ماضی بعید استمراری در انگلیسی – توضیح + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

۴۵۵۴ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
زمان مطالعه: ۴۲ دقیقه
ماضی بعید استمراری در انگلیسی – توضیح + مثال، تمرین و تلفظ صوتی

یکی از مباحث مهم گرامری، مبحث زمان‌ها در زبان انگلیسی است. زمان‌ها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند که شامل «گذشته»، «حال» و «آینده» است. هر یک از این زمان‌‌ها نیز خود از زیرمجموعه‌هایی تشکیل شده‌اند که به صورت «ساده»، «استمراری»، «کامل» و «کامل استمراری» تعریف می‌شوند. در این نوشته از «مجله فرادرس» قصد داریم با «زمان گذشته کامل استمراری» آشنا شویم که یکی از مباحث پیچیده و در عین حال کاربردی در رابطه با زمان‌ها به شمار می‌رود. در زبان انگلیسی به آن «Past Perfect Continuous» گفته می‌شود و به «ماضی بعید/نقلی استمراری» نیز در زبان فارسی ترجمه شده است. در این آموزش، ابتدا به بررسی ساختار و کاربردهای ماضی بعید استمراری در انگلیسی می‌پردازیم و سپس شکل کوتاه فعل این نوع جملات را برای جملات مثبت و منفی انگلیسی توضیح می‌دهیم. در ادامه، تفاوت ماضی بعید و ماضی بعید استمراری را شرح می‌دهیم و همچنین به تفاوت آن با ماضی استمراری اشاره می‌کنیم. همچنین ساختار این زمان را برای جملات پرسشی منفی و تگ کوئسشن بررسی خواهیم کرد و در انتهای مطلب تعدادی تمرین ارائه می‌کنیم که با دریافت پاسخ آن‌ها می‌توانید میزان یادگیری خود را از این مطلب بسنجید.

فهرست مطالب این نوشته
997696

تعریف ماضی بعید استمراری در انگلیسی

در یک تعریف ساده می‌توان گفت ماضی بعید استمراری در انگلیسی برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته قبل از وقوع عمل دیگر در حال استمرار بوده است. شاید اولین سوالی که ذهن شما رو درگیر می‌کند، این است که معادل فارسی آن چه جمله‌ای می‌تواند باشد. در زبان فارسی معمولاً چنین زمانی کاربردی ندارد و ماضی بعید (صفت مفعولی + ماضی ساده از مصدر بودن) به‌جای آن استفاده می‌‌شود. به همین دلیل ممکن است آشنایی با زمان ماضی بعید استمراری برای شما کمی چالش‌برانگیز یا حتی گمراه‌‌‌کننده باشد. اما در این مطلب از «مجله فرادرس» قصد داریم این زمان را به زبان ساده و به کمک مثال‌‌های متنوع آموزش دهیم. همچنین با در نظر گرفتن تمرین‌های مرتبط و بررسی تفاوت این زمان با ماضی بعید، می‌توانید عملکرد خود را از این مطلب ارزیابی کنید.

قبل از هر چیز اشاره‌ای می‌کنیم به اسم‌های مختلفی که این زمان دارد. همان‌طور که از اسم آن مشخص است، آن را در دسته‌ گذشته قرار می‌دهیم. زمان‌ها در کل به سه دسته گذشته، حال و‌ آینده تقسیم می‌شوند. هر یک از آن‌‌ها را نیز می‌توان به چهار دسته ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری تقسیم کرد. موضوع این نوشته «Past perfect Continuous» یا «Past Perect Progressive» است که در زبان فارسی به «گذشته کامل استمراری» یا «ماضی بعید استمراری» ترجمه شده است. در این آموزش از این زمان با نام ماضی بعید استمراری یاد می‌‌کنیم، اما گاهی به اسم‌های دیگر نیز اشاره خواهیم کرد تا تمام اسم‌ها برای شما مرور شود.

از اسم فارسی یا انگلیسی آن می‌توانیم سه نتیجه‌گیری داشته باشیم:

 • عمل در زمان گذشته رخ داده است.
 • عمل در زمان گذشته کامل شده است.
 • عمل در زمان گذشته (تا قبل از وقوع عمل دیگر) استمرار داشته است.

با این تعریف ساده به راحتی می‌توانیم ماضی بعید استمراری در انگلیسی را درک کنیم. در رابطه با این مبحث گرامری، مدت زمان وقوع عمل در گذشته برای ما اهمیت زیادی دارد. یعنی باید بدانیم که تأکید بر روی بازه زمانی است نه زمان دقیق شروع یا تمام شدن عمل. همچنین باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که زمان گذشته کامل استمراری، اندکی قبل از وقوع عمل دیگری کامل شده و نیمه‌کاره متوقف نشده است. در این آموزش می‌خواهیم با ساختار فعل ماضی بعید استمراری در انگلیسی برای جملات، منفی و سوالی آشنا شویم. همچنین قصد داریم کاربردهای مختلف آن را در جملات انگلیسی یاد بگیریم و برای این منظور مثال‌‌های متعددی را همراه با ترجمه ارائه خواهیم کرد. برای شروع چند جمله زیر را ببینید که با ماضی بعید استمراری در انگلیسی ساخته شده است.

Had you been waiting long before the taxi arrived?

آیا قبل از این‌که تاکسی برسد، مدت زیادی منتظر مانده بودی؟

We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.

پنج دقیقه قبل از آن‌که «جین» کلیدش را پیدا کند، ما داشتیم تلاش می‌‌کردیم که در را باز کنیم.

It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.

چند ساعتی باران می‌بارید و خیابان‌ها خیلی خیس بود.

Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.

دوستانش داشتند به این فکر می‌کردند که به پلیس زنگ بزنند که او وارد شد.

همان‌طور که در تک‌تک مثال‌‌های فوق مشاهده می‌کنید، آن بخشی از جمله که ماضی بعید استمراری است، با ساختار فعل «had +been + verb + ing» نوشته شده و اندکی قبل از وقوع عمل دوم در همان زمان گذشته کامل شده است. در ادامه این مطلب به بررسی ساختار و کاربرد ماضی بعید استمراری می‌پردازیم.

ساختار ماضی بعید استمراری در انگلیسی

مهم‌ترین مشخصه ماضی بعید استمراری در انگلیسی فعل آن است. به همین دلیل لازم است که با ساختار آن به طور کامل آشنا شویم. مانند سایر زمان‌ها، گذشته کامل استمراری نیز از فرمول «فاعل + فعل + مفعول» پیروی می‌کند. اما فعل آن با ساختار «had + been + verb + ing» به کار می‌رود. در ادامه می‌توانید فرمول جملات ماضی بعید استمراری در انگلیسی را برای جملات مثبت، منفی و سوالی مشاهده کنید.

ساختار جملات مثبت

جملات مثبت گذشته کامل استمراری در حالت کلی به صورت «فاعل + فعل + مفعول» تعریف می‌شود. برای جملات مثبت از فرمول زیر کمک می‌گیریم:

Subject + had + been + verb + ing

فعل اصلی در این جملات با «ing» همراه می‌شود و در کنار آن دو فعل «had» و «been» به صورت ثابت برای همه ضمایر فاعلی انگلیسی به کار می‌روند. بنابراین فعل در حالت کلی شکل ثابتی دارد، فقط فعل اصلی متغیر است. به چند مثال زیر دقت کنید تا با ساختار جملات مثبت ماضی بعید استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

She had been practicing the piano for hours before the concert.

قبل از کنسرت، او مشغول پیانو زدن بود.

They had been working on the project all night.

آن‌ها تمام شب را مشغول کار کردن روی پروژه بودند.

By the time I arrived, they had been waiting for over an hour.

وقتی من رسیدم، یک ساعتی می‌شد که آن‌ها منتظر بودند.

Before the guests arrived, the chef had been cooking a variety of dishes.

قبل از رسیدن مهمان‌ها، سرآشپز مشغول پختن انواع مختلفی از غذاها بود.

We had been studying for the exam since morning.

از صبح مشغول درس خواندن برای امتحان بودیم.

The garden was beautiful because they had been planting flowers for weeks.

باغ زیبا بود، زیر آن‌ها هفته‌ها مشغول آب دادن به گل‌ها بودند.

The team was exhausted as they had been training for the marathon.

تیم خسته بود، زیرا مشغول آموزش دیدن برای ماراتون بودند.

By the time the movie started, she had been waiting in line for tickets.

وقتی فیلم شروع شد، او در صف منتظر بلیت بود.

The children were tired because they had been playing outside all day.

کودکان خسته بودند، زیرا تمام روز را بیرون مشغول بازی کردن بودند.

Before the storm hit, they had been enjoying a picnic in the park.

قبل از وقوع توفان، آن‌ها در پارک از گردش و سرگرمی لذت می‌بردند.

