فرمول محیط و مساحت دایره چیست؟ — به زبان ساده + حل مثال

۷۷۸۰۰ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴ دی ۱۴۰۱
زمان مطالعه: ۷ دقیقه
فرمول محیط و مساحت دایره

فرمول محیط و مساحت دایره با استفاده از اندازه شعاع یا قطر و عدد پی نوشته می‌شود. فرمول محیط دایره برابر «قطر × عدد پی» یا «شعاع × عدد پی × 2» است. مساحت دایره نیز از فرمول «شعاع × شعاع × عدد پی» به دست می‌آید. در این مطلب، انواع فرمول محیط و مساحت دایره و روش استفاده از آن‌ها را با حل چند مثال متنوع و کاربردی معرفی می‌کنیم. علاوه بر این، فرمول‌های مربوط به محیط و مساحت قطاع دایره را نیز مورد بررسی قرار می‌دهیم.

محیط دایره چیست؟

محیط دایره، اندازه دور آن است. اگر منحنی بسته تشکیل دهنده دایره را اندازه‌گیری کنیم، محیط آن به دست می‌آید. تصویر زیر، حرکت مداد بر روی محیط دایره را نمایش می‌دهند.

 

رسم محیط دایره

فرمول محیط دایره چیست ؟

فرمول محیط دایره به صورت زیر نوشته می‌شود:

قطر × عدد پی = محیط دایره

قطر دایره، دو برابر شعاع آن است. به همین دلیل، می‌توانیم فرمول محیط دایره را بر حسب شعاع نیز بنویسیم:

شعاع × عدد پی × 2 = محیط دایره

عدد پی در فرمول‌های بالا، همواره عددی ثابت و برابر 3/14 است. این عدد، نسبت محیط دایره به قطر آن را نمایش می‌دهد.

فرمول محیط دایره به زبان ریاضی

در ریاضیات، محیط دایره را با حرف C، نمایش می‌دهند. فرمول ریاضی محیط دایره برابر است با:

$$
C = \pi d
$$

 • C: محیط دایره
 • π: عدد ثابت 3/14
 • d: قطر دایره

محیط دایره بر حسب شعاع نیز از فرمول ریاضی زیر به دست می‌آید:

$$
C = 2 \pi r
$$

 • C: محیط دایره
 • π: عدد ثابت 3/14
 • r: شعاع دایره

مثال 1: محاسبه محیط چرخ تراکتور

قطر چرخ‌های کوچک یک تراکتور حدود 100 سانتی‌متر است. محیط هر چرخ کوچک را حساب کنید. اندازه به دست آمده، چه مفهومی دارد؟

تراکتور با چرخ کوچک به قطر 100 سانتی‌متر

چرخ‌های تراکتور به شکل دایره هستند. به همین دلیل، محیط آن‌ها با استفاده از فرمول محیط دایره محاسبه می‌شود:

قطر چرخ × عدد پی = محیط چرخ

$$
C = \pi d
$$

 • C: محیط چرخ کوچک تراکتور
 • π: عدد ثابت 3/14
 • d: قطر چرخ کوچک تراکتور برابر 100 سانتی‌متر

اندازه‌های معلوم را درون فرمول قرار می‌دهیم و آن را حل می‌کنیم:

$$
C = 3.14 \times 100
$$

$$
C = 314
$$

محیط چرخ کوچک تراکتور برابر 314 سانتی‌متر است. مفهوم این اندازه این است که چرخ‌های کوچک، در هر یک دور کامل، به اندازه 314 سانتی‌متر جابجای می‌شوند.

مساحت دایره چیست ؟

مساحت دایره، اندازه سطح درون آن است. برای نمایش مساحت دایره می‌توان پس از رسم آن، فضای درون محیط را رنگ کرد. سطح رنگ شده، مساحت دایره را نمایش می‌دهد.

مساحت دایره

فرمول مساحت دایره چیست ؟

فرمول مساحت دایره به صورت زیر نوشته می‌شود:

شعاع × شعاع × عدد پی = مساحت دایره

البته به دلیل رابطه بین قطر و شعاع، امکان نوشتن فرمول بالا بر حسب قطر نیز وجود دارد. با این وجود، به منظور محاسبه مساحت دایره معمولا از اندازه شعاع استفاده می‌شود؛ فرمول مساحت دایره با شعاع، ساده‌تر از فرمول مساحت دایره با قطر است.

فرمول ریاضی مساحت دایره

علامت ریاضی مساحت دایره در ریاضی، حرف انگلیسی A است. مساحت دایره با فرمول ریاضی زیر به دست می‌آید:

$$
A = \pi \times r^2
$$

 • A: مساحت دایره
 • π: عدد ثابت 3/14
 • r: شعاع دایره

فرمول ریاضی مساحت دایره بر حسب قطر نیز برابر است با:

$$
A = \pi \times \frac {d^2} {4}
$$

 • A: مساحت دایره
 • π: عدد ثابت 3/14
 • d: قطر دایره

مثال 2: محاسبه سطح رنگ شده دیوار

شخصی قصد دارد بر روی دیوار اتاق خود، شکل یک دایره توپ را نقاشی کند. اگر شعاع دایره مورد نظر شخص، برابر 20 سانتی‌متر باشد، دایره رسم شده، چه مقدار از سطح دیوار را پوشش می‌دهد؟

محاسبه سطح رنگ شده دیوار

اندازه سطحی که دایره بر روی دیوار پوشش می‌دهد، همان مساحت دایره است. مقدار این سطح از فرمول زیر به دست می‌آید:

شعاع × شعاع × عدد پی = مساحت دایره

$$
A = \pi \times r^2
$$

 • A: مساحت دایره
 • π: عدد ثابت 3/14
 • r: شعاع دایره برابر 20 سانتی‌متر

اندازه‌های معلوم را درون فرمول بالا قرار می‌دهیم:

$$
A = 3.14 \times 20^2
$$

$$
A = 3.14 \times 20 \times 20
$$

$$
A = 3.14 \times 400
$$

$$
A = 1256
$$

دایره نقاشی شده، 1256 سانتی‌متر مربع از دیوار را پوشش می‌دهد.

فرمول محیط و مساحت قطاع دایره

قطاع، بخشی از دایره است که از یک کمان و دو شعاع تشکیل می‌شود. محیط و مساحت قطاع دایره به اندازه شعاع و زاویه بین دو شعاع (زاویه مقابل کمان) بستگی دارد.

قطاع دایره و اجزای تشکیل دهنده آن

فرمول محیط قطاع دایره

فرمول محیط قطاع دایره برابر است با:

شعاع + شعاع + طول کمان = محیط قطاع

$$
C_{ s } = l_{ a } + 2r
$$

 • Cs: محیط قطاع دایره
 • la: طول کمان
 • r: شعاع دایره

طول کمان قطاع، به زاویه مقابل آن بستگی دارد و از رابطه زیر به دست می‌آید:

زاویه × شعاع = طول کمان

$$
l_a = r \theta
$$

 • la: طول کمان
 • r: شعاع قطاع
 • θ: زاویه بین دو شعاع (بر حسب رادیان)

زاویه بین دو شعاع باید بر حسب رادیان باشد. در صورت بیان زاویه بر حسب درجه، باید آن را توسط رابطه زیر به رادیان تبدیل کرد:

180 ÷ (عدد پی × درجه) = رادیان

فرمول مساحت قطاع

فرمول مساحت قطاع دایره به صورت زیر نوشته می‌شود:

شعاع × شعاع × (2 ÷ زاویه) = مساحت قطاع

$$
A_s=\frac{ \theta}{2} r^2
$$

 • As: مساحت قطاع دایره
 • r: شعاع دایره
 • θ: زاویه رو به روی کمان قطاع بر حسب رادیان

فرمول محیط و مساحت نیم دایره و ربع دایره

نیم دایره و ربع دایره، از شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین قطاع‌های دایره هستند. اگر دایره را به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم، نیم دایره تشکیل می‌شود. در صورت تقسیم کردن دایره به چهار قسمت مساوی، شکل‌های به وجود آمده، ربع دایره خواهند بود.

فرمول محیط و مساحت دایره ، نیم دایره و ربع دایره
مقایسه دایره کامل با نیم دایره و ربع دایره

فرمول محیط نیم‌دایره و مساحت نیم‌دایره به صورت زیر نوشته می‌شود:

قطر + نصف محیط دایره = محیط نیم دایره

نصف مساحت دایره = مساحت نیم دایره

فرمول محیط ربع‌دایره و مساحت ربع‌دایره نیز به صورت زیر است:

شعاع + شعاع + یک چهارم محیط دایره = محیط ربع دایره

یک چهارم مساحت دایره = مساحت ربع دایره

توجه داشته باشید که ربع دایره، نصف نیم دایره و نیم دایره، نصف دایره محسوب می‌شود.

مثال 3: محاسبه مساحت زمین بازی

چند دانش آموز به همراه معلم خود برای اردوی تفریحی به یک پارک می‌روند. زمین بازی این پارک به شکل دایره‌ای است. معلم، دانش آموزان را به چهار گروه و زمین بازی را به چهار بخش مساوی تقسیم می‌کند. اگر قطر زمین بازی برابر 30 متر باشد، محیط و مساحت محل بازی هر گروه را حساب کنید. (عدد پی را برابر 3 در نظر بگیرید.)

محیط و مساحت دایره بازی

از آنجایی که زمین بازی دایره‌ای شکل، به چهار قسمت مساوی تقسیم شده است، هر بخش آن به عنوان یک ربع دایره در نظر گرفته می‌شود. محیط و مساحت ربع دایره از فرمول‌های زیر به دست می‌آیند:

شعاع + شعاع + یک چهارم محیط دایره = محیط ربع دایره

یک چهارم مساحت دایره = مساحت ربع دایره

به منظور تعیین محیط و مساحت ربع دایره، به فرمول محیط و مساحت دایره کامل نیاز داریم. محیط دایره برابر است با:

شعاع × عدد پی × 2 = محیط دایره

شعاع دایره، برابر 15 متر (نصف قطر) است. این عدد را در رابطه بالا قرار می‌دهیم:

15 × 3 × 2 = محیط دایره

45 × 2 = محیط دایره

90 = محیط دایره

محیط زمین بازی برابر 90 متر است. بنابراین، محیط یک چهارم این زمین به صورت زیر محاسبه می‌شود:

15 + 15 + (4 ÷ 90) = محیط ربع دایره

15 + 15 + (22/5) = محیط ربع دایره

52/5 = محیط ربع دایره

محیط هر ربع دایره یا هر بخش زمین برابر 52/5 متر خواهد بود. مساحت زمین کامل از فرمول زیر به دست می‌آید:

شعاع × شعاع × عدد پی = مساحت دایره

15 × 15 × 3 = مساحت دایره

225 × 3 = مساحت دایره

675 = مساحت دایره

به این ترتیب، مساحت ربع دایره برابر است با:

(4 ÷ 675) = مساحت ربع دایره

168/75 = مساحت ربع دایره

در نتیجه، مساحت هر بخش از زمین بازی (محل بازی هر گروه) برابر 168/75 متر مربع خواهد بود.

حل مثال های فرمول محیط و مساحت دایره

در این بخش، به حل چند مثال بیشتر برای آشنایی بهتر با نحوه استفاده و کاربرد فرمول محیط و مساحت دایره می‌پردازیم.

مثال 4: محاسبه قطر لیوان

با استفاده از مت نواری، دو یک لیوان دایره‌ای شکل را اندازه گرفته‌ایم. این اندازه برابر 24 سانتی‌متر است. قطر لیوان و مساحت کف لیوان را حساب کنید. (عدد پی را برابر 3 در نظر بگیرید.)

لیوان دایره ای به محیط 24 سانتی‌متر

دور لیوان، محیط آن را نمایش می‌دهد. بنابراین، محیط لیوان دایره‌ای برابر 24 سانتی‌متر است. فرمول محیط به صورت زیر نوشته می‌شود:

قطر × عدد پی = محیط

قطر × 3 = 24

3 ÷ 24 = قطر

8 = قطر

قطر دایره (قطر لیوان) برابر 8 سانتی‌متر است. برای محاسبه مساحت کف آن می‌توانیم از فرمول زیر استفاده کنیم:

شعاع × شعاع × عدد پی = مساحت

اگر قطر دایره برابر با 8 سانتی‌متر باشد، شعاع آن برابر 4 سانتی‌متر است. عدد شعاع را در رابطه بالا قرار می‌دهیم:

4 × 4 × × 3 = مساحت

16 × 3 = مساحت

48 = مساحت

مساحت کف لیوان برابر 48 سانتی‌متر مربع است.

مثال 5: محاسبه محیط و مساحت دایره محیطی

تصویر زیر، یک دایره محیط بر یک مربع را نمایش می‌دهد. جمع محیط بخش‌های رنگی و جمع مساحت بخش‌های رنگی را به دست بیاورید. (وتر مربع را برابر 11، ضلع مربع را برابر 8 و عدد پی را برابر 3 در نظر بگیرید.)

محیط و مساحت دایره محیط بر مربعی به وتر ۱۱ و ضلع ۸

محیط بخش‌های رنگی در شکل بالا برابر است با:

مجموع ضلع‌های مربع + مجموع کمان‌های دایره = محیط بخش رنگی

مجموع ضلع‌های مربع، همان محیط مربع و مجموع کمان‌های دایره، همان محیط دایره است. در نتیجه، می‌توان رابطه بالا را به صورت زیر ساده کرد:

محیط مربع + محیط دایره = محیط بخش رنگی

محیط مربع از فرمول زیر به دست می‌آید:

اندازه یک ضلع × 4 = محیط مربع

۸ × 4 = محیط مربع

32 = محیط مربع

محیط دایره نیز با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

قطر × عدد پی = محیط دایره

اندازه وتر مربع محاطی، برابر اندازه قطر دایره محیطی است. بنابراین، داریم:

11 × 3 = محیط دایره

33 = محیط دایره

به این ترتیب، محیط بخش‌های رنگی برابر است با:

32 + 33 = محیط بخش رنگی

65 = محیط بخش رنگی

مساحت بخش‌های رنگی را می‌توان با استفاده از رابطه زیر محاسبه کرد:

مساحت مربع - مساحت دایره = مساحت بخش رنگی

مساحت مربع، از فرمول زیر به دست می‌آید:

خودش × یک ضلع = مساحت مربع

8 × 8 = مساحت مربع

64 = مساحت مربع

مساحت دایره نیز توسط فرمول زیر محاسبه می‌شود:

شعاع × شعاع × عدد پی = مساحت دایره

شعاع، برابر 5/5 (نصف قطر) است. به این ترتیب، داریم:

5/5 × 5/5 × 3 = مساحت دایره

۹۰/75 = مساحت دایره

در نتیجه، مساحت بخش رنگی برابر است با:

64 - 90/75 = مساحت بخش رنگی

26/75 = مساحت بخش رنگی

سوالات متداول در رابطه با فرمول محیط و مساحت دایره

در این بخش، به برخی از سوالات پرتکرار در رابطه با محیط و مساحت دایره به طور خلاصه پاسخ می‌دهیم.

تعریف محیط دایره چیست؟

محیط دایره، اندازه دور آن است.

تعریف مساحت دایره چیست؟

مساحت دایره، اندازه سطح آن است.

فرمول محیط دایره با شعاع چیست؟

عبارت جبری یا فرمول ریاضی محیط دایره با شعاع، «شعاع × عدد پی × 2» یا 2πr است.

فرمول محیط دایره با قطر چیست؟

عبارت جبری یا فرمول ریاضی محیط دایره با قطر، «قطر × عدد پی» یا πd است.

فرمول مساحت دایره با شعاع چیست؟

عبارت جبری یا فرمول ریاضی مساحت دایره با شعاع، «شعاع × شعاع × عدد پی» یا πr2 است.

فرمول مساحت دایره با قطر چیست؟

عبارت جبری یا فرمول ریاضی مساحت دایره با قطر، «4 ÷ قطر × قطر × عدد پی» یا 4/πd2 است.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش های بدست آوردن محیط و مساحت دایره + حل تمرین و تمامی فرمول ها» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۳۳ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
شما قبلا رای داده‌اید!
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
مجله فرادرس
One thought on “فرمول محیط و مساحت دایره چیست؟ — به زبان ساده + حل مثال

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *