ماضی ساده و بعد از آن از ماضی بعید استمراری استفاده می‌شود . قبل از کلمه «before» نیز ماضی بعید و بعد از آن از ماضی ساده استفاده می‌شود.

حالت مجهول افعال گذشته

ساختار فعل مجهول در انگلیسی، ساختاری متفاوت با انواع دیگر فعل‌هاست. در فعل مجهول، همیشه به یکی از انواع فعل «to be» احتیاج است که باید از نظر زمان و نوع فعل، با فعل جمله معلوم هماهنگ باشد. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

.They broke the window

آن‌ها پنجره را شکستند.

∗∗∗

The window was broken.

پنجره شکسته شد.

They were fixing the machine.

آن‌ها داشتند دستگاه را تعمیر می‌کردند.

∗∗∗

The machine was being fixed.

دستگاه داشت تعمیر می‌شد.

We had contacted the manager before the accident happend.

قبل از وقوع حادثه با مدیر تماس گرفتیم.

∗∗∗

The manager had been contacted before the accident happend.

قبل از وقوع حادثه با مدیر تماس گرفته شد.

در جملات ماضی بعید استمراری در انگلیسی به ندرت از حالت مجهول استفاده می‌شود. با این وجود در جملات مجهولی که از ماضی بعید استمراری می‌سازیم نیز به فعل کمکی و قسمت سوم فعل (Past Participle) احتیاج است. اما فعل کمکی مورد نیاز باید نشان دهنده نوع و استمراری بودن این فعل گذشته باشد. به این ترتیب به ساختار زیر می‌رسیم.

Had + been + being + past participle

در این حالت از فعل «been» به عنوان فعل «to be» جمله، و از «being» به منظور نشان دادن حالت استمراری استفاده می‌کنیم. به چند مثال در این مورد توجه کنید.

They had been building a bridge before the earthquake happend.

قبل از زلزله، آن‌ها در حال ساخت پل بودند.

∗∗∗

A bridge had been being built before the earthquake happend.

قبل از زلزله، پل در حال ساخت بوده‌ است.

I had been fixing the machine before the power outage.

قبل از قطعی برق، من در حال تعمیر دستگاه بودم.

∗∗∗

The machines had been being fixed before the power outage.

قبل از قطعی برق، دستگاه در حال تعمیر شدن بود.

فیلم آموزشی مرتبط

جمع بندی

در این آموزش به بررسی فعل ماضی بعید استمراری در انگلیسی پرداختیم و ضمن بیان ساختار این فعل، آن را با سایر فعل‌های ماضی مقایسه کردیم. در ابتدا با توضیح درباره دلیل استفاده از فعل بعید، تفاوت شکل ساده فعل ماضی بعید و ماضی بعید استمراری در انگلیسی مطرح شد. سپس با نگاهی دقیق‌تر، به تفاوت این فعل با فعل ماضی استمراری و ماضی ساده نیز اشاره شد. در ادامه به بررسی حروف اضافه «before» و «after» در جملات ماضی بعید استمراری و شیوه استفاده از این حروف پرداخته شد. در پایان حالت مجهول این فعل، معرفی شد و تاکید کردیم که حالت مجهول در ماضی بعید استمراری به ندرت استفاده می شود.

لیست فعل‌های گذشته انگلیسی
او دیشب نامه بلندی نوشت. He wrote a long letter last night. ماضی ساده
وقتی من رسیدم او داشت تلویزیون نگاه می‌کرد. She was watching TV when I arrived. ماضی استمراری
قبل از این‌که ما آن‌ها را ببینیم، ماشین خریده بودند. They had bought a car before we met them. ماضی بعید
او قبل از صبحانه در حال دویدن بوده است. He had been running before he ate breakfast. ماضی بعید استمراری

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی — به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

بر اساس رای ۱۱ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.

«مهدیه معیا»، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی است. فعالیت‌های او در زمینه تدریس، ترجمه و تولید محتوای انگلیسی بوده است و در حال حاضر با «مجله فرادرس» همکاری می‌کند.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاهده بیشتر