دو خانم ایستاده در پارک در هوای بارانی با دو کودک نشسته روی نیمکت

ساختار جملات منفی

برای ساختن جملات منفی ماضی بعید استمراری در انگلیسی فقط کافی است به جمله منفی‌کننده «not» اضافه می‌کنیم. در حالت رسمی از «not» و در حالت غیررسمی می‌توانیم از «n't» کمک بگیریم. چون در این نوع جملات فعل کمکی به کار رفته است، برای منفی کردن باید «not» را به فعل کمکی، یعنی «had» اضافه کنیم. به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جملات منفی ماضی بعید استمراری در انگلیسی بیشتر آشنا شوید.

I hadn't been working there long when she quit.

وقتی او رفت، مدت زیادی نبود که آنجا مشغول کار کردن بودم.

She hadn't been working but she was tired anyway.

او مشغول کار کردن نبود، اما در هر صورت خسته بود.

It hadn't been raining long when I got home.

وقتی به خانه رسیدم، مدت زیادی نبود که باران می‌بارید.

He was in trouble with the teacher because he hadn't been going to classes.

او با معلم به مشکل برخورده بود، زیرا سر کلاس حاضر نمی‌شد.

We hadn't been living in London for three years when we got married! It was more like five years.

وقتی ازدواج کردیم، سه سال نمی‌شد که در لندن زندگی می‌کردیم! بیشتر از ۵ سال بود.

Although it was hot in the kitchen, Julie hadn't been cooking.

آشپزخانه گرم بود، اما «جولی» آشپزی نمی‌کرد.

I hadn't been sleeping long when there was a knock at the door.

وقتی در زده شد، مدت زیادی نمی‌شد که خوابیده بودم.

He didn't feel healthy because he hadn't been going to the gym.

او احساس سلامتی نمی‌کرد، زیرا به باشگاه ورزشی نرفته بود.

I caught a cold because I hadn't been eating properly.

من سرما خوردم چون خوب غذا نمی‌خوردم.

She looked tired but she hadn't been studying.

او خسته بود، چون درس نخوانده بود.

ساختار جملات سوالی

جملات سوالی در زبان انگلیسی به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 • «جملات سوالی بله یا خیر» (Yes/No Questions)
 • «جملات سوالی با کلمه پرسشی» (Wh-questions)

دسته اول به سوال‌هایی گفته می‌شود که پاسخ آن‌ها بله یا خیر است، مانند مثال زیر که یک جمله پرسشی برای زمان حال ساده است:

A: Do you take a shower every day?

B: Yes, I do.

A: آیا هر روز دوش می‌گیری؟

B: بله همین‌طور است.

اما دسته دوم به سوالاتی گفته می‌شود که برای پاسخ دادن به آن‌ها باید از کلمات پرسشی استفاده کنیم، مانند «what» یا «when». به مثال زیر دقت کنید که یک سوال wh برای زمان گذشته ساده است.

What did you do last weekend?

آخر هفته گذشته چه کار کردی؟

برای ماضی بعید استمراری در انگلیسی نیز از این دو دسته سوال می‌توانیم کمک بگیریم. در ادامه ساختار و نحوه استفاده از این زمان را برای هر دو جملات پرسشی بله یا خیر و wh بررسی خواهیم کرد.

جملات پرسشی بله یا خیر

جملات پرسشی بله یا خیر شامل آن دسته از جملات می‌شوند که پاسخ آن‌ها با بله یا خیر داده می‌شود، مانند مثال زیر:

A: Does she go to school on weekdays?

B: Yes, she does.

A: آیا او در روزهای هفته به مدرسه می‌رود؟

B: بله، همین‌طور است.

در این نوع جملات، برای سوالی کردن در ابتدای جمله فعل کمکی می‌آوریم، مانند «to be» یا «do/does»‌. اما برای ماضی بعید استمراری، فعل کمکی «had» است که آن را در ابتدای جمله قرار می‌دهیم. بعد از آن هم فاعل و در ادامه «been» را قبل از فعل اصلی با ing قرار می‌دهیم. بنابراین، فرمول جملات پرسشی بله یا خیر برای ماضی بعید استمراری را می‌توانیم به صورت زیر تعریف کنیم:

Had + subject + been + verb + ing?

به چند مثال با جملات پرسشی بله یا خیر برای ماضی بعید استمراری توجه کنید تا با ساختار آن بیشتر آشنا شوید.

Had it been raining when you left the restaurant?

وقتی رستوران را ترک کردی باران می‌بارید؟

Had I been working that day?

من آن روز مشغول کار کردن بودم؟

Had she been seeing him for long when they moved to Paris?

از وقتی به پاریس رفتند، مدت زیادی بود که او را می‌دید؟

When you got sick, had you been eating enough?

وقتی مریض شدی، به اندازه کافی می‌خوردی؟

Had she been studying for the exam before the internet went down?

آیا او قبل از قطع شدن اینترنت مشغول درس خواندن برای امتحان بود؟

Had they been waiting for the bus when you saw them?

وقتی آن‌ها را دیدی، منتظر اتوبوس بودند؟

Had you been working on the project before the deadline was extended?

قبل از این‌که موعد مقرر تمدید شود، داشتی روی پروژه کار می‌کردی؟

Had it been raining before you decided to go for a walk?

وقتی تصمیم گرفتی قدم بزنی، باران می‌بارید؟

Had the children been playing in the park all afternoon?

آیا کودکان تمام عصر را در پارک مشغول بازی کردن بودند؟

Had the team been practicing for the match when you arrived?

وقتی رسیدی تیم مشغول تمرین کردن برای بازی بود؟

Had he been sleeping for long before the phone woke him up?

قبل از آن‌که صدای زنگ تلفن بیدارش کند، مدت زیادی می‌شد که خواب بود؟

جملات پرسشی با Wh

دسته دیگری از جملات پرسشی در زبان انگلیسی با wh سوالی می‌شوند. برای ساختن این نوع جملات، ابتدا کلمه پرسشی را در ابتدا جمله قرار می‌دهیم. سپس فاعل و در ادامه «been» و فعل را همراه با ing می‌آوریم. بنابراین، فرمول جملات پرسشی با wh به صورت زیر تعریف می‌شود:

Wh-word + had + subject + been + verb + ing?

به چند مثال زیر توجه کنید تا با ساختار کلمات پرسشی با wh برای ماضی بعید استمراری بیشتر آشنا شوید.

There was water everywhere. What had the children been doing?

همه‌جا را آب گرفته بود. بچه‌‌ها مشغول انجام چه کاری بودند؟

How long had she been living in London when she found that job?

وقتی آن کار را پیدا کرد، چند وقت می‌شد که آنجا زندگی می‌‌کرد؟

Why had you been studying so hard?

چرا این‌قدر سخت مشغول درس خواندن بودی؟

Why was the house so messy? What had she been doing?

چرا خانه این‌قدر کثیف بود؟ او مشغول انجام چه کاری بود؟

How long had we been waiting when the bus finally arrived?

وقتی بالاخره اتوبوس رسید، چند وقت می‌شد که منتظر بودند؟

How long had he been playing football when he was injured?

وقتی مصدوم شد، چند وقت بود که فوتبال بازی می‌‌کرد؟

What had they been doing before the power outage occurred?

قبل از قطع شدن برق آن‌‌ها مشغول انجام چه کاری بودند؟

Why had she been waiting at the bus stop for so long?

چرا او مدت زیادی در ایستگاه اتوبوس منتظر بود؟

Where had the students been studying before the library closed?

قبل از بسته شدن کتابخانه، دانش‌آموزان کجا مشغول مطالعه بودند؟

How long had he been working on the car before it finally started?

قبل از این‌که ماشین بالاخره روشن شود، آن‌ها چند وقت مشغول کار کردن روی آن بودند؟

Why had the team been practicing so hard before the championship game?

چرا تیم قبل از بازی قهرمانی آن‌قدر سخت مشغول تمرین کردن بود؟

جدول صرف ماضی بعید استمراری در انگلیسی

در جدول زیر می‌توانید صرف فعل انگلیسی ماضی بعید استمراری را برای جملات مثبت، منفی و سوالی مشاهده کنید.

جدول صرف فعل گذشته کامل استمراری
جملات مثبت
فعل شکل کوتاه و بلندفاعل
been working had / 'dI, she, he, it, you, we, they
جملات منفی
فعلشکل کوتاه و بلندفاعل
been workinghad not / hadn'tI, she, he, it, you, we, they
جملات سوالی
فعلفاعلفعل کمکی
been working?I, she, he, it, you, we, theyHad
جملات سوالی منفی
فعلفاعل

فعل کمکی + n't

(شکل کوتاه)

been working?I, she, he, it, you, we, theyHadn't
فعلnot + فاعل

فعل کمکی

(شکل کوتاه)

been working? I, she, he, it, you, we, they + notHad
تگ کوئسشن
تگ کوئسشنجمله خبری مثبتفاعل
hadn't + subject pronoun?had + been + workingI, she, he, it, you, we, they
تگ کوئسشنجمله خبری منفیفاعل
had + subject pronoun?hadn't + been + workingI, she, he, it, you, we, they

کاربرد ماضی بعید استمراری در انگلیسی

ماضی بعید استمراری در انگلیسی کاربردهای مختلفی دارد. در ادامه این مطلب درباره این کاربردها صحبت خواهیم کرد.

 • برای نشان دادن مدت زمان انجام عمل در گذشته: برای توصیف عملی استفاده می‌شود که برای مدتی قبل از عمل دیگری در گذشته در حال استمرار بوده است. در این حالت مدت زمان انجام عمل در گذشته برای ما اهمیت دارد، مانند مثال زیر:

She had been studying for hours before her friends arrived.

قبل از رسیدن دوستانش ساعت‌ها مشغول درس خواندن بود.

 • برای بیان علت و معلول در گذشته: از ماضی بعید استمراری برای نشان دادن علت انجام عمل یا رویدادی استفاده می‌کنیم که در گذشته رخ داده است. ماضی بعید استمراری نشان می‌دهد که عملی در گذشته در حال استمرار بوده و در نهایت عمل دیگری در ادامه آن به وقوع پیوسته است.

They were tired because they had been working all day.

آن‌ها خسته بودند زیرا تمام روز را سخت مشغول کار کردن بودند.

 • برای توصیف چند عمل به موازات هم در گذشته:‌ از ماضی بعید استمراری برای توصیف دو یا چند عمل استفاده می‌شود که به صورت هم‌زمان در گذشته رخ داده‌اند، اما یکی از آن‌ها برای مدتی در گذشته ادامه داشته است.

While he had been writing emails, she had been preparing dinner.

درحالی‌که مشغول نوشتن ایمیل بودیم، او مشغول آماده کردن شام بود.

یک مرد نشسته روی مبل در حال نوشتن و یک زن در آشپزخانه در حال پخت غذا

شکل کوتاه فعل ماضی بعید استمراری در انگلیسی

ماضی بعید استمراری در انگلیسی هم برای موقعیت‌های رسمی (مانند نوشتار انگلیسی یا سخنرانی‌های رسمی) و هم برای موقعیت‌های غیررسمی (مانند محاوره و صحبت‌های روزمره) استفاده می‌شود. وقتی آن را برای محاوره به کار می‌بریم، می‌توانیم از شکل کوتاه فعل استفاده کنیم. این حالت تغییری در فعل اصلی ایجاد نمی‌کند و فقط فعل کمکی «had» دستخوش تغییراتی می‌شود. در جملات مثبت «had» را می‌توانیم به «d'» کوتاه کنیم. در جملات منفی نیز می‌توانیم با کوتاه کردن منفی‌کننده «not» به «n't» و افزودن آن به فعل کمکی «had» آن را به شکل کوتاه به کار ببریم. برای درک بهتر می‌توانید مثال‌های زیر را در نظر بگیرید و آن را با شکل کامل خودش مقایسه کنید.

شکل کوتاه جملات مثبت

شکل کوتاه جملات مثبت با تغییر «had» به «d'» ایجاد می‌شود. در دو مثال زیر می‌توانید شکل کامل و کوتاه جملات مثبت ماضی بعید استمراری در انگلیسی را مشاهده کنید.

Full form: I had been studying.

Short form: I'd been studying.

من مشغول درس خواندن بودم.

به چند مثال دیگر با شکل کوتاه فعل ماضی بعید استمراری برای جملات مثبت توجه کنید.

He'd been working on the project for weeks before he finally completed it.

قبل از این‌که بالاخره پروژه را کامل کند، هفته‌ها مشغول کار کردن روی آن بود.

By the time I arrived, they'd been waiting at the airport for hours.

وقتی من رسیدم، آن‌ها ساعت‌ها در فرودگاه منتظر بودند.

She'd been studying all night, so she was exhausted during the exam.

او تمام شب را مشغول درس خواندن بود، به همین دلیل در طول امتحان خسته بود.

We'd been hiking in the mountains when the storm suddenly hit.

ما در کوهستان مشغول پیاده‌روی بودیم که ناگهان توفان شروع شد.

They'd been living in the city for years before deciding to move to the countryside.

آن‌ها قبل از این‌که تصمیم به رفتن به حومه شهر بگیرند، سال‌ها در شهر زندگی می‌کردند.

شکل کوتاه جملات منفی

شکل کوتاه جملات منفی گذشته کامل استمراری با تغییر «had not» به «hadn't» ایجاد می‌شود. در دو مثال زیر می‌توانید شکل کامل و کوتاه این جملات را مشاهده کنید.

Full form: I had not been studying.

Short form: I had't been studying.

من مشغول درس خواندن نبودم.

نکته: اگر ماضی بعید استمراری برای جملات پرسشی منفی به کار برود نیز می‌توانیم آن را هم به شکل رسمی (شکل کامل) و هم به شکل غیررسمی (شکل کوتاه) استفاده کنیم، مانند مثال‌‌های زیر:

Hadn't she been playing volleyball?

Had she been not playing volleyball?

آیا او مشغول والیبال بازی کردن نبود؟

به چند مثال دیگر با شکل کوتاه فعل ماضی بعید استمراری در انگلیسی توجه کنید که برای جملات منفی نوشته شده است.

She hadn't been practicing the piano for very long when the concert started.

وقتی کنسرت شروع شد، او مدت خیلی زیادی مشغول تمرین کردن پیانو نبود.

We hadn't been expecting such heavy traffic, so we were late for the appointment.

ما انتظار چنین ترافیک سنگینی را نداشتیم، به همین دلیل دیر به قرار رسیدیم.

They hadn't been saving money, so they couldn't afford the vacation they wanted.

آن‌ها مشغول پس‌انداز کردن نبودند، به همین دلیل استطاعت مالی نداشتند که به تعطیلاتی که می‌خواستند بروند.

I hadn't been paying attention, so I missed most of the important details in the meeting.

من دقت نمی‌‌کردم، به همین دلیل جزئیات مهم را در جلسه از دست دادم.

Before the power outage, I hadn't been using the computer for anything important.

قبل از قطعی برق، من مشغول کار با کامپیوتر برای کار مهمی نبودم.

قیدهای زمان ماضی بعید استمراری در انگلیسی

از آنجا که ماضی بعید استمراری در انگلیسی بر مدت زمان عملی تأکید دارد که در گذشته قبل از عمل دیگری تمام شده است، می‌توانیم قید زمان «for» را به عنوان یکی از قیدهای بسیار مهم برای این زمان در نظر گرفت. در این بخش از مطلب سعی کرده‌ایم قیدهای زمان ماضی بعید استمراری را به طور کامل توضیح دهیم. در جدول زیر می‌توانید انواع قیدهای ماضی بعید استمراری در انگلیسی را مشاهده کنید. در ادامه نیز مثال‌‌هایی با هر یک ارائه کرده‌ایم.

قیدهای ماضی بعید در انگلیسی
beforesincefor
untilby the timeafter
whilewhenall day / night / week, etc.
just

به چند مثال با ماضی بعید استمراری در انگلیسی توجه کنید که در آن‌ها از قیدهای زمان مخصوص این زمان استفاده شده است.

I had been studying for two hours before the phone rang.

قبل از این‌که تلفن زنگ بزند، من مشغول مطالعه بودم.

She had been working since early morning when I called her.

از صبح زود که با او تماس گرفتم، سخت مشغول کار کردن بود.

They had been waiting for hours before the concert started.

آن‌ها قبل از شروع کنسرت ساعت‌ها منتظر بودند.

He had been practicing his speech after the meeting concluded.

او بعد از تمام شدن جلسه مشغول تمرین کردن برای ارائه‌‌اش بود.

By the time I arrived, they had been decorating the venue for the party.

قبل از آن‌که برسم، آن‌ها مشغول چیدمان محل برای مهمانی بودند.

We had been hiking until it started raining.

ما مشغول پیاده‌روی بودیم که باران شروع به باریدن کرد.

They had been rehearsing all day before the performance.

آن‌ها قبل از اجرا، تمام روز را مشغول تمرین کردن بودند.

She had been cooking dinner when the guests arrived.

وقتی مهمان‌ها رسیدند، او مشغول پختن شام بود.

Her brother had been reading while she was watching TV.

وقتی مشغول تلویزیون تماشا کردن بود، برادرش مشغول کتاب خواندن بود.

(منظور از این مثال این است که در آن زمان در گذشته، دختر مشغول تماشای تلویزیون بوده است و برادرش مشغول کتاب خواندن. اما عمل کتاب خواندن متوقف نشده است.)

I had been cleaning the house just before you called.

درست قبل از تماس شما من مشغول تمیز کردن خانه بودم.

یک خانم نشسته در حال مکالمه با تلفن و صحبت در مورد تمیزکاری

ماضی بعید استمراری در انگلیسی با مثال

تا به اینجای مطلب با کاربردهای ماضی بعید استمراری در انگلیسی آشنا شدیم و ساختار جملات مثبت، منفی و پرسشی را بررسی کردیم. در این بخش از مطلب، تعدادی مثال با گرامر ماضی بعید استمراری در انگلیسی ارائه کرده‌ایم که برای جملات مختلف در اختیار شما قرار گرفته است. برای هر یک ترجمه و تلفظ صوتی را نیز مشاهده می‌کنید.

I had been studying for hours before the exam.

من چند ساعت قبل از امتحان مشغول درس خواندن بودم.

She had been practicing the piano since morning.

او از صبح مشغول تمرین کردن پیانو بود.

The workers had been constructing the building for several months.

کارگران ماه‌‌ها بود که مشغول ساختمان‌سازی بودند.

John was very tired. He had been running.

«جان» خیلی خسته بود. او مشغول دویدن بود.

Before the rain started, we had been enjoying a picnic in the park.

قبل از بارش باران، ما داشتیم از پیک‌نیک در پارک لذت می‌بردیم.

The chef had been preparing a special dish for the customers.

سرآشپز مشغول آماده کردن غذای مخصوص برای مشتری‌ها بود.

By the time I reached the station, the train had been waiting for ten minutes.

وقتی من به ایستگاه رسیدم، قطار ده دقیقه‌ای منتظر بود.

We had been exploring the historical sites in the city.

ما مشغول کشف بناهای تاریخی در شهر بودیم.

I hadn't been watching TV when the power outage occurred.

وقتی برق رقت، من مشغول تماشای تلویزیون نبودم.

She hadn't been working on the project before the deadline.

او قبل از موعد مقرر مشغول کار کردن روی پروژه نبود.

The children hadn't been playing outside because of the rain.

به دلیل بارش باران، کودکان بیرون مشغول بازی کردن نبودند.

Before the event, the guests hadn't been arriving.

قبل از رویداد، مهمان‌ها در راه نبودند.

The team hadn't been practicing for the match due to bad weather.

به دلیل هوای بد، تیم در حال تمرین کردن برای بازی نبود.

What had you been doing when the phone rang?

وقتی تلفن زنگ زد، مشغول انجام چه کاری بودید؟

Had the students been studying when the teacher entered the classroom?

آیا اندکی قبل از ورود معلم به کلاس، دانش‌آموزان مشغول درس خواندن بودند؟

How long had they been traveling before reaching the destination?

قبل از آن‌که به مقصد برسند، چند ساعت در حال سفر بودند؟

Had he been exercising before he felt tired?

آیا قبل از آن‌که احساس خستگی کند، مشغول ورزش کردن بود؟

What had she been cooking when the smoke alarm went off?

وقتی زنگ هشدار حریق به صدا درآمد، او مشغول پختن چه چیزی بود؟

Had the birds been chirping before the storm started?

آیا قبل از آن‌که توفان شروع شود، پرندگان آواز می‌خواندند؟

فرق ماضی بعید و ماضی بعید استمراری در انگلیسی

بسیاری از زبان‌آموزان هنگام استفاده از ماضی بعید و ماضی بعید استمراری در انگلیسی ممکن است با اشتباهاتی مواجه شوند و نتوانند به درستی از آن‌ها استفاده کنند. در ادامه هر دو زمان را جداگانه بررسی خواهیم کرد و کمک مثال آن‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم تا بهتر بتوانید به این تفاوت پی ببرید.

ماضی بعید که نام دیگر آن در زبان فارسی گذشته کامل است و در زبان انگلیسی به آن «Past Perfect» گفته می‌شود، برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده است و قل از وقوع عمل دیگری در گذشته کامل شده است. در زبان فارسی آن را به صورت «رفته بودم/رفته بودی/رفته بود/...» صرف می‌کنیم و در زبان انگلیسی از فعل «had + p.p» برای ساختن آن کمک می‌گیریم. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

I had completed my homework before the teacher checked it.

قبل از چک کردن معلم، من تکالیفم را کامل کرده بودم.

They had visited the museum before it closed for the day.

آن‌ها قبل از این‌که موزه برای کل روز بسته شود، از آن دیدن کردن بودند.

By the time she arrived, I had already finished cooking dinner.

وقتی او رسید، من از خیلی وقت پیش شام پخته بودم.

The team had scored three goals before the opponent could react.

تیم قبل از این‌که حریف واکنش نشان دهد سه گل زده بود.

We had read the book before the movie was released.

قبل از این‌که فیلم اکران شود، ما کتابش را خوانده بودیم.

در هر یک از مثال‌‌های فوق مشاهده می‌کنید که فعل با ساختار «had + p.p» به کار رفته است و قید زمان «before» مشخصه اصلی آن است که نشان می‌دهد عملی قبل از عمل دیگری در گذشته انجام و کامل شده است. در این مرحله ممکن است از خودتان بپرسید که این تعریف را برای ماضی بعید استمراری نیز به کار بردیم. پس چه فرقی با هم دارند؟ واقعیت این است که ماضی بعید استمراری برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته شروع شده و برای مدتی در یک بازه زمانی مشخص در گذشته ادامه داشته است. اما اندکی قبل از وقوع عمل دیگری تمام شده است. بنابراین دو فرق اساسی با ماضی بعید در انگلیسی دارد.

اولین فرق آن این است که هدف ماضی بعید استمراری در انگلیسی اشاره به مدت زمان انجام عمل است که برای مدتی در حال تداوم بوده است و دومین فرق آن در این است که اندکی قبل از وقوع عمل دیگری کامل شده است. در صورتی که ماضی بعید به این اشاره دارد که عمل در مقطع زمانی خاصی در گذشته شروع شده و قبل از وقوع عمل دیگری متوقف شده است. در واقع چیزی که برای ما اهمیت دارد، وقوع عمل قبل از عمل دیگر و کامل شدن آن در گذشته است نه مدت زمانی که عمل در حال استمرار بوده است.

از طرفی، ماضی بعید استمراری اندکی قبل از عمل دیگری در گذشته کامل شده است، درحالی‌که در رابطه با ماضی بعید، عمل اول با فاصله از عمل دوم در گذشته تمام شده است. یعنی مدت زمانی طول کشیده تا مل دوم رخ دهد. پس وقفه زمانی بین عمل اول و دوم در ماضی بعید بیشتر و در ماضی بعید استمراری کمتر یا کوتاه‌تر است. در ادامه چند مثال برای مقایسه ماضی بعید و ماضی بعید استمراری ارائه شده است تا به درک بهتر شما کمک کند.

She had finished her novel before the movie started.

او قبل از شروع فیلم رمانش را خوانده بود.

(در این مثال، عمل خواندن رمان قبل از شروع فیلم کامل شده است. ماضی بعید در این جمله بر تمام شدن یا کامل شدن عمل تأکید دارد.)

She had been reading her novel when the movie started.

وقتی فیلم شروع شد، او مشغول خواندن رمانش بود.

(در این مثال، تأکید بر روی ماهیت استمراری عمل است. در واقع هدف آن این است که نشان دهد عمل در بازه زمانی مشخصی شروع شده و سپس ادامه پیدا کرده است. بنابراین، گوینده مشغول خواندن رمان بوده و این عمل استمرار داشته و اندکی قبل از شروع فیلم تمام شده است. درحالی‌که در مثال اول، عمل خیلی زودتر از شروع فیلم تمام شده بوده است.)

They had left for the airport before we arrived.

قبل از رسیدن ما، آن‌ها فرودگاه را ترک کرده بودند.

(در این مثال عمل ترک کردن فرودگاه قبل از رسیدن آن افراد تمام شده است و تأکید جمله در کل بر توالی رخدادها است.)

They had been packing their bags when we arrived.

وقتی ما رسیدیم، آن‌ها مشغول جمع کردن وسایل خود در کیف‌هایشان بودند.

(در این مثال تأکید بر روی ماهیت انجام عمل و بازه‌ای است که جمع کردن وسایل انجام می‌‌شده است. درواقع نشان می‌دهد که فاعل جمله (they) در حال ساک بستن بوده‌اند و اندکی قبل از آن‌که دسته دوم برسند، کامل شده است.)

He had solved the puzzle before the timer went off.

قبل از به صدا درآمدن زنگ تایمر او معما را حل کرده بود.

(در این مثال، عمل حل کردن معما قبل از به صدا درآمدن تایمر انجام شده است. هدف از این جمله تأکید بر روی کامل شدن عمل اول قبل از عمل دوم است.)

He had been working on the puzzle when the timer went off.

قبل از به صدا درآمدن زنگ تایمر او مشغول کار کردن بر روی معما بود.

(در این مثال، بر روی ماهیت تداوم عمل، یعنی حل کردن معما تأکید شده است که نشان می‌دهد فاعل جمله در وسط انجام عمل بوده است که تایمر به صدا درآمده است.)

یک پسر نشسته پشت میز در حال حل پازل

فرق ماضی استمراری و ماضی بعید استمراری در انگلیسی

«ماضی استمراری» (Past Continuous) برای توصیف عملی به کار می‌رود که در زمان گذشته شروع شده و برای مدت مشخصی در حال تداوم بوده است، اما کامل نشده و معمولاً توسط عمل دیگری قطع شده است. درحالی‌که «ماضی بعید استمراری» (Past Perfect Continuous) برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته برای مدت مشخصی در حال استمرار بوده است، اما توسط عمل دیگری قطع نشده است. به عبارت دیگر، اندکی قبل از وقوع عمل دیگری در گذشته کامل شده است. پس فرق ماضی استمراری و ماضی بعید استمراری در کامل شدن و کامل نشدن عمل است. به دو مثال زیر توجه کنید.

Sam was studying English when the phone rang.

وقتی تلفن زنگ خورد، او در حال مطالعه زبان انگلیسی بود.

Sam had been studying English before the phone rang.

قبل از این‌که تلفن زنگ بزند، او مشغول مطالعه زبان انگلیسی بود.

در مثال اول، «سام» در حال درس خواندن بوده که ناگهان تلفن زنگ خورده و با زنگ تلفن، درس خواندن برای لحظه‌ای متوقف شده است. اما در مثال دوم، «سام» در حال مطالعه بوده و اندکی قبل از آن‌که تلفن زنگ بزند، درس خواندن را تمام کرده است. به چند مثال دیگر توجه کنید تا تفاوت بین ماضی بعید استمراری و ماضی استمراری را بهتر درک کنید.

By the time the guests arrived, I had been cooking in the kitchen for three hours.

وقتی مهمان‌ها رسیدند،‌ سه ساعتی می‌شد که در آشپزخانه مشغول پخت‌وپز بودم.

She was out of breath because she had been running for a long time.

او از نفس افتاده بود، چون مدت زیادی مشغول دویدن بود.

We discovered that the car had been leaking oil for weeks before it broke down.

ما متوجه شدیم که قبل از این‌که ماشین خراب شود، هفته‌ها روغن‌ریزی داشت.

They were tired because they had been working on the construction project all night.

آن‌ها خسته بودند چون تمام شب را مشغول کار کردن روی پروژه ساخت‌وساز بودند.

Before the concert, the band had been rehearsing their new song for weeks.

قبل از کنسرت، گروه موسیقی هفته‌ها بود که مشغول آماده کردن آهنگ جدیدش بود.

I was watching a movie when the phone suddenly rang.

داشتم فیلم تماشا می‌کردم که تلفن ناگهان زنگ خورد.

They were playing board games while the storm raged outside.

آن‌ها مشغول بازی کردن بودند که توفان بیرون شدت گرفت.

She was talking on the phone when I entered the room.

او مشغول حرف زدن پشت تلفن بود که من وارد اتاق شدم.

As we walked in the park, the children were flying kites.

وقتی وارد پارک شدیم، بچه‌ها داشتند بادبادک‌ هوا می‌کردند.

While I was reading a book, my roommate was listening to music.

وقتی در حال خواندن کتاب بودم، هم‌اتاقی‌ام داشت به موزیک گوش می‌داد.

ماضی بعید استمراری در جملات پرسشی منفی

«جملات پرسشی منفی» (Negative Questions) به آن دسته از جملاتی گفته می‌شود که به شکل سوال مطرح می‌شوند، اما منفی هستند. یعنی برای سوالی کردن از منفی‌‌کننده «not» استفاده شده است که برای ماضی بعید استمراری در انگلیسی به فعل کمکی «had» اضافه می‌شود. اما با توجه به موقعیتی که گوینده در آن قرار دارد، می‌توانیم جملات پرسشی را با دو ساختار زیر تعریف کنیم:

Hadn't + subject + been + verb + ing?

Had + subject + not + been + verb + ing?

فرمول اول برای موقعیت‌های غیررسمی و محاوره‌ای به کار می‌رود، درحالی‌که فرمول دوم برای موقعیت‌های رسمی و نوشتاری کاربرد دارد. به همین خاطر است که در فرمول اول از شکل کوتاه «n't» و در فرمول دوم از شکل کامل «not» استفاده شده است. به دو مثال زیر توجه کنید تا ساختار جملات پرسشی منفی را برای ماضی بعید استمراری در موقعیت‌های رسمی و غیررسمی بهتر درک کنید.

Hadn't she been giving a lecture for an hour?

Had she not been giving a lecture for an hour?

آیا او به مدت یک ساعت مشغول سخنرانی کردن نبود؟

در مثال اول ابتدا از فعل کمکی «hadn't + subject» استفاده شده است و در مثال دوم ساختار «had + subject + not» به کار رفته است. برای درک بهتر می‌توانید به چند مثال دیگر توجه کنید که با جملات پرسشی منفی برای ماضی بعید استمراری در انگلیسی ساخته شده است.

Hadn't you been waiting for the train when I called?

وقتی من زنگ زدم، خیلی وقت نبود که منتظر قطار بودی؟

Hadn't she been working on the assignment for days before submitting it?

قبل از ارائه تکالیف، مشغول کار کردن روی پروژه به مدت چند روز نبود؟

Hadn't they been renovating the house all month?

آن‌ها کل ماه را مشغول بازسازی خانه نبودند؟

Hadn't we been discussing the project extensively in the morning?

ما صبح مشغول بحث درباره پروژه نبودیم؟

Hadn't he been repairing the car for a long time before it broke down?

قبل از این‌که ماشین خراب شود، او مشغول تعمیر آن برای مدتی طولانی نبود؟

Hadn't she been teaching at the university before joining the research team?

قبل از پیوستن به تیم پژوهش، مدت زیادی مشغول درس دادن نبود؟

Hadn't the team been training rigorously before the championship?

قبل از مسابقات قهرمانی، تیم سخت مشغول آموزش دیدن نبود؟

Had she not been studying for the exam when the phone rang?

وقتی تلفن زنگ خورد، او مشغول درس خواندن برای امتحان نبود؟

Had they not been working on the project for weeks before the deadline?

آیا آن‌ها هفته‌ها قبل از موعد مقرر مشغول کار کردن بر روی پروژه نبودند؟

Had he not been practicing the piano all afternoon before the concert?

قبل از شروع کنسرت، او تمام عصر را مشغول تمرین کردن پیانو نبود؟

Had we not been waiting for you for over an hour at the restaurant?

آیا به مدت یک ساعت در رستوران منتظر نبودید؟

Had the team not been practicing hard before the championship match?

آیا تیم قبل از بازی قهرمانی، سخت مشغول تمرین کردن نبود؟

ماضی بعید استمراری در تگ کوئسشن

«تگ کوئسشن» (Tag Question) به جملاتی گفته می‌شود که در انتهای جمله خبری می‌آیند و دو هدف دارند: یا برای کسب اطلاعات بیشتر یا برای تأیید گرفتن از مخاطب و اطمینان از اطلاعاتی که گوینده دارد، به کار می‌روند. ساختار تگ کوئسشن بدین صورت است که بعد از جمله خبری از «ویرگول انگلیسی» (Comma) استفاده می‌کنیم. سپس دو ساختار را به سوال اضافه می‌کنیم: فعل کمکی و فاعل. فعل کمکی می‌تواند با توجه به جمله خبری به شکل مثبت یا منفی به کار برود.

You had been waiting for the bus for quite a while, hadn't you?

شما مدتی منتظر اتوبوس بودید، مگر نه؟

She had been studying all night, hadn't she?

او تمام شب را مشغول درس خواندن بود،‌مگر نه؟

They'd been traveling around Europe, hadn't they?

آن‌ها مشغول سفر به دور اروپا بودند، این‌طور نیست؟

We had been working on the project for weeks, hadn't we?

او هفته‌ها مشغول کار کردن روی پروژه بود، مگر نه؟

He hadn't been practicing the guitar for hours, had he?

او ساعت‌ها مشغول پیانو تمرین کردن نبود، بود؟

She'd been preparing for the exam all week, hadn't she?

او تمام هفته را مشغول آماده شدن برای امتحان نبود؟

The children been playing in the garden for hours, hadn't they?

آیا کودکان ساعت‌ها در باغ مشغول بازی کردن بودند؟

Susan hadn't been studying English in the afternoon, had she?

«سوزان» بعدازظهر مشغول مطالعه زبان انگلیسی نبود، مگر نه؟

یک دختر نشسته پشت میز در حال مطالعه کتاب انگلیسی - ماضی بعید استمراری در انگلیسی

قوانین املایی ماضی بعید استمراری در انگلیسی

وقتی «ing» به فعل اضافه می‌شود، با توجه به حروف انتهای کلمه، شکل آن ممکن است تغییراتی داشته باشد. از آنجا که در این مطلب از «مجله فرادرس» درباره ماضی بعید استمراری در انگلیسی صحبت می‌کنیم، برای افزودن «ing» به انتهای فعل اصلی، لازم است با این قوانین آشنا شویم. در ادامه تک‌تک این قوانین و موارد استثنای هر یک را با مثال توضیح می‌دهیم.

 • قانون اول: وقتی کلمه به «e» ختم شود، هنگام اضافه کردن «ing» به انتهای فعل، «e» را برمی‌داریم و «ing» اضافه می‌کنیم، مانند مثال‌های زیر:

live → living

save → saving

نکته: فعل‌هایی که به «ee» ختم می‌شوند، شامل این قانون نمی‌شوند. یعنی «e» از انتهای آن‌ها حذف نمی‌شود و در همان حالت و بدون تغییر به آن «ing»‌ اضافه می‌کنیم، مانند مثال زیر:

He's been seeing his friends.

او دوستانش را دیده است.

 • قانون دوم: در فعل‌هایی با ساختار «CVC» یعنی فعل‌هایی که به «حروف بی‌صدا‌ + حرف صدادار با استرس + حرف بی‌صدا» ختم می‌شوند، برای اضافه کردن «ing»، ابتدا حرف بی‌صدای آخر را تکرار می‌کنیم و سپس «ing» اضافه می‌کنیم، مانند مثال زیر:

stop → stopping

run → running

نکته: فعل‌‌هایی که حرف صدادار آن‌ها استرس ندارد، از این قانون پیروی نمی‌کنند. یعنی دیگر حرف آخر تکرار نمی‌شود و فقط به آن‌ها «ing» اضافه می‌شود، مانند مثال زیر:

develop → developing

 • قانون سوم: در فعل‌هایی که به «L» ختم می‌شوند، با افزودن «ing» باید حرف صدادار آخر را نیز تکرار کنیم، مانند مثال زیر:

travel → travelling

نکته: قانون سوم فقط در انگلیسی بریتانیایی کاربرد دارد و برای انگلیسی آمریکایی صدق نمی‌کند.

 • قانون چهارم: در فعل‌هایی که به‌ «ie» ختم می‌شوند، لازم است که قبل از اضافه کردن «ing»، ابتدا «ie» را به «y» تبدیل کنیم، مانند مثال زیر:

die → dying

lie → lying

 • قانون پنجم: فعل‌هایی که به «ic» ختم می‌شوند، قبل از افزودن «ing»، لازم است حرف «K» را اضافه کنیم و سپس با «ing» همراه شود، مانند مثال زیر:

panic → panicking

traffic → trafficking

 • قانون ششم: برای فعل‌های دو سیلابی که استرس روی سیلاب دوم باشد، هنگام اضافه کردن «ing» نیازی نیست که حرف آخر را تکرار کنیم، مانند مثال‌های زیر:

visit → visiting

refer → refering

اشتباهات رایج در به کار بردن ماضی بعید استمراری در انگلیسی

برای زبان‌آموزان، آموختن زمان Past Perfect Continuous یکی از مباحث چالش‌برانگیز دستور زبان انگلیسی به شمار می‌رود، زیرا ما اغلب تلاش می‌کنیم که وقتی زمان‌های انگلیسی را یاد می‌گیریم، نمونه آن‌ها را نیز در زبان مادری خودمان پیدا کنیم. ماضی بعید استمراری شاید در زبان فارسی کاربرد زیادی نداشته باشد یا دست‌کم در محاوره و گفت‌وگوهای روزمره استفاده‌ای از آن‌ نمی‌کنیم، اما در زبان انگلیسی می‌توان به جرئت گفت که یکی از مباحث کاربردی و مهم است و به همین دلیل باید هنگام به کار بردن آن دقت کافی داشته باشیم. در این بخش از مطلب، سعی کرده‌ایم به برخی از اشتباهات رایج گرامری در رابطه با نحوه استفاده از ماضی بعید استمراری اشاره کنیم.

 • استفاده بیش از حد از ماضی بعید استمراری در انگلیسی. سعی کنیم از هیچ‌یک از زمان‌های انگلیسی بیش از حد استفاده نکنیم، زیرا با توجه به «context» هر زمانی کاربرد خودش را دارد و نمی‌توانیم زیادتر از حد معمول از آن‌ها استفاده کنیم. ماضی بعید استمراری برای تأکید بر مدت زمان انجام عملی به کار می‌رود که قبل از عمل دیگری در گذشته رخ داده است. اما اگر تأکید ما بر مدت زمان انجام عمل نباشد، بهتر است که از «گذشته کامل» (Past Perfect) استفاده کنیم. دو مثال زیر را با هم مقایسه کنید.

Incorrect: She had been studying all day when I arrived.

Correct: She had studied all day when I arrived.

درست: وقتی من رسیدم، او تمام روز را درس خوانده بود.

 • اشتباه گرفتن ماضی بعید استمراری با گذشته ساده. وقتی عمل خاصی، مدتی پیش از عمل دیگری در گذشته تمام شده است، از گذشته کامل باید استفاده کنیم. به شکل درست و نادرست مثال‌های زیر توجه کنید.

Incorrect: By the time I got home, she had been cooking dinner.

Correct: By the time I got home, she had cooked dinner.

درست: وقتی به خانه رسیدم، او غذا پخته بود.

 • استفاده نادرست هنگام توضیح رویدادهای گذشته. ماضی بعید استمراری معمولاً برای توصیف وقایع قبلی یا رویداد خاصی به کار نمی‌رود. در این حالت باید از گذشته ساده یا گذشته کامل کمک بگیریم. به شکل درست و نادرست مثال زیر توجه کنید.

Incorrect: I had been living in London when I met her.

Correct: I had lived in London before I met her.

درست: قبل از این‌که او را ملاقات کنم، در لندن زندگی کرده بودم.

 • منفی کردن به شکل نادرست. وقتی جمله ماضی بعید استمراری را منفی می‌کنیم، باید «not» را به فعل کمکی «had» اضافه کنیم نه به «been». شکل درست و نادرست مثال‌های زیر را در نظر بگیرید.

Incorrect: They had been not working on the project when the deadline approached.

Correct: They hadn't been working on the project when the deadline approached.

درست: وقتی موعد مقرر نزدیک شد، آن‌‌ها مشغول کار کردن روی پروژه نبودند.

 • استفاده نادرست از دو زمان در یک جمله. وقتی به مدت زمان عملی قبل از عمل دیگر اشاره می‌کنیم، باید مراقب استفاده از هر دو زمان باشیم. برای مثال، وقتی دو جمله را به کار می‌بریم که یکی قبل از دیگری در گذشته اتفاق افتاده است، باید یکی از آن‌ها که قبل از عمل دیگر رخ داده است گذشته کامل و دیگری گذشته ساده باشد. به شل درست و نادرست مثال زیر توجه کنید.

Incorrect: Before he left, he had been living in that town for ten years.

Correct: Before he left, he had lived in that town for ten years.

درست: قبل از رفتنش، به مدت ده سال در آن شهر زندگی کرده بود.

 • استفاده نادرست از ساختار جملات سوالی. برای سوالی کردن جملات گذشته کامل استمراری، باید فعل کمکی «had» را به ابتدای جمله بیاوریم و سپس فاعل و در ادامه «been» و فعل اصلی را همراه با «ing» را بیاوریم. برای سوال ساختن با «wh» نیز باید قبل از این فرمول از کلمه پرسشی استفاده کنیم. اما مراقب باشیم که موقع سوال ساختن کلمه «been» را به اشتباه حذف نکنیم یا ساختار را نادرست به کار نبریم. به دو شکل نادرست مثال زیر توجه کنید.

Incorrect: Had the team practicing hard before the match?

Incorrect: The team had been practicing hard before the match?

Correct: Had the team been practicing hard before the match?

درست: آیا تیم قبل از بازی، سخت مشغول تمرین کردن بود؟

مجهول ماضی بعید استمراری در انگلیسی

جملات انگلیسی در بیشتر موارد به شکل معلوم نوشته می‌شوند، مانند همه ساختارهایی که تا به اینجای مطلب به آ‌ن‌ها اشاره کردیم که با فاعل، فعل، مفعول (در صورت نیاز) و سایر اجزای جمله شناخته شده است. اما گاهی لازم است که تأکید بیشتری روی مفعول انگلیسی داشته باشیم. یعنی شاید فاعل جمله اهمیت چندانی برای شما نداشته باشد یا اصلا ندانیم که چه کسی عمل را انجام داده است. همچنین ممکن است به این دلیل که همه می‌دانند چه کسی کار را انجام داده است، آن را از جمله حذف کنیم. در هر صورت، وقتی نمی‌خواهیم به هر دلیل بر فاعل یا انجام‌دهنده عمل تأکید داشته باشیم، از «حالت مجهول» (Passive Voice) استفاده می‌کنیم.

برای ساختن جملات مجهول در زبان انگلیسی، ابتدا مفعول را به ابتدای جمله منتقل می‌کنیم، زیرا در جملات مجهول برای ما خیلی مهم است که عمل بر روی چه کسی یا چه چیزی واقع شده است. بعد از مفعول، نوبت به فعل می‌رسد. فعل برای هر یک از زمان‌های انگلیسی با ساختار خاصی به کار می‌رود. برای مثال، فعل مجهول برای زمان گذشته ساده با فرمول «was/were + p.p» نوشته می‌شود. در ادامه، اگر بخواهیم به فاعل نیز اشاره کوچکی داشته باشیم، آن را در انتهای جمله قرار می‌دهیم و قبل از آن حرف اضافه «by» را می‌آوریم. به دو جمله زیر در حالت گذشته ساده توجه کنید که در دو حالت معلوم و مجهول نوشته شده است.

Active: She completed the project ahead of schedule.

Passive: The project was completed ahead of schedule by her.

معلوم: او پروژه را زودتر از موعد تمام کرد.

مجهول: پروژه زودتر از موعد توسط او کامل شد.

در جمله اول، فاعل «she» است که آن را در ابتدای جمله می‌بینیم. درواقع، جمله نشان می‌دهد که فاعل کاری را انجام داده است. و هدف از مطرح کردن آن هم همین است. اما در جمله دوم، تأکید بر این است که پروژه زودتر از موعد تمام شده است و اهمیت چندانی ندارد که چه کسی آن را انجام داده است. به همین دلیل فاعل را به انتهای جمله منتقل کرده‌ایم. مجهول ماضی بعید استمراری هم از همین ساختار پیروی می‌کند، با این تفاوت که فعل با ساختار «had + been + being + p.p» به کار می‌رود. اما این نکته را فراموش نکنید که در کل ماضی بعید استمراری در حالت مجهول کاربرد چندانی ندارد و فقط در موقعیت‌‌‌های خیلی رسمی از آن استفاده می‌کنیم. به دو مثال زیر در حالت معلوم و مجهول برای ماضی بعید استمراری توجه کنید.

Active: I had been cleaning the house for an hour.

Passive: The house had been being cleaned (by me) for an hour.

معلوم: یک ساعتی می‌شد که داشتم خانه را تمیز می‌کردم.

مجهول: خانه یک ساعتی می‌شد که در حال تمیز شدن بود.

به چند مثال دیگر برای مجهول ماضی بعید استمراری در انگلیسی توجه کنید.

Active: I had been painting the room for hours.

من ساعت‌ها مشغول نقاشی کردن اتاق بودم.

***

Passive: The room had been being painted for hours.

اتاق ساعت‌ها در حال نقاشی شدن بود.

They had been fixing the car since morning.

آن‌ها از صبح مشغول تعمیر کردن ماشین بودند.

***

The car had been being fixed since morning.

ماشین از صبح در حال تعمیر شدن بود.

She had been writing the report all week.

او تمام هفته را مشغول نوشتن گزارش بود.

***

The report had been being written all week.

گزارش تمام هفته در حال نوشته شدن بود.

Active: We had been renovating the house for months.

ما ماه‌‌ها مشغول بازسازی خانه بودیم.

***

Passive: The house had been being renovated for months.

خانه ماه‌ها در حال بازسازی بود.

متن انگلیسی با جملات گذشته انگلیسی

یکی از چالش‌هایی که همواره پیش روی زبان‌آموزان بوده است، استفاده از انواع زمان‌‌های گذشته و دانستن تفاوت آن‌هاست. به همین منظور در این بخش از مطلب، متنی انگلیسی آماده کرده‌ایم که می‌توانید انواع زمان‌ها را در جملات آن مشاهده و مقایسه کنید. ترجمه متن هم در ادامه آورده شده است.

Yesterday, I woke up early and decided to take a walk in the crisp morning air. As I strolled through the park, I encountered an old friend whom I hadn't seen in years. We

exchanged stories, reminiscing about the good times we had shared. During our conversation, I realized how much had changed since we last met. I had traveled to

several countries, met fascinating people, and learned new skills.

My friend, too, had undergone significant life changes. We laughed about the past, recalling the adventures we had embarked on together. Later in the day, I visited my

favorite bookstore, where I had often spent hours exploring new novels and absorbing the tranquil atmosphere. As I browsed the shelves, memories flooded back,

reminding me of the countless books I had read over the years.

That evening, while I was reflecting on the day's events, I realized that I had been missing those carefree moments. The sun had been setting as I had been reminiscing,

casting a warm glow on the memories that had been shaping my life. At that moment, I was happy with everything I had experienced.

دیروز زود از خواب بیدار شدم و تصمیم گفتم در هوای خنک صبح قدم بزنم. وقتی در پارک قدم می‌زدم، با دوستی قدیمی روبه‌رو شدم که سال‌ها ندیده بودمش. داستان‌هایی رد و بدل کردیم و خاطرات خوبی که با هم داشتیم را یادآوری کردیم. حین حرف‌ زدن متوجه شدم که از آخرین دیدارمان، او چقدر تغییر کرده است. من به چند کشور سفر کرده بودم، افراد جالبی را ملاقات کرده بودم، و مهارت‌های جدیدی را یاد گرفته بودم. دوستم نیز دستخوش تغییرات مهمی در زندگی‌اش شده بود. ما به گذشته خندیدیم و ماجراهایی را مرور کردیم که با هم شروع کرده بودیم. بعداً در آن روز، من به کتاب‌فروشی محبوبم سر زدم، جایی که ساعت‌ها صرف کشف رمان‌های جدید و دستیابی به فضایی آرام کرده بودیم. درحالی‌که قفسه‌ها را جست‌وجو می‌کردیم، خاطرات دوباره تداعی شد و من را یاد کتاب‌های بی‌شماری انداخت که طی این سال‌ها خوانده بودم.

آن شب، درحالی‌که داشتم به رویدادهای آن روز فکر می‌کردم، متوجه شدم که آن لحظاتِ آسوده سپری شده است. خورشید داشت غروب می‌کرد و من در حال تداعی خاطرات گرم و دلنشینی بودم که زندگی‌ام را شکل داده بودند. در آن لحظه، از هر چیزی که تجربه کرده بودم خوشحال بودم.

یک زن و مرد نشسته روی نیمکت در فضای باز در حال تماشای غروب آفتاب

سوالات رایج درباره ماضی بعید استمراری در انگلیسی

در این بخش از مطلب «ماضی بعید استمراری در انگلیسی» سعی کرده‌ایم به برخی از سوالات رایج در خصوص ماضی بعید استمراری در انگلیسی پاسخ دهیم.

کاربرد ماضی بعید استمراری در انگلیسی چیست؟

از گرامر Past Perfect Continuous برای توصیف عملی استفاده می‌شود که در گذشته شروع شده است و قبل از شروع عمل دیگری برای مدتی ادامه داشته است. سپس اندکی قبل از شروع عمل دیگر در همان زمان گذشته کامل شده است. بنابراین، کاربرد آن عمدتاً به توصیف مدت زمان انجام عمل در گذشته و قبل از شروع عمل دیگری مربوط می‌شود.

قیدهای زمان ماضی بعید استمراری کدام است؟

مهم‌ترین قیدهایی که برای زمان ماضی بعید به کار می‌روند، «for»‌ و «since» است، زیرا هدف اصلی ما از بیان چنین جملاتی، اشاره به مدت زمان انجام عمل در گذشته است. برای مثال می‌توانیم بگوییم «The child had been sleeping for two hours before her mother came back home». این جمله به ما نشان می‌دهد که کودک به مدت دو ساعت در گذشته خواب بوده است و شاید اندکی قبل از آمدن مادرش از خواب بیدار شده باشد.

شکل کوتاه فعل ماضی بعید استمراری چیست؟

در حالت محاوره و به طور کلی برای گفت‌وگوهای غیررسمی می‌توانیم از شکل کوتاه فعل ماضی بعید استمراری کمک بگیریم. بدین صورت که در حالت مثبت فعل «d'» به‌جای «had» و در حالت منفی «hadn't» به‌جای «had not» کاربرد دارد.

تمرین ماضی بعید استمراری در انگلیسی

برای ارزیابی عملکرد خود در رابطه با «مطلب ماضی بعید استمراری در انگلیسی»، می‌توانید از تمرین‌هایی که در ادامه در اختیار شما قرار گرفته است استفاده کنید. آزمون اول شامل ۸ سؤال است و پس از پاسخ دادن به تمامی پرسش‌ها و ظاهر شدن دکمه «دریافت نتیجه آزمون»، می‌توانید نمره عملکردتان را مشاهده کنید و جواب‌های درست و نادرست را نیز ببینید. پاسخ سؤالات نیز بعد از هر آزمون آمده است.

تمرین اول

گزینه درست را انتخاب کنید.

1. I _____ to make an appointment with the manager for two days before I finally succeeded.

had been trying

had tried

2. Claudia _____ in London for six weeks before she was confident enough to go shopping alone.

had been studying

had studied

3. I _____ three pints before I decided to go home so I couldn't drive. I had to walk.

had had

had been having

4. Danny ______ the tickets to the concert a few weeks before so we didn't worry about missing it.

had been buying

had bought

5. We _____ at the same supermarket for fifteen years so we were sad when it closed.

had shopped

had been shopping

6. I _______ long before Sarah arrived which was surprising because she is usually never on time.

had not waited

had not been waiting

7. We ______ on the new product launch for weeks when management decided to shelve the project.

had been working

had worked

8. I ______ that Charlie Chaplin was American not English.

had always thought

had always been thinking

تمرین دوم

جاهای خالی را با شکل مناسب فعل ماضی بعید یا ماضی بعید استمراری کامل کنید.

Q1: By the time we arrived, they ______ (play) tennis for two hours.

جواب

Answer: By the time we arrived, they had been playing tennis for two hours.

Q2: She _______ (study) all day before the exam.

جواب

Answer: She had been studying all day before the exam.

Q3: Before they left, I ______ (wait) for them for an hour.

جواب

Answer: Before they left, I had been waiting for them for an hour.

Q4: When she arrived, they _______ (work) in the garden.

جواب

Answer: When she arrived, they had been working in the garden.

Q5: By noon, he ______ (read) the entire book.

جواب

Answer: By noon, he had been reading the entire book.

Q6: We ________ (talk) on the phone for hours before he hung up.

جواب

Answer: We had been talking on the phone for hours before he hung up.

Q7: The sun ________ (shine) all morning before the clouds appeared.

جواب

Answer: The sun had been shining all morning before the clouds appeared.

Q8: Before the party started, they ________ (decorate) the venue.

جواب

Answer: Before the party started, they had been decorating the venue.

Q9: By the time I reached the station, the train _______ (leave).

جواب

Answer: By the time I reached the station, the train had left.

Q10: She _______ (work) here for five years before she got promoted.

جواب

Answer: She had worked here for five years before she got promoted.

Q11: Before he came to the meeting, I _______ (prepare) the agenda.

جواب

Answer: Before he came to the meeting, I had prepared the agenda.

Q12: The children ________ (play) outside all afternoon before it started raining.

جواب

Answer: The children had been playing outside all afternoon before it started raining.

Q13: Before the concert, the musicians _______ (practice) for weeks.

جواب

Answer: Before the concert, the musicians had been practicing for weeks.

Q14: By the time we arrived, they _______ (cook) dinner for an hour.

جواب

Answer: By the time we arrived, they had been cooking dinner for an hour.

Q15: Before the show, the actors _______ (rehearse) their lines.

جواب

Answer: Before the show, the actors had been rehearsing their lines.

Q16: She _______ (wait) at the bus stop for over an hour when the bus finally came.

جواب

Answer: She had been waiting at the bus stop for over an hour when the bus finally came.

Q17: Before the storm hit, they _______ (gather) firewood for the fireplace.

جواب

Answer: Before the storm hit, they had been gathering firewood for the fireplace.

Q18: He _______ (travel) around the world before he settled down.

جواب

Answer: He had been traveling around the world before he settled down.

Q19: By the time the guests arrived, we _______ (prepare) the entire meal.

جواب

Answer: By the time the guests arrived, we had been preparing the entire meal.

Q20: They _______ (live) in the city for ten years before they decided to move.

جواب

Answer: They had been living in the city for ten years before they decided to move.

یک مرد در حال قرار دادن جعبه در پشت کامیون در مقابل یک خانه

تمرین سوم

جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

Q1: Laura needed a break because she had been _____ all morning.

جواب

Answer: Laura needed a break because she had been studying (study) all morning.

Q2: Lorraine had ______ learning English for 12 years before she moved to England.

جواب

Answer: Lorraine had been learning English for 12 years before she moved to England.

Q3: I didn’t go out last night because I _____ working all day.

جواب

Answer: I didn’t go out last night because I had been working all day.

Q4: Orla felt fit for the marathon because she had been ______ (training) a lot.

جواب

Answer: Orla felt fit for the marathon because she had been training a lot.

Q5: When I went to see Ms Winter, her secretary told me that she had _____ speaking on the phone for two hours.

جواب

Answer: When I went to see Ms Winter, her secretary told me that she had been speaking on the phone for two hours.

Q6: You got sick because you had been ______ (eat) the whole time.

جواب

Answer: You got sick because you had been eating the whole time.

Q7: The musician ______ living in this town for ten years when he became director of the opera house.

جواب

Answer: The musician had been living in this town for ten years when he became director of the opera house.

Q8: We had _____ going out with each other for two years before I met his family.

جواب

Answer: We had been going out with each other for two years before I met his family.

Q9: The passengers had been ______ (wait) for four hours before the ground staff could finally give them information on the delay of their flight.

جواب

Answer: The passengers had been waiting for four hours before the ground staff could finally give them information on the delay of their flight.

Q10: I _____ been driving in the wrong direction for an hour before I noticed my mistake.

جواب

Answer: I had been driving in the wrong direction for an hour before I noticed my mistake.

تمرین چهارم

متن زیر را بخوانید و جاهای خالی را با گذشته کامل (Past Perfect) یا گذشته کامل استمراری (Past perfect Continuous) پر کنید.

Question: In the tranquil town of Meadowville, a peculiar event ______ (unfold) last summer. The locals _______ (anticipate) the annual fair for weeks, and when it finally arrived, the excitement was palpable. By the time the first visitors ________ (enter) the fairgrounds, the organizers _______ (meticulously prepare) various attractions. Families ______ (gather) around the carousel, children's laughter echoing as they ______ (ride) the colorful horses.

As the day progressed, an unexpected twist occurred. The sky, which _______ (be) clear in the morning, suddenly darkened with clouds. A sudden downpour _______ (send) fairgoers scurrying for cover. Amidst the chaos, a group of performers _______ (rehearse) a spectacular acrobatic routine. Despite the rain, they courageously _______ (continue) their act, earning admiration from the drenched but applauding audience. Eventually, the rain subsided, leaving behind a soggy but resilient fairground, forever etched in the memories of those who _______ (attend) that remarkable day.

جواب

Answer: In the quiet town of Meadowville, a peculiar event had unfolded last summer. The locals had been anticipating the annual fair for weeks, and when it finally arrived, the excitement was palpable. By the time the first visitors had entered the fairgrounds, the organizers had meticulously prepared various attractions. Families had gathered around the carousel, children's laughter echoing as they had been riding the colorful horses.

As the day progressed, an unexpected twist occurred. The sky, which had been clear in the morning, suddenly darkened with clouds. A sudden downpour had sent fairgoers scurrying for cover. Amidst the chaos, a group of performers had been rehearsing a spectacular acrobatic routine. Despite the rain, they courageously had continued their act, earning admiration from the drenched but applauding audience. Eventually, the rain subsided, leaving behind a soggy but resilient fairground, forever etched in the memories of those who had attended that remarkable day.

جمع‌بندی

در این مطلب، ماضی بعید استمراری در انگلیسی را آموزش دادیم. در ابتدا تعریف ساده‌ای از این زمان ارائه دادیم و به این نکته اشاره کردم که برای توصیف عملی به کار می‌رود که در گذشته رخ داده است و برای مدتی در حال استمرار بوده است، اما اندکی قبل از وقوع عمل دیگری تمام شده است. در ادامه ساختار ماضی بعید استمراری در انگلیسی را توضیح دادیم و به کاربردهای مختلف آن اشاره کردیم. همچنین، شکل کوتاه فعل ماضی بعید استمراری را توضیح دادیم و آن را برای جملات مثبت و منفی بررسی کردیم.

از دیگر مواردی که در این آموزش اشاره شد، قیدهای زمان ماضی بعید استمراری بود. آموختیم که رایج‌ترین قید برای این زمان «for» است که به مدت زمان انجام عمل اشاره دارد. در ادامه به کمک انواع مثال، فرق ماضی بعید و ماضی بعید استمراری در انگلیسی را یاد گرفتیم و سپس فرق ماضی استمراری و ماضی بعید استمراری را شرح دادیم.

در بخش بعدی مطلب، به کاربرد ماضی بعید استمراری در جملات پرسشی منفی پرداختیم و سپس ماضی بعید استمراری را در تگ کوئسشن توضیح دادیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge DictionaryEC EnglishGingerWord Coach
۲ دیدگاه برای «ماضی بعید استمراری در انگلیسی – توضیح + مثال، تمرین و تلفظ صوتی»

سلام ساختار ماضی بعید استمراری مجهول را اشتباه در توضیحات نوشته آید.

با سلام؛
ساختار فعل مجهول ماضی بعید استمراری به صورت «had + been + being + p.p» تعریف می‌شود.
ا زهمراهی شما با مجله فرادرس سپاس‌گزاریم.

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *