گرامر Unless – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین

۷۹۷۵ بازدید
آخرین به‌روزرسانی: ۰۷ خرداد ۱۴۰۲
زمان مطالعه: ۲۰ دقیقه
گرامر Unless – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین

«unless» در دستور زبان انگلیسی معادل «if not» است، بنابراین از آن در جملات شرطی به جای «if not» استفاده می‌کنیم. «unless» به عنوان حرف ربط تعریف شده است و برای این‌که بتوانیم جمله‌واره درستی را بعد از آن بیاوریم، لازم است با ساختار و کاربرد آن در انواع جملات شرطی آشنا شویم و تفاوت آن را با «otherwise» و «as long as» بدانیم. در این مطلب به گرامر unless اشاره خواهیم کرد و با مثال و تمرین‌های کاربردی آن را توضیح خواهیم داد.

997696

گرامر Unless

unless حرف ربط است که در فارسی معادل «مگر این‌که» برای آن در نظر گرفته شده است. حروف ربط در زبان انگلیسی به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارت‌ است از:

«unless» در دسته حروف ربط وابسته قرار می‌گیرد و گرامر آن شبیه گرامر جملات شرطی با if است. حروف ربط وابسته در زبان انگلیسی، «جمله‌واره‌های وابسته» (Dependent Clauses) را معرفی می‌کنند و آن‌ها را به «جمله‌واره‌های مستقل» (Independent Clauses) وصل می‌کنند. برای آشنایی بیشتر با گرامر Unless به چند مثال زیر توجه کنید.

She will be sick unless she stops eating.

او مریض خواهد شد مگر این‌که دست از خوردن بکشد.

Unless you are tired let’s go for a walk at the park.

اگر خسته نیستی، بیا برویم در پارک قدم بزنیم.

Unless my son finishes his homework, He can’t go out.

پسرم نمی‌تواند بیرون برود مگر این‌که تکالیفش را انجام دهد.

I won’t know what you are really feeling unless you tell me directly.

نمی‌دانم چه احساسی داری مگر این‌که مستقیم به خودم بگویی.

You don’t need to go unless you want to.

لازم نیست بروی مگر این‌که خودت بخواهی.

همان‌طور که در مثال‌های فوق مشاهده می‌کنید، گرامر unless شباهت زیادی به گرامر if در جملات شرطی دارد و هم می‌تواند در ابتدا و هم در وسط جمله قرار بگیرد. در جملات شرطی دو جمله‌واره داریم: جمله‌واره مستقل و جمله‌واره وابسته. جمله‌واره مستقل به جمله‌واره‌ای گفته می‌شود که به‌تنهایی می‌تواند به کار برود و نیازی به جمله دیگری ندارد. اما جمله‌واره وابسته، همان‌طور که از اسمش مشخص است، به‌تنهایی در جمله معنی کاملی را منتقل نمی‌کند و برای کامل شدن نیاز به جمله‌‌واره مستقل دارد. به مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جمله‌واره‌های مستقل و وابسته در جملات شرطی آشنا شوید.

If you go to the party, I will come with you.

اگر به مهمانی بروی من همراهت می‌آیم.

در این مثال که از جمله شرطی نوع اول استفاده شده است، جمله‌واره اول با «if» ساخته شده و اگر جمله‌واره دوم را حذف کنیم، معنی جمله کامل نیست. بنابراین برای تشیخص جمله‌واره مستقل و وابسته، کافی‌ست یکی از جمله‌واره‌ها را حذف کنید. اگر با حذف آن معنی جمله همچنان کامل بود و نیازی به جمله دیگری نداشت، متوجه می‌شویم که جمله‌واره مستقل است، در غیر این صورت وابسته است. بنابراین در مثال فوق، «if clause» جمله‌واره وابسته و «main clause» که همان جمله‌واره دوم است، مستقل به شمار می‌رود.

ساختار گرامر Unless

جمله‌هایی که با unless ساخته می‌شوند، نیز ساختاری مشابه ساختار جملات شرطی با if دارند. به عبارت دیگر، ساختار گرامر unless شامل دو جمله‌واره مستقل و وابسته است که جمله‌واره unless به عنوان جمله‌واره وابسته در نظر گرفته می‌شود. تنها تفاوت این جمله‌ها با جملات شرطی در معنی آن‌هاست. جمله‌واره‌هایی که با unless ساخته می‌شوند، معنی «if...not» می‌دهند. در واقع معنی آن‌ها دقیقاً برعکس معنی جملات شرطی است. به مثال‌های زیر زیر توجه کنید و سپس همان جمله و معنی آن را با unless که بعد از آن نوشته شده مقایسه کنید.

If you don't save some money, you can't go on vacation.

اگر پولت را پس‌انداز نکنی نمی‌توانی به سفر بروی.

∗∗∗

You can't go on vacation unless you save some money.

نمی‌توانی به سفر بروی مگر این‌که پولت را پس‌انداز کنی.

you will feel cold if you don't wear a coat.

اگر پالتو نپوشی سردت می‌شود.

∗∗∗

You will feel cold unless you wear a coat.

سردت می‌شود مگر این‌که پالتو بپوشی.

ساختار جملاتی که با unless ساخته می‌شود به سه شکل تعریف شده است. حالت اول همراه با فعل زمان حال به کار می‌رود، حالت دوم با فعل گذشته کاربرد دارد و برای حالت سوم از «قسمت سوم فعل» (Past Participle) استفاده می‌کنیم. در این مطلب گرامر unless را برای هر سه ساختار توضیح خواهیم داد.

گرامر Unless + Present Simple

در حالت شرطی نوع اول، فعل جمله‌واره unless به صورت حال ساده به کار می‌رود و فعل جمله‌واره دوم (جمله‌واره مستقل) به صورت «will + verb» می‌آید. بعد از will باید از شکل ساده فعل استفاده کنیم. ساختار این جمله‌ها مشابه جملات شرطی نوع اول است. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار این نوع جمله‌ها بیشتر آشنا شوید.

You’ll be sick unless you stop eating.

مریض می‌شوی مگر این‌که دست از خوردن برداری.

∗∗∗

You will be sick if you do not stop eating.

اگر دست از خوردن نکشی مریض می‌شود.

He won’t go to sleep unless you tell him a story.

او نمی‌خوابد مگر این‌که برایش داستان تعریف کنی.

∗∗∗

He won’t go to sleep if you do not tell him a story.

اگر برایش داستان تعریف نکنی نمی‌خوابد.

برای مطالعه بیشتر درباره جملات شرطی نوع اول، مطلب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

گرامر Unless + Past Tense

در جملات شرطی نوع دوم نیز می‌توانیم از گرامر unless استفاده کنیم. این حالت نیز مانند جملات شرطی با if برای توصیف موقعیتی غیرواقعی یا خیالی در زمان حال یا آینده به کار می‌رود. برای درک بهتر می‌توانید به مثال‌های زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

She would be here by now unless she were stuck in traffic.

باید الآن اینجا باشد، مگر این‌که در ترافیک گیر کرده باشد.

∗∗∗

She would be here by now if she were not stuck in traffic.

اگر در ترافیک گیر نکرده باشد، باید الآن اینجا باشد.

I wouldn’t eat this food unless I were really hungry.

این غذا را نمی‌خورم مگر این‌که گرسنه‌ باشم.

∗∗∗

I wouldn’t eat this food if I were not really hungry.

اگر گرسنه نبودم، این غذا را نمی‌خوردم.

نکته: مانند جملات شرطی نوع دوم با if، در جمله‌واره unless برای همه فاعل‌ها، فعل to be به شکل «were» به کار می‌رود، مانند مثال زیر:

Unless I were sick, I would be at work.

اگر مریض نبودم، [الآن] سر کار بودم.

برای مطالعه بیشتر درباره جملات شرطی نوع دوم، مطلب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

گرامر Unless + Past Perfect

برای صحبت کردن درباره اتفاقی که در گذشته رخ داده و اکنون از انجام آن پشیمانیم، می‌توانیم از شرطی نوع سوم و unless استفاده کنیم. برای این کار، در جمله‌واره unless فعل به صورت «had + p.p» و در جمله‌واره مستقل به صورت «would have + p.p» به کار می‌رود. به مثال‌های زیر توجه کنید تا با ساختار این جمله‌ها بیشتر آشنا شوید.

They would have shot her unless she’d given them the money.

او را می‌کشتند مگر این‌که به آن‌ها پول می‌داد.

∗∗∗

They would have shot her if she had not given them the money.

اگر به آن‌ها پول نداده بود، او را می‌کشتند.

Unless the train hadn’t broken down, we would have been late.

اگر قطار خراب نشده بود، دیرمان نمی‌شد.

∗∗∗

If the train had not broken down, we would have been on time.

اگر قطار خراب نشده بود، به‌موقع می‌رسیدیم.

برای مطالعه بیشتر درباره جملات شرطی نوع سوم، مطلب زیر از «مجله فرادرس» پیشنهاد می‌شود.

کاربرد Unless در ابتدای جمله

همان‌طور که اشاره شد، گرامر unless برای جملات شرطی نوع اول، دوم و سوم به کار می‌رود و هم‌معنی «if not» است. بنابراین مانند if، کلمه unless می‌تواند در ابتدای جمله نیز قرار بگیرد. در این حالت بعد از جمله‌واره unless به ویرگول نیاز داریم. به مثال‌های زیر و جایگاه unless دقت کنید.

You will not gain a high score in the IELTS exam unless you learn English every day.

Unless you learn English every day, you will not gain a high score in the IELTS exam.

شما در امتحان آیلتس نمره خوبی نخواهید گرفت مگر این‌که هر روز انگلیسی بخوانید.

برای درک بهتر مفهوم گرامر unless مثال اول را با if نوشته‌ایم.

You will not gain high score in IELTS exam if you do not learn English every day.

اگر هر روز انگلیسی نخوانید، نمره بالایی در آزمون آیلتس نخواهید گرفت.

به دو مثال دیگری توجه کنید که در آن unless و if با هم مقایسه شده‌اند.

He wouldn’t be late for the train unless he forgot his luggage.

او به قطار دیر نمی‌رسید مگر این‌که فراموش می‌کرد چمدانش را با خودش بیاورد.

∗∗∗

He wouldn’t be late for the train if he did not forget his luggage.

اگر فراموش نمی‌کرد چمدانش را با خودش بیاورد، به قطار دیر نمی‌رسید.

کاربرد Unless و If not

همان‌طور که گفته شد، unless به معنای «if not» است، بنابراین می‌توانیم در جمله‌های شرطی از آن استفاده کنیم. تنها تفاوت در معنی جمله است. به عبارت دیگر، مفهوم جمله‌هایی که با unless نوشته می‌شود، دقیقاً برعکس جمله‌های if است. جمله‌واره‌ای که با unless شروع می‌شود، جمله‌واره وابسته است و به جمله‌واره مستقل نیاز دارد. اگر جمله با unless شروع شود، بعد از جمله‌واره از ویرگول استفاده می‌کنیم، مانند مثال زیر:

Unless it rains, (SC)

مگر این‌که باران ببارد، (جمله‌واره وابسته)

∗∗∗

we’ll go for a picnic by the river tomorrow. (MC)

فردا به گردش می‌رویم. (جمله‌واره مستقل)

اما اگر جمله‌واره unless در ابتدای جمله نباید، دیگر نیازی به ویرگول نیست، مانند مثال زیر:

They won’t come unless you invite them.

آن‌ها نمی‌آیند مگر این‌که دعوتشان کنی.

برای این‌که بتوانید جمله‌های unless را با if مقایسه کنید، در ادامه به تعدادی مثال و معنی آن‌ها اشاره کرده‌ایم. برای تغییر دادن جمله‌های unless به if باید جمله‌واره if را به حالت منفی تبدیل کنیم، زیرا unless به معنی if not است.

We can eat at Siam Smile unless they’re closed on a Monday.

می‌توانیم دوشنبه در «Siam Smile» غذا بخوریم مگر این‌که بسته باشد.

∗∗∗

 We can eat at Siam Smile if they’re not closed on a Monday.

اگر «Siam Smile» بسته نباشد، دوشنبه می‌توانیم آنجا غذا بخوریم.

Unless I had walked in the rain last week, I wouldn’t have been sick.

من مریض نمی‌شدم مگر این‌که هفته گذشته زیر باران قدم زده بودم.

∗∗∗

If I had not walked in the rain last week, I wouldn’t have been sick.

اگر هفته گذشته در باران قدم نزده بودم، مریض نمی‌شدم.

I’ll make dinner unless somebody else wants to.

من شام درست می‌کنم مگر این‌که کس دیگری بخواهد [شام درست کند].

∗∗∗

I’ll make dinner if nobody else wants to.

اگر کس دیگری نخواهد، من شام درست می‌کنم.

کاربرد Unless در جملات شرطی

گرامر unless برای جملات شرطی نوع اول، دوم و سوم به کار می‌رود و در unless به جمله‌واره وابسته اضافه می‌شود. در ادامه این مطلب کاربرد گرامر unless را برای هر سه جمله شرطی به طور جداگانه بررسی می‌کنیم.

کاربرد Unless در جملات شرطی نوع اول

جملات شرطی نوع اول به موقعیتی واقعی اشاره می‌کنند که ممکن است در زمان آینده اتفاق بیفتد. برای ساختن این جمله‌ها، در جمله‌واره وابسته از فعل حال ساده و در جمله‌واره مستقل از «will + verb» استفاده می‌کنیم. فرمول جملات شرطی اول به صورت زیر تعریف می‌شود.

If + subject + present simple, subject + will/can/may + verb

به مثال زیر توجه کنید تا با ساختار جمله شرطی نوع اول آشنا شوید.

If I study today, I’ll go to the party tonight.

اگر امروز درس بخوانم، امشب می‌توانم به مهمانی بروم.

اگر بخواهیم به‌جای if از unless کمک بگیریم، جمله به صورت زیر نوشته می‌شود:

Unless I study today, I won't go to the party tonight.

امشب به مهمانی نخواهم رفت مگر این‌که امروز درس بخوانم.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، احتمال این‌که گوینده امروز درس بخواند و بتواند به مهمانی برود زیاد است. در واقع می‌‌توان گفت که غیرممکن نیست و امکان‌پذیر است. هر دو جمله ساختار یکسانی دارند، تنها تفاوت در این است که در مثال دوم، جمله‌واره مستقل به حالت منفی درآمده است، زیرا unless معنی if not می‌دهد و جمله باید برعکس مثال اول نوشته شود.

جدول مقایسه Unless و If در شرطی نوع اول

در جدول زیر چند جمله شرطی نوع اول را با if و unless و ترجمه مشاهده می‌کنید.

جمله شرطی با ifجمله معادل با unless
You will be sick if you don't stop eating.You'll be sick unless you stop eating.
اگر دست از خوردن نکشی مریض می‌شوی.مریض می‌شوی مگر این‌که از خوردن دست بکشی.
I won't pay if you don't provide the goods immediately.I won't pay unless you provide the goods immediately.
اگر در اسرع وقت کالا را نفرستی، پولی پردخت نمی‌کنم.من پولی پرداخت نمی‌کنم مگر این‌که بالافاصله کالا را بفرستی.
If you don't study well, you'll never understand lesson.Unless you study well, you'll never understand the lesson.
اگر خوب مطالعه نکنی، درس را متوجه نخواهی شد.هرگز درس را متوجه نخواهی شد مگر این‌که خوب مطالعه کنی.

کاربرد Unless در جملات شرطی نوع دوم

جملات شرطی نوع دوم به چیزی اشاره می‌کنند که در زمان حال هر زمان دیگری ممکن است اتفاق بیفتد. این جمله‌ها غیرواقعی هستند و از آن‌ها برای بیان موقعیت فرضی استفاده می‌شود. فرمول جملات شرطی نوع دوم به صورت زیر است:

If + subject + past simple, subject + would/could/might (not) + verb

به مثال زیر توجه کنید تا ساختار جمله شرطی نوع دوم را یاد بگیرید.

If you loved me, you would buy me a car.

اگر عاشقم بودی، برایم ماشین می‌خریدی.

اگر بخواهیم مثال فوق را با گرامر ‌unless بنویسیم، خواهیم داشت:

Unless you loved me, you wouldn't buy me a car.

برایم ماشین نمی‌خریدی مگر این‌که عاشقم می‌بودی.

جمله‌واره مستقل در مثال دوم به حالت منفی تغییر کرده است، زیرا unless به معنای if not است. در جدول زیر می‌توانید جمله‌های شرطی نوع دوم با unless و if را با هم مقایسه کنید. در جدول زیر می‌توانید جمله‌های شرطی نوع دوم با unless و if را با هم مقایسه کنید.

جمله شرطی با ifجمله معادل با unless
If he weren't very ill, he would be at work.Unless he were very ill, he would be at work.
اگر خیلی مریض نبود، سر کار حاضر می‌شد.او باید سر کار باشد، مگر این‌که خیلی مریض باشد.
I wouldn't eat that food if I weren't really hungry.I wouldn't eat that food unless I were really hungry.
اگر خیلی گرسنه نبودم، غذا را نمی‌خوردم.غذا را نمی‌خورم مگر این‌که خیلی گرسنه باشم.
She would be here by now if she weren't stuck in traffic.She would be here by now unless she were stuck in traffic.
اگر در ترافیک گیر نکرده بود، الآن اینجا بود.او باید تا الآن اینجا باشد مگر این‌که در ترافیک گیر کرده باشد.

کاربرد Unless در جملات شرطی نوع سوم

جملات شرطی نوع سوم، برای توصیف موقعیتی به کار می‌روند که در گذشته انجام شده و در حال حاضر دیگر نمی‌توانیم به آن زمان برگردیم و تغییری ایجاد کنیم، بنابراین به موقعیتی غیرواقعی اشاره می‌کند. برای ساختن این جمله‌ها، در جمله‌واره مستقل از «would + have + been» و در جمله‌واره وابسته از «had + p.p» استفاده می‌کنیم. بنابراین فرمول آن به صورت زیر خواهد بود:

If + subject + past perfect, subject + would (not) have + past participle

به مثال زیر دقت کنید تا با جمله شرطی نوع سوم بیشتر آشنا شوید.

If you had told me about the meeting, I would have come.

اگر درباره جلسه به من گفته بودی، می‌آمدم.

در صورتی که بخواهیم از گرامر unless به‌جای if استفاده کنیم، جمله‌واره unless را به حالت منفی تبدیل می‌کنیم که معنی if not بدهد، مانند مثال زیر:

Unless you hadn't told me about the meeting, I would have come.

اگر به من گفته بودی به جلسه می‌آمدم.

در جدول زیر می‌توانید جمله‌های شرطی نوع سوم با unless و if را با هم مقایسه کنید.

جمله شرطی با ifجمله معادل با unless
Our manager would not have signed the contract if she hadn't had a lawyer.Our manager would not have signed the contract unless she had had a lawyer.
اگر مدیر ما وکیل داشت، قرارداد را امضا نمی‌کرد.مدیر ما قرارداد را امضا نمی‌کرد مگر این‌که وکیل می‌داشت.
I wouldn't have phoned him if you hadn't suggested it.I wouldn't have phoned him unless you'd suggested it.
اگر پیشنهاد نداده بودی به او زنگ نمی‌زدم.به او زنگ نمی‌زدم مگر این‌که تو پیشنهاد می‌دادی.
They would have shot her if she hadn't given them the money.They would have shot her unless she'd given them the money.
اگر به آن‌ها پول نداده بود، او را کشته بودند.او را می‌کشتند مگر این‌که به آن‌ها پول می‌داد.

تفاوت Unless و Otherwise

«unless» و «otherwise» هر دو به عنوان حرف ربط وابسته در جمله‌‌های شرطی به کار می‌روند. «otherwise» به معنای «در غیر این صورت» است و کاربرد آن در جمله با unless فرق دارد. «unless» موقعیتی منفی را توصیف می‌کند در حالی که «otherwise» بیانگر نتیجه منفی کاری است. برای این‌که تفاوت unless و otherwise را بهتر درک کنید، چند مثال زیر را در نظر بگیرید و معنی آن‌ها را با هم مقایسه کنید.

Unless this boy stops fooling around, he won’t learn very much.

این پسر چیز زیادی یاد نمی‌گیرد مگر این‌که دست از وقت تلف کردن بردارد.

Unless he takes the newspaper off his head, his teacher will get mad.

معلم او عصبانی خواهد شد مگر این‌که او روزنامه را از روی سرش بردارد.

This boy had better stop fooling around. Otherwise, he won’t learn very much.

 بهتر است این پسر دست از وقت تلف کردن بردارد، در غیر این صورت چیز زیادی یاد نخواهد گرفت.

He should take the newspaper off his head. Otherwise, his teacher will get mad.

او باید روزنامه را از روی سرش بردارد. در غیر این صورت، معلمش عصبانی می‌شود.

تفاوت دیگری که unless با otherwise دارد این است که unless حتماً در جمله‌واره‌های وابسته به کار می‌رود. در واقع جمله‌واره‌های وابسته با unless شروع می‌شوند، در صورتی که جمله‌واره‌های مستقل با otherwise شروع می‌شوند. برای استفاده از otherwise در جمله، می‌توانیم علائم نشانه‌گذاری را به صورت زیر رعایت کنیم.

He should be nicer. Otherwise, he will be punished.

He should be nicer; otherwise, he will be punished.

او باید مهربان‌تر باشد. در غیر این صورت تنبیه خواهد شد.

نکته: هنگامی که از «نقطه کاما» (Semi Colon) قبل از «otherwise» استفاده می‌کنیم، اول حرف آن با حرف کوچک نوشته می‌شود، اما زمانی که قبل از آن نقطه می‌آید، باید با حرف بزرگ نوشته شود.

تمرین تفاوت Unless و Otherwise

برای درک بهتر تفاوت میان unless و otherwise می‌توانید از تمرین‌های زیر کمک بگیرید. پاسخ تمرین‌ها را نیز بعد از هر سؤال مشاهده می‌کنید.

تمرین

جاهای خالی را با unless یا otherwise پر کنید.

Q1: It’s raining really hard right now. _______ you don’t care about getting wet, you shouldn’t go out.

جواب

Answer: It’s raining really hard right now. Unless you don’t care about getting wet, you shouldn’t go out.

Q2: Don’t text and drive. ______, you may cause an accident.

جواب

Answer: Don’t text and drive. Otherwise, you may cause an accident.

Q3: _______ it’s nice tomorrow, I won’t plan a picnic in the park.

جواب

Answer: Unless it’s nice tomorrow, I won’t plan a picnic in the park.

Q4: Don’t call your teacher by her first name _______ she has given you permission.

جواب

Answer: Don’t call your teacher by her first name unless she has given you permission.

Q5: You shouldn’t smoke. ______, you may have health problems later.

جواب

Answer: You shouldn’t smoke. Otherwise, you may have health problems later.

Q6: _______ our team trains harder, we won’t win the championship.

جواب

Answer: Unless our team trains harder, we won’t win the championship.

Q7: I’d better set two alarms. ________, I may not wake up.

جواب

Answer: I’d better set two alarms. Otherwise, I may not wake up.

Q8: _______ you show ID, you will not be allowed to enter a bar.

جواب

Answer: Unless you show ID, you will not be allowed to enter a bar.

کاربرد Unless/As long as/Provided that

در زبان انگلیسی روش‌های مختلفی برای نشان دادن شرایط یا وضعیت وجود دارد. رایج‌ترین آن استفاده از if است که در آموزش‌های قبلی «فرادرس» به طور کامل به آن پرداختیم و در این آموزش نیز اشاره‌ای به آن داشتیم. اما غیر از if می‌توانیم از کلمات دیگری نظیر unless، as long as و provided that کمک بگیریم. بنابراین بهتر است در این آموزش علاوه بر کاربرد گرامر unless ساختارهای دیگر را نیز توضیح دهیم تا به خوبی با آن‌ها آشنا شویم.

فرض کنید در حومه شهر باشگاه گلف وجود دارد. این باشگاه خصوصی است و بیرون آن نوشته شده «مخصوص اعضای باشگاه». مفهوم این عبارت این است که باید به عضویت باشگاه دربیایید تا بتوانید آنجا بازی کنید. یعنی بدون داشتن کارت عضویت نمی‌توانید گلف بازی کنید. در چنین شرایطی اگر بخواهیم شرایط باشگاه را توصیف کنیم، می‌توانیم یکی از حالت‌های زیر را به کار ببریم:

You can’t play there unless you are a member.

نمی‌توانید آنجا بازی کنید مگر این‌که عضو باشید.

You can play there as long as you are a member.

زمانی می‌توانید آنجا بازی کنید که عضو باشید.

You can play there provided you are a member.

می‌توانید آنجا بازی کنید به شرط این‌که عضو باشید.

«as long as» به معنای «تا زمانی که/به شرط این‌که» و «provided that» به معنای «به شرطی این‌که» هر دو تقریباً هم‌معنی «if» هستند. «provided that» می‌تواند بدون «that» هم به کار برود و در مجموع در مقایسه با «as long as» کمی رسمی‌تر است. بنابراین از «provided that» بیشتر برای نوشتن یا موقعیت‌های رسمی مانند سخنرانی یا جلسه رسمی استفاده می‌کنیم. در انگلیسی محاوره یا در مکالمه‌های خودمانی، در صورت استفاده از «provided that» آن را بدون «that» به کار می‌بریم.

برای درک بهتر ساختار جمله‌های شرطی با «as long as» و «provided that»، به چند مثال زیر و ترجمه آن‌ها توجه کنید.

You can borrow my pen as long as you bring it back.

You can borrow my pen provided (that) you bring it back.

می‌توانی خودکار قرض بگیری به شرطی که آن را پس بدهی.

Going to Brooklyn by car is convenient as long as you can find a parking space.

Going to Brooklyn by car is convenient provided (that) you can find a parking space.

با ماشین به «بروکلین» رفتن کار راحتی است به شرط آن‌که بتوانی جای پارک پیدا کنی.

اشتباهات رایج در استفاده از گرامر Unless

  • از unless نمی‌توانم در جملات پرسشی استفاده کنیم. به‌جای unless از if کمک می‌گیریم:

What will you do if you do not pass this final exam?

Not: What will you do unless you pass this exam?

اگر در امتحان قبول نشوی چه کار می‌کنی؟

  • از «will» یا «would» در جمله‌واره unless استفاده نمی‌کنیم:

Unless we leave now, we can be late.

NOT: Unless we will leave now, can be late.

ممکن است دیرمان شود مگر این‌که الآن برویم.

از unless در جملاتی استفاده نمی‌کنیم که از صحبت درباره آن‌ها مطمئن هستیم:

You won’t be able to get a ticket for the match unless you’re prepared to pay a lot of money for it.

نمی‌توانی برای بازی بلیت بگیری مگر این‌که آمادگی پرداخت پول زیادی برای آن را داشته باشی.

(در این مثال، گوینده نمی‌داند که شخص مقابل آمادگی لازم بزای پرداختن هزینه را دارد یا نه.)

I don’t know what we would have done if we hadn’t seen you.

Not: I don’t know what we would have done unless we’d seen you.

نمی‌دانم اگر شما را ندیده بودیم چه کار می‌کردیم.

(در این مثال، گوینده شخص مقابل را دیده است، به همین دلیل از «if» استفاده می‌کنیم.)

گرامر unless در انگلیسی

سوالات رایج درباره گرامر Unless

در ادامه سعی کرده‌ایم به تعدادی از پرسش‌های رایج در خصوص گرامر Unless در انگلیسی پاسخ دهیم.

ساختار گرامر Unless چگونه است؟

جمله‌هایی که با unless ساخته می‌شوند، نیز ساختاری مشابه ساختار جملات شرطی با if دارند. به عبارت دیگر، ساختار گرامر unless شامل دو جمله‌واره مستقل و وابسته است که جمله‌واره unless به عنوان جمله‌واره وابسته در نظر گرفته می‌شود. اما جمله‌واره‌هایی که با unless ساخته می‌شوند، معنی «if...not» می‌دهند.

ساختار نوع اول با unless به این صورت است که جمله‌واره اول به صورت حال ساده به کار می‌رود و جمله‌واره دوم که جمله‌واره مستقل است، به شکل «wil + verb» می‌آید. برای ساختن جمله با unless با ساختار گذشته ساده، در جمله‌واره اول از فعل گذشته ساده و در جمله‌واره دوم از ساختار «would + verb» استفاده می‌کنیم.

در حالت سوم، «unless» همراه با فعل گذشته کامل به کار می‌رود. در این حالت، در جمله‌واره unless فعل به صورت «had + p.p» و در جمله‌واره مستقل فعل به صورت «would have + p.p» کاربرد دارد.

کاربرد Unless در انگلیسی چیست؟

کاربرد «unless» مانند جملات شرطی نوع اول، دوم و سوم است، با این تفاوت که معنی «if...not» می‌دهد. کاربرد آن برای بیان احتمالات در شرایطی واقعی یا غیرواقعی است.

فرمول گرامر Unless در جملات شرطی نوع سوم چیست؟

جملات شرطی نوع سوم، برای توصیف موقعیتی به کار می‌روند که در گذشته انجام شده و در حال حاضر دیگر نمی‌توانیم به آن زمان برگردیم و تغییری ایجاد کنیم، بنابراین به موقعیتی غیرواقعی اشاره می‌کند. فرمول این جمله‌ها به صورت «If + subject + past perfect, subject + would (not) have + past participle» تعریف می‌شود.

تفاوت Unless و If چیست؟

ساختار هر دو شبیه هم است و برای جملات شرطی نوع اول، دوم و سوم به کار می‌رود. اما معنی متفاوتی دارند. «unless» به معنی «if...not» است و با در نظر گرفتن این موضوع می‌توانیم تفاوت آن را با «if» بهتر درک کنیم. به دو مثال زیر دقت کنید.

You will pass the exam if you study hard.

اگر زیاد درس بخوانی در امتحان قبول می‌شوی.

You will pass the exam unless you don't study hard.

در امتحان قبول می‌شوی مگر این‌که زیاد درس خوانی.

تمرین گرامر Unless با جواب

برای درک بهتر گرامر Unless و تفاوت آن با if، در ادامه به چند نمونه سؤال با جواب اشاره شده است.

تمرین اول 

جاهای خالی را با «if» یا «unless» پر کنید.

Q1: _____ you help me, I'll be unable to do it.

جواب

Answer: Unless you help me, I'll be unable to do it.

Q2: _____ I meet him, I'll tell him the whole truth.

جواب

Answer: If I meet him, I'll tell him the whole truth.

Q3: You won't get well _____ you stop smoking.

جواب

Answer: You won't get well unless you stop smoking.

Q4: _____ you exercise regularly, you won't be able to lose some weight.

جواب

Answer: Unless you exercise regularly, you won’t be able to lose some weight.

Q5: _____ you exercise regularly, you'll lose some weight.

جواب

Answer: If you exercise regularly, you'll lose some weight.

Q6: The teacher will be furious _____ you don't the homework.

جواب

Answer: The teacher will be furious if you don't the homework.

Q7:You can't go on vacation _____ you don't save some money.

جواب

Answer: You can't go on vacation if you don't save some money.

Q8: You will feel cold _____ you wear a warm jacket.

جواب

Answer: You will feel cold unless you wear a warm jacket.

Q9: We'll arrive on time _____ we hurry.

جواب

Answer: We'll arrive on time if we hurry.

Q10: Don't call me _____ it's an emergency.

جواب

Answer: Don't call me unless it's an emergency.

آموزش گرامر unless

تمرین دوم

جمله‌های زیر را دوباره با «unless» بنویسید.

Q1: You will stay home if you don't come with us.

جواب

Answer: You will stay home unless you come with us.

Q2: You can't win the lottery if you don't buy a ticket Dad.

جواب

Answer: You can't win the lottery unless you buy a ticket Dad.

Q3: I will trash your sandwich if you don't want to eat it.

جواب

Answer: I will trash the sandwich unless you want to eat it.

Q4: I am not going to the party if Carol is not going.

جواب

Answer: I am not going to the party unless Carol is going.

Q5: If you aren't tired, let's go out.

جواب

Answer: Let's go out unless you are tired.

تمرین سوم

جمله‌های زیر را بخوانید و درست یا نادرست بودن آن‌ها را تشخیص دهید.

Q1: I don't watch TV unless the news is on.

جواب

Answer: correct.

Q2: We can seat near the front unless you don't want to sit at the back.

جواب

Answer: wrong. This sentence does not make sense. Delete "don't".

Q3: You will put on weight unless you eat fatty food.

جواب

Answer: Wrong. The meaning is wrong. "You might put on weight if you eat fatty food" is better.

Q4: Unless you will wear a thick coat, you will get very cold.

جواب

Answer: Wrong. The tense in the "unless" part of the sentence should be present: "unless you wear a thick coat".

Q5: Unless they are showing an action film, we could go to the movies tomorrow afternoon.

جواب

Answer: correct.

Q6: You can borrow my car unless you ask me first.

جواب

Answer: correct.

جمع‌بندی

در این آموزش با گرامر unless آشنا شدیم و ساختار و کاربرد آن را در انواع جملات شرطی مورد بررسی قرار دادیم. همچنین آن را با «if» مقایسه کردیم و گفتیم که unless به معنای if not است و معنی «مگر این‌که» می‌دهد. علاوه بر این، به این نکته اشاره کردیم که unless در ابتدای جمله‌واره وابسته به کار می‌رود و جمله‌واره وابسته می‌تواند در ابتدا یا وسط جمله قرار بگیرد. در صورتی که در ابتدای جمله بیاید، بعد از آن ویرگول می‌گذاریم.

علاوه بر بررسی ساختار گرامر unless کاربرد و نحوه استفاده از آن را برای جملات شرطی نوع اول، دوم و سوم بررسی کردیم و مثال‌هایی برای هر یک ارائه دادیم. همچنین کاربرد کلمه‌های دیگری مانند «otherwise» و «as long as» و «provided that» را در جملات شرطی توضیح دادیم و به بیان تفاوت‌ آن‌ها با unless پرداختیم.

در انتها نیز به نکات مهمی در رابطه با گرامر unless اشاره کردیم و اشتباهات رایج افراد در خصوص استفاده از unless را توضیح دادیم.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش گرامر زبان انگلیسی – به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

بر اساس رای ۱۰ نفر
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
اگر بازخوردی درباره این مطلب دارید یا پرسشی دارید که بدون پاسخ مانده است، آن را از طریق بخش نظرات مطرح کنید.
منابع:
Cambridge DictionaryPortland EnglishMy Happy EnglishEnglish Grammar HereEC English BlogEF7ESL
۱ دیدگاه برای «گرامر Unless – توضیح به زبان ساده + مثال و تمرین»

سلام
بسیار جامع و کامل
جواب تمام سوالاتم رو درباره کاربرد نکاتی که پیرامون استفاده از لغت unless داشتم گرفتم.
دست شما درد نکنه

نظر شما چیست؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *